LimMemoriam.be
- Een herinnering aan overledenen uit hoofdzakelijk de Noordoost-hoek van Limburg -

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam_en_voornamen °datum °Plaats †Datum †Plaats Nr
Vaassen Arnold °1922 onbekend onbekend 29876
overleden vr 2005
gehuwd met Laumen Jeanne
Vaassen Catharina °1897 onbekend onbekend 39911
overleden vr 1975
gehuwd met Meuris Jozef
Vaassen Peter °24/07/1927 Budel (NL) †23/08/1998 Hasselt 50634
VAASSEN, Peter, geboren op 24-07-1927 te Budel, overleden op 23-08-1998 te Hasselt op 71-jarige leeftijd, begraven op 27-08-1998 te Kiewit, echtgenoot van Drieskens Aselle. (bron: Het Belang van Limburg, 1998-08-25)
gehuwd met Drieskens Aselle
Vaerewijck Adela Johanna Angelica °08/08/1844 Antwerpen †07/07/1880 Maaseik 47957
Vereenigd in het leven, ongescheiden in den dood. In de gebeden der geloovigen worden aanbevolen de zielen des Heeren Johannus Martinus Huysmans, geboren te Maeseyck, den 19 April 1824, zijner echtgenoote mejufvrouw Adela Johanna Angelica Vaerewyck, geboren te Antwerpen, den 8 Augusti 1844, hunner kinderen Charles Huysmans, geboren te Antwerpen, den 11 Februari 1872, Amde Huysmans, geboren te Antwerpen, den 15 April 1873, Eenpariglijk verongelukt in de wateren der Maas te Maeseyck, op 7 Juli 1880. Het hulkje klinkt en ploft zijn'last in 't diep der baren. Een Vaderkreet: O ! Redt mijn kinderen, mijn'vrouw ! De Maas verzwelgt haar prooi en dompt de stad in rouw. Drie kleinen mochten slechts den schrikb'ren ramp ontvaren. Bij ginschen wilge ligt het killig grafgesteente, Dat twee paar lijken bergt in zijnen somb'ren schoot; Een leven leefden zij, ze stierven eener dood, en een viervuldig graf ontving hun dor gebeente. Loost eenen zucht en plengt een traan, o stervelingen ! Op 't graf, waar kerkhof'sdons zijn treurig groen reeds strekt; Vergt gij een be wen de aarde uw beend'ren overdekt. Aan u dan, knielt en bidt om wil der drenkelingen. Barmhartigen Jesus, schenk hun de eeuwige vrede. R.I.P.
Bidprentje.
gehuwd met Huysmans Johannes Martinus
Vaerewijck Maria Angelica Mathilde °16/10/1854 Antwerpen †08/04/1939 Maaseik 5920
weduwe van de heer Karel Gessler sinds 17/04/1920 zacht in den Heer ontslapen te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Gessler Karel Josephus Hubertus
Vaes Alphonsine °1910 onbekend †februari 2001 onbekend 33675
gehuwd met Broux Alfons
Vaes Azella °1903 onbekend onbekend 34459
vroegtijdig overleden
gehuwd met Minten Jozef Sylvain
Vaes Ella °15/04/1911 Bree †15/11/1992 Bree 6300
godvruchtig overleden te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Wilsels Marcel te Bree
Vaesen Albert °20/05/1916 Wijshagen †26/03/2005 Bree 45718
weduwnaar sinds 13/11/1989 lid van de bond van oudstrijders, de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg hij werd geboren te Wijshagen op 20 mei 1916 en is thuis overleden te Bree op 26 maart 2005, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Vaesen en Hulsbosch
Bidprentje.
gehuwd met Hulsbosch Josephina
Vaesen Alfons °1903 onbekend onbekend 45544
weduwnaar sinds 10/04/1978
gehuwd met Eerdekens Maria
Vaesen Alice °25/07/1935 Sint-Huibrechts-Lille †25/01/2002 Sint-Huibrechts-Lille 38779
lid van K.V.L.V. vereerster van het Heilig Paterke en van Broeder Isidoor zij werd geboren te Sint-Huibrechts-Lille op 25 juli 1935 en is aldaar, omringd door ons allen, thuis overleden op 25 januari 2002, gesterkt door het Heilig Sacrament van de zieken de families Vaesen en Verberne
Bidprentje.
gehuwd met Verberne Jef
Vaesen Anna °1914 onbekend †1985 onbekend 31637
gehuwd met Gielen Joannes Jacobus
Vaesen Arnold °1925 onbekend onbekend 30330
overleden vr 1998
gehuwd met Lantin Maria
Vaesen Eduard °06/03/1930 Wijshagen †19/12/1990 Leuven 10656
leraar Biotechnicum Bocholt hij werd geboren te Wijshagen op 6 maart 1930 en is overleden te Leuven op 19 december 1990, voorzien van de Heilige Sacramenten der zieken de families Vaesen, Van Daal, Gerits en Damen
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Van Daal Ursula
Vaesen Elisa °1913 onbekend †1992 onbekend 44337
gehuwd met Plessers Louis
Vaesen Elisabeth °18/12/1901 Hamont †17/02/1996 Bree 16737
weduwe sinds 18/02/1989
gehuwd met Eerdekens Jan
Vaesen Elisabeth °1890 onbekend 25464
overleden vr 1956
gehuwd met Casters Jan Mathys
Vaesen Frans °05/05/1910 Hamont †25/02/1997 Bree 3665
Bidprentje.
gehuwd met Lemmens Ida
Vaesen Henri °1921 onbekend onbekend 35137
overleden vr 2007
gehuwd met Dreesen Mariette
Vaesen Hubert °12/04/1899 Grote-Brogel †21/09/1978 Bree 18636
lid van de bond "Kerk en Wereld", van de bond van gepensioneerden en van andere godvruchtige genootschappen godvruchtig in de Heer overleden te Bree Bijna konden we danken voor 50 jaar gelukkig huwelijksleven. Plots komt nu de scheiding.
Bidprentje.
gehuwd met Voortmans Catho
Vaesen Isabella °1905 onbekend onbekend 40934
overleden vr 1982
gehuwd met Tilmans Michel Pierre
Vaesen Jaak °27/08/1932 Sint-Huibrechts-Lille †18/05/1955 Neerpelt 45528
lid van de bond van het Heilig Hart en van 't Kerkelijk Zangkoor geboren te Sint-Huibrechts-Lille, de 27 Augustus 1932 en smartelijk verongelukt te Neerpelt, de 18 Mei 1955, na versterkt te zijn door de laatste genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de familie Vaesen-Eerdekens
Bidprentje.
Vaesen Jan °30/03/1912 Wijshagen †27/02/1998 Genk 21899
weduwnaar sinds 1953 oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945 lid N.S.B. afdeling Bree erevoorzitter van e bond van gepensioneerden lid van Ziekenzorg en van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Genk
Bidprentje.
gehuwd met Kenens Anna
Vaesen Jenny °04/04/1928 Bocholt †05/04/2005 Lanaken 24482
weduwe sinds 2001 daags na haar zevenenzeventigste verjaardag thuis ingeslapen te Lanaken
gehuwd met Pittoors Herman
Vaesen Johan °12/04/1950 Hamont †06/01/2000 Maaseik (Wurfeld) 20335
leraar-cordinator van het Sint-Augustinusinstituut te Bree orgnanist-koorleider in de Sint-Laurentiusparochie van Wurfeld secretaris van de parochiale animatiegroep van Wurfeld voorzitter van de toeristische gidsenbond Maaseik in familiekring overleden te Wurfeld
Bidprentje.
gehuwd met Beerts Sophie
Vaesen Lena °1912 onbekend onbekend 45394
overleden vr 2006
gehuwd met Gielkens Mathieu
Vaesen Leon °1908 onbekend onbekend 37375
overleden vr 1998
gehuwd met Peeters Elisa
Vaesen Leonardus °1710 onbekend onbekend 45355
gehuwd met Vrancken Mechtilde in 1750 te Opitter (?)
Vaesen Louisa °1930 onbekend onbekend 47629
overleden vr 2011
gehuwd met Aerts Lodewijk
Vaesen Maria °1909 onbekend onbekend 35389
overleden vr 1991
gehuwd met Boonen Jan
Vaesen Maria °02/06/1892 Hechtel †05/05/1974 Diest 3579
slechts 10 jaar getrouwd geweest weduwe sinds 09/10/1934 godvruchtig overleden in het Begijnhof te Diest medewerkster van Don Bosco en lid van meerdere godvruchtige genootschappen in het rusthuis Vinkenhof te Houthalen en daarna bij de eerwaarde zusters van het Begijnhof te Diest waar ze haar laatste levensjaren doorbracht
Bidprentje.
gehuwd met Leekens Jan Joseph
Vaesen Maria Catharina Helena °20/03/1889 Bree †17/08/1977 Bree 26671
weduwe sinds ? lid van de bond van gepensioneerden zachtjes in de Heer ontslapen in het ziekenhuis te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Vandermeulen Michel
Vaesen Mathilde °23/12/1907 Hechtel †08/04/1992 Neerpelt 41368
weduwe sinds ? medewerkster van Don Bosco lid van verschillende godvruchtige genootschappen zij werd geboren te Hechtel op 23 december 1907 en godvruchtig overleden in het Heilig Hartziekenhuis te Neerpelt op 8 april 1992, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Moons en Vaesen
Bidprentje.
gehuwd met Moons Henri
Vaesen Philomena °21/12/1915 Wijshagen †31/07/1992 Hasselt 25771
weduwe sinds ? medewerkster Missiekring lid van Ziekenzorg, Genootschap van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Ween, K.A.V., Heilig Paterke en van de bond van gepensioneerden Zij heeft een zwaar leven gehad, met een blinde man en negen kinderen, waarvan zij een kind moest afgeven.
Bidprentje.
gehuwd met Schuljin Pieter
Vaesen Theo °21/10/1932 Eksel †16/06/1998 Erpekom Peer 18638
Maria, ondanks de beproevingen die wij op onze weg zijn tegengekomen, kunnen wij fier zijn dat we 35 jaar lang met mekaar lief en leed gedeeld hebben, dat wij mekaar nooit verloochend hebben, maar dat we altijd in mekaar geloofd hebben en mekaar tot steun zijn geweest. Paula en Luc, Lydia en Ronny, we hebben niet altijd de juiste woorden om onze gevoelens te verwoorden. Maar wij wisten van mekaar hoezeer we aan mekaar gehecht waren. Blijf trouw aan de waarden die ma en ikzelf belangrijk hebben gevonden en hebben geprobeerd voor te leven.
Bidprentje.
gehuwd met Ulenaers Maria
Vaesen Thieu °08/02/1948 Sint-Huibrechts-Lille †02/08/2005 Kaulille 26030
voorzitter van het ACV Kaulille
gehuwd met Vaes Miet
Vaes Gerardus Edmondus °13/07/1881 Genk †04/05/1957 Bree 28561
godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree, de 4 mei 1957 de families Vaes, Theunissen, Drieskens en Mannens
Bidprentje.
gehuwd met Drieskens Clemence
Vaes Joseph Martinus °18/05/1907 Helchteren †28/06/1961 Hasselt 51581
oud-koloniaal geboren te Helchteren, de 18 mei 1907 en gidvruchtig overleden te Hasselt, de 28 juni 1961, gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten en de Pauselijke zegen In Articulo Mortis de familin Vaes, Houben, Eyckens en Vrijsen
Bidprentje.
gehuwd met Houben Alphonsine
Vaes Mariette °14/04/1923 Bree †14/03/1995 Bree 9438
weduwe sinds 10/12/1975 geboren te Bree op 14 april 1923 en overleden te Bree op 14 maart 1995 de families Vaes en De Ceulaer
Bidprentje.
gehuwd met De Ceulaer Jos te Bree
Vaes Mathilde °1894 onbekend 17246
weduwe sinds 29/07/1965
gehuwd met Kenens Robert
Vaes Paulina °1873 onbekend onbekend 45951
overleden vr 1953
gehuwd met Vanderheijden Lodewijk
Vaessen Agnes °06/05/1869 Ophoven (?) †09/04/1951 Maaseik (?) 4808
Hubert Leon Dupont & Agnes Vaessen begonnen ruim 100 jaar geleden met de uitbating van het caf dat thans bij iedereen gekend is onder de naan "De Beurs".
gehuwd met Dupont Leopold Hubertus (Leon)
Vaessen Anna °1907 onbekend 16906
gehuwd met Braeken Joannes
Vaessen Anna Elisabeth °07/07/1859 Geistingen †28/10/1927 Maaseik 432
Bidprentje.
gehuwd met Dochez Louis Eugne
Vaessen Hubert °1912 onbekend †1962 onbekend 45065
gehuwd met Venken Josephine
Vaessen Leonardus °1908 onbekend onbekend 27631
weduwnaar sinds 12/07/1991
gehuwd met Peymen Anna Maria Lucia
Vaessen Lucie °06/02/1865 Ophoven †07/01/1940 Maaseik 485
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
Vaessen Maria °23/06/1900 Opitter †12/12/1934 Hasselt 17212
gehuwd met Schoolmeesters Alphons Nicolaas in 1932
Valkenaars Mien ° onbekend †1996 16742
uitbaatster van 'recreatieoord De Luysen'
gehuwd met Michiels Xxxx
Valkenborgh Albert °20/11/1918 Peer †11/12/1974 Leuven 30302
oudstrijder 1940-1945 lid van de Kerkfabriek Sint-Trudo voorzitter van het Comit der Mariafeesten in 1972 voorzitter van de Kristen Middenstand oudvoorziter van de Parochieraad en lid van andere godsdienstige genootschappen godvruchtig in de Heer overleden in de Sint-Rafalkliniek te Leuven
Bidprentje.
gehuwd met Bodvin Gaby
Valkenborgh Mia °04/08/1932 Heusden †18/12/2002 Herent 6948
gehuwd met Hons Andr op 28/04/1962
Valkenborgh Werner °01/01/1962 onbekend †30/04/1978 Bree 22170
Werner was een prachtkerel in de morgen van 30 april drukten wij voor 't laatst zijn gezalfde handen; onze dank om zijn leven, onze droefheid om dit afscheid vinden geen woorden. Jules en Alda Valkenborgh-Sevens Frank, Inge en Sigrid
Bidprentje.
vader Valkenborgh Jules
moeder Sevens Alda
Valkeneers Marie Rosalie °1906 onbekend onbekend 42162
weduwe sinds 12/12/1968
gehuwd met Steyvers Theodoor Hubert
Valkeners Henri °1909 onbekend 20277
overleden vr 1995
gehuwd met Brouwers Helena
Valk Marie-Louise °05/04/1907 Maaseik †24/08/1974 Bree 18640
geboren te Maaseik, op 5 april 1907 en godvruchtig overleden te Bree, op 24 augustus 1974, gesterkt door het sakrament der zieken de families Valk, Schaepkens, Vandesande en Frencken Met welke zorg had moeder, samen met vader, hun nieuwe woning ingericht tot een gezellige thuis, waar kinderen en kleinkinderen zo welkom waren. Hun geluk was steeds de grote bekommernis van haar leven.
Bidprentje.
vader Valk Michel
moeder Vandesande Petronella
gehuwd met Schaepkens Eugeen
Valk Michel °19/12/1869 onbekend †16/12/1936 Maaseik 27133
n 1910: schoen- en kledingwinkel M. Valk-Vandesande, Bosstraat 50, Maaseik foto van postkaart in De Maaseikenaar, jaargang XLV, 2014, nr. 4 pagina 155
gehuwd met Vandesande Petronella
Vall Dorothea Margaretha °04/08/1865 Bree †17/01/1944 Bree 35839
gehuwd met Bergmans Petrus Gerardus te Bree
Valle Anna Barbara °27/09/1804 Bree †17/11/1878 Opitter 7746
bron: burg. stand Opitter
gehuwd met Fiten Adam op 21/02/1838 te Opitter
Vall Jan Joseph °24/11/1901 Bree †01/11/1952 Bree 43019
weduwnaar sinds ? geboren te Bree, de 24 November 1901 en aldaar godvruchtig overleden de 1 November 1952, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten de families Vall en Bouchet
Bidprentje.
gehuwd met Bouchet Maria
Vall Jozef °18/12/1910 Tongerlo †28/06/1965 Schulen 45497
overdracht-kantoorhouder van Posterijen te Schulen geboren te Tongerlo op 18 december 1910 en godvruchtig overleden te Schulen op 28 juni 1965, voorzien van de laatste Heilige Sakramenten de families Vall en Klaps
Bidprentje.
gehuwd met Klaps Elisa
Vall Maria °30/06/1912 Zepperen †13/04/1995 Maaseik 8221
weduwe van de heer Franois Hansoul sinds ? hertrouwd met Jean Knippenberg de families Vall, Knippenberg, Hansoul en Knuts
Bidprentje.
gehuwd met Knippenberg Jean
gehuwd met Hansoul Franois
Vall Maria Elisa °12/01/1863 Bree †30/10/1956 Genk 37990
weduwe sinds ? lid van meerdere godvruchtige genootschappen zij werd geboren te Bree, de 12 januari 1863 en zeer godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk, de 30 october 1956, gesterkt door de Genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de families Vall en Peeters
Bidprentje.
gehuwd met Peeters Jan Mathieu
Vall Mathieu °05/04/1929 Bree †29/07/1994 Bree 15915
lid van de R.A.F. Escaping Society lid van de Alfa Romeo Owners Club GT Veloce gepensioneerd Ford werknemer geboren te Bree op 5 april 1929 en plots in familiekring overleden op 29 juli 1994 5 kinderen: Diana, Monique, Nicole, Lambert en Paul Vall
Bidprentje.
gehuwd met Levaux Lucette in 1953
Vall Nicolaas Jacobus Ludovicus °26/06/1898 Bree onbekend 48762
gehuwd met Mondelaers Maria Catharina op 17/05/1920 te Bree
Vall Tony °13/10/1923 Bree †03/09/1998 Bree 7588
weerstander 1940 - 1945 voorzitter van de Yachtingclub Bree vereerd met meerdere eretekens in huiselijke kring overleden
Bidprentje.
gehuwd met Driesen Mia
Van Aanholt Antoinette Maria °25/01/1892 Maastricht (NL) †13/08/1975 Maaseik 9307
weduwe sinds ? overleden in het bejaardentehuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Hotterbeekx Jan op 26/07/1919 te Echt (NL)
Van Aanholt Jacques °03/06/1922 Maaseik †11/09/1944 Opglabbeek 48877
geboren te Maaseik, den 3 juni 1922 en gevallen te Opglabbeek, den 11 september 1944 gesneuveld in dienst van het Geheim Leger voor ons geliefd vaderland
Bidprentje.
Vanaanholt Nicolaas °18/09/1887 Maastricht (NL) †20/12/1932 Maaseik 35458
ter nagedachtenis van Nicolaas Vanaanholt, echtgenoot van Maria Schepers, geboren te Maestricht op 18 September 1887 en overleden te Maeseyck op 20 december 1932 R.I.P. grafsteen van Jenet - Bree
gehuwd met Schepers Maria
van Abroek Jan °01/01/1440 Beek †06/04/1510 Hoogcruts (Slenaken) (NL) 46629
aartsprior en provinciaal der Heilig Graforde professie in 1467 priesterwijding wellicht in 1469 met veel vastberadenheid en wilskracht hervormde hij de mannelijke tak van de Orde van het Heilig Graf en stichtte hij de vrouwelijke tak (1480) gewijd tot aartsprior van zijn Orde op 9 december 1504 met de titel van abt met mijter, eigenlijk een eretitel; zijn leuze: Gods wil en eer ! artikel met foto's in het zendrpke, jaargang 28, nr. 58, november 2010, pagina's 2-17
Van Accoleyen Karel Lodewijk °28/04/1867 Overmere †13/03/1953 Overmere 35122
godvruchtig overleden te Overmere de 13 Maart 1953, gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
Bidprentje.
gehuwd met De Baere Maria Coleta
Van Acht Jean Joseph (Z.E.H.) °25/03/1881 Bree †13/12/1945 Kleine-Spauwen 28392
priester gewijd te Luik op 25 Mei 1907 kapelaan benoemd te Sint-Lambrechts-Herk op 7 Juli 1907 pastoor benoemd te Kleine-Spauwen op 6 October 1926 aldaar zachtjes en overgelukkig in den Heer ontslapen den 13 December 1945, gesterkt door al de genademiddelen onze Moeder de Heilige Kerk
Bidprentje.
Van Acht (Agt) Joannes (Z.E.H.) °12/09/1872 Bree †20/06/1931 Beek 14421
op 12/02/1912 ingehuldigd als pastoor van Beek (1912-1931) priester gewijd te Luik op 25/04/1897 professor aan het College te Sint-Truiden vanaf 1897 prefect van het externaat te Sint-Truiden vanaf 1910 pastoor te Beeck vanaf 12/02/1912 Zijn groote wensch was, zijn geest te zien voortleven in zijn bemind petekind Jean. ... diep godvruchtig, in volle onderwerping en rijk geloof overleden te Beeck den 20 Juni 1931
Bidprentje.
Vanacht Jean Mathieu °1881 onbekend 25554
overleden vr 1974
gehuwd met Geraets Maria Godefrida
Vanacken Maria (Zuster) °02/06/1909 Nieuwerkerken †31/08/1989 Neerpelt 30166
ingetreden te Berlaar op 31/10/1926 geprofest te Berlaar op 07/09/1928 overleden in de Heilig Hartkliniek te Neerpelt op 31/08/1989 uitvaart Gerkenberg Bree op woensdag 6 september 1989 begraven te Neerpelt Vele jaren is zij de stipte, maar in-goede en begrijpende lerares geweest voor honderden leerlingen in het basisonderwijs. de familie Vanacken-Celis
Bidprentje.
Van Acker Martha °31/05/1920 Gent †30/03/1986 Waterschei 49524
VAN ACKER, Martha, geboren op 31-05-1920 te Gent, overleden op 30-03-1986 te Waterschei op 65-jarige leeftijd, begraven op 03-04-1986 te Tollentiin, Niel-As, echtgenote van Len Jaak. (bron: Het Belang van Limburg, 1986-04-01)
gehuwd met Len Jaak
Van Ackeren Suzy °07/01/1923 Antwerpen †07/02/1999 Molenbeersel 18642
weduwe sinds 1994 overleden in het rusthuis Zorgvlied te Molenbeersel
gehuwd met Antonis Frans
Van Aerde Maria °1913 onbekend onbekend 36755
weduwe sinds 20/05/1984
gehuwd met Verheyden Henri
Van Aerschot Elisabeth Delphina °04/02/1916 Zichem †09/08/1995 Maaseik 8224
Laten we proberen niets uit dit mensenleven verloren te laten gaan, haar eerlijkheid, rechtvaardigheid, eenvoudig maar groot, haar gewoon echt mens zijn.
Bidprentje.
gehuwd met Bergen Alfonsus Cornelius Josephus op 26/08/1946 te Zichem
Vanagt Coralie Gertruda °05/03/1875 Bree †19/06/1953 Waterschei 24331
lid van de bond van het Heilig Hart lid van de Congregatie en andere godvruchtige genootschappen godvruchtig in de Heer overleden in de kliniek te Waterschei de families Vanagt, Vandeursen, Ballings, Vincken en Pauwels
Bidprentje.
Van Aken Dionies °16/06/1891 Neeroeteren †20/08/1966 Maaseik 36112
weduwnaar sinds ? lid van de bond van het Heilig Hart en het Marialegioen godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 20 augustus 1966 voorzien van de laatste HH. Sakramenten de families Van Aken, Fraikin, Neelen en Cox
Bidprentje.
vader Van Aken Pieter Hermaan
moeder Neelen Maria Helena
gehuwd met Fraikin Josephina
Van Aken Gertrudis °1834 onbekend onbekend 43090
overleden vr 1917
gehuwd met Boonen Arnold
Van Aken Helena °03/12/1912 Opitter †09/10/1975 Hasselt 16933
VAN AKEN, Helena, geboren op 03-12-1912 te Opitter, overleden op 09-10-1975 te Hasselt op 62-jarige leeftijd, begraven op 14-10-1975 te Genk-Winterslag, echtgenote van Bongaerts Jozef. (bron: Het Belang van Limburg, 1975-10-11/1975-10-13)
gehuwd met Bongaerts Jozef
Van Aken Jaak °1899 onbekend onbekend 48813
zie artikel over "De Kasteelmolen van Opitter" in "het zendrpke", jaargang 33, nr. 67, mei 2015, pagina's 30 t/m 41
vader Van Aken Pieter Hermaan
moeder Neelen Maria Helena
gehuwd met Pletsers Yyyyy
Van Aken Jos °07/08/1934 Bree †19/07/1960 Sake-Masisi (Congo) 27285
ten gevolge van een vliegtuigongeval overleden te Sake-Masisi in Belgisch Congo op 19 juli 1960
vader Van Aken Peter Joseph
moeder Verstraten Gertrude Sophia Maria
Van Aken Karel Johannes °15/01/1903 Opitter onbekend 52087
zie artikel over "De Kasteelmolen van Opitter" in "het zendrpke", jaargang 33, nr. 67, mei 2015, pagina's 30 t/m 41
vader Van Aken Theodoor
moeder Heymans Maria Lucia
Van Aken Lambertus Hendrikus °10/03/1895 Koersel †01/01/1969 onbekend 48259
molenaar op de kasteelmolen aan de Itter (watermolen) oudstrijder 1914-1918 geboren te Koersel op 10 maart 1895 en overleden in 1969 militair bij het 11de Linieregiment met verschillende eervolle onderscheidingen "De gebroeders Van Aken uit Opitter, vrijwilligers in De Groote Oorllog", zie het zendrpke, jaargang 32 nr. 66, november 2014, pagina's 2 t/m 7 zie artikel met foto's over "De Kasteelmolen van Opitter" in "het zendrpke", jaargang 33, nr. 67, mei 2015, pagina's 30 t/m 41
vader Van Aken Theodoor
moeder Heymans Maria Lucia
Van Aken Maria Chrsitina °30/03/1897 Opitter onbekend 52086
vader Van Aken Theodoor
moeder Heymans Maria Lucia
Van Aken Maria Gertrudis °03/01/1899 Opitter †24/09/1991 Bree 48260
geboren in 1899 en overleden in 1991 VAN AKEN, Gertrude, geboren op 03-01-1899 te Opitter, overleden op 24-09-1991 te Bree op 92-jarige leeftijd, begraven op 28-09-1991 te Opitter, parochiezaal. (bron: Het Belang van Limburg, 1991-09-25)
vader Van Aken Theodoor
moeder Heymans Maria Lucia
Van Aken Maria Helena °17/08/1893 Koersel onbekend 52085
zie artikel over "De Kasteelmolen van Opitter" in "het zendrpke", jaargang 33, nr. 67, mei 2015, pagina's 30 t/m 41
vader Van Aken Theodoor
moeder Heymans Maria Lucia
Van Aken Maria Hubertina °19/08/1896 Neeroeteren †27/04/1980 Genk 16103
VAN AKEN, Maria Hubertina, geboren op 19-08-1896 te Neeroeteren, overleden op 27-04-1980 te Genk op 83-jarige leeftijd, begraven op 30-04-1980 te Genk, echtgenote van Cuppens Leo. (Bron: Het Belang van Limburg, 1980-04-29)
vader Van Aken Pieter Hermaan
moeder Neelen Maria Helena
gehuwd met Cuppens Leo
Van Aken Mathias °24/03/1890 Koersel †25/03/1890 Koersel 52084
zie artikel over "De Kasteelmolen van Opitter" in "het zendrpke", jaargang 33, nr. 67, mei 2015, pagina's 30 t/m 41
vader Van Aken Theodoor
moeder Heymans Maria Lucia
Van Aken Mathias (Z.E.H.) °20/11/1891 Koersel †09/02/1918 De Panne 51932
"De gebroeders Van Aken uit Opitter, vrijwilligers in De Groote Oorllog", zie het zendrpke, jaargang 32 nr. 66, november 2014, pagina's 2 t/m 7 kloosterling en leraar bij de Paters van het Heilig Hart in Tervuren brancardier aan het Ijzerfront en op 15 november 1917 gekwetst door een bomscherf overleden ten gevolge van een operatie om een bomscherf uit zijn long te verwijderen in het ziekenhuis Ocan te De Panne op 9 februari 1918 zie ook artikel over "De Kasteelmolen van Opitter" in "het zendrpke", jaargang 33, nr. 67, mei 2015, pagina's 30 t/m 41
vader Van Aken Theodoor
moeder Heymans Maria Lucia
Van Aken Mathieu °20/01/1925 Opitter †14/04/2001 Hasselt 3991
ereleraar van het PHHI (Provinciaal Hoger Handels Instituut) trainer van trunkring Sta Paraat nationale trainer van K.V.T. geboren te Opitter op 20 januari 1925 en godvruchtig in de Heer overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 14 april 2001, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten
Bidprentje.
gehuwd met Beirnaert Marie-Jeanne
Van Aken Peter Joseph °04/02/1901 Opitter onbekend 40310
vroegtijdig overleden vr 1990 Pieter Joseph Van Aken, geboren in Opitter op 4 februari 1901 en gehuwd met Gertrude Sofia Verstraeten, geboren op 23 oktober 1902 te Maaseik in 't Ven. Pieter werd molenaar op de windmolen De Korenbloem in Ophoven, waarvan de wieken in de Belgische driekleur waren geschilderd. Hij kocht de molen op 23 november 1934. Het gezin kreeg zes kinderen, van wie een zoon Jos in een vliegtuigcrash in het Congolese Sake-Masisi verongelukte. De molenactiviteiten werden in 1940 stopgezet omdat de herstelkosten te hoog opliepen. Vanaf toen gebeurde het malen op aandrijving met een mazoutmotor. Uiteindelijk raakte de molen volledig in verval, Pieter stopte met de maalderij en ging werken in het zinkfabriek van Rotem. Wat van de molen overbleef werd in 1974 geklasseerd en ligt er nu bij als getuige van een vergankelijke oude glorie. Uit een artikel over "De Kasteelmolen van Opitter" in "het zendrpke", jaargang 33, nr. 67, mei 2015, pagina's 30 t/m 41
vader Van Aken Theodoor
moeder Heymans Maria Lucia
gehuwd met Verstraten Gertrude Sophia Maria
Van Aken Pieter Hermaan °27/01/1859 Neeroeteren †28/02/1929 Neeroeteren 47268
weduwnaar sinds ? geboren te Neeroeteren den 27 Januari 1859 en aldaar zacht in den Heer ontslapen den 28 Februari 1929, gesterkt door de genadelmiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
Bidprentje.
gehuwd met Neelen Maria Helena
Van Aken Pieter Jan Theodorus °16/10/1892 Neeroeteren †21/03/1972 Maaseik 46674
brigadier-oudstrijder 1914-1918 lid van de Nationale Vuurkruisenbond vereremerkt met Oorlogskruis met Palm, de Zege- en Herinneringsmedaille 1914-1918 ridder in de Orde van Leopold II met Zwaarden geboren te Neeroeteren op 16 oktober 1892 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuisen te Maaseik, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige kerk de families Van Aken, Neelen, Franssen en Bierings
Rouwbrief.
vader Van Aken Pieter Hermaan
moeder Neelen Maria Helena
gehuwd met Franssen Maria Ida Antoinette
Van Aken Theodoor °05/03/1860 onbekend †01/01/1930 Opitter 51933
Theodoor Van Aken en Lambert Heymans van Neeroeteren zijn in 1893 de nieuwe eigenaars van de kasteelmolen. ingeschreven in Opitter vanaf 1895 zie artikel over "De Kasteelmolen van Opitter" in "het zendrpke", jaargang 33, nr. 67, mei 2015, pagina's 30 t/m 41
gehuwd met Heymans Maria Lucia op 05/11/1887 te Neeroeteren
Vanaken Alda °09/10/1901 Beek †13/06/1994 Genk 48218
weduwe sinds ? lid van K.A.V. en lid van de bond van gepensioneerden lid van het Heilig Paterke geboren te Beek op 9 oktober 1901 en godvruchtig overleden in het verpleegtehuis Heiderust te Genk op 13 juni 1994, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken de families Vanaken en Truyers
Bidprentje.
gehuwd met Truyers Alphons
Vanaken Anna °27/11/1907 Gruitrode †13/01/1991 Tongerlo 44009
weduwe sinds 10/06/1985 VANAKEN, Anna, geboren op 27-11-1907 te Gruitrode, overleden op 13-01-1991 te Tongerlo op 83-jarige leeftijd, begraven op 18-10-1991 te Tongerlo, parochiekerk, weduwe van Breemans Mathieu. (bron: Het Belang van Limburg, 1991-01-15)
gehuwd met Breemans Mathieu
Vanaken Anna Maria °1870 onbekend 15856
overleden vr 1952
gehuwd met Timmermans August
Vanaken Elisa °1924 onbekend onbekend 17399
gehuwd met Haels Paul
Vanaken Elisa Hermandina °14/02/1945 Bocholt †29/03/1946 Bocholt 14104
Tot zoet aandenken aan ons engeltje Elisa Hermandina Vanaken, geboren te Bocholt den 14 Februari 1945 en aldaar ten hemel teruggevlogen den 29 Maart 1946.
Bidprentje.
Vanaken Jaak °04/03/1910 Tongerlo †17/03/1979 Genk 8342
VANAKEN, Jaak, geboren op 04-03-1910 te Tongerlo, overleden op 17-03-1979 te Genk op 69-jarige leeftijd, begraven op 21-03-1979 te Bocholt, echtgenoot van Janssen Helena. (bron: Het Belang van Limburg, 1979-03-19/1979-03-20)
gehuwd met Janssen Helena
Vanaken Jan °27/10/1920 Bree †19/05/1996 Bree 30907
beroep: autovoerder weduwnaar sinds 12/05/1979 VANAKEN, Jan, geboren op 27-10-1920 te Bree, overleden op 19-05-1996 te Bree, RVT op 75-jarige leeftijd, begraven op 23-05-1996 te Vostert-Bree, parochiekerk O.L.Vrouw v/h H.Hart, weduwnaar van Thora Christina. (bron: Het Belang van Limburg, 1996-05-21)
gehuwd met Thora Christina
Vanaken Jan °22/01/1900 Gruitrode †12/02/1988 Genk 44452
weduwnaar sinds 22/12/1970 VANAKEN, Jan, geboren op 22-01-1900 te Gruitrode, overleden op 12-02-1988 te Genk op 88-jarige leeftijd, begraven op 17-02-1988 te Gerdingen, weduwnaar van Ceyssens Josephine. (bron: Het Belang van Limburg, 1988-02-15)
gehuwd met Ceyssens Jozefina Maria
Vanaken Jan Jozef Christiaan °03/12/1918 Tongerlo †23/07/1989 Hasselt 25052
oudstrijder en weerstander 1940-1945 sergeant in het geheim leger gepensioneerd zelfstandige oud-gemeenteraadslid van Tongerlo oud-voorzitter van Volleybalclub Tongerlo vereerd met herinneringsmedaille 1940-1945 met 2 gekruiste sabels burgerlijke medaille 1ste klas zilveren palmen in de Kroonorde geboren te Tongerlo op 3 december 1918 en godvruchtig in de Heer ontslapen in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op zondag 23 juli 1989, voorzien van de sakramenten der zieken de families Van Aken en Clijsters 7 kinderen: Christiane, Robert, Elvire, Roger, Marita, Jos en Guido Vanaken
Bidprentje.
gehuwd met Clijsters Anna op 14/01/1946 te Bree
Vanaken Jeanne °14/10/1926 Tongerlo †19/09/2001 Neerglabbeek 4688
thuis te Neerglabbeek overleden
gehuwd met Tombal Jean
Vanaken Jozef °24/02/1903 Gruitrode (Solt) †23/02/1982 Opitter 17195
weduwnaar sinds ? voorzitter van het Kerkfabriek van Tongerlo ere-ondervoorzitter van de zuivelfabriek Sint-Jozef Neeroeteren lid van de bond van het Heilig Hart, de bond van gepensioneerden vereerd met meerdere burgerlijke en kerkelijke eretekens de families Vanaken, Van Dyck, Hulsbosch en Hollanders godvruchtig in de Heer overleden te Opitter
Bidprentje.
gehuwd met Van Dyck Elisabeth
Vanaken Maria °25/03/1904 Gruitrode †20/06/1989 onbekend 3267
gehuwd met Breemans Herman
Vanaken Maria Helena °12/07/1901 Gruitrode †04/03/1972 Bree 43010
weduwe sinds 16/01/1968 foto op 11 september 1957 ter gelegenheid van het huwelijk Vrancken-Clijsters in het zendrpke nr. 57 (mei 2010), pagina 60
gehuwd met Clijsters Hendrik Tilman op 15/04/1925 te Gruitrode / Tongerlo
Vanaken Maria Ida °24/06/1876 Gerdingen †03/04/1967 Maaseik 13135
weduwe sinds 15/12/1960 lid van verschillende godvruchtige genootschappen zachtjes in de Heer ontsalpen in het Sint-Jozefrusthuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Jegers Jacobus Mathias
Vanaken Mathieu °23/12/1906 Bree †12/05/1987 Bree 44162
lid van de bond van gepensioneerden en van de Derde Leeftijd laureaat van de Arbeid geboren te Bree op 23 december 1906 en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen op 12 mei 1987, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Vanaken en Straetemans
Bidprentje.
gehuwd met Straetemans Antoinette
Vanaken Mathieu °25/05/1912 Tongerlo †07/03/1982 Tongerlo 16017
voorzitter van de B.G.J.G. lid van de bond van gepensioneerden en andere godvruchtige genootschappen godvruchtig in de Heer overleden te Tongerlo de families Vanaken, Vandersteegen, Vreys en Clijsters 10 kinderen: Hubert, Margaretha, Alice, Jozef, Jan, Maria, Irne, Maria, Irne en Godelieve
Bidprentje.
gehuwd met Vandersteegen Margaretha op 11/09/1936 te Tongerlo
Vanaken Petrus °1896 onbekend onbekend 29129
weduwnaar sinds 23/07/1925
gehuwd met Craeghs Anna Gertrudis
Vanaken Petrus Joannes °14/03/1921 Lommel †28/03/1984 Neerpelt 10668
lid van de mijnwerkers brancardiers, lid van de K.W.B., lid van het A.C.W., lid van de bond van gepensioneerden, lid van het Heilig Paterke medewerker van Don Bosco en van andere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden in de Heilig Hartkliniek te Neerpelt
Rouwbrief.
gehuwd met Snoeks Elisabeth
Vanaken Pierre °13/08/1933 Bree †17/02/2004 Genk 18059
onverwacht overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk de families Vanaken, Vandewal, Straetemans en Lauwers We zullen je missen elke dag, in kleine, eenvoudige dingen, maar in ons hart samen blijven, want leven en dood zijn n, zoals de rivier en de zee n zijn. Kahlil Gibran
Bidprentje.
vader Vanaken Mathieu
moeder Straetemans Antoinette
gehuwd met Vandewal Joanna Josephina Maria te Bree
Van Alboom Maria °1892 onbekend onbekend 36596
weduwe sinds 17/08/1954
gehuwd met Vankan Mathieu
Van Alken Albert °06/04/1924 onbekend †10/08/1987 onbekend 23096
trouwe echtgenoot en trotse vader van een fijn gezin van 3 kinderen en voor 5 kleinkinderen hun dikste vriend. Voor de Lourdesgrot en de Schootsheide een harde en betrouwbare werker en voorzitter.
Bidprentje.
gehuwd met Geraerts Elisa
Van Andernove Petrus Livinus °07/07/1875 Overmeire †25/01/1948 Kluizen 26156
ten gevolge van een ongeval overleden te Kluizen op 25/01/1948
gehuwd met Pernot Franoise Constance Eugnie op 13/05/1899 te Gent
Vananderoye Clement °1907 onbekend onbekend 43507
gehuwd met Van den Branden Emilienne
van Anraad Caroline °08/11/1913 Homberg (D) †20/06/1995 Ophoven 36327
weduwe sinds 11/01/1990 overleden te Ophoven op 20 juni 1995, gesterkt door het sakrament der zieken de families van Anraad en Sleven
Bidprentje.
gehuwd met Sleven Jacobus
Van Anraad Johan °19/02/1918 Schinnen (NL) †27/09/1996 Maaseik 4306
weduwnaar sinds 15/07/1964 kinderen en kleinkinderen
Bidprentje.
gehuwd met Klerkx Paula
Van Asbroeck Lodewijk °16/12/1848 Buggenhout †29/03/1927 Lanaken 45161
gepensioneerd adjudant der gendarmerie vereerd met de militaire eeretekens van 1ste en 2de klas en de herinneringsmedaille der regeering van Leopold II geboren te Buggenhout den 16 December 1848, welke na eene pijnlijke ziekte, bediend met de HH. Sacramenten der stervenden, zacht en gerust in den Heer overleed te Lanaeken den 29 Maart 1927
Bidprentje.
gehuwd met Hustinx Maria Johanna
Van Asten Gerard (pater) °08/03/1931 Sint-Huibrechts-Lille †10/06/2001 Ima Kafubu Congo 5137
Salesiaan - priester van Don Bosco en missionaris geboren te Sint-Huibrechts-Lille op 8 maart 1931 eerste religieuze geloften te Groot-Bijgaarden op 2 september 1952 eeuwige geloften te Elisabethstad op 2 augustus 1958 priesterwijding te Oud-Heverlee op 6 mei 1962 als missionaris werkzaam in Congo van 1962 tot 2001 plots overleden te Ima Kafubu op 10 juni 2001 begraven te Kafubu op 12 juni 2001
Bidprentje.
Van Asten Helena Maria °1882 onbekend onbekend 45855
weduwe sinds 30/03/1958
gehuwd met Theunissen Peter Hendrik
van Asten Wim °21/11/1917 Leende (NL) †30/01/1987 Kessenich 44193
geboren te Leende (Ned.) op 21 november 1917 en overleden te Kessenich op 30 januari 1987 de families van Asten en Beckers
Bidprentje.
gehuwd met Beckers Mia
Vanaubel Ludovicus Henricus °04/11/1895 Kontich †19/03/1977 Maaseik 38169
weduwnaar sinds ? oudgediende van de NMVB, lid van de christelijke bond van gepensioneerden geboren te Kontich op 4 november 1895 en in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 19 maart 1977, meermaals gesterkt door het sakrament van de zieken de families Vanaubel en Hensels
Bidprentje.
gehuwd met Hensels Maria Helena Anna op 18/08/1923 te Lanaken
van Baars Giel °19/07/1909 Bree †12/10/1991 Bree 15917
lid van de Derde Leeftijd en van Ziekenzorg in de Heer ontslapen te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Stoffels Elisa
van Baars Jeanne °29/05/1912 Bree †25/06/1990 Bree 15919
weduwe sinds ? lid van de bond van gepensioneerden uit ons midden ontnomen te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Brusten Herman
van Baars Karel °17/01/1940 Bree †20/12/2005 Bree 28032
in huiselijke kring overleden te Bree op 20 december 2005, gesterkt door het sacrament van de zieken
Bidprentje.
vader van Baars Giel
moeder Stoffels Elisa
gehuwd met Michiels Monique
Van Baelen Anna °18/08/1912 Neerpelt †07/06/1996 Lommel 49616
weduwe sinds 03/04/1969 VAN BAELEN, Anna, geboren op 18-08-1912 te Neerpelt, overleden op 07-06-1996 te Lommel, Mariaziekenhuis N.-Limburg op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-06-1996 te Hasselt - de Tesch, weduwe van Coninx Jaak. (bron: Het Belang van Limburg, 1996-06-08)
gehuwd met Coninx Peter Jaak
Van Baelen Frans °24/02/1929 onbekend †22/12/2003 onbekend 18505
Er zijn mensen die zo eenvoudig zijn dat je je afvraagt waarom alles zo moeilijk is. Er zijn mensen die zo goed zijn dat je je afvraagt waarom alles niet beter is. Er zijn mensen die veel te zeldzaam zijn.
Bidprentje.
gehuwd met De Ceulaer Maria
Van Baelen Helena °18/07/1896 Gruitrode †12/05/1992 Bree 48896
weduwe sinds 26/04/1970 VAN BAELEN, Helena, geboren op 18-07-1896 te Gruitrode, overleden op 12-05-1992 te Bree op 95-jarige leeftijd, begraven op 16-05-1992 te Gruitrode, weduwe van Keenen Mathieu. (bron: Het Belang van Limburg, 1992-05-14)
gehuwd met Keenen J. Mathieu
Van Baelen Hubert °1895 onbekend onbekend 41954
overleden vr 1983
gehuwd met Moors Maria
Van Baelen Jaak °1907 onbekend onbekend 23222
overleden vr 1989
gehuwd met Eerdekens Catho
Van Baelen Jacoba °1875 onbekend onbekend 36575
overleden vr 1962
gehuwd met Hendrix Hubert Jozef
Van Baelen Jacques J. M. J. (Z.E.H.) °29/05/1928 Bree †10/11/1995 Neerpelt 15921
priester van het bisdom Hasselt licentiaat toegepaste theologie diocesaan begeleider godsdienst B.L.O. ondervoorzitter Vereniging Vlaamse Letterkundigen ridder in de Leopoldsorde
Bidprentje.
vader Van Baelen P. J. Charles
moeder Schoolmeesters Maria Joanna E.
Van Baelen Jan °07/04/1908 Neerpelt †25/09/1990 Neerpelt 49782
VAN BAELEN, Jan, geboren op 07-04-1908 te Neerpelt, overleden op 25-09-1990 te Neerpelt op 82-jarige leeftijd, begraven op 28-09-1990 te Neerpelt, echtgenoot van Claes Anna. (bron: Het Belang van Limburg, 1990-09-26)
gehuwd met Claes Anna
Van Baelen Jan °1905 onbekend onbekend 14533
gehuwd met Bergmans Bertha
Van Baelen Jan Arnold °17/12/1846 Gruitrode †26/05/1926 Gruitrode 47340
koster aan de parochiekerk van Gruitrode lid der commissie van openbare onderstand geboren te Gruitrode, den 17 December 1846 en aldaar zeer godvruchtig in den Heer ontslapen den 26 Mei 1926, voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
Bidprentje.
gehuwd met Stienaers Maria Anna
Van Baelen Jan Mathijs Jozef (Z.E.H.) °29/01/1894 Gruitrode †09/12/1970 Neerpelt 15922
priester gewijd te Luik op 31 mei 1920 kapelaan te Seraing van 1920 tot 1926 kapelaan te Neerpelt van 1926 tot 1941 pastoor te Hasselt-Godsheide van 1941 tot 1946 pastoor te Bocholt van 1946 tot 1970 vroom in de Heer ontslapen in het ziekenhuis te Neerpelt
Bidprentje.
Van Baelen Jean Michel Marie Joseph °14/04/1930 Bree †15/05/1936 Bree 41945
broertje van pastoor Jaak Van Baelen godvruchtig aandenken aan ons teergeliefd zoontje Jean Michel Marie Joseph Van Baelen, lid van de Heilige Kindsheid, geboren te Bree, den 14 April 1930, en aldaar aan de liefde zijner ouders ontrukt den 15 Mei 1936
vader Van Baelen P. J. Charles
moeder Schoolmeesters Maria Joanna E.
Van Baelen Leo °1931 onbekend onbekend 40833
overleden vr 2008
gehuwd met Janssen Thoke
Van Baelen Louis °29/12/1910 Hamont †15/02/2000 Neerpelt 15496
weduwnaar van Mevrouw Gertruda Bernaerts sinds ? weduwnaar van Mevrouw Louise Ignoul sinds 23/06/1987 ex-gemeenteraadslid (18 jaar lang) lid van de voetbalvereniging Hamont-Lo lid van de bond van gepensioneerden overleden in het Mariaziekenhuis te Neerpelt
Bidprentje.
gehuwd met Bernaerts Gertruda
gehuwd met Ignoul Louise in 1962
Van Baelen Lut °23/09/1957 Neerpelt †18/02/1997 Overpelt 18490
Je leven begon zo beloftevol. Als jonge opvoedster werkte je met veel praktisch talent en enthousiasme in Sint-Oda. Je hele leven ben je blijven houden van jouw gasten van huisje 1. Pas getrouwd en moeder van twee kinderen, sloeg de ziekte - die gekende vijand - toe. Je hebt er bijna 10 jaar tegen gevochten. Het was een uitputtende strijd voor je, met korte rustpauzes, maar de kanker was niet te stoppen en heeft je stilaan verwoest. Met ongelooflijke moed liet je tot op het laatste ogenblik het dagelijkse leven, vooral voor de kinderen, zoveel mogelijk verder gaan. Je hield van de mensen en je kon met iedereen goed opschieten. Je hield zoveel van de natuur: hoeveel uren heb je niet in de tuin doorgebracht. Je hield van mooie dingen: wat jij aanraakte kreeg glans en kleur. Nu is het allemaal voorbij en moeten we alleen verder met de herinneringen en de schoonheid, die je ons naliet. Jaak, Hanne en Jeroen
Bidprentje.
gehuwd met Geutjens Jaak
Van Baelen Maria Francisca °10/03/1881 Neerpelt †18/06/1968 Bocholt 29014
weduwe sinds ? lid van de Sint-Lutgardisbond en andere godvruchtige genootschappen lid van de bond van gepensioneerden zeer godvruchtig overleden in het rusthuis te Bocholt de families Van Baelen, Rooyakkers, Schoemans en Verheyen
Bidprentje.
gehuwd met Rooyakkers Jan Antoon Maria Martinus
Van Baelen Mia °03/04/1914 Neerpelt †30/01/1999 Kaulille 19917
lid van de bond van gepensioneerden omringd door ons allen in huiselijke kring overleden te Kaulille de families Van Baelen, Bleyen, Thora, Housen en Deckers
Rouwbrief.
gehuwd met Bleyen Silvester
Van Baelen P. J. Charles °02/04/1890 Gruitrode †20/02/1955 Bree 20114
lid van de Kerkfabriek, het Schoolcomit en de Commissie van Openbare Onderstand van Bree ijveraar van de Bond van het Heilig Hart en lid van de Broederschap van het Heilig Sacrament gewezen brigadier van Waters en Bossen en afgevaardigde bij het Nationaal Verbond der Aangestelden van Waters en Bossen vereerd met de burgerlijke medaille 2de en 1ste klas, de zilveren medaille der Orde van Leopold II en de gouden palmen der Kroonorde godvruchtig in de Heer overleden te Bree En gij mijn zoon, die binnenkort priester zult zijn, wees een heilige gezant van God bij de mensen.
Bidprentje.
gehuwd met Schoolmeesters Maria Joanna E.
Vanbaelen Agnes °18/04/1873 Peer †13/02/1964 Hechtel 25769
weduwe sinds 1911 overleden te Hechtel de 13 februari 1964 in de gezegende ouderdom van bijna 91 jaar
Bidprentje.
gehuwd met Winters Gerard
Vanbaelen Anna °1892 onbekend 15047
weduwe sinds 22/02/1966
gehuwd met Schreurs Renier
Vanbaelen Louis °07/12/1887 Meeuwen †26/04/1989 Zwijndrecht 33187
weduwnaar van mevrouw Elisabeth Kristus en van mevrouw Maria Stevens ere-brigadier van Waters en Bossen ere-voorzitter van het kerkfabriek Sint-Trudo Peer lid van het Genootschap de familie Vanbaelen-Stevens-Kristus
Bidprentje.
gehuwd met Stevens Maria
gehuwd met Kristus Elisabeth
Vanbaelen Peter Jan Mathijs °15/08/1854 Gruitrode †18/05/1910 Gruitrode 49042
geboren te Gruitrode op 15 augustus 1854 en op 55-jarige leeftijd overleden te Gruitrode op 18 mei 1910
gehuwd met Creemers Maria Agnes op 12/07/1895 te Gruitrode
Van Becelaere Michel °01/07/1956 Genk †05/07/1986 Maaseik 18644
door een pijnlijk ongeval plots uit ons midden weggerukt te Maaseik Papa zal niet meer spelen met zijn kleine Kristof. De kleine kruiwagen staat daar nu eenzaam droevig bij. De sterke handen van de noeste werker zullen hem nooit meer spelend optillen om aan zijn kleine jongen te laten voelen hoe veel hij van hem hield. Ongewild nam hij klein neefje Dave mee in de dood. Zijn vlijtige handen had hij heel de dag in dienst gesteld van zus en haar gezin. de families Van Becelaere, Aengeveld, Dufrasne en Schouteden
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Aengeveld Christiane
van Beek Jasper Antonius Lucas °18/10/1923 Oegstgeest (NL) †12/03/2004 Zeist (NL) 18524
weduwnaar sinds 23/01/1976
Rouwbrief.
gehuwd met van Velzen Bep
van Belgi Albert I Leopold Clement Marie Meinrad °08/04/1875 Brussel †17/02/1934 Marche-les-Dames 35295
derde Koning der Belgen van 13/12/1909 tot 17/02/1934 Prins van Belgi geboren te Brussel den 8 April 1875 overleden te Marche-les-Dames den 17 Februari 1934
Bidprentje.
gehuwd met van Belgi Elisabeth op 02/10/1900
van Belgi Astrid Sophia Louisa Thyra °17/11/1905 Stockholm (Zweden) †29/08/1935 Kssnacht (Zwitserland) 35297
Prinses van Zweden Koningin der Belgen echtgenote van Zijne Majesteit Leopold III geboren te Stockholm den 17 November 1905 en schielijk overleden te Kssnacht (Zwitserland) den 29 Augustus 1935, voorzien van de Genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk tot Koningin uitgeroepen den 23 Februari 1934
Bidprentje.
gehuwd met van Belgi Leopold III op 04/11/1926 te Brussel
van Belgi Boudewijn Leopold Filip Marie Karel Anton Joseph L °03/06/1869 Brussel †23/01/1891 Brussel 51930
Priez pour le reos de l'me de Son Altesse-Royale Monseigneur Bauduin, Lopold, Philippe, Marie, Charles, Antoine, Jospeh, Louis Prince de Saxe-Cobourg-Gotha Capitaine Commandant au Rgiment des Carabiniers Grand Cordon de l'Ordre de Lopold n Bruxelles le 3 Juin 1869, y dcd le 23 Janvier 1891, muni des secours de Notre Mre la Sainte Eglise Boudewijn van Belgi (1869-1891) Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Boudewijn van Belgi 1869-1891 Vermoedelijke troonopvolger periode 1869-1891 Voorganger Leopold, prins van Belgi Opvolger Albert I, derde koning der Belgen Vader Filips, graaf van Vlaanderen Moeder Maria Gravin van Vlaanderen Wapen als prins van Belgi Boudewijn Leopold Filips Marie Karel Anton Jozef Lodewijk (Brussel, 3 juni 1869 - aldaar, 23 januari 1891), prins van Belgi, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg en Gotha, was de oudste zoon van prins Filips. Na de dood van zijn enige zoon zag Leopold II in zijn broer Filips, de graaf van Vlaanderen, niet de geschikte troonopvolger: Filips was doof en had geen ambitie om te regeren. Daarom vestigde koning Leopold zijn hoop op Boudewijn, de zoon van Filips. De jonge prins groeide op met zijn zusters en broer Albert in het paleis van Filips in de Regentschapsstraat in Brussel en werd voorbereid op zijn toekomstige taak. De jongste dochter van koning Leopold, prinses Clementine, was verliefd op haar neef, zo blijkt uit de correspondentie met haar zuster, aartshertogin Stefanie. Leopold zag in Clementine een goede koningin en was het idee van een huwelijk niet ongenegen, in tegenstelling tot Boudewijn zelf en zijn vader. Levenseinde Begin 1891 wordt Boudewijns zuster Henritte zwaar ziek, een longontsteking. Boudewijn, die griep heeft, bleef bij haar in de koude gangen bidden voor haar spoedig herstel. Op 23 januari overleed Boudewijn aan een longoedeem. De plotse dood zorgt voor wantrouwen; in de pers verschenen verhalen die naar het Mayerlingdrama verwezen. [1] In 1889 te Mayerling pleegde Leopolds II schoonzoon, man van zijn dochter Stefanie van Belgi, de Oostenrijkse kroonprins Rudolf samen met zijn jeugdige matresse zelfmoord. Een gerucht is dat hij op 22 januari een nierbloeding heeft, een gevolg van een verwonding opgelopen in een duel met de echtgenoot van zijn maitresse in het kasteelpark van Bovelingen. Boudewijn werd op 29 januari bijgezet in de Crypte van Laken.
Bidprentje.
van Belgi Elisabeth °25/07/1876 onbekend †23/11/1965 onbekend 35296
hertogin in Beieren prinses van Belgi koningin der Belgen
gehuwd met van Belgi Albert I Leopold Clement Marie Meinrad op 02/10/1900
van Belgi Leopold III °03/11/1901 Brussel †25/09/1983 onbekend 35298
vierde Koning van Belgi van 23/02/1934 tot 16/07/1951
vader van Belgi Albert I Leopold Clement Marie Meinrad
moeder van Belgi Elisabeth
gehuwd met van Belgi Astrid Sophia Louisa Thyra op 04/11/1926 te Brussel
gehuwd met Baels Mary Lilian Henriette Lucie Josephine Ghislaine op 06/12/1941 te Brussel/Laken
Van Belle Elisabeth °23/09/1877 onbekend †19/01/1973 Bree (?) 10857
gehuwd met Lommelaers Joannes Fredericus
Van Beneden Maria °17/07/1917 Kortenberg †18/12/1989 Nossegem 39121
weduwe sinds 30/05/1987 geboren te Kortenberg op 17 juli 1917 en godvruchtig overleden te Nossegem op 18 december 1989, gesterkt door het Heilig Sakrament van de zieken de families Van Beneden, Peymen, Bellemans en Presiaux
gehuwd met Peymen Andr
Van Berckelaer Constant °10/10/1930 Neeroeteren †29/10/1969 Antwerpen 15923
handelsingenieur - reserveluitenant godvruchtig overleden in de Eeuwfeestkliniek te Antwerpen
Bidprentje.
gehuwd met Debbaudt Annie
Vanbergen Hubert °02/11/1907 Zepperen †14/01/1967 Maaseik 15748
overleden te Maaseik de 14de januari 1967 voorzien van de laatste heilige Sacramenten En gij mijn zoon, priester, bid voor mij aan het altaar. Bewaart allen dat eenvoudig Godsvertrouwen dat ik u heb voorgeleefd. de families Vanbergen en Strijckers
Bidprentje.
gehuwd met Strijckers Jeanne
Vanbergen Johan (professor dr.) °28/03/1934 Maaseik †25/05/1993 Leuven 6810
Bidprentje.
gehuwd met Rejhons Tineke
Van Berkel Julien Victor °27/03/1939 Maaseik †05/08/1988 Pellenberg 3521
beroep: stadsbeambte onderbureauchef dienst bevolking stad Maaseik godvruchtig overleden in het U.Z. Pellenberg
Bidprentje.
gehuwd met Swennen Denise Wilhelmina Catharina op 29/07/1966 te Maaseik
Van Berkel Pierre Johan Adrianus °17/06/1901 Herpen (NL) †20/01/1965 Maaseik 11512
plotseling overleden te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Ex Catharina Margareta
Van Berwaer Jeanine °1915 onbekend onbekend 34884
weduwe sinds 28/08/1990
gehuwd met Carlier Jean-Louis
Vanbeuren Helena °18/08/1885 Genk †23/06/1954 Genk 12531
lid van de Bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen na een langdurige ziekte zeer godvruchtig in den Heer overleden te Genk Daarvoor bidden wij allen, wij haar man en kinderen, vooral haar zoon-priester wanneer hij aan het altaar staat. de families Vanbeuren, Frson, Dilin en Mary
Bidprentje.
gehuwd met Freson Jozef
Vanbeuren Martha (Zuster) °11/07/1911 Genk †28/12/2003 Genk 16227
overleden in haar gemeenschap te Genk
Vanbever Angelina °1872 onbekend onbekend 28579
overleden vr 1941
gehuwd met Vanderwegen Eugeen
Van Beygaerden Hlne Robertha A. M. °18/01/1915 Maaseik †12/11/1948 Horn (NL) 3414
geboren te Maaseik de 18 Januari 1915 en godvruchtig overleden te Horn (Holland) op 12 November 1948, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten de families Hendrix en Van Beygaerden
Bidprentje.
gehuwd met Hendrix Ren Jacques Mathieu H.
Van Beygaerden Marthe °25/10/1920 Maaseik †14/10/1988 Knokke 13634
godvruchtig overleden in de kliniek O.-L.-Vrouw ter Linden te Knokke Haar hulpeloze kwaal aanvaardde geen genezing.
Bidprentje.
gehuwd met Dumon George
Van Beygaerden Theofiel °15/02/1916 Maaseik †21/01/1941 Maaseik 5932
Bidprentje.
Van Bilsen Jacobus Hubertus °1896 onbekend onbekend 40346
overleden vr 1976
gehuwd met Kurvers Mechtildis Anna Catharina
Van Bilsen Pierre °06/04/1922 Kessenich †26/03/2002 Maaseik 51630
VAN BILSEN, Pierre, geboren op 06-04-1922 te Kessenich, overleden op 26-03-2002 te Maaseik op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 30-03-2002 te Hasselt - de Tesch, urne begraven te Elen, echtgenoot van Grooten Anna. (bron: Het Belang van Limburg, 2002-03-28)
gehuwd met Grooten Anna
Van Bilzen Maria Elisabeth °19/02/1857 Neeritter (NL) †06/03/1939 Maaseik 27413
van Bockrijck Albert °1871 onbekend 24011
overleden vr 1940
gehuwd met Gielen Marie-Josphine Desire Henriette Pauline Charlott
Vanbockrijck Alphonse °05/07/1912 Zonhoven †10/12/1998 Maaseik 1774
weduwnaar sinds 01/06/1986 geboren te Zonhoven op 5 juli 1912 en overleden te Maaseik op 10 december 1998, gesterkt door het gebed van de kerkgemeenschap de families Vanbockrijck, Clerkx, Put en Verstappen
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Clerkx Anna Hubert. Francisca op 08/08/1936 te Maaseik
Vanbockrijck Anna Maria °13/03/1861 Bree †09/09/1939 Opitter 39030
weduwe sinds ? steunend lid van 't Werk van Don Bosco en van 't Sint-Pieters-Liefdewerk geboren te Bree den 13 Maart 1861 en godvruchtig overleden te Opitter den 9 September 1939, tijdig voorzien van de Genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
Bidprentje.
gehuwd met Houben Leonardus
Van Bockrijk Maria °1900 onbekend onbekend 30558
weduwe sinds 18/06/1966
gehuwd met Rutten Pierre
Van Bockryck Karel °1900 onbekend onbekend 41531
gehuwd met Fichefet Isabelle
Vanbockryck Albert °1914 onbekend onbekend 26982
overleden vr 2005
gehuwd met Driesen Christina
Vanbockryck Armand °29/09/1914 Zonhoven †24/08/1997 Hasselt 34463
lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 24 augustus 1997 de families Vanbockryck en Switten
Bidprentje.
gehuwd met Switten Angeline
Vanbockryck Georgius °30/07/1927 Zonhoven †04/12/1995 Heusden 34465
godvruchtig overleden in het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden op 4 december 1995
Bidprentje.
Van Boeckel Maria Joanna °01/01/1802 Bocholt †12/04/1845 Weert (NL) 21597
tussen 1835 en 1836 verhuisde het gezin Pernot-Van Boeckel naar Weert. Daar woonden ze in een huis met aanhorige gebouwen en tuinen aan de Beekpoort in de wijk "'t Morgat". huwelijksvoorwaarden opgemaakt en verleden voor notaris Bloemarts te Weert op 4 september 1843 uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 19-20
gehuwd met Purnot Jacobus op 17/10/1831 te Bocholt
gehuwd met Coenen Winandus Dominicus Jacobus in 1843 te Weert (NL)
Van Bogget Agnes °30/07/1921 Bocholt †22/02/1997 Hasselt 43623
geboren te Bocholt op 30 juli 1921 en in de Heer ontslapen in het Salvatorziekenhuis te Hasselt op 22 februari 1997, gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Van Bogget en Van Damme
Bidprentje.
gehuwd met Van Damme Dsir
Van Bogget Giel °17/12/1919 Bocholt †02/03/1997 Bocholt 51005
weduwnaar sinds 30/01/1997
Bidprentje.
gehuwd met Aegden An
Van Bogget Leo °1912 onbekend onbekend 47945
overleden vr 2011
gehuwd met Hamstra Adle
Van Bogget Maria °24/04/1940 Bocholt †04/04/2005 Genk 24484
ma van Marc ( ), Anja en Veerle omringd door haar naaste familie zachtjes ingeslapen in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
gehuwd met Hollanders Ren
Van Bogget Rik °1920 onbekend †1949 onbekend 48009
gehuwd met Aegden Maria Helena te Bocholt
Van Bogget Rosalie Elisabeth °1913 onbekend onbekend 17809
weduwe sinds 27/05/1981
gehuwd met Thijs Petrus Jacobus
Vanbogget Miet °12/09/1910 Bocholt †13/09/2001 Bocholt 4875
weduwe sinds 28/10/1984 volksnaam: Miet van Twan Giebels
gehuwd met Dreesen Antoine
Van Brabant Alain °29/08/1960 Brussel †01/02/1961 Asse 38193
geboren te Brussel, de 29 augustus 1960 en ten gevolge van een smartelijk verkeersongeval overleden te Asse, de 1 februari 1961 de families Van Brabant en Steutelings
Bidprentje.
vader Van Brabant Roger
moeder Steutelings Maria Theresia
Van Brabant Julia Maria °1892 onbekend onbekend 28366
weduwe sinds 05/06/1967
gehuwd met Severijns Nicolas
Vanbrabant Lucien °1921 onbekend 19469
vroegtijdig overleden
gehuwd met Severijns Maria
Van Bree Bernardus Wilhelmus (Z.E.H.) °31/05/1900 Hamont †19/09/1980 Arendonk 27813
Norbertijn van de Abdij van Postel ere-pastoor Sint-Jozef-Voorheide (Arendonk) ingekleed te Postel op 9 oktober 1922 professie gedaan op 9 oktober 1924 priester gewijd op 29 september 1928 onderpastoor te Dessel op 9 augustus 1929 onderpastoor te Willebroek op 2 februari 1939 kapelaan te Voorheide (Arendonk) op 26 december 1948 pastoor aldaar sedert 7 april 1960 tot 8 november 1976 toen hij op rust ging in Dessel
Bidprentje.
Van Bree Coleta Barbara (Zuster) °03/01/1902 Hamont onbekend 11516
dochter van Jan Van Bree-Segers ???
vader Van Bree Jan
moeder Segers Anna Maria
Van Bree Jan °17/03/1850 Budel (NL) †08/01/1933 Hamont 25622
weduwnaar van Maria Segers sinds ? echtgenoot van Anna Maria Segers lid van verschillende genootschappen geboren te Budel (Holland), den 17 Maart 1850 en zeer godvruchtig overleden te Hamont, den 8 Januari 1933, meermalen gesterkt door de Genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de families Van Bree en Segers De dierbare overledene, wiens heengaan we betreuren, was 'n man van geloof, 'n kristen van ouden stempel, een toonbeeld van godsvrucht. De Heilige Kerk vond in hem 'n milden steun: van zijn talrijk kroost heeft hij vijf kinderen afgestaan voor den dienst des Heeren.
Bidprentje.
gehuwd met Segers Anna Maria
Van Bree Maria (Zuster) °29/12/1904 Hamont 11517
dochter van Jan Van Bree-Segers ????
vader Van Bree Jan
moeder Segers Anna Maria
Van Bree Maria (Zuster Marie-Godfrieda) °15/06/1907 Achel †15/10/1999 Sint-Niklaas 15925
zij koos op 10 oktober 1927 voor een leven in religieuze geloften bij de Congregatie van de Zusters Jozefienen te Sint-Niklaas de Heer riep haar tot deelname aan Zijn eeuwige verrijzenisvreugde te Sint-Niklaas, klooster "Het Hof" op 15 oktober 1999 Zuster Godfrieda, bedankt voor zoveel dienst aan de congregatie. We blijven de Heer danken voor je voldragen leven dat evangelische sporen naliet in Sint-Niklaas, Sint-Huibrechts-Lille, Opoeteren, Dorne, Eksel en Lindelhoeven.
Bidprentje.
Van Bree Pieter Johannes (Z.E.H.) °09/09/1908 Hamont †02/12/1979 Neerpelt 25635
priester gewijd te Namen op 28/07/1935 kapelaan te Fairoul (Fraire, Namen) van 1935 tot 1939 kapelaan te Heppen van 1946 tot 1958 pastoor te Heppen van 1958 tot 1978 rustend pastoor te Hamont vanaf 01/10/1978 in godvruchtige overgave overleden in het Heilig Hartkliniek van Neerpelt Nog een plechtige uitvaartdienst volgt in de parochiekerk van Sint-Blasius te Heppen op zaterdag 15 december 1979 om 11 uur. de families Van Bree en Segers
Bidprentje.
vader Van Bree Jan
moeder Segers Anna Maria
Van Breugel Karel Willem Albert °16/08/1901 Lommel †18/07/1940 Lommel 38835
dokter in de geneeskunde geboren te Lommel op 16 Augustus 1901 en aldaar godvruchtig overleden den 18 Juli 1940, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
Bidprentje.
gehuwd met Neeckx Marthe
Van Briel Albert °04/06/1916 Helchteren †26/01/2002 Kortrijk (?) 6313
Van Briel Hendrikus Ludovicus °17/09/1918 Venlo (NL) †10/01/1981 Maaseik 15926
godvruchtig in de Heer ontslapen te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Vangansewinkel Maria Helena op 22/04/1946 te Peer
Van Briel Hubert °15/01/1900 Peer †14/04/1968 Leuven 17306
lid van de Bond van het Heilig Hart, het werk van Don Bosco en andere godvruchtige genootschappen godvruchtig in de Heer overleden in de Sint-Rafalskliniek te Leuven op Paasmorgen 14/04/1968 de families Van Briel, Van de Cruys, Coninx en Hulsmans
Bidprentje.
gehuwd met Van de Cruys Louisa
Van Briel Jozef °15/02/1908 Peer †21/02/1984 Genk 26530
ere-inspecteur der registratie en domeinen officier in de Kroonorde, officier in de Orde van Leopold II, ridder in de Kroonorde geboren te Peer op 15 februari 1908 en vredig in de Heer ontslapen te Genk op 21 februari 1984, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Van Briel, Nouwkens, Coninx en Leyssen
Bidprentje.
gehuwd met Nouwkens Annette
Van Briel Karel ° onbekend 12364
gehuwd met Nijs Maria Elisabeth Sophia Irma op 18/08/1931 te Opitter
Vanbriel Anna °24/11/1926 Zwartberg †26/10/1942 Maaseik 16840
lid van de Heilige Kindsheid, Geloovige Zielen, Heilige Rozenkrans godvruchtig overleden te Maaseik De Heer had ze ons geschonken, de Heer heeft ze ons ontnomen: Zijnen heiligen Naam zij gezegend. Anna was een braaf en deugdzaam kind, een ware troost voor die goede grootouders, die zooveel van haar hielden. Haar goot verlangen was Jezus dikwijls te ontvangen in het Sacrament Zijner Liefde. Zij was dan ook zeer getrouw aan de maandelijksche Communie en het zal zeker eenen troost geweest zijn voor haar, bij haar plotseling overlijden te kunnen getuigen dat zij steeds eene groote godsvrucht gekoesterd heeft tot Jezus-Eucharistie. Dierbare vader en grootouders, tantes, ooms, nichtjes en neefjes, weest niet ontroostbaar, want ik ben gegaan naar een plaats waar geen leed, geen kommer, geen lijden meer bestaan. Van uit den hemel zal ik steeds blijven waken over U allen en voor U ten beste spreken bij God.
Bidprentje.
van Brienen Caroline Marie Victorine °23/08/1855 Sint-Truiden †04/06/1927 Tongeren 41072
priez pour le repos de l'me de Madame de Schaetzen, ne Caroline Marie Victorine van Brienen ne Saint-Trond, le 23 Aut 1855, pieusement dcde Tongres, le 4 Juin 1927, munie des Sacrements de Notre Mre la Sainte Eglise
Bidprentje.
gehuwd met de Schaetzen Xxxxx
Van Broeck Frans °1874 onbekend onbekend 33757
weduwnaar sinds 04/05/1963
gehuwd met Rouwet Anna
Vanbroeck Virginie °17/03/1908 Bree †22/06/2005 Bree 27514
weduwe sinds ? overleden in het rusthuis residentie "De Boneput" te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Vanstreels Gerard
Vanbuel Bertha °1923 onbekend onbekend 28310
overleden vr 2006
gehuwd met Verheyen Mathieu
Vanbuel Helena °1860 onbekend onbekend 49622
weduwe sinds 13/12/1936
gehuwd met Moors Henricus
Vanbuel Jozef °1901 onbekend onbekend 44673
weduwnaar sinds 17/03/1976
gehuwd met Schepers Maria Helena in 1926
Vanbuel Maria Helena °28/12/1874 Peer †07/06/1962 Gerdingen 19692
weduwe sinds ? lid van de Voortplanting van het Geloof, Sint-Pieters Liefdewerk, het Werk van Sint-Jozef, de Derde Orde en de Wekelijkse Kruisweg, medewerkster van Don Bosco zacht in de Heer ontslapen te Gerdingen En gij mijn zoon priester,gedenk mij steeds aan het altaar des Heren. Gij waart steeds mijn grootste bekommernis maar ook mijn grootste fierheid. ...
Bidprentje.
gehuwd met Reumers Cornelis
Vanbuel Theodoor °1903 onbekend onbekend 32846
overleden vr 1988 6 kinderen: Jaak, Hendrika, Alda, Maria, Madeleine en Jose Vanbuel
gehuwd met Clerix Catharina
Van Buggenum Anna Maria Hubertina °30/04/1887 Maaseik (Aldeneik) onbekend 10631
Anna Maria Hubertina, gedoopt op 30-04-1887 te Aldeneik (getuige(n): Joannes Hubertus Van Buggenum (Pey), Anna Maria Corstjens).
vader Van Buggenum Willem Hubert
moeder Damen Rosalia Anna Josephina
Van Buggenum Barbara °1890 onbekend †1957 Bree (?) 10825
gehuwd met Kessels Jan
Van Buggenum Elisabeth Maria Hubertina °01/02/1891 Maaseik (Aldeneik) onbekend 10628
Anno Domini 1891 die prima Februarii baptiza est Van Buggenum Elisabeth Maria Hubertina legitima Wilhelmi Huberti ac Damen Rosalia Anna Josephinae hic junctorum quam. Susceperunt Joannes Van Buggenum ex Echt et Elisabeth Damen ex hoc parochia. Quod attestor C. Willems Elisabeth Maria Hubertina, geboren op 31-01-1891, gedoopt op 01-02-1891 te Aldeneik (getuige(n): Joannes Van Buggenum (Echt), Elisabeth Damen). Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 20-04-1912 te Aldeneik (getuige(n): Constantinus Verdeyen, Clementina Delaet (Maaseik)) met Henricus DELAET, 24 jaar oud, geboren op 04-08-1887 te Brussel, zoon van Theresia DELAET.
vader Van Buggenum Willem Hubert
moeder Damen Rosalia Anna Josephina
gehuwd met Delaet Henri op 20/04/1912 te Aldeneik
Van Buggenum Maria Agnes Ludovica (Louisa) (Neske) °21/03/1893 Maaseik (Aldeneik) onbekend 10630
Van Buggenum Maria Agnes Ludovica (Louisa), geboren op 21-03-1893, gedoopt op 22-03-1893 te Heppeneert (getuige(n): Ludovicus Schreurs ex Maeseijck et Agnes Van Buggenum ex Echt.). Doopheer Froijen. (gehuwd met 'n Nederlander afkomstig van Oh en Laak)
vader Van Buggenum Willem Hubert
moeder Damen Rosalia Anna Josephina
Van Buggenum Maria Helena Herlindis °14/09/1889 Maaseik (Aldeneik) onbekend 10632
Anno Domini 1889 mensio Septembris die decima quarta baptiza est Van Buggenum Maria Helena Herlindis legitima Wilhelmi Huberti ac Damen Rosalia Anna Josephinae hic junctorum quam. Susceperunt Maria Van Buggenum ex Pey et Winandus Damen ex hoc parochia. Quod attestor C. Willems Maria Helena Herlindis, gedoopt op 14-09-1889 te Aldeneik (getuige(n): Maria Van Buggenum (Pey), Winandus Damen).
vader Van Buggenum Willem Hubert
moeder Damen Rosalia Anna Josephina
Van Buggenum Maria Johanna Hubertina °26/03/1897 Maaseik (Aldeneik) †21/05/1968 Maaseik 10627
Maria Anna Hubertina, geboren op 26-03-1897, gedoopt op 27-03-1897 te Heppeneert (getuige(n): Henricus Purnot ex Aldeneik et Anna Catharina Gielen ex Echt). Doopheer Froijen. huishoudster bij Schreurs op de Bosstraat lid van de bond van het Heilig Hart, de Voortplanting des Geloofs, de Vrouwengilde, het werk van Sint-Jozef en van de verlaten zielen geboren te Maaseik de 26 maart 1897 en aldaar vrij plots in de Heer overleden op 21 mei 1968, gesterkt door de regelmatig maandelijkse Kommunie der zieken en de troostende genademiddelen van de Heilige Kerk de families Van Buggenum en Damen Zoals ze zelf zo dikwijls voorspelde is Marieke in een van de telkens terugkerende crisis-momenten gebleven. Ze leefde nog zo graag en toch was ze niet onvoorbereid op de grote ontmoeting met haar God en Heer, met wie ze zo graag en veelvulig converseerde. Een week zonder Mis, was een week zonder zon. "Ik ben geen heilige, ik heb Onze-Lieve-Heer groot nodig" herhaalde ze maar telkens opnieuw. Enigszins streng in haar oordeel over handel en wandel van wie met haar te doen had, was ze niet minder streng voor zichzelf om haar felheid te betreuren en haar opbruisend temperament weer binnen de goede banen te leiden.
Bidprentje.
vader Van Buggenum Willem Hubert
moeder Damen Rosalia Anna Josephina
Van Buggenum Petrus Jacobus Hubertus (Pierre) °17/02/1895 Maaseik (Aldeneik) †12/07/1973 onbekend 10629
douanebeambte VAN BUGGENUM, Pieter, geboren op 17-02-1895 te Maaseik, overleden op 12-07-1973 op 78-jarige leeftijd, begraven op 16-07-1973 te Stokkem, weduwnaar van Verstappen Ida. (bron: Het Belang van Limburg, 1973-07-13) Van Buggenum Petrus Jacobus Hubertus, geboren op 16-02-1895, gedoopt op 17-02-1895 te Heppeneert (getuige(n): Petrus Jacobus Hubertus Van Buggenum ex Echt et Mathildis Damen ex Alden-Eijck). Doopheer Froijen. Marge: Matrim junctus Mosaci cum Verstappen Ida die 26 Febr 1927. Get.: Poukens.
vader Van Buggenum Willem Hubert
moeder Damen Rosalia Anna Josephina
gehuwd met Verstappen Ida Gertrudis te Maaseik
Van Buggenum Willem Hubert °08/12/1857 Echt (NL) Maaseik Aldeneik 10626
Rosalia Anna Josephina DAMEN, gedoopt op 30-03-1856 te Aldeneik (getuige(n): Henricus Alexander Joseph Hubar, Rosalia Peeters), dochter van Petrus Adamus Hubertus DAMEN en Anna Margarita CORSTJENS. Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 23-06-1886 te Aldeneik (Pey) (getuige(n): Winandus Damen, Maria Van Buggenum (Pey)) met Wilhelmus Hubertus Van BUGGENUM, 28 jaar oud, geboren op 08-12-1857 te Echt, zoon van Joanes Hubertus Van BUGGENUM en Maria Helena WOLFS. Uit dit huwelijk: 1. Anna Maria Hubertina, gedoopt op 30-04-1887 te Aldeneik (getuige(n): Joannes Hubertus Van Buggenum (Pey), Anna Maria Corstjens). 2. Maria Helena Herlindis, gedoopt op 14-09-1889 te Aldeneik (getuige(n): Maria Van Buggenum (Pey), Winandus Damen). 3. Elisabeth Maria Hubertina, geboren op 31-01-1891, gedoopt op 01-02-1891 te Aldeneik (getuige(n): Joannes Van Buggenum (Echt), Elisabeth Damen). Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 20-04-1912 te Aldeneik (getuige(n): Constantinus Verdeyen, Clementina Delaet (Maaseik)) met Henricus DELAET, 24 jaar oud, geboren op 04-08-1887 te Brussel, zoon van Theresia DELAET.
gehuwd met Damen Rosalia Anna Josephina op 23/06/1886 te Aldeneik
Vanbuggenum Catharina Elisabeth °28/10/1839 Geistingen †02/09/1920 Ophoven 31456
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 december 1999, jaargang 18 - nr. 4 - pagina 149
vader Vanbuggenum Lambertus
moeder Verstraten Anna Elisabeth
gehuwd met Snijders Peter Mathias op 03/06/1867 te Ophoven
Vanbuggenum Lambertus °07/02/1794 Kessenich †19/12/1860 Ophoven 31459
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 december 1999, jaargang 18 - nr. 4 - pagina 149
gehuwd met Verstraten Anna Elisabeth op 08/04/1831 te Ophoven
Van Bussel Christiaan °01/01/1923 Nederweert (NL) †13/10/2000 Genk 4934
Liefste pa en bompa, stil en eenvoudig ben, je van ons heengegaan. Je leven was n en al goedheid en genegenheid voor iedereen. Je was eenvoudig, zelfvergeten, belangeloos hulpvaardig.
Bidprentje.
gehuwd met Gerarts Jeanne
Van Bussel Peter °05/02/1960 Bree †26/02/1979 Bree 20129
na een smartelijk ongeval in de Heer overleden te Bree de families Van Bussel-Caris en Gerarts-Snyckers
Bidprentje.
vader Van Bussel Christiaan
moeder Gerarts Jeanne
Vanbussel Maria °08/09/1921 Kaulille †29/03/2004 Sint-Huibrechts-Lille 18634
weduwe sinds ? lid van K.B.G. en van Ziekenzorg de families Vanbussel, Bloemen, Triki, Van Melis en Boonen
Rouwbrief.
gehuwd met Triki Henri
Van Camp Maria Hubertina °09/05/1894 Gerdingen †20/12/1963 Maaseik 2576
lid van de Katholieke Vrouwengilde in de Heer overleden te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Ryelandt Marcel Joseph Alphonse
Van Cann Aldegonda °1918 onbekend †1995 onbekend 20553
gehuwd met Segers Antoon
Van Cann Jozef Hubert °06/10/1919 Melick (NL) †09/05/1951 Bree 15929
godvruchtig in de Heer overleden te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Jurissen Anna Maria Margaretha
Van Cann Willy °1915 onbekend †1997 39494
gehuwd met Bosmans Helena
Van Cauter Theo °1923 onbekend onbekend 47257
overleden vr 2010
gehuwd met Klaps Kaatje
Van Cauwelaert Charles Marcel Joseph °31/08/1912 Herne †16/03/2002 Maaseik 895
weduwnaar sinds 08/03/1994 erenotaris, doctor in de rechten (notaris van 08/03/1947 tot 01/01/1981) oudstrijder 1940-1945 ereplaatsvervangend vrederechter ridder in de Leopoldsorde ridder in de Kroonorde godvruchtig overleden te Maaseik de families Van Cauwelaert, Lambotte, Nerinckx en Gennotte
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Lambotte Gisle Georgette Anne M. Gh. op 08/01/1943 te Dinant
Van Cauwelaert Frans °10/01/1880 Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek †17/05/1961 Antwerpen 42106
weduwnaar van mevrouw Louisa Verschueren geboren te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek de 10e januari 1880 en godvruchtig overleden te Antwerpen, de 17e mei 1961, na de Troostmiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk te hebben ontvangen
Bidprentje.
gehuwd met Verschueren Louisa
Van Cauwenbergh Y °1880 onbekend onbekend 39945
gehuwd met Schotsmans X
Van Ceulen Antoon Jan °05/01/1904 Bree †14/03/1967 Antwerpen 38189
inspecteur der registratie en domeinen vereerd met het burgerlijk kruis 1ste klas ridder in de Leopoldsorde, officier in de Kroonorde, officier in de Orde van Leopold II geboren te Bree op 5 januari 1904 en kortstondig overleden te Antwerpen op 14 maart 1967, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken de families Van Ceulen, Galle, Baeten en Jamin
Bidprentje.
gehuwd met Galle Henriette
Van Ceulen Clement °1910 onbekend onbekend 15366
gehuwd met Geelen Jeanne
Vanceulen Henri °16/12/1891 Eksel †25/01/1953 Eksel 38828
oudstrijder en invalide 1914-1918 ridder in de Orde van Leopold II met zwaarden en andere eretekens lid van de bond van het Heilig Hart geboren te Eksel, de 16 December 1891 en aldaar godvruchtig overleden, de 25 Januari 1953, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten der stervenden de families Vanceulen en Booms
Bidprentje.
gehuwd met Booms Elisa
Vanchaze Maria Catharina °1885 onbekend onbekend 49262
weduwe sinds 24/04/1962
gehuwd met Schreurs Gerardus in 1906
Vanchaze Martha °01/09/1914 Gerdingen †26/09/1996 Bree 17876
weduwe sinds 03/04/1978 lid van de bond van de Derde Leeftijd en van Ziekenzorg vereerster van het Heilig Paterke oud-leerling van de Zusters van Don Bosco (Gerdingen) geboren te Gerdingen op 1 september 1914 en overleden in het ziekenhuis te Bree op 26 september 1996, voorzien van de Sacramenten der zieken de families Custers en Vanchaze
Bidprentje.
gehuwd met Custers Silvester
Vancleef Anna Catharina Hubertina °27/10/1889 Maaseik †10/05/1982 Maaseik 1379
lid van de K.A.V. en van de K.B.G. lid van verschillende godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik Na een godvruchtig leven in dienst van haar medemensen en van innige verbondenheid met haar zuster, is deze goede vrouw zacht en kalm van ons heengegaan. de families Vancleef en Vandamme VAN CLEEF, Anna, geboren op 27-10-1889 te Maaseik, overleden op 10-05-1982 te Maaseik op 92-jarige leeftijd, begraven op 15-05-1982 te Maaseik. (bron: Het Belang van Limburg, 1982-05-12)
Bidprentje.
Vancleef Catherina °16/09/1836 Maaseik †21/07/1925 Sint-Truiden 12858
weduwe sinds ? godvruchtig in den Heer overleden te Sint-Truiden Zij was een getrouwe echtgenoote, een tedere moeder, een bezorgde meesteres en de velen die haar van nabij hebben gekend, weten hoe mild steeds hare hand voor de noodlijdenden open stond. Voor goede werken was zij altijd gereed en de eerste in ijver. Lieve kinderen, vergeet uwe moeder niet in uwe gebeden, en gij vooral, mijn zoon, wees mijner aan het altaar des Heren gedachtig.
Bidprentje.
gehuwd met Nackom Alfons
Vancleef Catherine °25/11/1892 Maaseik †25/04/1986 Tongeren 15931
weduwe sinds 15/04/1975 In stille eenvoud en nederige werkzamheid is moeders leven voorbijgegaan. Ze heeft haar best gedaan, de zwaarste beproevingen heeft ze kalm en waardig gedragen en in alle oprechtheid heeft ze de Heer gediend. Innige dank aan de Zusters van het rusthuis Sint-Jozef te Tongeren voor hun zorgen en genegenheid. VAN CLEEF, Catharina, geboren op 25-11-1892 te Maaseik, overleden op 25-04-1986 te Tongeren op 93-jarige leeftijd, begraven op 01-05-1986 te Maaseik, weduwe van Van Damme Jules Valre. (bron: Het Belang van Limburg, 1986-04-28)
Bidprentje.
gehuwd met Van Damme Jules Valre
Vancleef Gertrudis Maria Christina (Zuster Maria Magdalena) °02/11/1893 Maaseik †29/11/1936 Maaseik 47261
geboren te Maaseik op 2 November 1893 in de Congregatie der Eerwaarde Zusters van Liefde getreden te Tilburg op 17 September 1915 geprofest op 22 September 1919 overleden te Maaseik op 29 November 1936
Bidprentje.
Vancleef Jacques Michel Hubert °13/02/1906 Maaseik †16/03/1990 Maaseik 1383
weduwnaar sinds 24/04/1981 overleden te Maaseik op 16 maart 1990, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken kleinzoon Alain, stamhouder Al een paar weken miste men hem, zijn statige figuur op de schone markt onder de prachtige lindebomen. Zijn vaste plaats op de bank was 'leeg'.
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Vos Anna Maria Antoinetta op 19/01/1932 te Lanaken
Vancleef Jean Hubert Michel °18/10/1867 Maaseik †12/02/1940 Maaseik 10776
oud-politiek gevangene 1914-1918 vereerd met de volgende eeretekens: Ridder in de Orde Leopold II, Engelsche Oorlogsmedaille, Overwinningsmedaille, Herinneringsmedaille en Medaille der Politieke Gevangenen godvruchtig in den Heer overleden zie De Maaseikenaar, jaargang XXXV, 2004, nr.1, pagina 42-43
Bidprentje.
gehuwd met Dirkx Helena
Vancleef Jean Lucien Hubert °06/03/1903 Maaseik †18/01/1959 Maaseik 371
koster der parochiekerk voorzitter van de koster-organistenbond, dekenaat Maaseik vereerd met de Sint-Lambertusmedaille lid van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Maaseik
Bidprentje.
vader Vancleef Jean Hubert Michel
moeder Dirkx Helena
gehuwd met Schoofs Marie Josephine Pauline Mathilde te Maaseik
Vancleef Jeanne Josephine Marie G. °23/10/1909 Maaseik †29/05/1962 Maaseik 3226
wijkmeesteres van de K.A.V. lid van de bond van het Heilig Hart en verschillende godvruchtige genootschappen geboren te Maaseik op 23 oktober 1909 en aldaar godvruchtig overleden op 29 mei 1962, voorzien van de Heilige Sacramenten en de Pauselijke zegen
Bidprentje.
gehuwd met Colson Joseph Louis Henri
Vancleef Joseph °15/02/1851 Maaseik †09/11/1941 Maaseik 52099
geboren te Maaseik den 15 Februari 1851 en aldaar godvruchtig overleden den 9 November 1941, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten der stervenden en van den Pauselijken zegen de families Vancleef en Geelen
Bidprentje.
gehuwd met Geelen Agnes
Vancleef Joseph Jacques Michel Hubert °10/12/1912 Maaseik †11/05/1966 Maaseik 1086
kleermaker van beroep
Bidprentje.
vader Vancleef Jan Mathijs
moeder Corstjens Mechtildis (Mathilde)
gehuwd met Monsieur Anna Maria Catharina
Vancleef Joseph Marie Hubert °29/05/1899 Maaseik †29/12/1977 Maaseik 1135
beroep: stadssecretaris weduwnaar sinds 23/01/1965 lid van de Bond van Gepensioneerden bestuurslid van de Koninklijke Harmonie Concordia overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik foto "uit de oude doos" in de Maaseikenaar, jaargang XXIX - 1998 - 3 - pagina 172 (afscheid van Directeur Neven op 15 juli 1934)
Bidprentje.
vader Vancleef Jean Hubert Michel
moeder Dirkx Helena
gehuwd met Dalemans Franoise Helena Marie op 30/06/1925 te Maaseik
Vancleef Jozef °10/05/1876 Maaseik †26/03/1961 Gerdingen 22492
weduwnaar sinds ? godvruchtig overleden te Gerdingen Langdurig is zijn kwaal geweest, Dierbare familie Lipkens, bij wie ik zo lange en aangename jaren heb mogen doorbrengen en beschouwd werd als kind van den huize, dank voor zoveel goedheid.
Bidprentje.
gehuwd met Henckens Odilia
Vancleef Lambert °11/02/1895 Maaseik †18/03/1958 Maaseik 16395
geboren in de Lekkerstraat te Maaseik als oudste van 4 zonen zie De Maaseikenaar, jaargang XXXV, 2004, nr.1, pagina 42-43 Als 18-jarige tijdens de Duitse bezetting slaagde Lambert erin de levensgevaarlijke draadversperring bij de Maas te passeren om zich als soldaat aan te melden bij het Belgisch leger aan de Ijzer. Vancleef diende er in het 13de Linie Regiment. Ook was hij aan het front lid van "De Limburgsche Studentenbond". De man overleefde de oorlog en op 6 maart 1922 trouwde hij met Marie Gertrude Massy. Het gezin was gevestigd te Luik. VANCLEEF, Lambert, geboren op circa 1895 te Maaseik, overleden op 18-03-1958, begraven op 22-03-1958, echtgenoot van Massy Maria. (bron: Het Belang van Limburg, 1958-03-21)
vader Vancleef Jean Hubert Michel
moeder Dirkx Helena
gehuwd met Massy Marie Gertrude op 06/03/1922
Vancleef Lambert Julien Marie Ghislain °07/04/1940 Maaseik †24/11/1987 Maaseik 2574
beroep: griffiebeambte vereerd met de burgerlijke medaille 1ste klas overleden te Maaseik op 24 november 1987 zijn kinderen: Veerle, Sandra en Nadine
Bidprentje.
vader Vancleef Jean Lucien Hubert
moeder Schoofs Marie Josephine Pauline Mathilde
gehuwd met Roloux Nicole Julienne Marie op 30/10/1962 te Sint-Truiden
Vancleef Marcel °11/07/1953 Maaseik †09/08/1998 Maaseik 4539
geboren te Maaseik op 11 juli 1953 en overleden te Maaseik op 9 augustus 1998, gesterkt door het gebed van de kerkgemeenschap de families Vancleef, Wijnen, Schoofs en Opdenkamp Marcel, dat we je gekend hebben en van je konden houden heeft en zal zeer veel voor ons betekenen.
Bidprentje en rouwbrief.
vader Vancleef Jean Lucien Hubert
moeder Schoofs Marie Josephine Pauline Mathilde
gehuwd met Wijnen Lieve te Maaseik
Vancleef Maria Agnes Alphonsine °29/08/1898 Maaseik †29/01/1997 Maaseik 1380
VAN CLEEF, Maria, geboren op 29-08-1898 te Maaseik, overleden op 29-01-1997 te Maaseik op 98-jarige leeftijd, begraven op 01-02-1997 te Maaseik. (bron: Het Belang van Limburg, 1997-01-31)
Bidprentje.
Vancleef Michel Hubert Joseph Winand °06/06/1907 Maaseik †25/04/1998 Lanaken 9059
overleden in het ziekenhuis Sint-Barbara te Lanaken op 25 april 1998, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Vancleef, Colson, Corstjens en Beckers
Bidprentje en rouwbrief.
vader Vancleef Jan Mathijs
moeder Corstjens Mechtildis (Mathilde)
gehuwd met Colson Mariette Martha Beatrix op 10/09/1938 te Dilsen
Vancleef Michel Johannes Hubertus °25/03/1897 Maaseik †10/10/1968 Maaseik 1537
rustend tekenaar van de dienst der rijksgebouwen lid van de bond van het Heilig Hart en van de Erewacht van het Heilig Sakrament godvruchtig in de Heer ontslapen te Maaseik
Bidprentje.
vader Vancleef Jean Hubert Michel
moeder Dirkx Helena
gehuwd met Corstjens Maria Hubertina Gertrudis op 26/09/1926 te Maaseik
Van Cleven Willy °09/12/1928 Hasselt †14/01/1992 Hasselt 11219
afgevaardigd bestuurder NV Van Cleven, Koeltechniek afgevaardigd bestuurder NV Rewimmo medestichter van NV C.D.H. Industries
Bidprentje.
gehuwd met Vanharen Germaine
Vanclooster Godelieve °12/03/1920 Izenberge †18/04/1985 Maaseik 34736
godvruchtig in de Heer overleden te Maaseik op 18 april 1985 de families Vanclooster en Hoogenberg
Bidprentje.
gehuwd met Hoogenberg Herman
Vancluysen Maria °18/09/1910 Hasselt †11/11/1988 Bree 7415
lid van de Bond van Gepensioneerden vereerster van het Heilig Paterke geboren te Hasselt op 18 september 1910 en godvruchtig overleden te Bree op 11 november 1988, gesterkt door het Sakrament van de zieken de families Meyssen en Vancluysen na een lange, pijnlijke ziekte heeft de Heer haar in deze vroege morgen uit dit lijden verlost
Bidprentje.
gehuwd met Meyssen Jozef
Vancluysen Marie-Louise °04/10/1915 Beringen †23/03/1967 Bree 5979
lid van verschillende godvruchtige genootschappen zachtjes in de Heer ontslapen te Bree op Witte Donderdag
Bidprentje.
gehuwd met Didden Jacobus
Van Daal Anna Maria Elisabeth °14/01/1926 Ophoven †08/09/2004 Kessenich 30910
weduwe sinds 04/09/1999 lid van de bond van gepensioneerden, Ziekenzorg en van de Fanfare De Vriendenkring Kessenich geboren te Ophoven op 14 januari 1926 en overleden te Kessenich op 8 september 2004 de families Van Daal en Mooren
Bidprentje.
vader Van Daal Arnold
moeder Coolen Anna Maria
gehuwd met Mooren Jacobus Joannes Hubertus
Van Daal Arnold °14/02/1889 Ophoven †25/05/1975 Ophoven 15940
weduwnaar sinds ? lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Ophoven op 14 februari 1889 en aldaar kalm in de Heer ontslapen op 25 mei 1975, gesterkt door het sakrament der zieken de families Van Daal en Coolen Een zeer eenvoudig, een lang en schoon leven is hier beindigd. Onze vader hij was toch zo eenvoudig, bescheiden, zachtzinnig. Zijn ogen straalden goedheid uit en zijn eeuwige glimlachende mond weerspiegelde een groot Godsvertrouwen. Onze vader was een goed man.
Bidprentje.
gehuwd met Coolen Anna Maria
Van Daal Catharina Barbara °04/12/1926 Ophoven †31/07/1995 Maaseik 8227
de families Van Daal en Coolen
Bidprentje.
vader Van Daal Arnold
moeder Coolen Anna Maria
Van Daal Jan °04/12/1931 Rotem †19/03/1990 Lanaken 8230
Bidprentje.
gehuwd met Swennen Jos
Van Daal Joannes °25/09/1916 Ophoven †30/12/1979 Lanaken 24734
geboren te Ophoven op 25 september 1916 en in de Heer overleden in het Sint-Barbara Instituut te Lanaken op 30 december 1979, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Van Daal, Tilmans, Coolen en Vandebosch
Bidprentje.
vader Van Daal Arnold
moeder Coolen Anna Maria
gehuwd met Tilmans Anna
Van Daal Josephina °02/12/1929 Ophoven †24/07/2002 Munsterbilzen 35409
geboren te Ophoven op 2 december 1929 en godvruchtig in de Heer overleden in het Medisch Centrum te Munsterbilzen op 24 juli 2002, gesterkt door het Sacrament der zieken de familie Van Daal haar kinderen: Jaak en Mia Truyen-Van Daal
Bidprentje en rouwbrief.
Van Daal Peter °14/04/1948 Kessenich †19/10/1994 Genk 8232
amper een jaar na de plotse dood van zijn zoon Wim is papa nu samen met hem bij de Heer na een pijnlijke ziekte in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk dochter An
Bidprentje.
gehuwd met Peeters Alice
Van Daal Wim °04/07/1978 Maaseik †28/09/1993 Genk 8234
hij werd geboren te Maaseik op 4 juli 1978 en is in de Heer overleden te Genk op 28 september 1993, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Van Daal en Peeters
Bidprentje.
vader Van Daal Peter
moeder Peeters Alice
van Dael Cornelus °20/06/1919 Weert (NL) †10/01/1991 Kessenich 35370
weduwnaar sinds ? overleden te Kessenich op 10 januari 1991 in extremis voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk de families van Dael en van de Vorst
Bidprentje.
gehuwd met van de Vorst Hubertina
Van Dael Ghislaine °1931 onbekend onbekend 39415
overleden vr 2007
gehuwd met Dreessen Adriaan
Van Dael Jan °05/04/1893 Genk †27/04/1917 onbekend 37115
begraven op de Belgische militaire begraafplaats van West-Vleteren soldaat 2de linieregiment geboren te Genck den 5 April 1893 stierf voor Belgi den 27 April 1917 V., 14 (twee medailles)
Van Dael Jan °05/03/1943 Geistingen †21/11/1974 Maaseik 36333
actief lid van de Brandweer Maaseik na een smartelijk werkongeval overleden te Maaseik op 21 november 1974, in extremis voorzien van de sacramenten der stervenden de families Van Dael, Vandeweert, Nieskens en Thoolen
Bidprentje.
vader Van Dael Jan
moeder Vandeweert Cornelia
gehuwd met Nieskens Petronella
Van Dael Jan °16/11/1897 Geistingen †10/02/1989 Geistingen 16033
lid van de katholieke bond van gepensioneerden oudstrijder 1914-1918 Negen kind'ren gaven vreugde van bestaan in wat hij deed. Toen twee zonen hem ontvielen ging hij zwaar gebukt door leed! ... de families Van Dael, Vankrugten, Vandeweert en Borkelmans
Bidprentje.
gehuwd met Vandeweert Cornelia
Van Dael Jeanne °13/02/1941 Geistingen †29/03/2002 Genk 6882
gehuwd met Otten Pierre
Van Dael Leo °1908 onbekend onbekend 41721
overleden vr 2000
gehuwd met Hendriks Maria
Van Dael Maria °19/03/1915 Ophoven †28/08/1988 Maaseik 15854
lid van de katholieke bond van gepensioneerden geboren te Ophoven op 19 maart 1915 en in de Heer ontslapen te Maaseik op 28 augustus 1988, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Tilmans, Van Dael, Coolen en Vandebosch Reeds 'n paar jaar sukkelde moeder met haar gezondheid, maar op korte tijd ging haar toestand verslechteren. Zo is haar heengaan voor ons veel te rap gebeurd.
Bidprentje.
vader Van Daal Arnold
moeder Coolen Anna Maria
gehuwd met Tilmans Henri
Vandael Albert °23/01/1917 Peer †13/06/1992 Meeuwen 39708
oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945 lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Peer op 23 januari 1917 en godvruchtig overleden te Meeuwen op 13 juni 1992, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Vandael, Vandyck, Smeets en Geusens
Bidprentje.
gehuwd met Vandyck Jeanne
Vandael Anna °05/07/1920 Ophoven †18/06/2004 Molenbeersel 9147
weduwe sinds 03/10/1983 godvruchtig overleden in het rusthuis Zorgvlied te Molenbeersel op 18 juni 2004, gesterkt door het Sacament van de zieken de families Vandael, Coolen, Corstjens en Perebooms 6 kinderen: Mia, Tinny, Peter, Rob, Myriam en Petra Corstjens
Rouwbrief.
vader Van Daal Arnold
moeder Coolen Anna Maria
gehuwd met Corstjens Winand op 08/11/1946 te Ophoven
Vandael Anna Maria °1857 onbekend onbekend 38674
weduwe sinds 06/08/1938
gehuwd met Hermans Jan Mathijs
Vandael Antonius °04/08/1893 Stramproy (NL) †07/12/1966 Molenbeersel 25625
weduwnaar van Maria Catharina Elisabeth Vermeulen sinds ? echtgenoot van Maria Jozefina Agnes Smits lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen
Bidprentje.
gehuwd met Smits Maria Jozefina Agnes
gehuwd met Vermeulen Maria Catharina Elisabeth
Vandael Antoon °1896 onbekend onbekend 45791
weduwnaar sinds 01/02/1961
gehuwd met Silkens Maria Christina
Vandael Dora °1907 onbekend onbekend 42263
weduwe sinds 09/06/1977
gehuwd met Maes Frans
Van Daele Dsir Theodoor °01/08/1902 Bocholt †25/09/1971 Genk 24266
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk de families Van Daele, Bussels, Kuypers en Van Heukelom Hij had een harde jeugd gekend, nauwelijks vijftien verloor hij zijn vader. Op zijn jonge schouders drukte de zware last van kostwinnende zoon.
Bidprentje.
gehuwd met Kuypers Hortense
Van Daele Gisle Zenobie °06/09/1929 Drongen †14/04/1999 Maaseik 8473
weduwe sinds 05/10/1988 medestichter nv Bergoens lid van K.V.L.V. en van Kind en Gezin geboren te Drongen op 6 september 1929 en in familiekring overleden te Maaseik op 14 april 1999, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Van Daele, Bergoens, Muys en Keymis
Bidprentje.
gehuwd met Bergoens Jan Hubert op 21/06/1961 te Drongen
Vandaele Frans °1865 onbekend onbekend 39053
overleden vr 1950
gehuwd met Bussels Maria Anna
Vandaele Maria Christina °1882 onbekend onbekend 47659
vroegtijdig overleden
gehuwd met Wolfs Godfridus
Vandaele Oscar °1898 onbekend onbekend 36569
weduwnaar sinds 15/01/1972
gehuwd met Brulez Paulina
Vandael Gertrude °1921 onbekend onbekend 28785
overleden vr 2006
gehuwd met Huijskens Mathieu
Vandael Hendrika °13/07/1932 Molenbeersel †07/04/2004 Elen 18304
weduwe sinds 07/08/1980 lid van Ziekenzorg geboren te Molenbeersel op 13 juli 1932 en in familiekring overleden te Elen op 7 april 2004, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Vandael en Dirkx Petra, Truus Jacky, Johan An-Sofie, Machteld en Reine
Bidprentje.
gehuwd met Dirkx Gerard
Vandael Jaak °05/01/1926 Molenbeersel †14/06/1992 Molenbeersel 15942
lid van de bond van Jonge en Grote Gezinnen en van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig in de Heer ontslapen te Molenbeersel
Bidprentje.
gehuwd met Donders Nelly
Vandael Jan Mathijs °15/04/1881 Molenbeersel †07/06/1974 Molenbeersel 20858
weduwnaar sinds 1971 Met Jan Mathijs Vandael, in zijn vierennegentigste levensjaar, verdwijnt een van de oudste inwoners van onze parochie. Evenals zijn broer Renier, een maand geleden, is ook hij op een eerste vrijdag van ons heengegaan.
Bidprentje.
gehuwd met Silkens Gertrudis Hubertina
Vandael Maria °30/04/1938 Geistingen †30/12/1961 Geistingen 36045
lid van de Voortplanting des Geloofs, de Levende Rozenkrans, het Sint-Jozefswerk en andere godvruchtige genootschappen schielijk in de Heer overleden te Geistingen op 30 december 1961, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Schroyen en Vandael
Bidprentje.
gehuwd met Schroyen Mathieu
Vandael Maria °1884 onbekend onbekend 38280
vroegtijdig overleden
gehuwd met Cuyvers Petrus Jacobus
Vandael Maria °1915 onbekend onbekend 39530
weduwe sinds 16/12/1985
gehuwd met Eerdekens Antoon
Vandael Maria Hubertina °1902 onbekend onbekend 48793
weduwe sinds 02/05/1956
gehuwd met Peeters Lambert Theodoor
Vandael Mia °23/05/1920 Molenbeersel †17/02/1992 Genk 36969
lid van de bond van gepensioneerden, Ziekenzorg en het Heilig Paterke te Hasselt geboren te Molenbeersel op 23 mei 1920 en godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 17 februari 1992, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Vandael en Princen
Bidprentje.
gehuwd met Princen Mathieu
Vandael Peter Gerard °05/04/1906 Neerpelt †09/05/1976 Forsbach (D) 17459
zie Familiekroniek "De stam Reulens" van Mathieu Daemen, o.a. pagina 83
gehuwd met Reulens Hubertina Jacoba Maria op 27/03/1937 te Maasek
Vandael Peter Jan Frans °23/01/1863 Neerpelt †28/09/1949 Neerpelt 35728
weduwnaar sinds ? lid van de bond van het Heilig Hart en van het Sint-Jozefwerk godvruchtig overleden te Neerpelt de 28 September 1949, voorzien van de H. Genademiddelen der Heilige Kerk de families Vandael en Thijs
Bidprentje.
gehuwd met Thijs Hendrika
Vandael Petronella °1887 onbekend onbekend 40169
weduwe sinds 20/11/1957
gehuwd met Lemkens Joannes Jacobus
Vandael Pieter °20/09/1920 Grote-Brogel †01/07/1991 Overpelt 41722
gepensioneerd onderofficier voorzitter van Ziekenzorg Overpelt-Centrum lid van de oudstrijdersbond 1940-1945, weggevoerde en krijgsgevangene, vereremerkt met verschillende eretekens lid van de bond van gepensioneerden geboren te Grote-Brogel op 20 september 1920 en godvruchtig overleden te Overpelt op 1 juli 1991, voorzien van de Sacramenten der zieken de families Vandael-Maesen en Gielen-Spooren
Bidprentje.
gehuwd met Gielen Aldegonda
Vandael Renier °1880 Molenbeersel †06/05/1974 onbekend 20860
broer van Jan Mathijs Vandael-Silkens
Vandael Shayenna °26/11/1999 onbekend †26/02/2000 onbekend 18062
zusje van Sarina Vandael
Bidprentje.
Van Dale Lambert °05/05/1920 Eisden †16/02/2001 Tongeren 2386
priester gewijd te Luik op zondag 15/07/1945 leraar aan het Onze-Lieve)vrouw College te Tongeren pastoor te Haren van 1960 tot 1961 en te Val-Meer van 1961 tot 1968 deken te Tessenderlo van 1968 tot 1979 deken te Tongeren van 1979 tot 1988 in de Heer ontslapen bij de Grauwzusters in het rusthuis Sint-Jozef
Bidprentje.
Van Dam Elisabeth Joanna Catharina °06/12/1781 Maaseik 12699
vader Van Dam Henricus Franciscus
moeder Borret Jacoba Henrica
Van Dam Henricus Carolus °09/10/1730 Roermond (NL) †29/04/1758 Maaseik 12695
zie De Maaseikenaar, jaargang XXIX - 1998 - 3 - pagina 165-167
gehuwd met Reynders Maria Catharina op 13/09/1754 te Beegden (NL)
Van Dam Henricus Franciscus °12/09/1792 Beegden (NL) 12706
vader Van Dam Henricus Franciscus
moeder Borret Jacoba Henrica
Van Dam Henricus Franciscus °22/08/1755 Maaseik †29/07/1807 Weert (NL) 12691
zie De Maaseikenaar, jaargang XXIX - 1998 - 3 - pagina 165-167
vader Van Dam Henricus Carolus
moeder Reynders Maria Catharina
gehuwd met Borret Jacoba Henrica te Bergen op Zoom (NL)
Van Dam Henrietta Catharina °27/06/1784 Beegden (NL) †18/04/1852 Beegden (NL) 12700
vader Van Dam Henricus Franciscus
moeder Borret Jacoba Henrica
gehuwd met Cornelis Josephus
Van Dam Joanna Gertrudis °12/04/1757 Maaseik †02/08/1793 Roermond (NL) 12697
vader Van Dam Henricus Carolus
moeder Reynders Maria Catharina
gehuwd met Simon Guilielmus Jacobus Josephus op 14/11/1780 te Weert
Van Dam Joannes Carolus °23/08/1789 Maaseik 12705
in 1830 fabrikant te Tilburg, in 1849 rentenier aldaar zie De Maaseikenaar, jaargang XXIX - 1998 - 3 - pagina 165-167
vader Van Dam Henricus Franciscus
moeder Borret Jacoba Henrica
Van Dam Petrus Maximilianus °03/08/1780 Maaseik †09/10/1846 Oudenbosch (NL) 12689
zie De Maaseikenaar, jaargang XXIX - 1998 - 3 - pagina 165-167 geboren (gedoopt) te Maaseik op 03/10/1780 ??? burgemeester te Oudenbosch (NL) van 1810-1813 gemeente-ontvanger der rijksbelastingen
vader Van Dam Henricus Franciscus
moeder Borret Jacoba Henrica
gehuwd met Kerstens Antonia Josepha op 14/05/1807 te Breda
Van Dam Philippus Franciscus °01/11/1786 Maaseik 12704
in 1830 fabrikant te Tilburg en in 1849 rentenier aldaar ! zie De Maaseikenaar, jaargang XXIX - 1998 - 3 - pagina 165-167
vader Van Dam Henricus Franciscus
moeder Borret Jacoba Henrica
Van Damme Joseph °10/03/1922 Maaseik †14/04/2002 Tongeren 7167
weggevoerde 1940-1945 in de Heer ontslapen te Tongeren op 14 april 2002 in elkaar gestuikt tijdens de zondagsviering om 11.30 uur in de basiliek van Tongeren, met de MUG overgebracht naar het Vesaliusziekenhuis te Tongeren en ondanks reanimatie-pogingen even later overleden
Bidprentje.
gehuwd met Panis Irne
Van Damme Jules Valre °06/01/1892 Zele (Oost-Vlaanderen) †15/04/1975 Maaseik 15932
rustend onder-bureelhoofd van het ministerie van openbare werken en dienst der scheepvaart ridder in de Orde van Leopold II en andere eervolle onderscheidingen geboren te Zele (Oost-Vlaanderen), 6 januari 1892 en godvruchtig overleden te Maaseik, voorzien van het Sakrament der zieken, 15 april 1975 de families Van Damme en Van Cleef
Bidprentje.
gehuwd met Vancleef Catherine
Van Damme Pieter Jan °1830 Baasrode †07/09/1900 Baasrode 31725
zoon van Marcellus Van Damme en Maria Joanna Rubbens lid van 't Allerheiligste, van de Voortplanting des Geloofs, van de Confrerin der H. Barbara van Onze-Lieve-Vrouw ter Nood Gods, enz. geboren te Baesrode en aldaar schielijk overleden den 7 September 1900, oud 70 jaren, bediend van het Heilig Oliesel
Bidprentje.
Vandamme Maria °07/10/1924 Opgrimbie †06/02/2005 Genk 23545
weduwe sinds 1970 in de Heer overleden te Genk
gehuwd met Severijns Frans
Vandebeeck Catharina °18/10/1907 Munsterbilzen †01/11/1992 Hasselt (Virga Jesse) 7126
gehuwd met Machiels Louis te ?
Vandebeeck Theodoor Alfons (Z.E.H.) °11/02/1896 Munsterbilzen (Eik) †24/01/1961 Zutendaal 49557
geboren te Munsterbilzen (Eik) op 11 februari 1896 priester gewijd te Luik op 6 april 1920 leraar Sint-Lambertuscollege te Peer van 1919 tot 1924 leraar Klein Seminarie te Sint-Truiden van 1924 tot 1929 bestuurder Sint-Lambertuscollege te Peer van 1929 tot 1937 pastoor te Alt-Hoeselt van 1937 tot 1941 pastoor te Zutendaal van 1941 tot 1961 overleden de 24 januari 1961, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en de Pauselijke zegen "In Articulo Mortis" de familie Vandebeeck
Bidprentje.
Van de Beek Chretien °25/02/1955 Stokkem †13/07/2001 Genk 25335
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
Bidprentje.
gehuwd met Yyyyyyyyyy Yyyy
Van de Beek Henri °1914 onbekend onbekend 41019
weduwnaar sinds 06/03/1979
gehuwd met Linkens Maria
Vandebeek Helena °16/03/1911 Dsseldorf (D) †17/12/1992 Maaseik 18645
weduwe sinds ?
Bidprentje.
gehuwd met Bergmans Frits
Vandebeek Jan °10/11/1905 Opglabbeek †27/06/1989 Bree 14077
VANDEBEEK, Jan, geboren op 10-11-1905 te Opglabbeek, overleden op 27-06-1989 te Bree op 83-jarige leeftijd, begraven op 01-07-1989 te Opglabbeek, echtgenoot van Peeters Gertrudis. (bron: Het Belang van Limburg, 1989-06-29)
gehuwd met Peeters Gertrudis
Vandebeek Jozef (Pater) °26/08/1925 Houthalen †15/04/1988 Lanaken 51852
Priester van het Heilig Hart aalmoezenier van het rusthuis Huize Sint-Anna te Lanaken geboren te Houthalen op 26 augustus 1925 geprofest te Brugelette op 24 september 1945 priester gewijd te Leuven op 8 juli 1951 leraar aan het Heilig Hartcollege te Lanaken van 1956 tot 1985 plotseling overleden te Lanaken op 15 april 1988, in artiuculo mortis gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de familie Vandebeek
Bidprentje.
Vandebeek Louisa °18/06/1914 Hasselt †08/10/2005 Hasselt 27207
weduwe sinds ? lid van de broederschap van Pater Valentinus overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt
gehuwd met Ballings Michel
Vandebeek Louis (Dr.) °24/02/1933 Opglabbeek †24/10/1993 Leuven 39382
geboren te Opglabbeek op 24 februari 1933 en overleden te Leuven op 24 oktober 1993, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Vandebeek en Timmermans Voor ons blijft zijn foto een mooie herinnering, zijn eigen woorden een troost. Ik ben een dokter soms klein soms groot meestal bewust, doch soms onbewust van ieders nood. Ik bracht verstrooiing, blijdschap en genezing, doch ook dikwijls de droeve tijding van 'n nabije dood. Maar wat ik uit dit alles heb begrepen, is dat dr waar God het uur van afscheid kiest, geen mensenhand, geen wonderdoener, geen dokter het middel van genezing ziet. Louis Vandebeek, 12 februari 1988
Bidprentje.
gehuwd met Timmermans Simone
Vandebeek Maria °04/07/1919 Stokkem †14/08/2003 Genk 30467
weduwe sinds 22/09/2000 VANDEBEEK, Maria, geboren op 04-07-1919 te Stokkem, overleden op 14-08-2003 te Genk op 84-jarige leeftijd, begraven op 20-08-2003 te Stokkem, weduwe van Jacobs Jan. (bron: Het Belang van Limburg, 2003-08-18)
gehuwd met Jacobs Jan
Vandebeek Paulina °10/07/1921 Genk †15/12/1998 Leuven 16482
lid van het Broederschap van het Heilig Paterke van Hasselt en van de bond van gepensioneerden godvruchtig overleden in het Heilig Hartziekenhuis te Leuven Een fiere, mooie en sterke vrouw, moeder en oma ging heen. Heel zacht is ze ingeslapen na een strijd van meer dan een jaar. Nooit was ze ziek of moe. Op jonge leeftijd verloor zij haar vader, later moest zij nog haar derde zoontje, Edgard, afgeven.
Bidprentje.
gehuwd met Leekens Albert
Vandebeek Valentinus °14/02/1874 Houthalen †22/02/1952 Opglabbeek 40158
lid van de bond van het Heilig Hart, de Derde Orde, de Wekelijkse Kruisweg en van verschillende verenigingen geboren te Houthalen de 14 Februari 1874 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Opglabbeek de 22 Februari 1952, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Vandebeek en Cardeynaels
Bidprentje.
gehuwd met Cardeynaels Helena
Vandeberg Albert °03/03/1916 Maaseik †25/01/2003 Genk 30821
weduwnaar sinds ? godvruchtig overleden te Genk op 25 januari 2003
Bidprentje.
gehuwd met Liberloo Maria Magdalena
Vandeberg Christina °1910 onbekend 23840
vroegtijdig overleden
gehuwd met Soetens Emile Auguste Theophile in 1935 te Maaseik
Vandeberg Guillaume °18/03/1910 Maaseik †11/11/1975 Maaseik 12154
oudstrijder 1940-1945 lid van de bond van Gebrekkigen en Verminkten lid van de bond van het Heilig Hart en van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Maaseik op 18 maart 1910 en aldaar overleden in het Sint-Jozefziekenhuis op 11 november 1975, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Vandeberg en Roussard
Bidprentje.
gehuwd met Roussard Maria
Vandeberg Helena Christina Elisabeth °17/01/1909 Maaseik †29/04/1983 Maaseik 8070
geboren te Maaseik op 17 januari 1909 en aldaar overleden in het Sint-Jozefziekenhuis op 29 april 1983, gesterkt door het Sakrament der zieken de families De Ruyter en Vandeberg
Bidprentje.
gehuwd met De Ruyter Franciscus Paulus op 19/11/1932 te Maaseik
Vandeberg Henri °29/12/1867 Maaseik †25/04/1942 Maaseik 7909
geboren te Maeseyck, den 29 December 1867 en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 25 April 1942, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten der stervenden
Bidprentje.
gehuwd met Bams Paulina
Vandeberg Henri Jean Leonard °19/09/1913 Maaseik †06/04/1966 Maaseik 6972
vader Vandeberg Henri
moeder Bams Paulina
gehuwd met Neel Leonie Rene Agnes
Vandeberg Jaak °24/01/1920 Maaseik †24/06/1973 Maaseik 17851
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Vandeberg, Vanham, Bams en Peeters
Bidprentje.
vader Vandeberg Henri
moeder Bams Paulina
gehuwd met Vanham Gerda
Vandeberg Jean Hubert Theodoor °20/09/1906 Maaseik †02/11/1931 Maaseik 44052
jonkman geboren te Maeseyck den 20 September 1906 en aldaar, na een treurig ongeval overleden den 2 November 1931 Beminde ouders, broeders en zuster en gij allen, familieleden en vrienden, gedenkt mijner in uwe gebeden en H.H. Communies.
Bidprentje.
Vandeberg Joseph Hubert Hendrik °21/02/1907 Maaseik †28/05/1950 Luik 37761
geboren te Maaseik, de 21 Februari 1907 en zeer godvruchtig in de Heer overleden in 't hospitaal van Bavire te Luik, de 28 Mei 1950, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten de families Vandeberg en Michels
Bidprentje.
gehuwd met Michels Joanna Maria Josephina
Vandeberg Liesje °28/02/1952 Maaseik †13/09/2003 Ophoven 14478
in familiekring overleden te Ophoven
gehuwd met Vandeberg Henri
Vandeberg Maria °26/03/1863 Maaseik †30/05/1954 Maaseik 15944
godvruchtig in de Heer ontslapen Dierbare Zusters en vrienden uit het hospitaal, dank om uw zorgen en kommer van de laatste dagen, het beste bewijs van uw genegenheid weze nu een vroom gebed voor mijn zielerust.
Bidprentje.
Vandeberg Maria Christina Helena °16/01/1909 Maaseik †30/03/1992 Maaseik 8197
weduwe sinds 06/10/1990 lid van de kristelijke bond van gepensioneerden, Ziekenzorg en K.A.V. geboren te Maaseik op 16 januari 1909 en aldaar overleden op 30 maart 1992, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Vandeberg, Roussard, Bams en Moonen 5 kinderen: Jaak , Henri, Guillaume, Jean en Albert Roussard
Bidprentje en rouwbrief.
vader Vandeberg Henri
moeder Bams Paulina
gehuwd met Roussard Alfred Marie Peter Joannes op 30/12/1934 te Maaseik
Vandeberg Maria Theresia °11/05/1870 Maaseik †24/07/1960 Hemiksem 15945
weduwe sinds ? lid van de Derde Orde van Sint-Franciscus en van de Bond van het Heilig Hart, biddend lid van het Marialegioen, lid van de Kristene Vrouwengilde en van andere godvruchtige genootschappen. godvruchtig in de Heer ontslapen te Hemiksem
Bidprentje.
gehuwd met Vanderostyne Karel Lodewijk
Vandeberg Maria Theresia Josefina °09/08/1846 Maaseik (Heppeneert) †24/09/1922 Kermt 25175
jongedochter lid van de Derde Orde van den H. Franciscus, de H. Familie en verscheidene broederschappen godvruchtig overleden te Kermt Beminde bloedverwanten, en gij Eerwaarde Meester, dien ik sinds 30 jaren getrouw heb gediend, treurt niet over mij
Bidprentje.
Vandeberg Pauline Albertina Elisabeth °05/08/1915 Maaseik †19/04/2003 Maaseik 2181
weduwe sinds 24/09/2001 geboren te Maaseik op 5 augustus 1915 en overleden te Maaseik op 19 april 2003, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Lenders en Vandeberg
Bidprentje.
gehuwd met Lenders Mathieu Jean Hubert Albert op 12/08/1939 te Maaseik
Vandeberg Theo °16/10/1940 Kinrooi †18/08/2005 Kinrooi 25985
geboren te Kinrooi op 16 oktober 1940 en thuis te Kinrooi overleden op 18 augustus 2005, gesterkt door het Sacrament der zieken echtgenote Annie, zoon Patrick en schoondochter Annemiek de families Vandeberg-Roussard en Vandaal-Tilmans
Bidprentje en rouwbrief.
vader Vandeberg Guillaume
moeder Roussard Maria
gehuwd met Van Daal Annie
Vandeberg Theodore Guillaume Jean °02/05/1912 Maaseik †15/04/1987 Maaseik 1977
overleden te Maaseik op 15 apil 1987
Bidprentje.
gehuwd met Frenssen Hendrika Catharina Math. Elisa op 20/06/1942 te Maaseik
Van de Boel Clara °1901 onbekend onbekend 26647
vroegtijdig overleden
gehuwd met Driessen Petrus Johannes Joseph
van de Boel Elisabeth °29/04/1895 Thorn †26/08/1985 Maaseik 25704
weduwe sinds ? overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik Heb dank, mijn beste kinderen, klein- en achterkleinkinderen, voor uw genegenheid en goede zorgen. Dank zij u mocht ik vrij van alle bekommernissen genieten van 'n gelukkige oude dag. Samen met Jeanne en vader zaliger blijf ik met u allen in liefde verbonden. ... de families de Renet en van de Boel VAN DE BOEL, Elisabeth, geboren op 29-04-1895 te Thorn (Nl), overleden op 26-08-1985 te Maaseik op 90-jarige leeftijd, begraven op 31-08-1985 te Elen, weduwe van de Renet Mathieu. (bron: Het Belang van Limburg, 1985-08-29)
Bidprentje.
gehuwd met de Renet Mathieu
van de Boel Hlne °10/09/1908 Thorn (NL) †07/05/2000 Geel 37502
weduwe sinds 09/11/1987 VAN DE BOEL, Helene, geboren op 10-09-1908 te Thorn, overleden op 07-05-2000 te Geel op 91-jarige leeftijd, begraven op 12-05-2000 te Westerlo, weduwe van Medaer Pierre. (Bron: Het Belang van Limburg, 2000-05-10)
gehuwd met Medaer Pierre
van de Boel Lambert Henri °24/12/1892 Thorn (NL) †19/01/1956 Elen 7418
VAN DE BOEL, Lambert Henri, geboren op 24-12-1892 te Thorn Nl, overleden op 19-01-1956 te Elen op 63-jarige leeftijd, begraven op 24-01-1956 te Elen, echtgenoot van Steyven Maria Antoinette. (bron: Het Belang van Limburg, 1956-01-22/1956-01-23)
gehuwd met Steyven Antoinette
Vandeborne Johanna °18/10/1900 onbekend †06/09/1980 onbekend 11374
weduwe sinds 11/05/1971
gehuwd met Costens Jozef
Vandeborne Jozef Pieter Prosper °23/06/1938 Bilzen †23/02/1996 Genk 8236
na een ongeval overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk leraar aan het Technisch Instituut Sint-Jansberg te Maaseik kinderen Werner, Rudy en Prosper Vandeborne
Bidprentje.
gehuwd met Hermans Lisette Maria Paula op 20/12/1967 te Neeroeteren
Van de Bosch Anna °13/08/1811 Ophoven †12/01/1870 Neeritter (NL) 31464
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 december 1999, jaargang 18 - nr. 4 - pagina 149
gehuwd met Verstappen Joannes op 28/10/1837 te Neeritter
Van de Bosch Jozef P. °23/02/1893 Bocholt †03/04/1917 onbekend 37139
begraven op de Belgische militaire begraafplaats van Adinkerke korporaal 11de linieregiment geboren te Bocholt den 23 Februari 1893 stierf voor Belgi den 3 April 1917 V., Y., 14 (twee medailles)
Vandebosch Albert °05/09/1916 Maaseik †29/09/1944 Maaseik 52050
geboren te Maaseik, den 5 September 1916 en aldaar door 'n ongelukkig toeval overleden, den 29 September 1944, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden de familie Vandebosch Blij-gelukkig de vrijheidszon weer over ons land te zien stralen, werd hij plots, in dienst van dat land, door 'n kogel getroffen. Zoo moest ook hij, samen met zoovele anderen, het hoogste offer brengen, dat van zijn leven. Dierbare ouders, 'k heb slechts mijn plicht gedaan, zoals gij zelf mij steeds hebt geleerd; vergeef me daarom 't verdriet dat ik u aandoe door mijn vroegtijdig heengaan en weest fier om mijn trouw-blijven tot 't uiterste. God in den hemel, die me onverwachts, maar niet onvoorbereid, tot Zich heeft geroepen, zal waken over u, broers en zusters, over al mijn dierbaren, over heel mijn land. .
Bidprentje.
Vandebosch Albert °26/09/1915 Kinrooi †26/04/1982 Neeroeteren 15947
lid van de K.W.B. oudstrijder en krijgsgevangene 1940 - 1945 godvruchtig overleden te Neeroeteren Onze goede vader is plotseling van ons heengegaan naar de Heer, twee dagen voordat hij zou worden opgenomen in het ziekenhuis voor een hartoperatie. de families Vandebosch, Coenen, Segers en Clijsters
Bidprentje.
vader Vandebosch Jan Mathijs
moeder Segers Maria Catharina
gehuwd met Coenen Gertrude
Vandebosch Anna °1875 onbekend onbekend 36026
overleden vr 1957
gehuwd met Tilmans Peter Joannes
Vandebosch Anna Catharina °18/09/1893 Neeroeteren onbekend 37910
weduwe sinds 06/09/1961 Petrus VANDEWINKEL gehuwd voor de kerk op 28-01-1922 te Neeroeteren met Anna Catharina VANDEBOSCH, 28 jaar oud, gedoopt op 18-09-1893 te Neeroeteren (getuige(n): Jaeken Josephus en Valle Maria Catharina), dochter van Joannes Mathias VANDEBOSCH (Vandenbosch) en Maria Elisabeth JAEKEN.
gehuwd met Vandewinkel Peter Leonard op 28/01/1922 te Neeroeteren
Vandebosch Anna Maria °20/03/1880 Kinrooi †25/05/1962 Kinrooi 27450
weduwe sinds 05/11/1943 lid van de Voortplanting des Geloofs, Derde Orde, Sint-Jozefswerk en andere godvruchtige genootschappen zeer godvruchtig overleden de 25 mei 1962, voorzien van de laatste HH. Sacramenten de families Vandebosch en Henkens zie Dao Raostj Get, jaargang 25 nummer 1 - 15 maart 2006, pagina's 30-34
Bidprentje.
vader Vandebosch Joannes Renier
moeder Christis Joanna Hubertina
gehuwd met Henkens Hubert Jacob op 11/04/1910 te Kinrooi
Vandebosch Anna Maria Elisabeth °09/02/1883 Kinrooi †20/02/1964 Kinrooi 35634
lid van de Heilige Familie, van de Derde Orde en andere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Kinrooi de 20 februari 1964, meermalen voorzien van de HH. Sacramenten de families Kuypers en Vandebosch
Bidprentje.
gehuwd met Kuypers Jan Mathys
Vandebosch Anna Maria Margaretha °03/05/1872 Kinrooi †11/07/1920 Kinrooi 39538
vader Vandebosch Peter
moeder Dirkx Anna Maria Catharina
gehuwd met Coolen Joannes Renier op 03/09/1907 te Kinrooi
Vandebosch Antoine Hubert °12/09/1909 Maaseik †07/12/1974 Maaseik 28931
jonkman overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
Vandebosch Antoon °01/01/1939 Kinrooi †06/06/1997 Genk 30572
lid van Ziekenzorg en penningmeester van de wandelclub Inter Limburg godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk de families Vandebosch-Vankerkom en Schouteden-Grooten
Bidprentje.
gehuwd met Schouteden Irne
Vandebosch Catharina °1870 onbekend onbekend 46000
weduwe sinds 15/11/1928
gehuwd met Moors Severien
Vandebosch Catharina (Net) °31/05/1930 Maaseik †20/09/1998 Maaseik 6680
geboren te Maaseik op 31 mei 1930 en aldaar overleden op 20 september 1998, gesterkt door het sacrament der zieken de families Dubois en Vandebosch
Bidprentje.
moeder Vandebosch Eugenia
gehuwd met Dubois Jean Baptiste
Vandebosch Cecilia Petronella Elisabeth °22/11/1898 Kinrooi †20/06/1976 Kinrooi 41168
weduwe sinds 03/02/1975 lid van de bond van het Heilig Hart en lid van de bond van gepensioneerden geboren te Kinrooi op 22 november 1898 en aldaar overleden op 20 juni 1976, gesterkt door het Sakrament van de zieken de families Sipers en Vandebosch Het verlies van haar dierbare echtgenoot was een zware slag, die ze moeilijk te boven kwam. Het afsterven, nu enkele dagen geleden van haar dierbare dochter-kloosterzuster kan ze nauwelijks nog beseffen.
gehuwd met Sipers Mathieu op 21/01/1922 te Elen
Vandebosch David °01/05/1975 Maaseik †05/04/2004 Maasmechelen 29699
de families Stockmans en Vandebosch rouwadres: Monseigneur Koningsstraat 2 i, 3680 Maaseik
Bidprentje.
Vandebosch Elisa °19/11/1931 Kinrooi †19/06/2000 Maaseik 20922
geboren te Kinrooi op 19 november 1931 en overleden te Maaseik op 19 juni 2000 de families Vandebosch en Rutten Ma was een kranige vrouw. Ze was de spil van haar gezin. Haar leven was enkel geven Ze hield van de natuur, een bezoek van vrienden, een uitstap. Bloemen brachten haar gezelligheid.
Bidprentje.
gehuwd met Rutten Colla
Vandebosch Eugenia °17/05/1908 Geel †21/11/1982 Maaseik 19366
weduwe sinds 22/08/1966 overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Vandebosch, Deckx, Lynen en Cremers
Rouwbrief.
gehuwd met Deckx Wilhelm
Vandebosch Gerardus °02/12/1889 Maaseik †27/05/1965 Beringen 22436
weduwnaar sinds ? godvruchtig overleden in de Sint-Annakliniek te Beringen-Mijn
Bidprentje.
gehuwd met Triekels Maria
Vandebosch Gertrude °1905 onbekend onbekend 35989
overleden n 20/04/2001
gehuwd met Habets Godfried
Vandebosch Gertrudis Henrica °03/04/1881 Kinrooi †12/12/1944 Kinrooi 26818
zie Dao Raostj Get, jaargang 24, nummer 3, pagina's 110-116
vader Vandebosch Joannes Renier
moeder Christis Joanna Hubertina
gehuwd met Terium Godfried op 25/05/1920 te Kinrooi
Vandebosch Helena Maria Antoinetta °17/01/1927 Kinrooi †06/03/1980 Maaseik 4287
in de Heer overleden te Maaseik op 6 maart 1980, voorzien van de sakramenten der zieken de families Paradis en Vandebosch Hoeveel temeer vinden wij kracht in ons geloof, waardoor wij weten dat deze goede moeder bij ons blijft en dat haar zorgzame hand rusten blijft op hen die zij zo node moest verlaten, haar Lambert, haar enige dochter Liesje en haar vier zonen.
Bidprentje.
gehuwd met Paradis Lambert Mathieu op 21/05/1949 te Maaseik
Vandebosch Jaak °17/03/1940 Bocholt †20/04/1997 Genk 15949
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
Bidprentje.
gehuwd met Van Kessel Maria
Vandebosch Jacobus °1916 onbekend onbekend 12743
gehuwd met Goossens Maria
Vandebosch Jan Mathijs °17/02/1871 Kinrooi †04/06/1957 Kinrooi 27422
lid van de bond van het Heilig Hart, van de Heilige Familie en andere godvruchtige genootschappen zachtjes in de Heer ontslapen te Kinrooi de 4 juni 1957, meermalen gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Vandebosch, Segers, Dirkx en Renette
Bidprentje.
gehuwd met Segers Maria Catharina
Vandebosch Jan Renier °1876 onbekend onbekend 35786
overleden vr 1959
gehuwd met Simons Anna Catharina Elisabeth
Vandebosch Joannes Leonardus °18/08/1920 Maaseik onbekend 15981
overleden vr 2007
gehuwd met Snijkers Catharina Maria Cornelia op 02/03/1943 te Maaseik
Vandebosch Joannes Renier °29/08/1845 Kessenich †26/03/1920 Kinrooi 26819
weduwnaar sinds 22/07/1914 zie Dao Raostj Get, jaargang 24, nummer 3, pagina 116
vader Vandebosch Theodorus
moeder Indenkleef Maria Anna
gehuwd met Christis Joanna Hubertina op 12/06/1879 te Kinrooi
Vandebosch Josephine Antoinette °16/04/1913 Maaseik †10/11/1988 Maaseik 15954
weduwe sinds 22/02/1986 overleden te Maaseik op 10 november 1988 de families Sleven en Vandebosch
Bidprentje.
gehuwd met Sleven Matheus Petrus Lambertus op 10/08/1935 te Maaseik
Vandebosch Jozef °03/05/1918 Bocholt †04/01/1999 Hasselt 25028
de families Vandebosch, Vandermaesen, Baens en Vanlooy
Bidprentje.
gehuwd met Vandermaesen Maria
Vandebosch Koen °16/08/1964 Bree †18/01/1991 Lanaken 38966
stichter en voorzitter van de zaalvoetbalclub Cit-Boys speler bij voetbalclub Boorsem-Sport speler bij tafeltennisclub Voorshoven geboren te Bree op 16 augustus 1964 en na een smartelijk ongeval overleden in het ziekenhuis te Lanaken op 18 januari 1991, gesterkt door de ziekenzalving de families Vandebosch en Meewis, Zoons en Brouwers
Bidprentje.
Vandebosch Leo °1925 onbekend †1975 onbekend 49762
gehuwd met Vandersteegen Christine
Vandebosch Leonardus °05/07/1781 Kessenich †13/03/1854 Kinrooi 29378
gehuwd met Hennen Sibilla op 07/06/1807 te Ophoven
gehuwd met Verheyen Joanna Catharina op 12/01/1814 te Kessenich
Vandebosch Maria °1925 onbekend †1997 21014
gehuwd met Blockx Fernand
Vandebosch Maria Helena Elisabeth °11/07/1914 Kinrooi †09/05/1985 Maaseik 9909
weduwe van de heer Henri Dirkx sinds ? weduwe van de heer Jan Knevels sinds 27/06/1979 geboren te Kinrooi op 11 juli 1914 en godvruchtig overleden te Maaseik op 9 mei 1985, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Vandebosch-Segers, Dirckx-Houben en Knevels-Doumen
Bidprentje.
vader Vandebosch Jan Mathijs
moeder Segers Maria Catharina
gehuwd met Knevels Joannes Everardus
gehuwd met Dirkx Henri
Vandebosch Maria Mechtildis °05/06/1884 Kinrooi †05/10/1978 Kinrooi 27702
weduwe sinds 10/03/1959 lid van verschillende godvruchtige genootschappen overleden te Kinrooi op 5 oktober 1978 de families Vandebosch, Bosmans, Christis en Thissen
Bidprentje en rouwbrief.
vader Vandebosch Joannes Renier
moeder Christis Joanna Hubertina
gehuwd met Bosmans Hendrik op 06/09/1910 te Kinrooi
Vandebosch Maria Petronella °24/05/1887 Molenbeersel †16/02/1956 Molenbeersel 22642
weduwe sinds ? lid van de Voortplanting des Geloofs, van het Sint-Franciscusgenootschap en 't Priesteruurgebed godvruchtig in de Heer ontslapen te Molenbeersel Mijn goede kinderen, ik droeg u alle drie diep in mijn hart. Bijzonder dank ik u, mijn geliefde dochters, voor de zachtheid en de edelmoedigheid, waarmee gij hebt verzorgd. Mijn zoon priester, hier mochten wij elkaar niet meer ontmoeten. Treur niet, Leo, doe rustig uw missiewerk, uw roeping. Piet, dank u voor uw priesterlijke hulp in mijn laatste uren. ... de families Vandebosch, Vandewinkel, Hansen en Hendrikx
Bidprentje.
gehuwd met Vandewinkel Peter Hubert
Vandebosch Nelly °21/11/1950 Maaseik †29/04/1977 Genk 33342
bediende bij het Provinciebestuur van Limburg, Militiecentrum leidster Saenhoeve Jogema lid van de parochieraad, van Ziekenzorg, van de Catechesegroep kring 12 verantwoordelijke van Milac kernlid van J.K.V.G. en deelgenote in de groep van het Evangelisch Jaar in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk de families Vandebosch en Eestermans
Bidprentje.
Vandebosch Peter °22/08/1831 Ophoven †09/03/1901 Kinrooi 39539
geboren te Ophoven (Hagendoorn)
vader Vandebosch Leonardus
moeder Verheyen Joanna Catharina
gehuwd met Dirkx Anna Maria Catharina op 16/09/1865 te Kinrooi
Vandebosch Petronella Maria H. °17/01/1904 Maaseik †25/10/1993 Maaseik 2956
weduwe sinds 15/03/1971 lid van Ziekenzorg overleden te Maaseik op 25 oktober 1993 de families Gielen en Vandebosch
Bidprentje.
gehuwd met Gielen Christiaan Mathijs op 10/09/1927 te Maaseik
Vandebosch Philomena °1910 onbekend onbekend 36722
weduwe sinds 06/05/1978
vader Vandebosch Wilhelmus Petrus
moeder Baens Johanna Wilhelmina
gehuwd met Goossens Lambert
Vandebosch Pierre °15/11/1911 Kinrooi †10/03/1994 Maaseik 20924
lid van de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg geboren te Kinrooi, op 15 november 1911 en godvruchtig in de Heer overleden te Maaseik, op 10 maart 1994, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Vandebosch-Kalders Nonk Pierre, we zullen u missen.
Bidprentje.
Vandebosch Pierre °06/09/1928 Kinrooi †13/03/1990 Elen 15975
gepensioneerd mijnwerker en lid van het A.C.V. na een smartelijk ongeval overleden te Elen
Bidprentje.
gehuwd met Broekmans Jeanne
Vandebosch Pieter °1917 onbekend onbekend 28281
overleden vr 1995
gehuwd met Hilkens Helena
Vandebosch Theo °20/03/1927 Bocholt †23/06/2000 Genk 15977
lid van de bond van gepensioneerden lid van Ziekenzorg geboren te Bocholt op 20 maart 1927 en overleden in het ziekenhuis te Genk op 23 juni 2000, gesterkt door de Heilige Sacramenten van de zieken families Vandebosch, Geunis en Geusens
Bidprentje.
gehuwd met Vandijck Elisa
Vandebosch Theodoor °03/11/1912 Kinrooi †21/02/1975 Maaseik 15979
lid van de bond van het Heilig Hart, de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen vereerd met het Militair Ereteken 2de klas voor Krijgsgevangenenkampen, het Militair Ereteken 1ste klas voor goede diensten, de gouden medaille in de Orde van Leopold II, de gouden palmen in de Kroonorde, het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II, de herinneringsmedaille van de regering van Z.M. Albert I, de bronzen medaille van erkentelijkheid van het N.V.O.K. geboren te Kinrooi op 3 november 1912 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 21 februari 1975, gesterkt door het sakrament der zieken de families Vandebosch en Kalders
Bidprentje.
gehuwd met Kalders Helena
Vandebosch Theodore Joseph °01/05/1922 Maaseik †26/11/1999 Maaseik 23449
weduwnaar sinds 20/01/1997 lid van de Koninklijke Harmonie Concordia Maaseik vereerd met het ereteken "In Veterani Honorem" Pa, toen je elf was ging je leren muziek spelen. Muziek werd je leven. Met jouw muziek bracht je voor velen een beetje hemel op aarde. We geloven dat je nu muzikant voor God bent in de hemel.
Bidprentje.
gehuwd met Pareyn Maria Josephina Antoinetta op 09/09/1949 te Maaseik
Vandebosch Theodorus °08/07/1807 Kinrooi †13/01/1883 Kinrooi 26823
weduwnaar sinds 06/02/1849 zie Dao Raostj Get, jaargang 24, nummer 3, pagina 116 zie Dao Raostj Get, jaargang 25 nummer 1, pagina 34
vader Vandebosch Leonardus
moeder Hennen Sibilla
gehuwd met Indenkleef Maria Anna op 20/11/1835 te Kessenich
Vandebosch Victor Eugne °01/03/1933 Maaseik †11/11/2003 Maaseik 15878
geboren te Maaseik op 1 maart 1933 en plots overleden te Maaseik op 11 november 2003 de familie Vandebosch
Bidprentje.
moeder Vandebosch Eugenia
gehuwd met Vanoppen Lucienne op 13/08/1960 te Maaseik
Vandebosch Wilhelmus Petrus °1893 onbekend onbekend 41789
weduwnaar sinds 30/04/1966
gehuwd met Baens Johanna Wilhelmina
Vandebosch Willem °1915 onbekend onbekend 28280
vroegtijdig overleden
gehuwd met Hilkens Helena
Vandebosch Wim °11/12/1930 Bocholt †07/11/1993 onbekend 35209
overleden op 7 november 1993 de families Vandebosch, Hens, Geunis en Kiggen
Rouwbrief.
gehuwd met Hens Mia
Vandebos Margaretha °05/03/1914 Opoeteren †03/06/1988 Lanaken 27920
geboren te Opoeteren op 5 maart 1914 en godvruchtig overleden te Lanaken op 3 juni 1988, voorzien van de Sakramenten der zieken de families Vandebos, Reynders, Beerten, Schouten en Moors
Bidprentje.
gehuwd met Beerten Gerard
Vandebos Petrus Joannes °23/06/1886 Opoeteren †24/10/1914 Pervyse 34027
soldaat van het 1ste reg. Grenadiers aangevallen rondom Pervyse in West-Vlaanderen viel hij als moedig soldaat tusschen 23 tot 24 October 1914 en werd te Pervyse in tegenwoordigheid zijner strijdmakkers begraven Mijne dierbare echtgenoote, mijn teerbemind kind, mijne geliefde ouders, broeder en zusters, familie en kennissen, zoo gaarne had ik in uw midden willen terugkeeren, maar Gods wil moest geschieden.
Bidprentje.
Vandebriel Jozef (Z.E.H.) °13/10/1917 Lommel †24/02/2003 Lommel 13356
priester gewijd te Heverlee op 26/04/1943 missionaris te Kongo van 1955 tot 1962 pastoor te Stal-Koersel van 1962 tot 1967 pastoor te Neeroeteren van 1967 tot 1973 pastoor te Halmaal en professor aan het Groot-Seminarie te Sint-Truiden van 1973 tot 1983 op rust gesteld en in dienst als kapelaan te Leopoldsburg
Bidprentje.
Van de Broeck Jaak °1915 onbekend †1943 onbekend 41101
gehuwd met Maas Anna
Van de Broek Franoise °25/04/1921 Molenbeersel †18/12/2003 Hamont 18647
weduwe sinds 1998 overleden in het Sint-Jan Berchmanstehuis te Hamont
Bidprentje.
gehuwd met Willekens Henri
Van de Broek Frans °1893 onbekend onbekend 36765
overleden vr 1975
gehuwd met Op 't Roodt Aldegonde
Vandebroek Alfons °03/03/1894 Beverst onbekend 50182
vader Vandebroek Pieter
moeder Philips Maria Nathalia
Vandebroek Alphonsius Josephus °17/10/1878 Beverst †06/11/1918 Calais (F) 50176
zijn naam staat vermeld op het monument van de oudstrijders van 1914-1918 te Kuringen
vader Vandebroek Pieter
moeder Philips Maria Nathalia
Vandebroek Annie °04/01/1943 Elen †30/08/1992 As 30347
na een smartelijk ongeval overleden te As op 30 augustus 1992 de families Vandebroek-Kunnen en Mussen-Schouteden
Bidprentje.
gehuwd met Mussen Pierre
Vandebroek Antoine °1920 onbekend onbekend 14723
gehuwd met Rutten Anna Jeanne
Vandebroek Antonius °27/10/1898 Maaseik †09/04/1974 Herk-de-Stad 41060
geboren te Maaseik op 27 oktober 1898 en godvruchtig in de Heer overleden in de Sint-Ursulakliniek te Herk-de-Stad op dinsdag 9 april 1974, voorzien van de laatste Heilige Sakramenten de families Vandebroek en Philips Hij is spoedig zijn zuster gevolgd in het ziek zijn en in 't sterven. Moge hij nu voor eeuwig gelukkig zijn in 't Vaderhuis.
Bidprentje.
vader Vandebroek Pieter
moeder Philips Maria Nathalia
Vandebroek Berthilia °24/05/1912 Hasselt †15/03/1945 Neeroeteren 43038
geboren te Hasselt, 24 Mei 1912 en te samen met haar echtgenoot gevallen te Neeroeteren, 15 Maart 1945, als slachtoffer van het barbaarsche oorlogsgeweld Op 'n zonnige morgen van Maart, wanneer alles de menschen uitnoodigde tot nieuwe levensvreugde, kwam plots van uit de blauwe lucht een helsch oorlogstuig dood en vernieling zaaien. Met een slag werden twee jonge menschenlevens vernietigd, werd 'n stil werkmansgezin uit elkaar gerukt. Duidelijker dan ooit staat voor onze oogen deze vermaning van Christus: "Weest altijd bereid, want gij weet noch dag noch uur". Allen voelen wij diep medelijden met de ongelukkige slachtoffers, die den laatsten tijd toch reeds zoo zwaar getroffen werden. Wat hun overkomen is, kon ook met ieder van ons gebeurd zijn. Daarom is het ons aller plicht zooveel we kunnen den stoffelijke nood van de naastbestaanden der slachtoffers te helpen lenigen. Moge God, die in zijn wijze Voorzienigheid zulke harde slagen toelaat, sterkte en berusting geven aan de beproefde familie; moge Hij ook met vaderlijke goedheid waken over de twee weesjes die werden achtergelaten. Dat zij rusten in vrede ! Heilige Jozef, patroon van den goeden dood, bid voor ons.
gehuwd met Hamers Arnold
Vandebroek Erik °03/12/1966 Maaseik †13/01/1991 Maaseik 8238
korporaal tijdelijk vrijwilliger 1ste Regiment Carabiniers Prins Boudewijn geboren te Maaseik op 3 december 1966 en na een ongeval overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 13 januari 1991, gesterkt door de het Sakrament der zieken de families Vandebroek en Lenssen zus Anita
Bidprentje.
Vandebroek Irne °26/06/1959 Maaseik †29/08/2001 Genk 4984
mama van Bart, Stefanie en Kelly Welz
Bidprentje.
gehuwd met Welz Rudolf
Vandebroek Jaak °1902 onbekend onbekend 39350
overleden vr 1981
gehuwd met Kunnen Catharina
Vandebroek Jean °31/12/1925 Neeroeteren †31/12/1997 Stokkem 37429
lid van Ziekenzorg geboren te Neeroeteren op 31 december 1925 en in de Heer overleden te Stokkem op 31 december 1997, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Vandebroek, Vandebroek en Bocken
Bidprentje.
Vandebroek Joseph °22/06/1882 Hoeselt onbekend 50178
vader Vandebroek Pieter
moeder Philips Maria Nathalia
Vandebroek Joseph Nicolaas Frans °21/09/1887 Hoeselt onbekend 50180
vader Vandebroek Pieter
moeder Philips Maria Nathalia
Vandebroek Maria °02/04/1890 Beverst onbekend 50181
vader Vandebroek Pieter
moeder Philips Maria Nathalia
Vandebroek Maria °31/03/1921 Neeroeteren †06/02/1995 ? 15984
in familiekring overleden
Bidprentje.
gehuwd met Witting Leonard Theodoor
Vandebroek Maria °08/09/1900 Neeroeteren †22/06/1983 Genk 18649
weduwe sinds 17/02/1978 godvruchtig overleden in het rusthuis Heiderust te Genk de families Vandebroek, Geurts, Sieborgs en Flipkens
Bidprentje.
gehuwd met Geurts Hendrik
Vandebroek Maria Helena °19/02/1924 Elen onbekend 38502
overleden vr 2007
gehuwd met Monnens Wilhelmus op 27/05/1944 te Elen
Vandebroek Maria Josephina °18/04/1880 Hoeselt onbekend 50177
vader Vandebroek Pieter
moeder Philips Maria Nathalia
gehuwd met Driessen Leopold op 10/04/1913 te Kuringen
Vandebroek Martin Alfons Victor °21/12/1884 Hoeselt onbekend 50179
vader Vandebroek Pieter
moeder Philips Maria Nathalia
Vandebroek Pol °1926 onbekend onbekend 41099
vroegtijdig overleden
gehuwd met Roussard Anna
Vandebroek Till °30/07/1921 Neerpelt †07/05/2005 Achel 24875
weduwe sinds ? omringd door ons allen overleden in het rusthuis Aan de Beverdijk te Achel
gehuwd met Gijbels Peter
Vandebrouck Jozef (Z.E.H.) °04/11/1921 Heusden †03/12/1998 Hasselt 33059
priester gewijd te Luik op 04/07/1948 kapelaan te Herstal van 1948 tot 1957 kapelaan te Neeroeteren van 1957 tot 1966 pastoor te Kessenich van van 1966 tot 1971 pastoor te Hoeselt van 1971 tot 1986 meewerkend priester te Koersel van 1986 tot 1997 aalmoezenier van rusthuis Corsala te Koersel overleden in het Virga Jesse Ziekenhuis te Hasselt op 3 december 1998 de families Vandebrouck en Claes
Bidprentje.
Vandecasteele Yvonne °02/08/1907 Nieuwpoort †05/08/1995 Bree 22912
weduwe sinds ? de families Seghers-Gagneux en Vanheyste-Seghers
Bidprentje.
gehuwd met Seghers Charles
Van de Craen Patrick °16/05/1967 Neerpelt †04/07/2005 Essen 34765
papa van Kelly (), Ina en Evy overleden te Essen op 4 juli 2005
Bidprentje.
Vande Craen Anna °28/04/1912 Neerpelt †15/02/2004 Opglabbeek 17540
weduwe sinds 24/05/1967 medestichtster van nv Transport Henri Essers en Zonen de families Vande Craen, Essers, Huysmans, Geurts en Boonen
gehuwd met Essers Henri
Van de Cruys Jan (Z.E.H.) °01/10/1914 Peer †07/06/1979 Peer 33060
priester-missionaris van de Witte Paters van Afrika priester gewijd op 25 maart 1940 missionaris te Bunia (Zare) van 1940 tot 1972 om gezondheidsredenen op rust te Peer rector van het rustoord Sint-Antonius geboren te Peer op 1 oktober 1914 en schielijk overleden te Peer op 7 juni 1979, gesterkt door de gebeden van Onze Moeder de Heilige Kerk de families Van de Cruys, Dewith en Vanderfeesten
Bidprentje.
Van de Cruys Louisa °1902 onbekend onbekend 17307
weduwe sinds 14/04/1968
gehuwd met Van Briel Hubert
Van de Goor Jan °14/07/1945 Bocholt †14/06/1980 Beringen 26910
in de vrede van de Heer heengegaan door een droevig verkeersongeval te Hechtel-Eksel op 14 juni 1980 gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Cox, Schrooten, Van de Goor, Teuwen, Schepers en Janssens
Bidprentje.
gehuwd met Schrooten Gerda
Vande Goor Hubert °1913 onbekend onbekend 21766
vroegtijdig overleden
gehuwd met Gabrils Elisa
Vande Goor Petrus °1890 onbekend onbekend 44247
weduwnaar sinds 31/03/1957
gehuwd met Sensen Maria Petronella
Vandegoor Maria °04/03/1903 Bocholt †31/07/1993 Bocholt 37648
weduwe sinds 1976 lid van de bond van gepensioneerden biddend lid van het Heilig Paterke geboren te Bocholt op 4 maart 1903 en in huiselijke kring godvruchtig overleden op 31 juli 1993, voorzien van de Heilige Sacramenten de families Vandegoor, Gielkens, Boonen en Custers
Bidprentje.
gehuwd met Gielkens Mathijs
Van de Gucht Andr Arthur °22/02/1903 Sint-Katelijne-Lombeek †29/08/1972 Maaseik 18651
plots in de Heer overleden te Maaseik Geheel onverwachts werd deze goede man en vader uit ons midden weggerukt.
Bidprentje.
gehuwd met Kunnen Marie Anna Madeleine op 31/05/1927 te Anderlecht
Vandekerckhove Gaby °1916 onbekend †1982 onbekend 30568
overleden in 1982
gehuwd met Bruynseraede Raymond
Vandekerckhove Gilbert °14/02/1916 onbekend †13/10/2002 onbekend 33300
weduwnaar sinds ? deelde een intense vreugde samen met Mariette en hun acht kinderen: Ingrid, Christelle, Regine, Philippe, Mieke, Trees, Ann en Carl
Bidprentje.
gehuwd met Vandendriessche Mariette
van de Kerkhof Herman °10/08/1911 Bree †15/11/1977 Genk 15986
oprustgesteld leraar aan het Technisch Instituut Sint-Lodewijk te Genk en de Provinciale Normaalleergangen medestichter en bezieler van de S.B.O. diensten erevoorzitter van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen van Genk oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945 oud-voorzitter van de bond van het Heilig Hart en lid van andere godsdienstige verenigingen vereremerkt met meerdere eretekens, o.a. de Bisschoppelijke onderscheiding "O.-L.-Vrouw, Oorzaak onzer Blijdschap". geboren te Bree op 10 augustus 1911 en godvruchtig overleden te Genk op 15 november 1977, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken de families van de Kerkhof en Panis
Bidprentje.
gehuwd met Panis Maria
Van de Kerkhof Josephina °29/04/1902 Bree †06/03/1990 Bree 15988
weduwe sinds 14/03/1940 Ik heb lang en gelukkig geleefd, mij met weinig tevreden gesteld, niets gevraagd en veel gekregen en ik ben, van alle goede dingen voldaan zachtjes ter Gode gegaan. Stijn Streuvels
Bidprentje.
gehuwd met Monnens Joseph Gerardus Vincent op 24/08/1926 te Opitter (?)
van de Kerkhof Piet (Pater) °12/02/1917 Someren (NL) †14/02/1986 Antwerpen 51840
directeur van het Apostolaat van Eerherstel directeur van het Werk der Daklozen geboren op 12 februari 1917 te Someren (NL) deed hij zijn religieuze professie op 8 september 1939 in de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart hij werd priester gewijd te Leuven op 24 augustus 1945 na een langdurige ziekte overleed hij te Antwerpen op 14 februari 1986, gesterkt door het Sakrament van de zieken de familie van de Kerkhof
Bidprentje.
Vandekerkhof Anna Maria Elisabeth °07/12/1895 Peer †06/12/1967 Peer 17189
lid van de Sint-Lutgardisbond, Boerinnenbond, bond van de gepensioneerden biddend lid van het Marialegioen godvruchtig overleden te Peer Zoalng de gezondheid het toeliet bezocht zij gaarne Ons Heer in de kerk of in de kapel te Maarlo
Bidprentje.
Vandekerkhof Jacobus °1903 onbekend onbekend 20962
overleden vr 1967
gehuwd met Bancken Anna Maria Catharina
Vandekerkhof Thomas °1921 onbekend onbekend 42322
overleden vr 2007
gehuwd met Vanderheyden Lisa
van de Klundert Jan Cornelis °30/08/1876 Breda †01/10/1925 Bochem 26155
gehuwd met Pernot Maria Anne Lucie
van de Konijnenburg Gerrit °28/09/1923 Geldrop (NL) †26/01/1988 Genk 22869
spelend lid van de Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden lid van de derde leeftijd ere-senator van de orde der Breese Stoepluipers
Bidprentje.
gehuwd met van der Heijden Agnes
van de Konijnenburg Theo °24/10/1961 Bree †09/07/1994 Meeuwen-Gruitrode 22972
Bidprentje.
vader van de Konijnenburg Gerrit
moeder van der Heijden Agnes
Van de Laar Maria Clara ° onbekend 11333
gehuwd met Geelen Gerardus Hubertus
Vandelaer Anna °1863 onbekend onbekend 37453
weduwe sinds 12/09/1950
gehuwd met Theuwissen Pieter Hendrik
Vandeloo Anna Maria °19/04/1817 Neerpelt Luik 41861
overleden te Luik vr 1868 bron: burgerlijke stand Gerdingen
gehuwd met Breemans Jan Michiel op 20/11/1840 te Neerpelt
Van de Meerendonk Henricus (Z.E.H.) (osc) °28/08/1875 Boxtel (NL) †02/10/1944 Leuven 18239
geprofest in de Orde van het Heilig Kruis op 13/10/1896 priester gewijd te Den Bosch op 01/06/1901 coadjutor te Paal op 19/01/1938 zeer godvruchtig overleden te Leuven in de Universiteitskliniek Vooral Paal, waar hij bijna ononderbroken 37 jaar lang den zieken Herder mocht bijstaan in zijn zwaar parochiewerk, genoot zijn bijzondere liefde.
Bidprentje.
Van de Merckt Veerle °26/07/1975 Maaseik †10/10/1990 Leut 41059
leerling R.M.S. Stokkem spelend lid Koninklijke Fanfare Sint-Aloysius Leut lid zeescouts de Pebbles Maaseik lid parochiaal zangkoor geboren te Maaseik op 26 juli 1975 en overleden te Leut op 10 oktober 1990, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Van de Merckt en Knevels
Bidprentje.
Vandenbemden Franois °1913 onbekend onbekend 29477
overleden vr 2006
gehuwd met Opdeweegh Albertine
Vandenberck Maria Elisabeth °1855 onbekend onbekend 48593
vroegtijdig overleden
gehuwd met Steensels Jan Hendrik
Van den Berg Franois °13/02/1932 Dilsen †30/08/1999 Dilsen-Stokkem 37370
oud-bediende O.P.C. Daelwezeth Rekem lid van de vriendenkring Koninklijke Harmonie Sint-Elisabeth te Stokkem geboren te Dilsen op 13 februari 1932 en plotseling in de Heer overleden te Dilsen-Stokkem op 30 augustus 1999, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Van den Berg, Grooten, Kenzeler en Van Haen
Bidprentje.
gehuwd met Grooten Jose
Vandenbergen Henri °17/05/1909 Sint-Genesius-Rode †24/05/1990 Sint-Truiden 10566
bron: boek "Stam Daemen" van Mathieu Daemen, pag. 58 bloeiend vulkanisatiebedrijfje (vervaardigen van fietsenbanden) te Waterschei Bascule rond 1950 verhuisde het gezin naar Brussel meubelsculpteur voor een grote meubelfabriek weduwnaar sinds 24/02/1962 !
gehuwd met Daemen Anna Maria Lucia in 1955 te ?
Van den Bergh Edward °09/04/1881 Niel-bij-As onbekend 13744
overleden vr 1960
gehuwd met Theunissen Regina
Van den Bergh Karel Julius Antonia Hubr. °24/04/1924 Mechelen †19/11/2003 Maaseik 1216
plots thuis overleden te Maaseik Wij wisten het en toch Het moeizame hart, de ademloze adem, waren zij het leven nog waard ? En troost het ons , dat hij zonder zucht en zonder angstig hart is weggegaan met alleen zijn stille liefde voor ons allemaal ? Want stil was pa geworden in woord en daad.
Bidprentje.
vader Van den Bergh Edward
moeder Theunissen Regina
gehuwd met Raedschelders Paula Francisca Mathilde op 08/10/1947 te Maaseik
Van den Bergh Paula Mariette Henriette Elise °05/06/1899 Maaseik †31/05/1923 Mechelen 11968
godvruchtig overleden te Mechelen den 31 Mei 1923
Bidprentje.
Vanden Berghen Anna-Maria (Zuster Jeanne) °25/02/1868 Sint-Lambrechts-Woluwe †27/11/1947 Halen 49991
Eerwaarde Zuster Jeanne, in de wereld Anna-Maria Vanden Berghen, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe den 25 Februari 1868, overleden te Halen den 27 November 1947 kloosterlinge sedert 1888 en in Halen sedert 1892
Bidprentje.
Vandenbergh Paulina Hubertina Theresia Jozefina °17/02/1875 La Fert Vidame (F) †24/02/1929 Maaseik 42532
geboren te La Fert Vidame (Frankrijk) den 17 Februari 1875, kalm en godvruchtig overleden te Maeseyck (hospitaal) gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk, den 24 Februari 1929 Helaas, een droevig ongeval kwam hare beslommerende bezigheden stuiten, en kluisterde haar maanden lang op een pijnlijke lijdenssponde.
Bidprentje.
gehuwd met Debilde Victor
Vanden Berk Frans °23/06/1922 Lommel †24/06/2002 Hechtel 10764
heel zijn priesterleven was hij actief in Don-Bosco Hechtel, 31 jaar als leraar-assistent (1951-1982), 36 jaar als propagandist (1966-2002)
Bidprentje.
Vanden Berk Jozef (Z.E.H.) °20/06/1920 Lommel †08/05/2004 Rome, Itali 18143
coadjutor gids in de catacomben te Rome na een slepende ziekte overleden in het verzorgingstehuis Pius XI hij trad in bij de Salesianen van Don Bosco en deed zijn eeuwige geloften op 02/09/1946 hij was werkzaam in Groot-Bijgaarden, in de nieuwe technische school van Halle gedurende meerdere jaren was hij de verantwoordelijke van de lagere school in Kafubu (Congo) en werd daarna gids in de catacomben San Callisto in Rome, geduende 31 jaar, waar hij ondanks zijn ziekte nog vele jaren ten dienste stond van de bezoekers. De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 10 mei 2004 in de kapel van Tarcisio in Rome.
Vanden Berk Theo (Z.E.H.) °22/04/1928 Lommel †18/01/2005 Heusden-Zolder 40669
Salesiaan-priester van Don Bosco geboren te Lommel op 22 april 1928 toegetreden tot de salesiaanse congregatie op 2 september 1951 priester gewijd te Oud-Heverlee op 1 mei 1960 sinds 1962 wonend en werkend in Don Bosco Helchteren overleden te Heusden-Zolder op 18 januari 2005, gesterkt door het sacrament van de zieken de salesiaanse gemeenschap van Helchteren en de familie Vanden Berk
Bidprentje.
Van den Beuken Elisabeth Maria (Zuster Majella) °01/02/1906 Horst-Meterik (NL) †01/01/2004 Zonhoven 16231
overleden in het rust- en verzorgingstehuis H. Catharina zij was gedurende 75 jaar onze medezuster in de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
Van den Beuken Francisca (Zuster M. Victoriana) °1900 onbekend †12/06/1980 onbekend 34421
Zuster van Liefde van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid opgenomen in de eeuwige liefde van God op 12 juni 1980, in haar 80ste levensjaar en in het 58ste jaar van haar kloosterleven
Bidprentje.
Van den Beuken Martha Gertruda Louisa (Zuster Trudia) °20/02/1911 Horst-Meterik (NL) †24/06/2004 Zonhoven 19543
overleden in het rust- en verzorgingstehuis H. Catharina
Van den Boer Maria Catharina °02/04/1872 onbekend †19/01/1950 Maaseik 49701
weduwe sinds 11/08/1937
gehuwd met Vanden Broek Wilhelmus Johannes
Vandenbogaard Gertrudis °24/05/1866 Bree †03/12/1954 Luik 20130
weduwe sinds 1924 geboren te Bree, op 24 Mei 1866 en godvruchtig overleden te Luik, op 3 December 1954, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Kesters en Vandenbogaard moeder van een groot gezin, heeft zij, met Gods hulp, al haar kinderen tot welstand , of tot een geestelijke levensstaat helpen opgaan: haar jongste dochter kloosterzuster, haar oudste kinderen priester.
Bidprentje.
gehuwd met Kesters Renier
Van den Bogaert Catharina °31/10/1865 Gerdingen onbekend 46404
gehuwd met Damiaens Petrus Joannes op 29/01/1887 te Gerdingen
Van den Bogaert Karel °08/04/1909 Merksplas †27/07/1994 Turnhout 25530
weduwnaar sinds ? lid van de KBG Merksplas en van Vriendenkring Brepols Turnhout overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Turnhout
Bidprentje.
gehuwd met De Keuster Joanna
Van den Bogaert Marcella °17/03/1912 Dilsen †12/10/1988 Genk 33889
lid van de Derde Orde van de Heilige Franciscus, lid van het Marialegioen, lid van de Vrouwengilde en meerdere godsdienstige genootschappen geboren te Dilsen op 17 maart 1912 en godvruchtig overleden te Genk op 12 oktober 1988, gesterkt door het Heilig Sakrament der zieken de families Van den Bogaert en Langers
Bidprentje.
gehuwd met Langers Jacques
Vandenbogaert Helena °23/03/1868 Bree †16/05/1954 Bocholt 22416
weduwe sinds ? geboren te Bree, de 23 Maart 1868 en zeer godvruchtig overleden te Bocholt, de 16 Mei 1954, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten de families Vandenbogaert en Veestraeten
Bidprentje.
gehuwd met Veestraeten Joannes Jacobus op 06/09/1898 te Bocholt
Vandenbongaerd Catharina °16/03/1870 onbekend †19/09/1942 Ophoven 27275
weduwe sinds ?
gehuwd met Verlaak Lodewijk
Vandenboomgarde Julienne (Mre) °01/01/1860 onbekend †01/07/1903 Aire-sur-la-Lys 46834
souvenez-vous devant Dieu de la Mre Marie du Sacr-Coeur dans le sicle Julienne Vandenboomgarde Religieuse Ursuline dcde Aire-sur-la-Lys, le 1er Juillet 1903, age de 43 ans et 5 mois
Bidprentje.
Van den Boorn Jozef °15/07/1935 Meerssen (NL) †09/07/1987 Bree 22981
in de Heer overleden in het ziekenhuis te Bree de families Van den Boorn, Hulsbosch, Mulkens en Vliegen
Bidprentje.
gehuwd met Hulsbosch Mia
Van den Boorn Petrus Hubertus (E.H.) °11/04/1824 Maastricht (NL) †16/04/1904 Maaseik 11969
geboren te Maestricht, 11 April 1824 priester gewijd te Luik in 1851 pastoor te Geistingen tot 1886 overleden te Maeseyck in het klooster der E.E. Kruisheeren, voorzien van de HH. Sacramenten, 16 April 1904 Plechtige lijkdienst, Dinsdag 19 April, ten 10 ure, in de Parochiekerk van Maeseyck, waarna begrafenis te Geystingen. Een tweede plechtige dienst in de Kerk der E.E. Kruisheeren, Dinsdag 26 April, ten 10 ure.
Bidprentje.
Van den Born Guillaume °24/06/1883 Alken †05/06/1959 Maaseik 6024
weduwnaar sinds 19/01/1957 geboren te Alken, op 24 juni 1883 en rustig in de Heer ontslapen te Maaseik, op 5 juni 1959, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten de families van den Born en Schreurs
Bidprentje.
gehuwd met Schreurs Anna Maria Cornelia
Van den Born Henri Elise Hubert M. G. °25/06/1925 Maaseik †23/09/1972 Maaseik 465
heel onverwacht ging op 23 september 1972 ons voor naar de Vader, bij de andere familieleden, waar ook wij eens elkaar zullen weervinden 4 kinderen
Bidprentje.
gehuwd met Hermans Godelieve Catharina Laura op 14/09/1959 te Maaseik
Van den Born Ren Catharina Agnes M. (Zuster Gonzague) °07/04/1921 Leut †02/05/1994 Herk-de-Stad 3440
Zuster Gonzague, Ursuline van het bisdom Hasselt intrede te Maaseik op 08/12/1941 professie te Maaseik op 01/09/1945
Bidprentje.
Vandenborne Marie Antoinette Marguerite °18/12/1887 Niel (Sint-Truiden) 18654
gehuwd met Coolen Godefriedus Hubertus op 19/05/1921 te Niel bij Sint-Truiden
van den Bos Laurentius °08/02/1928 Eindhoven †16/07/1972 Eindhoven (NL) 15312
In de volle kracht van zijn leven overviel hem de dood, terwijl hij met zijn vrienden ontspanning zocht in de sporthal. begraven op de begraafplaats Sint-Severinus de 20e juli d.o.v.
Bidprentje.
gehuwd met van Dorst Dimphina
van den Bosch Hub °1907 onbekend onbekend 40290
overleden vr 1995
gehuwd met Meijssen Tilke
Van den Bosch Joanna Christina °28/10/1848 Beek onbekend 13309
"Oud Jennen" bron: burgerlijke stand Beek
gehuwd met Drees Lambertus op 24/05/1871 te Beek
Vanden Bosch Maria °26/11/1891 Maaseik †08/07/1976 Borgloon 34928
overleden te Borgloon op 8 juli 1976
Bidprentje.
Van denbosch Maria °26/11/1891 Maaseik †08/07/1976 Borgloon 24034
Vader, wij danken U voor de stille, goeddoende aanwezigheid van deze vrouw in ons midden.
Bidprentje.
Vanden Bosch Octave °11/10/1859 Landen †25/05/1939 Bree 34034
eere-hulpvrederechter van Bree oud-burgemeester (1914-1916) oud-gemeenteraadslid - oud politiek gevangene ridder der Kroonorde en der Orde van Leopold II vereerd met het burgerlijk kruis 1ste klas (1914-1918), medalie van politiek gevangene geboren te Landen, den 11 October 1859 en zeer godvruchtig in den Heer ontslapen voorzien van de Genademiddelen der Heilige Kerk, te Bree, den 25 Mei 1939
Bidprentje.
gehuwd met Missotten Charlotte
Vandenbosch Anna Catharina (Zuster Maria Monica) °06/01/1863 Kinrooi †25/02/1924 Maaseik 29126
geboren te Kinroy den 6 Januari 1863 legde hare plechtige geloften af in het klooster der Religieuzen Ursulinen te Maeseyck den 22 September 1887 ontsliep aldaar geheel overgegeven aan Gods Heilige Wil, 23 Februari 1924
Bidprentje.
Vandenbosch Antoon °1866 onbekend onbekend 10602
overleden vr 12/05/1953
gehuwd met Geurts Catharina
Vandenbosch August Jozef °11/02/1893 Oostende †12/10/1944 Gerdingen 36568
geboren te Oostende, den 11 Februari 1893, en voorzien van de laatste H.H. Sacramenten godvruchtig in den Heer overleden te Gerdingen, den 12 October 1944 de families Vandenbosch en Brulez Ofschoon reeds geruimen tijd ontsteld heeft hij zijne ziekte steeds met geduld en christelijke gelatenheid verdragen. De zoetste vertroosting die men meeneemt in het graf is de getuigenis, dat men een onberispelijke echtgenoot en een goed vader is geweest. Zalig zijn zij die de beproeving van het tijdelijke leven met geduld verdragen, na beproefd te zijn geworden zullen zij de kroon van het eeuwige leven verwerven. Dierbare echtgenoote, heb dank voor de teedere zorgen waarmede gij mij omringdet. Volgaarne had ik nog aan uwe zijde willen blijven; maar Gods Wil zij gezegend.Lieve kinderen, eert uwe moeder; vreest God, onderhoudt zijne geboden, en gedenkt dikwijls uwen vader in uwe gebeden. Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl. geboorteakte 190 Heden dertienden february achttien honderd drie en negentig, ten tien uren en half 's morgens, voor ons, Augustus Liebaert, ridder van het order van den rooden arend van Pruissen, schepen gedelegeerden ambtenaar van den burgerstand der Stad Oostende is gecompareerd, Lon Josephus Vandenbosch, oud acht en twintig jaren, werkman, alhier wonende denwelke ons een kind aengeboden heeft van het mannelijk geslagt, Eergister ten acht uren 's morgens, alhier geboren van hem declarant en van zijne huisvrouwe Carolina Balliu, oud twee en twintig jaren, werkvrouw, alhier wonende, denwelk kind hij verklaerd heeft de voornamen te geven van Augustus Josephus. Waervan akte opgemaekt ten Stadshuize te Oostende in de tegenwoordigheid van Gustavus Degraeve, oud twee en twintig jaren, stoker bij de buurtspoorwegen, en van Petrus Vandaele, oud negen en twintig jaren, schoenmaker, beide alhier wonende. En na gedane voorlezing aen de comparant en getuigen, zij hebben met ons geteekend.
Bidprentje.
vader Vandenbosch Lon Josephus
moeder Balliu Carolina
gehuwd met Brulez Paulina
Vandenbosch Dirk °21/01/1967 onbekend †28/10/2000 onbekend 21688
gehuwd met Geebelen Nancy
Vandenbosch Gerda (Zuster) °28/10/1934 Molenbeersel †23/03/1999 Hasselt 15990
ze werd Zuster van de Kindsheid Jesu door het afleggen van de geloften op 10/03/1955 op weg naar Pasen opgenomen in de vrede en de vreugde van de verrezen Heer
Bidprentje.
vader Vandenbosch Jan
moeder Snijkers Maria
Vandenbosch Jan °08/02/1889 Molenbeersel †30/07/1973 Molenbeersel 449
rustend overdrachtkantoorhouder der posterijen erevoorziiter van de Boerengilde lid van de bond van het Heilig Hart en meerdere godvruchtige genootschappen vereremerkt met verschillende eretekens godvruchtig overleden te Molenbeersel de families Vandenbosch, Snijkers, Hanssen en Gijsen
Bidprentje.
gehuwd met Snijkers Maria
Vandenbosch Jan °25/04/1904 Kinrooi †04/11/1990 Kinrooi 15991
weduwnaar sinds 20/06/1982 lid van de bond van gepensioneerden en ziekenzorg lid van meerdere godvruchtige genootschappen Pa, de stille kracht waarmee gij ons leerde wat leven is, waarmee gij ons hebt voorgeleefd, in eenvoud en rechtvaardigheid, in goedheid en blijheid voelden wij aan als liefde. de families Vandenbosch en Hendrikx
Bidprentje.
gehuwd met Hendrikx Aldegonde
Vandenbosch Jean °23/02/1966 Maaseik †03/12/1996 Geistingen 18333
Verdriet, pijn en eenzaamheid maken plaats voor geluk, vrede en geborgenheid bij de Heer.
Bidprentje.
gehuwd met Tobben Mariet
Vandenbosch Joannes °23/05/1859 onbekend †09/12/1936 onbekend 35447
ter gedachtenis aan onze dierbaren echtgenoot en vader, Joannes Vandenbosch, weduwnaar van Elisabeth Geelen, echtgenoot van Catharina Lynen, geboren op 23 Mei 1859 en overleden op 9 December 1936
gehuwd met Lynen Catharina
gehuwd met Geelen Elisabeth
Vandenbosch Josephina Clementina °1887 onbekend onbekend 46130
overleden vr 1955
gehuwd met Clerx Joannes Hubertus
Vandenbosch Leon °1920 onbekend †1991 onbekend 24769
gehuwd met Dreesen Toke
Vandenbosch Lon Josephus °1865 Oostende onbekend 51937
gehuwd met Balliu Carolina
Vandenbosch Maria Augusta Mathea °23/07/1944 Bocholt †02/04/2001 Maaseik 3934
regentes van opleiding, oud-directrice van de middenschool G.O. van Eisden-Maasmechelen geboren te Bocholt op 23 juli 1944 en overleden te Maaseik op 2 april 2001, trouw aan haar filosofische overtuiging de families Vandenbosch, Cuyx, Dreesen en Latour dochter Ann Cuyx
Rouwbrief.
vader Vandenbosch Leon
moeder Dreesen Toke
gehuwd met Cuyx Marcel Justin Marie Augustin op 13/12/1967 te Bree
Vandenbosch Maria Magdalena °1870 onbekend onbekend 25190
overleden vr 1944
gehuwd met Coolen Pieter Jan
Vandenbosch Petronella °06/03/1909 Kinrooi †26/10/1998 Maaseik 37791
lid van Ziekenzorg geboren te Kinrooi op 6 maart 1909 en overleden te Maaseik op 26 oktober 1998, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Vandenbosch en Geurts
Bidprentje.
vader Vandenbosch Antoon
moeder Geurts Catharina
Vandenbosch Pieter °28/07/1906 Kinrooi †29/01/1989 Kinrooi 15993
lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Kinrooi op 28 juli 1906 en overleden te Kinrooi op 29 januari 1989, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Vandenbosch en Geurts
Bidprentje.
vader Vandenbosch Antoon
moeder Geurts Catharina
Vandenbosch Rina °15/01/1932 Molenbeersel †27/02/1971 Herk-de-Stad 20861
onderwijzeres van de B.L.O. klas te Hasselt lid van verschillende godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden in de Sint-Ursulakliniek te Herk-de-Stad de families Vandenbosch, Snijkers, Hanssen en Gijsen
Bidprentje.
vader Vandenbosch Jan
moeder Snijkers Maria
Vandenbossche Lucien (Z.E.H.) °14/02/1931 Geraardsbergen †07/08/1996 Hamme 33295
pastoor-deken van Hamme de families Vandenbossche en Marckx
Bidprentje.
Vandenbossche Rosalie °1890 onbekend onbekend 36685
gehuwd met Lipkens Willem Henri
Van den Branden Emilienne °13/01/1909 Bree †09/06/2004 Hasselt 43506
weduwe sinds ? geboren te Bree op 13 januari 1909 en overleden te Hasselt op 9 juni 2004 de families Van den Branden en Vananderoye
Bidprentje.
gehuwd met Vananderoye Clement
Vanden Briele Doris °1915 onbekend onbekend 39056
weduwe sinds 10/12/1988
gehuwd met Peeters Albert
Van den Broeck Clothilde Henrica Maria °24/05/1875 Herentals †29/12/1960 Maaseik 9290
weduwe sinds 16/09/1954 VAN DEN BROECK, Clothilde Henrica Maria, geboren op 24-06-1875 te Herentals, overleden op 29-12-1960 te Maaseik op 85-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1961 te Maaseik, weduwe van Peeters Michel. (bron: Het Belang van Limburg, 1960-12-31)
gehuwd met Peeters Theodoor Mathieu Michel
Van den Broeck Ernest Maria Alphons Corneel °01/05/1915 Vorselaar †13/09/2002 Maaseik 37905
Bidprentje.
gehuwd met Dedroog Maria Franciska Joanna op 12/08/1947 te Eisden
Van den Broeck Lisa °1928 onbekend onbekend 47578
overleden vr 2002
gehuwd met Van Roy Frans
Vanden Broecke Albert °1888 onbekend onbekend 40524
weduwnaar sinds 15/05/1961
gehuwd met Graux Maria Josephina Hendrina
Vandenbroeck Juliana Maria °26/10/1915 Korbeek-Lo †07/06/1992 Maaseik 14577
lid van de bond van gepensioneerden
Bidprentje.
gehuwd met Crama Joannes Franciscus op 14/09/1935 te Korbeek-Lo
Van den Broek Antoon °30/09/1929 Sint-Huibrects-Lille †1950 Leopoldsburg 45096
Antoon was gekazerneerd in Hasselt bij het 11de Linieregiment en is in 1950 bij het leger met een tank verongelukt in Leopoldsburg foto in de Achterkrant van het Belang van Limburg dd. 07/02/2009
Vanden Broek Henri °1900 onbekend onbekend 41127
vroegtijdig overleden
gehuwd met Neel Maria
Vanden Broek Maria °31/03/1905 Bocholt †27/06/1996 Leuven 26911
weduwe sinds 06/12/1966 gewezen lerares aan het instituut van de Zusters van Liefde te Velm, het Heilig Hartinstituut te Heverlee en het Paridaensinstituut te Leuven godvruchtig overleden in het rusthuis Sint-Carolus te Leuven Onze moeder was een sterke vrouw met een grote dosis wilskracht en een mateloze energie. Dat was nodig in de harde repressietijd toen ze voor haar drie kinderen zowel vader als moeder, kostwinner en opvoeder moest zijn. .
Bidprentje.
gehuwd met Brauns Mathieu
Vanden Broek Wilhelmus Johannes °27/04/1862 Hamont †11/08/1937 Aldeneik, Maaseik 49700
gehuwd met Van den Boer Maria Catharina
Vanden Broek William (Ir.) °03/07/1927 Maaseik †18/07/1957 Terdonk (Gent) 44074
ingenieur geboren te Maaseik, de 3 juli 1927 en op een tragische wijze aan de liefde van zijn dierbare familie ontrukt te Terdonk (Gent), de 18 juli 1957, voorzien van het Heilig Sacrament der stervenden de families Vanden Broek, Neel, Brauns, Reuten, Teunissen, Van Wijck, Coppens, Vande Voorde 4 kinderen: William (ingenieur), Ludovic (Pater Jezuiet), Godelieve en Myriam Van den Broek
Bidprentje.
vader Vanden Broek Henri
moeder Neel Maria
Van den Bruel Fons °14/01/1945 Heist-op-den-Berg †03/11/2000 Genk 39788
geboren te Heist-op-den-Berg op 14 januari 1945 en overleden te Genk op vrijdag 3 november 2000, gesterkt door het sacrament der zieken de families Van den Bruel, Spits, Goossens en Verbraeken
Rouwbrief.
gehuwd met Spits Lydia
Vandenbulcke Marie-Louise °15/11/1923 Hasselt †27/09/1934 Leuven 44894
tot godvruchtig aandenken van ons lief engeltje Marie-Louise Vandenbulcke, geboren te Hasselt den 15 November 1923 en zeer godvruchtig in den Heer overleden te Leuven, den 27 September 1934, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten Teergeliefde ouders, grootouders, bloedverwanten en vriendinnetjes en gij, mijn lieve leeraressen, ik ging wel gauw naar Jezus toe, maar 't was om voor u allen vl, zeer vl en dichtbij te bidden. Weent niet om mij: ik ben z gelukkig. Tot ziens. De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben in de parochiekerk van Sint-Hubertus te Runxt (Hasselt), op Maandag 1 Oktober 1934, om 9.30 uur. Men vergadert, Gaerveldstraat 6 om 9 uur. Andere diensten zullen later aangekondigd worden.
Bidprentje.
Vandenbussche Maurice °1920 onbekend †1968 onbekend 49329
gehuwd met Timmermans Elisa
Vandenbussche Pierre °31/07/1947 Ophoven †21/10/1980 Hasselt 40935
geboren te Ophoven op 31 juli 1947 en onverwacht in de Heer overleden te Hasselt op 21 oktober 1980 de families Vandenbussche en Timmermans
Bidprentje.
vader Vandenbussche Maurice
moeder Timmermans Elisa
Vandenbussche Theo °06/01/1941 Wilrijk †04/09/2002 Hasselt 49330
VANDENBUSSCHE, Theo, geboren op 06-01-1941 te Wilrijk, overleden op 04-09-2002 te Hasselt op 61-jarige leeftijd, gecremeerd op 10-09-2002 te Hasselt - de Tesch, urne begraven te Diepenbeek, weduwnaar (1) van Broux Maria, echtgenoot (2) van Zimmer Anita. (bron: Het Belang van Limburg, 2002-09-07)
vader Vandenbussche Maurice
moeder Timmermans Elisa
gehuwd met Zimmer Anita
gehuwd met Broux Mia
Vandendijk Edmond °01/04/1931 Alken †15/07/1983 Sint-Truiden 299
godvruchtig overleden in het tehuis voor zieken te Ziekeren, Sint-Truiden op 15 juli 1983, gesterkt door de sakramenten der zieken de families Vandendijk en Esselen
Bidprentje en rouwbrief.
vader Vandendijk Theodorus Hubertus Henri
moeder Esselen Mathilde
Vandendijk Erik °juni 1965 Bree †21/07/1985 Bree 18937
amper 20 jaar oud ten gevolge van een verkeersongeval overleden in het ziekenhuis te Bree VANDENDIJK, Erik, geboren op 15-05-1965 te Bree, overleden op 23-07-1985 te Genk op 20-jarige leeftijd, begraven op 27-07-1985 te Bree. (bron: Het Belang van Limburg, 1985-07-25)
vader Vandendijk Maurice
moeder Vermeulen Maria Josephina
Vandendijk Irne °1921 onbekend onbekend 28781
overleden vr 2006
gehuwd met Leenen Frans
Vandendijk Joseph °1929 Alken †07/02/1996 Weert (NL) 18939
VANDENDIJK, Joseph, geboren op circa 1929, overleden op 07-02-1996 te Weert (NL) op 67-jarige leeftijd, begraven op 10-02-1996 te Weert-Laar (NL), parochiekerk HH.Hieronymus & Antonius, echtgenoot van Dirckx Josephina. (bron: Het Belang van Limburg, 1996-02-08)
vader Vandendijk Theodorus Hubertus Henri
moeder Esselen Mathilde
gehuwd met Dirckx Josephina
Vandendijk Leo °18/04/1964 Bree †08/03/1989 Bree 15994
door een noodlottig ongeval overleden te Bree lid van Oklahoma's Pony Express families Vandendijk, Vliegen, Boonen en Vliegen VANDENDIJK, Leo, geboren op 18-04-1964 te Bree, overleden op 08-03-1989 te Bree op 24-jarige leeftijd, begraven op 14-03-1989 te Vostaert, Bree, echtgenoot van Vliegen Olga. (bron: Het Belang van Limburg, 1989-03-11)
Bidprentje.
vader Vandendijk Remy
moeder Boonen Net
gehuwd met Vliegen Olga
Vandendijk Theodorus Hubertus Henri °02/05/1891 Weyer †25/09/1973 Molenbeersel 303
Bidprentje.
gehuwd met Esselen Mathilde op 12/05/1923 te Alken
Vandendries Joseph °1908 onbekend onbekend 27404
overleden vr 2005
gehuwd met Stroobants Marie
Vandendriessche Louise °31/08/1906 Vilvoorde †31/05/1945 Vilvoorde 46907
gehuwd met Clijsters Jacob Alexander Hubert Alfons op 04/11/1930 te Vilvoorde
Vandendriessche Mariette °1918 onbekend onbekend 33301
overleden vr 2002
gehuwd met Vandekerckhove Gilbert
Vanden Ecker Anna Elisabeth °15/06/1917 Kinrooi †01/12/1917 Kinrooi 36872
ze leefde amper zes maanden
vader Vanden Ecker Peter Mathijs Hendrikus
moeder Hanssen Maria Mechtildis Petronella
Vanden Ecker Anna Maria °30/04/1918 Kinrooi †26/11/1999 Maaseik 1600
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik Mam, bedankt voor uw eenvoudige goedheid, uw vriendschap, uw opgeruimdheid. Uw bekommernis voor klein- en achterkleinkinderen.
Bidprentje.
vader Vanden Ecker Peter Mathijs Hendrikus
moeder Hanssen Maria Mechtildis Petronella
gehuwd met Coolen Albert te Kinrooi
Vanden Ecker Anna Maria Catharina °30/04/1918 Kinrooi †18/03/1919 Kinrooi 36873
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina 164 zij overleed na elf maanden
vader Vanden Ecker Peter Mathijs Hendrikus
moeder Hanssen Maria Mechtildis Petronella
Vanden Ecker Harie °26/04/1942 Kinrooi †04/05/1999 Maaseik 10539
penningmeester en spelend lid van Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Elen geboren te Kinrooi op 26 april 1942 en plots overleden te Maaseik op 4 mei 1999, gesterkt door het sacrament der zieken de families Vanden Ecker en Hilven
Bidprentje.
vader Vanden Ecker Joannes Leonardus
moeder Corten Margaretha
gehuwd met Hilven Toke
Vanden Ecker Helena Elisabeth Anna °14/05/1922 Kinrooi †24/02/1999 Antwerpen 36867
vader Vanden Ecker Peter Mathijs Hendrikus
moeder Hanssen Maria Mechtildis Petronella
gehuwd met Roussard Ren
Vanden Ecker Helena Theodora Catharina °04/10/1927 Kinrooi †31/10/2003 Antwerpen 36877
vader Vanden Ecker Peter Mathijs Hendrikus
moeder Hanssen Maria Mechtildis Petronella
gehuwd met Van Dyck Franois
Vanden Ecker Hubertus Hendrikus °30/09/1923 Kinrooi †16/01/2005 Hasselt 10541
beroep: ijzervlechter, metaalbewerker (eerst bij landbouwmachinefabriek Cremers-Hillen te Opitter en later bij L.A.G. te Bree) weduwnaar sinds 28/08/1979 levensgezel van mevrouw Maria Swinnen lid van Ziekenzorg Zonhoven overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 16 januari 2005, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Vanden Ecker-Vandeweert en Swinnen zie Dao Raostj Get, jaargang 24, nummer 3, foto op pagina 115
Bidprentje.
vader Vanden Ecker Peter Mathijs Hendrikus
moeder Hanssen Maria Mechtildis Petronella
gehuwd met Swinnen Maria te levensgezel
gehuwd met Vandeweert Elisa Maria Herlindis op 30/12/1952 te Maaseik
Vanden Ecker Jan °1780 onbekend onbekend 36898
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina 169
gehuwd met Van Meyel Helena
Vanden Ecker Jan Mathijs °14/10/1914 Kinrooi †13/04/2002 Kinrooi 7219
grenswachter, gepensioneerd beroepsmilitair, oudstrijder 1940 - 1945 vereerd met de medaille van de Weerstand en met meerdere eretekens lid van de bond van gepensioneerden geboren te Kinrooi op 14 oktober 1914 en aldaar in familiekring overleden op 13 april 2002, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Vanden Ecker en Kuypers
Bidprentje en rouwbrief.
vader Vanden Ecker Peter Mathijs Hendrikus
moeder Hanssen Maria Mechtildis Petronella
gehuwd met Kuypers Anna op april 1951
Vanden Ecker Joannes Hubertus °13/06/1844 Ophoven †30/05/1889 Ophoven 36870
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina 169
vader Vanden Ecker Peter Hendrik
moeder Lemmen Joanna
gehuwd met Teuwen Windelina Hubertina op 06/10/1881 te Kinrooi
Vanden Ecker Joannes Leonardus °10/08/1913 Kinrooi †13/05/2001 Kinrooi 3475
weduwnaar sinds 24/01/1995 oudstrijder 1940-1945 grenswachter kinderen Leo, Harie, Lucie, Cor, Agnes, Bart en Frans Vanden Ecker
Bidprentje.
vader Vanden Ecker Peter Mathijs Hendrikus
moeder Hanssen Maria Mechtildis Petronella
gehuwd met Corten Margaretha
Vanden Ecker Josephus Lambertus °15/11/1928 Kinrooi †20/10/1929 Kinrooi 36876
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina 164
vader Vanden Ecker Peter Mathijs Hendrikus
moeder Hanssen Maria Mechtildis Petronella
Vanden Ecker Josephus Lambertus °21/05/1932 Kinrooi †09/02/2004 Maaseik 16713
beroep: metaalbewerker bij landbouwmachinefabriek Cremers-Hillen te Opitter en nadien bij L.A.G. te Bree lid van Ziekenzorg oudlid van wieleclub 't Vliegend Wiel Kinrooi oudlid van wielertoeristenclub Rust Roest Kinrooi en 't Vliegend Wiel Opglabbeek oudlid van voetbalclub F.C. Kinrooi in familiekring in de Heer overleden te Maaseik
Bidprentje en rouwbrief.
vader Vanden Ecker Peter Mathijs Hendrikus
moeder Hanssen Maria Mechtildis Petronella
gehuwd met Drykoningen Tilke
Vanden Ecker Leonardus Hubertus (Pater Albertus) °28/04/1912 Kinrooi †16/06/2000 Brussel 7218
ongeschoeide Karmeliet priester gewijd te Brussel op 10 juli 1938 overleden te Brussel op 16 juni 2000 omringd door de E.H. Aalmoezenier en de Zusterkens der Armen Geboren als oudste zoon uit overtuigde christelijke ouders, omringd door een grote schare van broers en zusters, volgde hij de roepstem van de Heer. Hij was vrolijk van aard en kon zingen als een nachtegaal. zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina's 163-169
Bidprentje.
vader Vanden Ecker Peter Mathijs Hendrikus
moeder Hanssen Maria Mechtildis Petronella
Vanden Ecker Maria °25/07/1886 Ophoven †28/02/1962 onbekend 27452
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina 163 Mieke werd ook Tentje (tanteke) genoemd
vader Vanden Ecker Joannes Hubertus
moeder Teuwen Windelina Hubertina
gehuwd met Houben Joannes Cornelius Hubertus op 07/05/1921
Vanden Ecker Maria Catharina °12/09/1920 Kinrooi †09/09/1938 Kinrooi 36869
overleden bij een aanval van vallende ziekte (epilepsie) toen ze alleen was
vader Vanden Ecker Peter Mathijs Hendrikus
moeder Hanssen Maria Mechtildis Petronella
Vanden Ecker Peter Hendrik °1808 Wesel (D) †05/05/1856 Ophoven 36896
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina 169 oudste dochter werd in 1839 in Venlo geboren en daarna vestigde het echtpaar zich rond 1840 in Ophoven beroep: gewezen militair en metselaar
vader Vanden Ecker Jan
moeder Van Meyel Helena
gehuwd met Lemmen Joanna
Vanden Ecker Peter Mathijs Hendrikus °16/10/1882 Ophoven †01/11/1955 Kinrooi 36861
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina's 163-169
vader Vanden Ecker Joannes Hubertus
moeder Teuwen Windelina Hubertina
gehuwd met Hanssen Maria Mechtildis Petronella op 11/05/1911 te Bocholt
Van den Eede Joanna Maria °1856 onbekend onbekend 43169
weduwe sinds 15/08/1945
gehuwd met Weltjens Jacobus Trudo
Van den Eertwegh Elly °08/10/1910 Maaseik †21/06/1989 Maaseik 40951
weduwe sinds ? geboren te Maaseik op 8 oktober 1910 en overleden te Maaseik op 21 juni 1989, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Hamaekers en Van den Eertwegh
Bidprentje.
gehuwd met Hamaekers Jan
Van den Eertwegh Sophie °20/01/1913 Grathem (NL) †03/06/2003 Maaseik 12898
lid van het Heilig Paterke van Hasselt godvruchtig in de Heer overleden in het rusthuis te Maaseik weduwe van Willem Verheggen sinds 1954 weduwe van Albert Dreezen sinds 1989
gehuwd met Dreezen Albert
gehuwd met Verheggen Willem
Vanden Eertwegh Anna Maria Wilhelmina °07/09/1920 Maaseik †31/07/1998 Maaseik 1389
Mijn laatste groet is voor hen, die mij in mijn onvolmaaktheid kenden en mij liefhadden. Tagore
Bidprentje.
vader Vanden Eertwegh Joannes
moeder Vanvinckenroy Maria Anna
Vanden Eertwegh Dorothea °14/03/1897 Ophoven †14/01/1992 Ophoven 9187
weduwe sinds 30/09/1973 meer dan 50 jaar getrouwd geweest lid van Ziekenzorg
Bidprentje.
gehuwd met Franssen Joannes Mathijs op 05/07/1920 te Jette
Vanden Eertwegh Lambert °29/05/1902 Ophoven †01/01/1974 Maaseik 24666
weduwnaar sinds ? overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Sleven Gertrudis
Vanden Eertwegh Maria (Zuster) °29/03/1912 Maaseik †08/04/1984 Sint-Truiden ? 9442
Zuster Maria Raphalle van de Zusters Clarissen kloostergeloftes op 02 juli1933 te Sint-Truiden geboren uit Gods liefde en die van haar ouders te Maaseik op 29 maart 1912 mocht voorgoed en tenvolle thuiskomen in de heerlijkheid van Gods liefde op 8 april 1984 de families Vanden Eertwegh en Vanvinckenroye
Bidprentje.
vader Vanden Eertwegh Joannes
moeder Vanvinckenroy Maria Anna
Vanden Eertwegh Sibilla Gertrude H. Jacqueline °08/06/1914 Maaseik †15/05/1997 Maaseik 1391
naaister van beroep laureaat van de Arbeid - Meesteres geboren te Maaseik op 8 juni 1914 en aldaar overleden op 15 mei 1997, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Kraewinkels, Van den Eertwegh, Kicken en Vanvinckenroy
Bidprentje en rouwbrief.
vader Vanden Eertwegh Joannes
moeder Vanvinckenroy Maria Anna
gehuwd met Kraewinkels Albert Isabelle Leon Emile op 26/06/1940 te Maaseik
Van den Elsen Martinus (Z.E.H.) (osc) °24/02/1902 Uden (NL) †15/01/1960 Maaseik 6224
regulier kanunnik van de Orde van het Heilig Kruis subprior van het klooster te Maaseik oud-leraar aan het Kollege, godsdienstleraar aan de technische School der E.E. Zusters Ursulinen stichter en oud-aalmoezenier van de kollege-scouts proost van de missiesectie der kollegestudenten gewestproost van de B.J.B dekenale proost van de V.K.SJ. en K.A.J. oud-proost van het Davidsfonds Maaseik geboren te Uden (NL) op 24 februari 1902, in extremis voorzien van het Heilig Oliesel, en schielijk overleden te Maaseik op 15 januari 1960 in het 39ste jaar van zijn kloosterleven en het 33ste jaar van zijn priesterschap
Bidprentje.
van den Elshoff Maria °1805 onbekend 22149
dochter van Johannes van den Elshoff, linnenwever, en Catharina van de Weerdt uit het parenteel van Gerardus van Wijck (1655) - pagina 10
gehuwd met Vanwijck Antonius op 10/09/1831 te Maaseik
Van den Ende Yyyyyyy (Zuster Liguoria) °1905 onbekend †06/12/1976 onbekend 34426
naar het Vaderhuis gegaan op 6 december 1976 in de leeftijd van 71 jaar en in het 48ste jaar van haar kloosterleven de familie van den Ende
Bidprentje.
Van den Eynde Eduard °1914 onbekend onbekend 15996
overleden vr 1944
gehuwd met Van den Eynde Maria Josephina
Van den Eynde Livina °16/03/1934 Begijnendijk †26/08/1989 Maaseik 15997
Bidprentje.
vader Van den Eynde Eduard
moeder Van den Eynde Maria Josephina
gehuwd met Dubois August
Van den Eynde Maria °1885 onbekend onbekend 47365
weduwe sinds 22/12/1944
gehuwd met Lamberigts Jacques
Van den Eynde Maria °18/07/1930 Onze-Lieve-Vrouw-Waver †21/03/1999 Mechelen 18655
lid van de Vrienden van Lourdes
Bidprentje.
gehuwd met Verheyden Ren
Van den Eynde Maria Josephina °15/02/1916 Booischot †20/05/1996 Maaseik 7345
weduwe van de heer Eduard Van den Eynde sinds ? echtgenote van de heer Franois Hinoul de families Van den Eynde, Hinoul, Derboven en Thijssen
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Van den Eynde Eduard
gehuwd met Hinoul Franois Lambert Jacques
Van den Eynde Maria Josephina °15/08/1921 Antwerpen †09/12/1985 Maaseik Aldeneik 16292
lid van de kristelijke bond van gepensioneerden in de Heer overleden te Aldeneik Maaseik Gesproten uit een Antwerpse familie, waar de christelijke waarden steeds hoog in ere worden gehouden, vond ze in hare Thieu een levensgezel, waarmee ze in dezelfde gezindheid alle lief en leed graag samen deelden. Sinds het ongeluk, waarbij Mathieu ineens hulpbehoevend werd, werd zij zijn bezondere bewaarengel waarop hij zich in elke omstandigheid volledig kon verlaten. Door haar plots heengaan verliest hij als het ware voor de tweede maal zijn been, zijn steun, zijn toeverlaat, een deel van zich zelf. ...
Bidprentje.
gehuwd met Knippenberg Mathijs Hubertus op 07/09/1967 te Schoten
Van den Heuvel Martha Lucia °17/01/1926 Kemmel †27/07/2005 Maaseik 26463
weduwe sinds 20/09/1987 omringd door ons allen overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Leurs Mathieu
Vanden Heuvel Danil (Julien) °30/03/1927 Houthalen †26/02/2005 Maaseik 25199
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik kleinkinderen Sabrina, Kenny, Amber en Mirthe
Bidprentje.
gehuwd met Verstappen Jeanne Gerardine op 13/08/1955 te Maaseik
Vanden Heuvel Ferdinand °06/06/1890 Dordrecht (NL) †06/03/1967 Maaseik 17530
weduwnaar sinds 20/05/1937 Kalm waren zijn laatste levensjaren, kalm was zijn dood. De beste troost die men van het leven meeneemt is de getuigenis dat men steeds geleefd heeft als een goed mens: eenvoudig en oprecht.
Bidprentje.
gehuwd met Deckx Maria
Vanden Heuvel Maria °25/10/1922 Lanaken onbekend 30342
vroegtijdig overleden
gehuwd met Gielen Theodoor op 04/06/1941 te Maaseik
Vandenheuvel Anna Maria Catharina °30/05/1903 Maaseik †28/08/1979 Maaseik 3525
weduwe sinds 10/08/1950 lid van de KAV, lid van de kristene bond van gepensioneerden overleden te Maaseik op 28 augustus 1979 de families Metten en Vandenheuvel
Bidprentje.
gehuwd met Metten Lambertus Johannes Jacobus te Maaseik
Vandenheuvel Elisabeth Leontine Mathilde °26/03/1927 Maaseik †30/11/2005 Maaseik 8853
weduwe sinds 13/12/1989 geboren te Maaseik op 26 maart 1927 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 30 november 2005, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Vandenheuvel, Vanderkracht, Gielen en Dalemans
Bidprentje.
gehuwd met Vander Kracht Pierre Theodoor Hendrikus op 06/02/1948 te Maaseik
Vandenheuvel Jean °03/08/1931 Maaseik †13/02/2001 Maaseik 15999
lid van de beugelclub "De Borg" en van het Heilig Paterke van Hasselt geboren te Maaseik op 3 augustus 1931 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 13 februari 2001, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Vandenheuvel en Vossen
Bidprentje.
gehuwd met Vossen Anna
Vandenheuvel Maria Christina °25/12/1879 Maaseik †27/04/1961 Maaseik 17532
weduwe sinds ? godvruchtig in de Heer overleden te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Dalemans Pieter
Vandenheuvel Maria Elisabeth °23/03/1900 Maaseik †07/05/1985 Maaseik 3523
weduwe sinds 30/07/1968 godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Vandenheuvel, Boonen, Telen en Graux
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Boonen Hendrik Frans Hubert te Maaseik
Vandenheuvel Maria Sophia °01/07/1903 Maaseik †15/01/1979 Maaseik 3527
weduwe sinds 18/02/1960 lid van de K.A.V. en van andere godvruchtige genootschappen overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Gielen Hubert Johanna Wilhelm te Maaseik
Vandenheuvel Thily °11/12/1932 Maaseik †15/03/1933 Maaseik 35425
van den Hooff Hermina °1886 onbekend 17860
overleden vr 1971
gehuwd met Teuwen Jan Mathijs
Van den Hout Pieter (Fr. M. Rupertus) °16/08/1859 Tilburg (NL) †27/01/1918 Rheinbach (D) 52070
Van den Hout, Pieter in godsdienst E. Frater M. Rupertus bestuurder van het doofstommen- en blindengesticht te Maeseyck, geboren te Tilburg den 16 Augustus 1859, in het gevang van Rheinbach overleden den 27 Januari 1918
Bidprentje.
Vandenhoutaer Maria °1912 onbekend onbekend 29153
gehuwd met Bossaert Frans
Van den Hove Carl °1924 onbekend onbekend 40577
vroegtijdig overleden
gehuwd met Opgenhaffen Anna
Vandenhove Bernardine °16/09/1928 Teuven †09/02/1998 Munsterbilzen 36359
mede-oprichtster van nv Autostuc overleden te Munsterbilzen op 9 februari 1998 de families Goltstein en Vandenhove
Bidprentje.
gehuwd met Goltstein Josef
Vandenhove Frans ° onbekend onbekend 13080
gehuwd met Spitz Yyy?
Van den Hoven Eugne (Pater) °07/02/1900 Maaseik †20/02/1934 Chien-Ch'ang (China) 43532
Pater Eugne Van den Hoven werd geboren in Maaseik op 7 februari 1900 als zoon van Gabril Van den Hoven (afkomstig uit Brussel) en van Hermine Decamps (afkomstig uit Rves, Henegouwen). Als ingenieur en controleur der scheepvaart reisde vader Gabril met zijn 9 kinderen beroepshalve heel wat en kwam zo ook terecht in Maaseik. In het Maaseik archief vinden we de geboorteplaatsen van de kinderen: Jean Franois, St.-Gilles 1885; Julia St.-Gilles 1889; Edmond St.-Gilles 1891; Hubert, Ledeberg 1893; Armand, Ledeberg 1895; Henri, Bocholt 1897, Antonius, Bocholt 1898, Eugne, Maaseik 1900; Lidwine, Maaseik 1903. Gedurende de Maaseiker periode woonde de hele familie in 't Ven, Bosserhof 10, om dan op 4 november 1905 weer te verhuizen, deze keer naar Harelbeke. Vandaar dat Eugne Van den Hoven in de jaren 1912-1918 studeerde aan het College Broeders van de Christelijke Scholen te Kortrijk, waar ook een oudere broer-priester les gaf. Vanaf 1919 studeert hij te Scheut, waar hij in 1920 zijn eerste gelofte aflegt en er daarna 2 jaar filosofie studeert. In 1923 volgt een jaar legerdienst in Beverlo. Op 23 augustus 1925 wordt hij priester gewijd in Scheut en zijn eremis draagt hij op te Kortrijk op 1 september. Van 1925 tot 1927 studeert hij verder theologie in Leuven in afwachting van zijn vertrek naar de missie. Hij vertrekt naar China op 23 augustus 1927. Na een jaar taalstudie te Tientsin (een havenstad in de buurt van Peking) wordt hij vanaf 1928 in de parochiepastoraal te Jehol ingeschakeld. Hij is onderpastoor in het uitgestrekte missiegebied Chien-Ch'ang. Pater Eugne is een jonge maar ziekelijke missionaris. Hij kan de duizend christenen, die in meer dan tachtig dorpen verspreid wonen, moeilijk bedienen. De gezondheid van deze innemende man laat steeds meer te wensen over en hij sterft al op 20 februari 1934 in zijn missie te Chien-Ch'ang. zie "De Maaseikenaar", jaargang XL, 2009, nr.3, pagina's 133-134 (met foto's)
Vandenhoven Jean ° onbekend onbekend 13078
gehuwd met Spitz Yy?
Van den Inden Andre °05/09/1876 Kessenich †24/12/1951 Rotem 48790
geboren te Kessenich, de 5 September 1876, en godvruchtig in de Heer overleden te Rotem, de 24 December 1951, gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Van den Inden, Haldermans, Stappers, Goyens, Bauduin en Ramaekers
Bidprentje.
gehuwd met Haldermans Anna
Vandeninden Albert °13/08/1915 Kessenich †02/06/1997 Genk 30590
oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945 overleden te Genk op 2 juni 1997
Bidprentje.
gehuwd met Wetzels Elise
Vandeninden Jean °1903 onbekend onbekend 41123
overleden vr 1973
gehuwd met Konings Maria Getrudis
Vandeninden Lambert °29/08/1902 Maaseik †19/02/1978 Genk 30863
weduwnaar sinds ? geboren te Maaseik op 29 augustus 1905 en godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 19 februari 1978, voorzien van de Heilige Sacramenten der zieken en de Pauselijke zegen de families Vandeninden, Allaerts, Hoedemaekers en Strijckers
Bidprentje.
gehuwd met Allaerts Maria
Vandeninden Louis °1903 onbekend onbekend 36020
weduwnaar sinds 09/02/1959
gehuwd met Coolen Maria Elisabeth
Vandeninden Maria °21/03/1909 Rotem †29/07/1998 Waterschei 27723
weduwe sinds 17/11/1992 godvruchtig overleden te Waterschei
Bidprentje.
gehuwd met Borkelmans Peter
Vandeninden Maria Josephina °31/03/1910 Kessenich onbekend 47335
weduwe sinds 01/12/1966
gehuwd met Schulpen Theodoor Joannes Hubertus
Vandeninden Nancy °26/02/1969 onbekend †26/03/1976 onbekend 23077
Bidprentje.
Vandeninden Renier °01/11/1936 Kessenich †16/01/1994 Kessenich 20594
oprustgesteld douanier in familiekring overleden te Kessenich op 16 januari 1994, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Vandeninden en Van de Vorst
Bidprentje.
gehuwd met Van de Vorst Catho
Vandeninden Theodorus Gerardus °06/05/1930 Kessenich †03/08/1976 Bree 8514
vertegenwoordiger H.G.H. geboren te Kessenich, op 6 mei 1930, en schielijk in de Heer ontslapen in het ziekenhuis te Bree op 3 augustus 1976, gesterkt door het sakrament van de zieken de families Vandeninden en Boonen
Bidprentje.
gehuwd met Boonen Franoise Hlna Mathilde op 13/09/1957 te Maaseik
Vandeninden Treeske °18/09/1932 Kessenich †27/06/2004 Ophoven 19568
gewezen bestuurslid K.V.L.V. thuis in familiekring overleden te Ophoven na een langdurige ziekte is ma, oma hl zacht van ons heengegaan de families Vandeninden, Jaeken, Konings en Segers
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Jaeken Lambert
Van den Meerssche Joseph Fidelis °23/08/1912 Lebbeke †17/05/1976 Maaseik 7069
oudstrijder 1940-1945, militair ereteken gouden medaille Leopold II, zilveren medaille Leopold II, zilveren medaille in de Kroonorde herinneringsmedaille 1940-1945 geboren te Lebbeke 23 augustus 1912 en in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik, 17 mei 1976, gesterkt door het sakrament der zieken de families Van Den Meersche en Schepers
Bidprentje.
gehuwd met Schepers Petronella Alphonsina Anna M. op 27/03/1937 te Maaseik
Vanden Neste Maria Leontina °1887 onbekend onbekend 50084
weduwe sinds 26/11/1960
gehuwd met Snyckers Jan
Van den Nieuwenhof Petrus °1919 onbekend 20314
overleden vr 2002
gehuwd met Oste Maria
Vandenreyt Luc ° onbekend onbekend 30131
overleden vr 2002
gehuwd met Evens Annemie
Vandenrijd Juliette (Zuster) °24/02/1907 Diepenbeek †26/10/2005 Genk 27315
Dochter van het Kruis ere-directrice van Mater Dei Basisschool overleden in haar gemeenschap te Genk
Vandenrijd Louise °08/02/1915 Hamont †16/03/2005 Hamont 24251
weduwe sinds ? lid van de bond van gepensioneerden en vereerster van het Heilig Paterke thuis in naaste familiekring overleden te Hamont Moeder zijn is alles geven blijdschap, vreugde, liefde, leven. Moeder zijn is alles derven alles en tevreden sterven. de families Vandenrijd, Theunis, Ieven en Kwanten
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Theunis Jaak
Vandenrijdt Maria °1884 onbekend onbekend 13624
weduwe sinds 05/05/1957
gehuwd met Schro Willem Hubert
Van den Rul Anna °01/02/1917 Achel †08/07/1998 Hamont 18657
weduwe sinds 21/01/1990 overleden in "de Kempkens" te Hamont Ma, je was een heel lieve en zorgzame moeder. Je hebt altijd hard gewerkt. Het leven was niet altijd gemakkelijk. Het verlies van je moeder, op heel jonge leeftijd, gaf jouw leven een heel andere wending. Met wat een grote bezorgdheid heb jij je ingezet voor ons en je kleinkinderen, die zo belangrijk voor je waren. Ma, we zullen je heel erg missen en de liefde, die we van jou en onze pa kregen, zullen we nooit vergeten. Nu ben je weer bij onze pa, waar je 44 hele gelukkige jaren mee hebt gehad.
Bidprentje.
gehuwd met Goossens Jan
van den Vonder August °1931 onbekend onbekend 38417
overleden vr 2007
gehuwd met Drgemller Johanna
Van den Wijngaerd Gertrude Palmyre °02/07/1923 Eppegem †29/11/1980 Genk 18659
na een tragisch ongeval in de Heer ontslapen in het Sint-Jansziekenhuis te Genk bestuurslid C.M.B.V. Bree lid van het Gewest Bureau C.M.B.V. bestuurslid Gezinsraad Bree bestuurslid Culturele Raad Bree Blijf samen met Erik, van bij de Heer, voor ons drien zorgen. de families Verhoeven, Van den Wijngaerd, Pepermans en Peters
Bidprentje.
gehuwd met Verhoeven Willy
van den Wildenberg Toos °31/08/1924 Hoogeloon (NL) †25/12/2003 Sint-Huibrechts-Lille 18522
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Gooskens Harrie
Vandepaer Maria °1896 onbekend onbekend 36166
weduwe sinds 03/09/1987
gehuwd met Schots Florent
Vandepoel Gerard Charles Mathieu °21/01/1808 Elen †29/01/1879 Elen 48376
Vandepoel Gerardus, schrijnwerker te Elen (1879), geboren ca 1808 te Maaseik, overleden op 29-01-1879 om 09.00 uur te Elen, in zijn huis gelegen langs de Langstraat. Aangifte door Leonard Brouwers 56 j. en Theodoor Kunnen 46 j. beide landbouwer en nabuur. Gehuwd met Hendrica (Hendrijna) HANSSEN, geboren op 11-11-1817 om 07.00 uur te Elen. Aangifte door de vader, 35 j. Mark Vanoeteren, 479 j. en Franois Stegen, 45 j. wever. Overleden op 27-02-1886 om 07.00 uur te Elen op 68-jarige leeftijd, in het huis van Jean Schroyen gelegen in de Kromstraat, huis nr. 75. Aangifte door de eerst genoemde 56 j. kleermaker en neef van de overledene en Henri Nulens, 24 j. onderwijzer. Dochter van Joannes HANSSEN, akkerman (1808), en Elisabeth KLINGELHOETS (Clingelhoets), landbouwwster (1844).
vader Vandepoel Wilhelmus Carolus
moeder Leyen Maria Helena
gehuwd met Hanssen Hendrina op 29/10/1842 te Maaseik
Vandepoel Theodore °08/08/1844 Maaseik †28/09/1872 Elen 48378
op 28-jarige leeftijd overleden te Elen op 28 september 1872
vader Vandepoel Gerard Charles Mathieu
moeder Hanssen Hendrina
Vandepoel Wilhelmus Carolus °27/04/1776 Maaseik onbekend 48375
koster, schrijnmaker
gehuwd met Leyen Maria Helena in 1806
Van de Port Maria °05/08/1916 Weert (NL) †14/07/1999 Molenbeersel 34937
weduwe sinds 03/08/1992 lid van Ziekenzorg, van de bond van gepensioneerden, van het Fusiekoor vereerster van Broeder Isidoor en Onze-Lieve-Vrouw overleden te Molenbeersel op 14 juli 1999, gesterkt door het Sacrament van de Zieken de families Coenen en Van de Port
Bidprentje.
gehuwd met Coenen Mathijs
Van de Put Bertilia °18/07/1923 Gerdingen †08/04/2005 Balen 24348
weduwe sinds ? lid van Onze-Lieve-Vrouw van de Reizigers lid van de Kempische Vogelvrienden thuis in familiekring zacht ingeslapen te Balen
gehuwd met Drutti Frans
Van de Put Henri °08/03/1925 Bree †12/04/1998 Bree 3645
weduwnaar sinds 06/09/1996 in naaste familiekring overleden te Bree op Paasdag 12/04/1998
Bidprentje.
gehuwd met Vercauter Martha
Van de Put Jan °14/11/1899 Bouwel †15/03/1986 Bree 22823
weduwnaar sinds ? lid van de bond van gepensioneerden godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Vanlingen Sofie
Van de Put Josephine (Leentje) °14/11/1921 Bree †18/10/2001 Maasmechelen 4618
gehuwd met Kuypers Mathieu
Vandeput Fr. °1874 onbekend 25666
overleden vr 1957
gehuwd met Raemen Maria Aldegonda
Vandeput Lambert °20/04/1929 onbekend 11101
gehuwd met Peeters Fina
Vandeput Sophie °08/01/1947 Bree †07/02/1947 Bree 22507
teeder aandenken aan ons dierbaar dochtertje Sophie Vandeput, dochtertje van Henri Vandeput en Magda Vercouteren geboren te Bree, den 8 Januari 1947 en aldaar aan onze liefde ontnomen den 7 Februari 1947
Bidprentje.
vader Vandeput Henri
moeder Vercouteren Magda
Vandeputte Bertha °20/11/1905 Lubbeek †16/02/2001 Bree (ziekenhuis) 2381
gehuwd met Ceunen Alfons
Vanderbeek Maria Josephina Paulina °16/03/1911 Leut †28/01/2001 Genk 1640
weduwe sinds 30/08/1972 overleden in het rusthuis Herfstvreugde te Genk
Bidprentje.
gehuwd met Silkens Antoon Jean Leonard op 30/09/1943 te Ophoven
Vanderborght Josette °06/05/1915 Scheveningen †14/09/2001 Mol 5057
thuis te Mol overleden op 14 september 2001
Bidprentje.
gehuwd met Casteleyn Honor
Vandercapellen Georges °12/10/1933 Sint-Truiden †05/08/2004 Waterschei 43376
erelid van Derbyclub van Opglabbeek geboren te Sint-Truiden op 12 oktober 1933 en overleden te Waterschei op 5 augustus 2004, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Vandercapellen en Reynkens
Bidprentje.
gehuwd met Reynkens Gertrude
Van der Donck Anny °04/11/1895 Maaseik †25/10/1944 Maaseik 5515
vader Van der Donck Joseph
moeder Robyns Alphonsine
gehuwd met Frantzen Dominique
Van der Donck Arnaud °1843 onbekend onbekend 35264
overleden vr 1931
gehuwd met Smeets Marie Josephine Theodore
Van der Donck Emiel (Z.E.H.) °25/03/1902 Maaseik †01/01/1985 onbekend 27087
kand. Germaanse filologie priester gewijd te Luik op 11 april 1926 kanunnik emeritus sinds 28 februari 1965 bron: jaarboek 1977 van het bisdom Hasselt
vader Van der Donck Joseph
moeder Robyns Alphonsine
Van der Donck Henri Marie Joseph °29/07/1893 Maaseik †21/02/1980 Maaseik 1026
ereburgemeester van de stad Maaseik oorlogskruis met twee palmen en Vuurkruis 1914-1918 overleden te Maaseik op 21 februari 1980
Bidprentje.
vader Van der Donck Joseph
moeder Robyns Alphonsine
gehuwd met Huysmans Odile Lunegonde Sibille M. op 11/09/1923 te Maaseik
Van der Donck Joseph °1862 onbekend onbekend 52009
overleden vr 1930
gehuwd met Robyns Alphonsine
Van der Donck Maria °17/03/1897 Maaseik †15/09/1976 Maaseik 6785
geboren te Maaseik op 17 maart 1897 en aldaar overleden in het home van de Ursulinen op de Bosstraat op 15 september 1976, voorzien van de Heilige Sacramenten de families Van der Donck en Robyns Zij heeft in eenvoud en kinderlijke oprechtheid haar leven in Gods handen gelegd. Christelijk opgevoed heeft zij tot op hoge ouderdom in gebed en naastenliefde haar stil geluk gevonden. Zeer gehecht aan haar familieleden, vriendinnen en kennissen, was haar grote voldoening mee te delen van haar schamel bezit, maar nog meer van haar goed hart. Haar wankele gezondheid heeft haar van haar prilste jeugd veel van het volle leven doen missen, dat anderen genieten. Maar zij was tevreden en zelfs dankbaar voor de minste attenties. Dank zij de toewijding van de goede zusters, eerst in het hospitaal, later nog lange jaren in de home der Ursulinen, heeft zij daar een schone, rustige levensavond mogen genieten temidden van vriendelijke mensen. Haar eind is nog plotseling gekomen. Maar zij zelf was steeds gereed, om voor de lieve Heer te verschijnen. Nu leeft zij daar waar eeuwig geluk bereid is voor hen die klein en liefdevol de Heer hebben gediend.
Bidprentje.
vader Van der Donck Joseph
moeder Robyns Alphonsine
Van der Donck Maria Josephina Jacoba Hubertina °02/02/1845 Maaseik †25/07/1926 Maaseik 8817
na eene langdurige ziekte zeer godvruchtig overleden te Maaseyck broer priester !!!
Bidprentje.
Van der Donck Theo °19/10/1876 Maaseik †08/01/1941 Kortessem 17337
weduwnaar van Jeanne Vreven sinds echtgenoot van Marguerite Notermans gerijpt door een lange ziekte en meermaals gesterkt met de genademiddelen van Moeder de Kerk zijn eeuwige ziel teruggegeven aan zijn Schepper en Verlosser
Bidprentje.
gehuwd met Notermans Marguerite
gehuwd met Vreven Jeanne
Vanderdonck Edmond (Dr.) °1880 onbekend onbekend 22410
dokter in de geneeskunde weduwnaar sinds ? questor van den Provincieraad van Limburg eerste schepen der gemeente Peer voorzitter der Koninklijke Harmonie van Peer Officier in de Leopoldsorde
Bidprentje.
gehuwd met Voets Aline
Vanderdonck Emile °11/04/1867 Maaseik †15/03/1940 Middelkerke 50074
Souvenez-vous dans vos prires l'me de Monsieur Emile Vanderdonck, veuf de Dame Marie Verlinden, n Maeseyck le 11 avril 1867 et pieusement dcd Middelkerke, le 15 mars 1940, muni des Secours de Notre Mre la Sainte Eglise. Il etait membre des confrries du St.-Sacrement du Sacre-Coeur er de la Sainte Croix.
Bidprentje.
gehuwd met Verlinden Marie
Vanderdonck Henri °03/03/1933 Maaseik †14/02/2000 Brasschaat 28170
oud-leraar Sint-Lutgardisinstituut Brasschaat Antwerpen overleden in het A.Z. Klina te Brasschaat
Bidprentje.
vader Van der Donck Henri Marie Joseph
moeder Huysmans Odile Lunegonde Sibille M.
gehuwd met Michiels Suzette
Vanderdonck Henricus Jacobus °29/07/1773 Bocholt †24/06/1846 Maaseik 39567
zie De Maaseikenaar, jaargang XXIII, pagina's 124 t/m 128 VIP's van vroeger - Samen 100 jaar stadssecretaris: grootvader en kleinzoon Vanderdonck Op 9 februari 1831 werd hij door de nieuwe Belgische gemeenteraad met eenparigheid van stemmen tot secretaris herbenoemd. Een herbenoeming vond nogmaals plaats bij K.B. van 7 april 1837, in uitvoering van de gemeentewet van 1836. Vanaf de zomer 1845 ging het bergaf met zijn gezondheid, zodat kleinzoon Henri hem als secretaris moest vervangen tijdens zijn aanslepende ziekte.
vader Vanderdonck Johannes Petrus
moeder Gybelen Catharina Maria
gehuwd met Tulleners Maria Helena
Vanderdonck Henri Joseph Hubert °22/02/1823 Maastricht (NL) †23/01/1908 Maaseik 39564
zie De Maaseikenaar, jaargang XXIII, pagina's 124 t/m 128 VIP's van vroeger - Samen 100 jaar stadssecretaris: grootvader en kleinzoon Vanderdonck geboren te Maastricht op 22 februari 1823 als enige zoon van Pieter Jozef zes kinderen uit het eerste huwelijk en vier kinderen uit het tweede huwelijk
vader Vanderdonck Pieter Jozef
moeder Janssen Catharina
gehuwd met Deyaert Marie Sophie
gehuwd met Brirs Marie Mlanie Josephine Hubertine op 03/03/1858 te Maaseik
Vanderdonck Johannes Petrus °16/03/1730 Kermt †13/07/1807 Maaseik (Aldeneik) 39568
zie De Maaseikenaar, jaargang XXIII, pagina's 124 t/m 128 VIP's van vroeger - Samen 100 jaar stadssecretaris: grootvader en kleinzoon Vanderdonck
gehuwd met Gybelen Catharina Maria te Luik
Vanderdonck Joseph L. L. H. °12/03/1880 Maaseik †03/02/1939 Turnhout 46066
apotheker geboren te Maeseyck den 12 Maart 1880 en overleden te Turnhout den 3 Februari 1939, voorzien van de Rechten onzer Moeder de Heilige Kerk
Bidprentje.
Vanderdonck Louise Marie °21/03/1878 Maaseik †18/08/1951 Maaseik 414
Bidprentje.
Vanderdonck Pieter Jozef °29/08/1799 Maaseik onbekend 39571
zie De Maaseikenaar, jaargang XXIII, pagina's 124 t/m 128 VIP's van vroeger - Samen 100 jaar stadssecretaris: grootvader en kleinzoon Vanderdonck Toen de latere stadssecretaris geboren werd, had zijn vader net zijn militaire dienst volbracht als sergeant bij het elfde regiment infanterie te Maastricht. Daarna zijn we het spoor van de ouders bijster. Blijkbaar konden ze de kleine Henri niet meer zelf verzorgen, want hij werd opgenomen en opgevoed in het gezin van zijn grootvader, dat al tien kinderen telde.
vader Vanderdonck Henricus Jacobus
moeder Tulleners Maria Helena
gehuwd met Janssen Catharina in 1799
Vander Eecken Louis °11/06/1923 Bree †25/05/2004 Bree 15405
weduwnaar sinds 21/06/2003 oudstrijder en oorlogsvrijwilliger 1940 - 1945 groot officier van de Leopoldsorde
Bidprentje.
gehuwd met Vossen Elisabeth
Van der Eeken Camiel °1897 onbekend onbekend 26544
overleden vr 1990
gehuwd met Flipkens Helena
Vandereyken Dimitri °28/05/1970 Hasselt †15/07/1996 Eindhoven 17146
luitenant-piloot 15de Wing tijdens 'n militaire opdracht met 'n C130 Hercules bij een smartelijk ongeval overleden te Eindhoven
Bidprentje.
Vandereyt Philomena Stefanie Francisca (Zuster Amandina) °15/07/1924 Herk-de-Stad †03/12/2003 Hasselt 16272
zij was gedurende 57 jaar onze medezuster in de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid overleden in het Salvatorziekenhuis te Hasselt
Vanderfeesten Elisabeth °06/11/1905 Kaulille †28/02/1986 Reppel 18661
weduwe sinds ? lid van de K.V.L.V., de bond van gepensioneerden en lid van verschillende godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Reppel de families Vanderfeesten, Swennen, Clijsters en Huypkens
Bidprentje.
gehuwd met Swennen Christiaan
Vanderfeesten Gertrudis °26/12/1902 Kaulille †21/05/1988 Bree 23231
weduwe sinds 05/09/1963
Bidprentje.
gehuwd met Pierson Joannes Matthijs
Vanderfeesten Willem °16/10/1908 Kaulille †03/01/1999 Neerpelt 17803
weduwnaar sinds 14/01/1987 lid van de bond van gepensioneerden lid van Ziekenzorg
Bidprentje.
gehuwd met Truyens Anna
Vanderhaegen Jeanne °1919 onbekend 23771
overleden vr 2005
gehuwd met Driesen Leo
Vanderhaegen Lambert °28/04/1952 Maasmechelen †27/11/2005 Maaseik 27976
adjudant op rust en benoemd in de Orde van Leopold II in familiekring overleden te Maaseik
gehuwd met Verstappen Jose
Van der Hallen Jef °18/07/1916 Mechelen a/d Maas †17/07/1991 Waterschei 18663
oud-provincieraadslid Volksunie ere-voorzitter Volksunie, afdeling Maasmechelen medestichter Vlaams Ziekenfonds Limburg gouwvoorzitter Vlaams Verbond van Gepensioneerden lid van de Provinciale Raad Derde Leeftijd ere-voorzitter van het Vlaams Verbond van Gepensioneerden, federatie "Maas en Kempen" oud-voorzitter voetbalclub Verbroedering Mechelen in de Heer overleden te Waterschei de families Van der Hallen, Heytenis, Houben en Deluyker
Bidprentje.
gehuwd met Heytenis Philomne
Vanderhallen Frans °14/08/1928 Opgrimbie †22/09/2002 Neerpelt 22351
lid van De Kempische Duif Bree lid van de bond van gepensioneerden en van de Breese petanqueclub
Bidprentje.
gehuwd met Bemelmans Jeannette
Vanderhallen Hubert °29/01/1960 Bree †08/09/1997 Bree 3149
zaakvoerder "Merula", dierenspeciaalzaak lid van aquariumverenigingen Maroni Maaseik, Black Molly Genk, Zilverhaai Beringen en Aqua Noord-Limburg, terrariumvereniging T.C.L. Limburg en Natuurhulpcentrum Opglabbeek papa van Nicky
Bidprentje.
gehuwd met Loix Sonja
Vanderhallen Jeanne °1913 onbekend onbekend 37347
overleden vr 1999
gehuwd met Vastmans Michel
Vanderheiden Jan °18/01/1916 Bocholt †10/12/1987 Neerpelt 19097
vereerd met de eretekend van de arbeid 1ste en 2de klas laureaat van de arbeid zilveren en bronzen ereteken van het A.C.V. krijgsgevangene 1940-1945 lid van de bond van gepensioneerden godvruchtig overleden te Neerpelt de families Vanderheiden, Custers, Peeters en Leyssen
Bidprentje.
gehuwd met Custers Catherina
Van der Heijden H. M. L. °1898 onbekend onbekend 35535
weduwe sinds 11/03/1964
gehuwd met Evers Henricus Rudolph
Vanderheijden Anna °06/06/1915 Overpelt †16/11/1989 Hasselt 37705
weduwe sinds ? lid van K.A.V. en van de bond van gepensioneerden geboren te Overpelt op 6 juni 1915 en godvruchtig overleden in de Salvatorkliniek te Hasselt op 16 november 1989 de families Theeuwen en Vanderheijden
Bidprentje.
gehuwd met Theeuwen Michel
Vanderheijden Anna °28/04/1914 Bocholtz (D) †31/07/1988 Maaseik 20011
weduwe sinds ? de families Vanderheijden, Hofman, Hendriks en Crombach
Rouwbrief.
gehuwd met Hofman Franciscus
Vanderheijden Lodewijk °07/11/1871 Meldert (Limburg) †30/11/1953 Zelem 45950
weduwnaar sinds ? lid van de Levende Rozenkrans en andere godvruchtige genootschappen geboren te Meldert, de 7 November 1871, en godvruchtig in de Heer ontslapen te Zelem op 30 November 1953, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk De plechtige lijkdienst gevolgd door de teraardebestelling heeft plaats gehad in de parochiekerk van Zelem op Donderdag 3 December te 10 uren.
Bidprentje.
gehuwd met Vaes Paulina
Vanderhenst Marcel °02/08/1939 Genk †07/09/1994 Genk Langerlo 18665
onverwacht maar niet onvoorbereid in de Heer overleden te Langerlo Genk in de morgen van 7 september 1994, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder, de Heilige Kerk. Iedere dag ging hij op het kerkhof zijn dochter Marie-Thrse groeten. de families Vanderhenst, Westhovens, Vanderlinden en Pannemans
Bidprentje.
gehuwd met Westhovens Hubertina
Vanderhenst Maria °18/05/1903 Peer †03/08/1978 Wilrijk 39700
lid van de christelijke vrouwengilde en van verscheidene andere christelijke broederschappen geboren te Peer op 18 mei 1903 en overleden in het Sint-Augustinusziekenhuis te Wilrijk op 3 augustus 1978, bediend van de Heilige Sakramenten de families Vanderhenst en Van Tilborgh
Bidprentje.
gehuwd met Van Tilborgh August
Van der Heyden Adriana Antonetta °27/10/1869 Tilburg (NL) †07/09/1949 Jambes 38820
weduwe sinds ? lid van den bond van het Heilig Hart en van verschillende Broederschappen geboren te Tilburg op 27 Oktober 1869 en godvruchtig overleden te Jambes op 7 September 1949, bediend van de H.H. Sacramenten de familes Van der Heyden, Van den Dungen, Nuyts en Lauwers
Bidprentje.
gehuwd met Nuyts Constant
Vanderheyden Casimir °28/03/1921 Meldert †27/05/1988 Diest 3294
overleden in het ziekenhuis te Diest
Bidprentje.
gehuwd met Kumpen Margaretha
Vanderheyden Corneel °08/12/1880 Bocholt †14/01/1971 Achel 23595
weduwnaar sinds ? lid van de bond van het Heilig Hart en van andere godvruchtige genootschappen lid van de bond van gepensioneerden godvruchtig overleden te Achel
Bidprentje.
gehuwd met Lehaen Maria
Vanderheyden Emmanuel °11/12/1859 Meldert †16/06/1944 Meldert 45946
weduwnaar sinds ? lid van den bond van het Heilig Hart, van het Werk van Sint-Jozef en het Priesterschap, enz. geboren te Meldert den 11 December 1859 en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 16 Juni 1944, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk De plechtige lijkdienst en de begrafenis zullen plaats hebben in de parochiekerk van Meldert, Maandag 19 Juni 1944 om 10 uur.
Bidprentje.
gehuwd met Loosen Maria Virginia
Vanderheyden Emmanuel °1890 Meldert onbekend 45955
weduwnaar sinds 29/01/1933
gehuwd met Peeters Maria Coleta Mathildis
Vanderheyden Felix °27/09/1877 Meldert †05/11/1942 Koersel 45952
lid van den Bond van het Heilig Hart geboren te Meldert den 27 September 1877 en godvruchtig overleden te Koersel den 5 November 1942, voorzien van de laatste HH. Sakramenten
gehuwd met Gijbels Maria Stefanie
Vanderheyden Hubert °1882 onbekend onbekend 35731
weduwnaar sinds 16/08/1955
gehuwd met Gijbels Leonie
Vanderheyden Jan F. °06/03/1903 Heverlee †09/10/1987 Leuven 38187
weduwnaar sinds ? binnenlands erelid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde emeritus-professor Katholieke Universiteit te Leuven eresecretaris-generaal van het Albert I Bibliotheekfonds geboren te Heverlee op 6 maart 1903 en overleden te Leuven op 9 oktober 1987
Bidprentje.
gehuwd met Jolling Marie-Louise
Vanderheyden Jeanne °06/09/1932 Dilsen †08/06/2001 Neerglabbeek 5159
weduwe sinds 24/10/1993 geboren te Dilsen op 6 september 1932 en thuis overleden te Neerglabbeek op 8 juni 2001
gehuwd met Cober Robert
Vanderheyden Leonard °21/07/1857 Meldert †21/03/1941 Meldert 45948
weduwnaar sinds ? lid van den Bond van het Heilig Hart geboren te Meldert den 21 Juli 1857 en aldaar godvruchtig overleden den 21 Maart 1941, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, heeft plaats in de parochiekerk van Meldert, Maandag 24 Maart te 11 uur (officieel uur).
Bidprentje.
gehuwd met Veekmans Juliana
Vanderheyden Leon Pierre °10/03/1923 Peer †09/10/1974 Peer 28466
oudstrijder 1940-1945 oudleerling van Don Bosco postman schielijk in de Heer overleden de families Vanderheyden, Kenens, Engelen en Vrolix
Bidprentje.
gehuwd met Kenens Emelie
Vanderheyden Margaretha °26/11/1924 Meldert †31/01/1945 Meldert 45945
lid van de Congregatie van de Onze-Lieve-Vrouw en den Jeugdbond geboren te Meldert, den 26 November 1924 en aldaar in den Heer ontslapen, gesterkt door de genademiddelen der Heilige Kerk, den 31 Januari 1945 Geloofd zij den Heer omwille dergenen die met geduld ziekten en kwellingen onderstaan, gelukkig diegenen welke in vrede volharden, want he Heer zal hen kronen. Te vroeg naar menschelijk inzicht is deze jonge dochter uit het leven gegaan, en aan hare dierbaren weggerukt, maar Gods wil was het en Hij weze gezegend. Lieve ouders, dierbare broeders en zuster, weent niet als degenen die geen hoop meer hebben, eenmaal zien we elkander weer. Ik dank u allen om al de genegenheid mij geschonken, ik bid voor u, bidt voor mij.
Bidprentje.
Vanderheyden Maria °20/11/1936 Hamont †10/10/1986 Geel 35397
godvruchtig overleden te Geel op 10 oktober 1986
Bidprentje.
gehuwd met Heynickx Leonardus
Vanderheyden Maria °29/11/1893 onbekend †26/12/1970 onbekend 24216
weduwe sinds ?
gehuwd met Simons Joannes
Vanderheyden Maria Florentina °27/10/1897 Zonhoven †26/11/1975 Zonhoven 50101
weduwe sinds 19/03/1955 VANDERHEYDEN, Maria Florentina, geboren op 27-10-1897 te Zonhoven, overleden op 26-11-1975 te Zonhoven op 78-jarige leeftijd, begraven op 29-11-1975 te Zonhoven-Halvenweg, weduwe van Van Heeswijck Jean. (bron: Het Belang van Limburg, 1975-11-28)
gehuwd met Van Heeswyck Jean Mathijs
Vanderhoedonck Aldegonda Theresia °07/10/1890 Peer †09/04/1978 Wijchmaal 49625
zie het boek "Grasduinen in Wijchmaal" uit 1982, pagina 10 (met foto) VANDERHOEDONCK, Aldegonda Theresia, geboren op 07-10-1890 te Peer, overleden op 09-04-1978 te Wijchmaal op 87-jarige leeftijd, begraven op 13-04-1978 te Wijchmaal, weduwe van Ceyssens Pieter Joannes. (bron: Het Belang van Limburg, 1978-04-12)
gehuwd met Ceyssens Pieter Johannes
Van der Hoeven Franoise Maria Helena °09/07/1913 Maaseik †24/05/1942 Hasselt 10773
zeer godvruchtig in den Heer overleden te Hasselt op Sinxendag 1942 ! De plechtige lijkdienst zal plaats hebben in de Sint-Quintinuskerk te Hasselt op Woensdag 27/05/1942 om 9 1/2 uur. De teraardbestelling den zelfden dag te Maaseik. Vaartwel, lieve ouders, zusters, broeder en al die mij goed hebt gedaan,
Bidprentje.
Van der Hoeven Maria Elisa Cornelia °02/10/1895 Maaseik †22/04/1929 Maaseik 6199
geboren te Maeseyck den 2 October 1895 en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 22 April 1929, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten God is de Heer van leven en dood, hij gaf het kind en nam de moeder
Bidprentje.
gehuwd met Berghs Pieter Johannes Hubertus op 22/10/1927 te Maaseik
Vander Hoeven Anna °04/11/1842 Maaseik †19/04/1924 Maaseik 21953
uit het parenteel van Gerardus van Wijck (1655) - pagina 13
gehuwd met Vanwijck Gerardus in 1870 te Maaseik
Vanderhoeven Alice °13/11/1933 Ophoven †09/12/2004 Genk 22646
lid van de toneelkring Hand in Hand, Ophoven geboren te ophoven op 13 november 1933 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 9 december 2004, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Van Eygen-Vanderhoeven en Koopmans-Verlaek
Bidprentje en rouwbrief.
vader Vanderhoeven Leonard Hubert
moeder Koopmans Maria Elisabeth
gehuwd met Van Eygen Emiel
Vanderhoeven Guillaume °15/12/1940 Ophoven †03/04/1984 Leuven 26549
geboren te Ophoven op 15 december 1940 en godvruchtig overleden te Leuven op 3 april 1984, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken de families Vanderhoeven en Koopmans Werkzaam vanaf zijn vroegste jaren, eenvoudig en oprecht van hart, is hij door het leven gegaan. Gedurende vele maanden heeft hij die harde pijn van de ziekte blijven dragen, nooit was er iets te veel voor hem.
Bidprentje.
vader Vanderhoeven Leonard Hubert
moeder Koopmans Maria Elisabeth
Vanderhoeven Hlne °22/03/1922 Maaseik †01/08/2003 Dilsen-Stokkem 15050
weduwe sinds 06/10/1981
Bidprentje.
vader Vanderhoeven Leonard Hubert
moeder Koopmans Maria Elisabeth
gehuwd met Brouwers Hermanus Renier
Vanderhoeven Hubert °29/03/1940 Opgrimbie †20/03/1964 Elen 32280
VANDERHOEVEN, Hubert, geboren op 29-03-1940 te Opgrimbie, overleden op 20-03-1964 te Elen op 23-jarige leeftijd, gehuwd met Hornix Alphonsine.
gehuwd met Hornix Alfonsine
Vanderhoeven Jozef °02/03/1886 Rekem †11/04/1962 Hasselt 44025
weduwnaar sinds ? oudstrijder en oorlogsinvalide 1914-1918, oud-veteraan van Leopold III, vereerd met verschillende eretekens geboren te Rekem, de 2 maart 1886, en godvruchtig in de Heer overleden in de Salvatorkliniek te Hasselt, de 11 april 1962, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten de families Vanderhoeven en Bunkens
Bidprentje.
gehuwd met Bunkens Ida
Vanderhoeven Jules °07/12/1919 Rekem †03/12/2002 Rekem 13872
lid van het Geheim Leger Sector Dilsen in de Heer overleden in het O.P.Z. Daelwezeth te Rekem
Rouwbrief.
gehuwd met Vankan Marcella
Vanderhoeven Leonard Hubert °02/01/1890 Maaseik †17/11/1972 Genk 16005
weduwnaar sinds ? lid van de bond van het Heilig Hart, de bond van gepensioneerden en andere godvruchtige genootschappen overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
Bidprentje.
gehuwd met Koopmans Maria Elisabeth
Vanderhoeven Leonardus Martinus Josephus °31/03/1892 Maaseik †25/09/1920 Maaseik 11305
oorlogsvrijwilliger lijkrede uitgesproken op het graf door Mijnheer Louis Goldsteyn, Voorzitter van de "Maeseycker Oud-Strijders". Geachte Familie, mijne Heeren, Strijdmakkers, Weer staan we geschaard rond het graf van een dergenen, die de vrucht van hunnen arbeid en van hun lijden niet mochten smaken. We komen vaarwel zeggen, aan onzen vriend en wapenbroeder Jozef Vanderhoeven "Vlamingen, gedenkt den Gulden sporenslag, en gij vrienden uit Walloni, herinnert u den heldenmoed der Franchimonteezen". Deze woorden uitgesproken door een vorst, wiens land laffelijk was aangevallen, deed onze jonge harten ontvlammen. Voor U, Jozef, was dit een beroep op uw trots, op uw mannenkracht, op uw leven. Gij begreept het en vloogt ten strijde. Gij toondet dat gij het erfdeel der vaderen, een erfdeel van onbuigzamen trots en nooit versaagde manhaftigheid ongeschonden en en ongeschokt kondt torschen in het aanschijn van den dood. Gij offerdet blijgezind uw jong leven om een rechtvaardigen krijg , om het ideaal van het recht staande te houden boven de menschen. Voor ons Soldaten, was hij geen onbekende; op het front kenden wij hem immer met den glimlach op het gelaat. In de gevaarlijkste oogenblikken was zijn woord eene opbeuring, in de zwartste stonden was het een balsem, voor het gekwetste hart. Zijne openhartigheid, eenvoud en gedienstigheid deden hem hoog waardeeren. Vijanden waren hem onbekend, slechts degene die onrecht sprak, vluchtte hem. Hij is ons ontrukt De Voorzienigheid gedoogde niet dat aan zijne familie het geluk onttrokken wierd, hunnen lieven jongen weer te zien. Twee volle jaren heeft hij het huiselijk geluk nog gekend, doch geknakt door onmenschelijke moordtuigen is hij heengegaan, zacht en liefdevol gelijk wij hem altijd gekend hebben. Zijne herinnering zal bij ons in zegening blijven. Rust in vrede! Koene IJzerheld. God loone U, ware Vaderlander, die glorievol sneefdet op 't bloedige slagveld, voor de vrijheid van ons dierbaar Vaderland.
Bidprentje.
Vanderhoeven Leonie Maria Catharina °20/05/1901 Maaseik †03/08/1982 Maaseik 1395
overleden te Maaseik op 3 augustus 1982 Geheel onverwacht maar niet onvoorbereid is deze goede vrouw van ons heengegaan. de families Van der Hoeven, Houben en Philips
Bidprentje.
vader Vanderhoeven Willem Hubert
moeder Houben Cornelia
Vanderhoeven Louiza °1904 onbekend onbekend 30779
overleden vr 1975
gehuwd met Cornips Lambert Henri
Vanderhoeven Maria °08/09/1910 Rekem †12/08/1986 Leut 13865
VANDERHOEVEN, Maria, geboren op 08-09-1910 te Rekem, overleden op 12-08-1986 te Leut op 75-jarige leeftijd, begraven op 16-08-1986 te Rekem, echtgenote van Stouten Louis. (bron: Het Belang van Limburg, 1986-08-14)
gehuwd met Stouten Louis
Vanderhoeven Maria °22/09/1903 Maaseik †23/10/1984 Hasselt 26533
weduwe sinds ? godvruchtig in de Heer overleden te Hasselt de families Vanderhoeven, Philips, Houben en Bogaerts
Bidprentje.
vader Vanderhoeven Willem Hubert
moeder Houben Cornelia
gehuwd met Philips Frans
Vanderhoeven Mariette °07/04/1947 Rekem †23/04/2004 onbekend 33759
thuis overleden op 23 april 2004 de families Vanderhoeven en Deluyker
Bidprentje.
Vanderhoeven Petrus Franciscus °03/05/1859 Maaseik onbekend 49907
uit het parochieregister van Aldeneik
gehuwd met Steyvers Maria Helena op 06/02/1888 te onbekend / Aldeneik
Vanderhoeven Pierre Antoine Guillaume °11/10/1907 Maaseik †11/03/1993 Maaseik 1394
beroep: drogist lid van de bond van gepensioneerden, Ziekenzorg en de Gehandicaptenwerking
Bidprentje.
vader Vanderhoeven Willem Hubert
moeder Houben Cornelia
Vanderhoeven Willem Hubert °19/09/1868 Maaseik †29/04/1951 Maaseik 16003
erevoorzitter en medestichter van de vereniging "De Noordmannen" geboren te Maaseik de 19 September 1868 en aldaar schielijk overleden de 29 April 1951, voorzien van de laatste HH. Sacramenten de families Van der Hoeven, Houben, Delau en Steyvers Dierbare echtgenote, God heeft ons huwelijk gezegend en toegelaten dat we met vreugde onze gouden bruiloft mochten vieren; samen hebben we lief en leed beleefd; ik dank u om uw trouwe genegenheid en steun; VAN DER HOEVEN, Willem Hubert, geboren op 19-09-1868 te Maaseik, overleden op 29-04-1951 te Maaseik op 82-jarige leeftijd, begraven op 02-05-1951 te Maaseik, echtgenoot van Houben Cornelia. (bron: Het Belang van Limburg, 1951-05-01)
Bidprentje.
gehuwd met Houben Cornelia
Vanderhoven Anny °21/03/1930 Elen †14/10/2005 Herk-de-Stad 27083
godvruchtig overleden te Herk-de-Stad de families Vanderhoven, Croes, Heuten en Pulinx kinderen Betty, Erna en Eddy Croes kleinkinderen: Clara en Sven Ruyloft, Jeroen Fosse en Donaat en Pauline Croes
gehuwd met Croes Jules
Vanderhoven Frank °17/02/1976 onbekend †27/02/2000 onbekend 23729
herdenkingsmis in de parochiekerk te Rotem op 5 maart 2005 om 19.00 uur
Vanderhoven Jos °12/12/1944 onbekend †25/12/2002 onbekend 12022
stichter van de "Alphorn" te Elen muziek was jouw lust en jouw leven, en aan de mensen heb je veel plezier gegeven.
Bidprentje.
gehuwd met Schols Lisette
Vanderhoven Leon °23/08/1932 Elen †13/01/2001 Genk 7976
godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
Bidprentje.
gehuwd met Van Lomm Josephine
Vanderhoven Maria Gertrudis °21/08/1918 Elen †22/12/1987 Maaseik 4221
weduwe sinds 31/05/1979 overleden te Maaseik op 22 december 1987
Bidprentje.
gehuwd met Aengeveld Jean Mathieu Hubert op 02/05/1942 te Elen
Vanderhoven Michel °24/05/1903 Rekem †27/02/1969 Maaseik 41024
gepensioneerd tolbeambte lid van de bond van het Heilig Hart en van het kristelijk verbond van gepensioneerden geboren te Rekem, de 24 mei 1903 en naar het Vaderhuis weergekeerd in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik, de 27 februari 1969, gesterkt door het Sacrament der zieken en de Pauselijke Zegen de families Vanderhoven, Fraussen, Cardoes en Kortleven
Bidprentje.
gehuwd met Fraussen Christina
Vanderhoven Theo °1920 onbekend 23754
overleden vr 2005
gehuwd met Hamers Guillemine
Vanderhoydonck Catharina °29/03/1908 Grote-Brogel †18/12/1991 Bree 18667
weduwe sinds ?
Bidprentje.
gehuwd met Haex Leo
Vanderhoydonck Pieter J. °09/06/1892 Peer †09/08/1973 Hasselt 46131
oudstrijder 1914-1918 geboren te Peer op 9 juni 1892 en overleden te Hasselt op 9 augustus 1973
gehuwd met Bielen Maria
Vanderhoydonckx Jaak °1900 Grote-Brogel 13657
vader Vanderhoydonckx Wilhelmus
moeder Theunissen Ida Gertrudis
Vanderhoydonckx Wilhelmus °13/06/1874 Grote-Brogel †09/02/1964 Grote-Brogel 13655
weduwnaar sinds ? voorzitter van de Kerkfabriek lid van de bond van het Heilig Hart medewerker van Don Bosco en vele andere godvruchtige genootschappen godvruchtig in de Heer overleden te Grote-Brogel Als een strak gespannen snaar zong zijn ziel van vreugde over de hemel als hij sprak over zijn priester Jaak, hem zo pijnlijk ontvallen in zijn oude dag.
Bidprentje.
gehuwd met Theunissen Ida Gertrudis
Vanderhoydonk Joannes Michiel °11/02/1870 Grote-Brogel †28/11/1949 Gerdingen 17752
Jubilarissen lid van het werk van de Voortplanting des Geloofs en van het Sint-Jozefswerk godvruchtig overleden te Gerdingen
Bidprentje.
gehuwd met Swinnen Gertrudis
Vanderhoydonk Pieter °22/03/1900 Opitter †04/06/1985 Gerdingen 3296
weduwnaar sinds 03/08/1954 lid van de bond van gepensioneerden weldoener en vereerder van het Heilig Paterke van Hasselt lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Opitter op 22 maart 1900 en godvruchtig overleden te Gerdingen op 4 juni 1985, gesterkt door de Ziekenzalving en de Pauselijke Zegen de families Vanderhoydonk en Geusens Deze doorbrave mens leefde, na het vroeg heengaan van zijn geliefde echtgenote, met hart en ziel voor zijn groot gezin en talrijke kleinkinderen, die hij tederheid en liefde schonk. Door zijn noeste arbeid en inzet zag hij "Kessels" weelderig groeien en doorkruiste hij graag zijn vruchtbare akkers, waarop hij fier was en God voor dankte.
Bidprentje.
vader Vanderhoydonk Joannes Michiel
moeder Swinnen Gertrudis
gehuwd met Geusens Maria Elisabeth te Bocholt
Vanderhoydonks Catharina °1907 onbekend onbekend 24299
vroegtijdig overleden
gehuwd met Brouwers Mathieu
Vanderhoydonks Elisabeth (Zuster Valentine) °30/09/1900 Opitter †01/11/1975 Hasselt 36516
jubilares van de Grauwzusters-Franciscanessen van Hasselt de Heer toegewijd door de kloostergeloften op 25 mei 1924 in de vrede van de verrezen Heer Jezus Christus opgenomen op 1 november 1975 Gans haar kloosterleven 53 jaar stond zij in dienst van de zieken en bewaarde steeds de eenvoud en de hartelijkheid. ...
Bidprentje.
Vanderhoydonks Harie °22/11/1937 Hasselt †22/07/2003 Neerpelt 14229
na een slepende, smartelijke ziekte overleden in het Heilig Hartziekenhuis te Neerpelt lid van het zangkoor Singhet Scone en van verscheidene andere verenigingen families Vanderhoydonks, Schrooten en Niesen
Rouwbrief.
Vanderhoydonks Helena °05/09/1895 Bree †04/09/1990 Bree 18676
weduwe sinds ? lid van de bond van gepensioneerden lid van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Reynders Jan
Vanderhoydonks Lodewijk °29/08/1904 Opitter †28/10/1967 Grote-Brogel 40905
weduwnaar sinds ? lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen geboren te Opitter, 29 augustus 1904 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Grote-Brogel, op 28 oktober 1967, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en de pauselijke zegen "In articulo mortis" de families Vanderhoydonks en Schrooten
Bidprentje.
gehuwd met Schrooten Catharina Jozefina
Vanderhoydonkx Cornelis °1881 onbekend onbekend 35543
vroegtijdig overleden
gehuwd met Lipkens Maria Elisabeth
Vanderhoydonkx Josephina °17/03/1891 Bree †13/05/1915 Bree 40644
jonge dochter geboren te Bree, den 17 Maart 1897 en aldaar godvruchtig overleden, voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk, den 13 Mei 1915
Bidprentje.
Van der Jonckheyd Frans (Z.E.H.) °30/11/1884 Wuustwezel †27/08/1960 Kalmthout 33358
priester der Missie (Lazaristen) houder van het ereteken Chevalier de Lgion d'Honneur de France in de Congregatie getreden op 18 september 1904 priester gewijd te Panningen (Hollands Limburg) op 16 juli 1911 missionaris in het Nabije Oosten, achtereenvolgens te Zeitenlik Saloniki (Macedoni) tot 1921 te Constantinopel (Turkije) tot 1933 te Boekarest (Roemeni) tot 1957 aan de gevolgen van uitputtend gevangenisleven vredig in de Heer ontslapen in het Sint-Vincentiusrusthuis te Kalmthout, in het 50ste jaar van zijn priesterschap op 27 augustus 1960
Bidprentje.
Van der Kallen Christine °17/10/1927 's Hertogenbosch (NL) †29/10/1998 Bree 18669
lid van de bond van gepensioneerden van Gerdingen overleden in het ziekenhuis te Bree
Bidprentje.
Vander Kracht Alberte °30/03/1925 Maaseik †03/08/1978 Maaseik 9505
geboren te Maaseik op 30 maart 1925 en na een langdurige ziekte overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 3 augustus 1978, gesterkt door het Sakrament van de zieken de families Vander Kracht, Ponsen, Daelemans en Brouwers
Bidprentje.
gehuwd met Ponsen Lambert
Vander Kracht Gertrudis Ghislaine H. °12/04/1924 Maaseik †26/10/2004 Maaseik 7319
weduwe sinds 31/07/1999 plots overleden te Maaseik
gehuwd met Dubois Lambertus op 21/11/1942 te Maaseik
Vander Kracht Henri °12/04/1958 Maaseik †12/03/1984 Maaseik 34738
na een droevig ongeluk overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 12 maart 1984 de families Vander Kracht en Vandenheuvel
Bidprentje.
vader Vander Kracht Pierre Theodoor Hendrikus
moeder Vandenheuvel Elisabeth Leontine Mathilde
Vander Kracht Jan °1897 onbekend onbekend 12456
gehuwd met Erdbruggen Josephine
Vander Kracht Pierre Theodoor Hendrikus °16/03/1926 Maaseik †13/12/1989 Maaseik 8852
beroep: metaalarbeider
Bidprentje.
gehuwd met Vandenheuvel Elisabeth Leontine Mathilde op 06/02/1948 te Maaseik
Vander Kracht Valentine °16/07/1931 Maaseik †01/06/1995 Maaseik 30323
weduwe van de heer Antoine Debay sinds ? levensgezellin van de heer Andr Jacobs overleden te Maaseik op 1 juni 1995
Bidprentje.
gehuwd met Jacobs Andr te partners
gehuwd met Debay Antoine
Vanderkracht Hendrik °27/06/1856 Rheden (NL) †17/02/1943 Maaseik 47663
lid van de bond van het Heilig Hart en de Derde Orde geboren te Rheden (Nederland) den 27 Juni 1856 en godvruchtig in den Heer overleden te Maaseik den 17 Februari 1943, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten Hij was een man van geloof; rechtschapen en eenvoudig in handel en wandel; vriendelijk en minzaam in zijn omgang; een man van den goeden ouden stempel. Daarom was hij door iedereen geacht en bemind. Hij vond het geluk in het bestieren van zijn huis en hij vond zijn vreugde in den christelijken levenswandel zijner kinderen. Zijn trouwe echtgenoote, met wie hij bijna zestig volle jaren samen leefde, bidt nu met haar kinderen en dierbaren, dat God hem een zalige rust moge schenken. Allerheiligst Hart van Jezus, ontferm U over hem. Onze-Lieve-Vrouw van Banneux, bid voor hem.
Bidprentje.
gehuwd met Hamminck Alberte in 1883
Vanderkracht Johanna °21/12/1929 Maaseik †15/10/1973 Ludenscheid (D) 18670
in de Heer overleden te Ludenscheid
Bidprentje.
gehuwd met Beeckaert Maurits
Vanderkragt Bertha °1892 onbekend onbekend 44986
overleden vr 1977
gehuwd met Thijs Jan
Vanderkragt Joseph Henri °16/01/1896 Mechelen a/d Maas †10/04/1956 Maaseik 36511
ontvanger der belastingen 1ste klasse, vereerd met de burgerlijke medaille 1ste klas, het burgerlijk kruis van 1ste rang en de gouden palmen der Kroonorde plots, maar niet onvoorbereid, door God teruggeroepen om rekenschap af te leggen over zijn leven te Maaseik op 10 april 1956 de families Vanderkracht-Jansen
Bidprentje.
gehuwd met Jansen Maria Julia Bertha
Van der Kruys Maria Herlindis °26/03/1862 Maaseik †01/03/1929 Maaseik 39045
lid der Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw, van het Werk van Sint-Jozef en van de Eerewacht van het Heilig Hart geboren te Maeseyck, den 26 Maart 1862 en aldaar godvruchtig overleden, den 1 Maart 1929, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
Bidprentje.
Vanderkruys Elisabeth Anna Helena °14/06/1907 Maaseik †02/05/2002 Maaseik 2715
weduwe sinds 22/08/1981 in het rusthuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Schlmeesters Balthazar Joseph H. op 01/03/1930 te Maaseik
Vanderkruys Gertrudis Herlindis °05/12/1886 Maaseik †16/01/1969 Wijnegem 52054
lid van de Kristelijke Ouderlingenbond, van de bond van het Heilig Hart en van het Marialegioen geboren te Maaseik op 5 december 1886 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Wijnegem in het rustoord Kasteel Molenheide op 16 januari 1969, voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken de families Vanderkruys en Gielen dhr. en mevr. Henri Theelen-Gielen dhr. en mevr. Jos Gielen-Kestens
Bidprentje.
gehuwd met Gielen Joseph
Vanderleyden Jan (Z.E.H.) °25/10/1905 Hasselt †02/05/1993 Zonhoven 16007
priester gewijd te Heverlee op 04/04/1931 leraar aan het College te Sint-Truiden vanaf 1932 kapelaan te Maaseik vanaf 1939 provinciale proost V.K.S. en godsdienstleraar Urselinnen Hasselt vanaf 1942 geestelijk directeur van het Marialegioen Limburg vanaf 1954 ereleraar sinds 1972 biddend lid van het Marialegioen lid van de Oecumenische beweging der Caterinaten van Sina hij werd geboren te Hasselt op 25 oktober 1905 en is in de Heer overleden te Zonhoven op 2 mei 1993 de familie Vanderleyden
Bidprentje.
Vanderlinden Adolphine °31/03/1893 Zelem †23/09/1923 Zelem 46894
vader Vanderlinden Lambert
moeder Clijsters Rosalie
Vanderlinden Albert °1922 onbekend 20673
overleden vr 2002
gehuwd met Daniels Elisa
Vanderlinden Anna Catharina °25/04/1894 Elen †10/09/1966 Elen 22488
Een goede moeder is teruggekeerd naar God. Zij heeft haar taak hier op aarde vervuld naar best vermogen.
Bidprentje.
gehuwd met Deters Andr
Vanderlinden August °14/03/1905 Herent †02/07/1983 Bilzen 40323
weduwnaar sinds ? Oprustgesteld rijkswachter oudstrijder en oorlogsinvalide 1940-1945 vereremerkt met verschillende eretekens in de Kroonorde geboren te Herent, op 14 maart 1905 en overleden te Bilzen, op 2 juli 1983, voorzien van de sakramenten der zieken de families Vanderlinden, Smits, Versonnen en Pareyn
Bidprentje.
gehuwd met Smits Anna Maria
Vanderlinden Camille °31/08/1898 Zelem onbekend 46897
bediende gemeente geboren te Zelem op 31 augustus 1898 6 kinderen: Oswald, Suzanne, Hilda, Lieve, , Erik
vader Vanderlinden Lambert
moeder Clijsters Rosalie
gehuwd met Pierloz Antoine op 23/01/1922 te Hasselt
Vanderlinden Ceile °05/04/1897 Zelem †24/10/1936 Hasselt 46896
geboren te Zelem op 5 april 1897 en overleden te Hasselt op 24 oktober 1936 (longziekte) uit "De Stam Clijsters" van Leo en Jan Clijsters - 24 juni 1978, pagina 73
vader Vanderlinden Lambert
moeder Clijsters Rosalie
Vanderlinden Christiaan °1840 Maaseik †1890 Zelem 46891
gehuwd met Brans Anna Elisabeth
Vanderlinden Edgard °25/06/1903 Zelem †01/06/1976 Antwerpen 46898
architect geboren te Zelem op 25 juni 1903 en overleden te Antwerpen op ?? Juni 1976 (hart) uit "De Stam Clijsters" van Leo en Jan Clijsters - 24 juni 1978, pagina 73
vader Vanderlinden Lambert
moeder Clijsters Rosalie
Vanderlinden Elvire °18/03/1895 Zelem †17/03/1973 Berchem 46895
winkel in de Koning Albertstraat te Hasselt geboren te Zelem op 18 maart 1895 en overleden te Berchem Antwerpen op 17 maart 1973 (hersenbloeding) uit "De Stam Clijsters" van Leo en Jan Clijsters - 24 juni 1978, pagina 73
vader Vanderlinden Lambert
moeder Clijsters Rosalie
Vanderlinden Firmin °19/04/1939 Kuringen †26/11/1995 As 18672
de families Vanderlinden-Weckx en Luysmans-Langers
Bidprentje.
gehuwd met Luysmans Annie te levensgezel
Vanderlinden Hubert °18/11/1904 Elen †24/11/1993 Elen 33892
in familiekring overleden te Elen op 24 november 1993 gesterkt door het Sacrament der Zieken In de ouderdom van 89 jaar is een sterke en moedige man van ons heengegaan na een leven van hard werken als vrachtvoerder, klompenmaker, boer, gemeenteraadslid, duivenmelker en melkvoerder. De laatste jaren heeft genoten van een rustige oude dag. Heel eenvoudig en vol warmte kon hij vertellen over de tijd van toen. Hij hechtte veel waarde aan eerlijkheid en rechtvaardigheid. Zijn familie en vrienden mochten hem graag. We danken God voor alle vriendschap die van hem is uitgegaan. de families Vanderlinden en Dalemans
Bidprentje.
Vanderlinden Irma °19/12/1891 Zelem †31/01/1937 Hasselt 46893
geboren te Zelem op 19 december 1891 peter: Peter Jacob Clijsters meter: Elisabeth Brans overleden te Hasselt op 31 januari 1937 5 kinderen: Simone, Jean, Christiane, Jaak en Marcel Pierloz uit "De Stam Clijsters" van Leo en Jan Clijsters - 24 juni 1978, pagina 72
vader Vanderlinden Lambert
moeder Clijsters Rosalie
gehuwd met Pierloz Frederik op 02/08/1919 te Hasselt
Vanderlinden Jan °19/10/1895 Dorne Opoeteren †06/12/1988 Genk 30212
weduwnaar sinds 07/03/1985 lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen overleden te Genk, Heiderust de families Vanderlinden-Broekx en Derkoningen-Janssen
Bidprentje.
gehuwd met Derkoningen Anna
Vanderlinden Joannes Arnoldus °03/06/1906 Rotem †14/04/1968 Lanaken 30873
weduwnaar in het eerste huwelijk van mevrouw Aldegonda Segers echtgenoot in het tweede huwelijk van mevrouw Wilhelmina Hoenink oudstrijder 1940-1945 lid van de invaliedenbond en de bond van gepensioneerden overleden in het Medisch Instituut te Lanaken de families Vanderlinden, Gijsen, Segers, Hoenink, Egbers en Doenbeek
Bidprentje.
gehuwd met Hoenink Wilhelmina
gehuwd met Segers Aldegonda
Vanderlinden Lambert °27/02/1863 Maaseik †30/11/1921 Hasselt 46890
onderwijzer te Zelem secretaris van Mgr. Broeckx, Tramstraat te Hasselt hij is geboren te Maaseik op 27 februari 1863 en hij overleed te Hasselt aan de gevolgen van longkanker op 30 november 1921 6 kinderen: Irma, Adophine (Fina), Elvire, Ceile, Camille en Edgard Vanderlinden uit "De Stam Clijsters" van Leo en Jan Clijsters - 24 juni 1978, pagina 72
vader Vanderlinden Christiaan
moeder Brans Anna Elisabeth
gehuwd met Clijsters Rosalie op 07/02/1891 te Zelem
Vanderlinden Louisa °1907 onbekend onbekend 15656
weduwe sinds 07/11/1986
gehuwd met Slangen Lambert
Vanderlinden Margarehtha °1899 onbekend onbekend 49526
weduwe sinds 11/11/1975
gehuwd met Derkoningen Balthazar
Vanderlinden Maria Hubertina °03/07/1906 Elen †30/01/1993 Maaseik 2392
weduwe sinds 25/02/1966 zij werd geboren te Elen op 3 juli 1906 en is overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 30 januari 1993, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken de families Schulpen en Vanderlinden
Bidprentje.
gehuwd met Schulpen Willem Gerard
Vanderlinden Michel °05/10/1928 Opoeteren †18/11/2005 Niel-bij-As 39288
lid van de Heideduif As geboren te Opoeteren op 5 oktober 1928 en thuis in familiekring overleden te Niel-bij-As op 18 november 2005, gesterkt door het sacrament van de zieken de families Vanderlinden en Berger
Bidprentje.
gehuwd met Berger Maria
Vanderlinden Nicolaas °22/03/1910 Elen †12/02/1984 Elen 30503
Dankbaar was hij voor zijn mooie en bezorgde thuis, waarvoor hij tot de laatste dag hard gewerkt heeft, en waar hij zich zo echt gelukkig kon voelen; dankbaar voor de kinderen en kleinkinderen, voor wie hij toch altijd zo bekommerd was en waarmee hij zo gelukkig was. de families Vanderlinden, Broens, Dalemans en Coolen
Bidprentje.
gehuwd met Broens Alice
Vanderlinden Petronella °14/01/1904 Elen †14/05/1990 Elen 30460
weduwe sinds ? lid van de bond van gepensioneerden, Ziekenzorg en van de Broederschap van het Heilig Paterke van Hasselt na een langdurige ziekte overleden te Elen de families Vanderlinden, Tiesters, Dalemans, Crijns en Severijns
Bidprentje.
gehuwd met Tiesters Leon
Vanderlinden Raymond °24/02/1931 Parijs (FR) †16/09/2001 Rotem 4894
gehuwd met Dautzenberg Irma
Vanderlocht Catharina °1894 onbekend onbekend 31423
gehuwd met Craeghs Mathijs
Van der Looy Paul °11/05/1921 Neerpelt †23/12/2005 Neerpelt 28124
weduwnaar sinds ? lid van K.B.G. thuis godvruchtig overleden te Neerpelt
gehuwd met Thijs Cathje
Vandermaesen Catharina °1875 onbekend onbekend 39998
overleden vr 1946
gehuwd met Winters Pieter Jan Mathijs
Vandermaesen Koen °19/04/1976 Turnhout †06/08/2005 Hoensbroek (NL) 26071
de plechtige uitvaartdienst zal in beperkte familiekring plaatshebben in de aula van het crematorium De Tesch, Prins Bisschopssingel 67 te 3500 Hasselt, op donderdag 11 augustus 2005 om 10.30 uur
Vandermaesen Marcel °01/07/1919 Kwaadmechelen †28/06/1961 Kwaadmechelen 34114
lid van het A.C.V. lid van de mijnwerkers-brancardiers godvruchtig overleden te Kwaadmechelen op 28 juni 1961
Bidprentje.
gehuwd met Beets Carolina
Vandermaesen Ren °08/01/1927 Hechtel †24/03/2000 Hechtel 15692
weduwnaar sinds 11/01/1994 lid van de K.W.B. in naaste familiekring godvruchtig overleden te Hechtel
Bidprentje.
gehuwd met Smolders Maria
Vandermeeren Gerarda (Zuster) °15/08/1910 Bree †25/08/1985 Mechelen 28427
Zuster van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid in het klooster getreden op 12 mei 1930 geprofest op 18 maart 1932 godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Mechelen op 25 augustus 1985 de familie Vandermeeren-D'Exelle
Bidprentje.
Van der Meulen Catharina °1830 onbekend onbekend 45959
weduwe sinds 19/03/1860
gehuwd met Dreesen Franciscus Hermanus Jacobus te Bree
Van der Meulen Maria Elisabeth °19/08/1792 Bree †08/06/1876 Turnhout 45365
weduwe sinds ? lid der congregatie van het 3e orde geboren te Bree, den 19 Augustus 1792, en voorzien van de HH. Sacramenten, godvruchtiglijk te Turnhout overleden, den 8 Juni 1876 Zij was eenvoudig, rechtzinnig en verwijderd van het kwaad. Weduwe gebleven zijnde, leefde zij voort tot den ouderdom van vier en tachtig jaren, en diende den Heer door aanhoudende smeekingen.
Bidprentje.
gehuwd met Van Munster Martinus Antonius
Vandermeulen Anne-Marie °27/02/1890 Bree †20/01/1973 Bocholt 570
weduwe van Jacques Goossens sinds ? echtgenote van Lambert Drees
Bidprentje.
gehuwd met Drees Lambert te Bree (?)
gehuwd met Goossens Jacques op 23/07/1913 te Bree
Vandermeulen Antoon Theresia Godfried °01/06/1918 Bree †07/02/1957 Neerpelt 22558
reserve-luitenant, vereerd met het Kruis van Ridder in de Kroonorde zeer godvruchtig in de Heer overleden in de kliniek te Neerpelt
Bidprentje.
gehuwd met Ranschaert Godelieve
Vandermeulen Augusta °06/11/1891 Bree †30/11/1978 Hasselt 11196
weduwe sinds 24/07/1965 godvruchtig overleden te Hasselt zij was een sterke en rechtschapen vrouw, die slechts woorden van redelijkheid, van oprechtheid en van waarheid sprak; zij was een goede en bezorgde moeder en de rijkdom van haar liefde kende kleinheid noch grenzen
Bidprentje.
gehuwd met Martens Frans
Vandermeulen Christiaan °01/07/1809 Gerdingen †10/10/1858 Gerdingen 49428
gehuwd met Jaeken Maria Elisabteh Catharina op 13/06/1842 te Gerdingen
Vandermeulen Cor °29/12/1926 Bree †15/04/1999 Hasselt 51122
Vandermeulen Cor, geboren op 29-12-1926 te Bree, overleden op 15-04-1999 te Hasselt op 72-jarige leeftijd, begraven op 21-04-1999 te Bree, echtgenoot van Vrancken Lne. (bron: Het Belang van Limburg, 1999-04-19)
gehuwd met Vrancken Lne te Bree
Vandermeulen Cornelis °12/04/1884 Gerdingen †30/12/1959 Waterschei 26596
weduwnaar sinds ? oudstrijder 1914-1918 godvruchtig overleden in de kliniek Andr Dumont te Waterschei de families Snoekx en Vandermeulen
Bidprentje.
gehuwd met Cardinaels Elisabeth
Vandermeulen Dirk °21/12/1966 Bree †03/10/1982 Leuven 29202
na een smartelijk ongeval overleden te Leuven Een gans gezin is uit ons midden weggevallen. ... de families Vandermeulen, Lipkens, Bongaerts en Brebels
vader Vandermeulen Jaak
moeder Lipkens Dora
Vandermeulen Elisa °13/04/1910 Bree †12/03/1964 Hasselt 44108
vroegtijdig overleden
gehuwd met Vanswijgenhoven Jules op 12/11/1935 te Bree
Vandermeulen Gerard °1867 onbekend onbekend 33939
vroegtijdig overleden
gehuwd met Goossens Leonie
Vandermeulen Heidi °13/08/1969 Bree †02/10/1982 Bocholt 29203
na een smartelijk ongeval overleden te Bocholt Een gans gezin is uit ons midden weggevallen. ... de families Vandermeulen, Lipkens, Bongaerts en Brebels
vader Vandermeulen Jaak
moeder Lipkens Dora
Vandermeulen Hendrik °03/11/1879 Bree onbekend 31606
gehuwd met Bongaerts Maria
Vandermeulen Hendrik °08/10/1852 Bree †25/09/1927 Bree 49432
gehuwd met Paredis Maria Elisabeth op 03/12/1883 te Bree
Vandermeulen Hendrik °01/02/1922 Bree †19/05/1980 Sint-Truiden 13659
lid van de landelijke gilde en van verschillende godvruchtige genootschappen in de Heer ontslapen te Sint-Truiden foto uit 1962 of 1963 ter gelegenheid van de jaarlijkse geitenmarkt op de Nieuwstad in het zendrpke nr. 57 (mei 2010), pagina 63
Bidprentje.
Vandermeulen Henri °1911 Bree †1986 onbekend 10762
gehuwd met Maggen Lieske
Vandermeulen Jaak °25/07/1940 Bocholt †03/10/1982 Leuven 29200
na een smartelijk ongeval overleden te Leuven Een gans gezin is uit ons midden weggevallen. ... de families Vandermeulen, Lipkens, Bongaerts en Brebels
Bidprentje.
gehuwd met Lipkens Dora
Vandermeulen Jan Lodewijk °25/10/1920 Bree †02/12/1990 Bree 16008
onderwijzer op rust lid van de derde leeftijd, lid van het Heilig Paterke, lid club 111 werkweigeraar 1940 - 1945 godvruchtig in familiekring overleden te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Coenen Henrietta
Vandermeulen Jean °21/04/1864 Bree †04/03/1939 Bree 22385
ingenieur, officier in de Leopoldsorde, vereerd met het burgerlijk kruis eerste klas eere-voorzitter van de Limburgse Unie der ingenieurs van Leuven oud-directeur der Limburgse stoomtramwegmaatschappij oud-provinciaal raadslid voorzitter der Breesche werkmanswoningen ondervoorzitter der handelskamer van Limburg beheerder van het Discontokantoor van de Nationale Bank te Tongeren godvruchtig in den Heer overleden te Bree den 4 Maart 1939
Bidprentje.
gehuwd met Wilsens Maria Elisa Valeria
Vandermeulen Jozef °1888 onbekend 23065
weduwnaar van mevrouw Maria Winters sinds 20/02/1979
gehuwd met Winters Maria
Vandermeulen Kurt °03/07/1972 Bree †02/10/1982 Bocholt 29204
na een smartelijk ongeval overleden te Bocholt Een gans gezin is uit ons midden weggevallen. ... de families Vandermeulen, Lipkens, Bongaerts en Brebels
vader Vandermeulen Jaak
moeder Lipkens Dora
Vandermeulen Leon °12/05/1930 Bree †03/09/2005 Madrid (Spanje) 26610
keramist lid van het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela lid van de Orde van den Prince, Limburgse Kempen zanger in het liturgisch kerkkoor lid van C.R.M. ere-voorzitter van de gezinsbond geboren te Bree op 12 mei 1930 en plotseling overleden te Madrid (Spanje) op 3 september 2005 de families Vandermeulen-Martens en Vaes-Drieskens
Bidprentje.
vader Vandermeulen Louis
moeder Martens Nelly
gehuwd met Vaes Gertje
Vandermeulen Louis °08/03/1897 Bree †16/05/1971 Bree 10984
geboren te Bree op 8 maart 1897 en er in Gods vrede overleden op 16 mei 1971 de families Vandermeulen en Martens zeven zonen De dierbare overledene was door iedereen geacht en gewaardeerd. Naast de nauwgezette zorg voor zijn groot gezin heeft hij zich vele jaren belangeloos ingezet voor het goed van anderen: met inzicht en doorzettingsvermogen gaf hij raad en leiding in de talrijke verenigingen waar op zijn gaven en wijsheid beroep werd gedaan.
Bidprentje.
gehuwd met Martens Nelly
Vandermeulen Maria °18/06/1910 Bree onbekend 11157
weduwe sinds 25/11/1982
gehuwd met Neyens Alexander
Vandermeulen Maria Elisabeth °28/10/1787 Gerdingen Gerdingen 34024
overleden vr 1902 ENGELEN, Godefried, schoenmaker, overleden voor 1820 te Peer. Gehuwd met NIJS, Elisabeth, overleden voor 1820 te Peer. Uit dit huwelijk: 1. m ENGELEN, Jan Hendrik Francis, geboren op 01-02-1776 te Peer, overleden op 04-09-1831 te Peer op 55-jarige leeftijd. Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 14-11-1820 te Gerdingen met VANDERMEULEN, Maria Elisabeth, geboren circa 1787 te Gerdingen, dochter van VANDERMEULEN (Jan Vermeulen), Jan Jacob en THEUWISSEN (Theuwen, Teuwen, Tewen), Anna Maria.
gehuwd met Engelen Jan Hendrik Francis op 14/11/1820 te Gerdingen
gehuwd met Paredis Cornelis op 19/06/1866 te Bree
Vandermeulen Maria Helena °15/11/1876 Gerdingen †03/03/1948 Gerdingen 12297
godvruchtig in de Heer overleden de 3 Maart 1948
Bidprentje.
gehuwd met Damiaens Joannes Franciscus
Vandermeulen Mathieu °23/07/1883 Bree †15/10/1954 Bree 24092
weduwnaar sinds ? oudstrijder 1914-1918 godvruchtig in de Heer overleden te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Cremers Maria Helena
Vandermeulen Michel °1887 onbekend onbekend 26672
overleden vr 1977
gehuwd met Vaesen Maria Catharina Helena
Vandermeulen Michel °12/10/1956 Bree †03/01/2004 Bree 16355
vriend en rechterhand van Luc Hellings - Transport Hellings vereerder van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart thuis plotseling overleden
Bidprentje.
vader Vandermeulen Cor
moeder Vrancken Lne
gehuwd met Theuwissen Monique
Vandermeulen Paul (Pater Lambertus) °02/03/1893 Bree †30/05/1975 Achel 47311
monnik-priester van de Achelse Kluis hij werd geboren te Bree op 2 maart 1893 priester gewijd voor het bisdom Luik te Chartres op 18 maart 1916 frontaalmoezenier van 1916 - 1918 is ingetreden in de Sint-Benedictusabdij te Achel (Trappisten) op 17 september 1932 overleden op 30 mei 1975 en begraven op het kloosterkerkhof
Bidprentje.
Vandermeulen Pierre °06/01/1915 Bree †05/12/1996 Bree 16010
weduwnaar sinds ?
Bidprentje.
gehuwd met Damiaens Alda
Vandermeulen Theresia °17/06/1903 Bree †09/06/1981 Waterschei 19099
weduwe sinds ? lid van de bond van gepensioneerden godvruchtig overleden in de Andr-Dumontkliniek te Waterschei de families Vandermeulen-Gielen en Maenen-Dirckx
Bidprentje.
gehuwd met Maenen Theodoor
Vandermeulen Thoke °07/12/1924 Bree †07/02/2003 Bree 11410
weduwe sinds 10/10/1996 omringd door ons allen overleden in het ziekenhuis te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Janssen Jaak
Vandermolen Ren (Z.E.H.) °13/05/1924 Stabroek †26/06/1998 Antwerpen 32592
priester gewijd te Mechelen op 25 juli 1948
Bidprentje.
van der Noot de Moorsel Catherine Angle E. °04/09/1875 Petaluma (Calif.) †04/07/1938 Tongeren 11856
gehuwd met de Schaetzen Arnould Hyacinthe M. op 21/10/1919 te Etterbeek
Vanderostyne Karel Lodewijk °1868 onbekend 15946
overleden vr 1960
gehuwd met Vandeberg Maria Theresia
Van der Peet Theodoor (Pater) °17/03/1884 Limmen (NL) †01/09/1965 Brussel 51847
Priester van het Heilig Hart aalmoezenier van de kliniek Solbosch te Elsene geboren te Limmen (Noord-Holland) op 17 maart 1884 geprofest op 22 september 1905 priester gewijd op 14 juli 1912 godvruchtig in de Heer ontslapen te Brussel op woensdag 1 september 1965
Bidprentje.
Vanderperre Guy °02/12/1937 onbekend †16/09/1984 Vilvoorde 9440
families Vanderperre, Van der Meulen, Van Meires, Trachez zoon Boris weduwnaar sinds 25/12/1982
Bidprentje.
gehuwd met Louis Helga
Vanderputte Hubert °01/01/1927 Weert (NL) †08/08/1984 Maaseik 34739
weduwnaar sinds ? overleden te Maaseik op 8 augustus 1984 de families Vanderputte en Vranken
Bidprentje.
gehuwd met Vranken Madeleine
van der Rijt Antoon °10/09/1919 Erp (NL) †16/10/1997 Maaseik 179
Kruisheer gouden kloosterjubilaris eregodsdienstleraar aan de basisschool Kruisheren te Maaseik ereleraar aan het Heilig Kruiscollege ere-aalmoezenier KSA-Maaseik geboren te Erp (NL) op 10 september 1919 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 16 oktober 1997, voorzien van de Ziekenzalving ingetreden bij de Kruisheren te Uden in 1942 en in 1948 priester gewijd door de eerste kruisheer-missiebisschop van Java (Indonesi), Mgr. Goumans foto uit 1955 bij "weer 100 jaar Kruisheren in Maaseik", zie De Maaseikenaar, jaargang XXXI - 2000 nr. 4 - pagina's 162-163
Bidprentje.
Vandersanden A. °1857 onbekend onbekend 38803
overleden vr 1940
gehuwd met Vanormelingen Pieter Jan
Vandersanden Christina °08/11/1899 Kessenich †17/11/1989 Kessenich 15005
weduwe van Karel Rutten sinds 21/12/1941 en van Jan Rutten sinds 14/08/1946 lid van K.V.L.V., de bond van gepensioneerden erelid van de Koninklijke Fanfare Vriendenkring lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Kessenich op 8 november 1899 en zacht ontslapen in familiekring te Kessenich op 17 november 1989, voorzien van de sacramenten der zieken de families Vandersanden, Rutten, Kuypers en Hawinkel vijf kinderen: Pierre, Margriet, Anna, Jozef en Mia
Bidprentje.
gehuwd met Rutten Jan te Kessenich
gehuwd met Rutten Karel op 19/04/1932 te Kessenich
Vandersanden Jaak °25/12/1886 Kessenich †19/06/1964 Kleine-Spouwen 42576
burgemeester van Kleine-Spouwen lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen van de parochie geboren te Kessenich, 25 december 1886, overleden te Kleine-Spouwen, 19 juni 1964 de families Vandersanden, Haesen, Kuypers en Judong "Cecidit Corona Nostra" ! Hij, de trots en de roem van ons dorp is ons jammerlijk ontvallen ! Bij zijn gouden huwelijksjubileum liet niets vermoeden dat het einde zo nabij was. Doch de mens wikt en God beschikt ! Hoe hier naar waarde vertolken de verdiensten van iemand, die zulk een toonbeeld is geweest van de diepste eenvoud en de hoogste kristelijke zieleadel ! ..
Bidprentje.
gehuwd met Haesen Gertrudis in 1914
Vandersanden Josephina Maria Hubertina °01/08/1885 Kessenich onbekend 49900
dochter van Joannes Josephus Hubertus Vandersanden Kessenich 05/12/1914 & Maria Catharina Kuypers (winkelierster)
gehuwd met Verstraeten Jacobus Reinier op 12/01/1920 te Kessenich
Vandersmissen Adriana Maria Emelia °15/06/1931 Diepenbeek †30/09/1997 Lommel 2071
verpleegster geboren te Diepenbeek op 15 juni 1931 en overleden te Lommel op 30 september 1997 begraven te Bree
gehuwd met Gysen Jozef Maria Helena Hendrik op 08/08/1959 te Maaseik
Vandersmissen Anna Maria °1881 onbekend onbekend 46282
vroegtijdig overleden
gehuwd met Colemont Josephus
Vandersmissen Emilius °02/12/1886 Binderveld †1941 onbekend 16078
overleden in 1941
gehuwd met Verstappen Maria Elisa
Vandersmissen Ferdinand Cornelius Joseph °18/12/1921 Maaseik †10/01/1974 Maaseik 39012
seingever N.M.B.S. gewapend weerstander burgerlijke medaille 2de klas oorlogsvrijwilliger strijder geboren te Maaseik 18 december 1921 en aldaar in de Heer overleden 12 januari 1974, in het Sint-Jozefziekenhuis, gesterkt door de sakramenten der zieken de families Vandersmissen en Vandebosch
Bidprentje.
gehuwd met Vandebosch Maria Petronella op 10/08/1946 te Maaseik
Vandersmissen Herman Alfons Franois °21/01/1931 Maaseik †18/10/1994 Maaseik 7590
overleden te Maaseik op 18 oktober 1994 de families Vandersmissen en Verstappen
Bidprentje.
vader Vandersmissen Emilius
moeder Verstappen Maria Elisa
Vandersmissen Jean °06/05/1914 Hasselt †17/01/1979 Maaseik 18678
lid van het Nationaal Verbond van Bieren en Drinkwaters lid van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Limburg lid van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel secretaris-generaal v.z.w. Beheerraad Shopping-Center Genk godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Vandersmissen, Driesen, Remy en Spreuwers
Bidprentje.
gehuwd met Driesen Catharina
Vandersmissen Josephina Louisa A. F. °08/05/1914 Maaseik (Aldeneik) †22/11/1997 Maaseik 2472
weduwe sinds 26/06/1983
Bidprentje.
gehuwd met Peeters Johannes (Jan) op 22/12/1934 te Maaseik
Vandersmissen Leopold Franciscus Alphonsus °17/07/1925 Maaseik †14/11/2000 Leuven 2391
gepensioneerd noteerder N.M.B.S. gewapend weerstander 2de ondervoorzitter van de beheerraad van K.U.V.G.L. Limburg (Koninklijke Unie Verbroedering Geheim Leger) drager van verschillende militaire en burgerlijke eretekens afkomstig van Aldeneik !
Bidprentje.
gehuwd met Cuypers Maria Petronella Josephina op 07/05/1948 te Maaseik
Vandersmissen Maria °1903 onbekend onbekend 46254
weduwe sinds 20/04/1945
gehuwd met Meys Hendrik Pieter
Vandersmissen Maria °1926 onbekend †1968 onbekend 26075
gehuwd met Luts Henri
Van der Span Lambert (Broeder) (osc) °24/09/1893 Barneveld (NL) †04/10/1974 Achel 18238
gouden jubilaris oud-Kongomissionaris geprofest te Diest op 14/09/1924 begraven te Achel op 09/10/1974
Bidprentje.
van der Staak Maria °27/01/1832 Herpt (NL) †08/09/1862 Herpt (NL) 26185
uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 42
gehuwd met Pernot Adrianus Ludovicus op 24/01/1861 te Herpt (NL)
Vanderstadt Jean °1937 onbekend onbekend 28626
gehuwd met Deupoor Hilda
van der Stay Johanna Lamberta Maria Christina °25/04/1875 Den Bosch (NL) †22/12/1939 Den Haag (NL) 26221
uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 39-40
gehuwd met Pernot Josephus Alphonsus Johannes Maria
Vandersteegen Anna °1909 onbekend onbekend 16651
weduwe sinds 10/10/1989
gehuwd met Geelen Jan
Vandersteegen Corneel °16/12/1912 Opoeteren †16/01/1977 Genk 18548
bestuurslid van de fanfare Sint-Dionysius lid van de bakkersbond "Hand in Hand" gelaten maar verlangend naar het eeuwig leven ontslapen in het Sint-Jansziekenhuis te Genk de families Vandersteegen, Schreurs, Aerts en Geebelen
Bidprentje.
vader Vandersteegen Jan Mathijs
moeder Aerts Anna Maria
gehuwd met Schreurs Rosa
Vandersteegen Cornelius °1897 onbekend 16537
overleden vr 1985
gehuwd met Coenen Catharina
Vandersteegen Elisabeth °22/06/1841 Opoeteren †11/06/1910 Molenbeersel 46940
gehuwd met Clijsters Jan Mathijs op 20/08/1868 te Opoeteren
Vandersteegen Herman °16/03/1923 Opoeteren †10/12/1970 Sint-Huibrechts-Lille 18680
uitbater van "De Bosuil" oud-provinciaal ondervoorzitter van de mijnwerkers-brancardiers gewestleider van de K.W.B. gewestelijk verantwoordelijke van de mijnwerkers-brancardiers bestuurslid van de mijnwerkers-brancardiers, A.C.W. en K.W.B. lid van A.C.V., parochieraad, ouderkomit Chiro, bond van gepensioneerden en bond van het Heilig Hart plotseling overleden te Sint-Huibrechts-Lille
Bidprentje.
gehuwd met Achten Christina
Vandersteegen Jan °13/10/1910 Opoeteren †06/05/2001 Maaseik 40568
weduwnaar sinds ? lid van de bond van gepensioneerden gewezen spelend lid van de fanfare Sint-Dionysius geboren te Opoeteren op 13 oktober 1910 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 6 mei 2001, gesterkt door het sacrament van de zieken de families Vandersteegen en Eerdekens
Bidprentje.
gehuwd met Eerdekens Lieske
Vandersteegen Jan °29/01/1925 Opoeteren †05/08/1998 Hasselt 42171
gepensioneerd onderwijzer en gepensioneerd bibliothecaris geboren te Opoeteren op 29 januari 1925 en godvruchtig overleden te Hasselt op 5 augustus 1998, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken de families Vandersteegen en Max
Bidprentje.
gehuwd met Max Mia
Vandersteegen Jan °1910 onbekend onbekend 16657
weduwnaar sinds 17/03/2000
gehuwd met Geerkens Gertrudis
Vandersteegen Jan °04/05/1882 Opoeteren †05/11/1961 Opoeteren 18682
oudstrijder 1914-1918 lid van de bond van het Heilig Hart godvruchtig overleden te Opoeteren de families Vandersteegen en Geyens
Bidprentje.
Vandersteegen Jan Martin °07/05/1920 Neeroeteren †03/07/1983 Neeroeteren 16012
ere-onderwijzer schatbewaarder van de Kerkfabriek Sint-Lambertus Neeroeteren lid van het C.O.V., erelid van de Koninklijke Harmonie "De Voortgang Sint-Cecilia" Neeroeteren godvruchtig overleden te Neeroeteren
Bidprentje.
gehuwd met Vankerkom Nelly
Vandersteegen Jan Mathijs °23/10/1879 Opoeteren †03/04/1965 Opoeteren 42169
lid van de bond van het Heilig Hart, medewerker van het Werk van Don Bosco en andere godvruchtige genootschappen oudstrijder 1914-1918 medestichter van de plaatselijke fanfare geboren te Opoeteren de 23 october 1879 en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen de 3 april 1965, voorzien van alle genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Vandersteegen en Aerts
Bidprentje.
gehuwd met Aerts Anna Maria
Vandersteegen Jan Mathijs °19/04/1888 Opoeteren †06/11/1956 Maaseik 10535
weduwnaar sinds 20/04/1948 oudstrijder 1914 - 1918 lid der Verbroedering Vaderlandse Verenigingen na een smartelijk ongeval godvruchtig overleden te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Jeunen Maria Helena
Vandersteegen Jef °1926 onbekend onbekend 32159
6 kinderen: Mathijs, Koen, Johan, Marleen, Hilde en Veerle Vandersteegen
gehuwd met Snijkers Mariette
Vandersteegen Johannes Mathieu °27/11/1913 Opoeteren †14/04/1956 Kinrooi 31348
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 maart 2002, jaargang 21 - nr. 1 - pagina 33 graf overgebracht na crematie naar het urneveld op het nieuw kerkhof aan de Kerkhofstraat op 30/06/2007
vader Vandersteegen Lambert Cornelis
moeder Wertelaers Helena
gehuwd met Craeghs Catharina Gertrudis Maria op 09/12/1950 te Kinrooi
Vandersteegen Jos °21/05/1964 Bree †27/08/1984 Neeroeteren 25048
na een smartelijk ongeval overleden te Neeroeteren de families Vandersteegen en Creemers
Bidprentje.
Vandersteegen Jozef °01/01/1934 Opoeteren †07/07/1997 Bree Beek 3137
gewezen houder-uitbater caf "Centrum" Beek lid van Verjonging Bree, Schutterij Sint-Catharina Beek, de bond van gepensioneerden van Beek en carnavalsvereniging Beek-Centrum in familiekring overleden te Beek op 7 juli 1997
Bidprentje.
gehuwd met Nullens Helena
Vandersteegen Lambert °11/10/1922 Opoeteren †17/01/1991 Neerglabbeek 42966
hij werd geboren te Opoeteren op 11 oktober 1922 en is godvruchtig in de Heer overleden te Neerglabbeek op 17 januari 1991, gesterkt door de Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen de families Vandersteegen, Meysen, Aerts en Nijs
Bidprentje.
vader Vandersteegen Jan Mathijs
moeder Aerts Anna Maria
gehuwd met Meysen Lena
Vandersteegen Lambert °25/11/1875 Tongerlo †30/10/1950 Tongerlo 47027
vader Vanderstegen Renier
moeder Braeken Anna Margaretha
gehuwd met Clijsters Joanna Catharina op 05/01/1905 te Tongerlo / Gerdingen
Vandersteegen Lambert Cornelis °07/11/1881 Opoeteren †11/03/1973 Opoeteren 31398
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 maart 2002, jaargang 21 - nr. 1 - pagina 33
vader Vandersteegen Peter
moeder Drijkoningen Maria
gehuwd met Wertelaers Helena op 29/08/1911 te Opglabbeek
Vandersteegen Louis Emmanuel °18/06/1914 Opoeteren †17/08/1971 Genk 27944
lid van het Montfortzangkoor en andere godvruchtige genootschappen oudleerling en medewerker van Don Bosco godvruchtig overleden te Genk
Bidprentje.
gehuwd met Frederix Virginie
Vandersteegen Margaretha °05/07/1910 Tongerlo (Bree) †29/06/1982 Tongerlo 16016
weduwe sinds 07/03/1982 lid van de K.V.L.V., de B.G.J.G., de bond van gepensioneerden en andere godvruchtige genootschappen godvruchtig in de Heer overleden te Tongerlo 10 kinderen
Bidprentje.
vader Vandersteegen Lambert
moeder Clijsters Joanna Catharina
gehuwd met Vanaken Mathieu op 11/09/1936 te Tongerlo
Vandersteegen Margriet °04/01/1925 Opoeteren †06/12/2000 Genk 13660
lid van de K.V.L.V., de K.A.V., de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg zij werd geboren te Opoeteren op 4 januari 1925 en is in de Heer overleden te Genk op 6 december 2000, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Gonnissen, Vandersteegen, Aerts en Gonnissen
Bidprentje.
vader Vandersteegen Jan Mathijs
moeder Aerts Anna Maria
gehuwd met Gonnissen Cornelis
Vandersteegen Maria °27/09/1909 Neerglabbeek †04/06/2001 Opglabbeek 5214
weduwe van de heer Jan Creyns sinds ? Weduwe van de heer Pieter Arnold Geerkens sinds ? lid van de bond van gepensioneerden vereerster van Don Bosco geboren te Neerglabbeek op 27 september 1909 en in familiekring zacht overleden te Opglabbeek op 4 juni 2001, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Vandersteegen, Creyns en Geerkens
Bidprentje.
gehuwd met Geerkens Pieter Arnold
gehuwd met Creyns Jan
Vandersteegen Maria Catharina °27/06/1890 Opoeteren †16/10/1972 onbekend 27952
weduwe sinds ? lid van de bond van het Heilig Hart, van de Erewacht van het Heilig Sacrament en van verschillende godvruchtige genootschappen zij werd geboren te Opoeteren op 27 juni 1890 en keerde terug naar de Vader op 16 oktober 1972, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten de families Doumen, Vandersteegen, Cornelissen en Berben
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Doumen Mathieu
Vandersteegen Maria Catharina Sophia °05/08/1922 Tongerlo onbekend 43643
overleden vr 2009
vader Vanderstegen Jan Mathijs
moeder Coninx Catharina Elisa
gehuwd met Broekx Jan Jacob
Vandersteegen Maria Elisa °21/10/1915 Tongerlo (Bree) †24/12/1991 Kaulille 16014
zij werd geboren te Tongerlo (Bree) op 21 oktober 1915 en is overleden te Kaulille op 24 december 1991, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Vandersteegen en Braekers Een doorgoede moeder is van ons heengegaan. zie het zendrpke, jaargang 28 - nr. 57, mei 2010, pagina 29
Bidprentje.
vader Vanderstegen Jan Mathijs
moeder Geusens Maria Margaretha
gehuwd met Braekers Jan
Vandersteegen Maria Gertruda °1903 onbekend †1965 onbekend 42639
gehuwd met Coenen Jozef Mathijs
Vandersteegen Mathieu °18/12/1953 Opoeteren †04/12/1970 Leuven 49150
leerling aan het Technisch Instituut Sint-Jansberg te Maaseik spelend lid van de Koninklijke Fanfare Sint-Dionysius lid van de bond van het Heilig Hart geboren te Opoeteren op 18 december 1953 en overleden te Leuven op 4 december 1970 als gevolg van de verwondingen opgelopen bij een droevig ongeval op het einde van de vakantie de families Vandersteegen-Eerdekens Als enige zoon was hij een pronkstuk voor zijn ouders en zusters. Zij waren fier op hem, ook omdat hij een zon was in huis.
Bidprentje.
vader Vandersteegen Jan
moeder Eerdekens Lieske
Vandersteegen Peter °23/02/1848 Opoeteren †10/01/1907 Opoeteren 31400
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 maart 2002, jaargang 21 - nr. 1 - pagina 33
gehuwd met Drijkoningen Maria op 05/01/1879 te Opoeteren
Vandersteegen Pieter Jan Renier °01/02/1914 Tongerlo onbekend 46560
vader Vanderstegen Jan Mathijs
moeder Geusens Maria Margaretha
gehuwd met Tielen Maria Catharina Elisa op 10/05/1946 te Beek
Vandersteegen Rob °09/05/1986 Bree †06/09/2002 Bree 12016
leerling T.I.S.M. Bree lid van Opitter F.C. geboren te Bree op 9 mei 1986 en na een smartelijk verkeersongeval overleden te Bree op 6 september 2002, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Vandersteegen en Peeters
Bidprentje.
vader Vandersteegen Jos
moeder Peeters Christiane
Vandersteegen (Vanderstegen) Catharina °24/03/1887 Opoeteren †20/08/1919 Gruitrode 25830
vroegtijdig overleden vijf kinderen: Jan, Maria, Catharina, Leon en Richard
gehuwd met Clijsters Victor Louis op 28/08/1911 te Gruitrode
Vanderstegen Agnes °10/03/1916 Opitter †19/06/1984 Opitter 17312
weduwe sinds ? lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Opitter op 10 maart 1916 en aldaar overleden op 19 juni 1984, in extremis voorzien van de zalving der zieken de families Vanderstegen en Hindrikx
Bidprentje.
gehuwd met Hindrikx Mathieu
Vanderstegen Alfons °11/05/1925 Opitter †26/02/1993 Kinrooi 16018
gepensioneerd werknemer van de gemeente Kinrooi godvruchtig in de Heer ontslapen te Kinrooi
Bidprentje.
gehuwd met Christis Elisa
Vanderstegen Catharina Elisabeth °10/07/1865 Opoeteren †24/08/1948 Bree 22495
lid van de 3de Orde van de Heilige Franciscus, van de Wekelijkse Kruisweg en van de bond van het Heilig Hart zeer godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree, de 24 Augustus 1948 Gedenkt u mijner in uwe gebeden en H. H. Misoffers, gij vooral, die u als priester of als kloosterlingen, de Heer hebt toegewijd. Bij God spreek ik u allen ten beste.
Bidprentje.
gehuwd met Baeten Pieter Jan op 01/01/1890
Vanderstegen Erik °07/08/1973 Maaseik †21/06/2000 Neeroeteren 17923
werkman Grispen Projects bvba na een smartelijk ongeval overleden te Neeroeteren de families Vanderstegen en Kastelijn
Bidprentje.
vader Vanderstegen Pierre
moeder Kastelijn Annie
Vanderstegen Helena °12/08/1843 Opoeteren Opoeteren ? 50859
gehuwd met Thijs Joannes Leonard te Opoeteren
Vanderstegen Jan °1920 onbekend †1993 onbekend 26023
vader Vanderstegen Pieter
moeder Geussens Anna Maria
gehuwd met Janssen Alda
Vanderstegen Jan Mathijs °02/10/1868 Opoeteren †25/12/1945 Maaseik 50001
Mathieu emigreerde in 1892 naar Amerika, Minnesota zie het artikel "Mathieu en Madame" in De Maaseikenaar, jaargang XLIII, 2012, nr.4, pagina's 179 t/m 181
gehuwd met Callens Marie Hlne op 26/02/1906 te Maaseik
Vanderstegen Jan Mathijs °25/11/1875 Tongerlo †23/07/1942 Tongerlo 46557
zie het zendrpke, jaargang 28 - nr. 57, mei 2010, pagina 29-30 de huidige eigenaar van de hoeve Jans is Jan Vandersteegen-Gielen
vader Vanderstegen Renier
moeder Braeken Anna Margaretha
gehuwd met Geusens Maria Margaretha op 14/04/1913 te Gerdingen
gehuwd met Coninx Catharina Elisa op 22/01/1920 te Beek
Vanderstegen Jef °30/04/1921 Opitter †09/08/1988 Tongerlo 39733
lid van de bond van gepensioneerden, van de landelijke gilde en van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Opitter op 30 april 1921 en overleden te Tongerlo op 9 augustus 1988 de families Vanderstegen en Hindrikx
Bidprentje.
gehuwd met Hindrikx Jeanne
Vanderstegen Johannes Albert °18/10/1917 Neerglabbeek †15/11/1988 Opoeteren 18683
medestichter en secretaris van de beugelclub "Oud-Joppen" stichtend lid van het Wies Moens Comit stichtend lid en ere-voorzitter van V.V.V.G. Opoeteren-Neeroeteren bestuurslid van de Oeterbij lid van meerdere godvruchtige genootschappen Je hebt een leven gekend, getekend door hard werken, liefde voor Vlaanderen, offervaardigheid voor je familie en dienstbaarheid voor je omgeving. Je genegenheid voor ma, Lieve, Jos, Carine en Roger was groot. Jouw lieve glimlach bij het zien van Lieke en Tineke staat in ons hart.
Bidprentje.
gehuwd met Budding Annie
Vanderstegen Lambert °25/11/1875 Tongerlo onbekend 46556
zie het zendrpke, jaargang 28 - nr. 57, mei 2010, pagina 28
vader Vanderstegen Renier
moeder Braeken Anna Margaretha
Vanderstegen Maria Agnes °11/09/1871 Tongerlo †08/03/1912 Munsterbilzen 46554
vader Vanderstegen Renier
moeder Braeken Anna Margaretha
Vanderstegen Maria Hendrina Elisabeth (Zuster) °20/08/1900 Bree †23/02/1991 Bree 10744
ingetreden bij de Dochters van het Kruis op 14/10/1928 godvruchtig overleden in het klooster te Bree in stille overgave en liefdevolle onderwerping aan Gods wil is Zuster Elisa na veel lijden van ons heengegaan ! families Vanderstegen en Paredis
Bidprentje.
Vanderstegen Mathieu °11/12/1917 Opitter †05/05/2004 Genk 15804
weduwnaar sinds 03/01/1992 overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 5 mei 2004, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Vanderstegen, Theybers, Geussens en Zoons
Bidprentje en rouwbrief.
vader Vanderstegen Pieter
moeder Geussens Anna Maria
gehuwd met Theybers Elisa
Vanderstegen Mathieu °13/06/1906 Bree †09/05/1984 Bree 17279
gepensioneerd mijnwerker lid van het A.C.V. en van verschillende godvruchtige genootschappen godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Verheyen Maria
Vanderstegen Pieter °1887 onbekend onbekend 26569
overleden vr 1959
gehuwd met Geussens Anna Maria
Vanderstegen Renier °04/05/1829 Opoeteren †28/03/1907 Tongerlo 46552
oud-schepen der gemeente Tongerloo lid van het gemeentebestuur, van de Sint-Jozefsvereeniging en van de genootschappen van den Heilige Franciscus en van den wekelijksche kruisweg geboren te Opoeteren den 4 Mei 1829 en voorzien van de Heilige Sacramenten godvruchtig overleden te Tongerloo den 28 Maart 1907 foto in het zendrpke, jaargang 28 - nr. 57, mei 2010, pagina 28
gehuwd met Braeken Anna Margaretha op 22/06/1870 te Tongerlo
Vanderstegen Renier °1867 onbekend onbekend 26450
weduwnaar sinds 19/12/1937 2 dochters kloosterzusters
gehuwd met Paredis Hendrika Gertrudis
Vanderstighelen Guillaume °08/03/1891 Antwerpen †10/12/1961 Antwerpen 34152
ten gevolge van een ongeval overleden te Antwerpen op 10 december 1961
Bidprentje.
gehuwd met Darden Jeanne
Vanderstraeten Elise °1902 onbekend †09/01/1981 onbekend 42098
gehuwd met Janssen Theo
Vanderstraeten Georges °08/03/1887 Kermt †07/04/1975 Hasselt 35356
weduwnaar sinds 23/06/1967 ere-bewaarder der hypotheken overleden te Hasselt de 7 april 1975, voorzien van de Genademiddelen der Heilige Kerk Onze dierbare overleden was een begaafd en aktieve ambtenaar; gedurende zijn lange administratieve loopbaan bleef hij zeer gunstig aangeschreven en werden hem dan ook voorname funkties toevertrouwd. Daarnevens heeft hij, als secretaris van de Nationale Bond der Registratie en als Afgevaardigde bij de Personeelsraad van het Ministerie van Financin, tijdens verschillende jaren, de behartiging van de beroepsbelangen van het personeel der Registratie waargenomen.
Bidprentje.
gehuwd met Ceyssens Hlne
Vanderstraeten Georges °16/09/1914 Hasselt †03/11/1982 Bree 11004
geboren te Hasselt op 16 september 1914 en vredig in de Heer ontslapen te Bree op 3 november 1982, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Vanderstraeten, Dohmen, Ceyssens en Leen Zijn dienstbetoon, die hem zo eigen was, heeft hem nooit kunnen verlaten, zelfs niet toen hij wegens gezondheidsredenen op rust ging. Daarna bleef hij meer dan acht jaren met een herwonnen gezondheid ten dienste van de mensen, die zich tot hem wendden.
Bidprentje en rouwbrief.
vader Vanderstraeten Georges
moeder Ceyssens Hlne
gehuwd met Dohmen Simonne
Vanderstraeten Jean °1908 onbekend onbekend 29464
overleden vr 2006
gehuwd met Clauwers Jeanne
Vanderstraeten Marcel °1931 onbekend onbekend 34091
vroegtijdig overleden
gehuwd met Gabriels Mia
Vanderstraeten Martine °14/06/1963 Etterbeek †26/06/2001 Wijshagen 5314
door een noodlottig verkeersongeval overleden te Wijshagen (Meeuwen-Gruitrode) mama van Wouter en Stijn
Bidprentje.
gehuwd met Vandermeulen Paul
Vanderstraten Jan °12/08/1923 Bree †12/05/2002 Bree 7709
in huiselijke kring stil van ons heengegaan Je ziekte was zwaar om te dragen, maar niemand heeft je daar over horen klagen. Het licht in je leven was je vrouw, je kinderen en je kleinkinderen. In ons hart blijf je voortleven als de man die je steeds geweest bent, een stille en eenvoudige man met een groot hart. dochter Marita overleden
Bidprentje.
gehuwd met Rademaekers Eliza
Vanderstraten Marita °13/03/1961 Bree †06/08/1979 Leuven 49164
eindexamen kandidate van het Sint-Lutgardisinstituut geboren te Bree op 13 maart 1961 en godvruchtig overleden in de Sint-Rafalskliniek te Leuven op 6 augustus 1979 de families Vanderstraten en Rademaekers
Bidprentje.
vader Vanderstraten Jan
moeder Rademaekers Eliza
Van der Stukken Louis °1833 onbekend onbekend 28553
vroegtijdig overleden
gehuwd met Damen Anna Christina
Vanderstukken Armand °04/12/1901 Tessenderlo †01/04/1970 Bree 16020
weduwnaar sinds 17/11/1967 godvruchtig in de Heer overleden te Bree Wij danken U Heer omdat Gij Uw moeder in Onze-Lieve-Vrouw van Banneux als bijzondere steun en vertroosting aan vader gegeven hebt. Het kapelletje dat vader bijna blind zijnde voor Haar heeft gebouwd, zal voor ons een blijvende getuigenis zijn van zijn groot geloof.
Bidprentje.
gehuwd met Geraets Maria Sophia Lambertina Antonia
Vanderstukken Elisa °07/06/1929 Bree †22/04/1997 Bree 11169
weduwe sinds 10/12/1981 gewezen voorzitster C.M.B.V. gewezen lid Cultuurraad Bree gewezen lid Gezinsraad Bree
Bidprentje.
gehuwd met Lemkens Albert Jan
Vanderstukken Johanna °1916 onbekend onbekend 11753
gehuwd met Brouns Henri
Vanderstukken Madeleine °01/11/1940 Halen †13/12/1997 Leuven 28444
vereerster van Pater Valentinus Hasselt lid van vakantiegenoegens en van de senioren Opglabbeek overleden in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven
Bidprentje.
gehuwd met Gabrils Jaak
Vanderveken Dorothea Maria °09/04/1892 Neerijssche †06/10/1962 Maaseik 2319
lid van de bond van het Heilig Hart, het werk van Don Bosco, de katholieke vrouwengilde, biddend lid van het Marialegioen en andere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Maaseik ma, nu zijt ge bij Theo en kleine zus
Bidprentje.
gehuwd met Raets Franois Leopold
Vandervelden Alda °05/04/1916 Sint-Huibrechts-Lille †08/11/2004 Neerpelt 28527
weduwe sinds ? overleden in het rusthuis Sint-Jozef te Neerpelt
Rouwbrief.
gehuwd met van Winkel Piet
Vandervelden Elisabeth °1899 onbekend onbekend 38083
weduwe sinds 21/11/1969
gehuwd met Teuwen Johannes Jacobus
Vandervelden Frans °23/09/1905 Sint-Huibrechts-Lille †02/06/1975 Sint-Huibrechts-Lille 45559
lid van de familiebond van het Heilig Hart, de bond van gepensioneerden en andere godvruchtige genootschappen hij werd geboren te Sint-Huibrechts-Lille op 23 september 1905 en overleed aldaar na een langdurige ziekte op 2 juni 1975, gesterkt door het Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen de families Vandervelden en Brouwers
Bidprentje.
gehuwd met Brouwers Helena
Vandervelden Jan °1923 onbekend onbekend 36253
overleden vr 2001
gehuwd met Driesen Lieske
Vandervelden Jan (Broeder Medard Martin) °11/12/1899 Sint-Huibrechts-Lille †12/04/1992 Groot-Bijgaarden 27855
ingekleed als Broeder van de Christelijke Scholen te Bokrijk op 16 september 1916 Broeder Medard is nog n van de weinigen die in de vorige eeuw geboren zijn. Hij is heel lang flink geweest, gezond en goed te been.
Bidprentje.
Vandervelden Karel °21/11/1913 Sint-Huibrechts-Lille †20/12/1998 Neerpelt 18685
weduwnaar sinds ? godvruchtig overleden in het rusthuis Sint-Jozef te Neerpelt
Bidprentje.
gehuwd met Vanherck Elisa
Vandervelden Maria (Zuster Marie-Ludovica) °17/06/1916 Sint-Huibrechts-Lille †21/01/1996 Sint-Niklaas 50139
Ze kreeg de gave van het leven te Sint-Huibrechts-Lille op 17 juni 1916 op 2 februari 1932 wijdde zij zich voor eeuwig aan de Heer toe in de congregatie van de Zusters Josefienen te Sint-Niklaas ze werd geroepen tot een nieuw leven te Sint-Niklaas op 21 januari 1996 de families Vandervelden en Van Och
Bidprentje.
Vandervelden Mariette °06/11/1901 Kessenich †10/12/1990 Sint-Truiden 36744
weduwe sinds ? onderwijzeres op rust geboren te Kessenich op 6 november 1901 en in vrede de eeuwigheid ingegaan te Sint-Truiden op 10 december 1990 de families Vandervelden en Poelmans
Bidprentje.
gehuwd met Poelmans Oscar
Van der Vloet Jose °01/01/1939 Olen †08/02/1996 Bree 3189
vereerster van het Heilig Paterke van Hasselt in huiselijke kring overleden te Bree Jose, ma, bomma Jef, Paul, Marleen, Els, Kristof, Lize Marleen
Bidprentje.
gehuwd met Tielemans Jozef
Vandervoort Alfons °02/08/1914 Vorst Laakdal †07/07/1989 Bree 27905
weduwnaar sinds 04/01/1967 VANDERVOORT, Alfons, geboren op 02-08-1914 te Vorst (Limb.?), overleden op 07-07-1989 te Bree op 74-jarige leeftijd, begraven op 12-07-1989 te Bree, weduwnaar van Geelen Mria. (bron: Het Belang van Limburg, 1989-07-10)
gehuwd met Geelen Maria Barbara Theresia
Van der Vorst Anna Maria °17/07/1896 Sint-Amandsberg †28/05/1967 Merksem 1683
gehuwd met Berghs Wilhelmus Jacob
Vanderwegen Elisabeth °02/09/1848 Kessel-Lo †18/07/1938 Bree 33947
lid van den bond van het Heilig Hart, van de Derde Orde van Sint-Franciscus en van het Ziekenapostolaat geboren te Kessel-Loo, den 2 September 1848 en zeer godvruchtig in den Heer overleden te Bree, den 18 Juli 1938, voorzien van de genademiddelen onze Moeder de Heilige Kerk
Bidprentje.
Vanderwegen Erik °01/10/1965 Bree †08/12/1987 Balen 9443
opleiding: industrieel ingenieur broers Luc en Bart
Bidprentje.
vader Vanderwegen Jan
moeder Soors Betsy
Vanderwegen Eugeen °18/01/1870 Kessel-lo †14/09/1941 Bree 28578
weduwnaar sinds ? rustend werkhuisoverste van de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen vereerd met het burgerlijk ereteken 2de klas lid van de Broederschap van het Heilig Sacrament en van den Bond van het Heilig Hart schielijk overleden te Bree den 14 September 1941, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten Gij, mijn zoons, Priester Gods en Broeder Missionaris, herinnert u dat onze offers u zegening brachten. Moge uw H. Misoffer en uw missiearbeid ons spoedig ter glorie leiden.
Bidprentje.
gehuwd met Vanbever Angelina
Vanderwegen Felix (Z.E.H.) °11/07/1896 Kessel-Lo onbekend 44813
priester gewijd te Luik op 8 april 1923 emeritus aalmoezenier Zusters Ursulinen te Herk-de-Stad sinds 31 augustus 1965 bron: jaarboek 1977 van het bisdom Hasselt
Vanderwegen Jozef °22/08/1900 Kessel-Lo †09/10/1991 Bree 7132
hoofdonderwijzer in Meeuwen weduwnaar sinds 30/09/1976 overleden in het ziekenhuis te Bree de families Vanderwegen-Schoolmeesters
Bidprentje.
vader Vanderwegen Eugeen
moeder Vanbever Angelina
gehuwd met Schoolmeesters Catharina Alina
Vanderwegen Rosalie °05/12/1904 Bree †19/10/1994 Bree 42100
lid van de Erewacht van het Heilig Sacrament lid van de bond van gepensioneerden en van K.V.L.V. geboren te Bree op 5 december 1904 en rustig van ons heengegaan in het ziekenhuis te Bree op 19 oktober 1994, gesterkt door de Ziekenzalving de families Vanderwegen en Vanbever
vader Vanderwegen Eugeen
moeder Vanbever Angelina
van der Zanden Johan °03/09/1926 Sint-Oedenrode (NL) †13/01/2000 Leuven 18687
weduwnaar sinds ? lid van de bond van gepensioneerden, van de W.W. en van Ziekenzorg omringd door ons allen overleden in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven de families van der Zanden, Koks, van de Sande en van Acht
Bidprentje.
gehuwd met Koks Joke
Vanderzanden Frans (Broeder) (o.s.c.) °18/11/1907 Schaik (NL) †03/04/2002 Maaseik 6778
geprofest te Sint-Agatha-Cuyk op 21 december 1927 gouden, diamanten, briljanten en platina kloosterjubilaris broeder-koster van de Kruisherenkerk te Maaseik overleden te Maaseik op 3 april 2002
Bidprentje en rouwbrief.
Van der Zijl Jeanne (Zuster Marie-Stphane) °22/03/1904 Maaseik †05/11/1944 Venlo (NL) 38537
geboren te Maaseik den 22 Maart 1904 hare eeuwige geloften afgelegd in de Congregatie der Zusters van Liefde te Tilburg den 15 November 1937 doodelijk getroffen te Venlo den 5 November 1944 ten gevolge van oorlogsgeweld
Bidprentje.
vader Van der Zijl Michel Hubert
moeder Van Laar Stephanie Maria Josephina
Van der Zijl Michel Hubert °07/04/1866 Maastricht (NL) †23/02/1911 Maaseik 9605
Bidprentje.
gehuwd met Van Laar Stephanie Maria Josephina
Vanderzijl Irne Antoinette Marie H. °01/05/1899 Maaseik †16/06/1985 Maaseik 1416
weduwe sinds 01/02/1969 geboren te Maaseik op 1 mei 1899 en overleden in het rusthuis te Maaseik op 16 juni 1985, gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk de families Vanderzijl en Driessen Onze Lieve Heer is toch een goeie mens. Dit is geen Bijbels woord, maar een van de rake uitspraken die haar leven kenmerkte: kritisch tegenover wat mensen toch maar kunnen, maar vol vertrouwen op wat God zal doen. Zij had de gave mensen en gebeurtenissen zeer klaar te zien en te doorzien. Daarom waren haar meningen dikwijls raak en steeds geestig. Zij had een weldoende invloed waar mensen niet konden relativeren en een samenzijn met haar was echt opbeurend waar men alles te zwaar en te gewichtig nam. Op deze, haar eigen manier, heeft zij gedurende verschillende moeilijke jaren, naast de zorg voor haar eigen gezin, ook die voor de kinderen van de familie op zich genomen. Zij is zichzelf gebleven en tot in de goede momenten van haar allerlaatste dagen was het een plezier haar te bezoeken.
Bidprentje.
vader Van der Zijl Michel Hubert
moeder Van Laar Stephanie Maria Josephina
gehuwd met Driessen Andr Pierre Hubert Antoon te Maaseik
Vanderzijl Jerome °1928 Maaseik onbekend 32874
vader Vanderzijl Theodore Antoine Marie Hubert
moeder Van Venckenray Maria Hubertina Wilhelmina
gehuwd met De Coninck Magda
Vanderzijl Paul Pierre Marie Antoine °17/05/1900 Maaseik †20/08/1954 Maaseik 1694
vader Van der Zijl Michel Hubert
moeder Van Laar Stephanie Maria Josephina
gehuwd met Jongen Elisabeth Maria Catharina te Maaseik
Vanderzijl Peter °28/06/1936 Maaseik †07/11/1975 Geleen (NL) 1915
geboren te Maaseik, op 28 juni 1936 en overleden na een tragisch ongeval te Geleen (Nederland) op 7 november 1975, gesterkt in extremis door de Sakramenten der zieken de families Vanderzijl en Pareyn kinderen Theo en Hans Vanderzijl
Bidprentje.
vader Vanderzijl Theodore Antoine Marie Hubert
moeder Van Venckenray Maria Hubertina Wilhelmina
gehuwd met Pareyn Lisette
Vanderzijl Theodore Antoine Marie Hubert °05/09/1901 Maaseik †25/11/1983 Maaseik 177
weduwnaar sinds 26/02/1976 Hij was een persoonlijkheid, een man van karakter, rechtvaardig en bekwaam, eerbied afdwingend en toch eenvoudig. Met veel plichtsbesef stelde hij zijn rijke talenten in dienst van zijn zieken, zijn familie, zijn vrienden en colega's. Met hem verdwijnt uit onze kleine stad een grote figuur, een voorbeeld van stil geloof, eenvoud en godsvertrouwen. Een Maaseikenaar van de oude, maar gouden stempel. Houden wij zijn lang en stralend voorbeeld in hoge ere.
Bidprentje.
vader Van der Zijl Michel Hubert
moeder Van Laar Stephanie Maria Josephina
gehuwd met Van Venckenray Maria Hubertina Wilhelmina op 26/04/1927 te Maaseik
Van de Sande Sebilla Hubertina °17/12/1853 Kessenich †16/06/1935 Breda (NL) 35242
weduwe van den Heer Mathijs Hubert Van Geneijgen weduwe van den Heer Jacobus Kruijt godvruchtig overleden te Breda op 16 Juni 1935, na gesterkt te zijn door de H. H. Sacramenten der Stervenden
Bidprentje.
gehuwd met Kruijt Jacobus
gehuwd met Vangeneijgen Mathijs Hubert
Vandesande Anna Catharina °25/03/1873 Maaseik †18/02/1965 Maaseik 7419
weduwe sinds ? geboren te Maaseik op 25 maart 1873 en aldaar godvruchtig in de Heer overleden op 18 februari 1965, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten de families Paumen en Vandesande
Bidprentje.
vader Vandesande Matheus Winandus
moeder Hons Petronella Helena
gehuwd met Paumen Theodoor te Maaseik
Vandesande Anny °21/03/1923 Maaseik †07/08/1999 Veurne 20013
weduwe sinds 18/08/1992 overleden te Veurne op 7 augustus 1999 de families Vandesande, Flypo, Gerarts en Libeer
Bidprentje en rouwbrief.
vader Vandesande Xxxxxxx
moeder Gerarts Yyyyy
gehuwd met Flypo Roger
Vandesande Chretien Louis Lon Marie Mat. °13/04/1925 Maaseik †06/01/1995 Maaseik 16022
weduwnaar sinds ? gepensioneerde van de N.M.B.S. overleden te Maaseik op 6 januari 1995
Bidprentje.
gehuwd met Vanherle Philippina Maria Paulina op 25/06/1955 te Zonhoven
Vandesande Helena Maria Petronella °11/07/1883 Maaseik †19/11/1959 Maaseik (Aldeneik) 595
woonde op de rechterhoek van de Javanastraat en Leeuwerikstraat werkte jongzijnde in het Brusselse geboren te Maaseik, op 11 juli 1883 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Aldeneik (Maaseik), op 19 november 1959, voorzien van de Genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk families Lemmers, Vandesande, Leyen, Hons en Jongen
Bidprentje.
vader Vandesande Matheus Winandus
moeder Hons Petronella Helena
gehuwd met Lemmers Jan
Vandesande Hendrina °04/05/1889 Maaseik †31/07/1984 Echt (NL) 30860
weduwe sinds ? Zij werd geboren te Maaseik op 4 mei 1889 en overleed op 31 juli 1984, voorzien van de H. Sacramenten der zieken, in 't bejaardencentrum "de Eghte" te Echt. De zeswekendienst wordt gehouden in de parochiekerk van Stevensweert op zondag 9 september 1984 om 9.30 uur.
Bidprentje.
gehuwd met Francot Jozef
Vandesande Jacobus °03/10/1851 Kessenich †25/01/1912 Kessenich 14996
gemeentesecretaris benoemd op 16/01/1880 bij K.B. van 03/01/1882 mocht hij het ambt van gemeentesecretaris kumuleren met het ambt van schepen hij was pauselijk zoeaaf
gehuwd met Lamberigts Maria Sybilla
Vandesande Joannes Martinus °1888 Maaseik onbekend 39584
vader Vandesande Matheus Winandus
moeder Hons Petronella Helena
gehuwd met Gielen Maria Catharina Elisabeth op 31/08/1918 te Heppeneert (kerk)
Vandesande L. °1877 onbekend †1942 onbekend 35428
eere-gemeentesecretaris
gehuwd met Strijckers N.
Vandesande Lucie °1905 Maaseik onbekend 29872
haar vader Br verkocht onder de eerste W.O. fietsen op de Eikerstraat; daarna verhuist naar de Bospoort waar hij het beroep uitoefende van slager
vader Vandesande Lambertus Johannes Wilhelmus
moeder Deuss Maria Elisabeth
gehuwd met Lambrechts Xxxxxxx
Vandesande Maria °08/05/1914 Maaseik †22/01/1983 Maaseik 11668
geboren te Maaseik op 8 mei 1914 en aldaar godvruchtig overleden op zaterdag 22 januari 1983, voorzien van de Sacramenten der zieken de families Vandesande en Gerarts Met het overlijden van Mia van Jaan is een populaire Maaseiker figuur heengegaan; als herbergierster op het Kerkplein was zij door heel Maaseik gekend.
Bidprentje.
vader Vandesande Xxxxxxx
moeder Gerarts Yyyyy
Vandesande Maria Brigitta °12/03/1854 Maaseik †31/12/1937 Maaseik 5770
geboren te Maaseik den 12 Maart 1854 en aldaar overleden, voorzien van de H.H. Sacramenten den 31 December 1937
Bidprentje.
gehuwd met Jongen Henri te Maaseik
Vandesande Maria Helena Josephina °06/02/1874 Maaseik †03/04/1946 Maaseik 42534
lid van den Bond van de Liefdeslavinnen en van Onze-Lieve-Vrouw van goeden raad geboren te Maaseik 6 Februari 1874, aldaar godvruchtig overleden in het stedelijk hospitaal 3 April 1946, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten de families Vandesande en Van Wijngaerden
Bidprentje.
gehuwd met Van Wijngaerden Henri
Vandesande Matheus Winandus °25/03/1844 Maaseik †1937 Maaseik 27126
beroep: hoefsmid
gehuwd met Hons Petronella Helena op 31/01/1872 te Maaseik
Vandesande Mathilde (Moeder Maria Christiana van Jezus H.Hart °13/04/1887 Maaseik †29/09/1934 Maaseik 47262
zij werd geboren te Maeseyck, den 13 April 1887 legde hare Heilige Geloften af in het klooster der Ursulinen, aldaar, den 4 November 1912 en, gesterkt door de Heilige Sacramenten, met volkomen onderwerping aan Gods aanbiddelijken wil, is zij zachtjes ontslapen den 29 September 1934
Bidprentje.
Vandesande Petronella °10/02/1873 Maaseik †27/01/1960 Maaseik 27134
weduwe sinds 16/12/1936 n 1910: schoen- en kledingwinkel Valk-Vandesande, Bosstraat 50, Maaseik foto van postkaart in De Maaseikenaar, jaargang XLV, 2014, nr. 4 pagina 155
gehuwd met Valk Michel
Vandesande Petronella Elisabeth J. J. °21/01/1920 Maaseik †18/01/2000 Maaseik 663
weduwe sinds 14/08/1987 overleden te Maaseik op 18 januari 2000 de families Berghs en Vandesande
Bidprentje en rouwbrief.
vader Vandesande Xxxxxxx
moeder Gerarts Yyyyy
gehuwd met Berghs Pierre Gerard Theodore Louis op 27/08/1941 te Maaseik
Vandesande Xxxxxxx ° onbekend onbekend 30326
gehuwd met Gerarts Yyyyy
van de Schoor Jaak °10/01/1911 Weert (NL) †04/03/1991 Maaseik 35376
lid van de bond van gepensioneerden overleden te Maaseik op 4 maart 1991, gesterkt door het Sacrament der zieken de families van de Schoor, Meuwissen, Snijders en Drenters
Bidprentje.
gehuwd met Meuwissen Antje
Vandeschoor Pierre Henri Florent °19/06/1910 Hasselt onbekend 18328
overleden vr 1996 oud-grenswachter in de kazerne te Maaseik tussen 1934 en 1940 (zie "De Maaseikenaar", jaargang XL, 2009, nr.2, pagina 87)
gehuwd met Monsieur Elisabeth Anna Gertrudis Leopoldina op 14/02/1939 te Maaseik
Vandessel Fien °08/05/1924 Hamont †02/05/2005 Hasselt 43675
lid van de missienaaikring, van Ziekenzorg en de hobbyclub medestichtster van nv Vaheja zij werd geboren te Hamont op 8 mei 1924 en is, omringd door ons allen, onverwacht overleden in het Salvatorziekenhuis te Hasselt op 2 mei 2005, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Vandessel, Vanherk, Hurkmans en Rutten 5 kinderen: Jos, Maurice, Henri, Lisette en Philo Vanherk
gehuwd met Vanherk Jan
Vandesteene Julianus Raymondus Carolus °16/02/1910 Oostende †21/06/1995 Maaseik 4308
Bidprentje.
gehuwd met Dirks Mathilde Antoinette Marie L. op 26/10/1936 te Maaseik
Van Deur Theodorus °1872 onbekend onbekend 23366
overleden vr 1952
gehuwd met Kwaspen Mathea
Vandeur Hubert °28/08/1938 Molenbeersel †26/03/1984 Genk 36994
geboren te Molenbeersel op 28/08/1938 en overleden te Genk op 26/03/1984
Bidprentje.
Vandeur Maria °1884 onbekend onbekend 22164
weduwe sinds 14/04/1962
gehuwd met Vanhove Peter Mathijs
Vandeur Maria Anna Jeannette °17/06/1877 Tongerlo †20/04/1944 Kinrooi 17841
vroegtijdig overleden zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 maart 2002, jaargang 21 - nr. 1 - pagina 32
gehuwd met Craeghs Joannes Mathijs op 28/05/1903 te Kinrooi
Vandeur Mathieu °18/10/1926 Bree †17/07/1980 Knokke 20652
advocaat, plaatsvervangend vrederechter geboren te Bree op 18 oktober 1926 en godvruchtig overleden te Knokke op 17 juli 1980, gesterkt door het Sakrament van de zieken de families Vandeur-Craenen en Boonen-Beckers
Bidprentje.
vader Vandeur Mathieu
moeder Craenen Elisabeth
gehuwd met Boonen Cato Lucia op 20/09/1956 te Bree
Vandeur Mathieu °14/05/1897 Molenbeersel †29/03/1980 Bree 22203
weduwnaar sinds 1970 lid van de bond van gepensioneerden godvruchtig overleden te Bree
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Craenen Elisabeth
Vandeur Paul °17/05/1911 Hasselt †10/07/1961 Maaseik 3958
onderwijzer en schoolhoofd van de lagere school der Kruisheren te Maaseik voorheen schoolhoofd in Kiewit (plaats in Maaseik via prior Hoogheberg) onderwijzer aan de voorbereidende afdeling van het H. Kruiscollege te Maaseik secretaris van het Oudercomit lid van het C.O.V., van de bond van het Heilig Hart en van andere godvruchtige genootschappen vrij schielijk overleden in het stedelijk ziekenhuis te Maaseik op 10 juli 1961, voorzien van de Sacramenten der stervenden en de Pauselijke zegen in doodsstrijd de families Vandeur en Schoofs Meester Vandeur was een geboren onderwijze en opvoeder. Meer dan dertig jaar gaf hij zich met heel zijn persoonlijkheid aan zijn leerlingen. Hij was een stipt en en gewetensvol man, die leefde voor zijn klas en die met vaste hand zijn leerlingen leidde en aanmoedigde.
Bidprentje.
gehuwd met Schoofs Victoria Josephina MATHEA Maria
Vandeur Peter Jan °04/01/1893 Molenbeersel †13/01/1982 Molenbeersel 10031
bijeenkomst en rouwbeklag: Vlasbrei 10 begrafenis op 16/01/1982 om 10u30 oudstrijder 1914-1918 vereerd met verschillende eretekens lid van de kristene bond van gepensioneerden Met deze man is een sympathieke figuur uit onze dorpsgemeenschap heengegaan, 'n oudstrijder-vuurkruiser 1914-1918. Tijdens deze vier lange oorlosgjaren was hij zomer en winter, dag en nacht in de loopgraven aan de IJzer. Een ongelooflijke moed en onuitputtelijke wilskracht was zijn inzet voor de vrijheid van ons land. Dit zou heel zijn leven kenmerken, eens gekozen voor het boerenleven: sterk in het leven staan, in diepe verbondenheid met de grond die hij liefdevol bewerkte, een hard labeur van de morgen tot de avond. Sedert vele jaren door blindheid getroffen, bleef hij toch een opgewekt man met een gul hart. Met zijn rijzige gestalte, met veel wijsheid, als nuchter en oprecht denker, kon hij groot en klein boeien. Elk stukje beleving herleefde hij in zijn verhaal- en vertelkunst, gellustreerd met de gave van een kunstenaar. de families Vandeur, Verwielen, Hendrickx en Kuppens
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Verwielen Gertrudis te Molenbeersel
Vandeur Renier Lambert Joseph °22/12/1900 Hasselt †07/09/1959 Hasselt 1034
gehuwd met Janssen Elisabeth Mathilde
Van Deursen Alphonse °20/03/1864 Bree †01/03/1934 Bree 28826
rustend schoolhoofd lid van den Bond van het Heilig Hart en den Wekelijkschen Kruisweg vereerd met 't Burgerlijk Kruis van eerste klas godvruchtig overleden te Bree den 1 Maart 1934, voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
Bidprentje.
gehuwd met Bayens Carolina
Van Deursen Gaston °31/01/1893 Sint-Truiden †24/05/1965 Gerdingen 4375
lid van de Bond van het Heilig Hart erevoorzitter van de Slachtersbond van Bree - Peer met heldere geest en berusting ontving hij de sacramenten der zieken en sloot daarna zijn zieke ogen om het hemelse geluk te mogen gaan aanschouwen voor eeuwig
Bidprentje.
gehuwd met Eyckens Adrienne te Bree
Vandeursen Anna Maria °1823 Opglabbeek †25/09/1886 Ellikom 49399
gehuwd met Vrolijkx Willem in 1851 te Opglabbeek
Vandeursen Betsy °24/02/1929 Bree †22/10/1934 10796
lid der Heilige Kindsheid aan de liefde harer ouders ontrukt den 22 oktober 1934
Bidprentje.
vader Van Deursen Gaston
moeder Eyckens Adrienne
Vandeurzen Agnes °01/04/1914 Opglabbeek †26/03/1996 As 44348
lid van de bond van gepensioneerden geboren te Opglabbeek op 1 april 1914 en in familiekring overleden te As op 26 maart 1996, gesterkt door het Sakrament van de zieken de families Vandeurzen en Slegers In goede en kwade dagen Veel mooie dagen hebben Agnes en Louis beleefd in hun oud huizeke; maar oude bomen verplant men niet gemakkelijk. Verkeer vraagt betere wegen en soms offers. Agnes heeft zich nooit thuis gevoeld in de mooie woning die haar werd toegewezen. Het werd echter de aanloop naar een woonst bij dochter Mia. Hartelijk dank Lambert en Mia een ook aan Tilly voor haar dagelijkse bezoekjes en gezelschap. Ook dank aan de thuisverpleging. .
Bidprentje.
gehuwd met Slegers Louis
Vandeurzen Agnes (Zuster) °31/12/1913 Opglabbeek †18/04/2001 Leuven 3984
geprofest als Zuster van Liefde te Gent op zondag 19/03/1944
vader Vandeurzen Hendrik
moeder Gerits Mechtildis
Vandeurzen Catharina °22/01/1920 Opglabbeek †22/06/1996 Opglabbeek 44318
bestuurslid van Ziekenzorg lid van het Sint-Jozef zangkoor, van de Eucharistische gebedsgroep en lid van de K.A.V. geboren te Opglabbeek op 22 januari 1920 en er godvruchtig in familiekring overleden op 22 juni 1996, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Vandeurzen-Evens en Derkoningen-Vangehuchten
Bidprentje.
gehuwd met Derkoningen Theophiel
Vandeurzen Helena °07/01/1900 Opglabbeek †01/02/1969 Opglabbeek 38406
weduwe sinds ? lid van de bond van het Heilig Hart en van de ouden van dagen geboren te Opglabbeek de 7 januari 1900 en aldaar godvruchtig overleden de 1 februari 1969, voorzien van de laatste H.H. Sakramenten der stervenden de families Schreurs en Vandeurzen
Bidprentje.
gehuwd met Schreurs Laurens
Vandeurzen Helena °1904 onbekend onbekend 40146
weduwe sinds 28/03/1975
gehuwd met Geebelen Jan
Vandeurzen Hendrik °1887 onbekend onbekend 30233
weduwnaar sinds 24/09/1959
gehuwd met Gerits Mechtildis
Vandeurzen Hendrik °02/06/1879 Opglabbeek †14/04/1939 Opglabbeek 48095
geboren te Opglabbeek op 2 juni 1879 en overleden te Opglabbeek op 14 april 1939
gehuwd met Grondelaers Catharina
Vandeurzen Henri °28/04/1924 Opglabbeek †20/10/2005 Opglabbeek 27178
geboren te Opglabbeek op 28 april 1924 en thuis in familiekring overleden te Opglabbeek op 20 oktober 2005 de families Vandeurzen en Janssen
Bidprentje.
gehuwd met Janssen Anna
Vandeurzen Henri °1898 onbekend 23691
overleden vr 1979
gehuwd met Bijnens Gertrude
Vandeurzen Henri °17/12/1912 Opglabbeek †22/12/2002 Opglabbeek 24187
weduwnaar sinds ? Bompa was, zoals een bompa zijn moet: eerlijk, rechtdoor en altijd welgemoed, warm van hart, luisterend oor.
Bidprentje en rouwbrief.
vader Vandeurzen Hendrik
moeder Gerits Mechtildis
gehuwd met Bongaerts Gertrude
Vandeurzen Hubert °1915 onbekend onbekend 16459
overleden vr 2001
vader Vandeurzen Hendrik
moeder Gerits Mechtildis
gehuwd met Frederix Jeanne
Vandeurzen Joannes Antonius °21/12/1903 Molenbeersel †06/03/1975 onbekend 8558
gehuwd met Borkelmans Mechtildis Maria Herlindis op 23/10/1937 te Maaseik
Vandeurzen Jozef °06/01/1929 Opglabbeek †17/05/2005 onbekend 24837
gepensioneerd onderwijzer bestuurder van Bureel Janssen nv overleden na afscheid van zijn familie op 17 mei 2005
gehuwd met Schreurs Maria
Vandeurzen Lambert °21/02/1930 Opglabbeek †07/07/1980 Dilsen 39746
lid van de schutterij Sint-Lambertus, de K.W.B., de mijnwerkers-brancardiers en andere godsdienstige genootschappen geboren te Opglabbeek op 21 februari 1930 en overleden te Dilsen op 7 juli 1980 de families Vandeurzen-Evens en Derkoningen-Vangehugten
Bidprentje.
gehuwd met Derkoningen Theresia
Vandeurzen Lambert °02/12/1890 Opglabbeek †27/09/1980 Opglabbeek 19101
medestichter van de fanfare Sint-Jozef lid van de bond van gepensioneerden en andere godsdienstige genootschappen godvruchtig overleden te Opglabbeek de families Vandeurzen-Roex en Bijnens-Verslegers
Bidprentje.
gehuwd met Bijnens Catharina
Vandeurzen Lena °1925 onbekend onbekend 27066
vroegtijdig overleden
gehuwd met Raets Andr
Vandeurzen Leon °08/05/1935 Opglabbeek †05/03/1994 Leuven 19769
lid van Limzibad en van rolstoelbasketbalclub Reval Opglabbeek lid van de bond van gehandikapten Opglabbeek en lid van Ziekenzorg onverwacht overleden in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven de families Vandeurzen-Jacobs en Nissen-Dedroog
Bidprentje.
gehuwd met Nissen Jeannine
Vandeurzen Maria Gertrudis °08/08/1899 Stramproy (NL) †11/10/1984 Niel-bij-As 30184
weduwe sinds 31/10/1962 zacht ontslapen in de Heer te Niel-bij-As de families Vandeurzen-Janssen en Pex-Beenders
Bidprentje.
gehuwd met Pex Jacob Hendrik
Vandeurzen Mia °17/04/1925 Opglabbeek †18/10/1983 Waterschei 35234
bestuurslid van de K.A.V. bestuurslid van het wijkkomitee Maaslands Huis lid van de sociale werkgroep Eisden Tuinwijk overleden in de Andr Dumontkliniek te Waterschei op 18 oktober 1983, gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Ramakers en Vandeurzen
Bidprentje.
gehuwd met Ramakers Henri
Vandeurzen Peter Hubertus °22/07/1902 Molenbeersel †29/03/1974 Genk 37005
lid van de familiebond en van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Molenbeersel op 22 juli 1902 en godvruchtig overleden te Genk op 29 maart 1974, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken de families Vandeurzen en Cops
Bidprentje.
gehuwd met Cops Elisabeth Octavia
Vandeurzen Pieter °27/03/1918 Opglabbeek †19/09/2002 Waterschei 19104
oudstrijder en oorlogsinvalide 1940-1945 lid van de verbroedering van oudstrijders Opglabbeek erelid van de Koninklijke Schutterij Sint-Amandus Opglabbeek eervol onderscheiden met het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II en met de burgerlijke eretekens eerste en tweede klasse geboren te Opglabbeek op 27 maart 1918 en overleden in de Andr Dumontkliniek te Waterschei op 19 september 2002, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Vandeurzen-Maes en Bijnens-Casters
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Bijnens Gertrude
Vandeurzen Renier °10/10/1922 Opglabbeek †19/12/1995 Genk 35476
weduwnaar van mevrouw Maria Hermanns sinds ? levensgezel van mevrouw Martha Reniers na een kortstondige ziekte overleden te Genk op 19 december 1995, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Vandeurzen-Grondelaers, Hermanns-Niessen
Bidprentje.
gehuwd met Reniers Martha te partners
gehuwd met Hermanns Maria
Vandeurzen Theodorus Hubertus °16/08/1909 Molenbeersel †30/07/1981 Maaseik 9176
gepensioneerd mijnwerker van Eisden bestuurslid van de Kristene Ziekenkas lid van de Kristene Bond van Gepensioneerden lid van het ouderkomitee van het Rito oud-lid van het feestkomiteit zacht ontslapen in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Smeulders Helena Maria Aldegonda op 17/04/1936 te Maaseik
Vandeurzen Werner °12/06/1961 Opglabbeek †05/05/1985 Lommel 24841
zoon Andy VANDEURZEN, Werner, geboren op 12-06-1961 te Opglabbeek, overleden op 05-05-1985 te Lommel op 23-jarige leeftijd, begraven op 09-05-1985 te Bree, echtgenoot van Knig Monica. (bron: Het Belang van Limburg, 1985-05-07)
vader Vandeurzen Jozef
moeder Schreurs Maria
Van de ven Alfons °29/09/1950 Genk †31/08/1961 Diest 20596
bij een smartelijk verkeersongeval godvruchtig in de Heer overleden in de Sint-Jozefskliniek te Diest
Bidprentje.
Van de Ven Eugne °06/10/1924 Bree †11/11/1998 Bree 3743
Ga nooit heen zonder te groeten. Ga nooit heen zonder een zoen. Wie het noodlot zal ontmoeten, kan het morgen niet meer doen. Ga nooit weg zonder te praten, dat doet een hart soms zo'n pijn. Wat je 's morgens hebt verlaten, kan er s' avonds niet meer zijn.
Bidprentje.
gehuwd met Gysen Jeanne
Van de Ven Jef °30/04/1922 Bree †19/03/1995 Bree 23312
ondervoorzitter, eresecretaris van de Koninklijke Harmonie "Sint-Michiel" Bree ridder in de Kroonorde burgerlijk oorlogsslachtoffer 1940-1945 lid van het Verbond der Veteranen van Z.M. Koning Leopold III ondervoorzitter, schatbewaarder der weggevoerden 1940-1945, afdeling Bree secretaris van de visclub "De Kemphengelaars" Bree medewerker van de H. Don Bosco geboren te Bree op 30 april 1922 en godvruchtig overleden te Bree op zondag 19 maart 1995, gesterkt door het Heilig Sakrament van de zieken de families Van de Ven en Huijsmans
Bidprentje.
gehuwd met Huysmans Gerta
Van de Ven Theo °13/04/1952 Genk †31/08/1961 Diest 20597
bij een smartelijk verkeersongeval godvruchtig in de Heer overleden in de Sint-Jozefskliniek te Diest
Bidprentje.
van de Ven Truus °1937 onbekend onbekend 44132
overleden vr 2007
gehuwd met Martens Lambert
Vandeven Annita °05/03/1957 Genk †03/02/2004 Hasselt 18063
moeder van Micha en Timothy Borgs
Bidprentje.
gehuwd met Borgs Louis
Vandeven Bertha °1918 onbekend onbekend 29433
overleden vr 2006
gehuwd met Hesius Jef
Vandeven Hubert °19/07/1868 Neeroeteren †19/10/1955 Neeroeteren 45784
jonkman lid van de Bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen vereerd met het Kerkelijk Ereteken Sint-Lambertus van het Bisdom Luik voor 25 jaar kerkbediende geboren te Neeroeteren, 19 Juli 1868 en aldaar zeer godvruchtig overleden, 19 October 1955, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de families Vandeven en Teuwen
Bidprentje.
Vandevenne Catharina Hubertina °23/10/1839 Maaseik †27/06/1930 onbekend 4204
uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 18
gehuwd met Pernot Franois Hubert Nicolas
Vandevenne Emmanuel Renier Albert °25/12/1915 Kessenich †18/02/1938 Maaseik 35309
lid van den bond van het Heilig Hart, van het zangkoor en van de Koninklijke Schutterij Sint-Martinus geboren te Kessenich den 25 December 1915 en te Maaseik, ten gevolge van een pijnlijk ongeval, godvruchtig in den Heer overleden, in volle overgave aan Gods Heilige Wil, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten, den 18 Februari 1938
Bidprentje.
Vandevenne Hubert °25/07/1911 Kessenich †20/09/1981 Kessenich 20586
ondervoorzitter van de kristene bond van gepensioneerden zacht in de Heer ontslapen te Kessenich de families Vandevenne, Tilmans, Snijders en Vandebosch
Bidprentje.
gehuwd met Tilmans Henriette
Vandevenne Jean °1840 onbekend onbekend 45368
weduwnaar sinds 27/08/1908
gehuwd met Van Herckenrode Maria Alphonsina Agnes Hubertina
Vandevenne Mia °1918 onbekend onbekend 46244
gehuwd met Tube Jaak
Van de Vin Hubertus °11/06/1905 Neeritter (NL) †29/08/1980 Kinrooi 20499
lid van verschillende godvruchtige genootschappen geboren te Neeritter (Ned.) op 11 juni 1905 en overleden te Kinrooi op 29 augustus 1980, gesterkt door het sakrament der zieken de families Van de Vin en Moors
Bidprentje.
gehuwd met Moors Catharina in 1935
Vandevin Elisabeth °08/04/1898 Geistingen †22/02/1983 Eisden 40092
weduwe sinds 21/11/1964 lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Geistingen op 8 april 1898 en overleden te Eisden op 22 februari 1983, voorzien van de zalving der zieken de families Vandevin en Vankerkom
Bidprentje.
gehuwd met Vankerkom Pierre Hubert
Vandevin Elisabeth Maria ° Neeritter (NL) †12/12/1979 Kessenich 29001
lid van de kristene bond van gepensioneerden zachtjes in de Heer ontslapen te Kessenich
Bidprentje.
gehuwd met Verstappen Jan
Vandevin Henri °1900 onbekend onbekend 41235
vroegtijdig overleden
gehuwd met Vandewinkel Maria Elisabeth
Van de Voorde Bertha °1911 onbekend onbekend 28843
vroegtijdig overleden
gehuwd met Bracke Eduard Achiel
Van de Voorde Herman °29/04/1954 Leuven †02/06/1982 Genk 28348
overleden ten gevolge van een verkeersongeval te 't Hasselt, Bree VAN DE VOORDE, Herman, geboren op 29-04-1954 te Leuven, overleden op 02-06-1982 te Genk op 28-jarige leeftijd, begraven op 05-06-1982 te Kessenich, echtgenoot van Vastmans Catharina. (bron: Het Belang van Limburg, 1982-06-04)
gehuwd met Vastmans Catharina
Vande Voorde Tineke °12/01/1927 Hasselt †25/12/1995 Gent 33309
na een zo dienstbaar en gegeven leven onverwacht overleden te Gent in de Kerstnacht op 25 december 1995
Bidprentje.
gehuwd met Van Acker Maurice
Vandevoort Victorine Hubertina (Zuster) °18/12/1908 Sint-Truiden †27/11/1994 Herk-de-Stad 3004
VANDEVOORT, Victorine, geboren op 18-12-1908 te Sint-Truiden, overleden op 27-11-1994 te Herk-de-Stad op 85-jarige leeftijd, begraven op 01-12-1994 te Herk-de-Stad. (bron: Het Belang van Limburg, 1994-11-30)
Van de Vorst Alda °31/01/1925 Hunsel (NL) †29/10/2005 Maaseik 25342
weduwe sinds 13/06/2005 overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Van de Vorst, Segers, Stals en Verwielen
Rouwbrief.
gehuwd met Segers Pierre
van de Vorst Hubertina °1921 onbekend onbekend 35371
overleden vr 1991
gehuwd met van Dael Cornelus
Van de Vorst Maria Catharina °18/03/1930 Hunsel (NL) †16/03/1992 Maaseik 17253
godvruchtig in de Heer ontslapen in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Van de Vorst en Coolen
Bidprentje.
gehuwd met Coolen Louis
Van de Vorst Pierre °1925 onbekend onbekend 30010
gehuwd met Kuppens Truke
Van de Vorst Theo °18/12/1921 Hunsel (NL) †17/07/2004 Kinrooi 20985
thuis in familiekring overleden te Kinrooi
Bidprentje.
gehuwd met Nieskens Martina
Vandevorst Geoffrey °25/08/1976 Genk †17/02/2001 Weert (NL) 2385
lid van tafeltennisclub Meteor te Bree na een smartelijk ongeval overleden te Weert (NL)
Vandewaerde Albert °18/08/1933 Bocholt †27/04/2004 Genk 23502
lid van de Landelijke Gilde overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk kinderen Luc, Josette, Linda, Jos, Jean, Erik en Nadja kleinkinderen Lene, Ward, Ine, Sietse, Seppe en Eline
Bidprentje.
gehuwd met Heynickx Martha
Vandewaerde Jef °26/10/1928 Bocholt †27/02/1998 Bocholt 24697
weduwnaar sinds 1991 lid van Ziekenzorg erelid van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen in familiekring overleden te Bocholt de families Vandewaerde, Gielkens, Verheyen en Smeets
Bidprentje.
gehuwd met Gielkens Thrse
Vandewaerde Lena °21/08/1913 Bocholt †26/08/2003 Bree 21116
weduwe sinds ? lid van K.V.L.V., Ziekenzorg en van de bond van gepensioneerden omringd door ons allen overleden in het ziekenhuis Maas en Kempen, campus Bree de families Vandewaerde, Kusters, Jaeken en Weltjens
Rouwbrief.
gehuwd met Kusters Jef
Vandewaerde Maria °1915 onbekend onbekend 16344
overleden vr 2003
gehuwd met Cuypers Henri
Vandewal Albert °1917 onbekend onbekend 21851
overleden vr 2004 kinderen: Roger (), Mariet, Jacqueline en Freddy Vandewal
gehuwd met Liberloo Maria
Vandewal Anna °1912 onbekend 22442
weduwe sinds 19/04/1963
gehuwd met Paradis Mathieu
Vandewal Anna Catharina °28/12/1891 Kinrooi †07/03/1977 Beek 35366
weduwe sinds ? lid van de bond van gepensioneerden, van het Marialegioen en andere godvruchtige genootschappen geboren te Kinrooi op 28 december 1891 en godvruchtig overleden te Beek Bree op 7 maart 1977, gesterkt door het sakrament van de zieken de families Vandewal en Kenis
Bidprentje.
gehuwd met Kenis Jaak
Vandewal Anna Helena °22/03/1862 Kinrooi †15/10/1931 Bocholt 13332
godvruchtig in den Heer overleden te Bocholt
Bidprentje.
gehuwd met Hillen Petrus Jacobus
Vandewal Arnold °10/09/1902 Neeroeteren †22/05/1976 Elen 8120
VANDEWAL, Arnold, geboren op 10-09-1902 te Neeroeteren, overleden op 22-05-1976 te Elen op 73-jarige leeftijd, begraven op 26-05-1976 te Elen, echtgenoot van Hulsbosch Margaretha. (bron: Het Belang van Limburg, 1976-05-25)
gehuwd met Hulsbosch Margaretha
Vandewal Catharina °14/06/1905 Neeroeteren †13/02/1982 Maaseik 29036
weduwe van Hendrik Tomassen echtgenote van Jozef Neijens godvruchtig overleden te Maaseik de families Vandewal, Tomassen, Neijens, Geelen en Conings
Bidprentje.
gehuwd met Neyens Jozef
gehuwd met Tomassen Hendrik
Vandewal Catharina Maria °24/08/1905 Kinrooi †27/04/1997 Weert 30837
weduwe sinds 1988 Zij werd geboren op 24 augustus 1905 in Kinrooi en overleed in het bejaardenhuis Van Berlo Heem in Weert, gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken, op 27 april 1997. Wij hebben haar te rusten gelegd bij pap op het Sint-Josephkerkhof in Weert-Keent.
Bidprentje.
gehuwd met Moonen Joep
Vandewal Elisa °28/10/1923 Meeuwen †31/03/1978 Hasselt 24232
VANDEWAL, Elisa, geboren op 28-10-1923 te Meeuwen, overleden op 31-03-1978 te Hasselt op 54-jarige leeftijd, begraven op 04-04-1978 te Meeuwen, echtgenote van Grieten Jaak. (bron: Het Belang van Limburg, 1978-04-03)
gehuwd met Grieten Jaak
Vandewal Els °07/04/1961 Bree †11/08/1993 Genk 13065
mama van Kristof en Wouter lid van K.V.L.V. geboren te Bree op 7 april 1961 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 11 augustus 1993 de families Vandewal-Brouwers en Peeters-Colson
Bidprentje.
gehuwd met Peeters Leon
Vandewal Erik °06/11/1960 Bree †29/08/1978 Bree 10956
student aan het Technisch Instituut Sint-Michiel te Bree geboren te Bree op 6 november 1960 en aldaar in de Heer overleden op 29 augustus 1978, voorzien van de Sakramenten der zieken Erik was vierde uit een gezin van vijf kinderen. Welkom als hij was als eerste jongen werd hij met liefde vertroeteld, nadat vr zijn komst reeds een broertje was gestorven. ...
Bidprentje.
vader Vandewal Joannes Henricus
moeder Voortmans Gertrude
Vandewal Gertrude °16/04/1914 Neerglabbeek †24/03/1984 Genk 40202
VANDEWAL, Gertrude, geboren op 16-04-1914 te Neerglabbeek, overleden op 24-03-1984 te Genk op 69-jarige leeftijd, begraven op 28-03-1984 te Neerglabbeek, echtgenote van Paredis Jozef. (bron: Het Belang van Limburg, 1984-03-26)
gehuwd met Paredis Jozef
Vandewal Gertrudis Elisabeth °12/12/1855 Neeroeteren †16/12/1929 Neeroeteren 47807
weduwe sinds 03/11/1901 geboren te Neeroeteren, den 12 December 1855, en aldaar godvruchtig overleden, na voorzien te zijn van de laatste Heilige Sacramenten der stervenden, den 16 December 1926 kopie van het rouwprentje in het Familieboek Jacobs-Thevissen, pagina 121 Op een dag vroeg Mia, dochter van Toontje Jacobs en kleindochter van Gertrudis Elisabeth Vandewal een boterham aan haar grootmoeder. "Eerst de korstjes opeten", antwoordde grootmoeder. Hierop legde ze haar hoofd op tafel. Het waren meteen haar laatste woorden.
gehuwd met Jacobs Laurentius op 17/04/1890 te Neeroeteren
Vandewal Helena °18/05/1927 Neerglabbeek †04/11/1975 Neerglabbeek 31594
lid van de bond van christelijke gepensioneerden en van de familie-communiebond plots maar niet onvoorbereid overleden te Neerglabbeek de families Vandewal-Schouteden en Moors-Loos
Bidprentje.
gehuwd met Moors Jozef
Vandewal Helena °25/10/1909 Neeroeteren †08/02/1983 Maaseik 18689
weduwe sinds ? lid van de gepensioneerdenbond Sint-Lambertus, lid van de bond van gepensioneerde mijnwerkers lid van de K.A.V. geboren te Neeroeteren op 25 oktober 1909 en godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 8 februari 1983 de families Vandewal, Geelen, Geelen en Wevers
Bidprentje.
gehuwd met Geelen Willem Jozef
Vandewal Helena Maria Gertrudis °08/08/1920 Kinrooi †01/02/1982 Bree 17994
VANDEWAL, Helena, geboren op 08-08-1920 te Kinrooi, overleden op 01-02-1982 te Bree op 61-jarige leeftijd, begraven op 06-02-1982 te Kinrooi, echtgenote van Craeghs Guillaume. (bron: Het Belang van Limburg, 1982-02-04)
vader Vandewal Maximiliaan Hubert
moeder Verlaek Catharina
gehuwd met Craeghs Willem Servatius (Giel) op 03/06/1950 te Kirnooi
Vandewal Hendrik °30/10/1928 Neeroeteren †08/12/1994 Neeroeteren 37425
geboren te Neeroeteren op 30 oktober 1928 en aldaar in familiekring overleden op 8 december 1994, gesterkt door het Heilig Sacrament van de zieken de families Vandewal-Gielen en Moonen-Stieners
Bidprentje.
gehuwd met Moonen Hubertina
Vandewal Hendrik °23/06/1925 Neeroeteren †27/01/1973 Neeroeteren 12005
verzekeringsmakelaar lid van Frebabel en van de Syndikale Kamers
Bidprentje.
gehuwd met Claessens Anna Maria
Vandewal Henri °04/03/1890 Kinrooi †19/03/1961 Bree 23104
lid van de bond van het Heilig Hart godvruchtig in de Heer overleden te Bree de 19 maart 1961, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de families Vandewal en Meurs
Bidprentje.
gehuwd met Meurs Maria Christina Helena
Vandewal Henricus °1860 onbekend 49814
5 kinderen
gehuwd met Theybers Joanna Maria
Vandewal Henri Hubert Max °10/10/1923 Kinrooi †16/01/1959 Kinrooi 16024
lid van de Bond van het Heilig Hart alhoewel sedert geruimen tijd ziekelijk, toch nog geheel onverwacht overleden te Kinrooi de 16 januari 1959
Bidprentje.
gehuwd met Coolen Maria Christina Jeannette
Vandewal Herman °23/11/1936 Neerglabbeek †23/09/2001 Meeuwen 4674
ereschoolhoofd jongensschool Plockroy en Berenheide ondervoorzitter van B.G.J.G., afdeling Meeuwen spelend lid van de Koninklijke Fanfare "De Heidebloem" Meeuwen natuurgids, reisleider en toeristische gids thuis overleden
Bidprentje.
gehuwd met Verrijssen Paula
Vandewal Hubertina °28/08/1919 Neerglabbeek †29/09/1984 Waterschei 37499
VANDEWAL, Hubertina, geboren op 28-08-1919 te Neerglabbeek, overleden op 29-09-1984 te Waterschei op 65-jarige leeftijd, begraven op 04-10-1984 te Neerglabbeek, echtgenote van Schroyen Leo. (bron: Het Belang van Limburg, 1984-10-01)
gehuwd met Schroyen Leo
Vandewal Jan °03/12/1944 Neerglabbeek †19/08/2003 Genk 40530
spelend lid van de Pax-Band Opitter, die Lustige Egerlnder Houthalen, de Jachthoornblazers de Merode Westerlo en van de Koninklijke Harmonie Ons Verlangen Beverst geboren te Neerglabbeek op 3 december 1944 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 19 augustus 2003, gesterkt door het sacrament van de zieken de families Vandewal en Truyen
Bidprentje.
gehuwd met Truyen Lisette
Vandewal Jan °1902 onbekend onbekend 45318
overleden vr 1986
gehuwd met Reyskens Elisabeth
Vandewal Jan (Michel) °07/06/1934 Neeroeteren †27/06/1999 Maaseik 37427
bestuurslid Verbroedering Civiele Bescherming lid van de bond van gepensioneerde mijnwerkers en weduwen, K.W.B., mijnwerkers-brankardiers en het Heilig Paterke van Hasselt geboren te Neeroeteren op 7 juni 1934 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 27 juni 1999, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Vandewal-Maggen en Saesen-Berghs
Bidprentje.
gehuwd met Saesen Gertrude
Vandewal Jean-Pierre (de Witte) °12/10/1955 Neeroeteren †28/04/2002 Leuven 7635
ex-Fordwerknemer lid van biljartclub "'t Royershof", van petanqueclub "Itter" en van meerdere verenigingen godvruchtig in de Heer overleden in het ziekenhuis Gasthuisberg te Leuven
Bidprentje.
gehuwd met Lenskens Jos
Vandewal Joannes Franciscus °11/07/1897 Bree †29/01/1983 Bree 6931
weduwnaar van Maria Lauwers sinds 18/04/1922 echtgenoot van Elsiabeth Lauwers sinds 07/10/1922 oudstrijder en weggevoerde 1914-1918 - vuurkruiser erebestuurslid kristene middenstand Bree erebestuurslid beroepsopleiding lid van de bond van gepensioneerden vereerd met meerdere burgerlijke en militaire eretekens geboren te Bree op 11 juli 1897 en overleden te Bree op 29 januari 1983 de families Vandewal en Lauwers Pa mag terugblikken op een welgevuld, werkzaam en schoon leven. Als timmerman en meubelmaker bezorgde hij menigeen een dak boven het hoofd en velerlei meubels, die het leven vergemakkelijken en veraangenamen. Hij werkte in alle stilte zonder ruchtbaarheid. Naar het voorbeeld van Sint-Jozef was hij een nederig stille timmerman, zo klein in 's werelds ogen. Maar groot was hij in zijn dienstbaarheid en plichtsbetrachting. In wat hij verrichtte, streefde pa naar een zo groot mogelijke perfectie. Wat hij deed, deed hij graag en wat uit zijn handen kwam was af. Naar het voorbeeld van Sint-Jan Berchmans verrichtte hij de gewone dingen van iedere dag zo ongewoon mogelijk, namelijk zo perfect als maar enigszins kon.
Bidprentje.
gehuwd met Lauwers Maria op 04/03/1920 te Bree
gehuwd met Lauwers Maria Hendrica Elisabeth op 07/10/1922 te Bree
Vandewal Joannes Henricus °21/10/1924 Bree †05/12/1996 Genk 10954
weggevoerde - oorlogsinvalide 1940-1945 lid van het verbond der veteranen van Koning Leopold III lid van de bond van gepensioneerden, de 3de leeftijd en kernlid Ziekenzorg godvruchtig overleden te Genk Thieuke en Erik reeds overleden
Bidprentje.
vader Vandewal Joannes Franciscus
moeder Lauwers Maria Hendrica Elisabeth
gehuwd met Voortmans Gertrude te Bree (?)
Vandewal Joannes Jozef Laurentius °19/03/1934 Bree †16/07/1950 Hasselt 13329
godvruchtig overleden in de Salvatorkliniek te Hasselt oudste der kinderen
Bidprentje.
Vandewal Jos °05/07/1939 Bree †30/04/2002 Bree 7455
omringd door ons allen thuis overleden groot- en kleinhandel in rookwaren de families Vandewal, Thys, Meurs en Van Bogget
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Thys Maria
Vandewal Jozef (E.H.) °13/03/1888 Hechtel †24/10/1967 Hechtel 38731
coadjutor salesiaan van Don Bosco werd tot dit leven geboren te Hechtel op 13 maart 1888 intrede in het klooster te Groot-Bijgaarden op 28 augustus 1925 eerste professie op 29 augustus 1926 eeuwige professie op 29 augustus 1929 overleed te Hechtel op 24 oktober 1967
Bidprentje.
Vandewal Maria °1888 onbekend 16781
weduwe sinds 10/11/1949
gehuwd met Herkens Jan Michiel
Vandewal Maria °1906 onbekend 16261
overleden vr 1974
gehuwd met Schrooten Wilhelmus
Vandewal Maria °1876 onbekend onbekend 28564
weduwe sinds 3/10/1944
gehuwd met Frencken Eugne
Vandewal Maria Agnes °08/09/1923 Neerglabbeek †24/10/1998 Sittard (NL) 39334
geboren op 8 september 1923 te Neerglabbeek (Belgi), overleden te Sittard op 24 oktober 1998 de plechtige uitvaart vond plaats op 29 oktober 1998 te Sittard-Limbrichterveld in de paochiekerk van Sint-Paulus van waaruit de begrafenis op de algemene begraafplaats te Sittard
Bidprentje.
gehuwd met Vrehen Niek
Vandewal Maria Helena °29/04/1899 Neerglabbeek †06/03/1978 Maaseik 35941
VANDEWAL, Maria Helena, geboren op 29-04-1899 te Neerglabbeek, overleden op 06-03-1978 te Maaseik op 78-jarige leeftijd, begraven op 10-03-1978 te Neeroeteren, echtgenote van Lemmens Laurentius. (bron: Het Belang van Limburg, 1978-03-08)
gehuwd met Lemmens Laurentius
Vandewal Martinus °14/06/1891 onbekend †15/03/1978 onbekend 27608
weduwnaar sinds 22/06/1970 VANDEWAL, Martin, geboren op 14-06-1891, overleden op 15-03-1978 op 86-jarige leeftijd, begraven op 18-03-1978 te Opoeteren, weduwnaar van Kesters Catharina. (bron: Het Belang van Limburg, 1978-03-16)
gehuwd met Kesters Maria Catharina
Vandewal Mathieu °08/12/1925 Kinrooi †14/05/2002 Maaseik 7684
lid van het Heilig Paterke Valentinus van Hasselt lid van wandelclub Sport + Kinrooi en van Velt godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
vader Vandewal Maximiliaan Hubert
moeder Verlaek Catharina
Vandewal Mathieu Joannes °25/03/1921 Opoeteren †21/02/1986 Opoeteren 18691
weduwnaar van Mia Braeken en van Lucienne Brouns gepensioneerd postbediende plaatselijk correspondent van het Belang van Limburg gewezen bode-secretaris Christelijke Mutualiteit gewezen secretaris C.O.O. gewezen agent D.V.V. gewapend weerstander 1940-1945 lid van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Opoetere, de families Vandewal, Braeken, Brouns, Creemers, Coninx, Pannemans
Bidprentje.
gehuwd met Brouns Lucienne Maria
gehuwd met Braeken Maria Catharina
Vandewal Maximiliaan °21/12/1869 Kinrooi †11/10/1940 Antwerpen 13330
"Hij was een man van deugden, en oprecht in handel en wandel, geacht van iedereen, een voorbeeld van werkzaamheid en neerstigheid, verduldig en rechtvaardig; van hem mag gezegd: hij heeft van jongs af gewerkt tot het einde zijns levens, en zijn brood in ledigheid niet gegeten. "
Bidprentje.
gehuwd met Braekers Philomena
Vandewal Maximiliaan Hubert °07/02/1889 Kinrooi †06/03/1970 Kinrooi 533
weduwnaar sinds 25/08/1945 zie het tijdschrift 'Dao roastj get' dd. 15/09/2001 van de Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi, pagina 71 VANDEWAL, Maximiliaan Hubert, geboren op 07-02-1889 te Kinrooi, overleden op 06-03-1970 te Kinrooi op 81-jarige leeftijd, begraven op 10-03-1970 te Kinrooi, echtgenoot van Verlaek Catharina. (bron: Het Belang van Limburg, 1970-03-07)
vader Vandewal Peter Joannes
moeder Roijen Maria Hubertina
gehuwd met Verlaek Catharina op 13/02/1919 te Kinrooi
Vandewal Mia °05/12/1930 Maaseik †13/08/2000 Maaseik 29405
godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Verheyen Michel
Vandewal Michel °13/05/1940 Neeroeteren †20/03/2001 Maasmechelen 3857
lid van M.C. De Oeter geboren te Neeroeteren op 13 mei 1940 en overleden te Maasmechelen op 20 maart 2001 de families Vandewal en Peeters
Bidprentje.
vader Vandewal Antoon
moeder Peeters Maria
Vandewal Pascal °09/09/1970 Bree †26/06/1997 Houthalen 30098
plotseling overleden te Houthalen op 26 juni 1997 We zullen je altijd dankbaar blijven voor de wijze waarop je voor mam hebt gezorgd na het overlijden van papa. Onze tranen nu zijn tranen van verdriet, van onmacht, het is zo moeilijk te aanvaarden. We zullen je missen. Pascal, waak bij de Heer, samen met papa en Ren over ons allemaal. Zo weten we dat we in goede handen zijn. Alda Vandewal-Creemers, kinderen en kleinkinderen danken iedereen voor de vele blijken van deelneming en hun gebed.
Bidprentje.
vader Vandewal Xxxxxx
moeder Creemers Alda
Vandewal Peter Joannes °23/09/1857 Kinrooi †21/01/1937 Kinrooi 32999
zie het tijdschrift 'Dao roastj get' dd. 15/09/2001 van de Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi, pagina 71
gehuwd met Roijen Maria Hubertina op 21/04/1888 te Hunsel (NL)
Vandewal Pieter Joannes °21/10/1911 Opoeteren †22/11/1986 Genk 18694
godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk de families Vandewal, Coolen, Creemers en Kees
Bidprentje.
gehuwd met Coolen Elisabeth
Vandewal Ren ° Bree onbekend 30101
vader Vandewal Xxxxxx
moeder Creemers Alda
Vandewal Roger °28/06/1946 Opoeteren †15/02/1994 Bree 38893
lid van de wandelclub W.S.V. Gruitrode, het A.CV.V. en de Koninklijke Fanfare Sint-Dionysius geboren te Opoeteren op 28 september 1946 en plots overleden te Bree op 15 februari 1994, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Vandewal-Liberloo en Verheyen-Neyens
Bidprentje.
vader Vandewal Albert
moeder Liberloo Maria
gehuwd met Verheyen Marie-Jose
Vandewal Willem °19/12/1898 Neeroeteren †12/05/1970 Tongerlo 9769
lid van de Bond van het Heilig Hart en van de kristelijke bond van gepensioneerden godvruchtig in de Heer overleden te Tongerlo
Bidprentje.
gehuwd met Dreesen Maria
Vandewal Wim °21/08/1936 Bree †12/05/2001 Bree 4431
plotseling overleden in het ziekenhuis te Bree
Bidprentje.
Vandewal Xxxxxx °1940 onbekend onbekend 30099
overleden vr 1997
gehuwd met Creemers Alda
Van de Wauw Annie °1929 onbekend †2002 onbekend 37435
gehuwd met Deckers Henri
Van de Wauw Henri °1918 onbekend †1988 onbekend 20667
twee kinderen: Irma en Lisette
gehuwd met Clijsters Catharina Josephina Helena Maria op 12/09/1941 te Neeroeteren
Van de Wauw Jan °05/10/1897 Stokkem †06/08/1970 Stokkem 38961
lid van de bond van gepensioneerden geboren te Stokkem de 5 oktober 1897 en aldaar in de Heer overleden de 6 augustus 1970, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Van de Wauw, Aussems, Leyen en Ramaekers
Bidprentje.
gehuwd met Aussems Anna
Van de Wauw Josephina °21/11/1904 Stokkem †15/09/1990 Maaseik 1418
weduwe sinds 09/10/1959 geboren te Stokkem op 21 november 1904 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 15 september 1990, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Vandewauw en Van Minsel
Bidprentje.
gehuwd met Vanminsel Nicolas Josephus
Van de Wauw Marie Theresia °31/05/1907 Stokkem †06/08/2000 Stokkem 37192
weduwe sinds 21/05/1960 lid van de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg geboren te Stokkem op 31 mei 1907 en aldaar in het rusthuis 't Kempken overleden op 6 augustus 2000, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Vandewauw, Van de Wauw, Op 't Eynde en Leyen
Rouwbrief.
gehuwd met Vandewauw Gillis
Vandewauw Gillis °05/04/1896 Stokkem †21/05/1960 Stokkem 37193
geboren te Stokkem, de 5 april 1896 en aldaar zachtjes in de Heer ontslapen de 21 mei 1960, voorzien van de Genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de families Vandewauw en Vandewauw
Bidprentje.
gehuwd met Van de Wauw Marie Theresia
Vandewauw Maria Joanna °01/12/1890 Stokkem †16/07/1970 Maaseik 1420
weduwe sinds 20/06/1958 geboren te Stokkem, 1 december 1890 en in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik, 16 juli 1970, gesterkt door Gods hulp in de Sakramenten van Zijn Kerk de families Vanminsel en Vandewauw
gehuwd met Vanminsel Joseph Hubert op 29/04/1922 te Stokkem
Vandeweerd Elisa °30/03/1926 Rotem †15/11/1996 Maaseik 24530
godvruchtig in de Heer overleden te Maaseik de families Vandeweerd, Jacobs, Dirckx en Peeters
Bidprentje.
vader Vandeweerd Pieter
moeder Dirckx Philomena
gehuwd met Jacobs Emiel
Vandeweerd H. (Z.E.H.) °23/05/1882 Elen †06/05/1955 onbekend 50186
leraar aan het College te Tongeren vanaf 1906 en pastoor te Eksel vanaf 1910 zie voetnoot 71 op pagina 171 van het boek "Industrialisatie en verandering Lommel tussen 1890 en 1914"
Vandeweerd Ida Hubertine °15/10/1914 Rotem †05/04/1998 Beerse 7421
lid van Ziekenzorg Onze Lieve Vrouw van Vosselaar bid voor ons
Bidprentje.
vader Vandeweerd Pieter
moeder Dirckx Philomena
gehuwd met Bud Jacobus
Vandeweerd Jan °28/03/1921 Opoeteren †02/08/1982 Genk 37595
geboren te Opoeteren op 28 maart 1921 en overleden te Genk op 2 augustus 1982 na het Sacrament der zieken te hebben ontvangen de families Vandeweerd, Geerkens, Libbrecht en Gerits 6 kinderen: Miet, Geert, Lieve, Dirk, Rika en Goedele Vandeweerd
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Libbrecht Adela
Vandeweerd Jan Mathieu °28/11/1909 Rotem †29/11/1986 Rotem 7452
weduwnaar sinds 18/02/1986 lid van de bond van gepensioneerden en andere godvruchtige genootschappen geboren te Rotem op 28 november 1909 en aldaar thuis godvruchtig overleden op 29 november 1986, voorzien van de ziekenzalving de families Vandeweerd-Dirckx en Wiers-Rutten Amper negen maanden na het plotse verlies van zijn dierbare echtgenote Pauline, werd ook Mathieu opgeroepen door de Heer van leven en dood. Zijn sterk gestel en zijn stoere lichaamskracht moesten op de duur de strijd opgeven tegen de kwaal van zijn levensavond. De grillige natuur met haar wisselende seizoenen was voor hem een open boek, dat geen geheimen kende. Aan zijn velvuldig contact met Moeder-Aarde dankte hij zijn zin voor rechtschapenheid en oprechtheid, zijn ongekunsteldheid en zijn eenvoud in zijn omgang met zijn dorpsgenoten en vele vrienden.
Bidprentje.
vader Vandeweerd Pieter
moeder Dirckx Philomena
gehuwd met Wiers Pauline
Vandeweerd Jan Mathijs °15/12/1890 Opoeteren †17/06/1964 Niel-bij-As 40084
weduwnaar sinds ? ijveraar van de bond van het Heilig Hart geboren te Opoeteren op 15 december 1890 en godvruchtig overleden te Niel-bij-As op 17 juni 1964, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Vandeweerd en Geerkens
Bidprentje.
gehuwd met Geerkens Gertrude
Vandeweerd Liesbet °16/04/1925 Opoeteren †28/11/1976 Hasselt 25813
in de Heer ontslapen te Hasselt
Bidprentje.
gehuwd met Berger Jan
Vandeweerd Marcel °28/11/1920 Rotem †27/02/1996 Rotem 29279
herinnering aan onze pa en bompa bij de 10de verjaardag van zijn overlijden uit het Belang van Limburg dd. ??/03/2006 lid van de liberale bond van gepensioneerden geboren te Rotem op 28 november 1920 en aldaar overleden op 27 februari 1996 de families Vandeweerd en Simons De toewijding die onze pa vroeger kende voor zijn werk, het voetbal en de schutterij van zijn Rotem, die toewijding ging de jongste jaren bijna uitsluitend naar zijn gezin. Samen met ma was hij altijd in de weer voor de kinderen, en vooral voor de jongsten die zo graag met bompa aan tafel zaten.
Bidprentje.
gehuwd met Simons Annie
Vandeweerd Mathieu °24/06/1909 Rotem †13/01/1997 Maaseik 18355
jonkman lid van de bond van gepensioneerden godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Vandeweerd en Dirckx
Bidprentje.
gehuwd met
Vandeweerd Pieter °1877 onbekend †1958 onbekend 41308
weduwnaar sinds ?
gehuwd met Dirckx Philomena
Van de Weerdt Johannes °15/02/1881 Boorsem †01/01/1926 Boorsem 42927
jonkman lid van 't Broederschap van den Heilige Franciscus Salesius geboren te Boorsheim, den 15 Februari 1881 en samen met zijn broer jammerlijk omgekomen bij de overstroming van de Maas op 1 Januari 1926
Bidprentje.
Van de Weerdt Joseph Michael °02/05/1884 Boorsem †01/01/1926 Boorsem 42928
hoofdonderwijzer te Grimbergen Borght geboren te Boorsheim, den 2 Mei 1884 en samen met zijn broer jammerlijk omgekomen bij de overstroming van de Maas op 1 Januari 1926
gehuwd met Trap Antonia Julia
Vandeweerdt Albert °22/05/1917 Ophoven †31/01/1986 Ophoven 31439
oudstrijder 1940-1945 lid van het Geheim Leger van Belgi geboren te Ophoven op 22 mei 1917 en na een langdurige ziekte godvruchtig overleden te Ophoven op 31 januari 1986 de families Vandeweerdt, Nieskens, Vankerkom en Thoolen
Bidprentje.
gehuwd met Nieskens Maria
Vandeweerdt Finna °06/07/1919 Geistingen †01/11/2005 Geistingen 29987
lid van de vrienden van het Heilig Paterke en andere godvruchtige genootschappen overleden te Geistingen op 1 november 2005, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Vandeweerdt en Meerten
Bidprentje.
gehuwd met Meerten Louis in 1960
Vandeweerdt Gertrudis °02/12/1897 Ophoven †04/08/1972 Ophoven 9355
zie De Kroniek "Smeets" van J.F. Coolen pagina 101
gehuwd met Smeets Renier op 09/05/1919 te Ophoven
Vandeweerdt Henricus °28/05/1864 Maaseik (Aldeneik) †15/06/1938 Geistingen 50058
lid van den Bond van het Heilig Hart, den Boerenbond, Heilige Jozef, Levende Rozenkrans, Voortplanting des Geloofs en Franciscus van Sales geboren te Aldeneik den 28 Mei 1864 en godvruchtig overleden te Geistingen den 15 Juni 1938, voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden de familes Vandeweerdt en Boonen Trouw lid van den Bond van het Heilig Hart was hij altijd voorbeeldig op zijn post. Zijn langdurige lijdenssponde heeft hij geheiligd door zijn godsvrucht en zijn geduld. Vaarwel, mijn dierbare echtgenoote, met wie ik zoovele jaren tevreden en gelukkig geleefd heb. Valt de scheiding u hard, uw geloof doet u heenschouwen over het graf naar Gods hemel, waar ik u zal wederzien.
Bidprentje.
gehuwd met Boonen Maria
Vandeweerdt Henri Mathieu Hubert °19/12/1888 Maaseik †23/11/1958 Maaseik 16026
lid van de Voortplanting des Geloofs en van het Sint-Jozefswerk plotseling in de Heer ontslapen op 23/11/1958 families Vandeweerdt, Segers, Smeets en Hendrikx
Bidprentje.
gehuwd met Segers Maria Judith te Maaseik
Vandeweerdt Jef °20/08/1923 Geistingen †11/09/2004 Geistingen 36348
overleden te Geistingen op 11 september 2004, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Vandeweerdt en Timmermans
Bidprentje.
gehuwd met Timmermans Liske
Vandeweerdt Joannes Hubertus J. °10/04/1887 Maaseik †22/06/1958 Maaseik 2930
gehuwd met Deckers Maria Catharina
Vandeweerdt Josephine °01/02/1893 Maaseik †13/01/1942 Maaseik 38367
IJveraarster van al de goede werken der parochie Aldeneik lid van den Bond Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart geboren te Maaseik den 1 Februari 1893 en na een langdurige ziekte overleden in het hospitaal te Maaseik den 13 Januari 1942, meermalen gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de familie Vandeweerdt
Bidprentje.
Vandeweerdt Jozefine °28/06/1930 Maaseik †25/10/1996 As 16028
lid van het C.O.V. en van de K.A.V. verantwoordelijke bezigheidsclub Ziekenzorg C.M. de familie Vandeweerdt-Jame
Bidprentje.
Vandeweerdt Lambert °1810 Maaseik Maaseik 40437
beroep: grondeigenaar
gehuwd met Schoolmeesters Maria Catharina te Maaseik
Vandeweerdt Lambert °06/12/1875 Maaseik (Ven) †10/07/1933 Maaseik (Aldeneik) 46053
geboren te Ven (Maaseik) den 6 December 1875 en godvruchtig overleden te Aldeneik den 10 Juli 1933
Bidprentje.
Vandeweerdt Ludovicus Josephus Johannes Hubertus Antonius °20/05/1930 Maaseik †09/10/2003 Maaseik (Heppeneert) 39818
weduwnaar sinds 13/05/1980 geboren te Maaseik op 20 mei 1930 en plots thuis overleden te Heppeneert op 9 oktober 2003, gesterkt door het sacrament der zieken de families Vandeweerdt en Bekkers
Bidprentje.
gehuwd met Bekkers Annie Maria Ghislaine op 29/06/1952 te Maaseik
Vandeweerdt Maria °08/07/1902 Maaseik (Aldeneik) †19/02/1973 Maaseik 16029
lid van de Kommuniebond van de zieken vroom in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Cornelissen-Vandeweerdt en Wijnen Met al de vezels van haar hart was Tante Maria vergroeid met het gezin van haar zus, waarin ze voor alle kinderen en kleinkinderen een echt meelevende en meezorgende tweede mama was.
Bidprentje.
Vandeweerdt Maria Elisabeth °04/10/1869 Maaseik (Ven) †29/10/1956 Aldeneik 6037
geboren te Aldeneik Ven weduwe sinds 23/02/1912 lid van verschillende godvruchtige genootschappen een spijtig ongeval kluisterde haar op het bed gedurende weken, verschrikkelijke pijnen moest zij doorstaan
Bidprentje.
gehuwd met Slangen Willem Hubert
Vandeweerdt Maria Elisabeth °05/12/1891 Ophoven †08/11/1918 Ophoven 9354
zie De Kroniek "Smeets" van J.F. Coolen pagina 101 Liesa van Bertje de Sjruur is op 5 december 1891, 's middags om 13u00, geboren in Ophoven op de 'Dongstraat' .
gehuwd met Smeets Renier op 17/11/1917 te Ophoven
Vandeweerdt Maria Elisabeth Alphonsine H. °16/07/1894 Maaseik onbekend 16097
overleden vr 1982 talrijke kinderen
vader Vandeweerdt Joannes
moeder Wijnen Anna Thecla
gehuwd met Cornelissen Pieter Jacobus op 15/06/1921 te Maaseik
Vandeweerdt Maria Gertrudis °21/05/1872 Maaseik †26/12/1961 Maaseik 7908
weduwe sinds 20/04/1947 haar gezin telde 6 kinderen
vader Vandeweerd Hendrikus
moeder Leyen Maria Hubertina
gehuwd met Corstjens Jacques Mathieu op 28/10/1905 te Maaseik
Vandeweerdt Maria Petronella °1881 onbekend onbekend 40491
overleden vr 1960
gehuwd met Wijnen Joseph
Vandeweerdt Maria Theresia °16/05/1870 Maaseik (Aldeneik/Ven) †30/01/1927 Maaseik 52035
geboren te Aldeneyck (Ven) den 16 Mei 1870 en overleden te Maeseyck, den 30 Januari 1927, meermalen voorzien der laatste Heilige Sacramenten Broeders en zusters, familieleden en kennisen, helpt mij door uwe gebeden.
Bidprentje.
vader Vandeweerd Hendrikus
moeder Leyen Maria Hubertina
Vandeweerdt Mariette °17/09/1941 Maaseik †13/12/1942 Maaseik 38372
Vandeweerdt Patrick °30/12/1965 Maaseik †23/03/1977 Maaseik 521
leerling aan de lagere school van de Kruisheren te Maaseik troostvol aandenken aan ons jongste zoon en broer Patrick Vandeweert, geboren te Maaseik op 30 december 1965 en na een smartvol ongeval overleden te Maaseik op 23 maart 1977 zie Bakkers Mneke eveneens overleden op 23/03/1977 door een noodlottig ongeval te Maaseik
Bidprentje.
Vandeweerdt Peter Jean Lambert °03/08/1911 Ophoven †06/10/1995 Maaseik 18198
weduwnaar sinds 12/04/1987 eredirigent Sint-Ceciliakoor Wurfeld vereerd met het ereteken eerste en tweede klas van het Bisdom Hasselt lid van Ziekenzorg en gehandicaptenwerking
Bidprentje.
gehuwd met Vanthoor Maria Elisabeth Mechtildis op 02/07/1938 te Ophoven
Vandeweerdt Pierre °26/11/1902 Maaseik †15/11/1991 Rotem 4312
weduwnaar van Maria Schaekers sinds 1931 weduwnaar van Elisa Heymans sinds 12/12/1976 lid van Ziekenzorg en van de bond van gepensioneerden geboren te Maaseik op 26 november 1902 en overleden in het rusthuis te Rotem op 15 november 1991, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Vandeweerdt, Schaekers en Heymans
Bidprentje.
gehuwd met Heymans Elisabeth
gehuwd met Schaekers Maria
Vandeweerdt Pieter °19/04/1834 Maaseik †18/09/1914 Maaseik 40439
4 kinderen: Marie-Anna, Pierre, Henri en Pierre Winand
vader Vandeweerdt Lambert
moeder Schoolmeesters Maria Catharina
gehuwd met Corstjens Maria Elisabeth op 12/04/1858 te Maaseik
Vandeweerdt Rosalie °24/08/1902 Maaseik †11/02/1911 Geistingen 50057
bid voor de ziel van zaliger Rosalie Van de Weerdt, dochter van Henri Van de Weerdt en Maria Boonen lid der Heilige Kindsheid geboren te Maeseyck, den 24 Augustus 1902 en onverwacht overleden te Geystingen den 11 Februari 1911, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden
Bidprentje.
vader Vandeweerdt Henricus
moeder Boonen Maria
Vandeweerdt Sophia Maria °10/08/1912 Geistingen †17/09/2000 Maaseik 4929
lid van Ziekenzorg overleden te Maaseik op 17 september 2000, gesterkt door het sacrament der zieken Je was een moeder uit de duizend: je helpende handen, vroeger bij je thuis, toen je ma veel te vroeg heenging. Je biddende handen, toen je n van je kinderen op 22 jaar moest afstaan. Je zorgende handen, die altijd in de weer waren voor je man en je kinderen. . de families Vandeweerdt, Smits, Vankerkom en Corstjens
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Smits Theodore Joseph Marie G. op 29/06/1945 te Ophoven
Vandeweerdt Theo °29/01/1915 Maaseik †03/11/1990 Genk 16030
geboren te Maaseik op 29 januari 1915 en overleden in het verpleegtehuis "Heiderust" te Genk op 3 november 1990 families Vandeweerdt-Coolen en Bamps-Evens
Bidprentje.
gehuwd met Bamps Josephine
Vandeweerdt Winand °06/02/1916 Maaseik †08/02/1988 Hasselt 34741
lid van de bond van gepensioneerden en van het Pater Valentinus-werk geboren te Maaseik op 6 februari 1916 en overleden te Hasselt op 8 februari 1988 de families Vandeweerdt, Christiaens, Coolen en Peeters
Bidprentje.
gehuwd met Christiaens Elisa
Vandeweert Annie °26/10/1938 Ophoven †20/08/2002 Kinrooi 8834
lid van het Heilig Paterke van Hasselt en van de Heilige Rita thuis ingeslapen, in ons midden na een moedige strijd en omringd door goede zorgen
Bidprentje.
vader Vandeweert Wilhelm
moeder Ramakers Elisabeth
gehuwd met Vleeschouwers Jan
Vandeweert August Pierre °24/10/1925 Maaseik †12/04/1991 Maaseik 8416
na een ziekbed van enkele maanden, waarin de leifdevolle verzorging van ma en de vele bezoeken van vrienden de uren van pijn verlichtten !
Bidprentje.
gehuwd met Bakkers Maria Catharina op 03/11/1950 te Ophoven
Vandeweert Cornelia °11/12/1899 Ophoven †15/11/1990 Geistingen 16032
weduwe sinds 10/02/1989 na een kortstondige ziekte in alle rust en kalmte in de Heer ontslapen te Geistingen op 15 november 1990 de families Vandeweert, Borkelmans, Van Dael en Vankrughten
Bidprentje.
gehuwd met Van Dael Jan
Vandeweert Cornelia Wilhelmina Relindis °08/01/1931 Maaseik †18/06/1986 Maaseik 22838
geboren te Maaseik op 8 januari 1931 en aldaar in de Heer overleden op 18 juni 1986, gesterkt door het sakrament der zieken de families Vandeweert, Hinoul, Leduc en Schenkel
Bidprentje en rouwbrief.
vader Vandeweert Theodoor
moeder Leduc Helena
gehuwd met Hinoul Lambert op 13/05/1950 te Maaseik
Vandeweert Elisabeth Maria Theodora °09/05/1932 Ophoven †25/08/1960 Genk 34533
lid van verschillende godvruchtige genootschappen geboren te Ophoven de 9 mei 1932 en godvruchtig overleden te Genk de 25 augustus 1960, voorzien van de laatste HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen de families Vleeschouwers en Vandeweert
Bidprentje.
vader Vandeweert Wilhelm
moeder Ramakers Elisabeth
gehuwd met Vleeschouwers Jan
Vandeweert Elisa Maria Herlindis °24/09/1924 Maaseik †28/08/1979 Maaseik 10542
trouw lid van de K.V.L.V. Vrouwengilde geboren te Maaseik op 24 september 1929 en aldaar in de Heer overleden op 28 augustus 1979, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Vandeweert, Vanden Ecker, Leduc en Hanssen Wanneer voor de tweede maal in dezelfde familie op zo korte tijd de pijn van het heengaan zo smartelijk gevoeld wordt, dan groeien de vragen van het waarom ons boven het hoofd en kunnen we alleen maar langzaam stil worden en met tranen in de ogen maar ook in oprechte en dankbare fierheid gedenken hoe goed en liefdevol bezorgd, hoe gedienstig werkzaam degene was die ons te vroeg ontvallen is.
Bidprentje.
vader Vandeweert Theodoor
moeder Leduc Helena
gehuwd met Vanden Ecker Hubertus Hendrikus op 30/12/1952 te Maaseik
Vandeweert Helena Maria Herlindis R. °16/10/1936 Maaseik †24/12/1978 Leuven 2673
geboren te Maaseik op 16 oktober 1936 en vroom in de Heer overleden in het Sint-Pietersziekenhuis te Leuven op 24 december 1978, gesterkt door de sakramenten van Gods kerk de families Vandeweert, Scheymans, Leduc en Bullen Bij het heengaan van dit jonge leven worden we even stil en voor onze ogen rijst het beeld van een jonge sterke vrouw, zorgend en werkend voor echtgenoot en kinderen en broer Michel.
Bidprentje.
vader Vandeweert Theodoor
moeder Leduc Helena
gehuwd met Scheymans Joannes Hendrikus Josephus op 21/04/1960 te Maaseik
Vandeweert Henri °26/03/1876 Rotem †22/02/1961 Alken, Terkoest 50602
VANDEWEERT, Henri, geboren op 26-03-1876 te Rotem, overleden op 22-02-1961 te Alken-Ter Koest op 84-jarige leeftijd, begraven op 25-02-1961 te Hasselt, echtgenoot van Len Elisabeth. (bron: Het Belang van Limburg, 1961-02-24)
gehuwd met Len Maria Elisabeth
Vandeweert Lambert °10/10/1924 Hasselt †17/07/1978 Leuven 40860
geboren te Hasselt op 10 oktober 1924 en rustig in de Heer overleden in de Sint-Rafalkliniek te Leuven op 17 juli 1978, gesterkt door de Sacramenten der zieken de families Vandeweert en Silkens 2 kinderen: Jean en Valentin Vandeweert
Bidprentje.
gehuwd met Silkens Thoke
Vandeweert Leonard °1915 onbekend †1978 onbekend 12137
gehuwd met Corstjens Madeleine
Vandeweert Maria °29/07/1889 Ophoven †05/11/1979 Ophoven 8763
weduwe sinds 04/09/1938 lid van de KVLV en van de bond van gepensioneerden overleden te Ophoven op 5 november 1979, gesterkt door het sakrament der zieken de familie Vandeweert en Hoedemakers
Bidprentje.
gehuwd met Hoedemakers Hendrik
Vandeweert Maria Anna °05/11/1884 Maaseik †04/01/1962 onbekend 15688
gehuwd met Vanhoef Joannes
Vandeweert Maria Anna Elisabeth Relindis °31/01/1928 Maaseik †16/05/1983 Neeroeteren 34743
geboren te Maaseik op 31 januari 1928 en godvruchtig overleden te Neeroeteren op 16 mei 1983, voorzien van het Sakrament der zieken de families Vandeweert, Geelen, Leduc en Evens
Bidprentje.
vader Vandeweert Theodoor
moeder Leduc Helena
gehuwd met Geelen Christiaan
Vandeweert Mathieu °28/01/1894 Ophoven †19/03/1931 Hasselt 8818
oudstrijder, vereerd met de herinneringsmedaille 1914-1918, het Oorlogskruis en de Overwinningsmedalie na eene kortstondige ziekte godvruchtig in den Heer overleden
Bidprentje.
gehuwd met Hellings Maria Catharina
Vandeweert Michel Nicolas Hubert °02/04/1932 Maaseik (Aldeneik) †24/04/1997 Maaseik 16051
oud-mijnwerker lid van de bond van gepensioneerden lid van de duivenbond "Olijftak Maaseik" lid van de vogelbond "De Putter" Ophoven Geistingen geboren te Aldeneik op 2 april 1932 en overleden te Maaseik op 24 april 1997, gesterkt door het sacrament der zieken de familie Vandeweert
Bidprentje.
Vandeweert Werner °25/03/1935 Hasselt †01/12/2005 Hasselt 28012
"Hasseltse Tijl" stilletjes van ons heengegaan in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt de families Vandeweert-Peters en Timmermans-Willems
gehuwd met Timmermans Lutgarde
Vandeweert Wilhelm °10/10/1895 Ophoven †07/06/1977 Ophoven 9315
oudstrijder 1914-1918 lid van de oudstrijdersbond en van de kristelijke bond van gepensioneerden erelid van de fanfare De Ophoverzonen ridder in de Kroonorde met zwaarden, 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de bevordering houder van het IJzerkruis, het Oorlogskruis 1914-1918 vereerd met de Herinneringsmedaille van de regering van Z.M. Albert I en met het Kruis van Officier in de Orde van Leopold II met zwaarden geboren te Ophoven op 10 oktober 1895 en aldaar overleden op 7 juni 1977, gesterkt door het sakrament der zieken de families Vandeweert en Ramakers
Bidprentje.
gehuwd met Ramakers Elisabeth
Vandeweijer Franois Christiaan Alfons °21/08/1932 Maaseik †24/02/1985 Maaseik 34711
beroep: werkman geboren te Maaseik op 21 augustus 1932 en aldaar overleden op 24 februari 1985 de families Vandeweijer en Peeters
Bidprentje.
vader Vandeweijer Petrus Joannes Alphonsina
moeder Peeters Maria Gertrudis
Vandeweijer Petrus Joannes Alphonsina °07/07/1891 Oostham †22/08/1960 Maaseik 34710
gehuwd met Peeters Maria Gertrudis
Van de Weyer Hendrik °08/03/1901 Bocholt †06/10/1979 Peer (rustoord) 460
gehuwd met Timmers Elisa
Van de Weyer Lambertus °17/12/1909 Hamont †02/11/1998 Hamont 18696
weduwnaar sinds ? oorlogsinvalide 1940-1945 overleden in het rust- en verzorgingstehuis Sint-Jan Berchmans te Hamont op Allerzielen 2/11/1998
Bidprentje.
gehuwd met Kwanten Elisabeth
Vande Weyer Hubert °1918 onbekend 24878
vroegtijdig overleden
gehuwd met Vrolix Gertrude
Vandeweyer Antoon °1917 onbekend onbekend 45573
overleden vr 2009
gehuwd met Bollen Anna
Vandeweyer Georges °25/05/1919 Elsene †07/10/2005 Neeroeteren 27209
thuis overleden te Neeroeteren
gehuwd met Janssen Maria
Vandeweyer Harry °1912 onbekend onbekend 20551
weduwnaar sinds 26/10/1996
gehuwd met Schuurmans Maria
Vandeweyer Jan °01/01/1925 Grote-Brogel †19/09/1994 Gruitrode 37636
gewezen bestuurslid van de Onderlinge Bedrijfshulp hij werd geboren te Grote-Brogel op 1 januari 1925 en is godvruchtig in de Heer overleden te Gruitrode op 19 september 1994 de families Vandeweyer en Paredis
Bidprentje.
gehuwd met Paredis Laura
Vandeweyer Jeannine °29/09/1954 Genk †03/05/2004 Tongeren 44841
partner van Steven Franken geboren te Genk op 29 september 1954 en overleden te Tongeren op 3 mei 2004, gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Vandeweyer, Franken, Loyens en Buvens
Bidprentje.
gehuwd met Franken Steven te partners
Vandeweyer Maria Rozalia °30/01/1889 Grote-Brogel †16/01/1968 Antwerpen 27756
lid van de bond van het Heilig Hart, het Marialegioen en verschillende andere genootschappen de families Bongaerts, Vandeweyer en Verbeeck
gehuwd met Bongaerts August
Vandeweyer Victorine °09/01/1880 Paal †15/04/1949 Kinrooi 22588
lid van verschillende godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Kinrooi de families Vandeweyer, Broekmans, Smolders en Bosmans
Bidprentje.
gehuwd met Broekmans Eugeen
Vandewijer Chretien °1925 onbekend †1997 onbekend 18292
gehuwd met Meerten Christine
Van de Winkel Catharina °1893 onbekend onbekend 46010
weduwe sinds 08/02/1959
gehuwd met Moonen Petrus Hubertus
Van de Winkel Christina °09/12/1759 Neeritter (NL) †29/04/1823 Ophoven (Hagendoorn) 50763
gehuwd met Bruynen Theodorus op 21/01/1783 te Kessenich
Van de Winkel Jacobus °26/03/1883 Opitter 24117
bron: burgerlijke stand Opitter
vader Van de Winkel Joannes Jacob Hubert
moeder Simons Maria Aldegonda Hubertina
Van de Winkel Joannes Jacob Hubert °1835 onbekend onbekend 12800
2 kinderen in 1900 woonachtig te Opitter bron: burgerlijke stand Opitter
gehuwd met Simons Maria Aldegonda Hubertina
Van de Winkel Josephina Johanna Barbara °06/05/1913 Luik †22/02/1963 Maaseik 40080
lid van de Voortplanting van het Geloof en het Sint-Jozefswerk geboren te Luik de 6 mei 1913 en godvruchtig overleden in het hospitaal te Maaseik op 22 februari 1963, voorzien van het Heilig Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen de families Van de Winkel en Stakenborg
Bidprentje.
gehuwd met Stakenborg Harie
Van de Winkel Margaretha Elisabeth °24/10/1873 Neeroeteren 24115
bij huwelijk woonachtig te Opitter bron: burgerlijke stand Opitter
vader Van de Winkel Joannes Jacob Hubert
moeder Simons Maria Aldegonda Hubertina
gehuwd met Spreeuwers Jacob op 10/11/1900 te Opitter
Van de Winkel Maria Brigitta °07/07/1901 Molenbeersel †20/04/1972 Peer 20862
weduwe sinds ? lid van de bond van gepensioneerden en andere godvruchtige genootschappen na een langdurige ziekte overleden in het Sint-Antoniusrusthuis te Peer
Bidprentje.
gehuwd met Verstappen Hendrik Jozef
Van de Winkel Petronella °1868 onbekend onbekend 37917
weduwe sinds 16/11/1929
gehuwd met Baeten Jan Michiel
Van de Winkel Petrus Mathijs Hubert °12/01/1867 Neeritter (NL) †25/11/1933 Kinrooi 25613
weduwnaar sinds ? overleden te Kinroy den 25 November 1933
Bidprentje.
gehuwd met Hendrikx Maria Johanna Hubertina
Vande Winkel Maria °02/02/1929 Molenbeersel †18/06/2002 Maaseik 48071
Nu is er nog pijn om het gemis. Straks wordt het stille dankbaarheid om wat zij voor ons blijft, iemand om nooit te vergeten. MEVROUW Maria VANDE WINKEL, ECHTGENOTE VAN DE HEER Pierre JORISKES Lid van Ziekenzorg, van KVLV, van de Missiekring en van de Bijbelgroep Geboren te Molenbeersel, op 2 februari 1929 en godvruchtig overleden in het ziekenhuis te Maaseik, op 18 juni 2002, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken. De plechtige Eucharistieviering zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Leonardus te Molenbeersel, op zaterdag 22 juni 2002, om 10.30 uur, gevolgd door de teraardebestelling. Samenkomst en gelegenheid tot condoleren : in de rouwkapel in het catechesecentrum t.o. de kerk te Molenbeersel, vanaf 9.45 uur. Gebedswake in voornoemde kerk op vrijdag 21 juni 2002, om 19 uur, waarna de familie uw deelneming ontvangt in het funerarium Vancleef te Kinrooi. rouwadres : Rondstraat 37, 3640 Kinrooi.
gehuwd met Joriskes Pierre
Vandewinkel Antoinette °17/12/1905 Ophoven †01/12/1982 Maaseik 9444
lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Ophoven op 17 december 1905 en overleden te Maaseik op 1 december 1982, gesterkt door het sakrament der zieken de families Latinne en Vandewinkel
Bidprentje.
gehuwd met Latinne Lambert
Vandewinkel Barbara °1828 onbekend onbekend 52000
weduwe sinds 19/03/1906
gehuwd met Paumen Winand
Vandewinkel Barbara Maria Catharina °23/08/1879 Neeritter (NL) †30/03/1956 Geistingen 33725
lid van de Levende Rozenkrans, het Sint-Jozefswerk en de Voortplanting des Geloofs na een langdurige ziekte in de Heer ontslapen te Geistingen op Goede Vrijdag 30 Maart 1956 de familie Vandewinkel
Bidprentje.
Vandewinkel Catharina °09/04/1864 Neeritter (NL) †25/05/1942 Molenbeersel 38415
weduwe sinds 23/03/1927 VANDEWINKEL, Catharina, geboren op 09-04-1864 te Neeritter Nl, overleden op 25-05-1942 te Molenbeersel op 78-jarige leeftijd, gehuwd met Rutten Mathijs.
gehuwd met Rutten Mathijs
Vandewinkel Catharina °23/02/1890 Molenbeersel †19/02/1975 Bilzen 51644
VANDEWINKEL, Catharina, geboren op 23-02-1890 te Hunsel Nl, overleden op 19-02-1975 te Bilzen Hosp op 84-jarige leeftijd, gehuwd met Moonen Peter. Catharina, geboren op 23-02-1890 te Molenbeersel gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-06-1918 te Molenbeersel (getuige(n): Raemaekers Servaes Hubert, 60j., gemeentesecr. en Verwijlen Joannes 39j. veldwachter) met Peter Hubertus MOONEN, 27 jaar oud, landbouwer, geboren op 26-01-1891 om 12 uur te Molenbeersel (aangifte door: Raemaekers Servaes Hubert, 33j., gemeentesecr. en Truijen Godfried, 38j., molenaar), zoon van Hendrikus Hubertus MOONEN, dagloner, landbouwer, en Aldegonda BAENS, naaister.
vader Vandewinkel Peter Mathijs (Jan ?)
moeder Hendrikx Anna Maria Hubertina
gehuwd met Moonen Peter Hubertus op 20/06/1918 te Molenbeersel
Vandewinkel Catharina °23/05/1907 Neeroeteren †02/11/1999 Genk 9432
weduwe sinds 11/09/1968 lid van het Heilig Paterke van Hasselt
Bidprentje.
vader Vandewinkel Josephus Antonius
moeder Goossens Maria Anna
gehuwd met Vriens Josephus
Vandewinkel Catho °23/07/1904 Tongerlo †30/01/1984 Tongeren 18468
weduwe sinds 1975 geboren te Tongerlo op 23 juli 1904 en overleden in de Onze-Lieve-Vrouwkliniek te Tongeren op 30 januari 1984, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder, de Heilige Kerk de families Vandewinkel, Aendekerk, Hendrikx en Berben Als oudste meisje uit een groot gezin in crisistijd, na de eerste wereldoorlog, moest ze reeds vroeg 'dienen gaan' bij de boer, waar zwaar werk te verrichten was. Maar ze deed het graag ze had er nog altijd dankbare herinneringen aan In 1972 stapte ze in het huwelijksbootje en al gauw was het gevuld met acht matroosjes en dat in de moeilijke jaren vr en tijdens de oorlog van '40-'45. Veel benarde dagen heeft ze gekend Om rond te komen trok haar echtgenoot naar de mijn en daarbij runden ze samen een boerderijtje. Dikwijls vertelde ze hoe ze in de zomer naar het veld trok met een stel kinderen en hoe de groteren op de kleinsten moesten letten, terwijl zij het zware oogstwerk deed en als ze dan 's avonds thuis kwam, was er nog veel werk met wassen, verstellen en bakken in 1969 verhuisd naar Lommel Kolonie naar de pastorij om het huishouden te doen in 1979 met de pastoor mee verhuisd naar Lanaken
Bidprentje.
vader Vandewinkel Johannes Jacobus
moeder Hendrikx Maria Gertrudis
gehuwd met Aendekerk Pieter Jan in 1927
Vandewinkel Danny °02/05/1960 Maaseik †07/07/1986 Maaseik 7145
de families Vandewinkel-Coolen en Bleyen-Tielens
Bidprentje en rouwbrief.
vader Vandewinkel Mathieu
moeder Coolen Maria Christina Jeannette
gehuwd met Bleyen Marleen
Vandewinkel Danny °11/08/1976 Bree †15/10/2005 Maaseik 27158
vriend van Sandra Weytjens zaakvoerder VDW Development Mechanical Engineering lid van voetbalclub Blauwvoet Kessenich geboren te Bree op 11 augustus 1976 en na een smartelijk ongeval overleden te Maaseik op 15 oktober 2005 de families Vandewinkel en Coolen
Bidprentje.
vader Vandewinkel Pierre
moeder Coolen Mia
Vandewinkel Elisabeth Maria J. (Alice) °23/05/1929 Maaseik (Aldeneik) †18/01/1993 Maaseik (thuis) 4315
Bidprentje.
vader Vandewinkel Mathieu Henri
moeder Berben Josephina Maria Helena
gehuwd met Lamberigts Jacobus Pieter Gerard op 09/09/1950 te Maaseik
Vandewinkel Helena °14/03/1905 Molenbeersel †23/08/1994 Molenbeersel 18698
weduwe sinds ? lid van K.B.G. en van Ziekenzorg geboren te Molenbeersel op 14 maart 1905 en aldaar godvruchtig in de Heer overleden op 23 augustus 1994, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Vandewinkel, Smeets, Hendrikx en Rakels in haar huiskring overleden te Molenbeersel
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Smeets Pieter
Vandewinkel Helena Christina Mechtildis °14/07/1907 Maaseik †04/10/1975 Maaseik 9446
weduwe sinds 17/06/1968 VANDEWINKEL, Helena, geboren op 14-07-1907 te Maaseik, overleden op 04-10-1975 te Maaseik op 68-jarige leeftijd, gehuwd met Sijbers Wilhelmus.
gehuwd met Sijbers Wilhelmus Leonardus Hubertus
Vandewinkel Hubert °04/03/1927 Stramproy (NL) †15/11/1996 onbekend 35581
lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen plots in familiekring overleden op 15 november 1996, gesterkt door het Sacrament der Zieken de families Vandewinkel, Reemers, Smeets, Simons en Reemers
Bidprentje.
vader Vandewinkel Joannes
moeder Reemers Gertrudis
gehuwd met Smeets Catho
Vandewinkel Hubertina °22/12/1872 Kessenich †22/06/1940 Ophoven 35310
lid van den Levenden Rozenkrans, de Voortplanting des Geloofs en van den Wekelijkschen Kruisweg geboren te Kessenich den 22 December 1872 en te Ophoven godvruchtig in den Heer ontslapen den 22 Juni 1940, voorzien van alle genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
Bidprentje.
gehuwd met Claessens Leonard
Vandewinkel Jaak °12/07/1903 Tongerlo †03/04/1977 Lanaken 12079
VANDEWINKEL, Jaak, geboren op 12-07-1903 te Tongerlo, overleden op 03-04-1977 te Lanaken op 73-jarige leeftijd, begraven op 07-04-1977 te Neeroeteren, echtgenoot van Bloemen Maria. (bron: Het Belang van Limburg, 1977-04-06)
vader Vandewinkel Johannes Jacobus
moeder Hendrikx Maria Gertrudis
gehuwd met Bloemen Maria Christina
Vandewinkel Jan °06/01/1910 Neeroeteren †21/04/1991 Leopoldsburg 18700
godvruchtig overleden te ? VANDEWINKEL, Jan, geboren op 06-01-1910 te Neeroeteren, overleden op 21-04-1991 te Leopoldsburg op 81-jarige leeftijd, begraven op 25-04-1991 te Strooiendorp-Leopoldsburg, parochiekerk van O.L.V. Maagd der Armen, echtgenoot van Lipkens Josepphine. (bron: Het Belang van Limburg, 1991-04-23)
Bidprentje.
gehuwd met Lipkens Josephine
Vandewinkel Jan °27/04/1928 Neeroeteren †09/03/2001 Neeroeteren 20775
stichter en penningmeester K.W.B. Neeroeteren lid van de mijnwerkers-brancardiers, het A.C.V., van de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg in familiekring overleden te Neeroeteren
Bidprentje.
gehuwd met Swenters Jeanne
Vandewinkel Jan Mathijs °16/07/1861 Ophoven †16/07/1944 Ophoven 51640
VANDEWINKEL, Jan Mathijs, geboren op 16-07-1861 te Ophoven, overleden op 16-07-1944 te Ophoven op 83-jarige leeftijd, echtgenoot van Salman Anna Maria.
gehuwd met Salman Anna Maria
Vandewinkel Jeanne °27/07/1944 Neeroeteren †27/03/2005 Neeroeteren 24074
rouwadres: Diestersteenweg 50, 3680 Neeroeteren
gehuwd met Vanweddingen Simon
Vandewinkel Jean Pierre Mathieu °06/06/1922 Maaseik †13/05/2005 Maaseik 9350
weduwnaar sinds 25/06/1991 beroep: meubelmaker geboren te Maaseik op 6 juni 1922 en overleden te Maaseik op 13 mei 2005 de families Vandewinkel en Smeets Jean-Marie en Jana Vandewinkel, Suzanna, Andrew Jean en Bertie Geurts-Vandewinkel, Peter, Davy Francis en Nicole Borkelmans-Vandewinkel
Bidprentje.
vader Vandewinkel Peter Leonard
moeder Vandebosch Anna Catharina
gehuwd met Smeets Elisabeth Maria Hubertina op 18/10/1949 te Maaseik
Vandewinkel Joannes °1890 onbekend onbekend 23364
weduwnaar sinds 05/01/1935
gehuwd met Reemers Gertrudis
Vandewinkel Joannes Jacobus °11/03/1906 Neeroeteren †16/10/1987 Opglabbeek 51638
VANDEWINKEL, Jaak, geboren op 11-03-1906 te Neeroeteren, overleden op 16-10-1987 te Opglabbeek op 81-jarige leeftijd, begraven op 21-10-1987 te Opglabbeek, echtgenoot van Schreurs Josephina. (bron: Het Belang van Limburg, 1987-10-19) Josephus Antonius VANDEWINKEL gehuwd voor de kerk te Opitter met Maria GOOSSENS. Uit dit huwelijk: 1. Joannes Jacobus, gedoopt op 11-03-1906 te Neeroeteren (getuige(n): Vandewinkel Joannes Jacobus (Bree) en Vermeulen Maria Catharina (Opitter)), gevormd 11 06 1918.
vader Vandewinkel Josephus Antonius
moeder Goossens Maria Anna
gehuwd met Schreurs Josephina
Vandewinkel Joannes Mathijs °10/05/1904 Maaseik †22/12/1995 Maaseik 4317
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Knippenberg Anna Maria Charlotte op 20/10/1934 te Neeroeteren
Vandewinkel Johannes Jacobus °30/09/1875 Neeroeteren †18/03/1967 Neerglabbeek 51642
VANDEWINKEL, Johannes Jacobus, geboren op 30-09-1875 te Neeroeteren, overleden op 18-03-1967 te Neerglabbeek op 91-jarige leeftijd, gehuwd met Hendrikx Maria Gertrudis.
gehuwd met Hendrikx Maria Gertrudis
Vandewinkel Jos °21/01/1933 Maaseik †09/07/1988 onbekend 8857
door een smartelijk ongeval uit ons midden gerukt
Bidprentje.
gehuwd met Brands Lizette
Vandewinkel Joseph Jacobus (Jos) °20/03/1912 Reppel †10/01/2000 Bree 6940
weduwnaar van Wilhelmina Wouters, echtgenoot van Georgette Hons een ondernemende en gedienstige middenstander die leefde voor zijn winkel in Opitter op de hoek van de Weg naar Neerglabbeek ... lid van ziekenzorg, van de bond van gepensioneerden en van de duivenbond godvruchtig overleden in het ziekenhuis te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Hons Eva Georgette Adeline Ghislaine op 14/02/1969 te Maaseik
Vandewinkel Josephus Antonius °13/03/1877 onbekend †07/07/1948 Opitter (?) 51636
Josephus Antonius VANDEWINKEL gehuwd voor de kerk te Opitter met Maria GOOSSENS. Uit dit huwelijk: 1. Joannes Jacobus, gedoopt op 11-03-1906 te Neeroeteren (getuige(n): Vandewinkel Joannes Jacobus (Bree) en Vermeulen Maria Catharina (Opitter)), gevormd 11 06 1918.
gehuwd met Goossens Maria Anna in 1905
Vandewinkel Jozef °02/04/1926 Ophoven †16/09/2004 Bree 15349
weduwnaar sinds 17/01/1998 overleden in het ziekenhuis Maas en Kempen te Bree Ik heb lang en gelukkig geleefd, heb mij met weinig tevreden gesteld. Niets gevraagd en veel gekregen, en van alle goede dingen voldaan, zachtjes naar God gegaan. Stijn Streuvels
Bidprentje.
vader Vandewinkel Peter Hubert
moeder Vandebosch Maria Petronella
gehuwd met Creemers Helena
Vandewinkel Jozef °1910 onbekend onbekend 18565
weduwnaar sinds 01/06/1987
gehuwd met Achten Miet
Vandewinkel Jozef Godfried (Z.E. Pater) °12/12/1908 Neeroeteren †01/11/1970 Bree 27856
Salesiaans missionaris in de Democratische Republiek Congo bestuurder van de Missiepost Kabyelo, Katanga Congo geboren te Neeroeteren, op 12 december 1908 priester gewijd te Oud-Heverlee op 31 januari 1937 overleden te Bree op Allerheiligendag, 1 november 1970 de families Vandewinkel en Goossens
Bidprentje.
vader Vandewinkel Josephus Antonius
moeder Goossens Maria Anna
Vandewinkel Linda °29/05/1968 Maaseik †27/12/1971 Maaseik 38378
troostende gedachtenis aan ons teergeliefd dochtertje Linda, kind van Henri Vandewinkel en van Madeleine Koolen, geboren te Maaseik op 29 mei 1968 en door de Heer Jezus liefdevol opgenomen in 't Vaderhuis te Leuven, Sint-Raphal, op 27 december 1971 de families Vandewinkel en Koolen
Bidprentje.
Vandewinkel Maria Elisabeth °01/12/1901 Ophoven †18/05/1979 Maaseik 41234
weduwe van de heer Henri Vandevin echtgenote van de heer Jan Paulissen lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godsdienstige genootschappen geboren te Ophoven op 1 december 1901 en na een langdurige ziekte overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 18 mei 1979, gesterkt door het Sakrament der stervenden de families Vandewinkel, Vandevin en Paulissen
Bidprentje.
gehuwd met Paulissen Jan
gehuwd met Vandevin Henri
Vandewinkel Maria Elisabeth °14/05/1907 Molenbeersel †06/02/1992 Bree 15563
weduwe sinds 28/11/1965 lid van de bond van gepensioneerden lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Molenbeersel op 14 mei 1907 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree op 6 februari 1992, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Vandewinkel en Peeters
Bidprentje.
gehuwd met Peeters Pieter Hubertus Antonius
Vandewinkel Maria Elisabeth Catharina °31/12/1923 Ophoven †07/06/1999 Geistingen 6114
weduwe sinds 06/11/1966 lid van Ziekenzorg en van de bond van gepensioneerden geboren te Ophoven op 31 december 1923 en overleden te Geistingen op 7 juni 1999, gesterkt door het gebed van de kerkgemeenschap de families Pernot en Vandewinkel VANDEWINKEL, Maria, geboren op 31-12-1923 te Ophoven, overleden op 07-06-1999 te Geistingen op 75-jarige leeftijd, begraven op 11-06-1999 te Geistingen, weduwe van Pernot Nicolas. (bron: Het Belang van Limburg, 1999-06-09)
Bidprentje.
vader Vandewinkel Peter Leonard
moeder Vandebosch Anna Catharina
gehuwd met Pernot Nicolaas Frans
Vandewinkel Maria Gertrudis Hubertina °22/10/1870 Neeritter (NL) †29/08/1938 Bree 17644
lid van den Bond van het Heilig Hart en van het Sint-Jozefswerk godvruchtig overleden te Bree Moeder, gij waart de beste der moeders. Twaalf kinderen beweenen uw heengaan, omdat uw moedersteun ontbreekt, terwijl drie engeltjes in den hemel jubelen om uw komst.
Bidprentje.
gehuwd met Mondelaers Joannes Benedictus op 10/05/1893 te Bree
Vandewinkel Maria Hubertina °16/04/1899 Molenbeersel †07/06/1969 Maaseik 36792
geboren te Molenbeersel op 16 juli 1899 en overleden te Maaseik op 7 juni 1969, voorzien van het Sakrament der zieken de families Van de Winkel en Vleeschouwers negen kinderen zie het tijdschrift Dao Raostj Get, jaargang 26, nummer 2 - 15 juni 2007, pagina's 74-79
Bidprentje.
gehuwd met Vleeschouwers Jozef (Jef)
Vandewinkel Maria Hubertina °14/07/1891 Hunsel (NL) †28/01/1951 Maaseik 22586
weduwe sinds 06/11/1939 lid van de Heilige Familie overleden in het hospitaal te Maaseik de families Vandewinkel, Christis, Hendrix en Theybers
Bidprentje.
gehuwd met Christis Jacobus Hubertus
Vandewinkel Maria Mathilda °06/07/1903 Molenbeersel †23/08/1971 Bree 26745
lid van de bond van gepensioneerden en andere godvruchtige genootschappen godvruchtig in de Heer overleden te Bree de families Vandewinkel, Drees, Hendrikx en Evens VANDEWINKEL, Mathilda, geboren op 06-07-1903 te Molenbeersel, overleden op 23-08-1971 te Bree op 68-jarige leeftijd, begraven op 26-08-1971 te Bree, echtgenote van Drees Henrik. (bron: Het Belang van Limburg, 1971-08-24)
Bidprentje.
vader Vandewinkel Peter Mathijs (Jan ?)
moeder Hendrikx Anna Maria Hubertina
gehuwd met Drees Hendrik
Vandewinkel Mathieu °28/08/1914 Neeroeteren †13/07/1989 Bree 42036
oudstrijder 1940-1945 lid van de bond van gepensioneerden vereerd met meerdere burgerlijke en militaire eretekens geboren te Neeroeteren op 28 augustus 1914 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree op 13 juli 1989, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Vandewinkel en Vanderleyden 8 kinderen: Jos, Mia, Maurice, Cel, Paul, Lea, They en Lieve Vandewinkel
Bidprentje.
vader Vandewinkel Josephus Antonius
moeder Goossens Maria Anna
gehuwd met Vanderleyden Maria
Vandewinkel Mathieu °13/03/1867 Maaseik (Aldeneik) †08/01/1949 Maaseik (Aldeneik) 46073
weduwnaar sinds 20/04/1935 geboren te Aldeneik-Maaseik 13 Maart 1867 en aldaar godvruchtig in de Heer overleden 8 Januari 1949, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten de families Vandewinkel en Hinoul
Bidprentje.
gehuwd met Hinoul Maria Christina
Vandewinkel Mathieu °02/04/1926 Ophoven †18/01/2003 Maaseik 11273
weduwnaar van mevrouw Christina Coolen sinds 19/09/1982 lid van de duivenbond De Tortelduif Kinrooi overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
vader Vandewinkel Peter Leonard
moeder Vandebosch Anna Catharina
gehuwd met Coolen Maria Christina Jeannette
Vandewinkel Mathieu °22/03/1936 Maaseik †29/04/1994 Genk 4319
lid van de biljartclub "Wees Voorzichtig" geboren te Maaseik op 22 maart 1936 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 29 april 1994, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Vandewinkel-Knippenberg en Croimans-Stegen
Bidprentje.
vader Vandewinkel Joannes Mathijs
moeder Knippenberg Anna Maria Charlotte
gehuwd met Croimans Elza
Vandewinkel Mathieu Henri °08/12/1901 Ophoven †21/06/1980 Maaseik (Aldeneik) 5952
geboren te Ophoven op 8 december 1901 en rustig in de Heer overleden te Aldeneik-Maaseik op 21 juni 1980, gesterkt door het Sakrament van de zieken de families Vandewinkel, Berben, Ignoul en Moonen
Bidprentje.
vader Vandewinkel Mathieu
moeder Hinoul Maria Christina
gehuwd met Berben Josephina Maria Helena op 11/09/1926 te Maaseik
Vandewinkel Mathilde °25/12/1930 Ophoven †28/07/2004 Munsterbilzen 29985
VANDEWINKEL, Mathilde, geboren op 25-12-1930 te Ophoven, overleden op 28-07-2004 te Munsterbilzen op 73-jarige leeftijd, gehuwd met Dirkx Henri.
vader Vandewinkel Peter Leonard
moeder Vandebosch Anna Catharina
gehuwd met Dirkx Henri
Vandewinkel Mechtildis °08/04/1900 Ophoven †14/01/1982 Ophoven 14790
weduwe sinds 18/11/1973 VANDEWINKEL, Mechtildis, geboren op 08-04-1900 te Ophoven, overleden op 14-01-1982 te Ophoven op 81-jarige leeftijd, begraven op 18-01-1982 te Ophoven, weduwe van Silkens Mathieu. (bron: Het Belang van Limburg, 1982-01-16)
vader Vandewinkel Jan Mathijs
moeder Salman Anna Maria
gehuwd met Silkens Hubert Mathieu in 1924
Vandewinkel Mechtildis °29/08/1886 Ophoven †26/03/1973 Hasselt 27258
VANDEWINKEL, Mechtildis, geboren op 29-08-1886 te Ophoven, overleden op 26-03-1973 te Hasselt op 86-jarige leeftijd, gehuwd met Hoedemakers Jaak.
gehuwd met Hoedemakers Jaak
Vandewinkel Nicolaas Theodoor °15/04/1909 Ophoven †15/03/1953 Neeroeteren 16054
lid van de bond van het Heilig Hart brigadier der douanen te Hamont werkend lid van de harmonie Sint-Jozef, Tongerlo bij een smartelijk ongeval overleden te Neeroeteren
Bidprentje.
vader Vandewinkel Jan Mathijs
moeder Salman Anna Maria
gehuwd met Sleven Maria Regina
Vandewinkel Paul °02/04/1951 Hasselt †19/09/2000 Bree 21874
lid van de turnclub en van de kaartclub
Bidprentje.
vader Vandewinkel Mathieu
moeder Vanderleyden Maria
gehuwd met Maesen Madeleine
Vandewinkel Peter Hubert °1885 onbekend onbekend 22643
overleden vr 1956
gehuwd met Vandebosch Maria Petronella
Vandewinkel Peter Leonard °08/05/1896 Ophoven †06/09/1961 Ophoven 37909
geboren te Ophoven op 8 mei 1896 en aldaar godvruchtig in de Heer overleden op 6 september 1961, voorzien van de laatste HH. Sakramenten de families Vandewinkel, Vandebosch, Salman en Jaeken 5 kinderen: Jean, Maria, Jozef, Mathieu en Mathilde Vandewinkel Petrus VANDEWINKEL gehuwd voor de kerk op 28-01-1922 te Neeroeteren met Anna Catharina VANDEBOSCH, 28 jaar oud, gedoopt op 18-09-1893 te Neeroeteren (getuige(n): Jaeken Josephus en Valle Maria Catharina), dochter van Joannes Mathias VANDEBOSCH (Vandenbosch) en Maria Elisabeth JAEKEN.
Rouwbrief.
vader Vandewinkel Jan Mathijs
moeder Salman Anna Maria
gehuwd met Vandebosch Anna Catharina op 28/01/1922 te Neeroeteren
Vandewinkel Peter Mathijs (Jan ?) °1867 onbekend onbekend 51646
Peter Mathijs (Peter Jan?) VANDEWINKEL, landbouwer, geboren circa 1867. Gehuwd met Anna Maria Hubertina HENDRIKX, geboren circa 1865. Uit dit huwelijk: 1. Catharina, geboren op 23-02-1890 te Molenbeersel.
gehuwd met Hendrikx Anna Maria Hubertina
Vandewinkel Theo °25/04/1919 Tongerlo †04/02/1998 Dilsen-Stokkem 24509
oudstrijder 1940-1945 ondervoorzitter en erevaandeldrager K.N.S.B. lid van de bond van gepensioneerden en van K.W.B. Dilsen in de Heer overleden te Dilsen-Stokkem de families Vandewinkel, Brouns, Hendrikx en Lenaers gewerkt op het zinkfabriek in Rotem en in de bouw
Bidprentje.
gehuwd met Brouns Christine
Vandewinkel Theodorus Hubertus °21/03/1896 Molenbeersel †27/11/1979 Kinrooi 26748
weduwnaar sinds 15/05/1972 VANDEWINKEL, Theodorus Hubertus, geboren op 21-03-1896 te Molenbeersel, overleden op 27-11-1979 te Kinrooi op 83-jarige leeftijd, gehuwd met Van Laer Anna Maria Gertrudis.
gehuwd met Vanlaer Anna Maria Gertrudis
Vandewyngaert Gilbert Charles Joseph °20/07/1940 Leopoldsburg †15/04/2004 Heusden 24113
oud-onderofficier para-commando, 1ste sergeant-chef oud-onderrichter valschermspringen gewezen vijfkamper militaire ploeg deelname aan operaties en vredesmissies: Belgisch Kongo 1959-1960, Rwanda 1962, Zare 1991, Kongo Brazzaville 1993 houder van verscheidene Belgische en buitenlandse militaire eretekens lid van 15 Det. 4e Bat. Commando, VOPCO (Peter van Vaandel Noord-Limburg), Amical ANPCV - Museum 1 Bn Para en van het Nationaal Verbond der Invaliden van de Belgische Krijgsmacht na een smartelijk verkeersongeval te Hechtel ontslapen in het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden
Bidprentje.
gehuwd met Theunis Lea Jozefina Fernanda op 23/02/1963 te Balen
Vandewyngaert Stefan °22/05/1966 onbekend †10/03/1993 Kismayo Somali 24792
1ste sergeant B1 bij het 1ste bataljon parachutisten te Diest ridder in de Orde van Leopold II onverwacht overleden te Kismayo Somali in bevolen dienst tijdens Operatie Restore Hope
vader Vandewyngaert Gilbert Charles Joseph
moeder Theunis Lea Jozefina Fernanda
Vandezande Firmin °1934 onbekend †1971 onbekend 41273
gehuwd met Mues Marie-Henriette
Vandezande Maria °1872 onbekend onbekend 38801
weduwe sinds 03/07/1935
gehuwd met Kerkhofs Christiaan
Vandickelen Amelie °06/09/1920 Zonhoven †29/10/2005 Zonhoven 28146
stichtster van Maalderij Eevers lid van K.B.G. en Ziekenzorg in familiekring in de Heer overleden te Zonhoven de families Vandickelen, Eevers, Baillien en Vanhoyland
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Eevers Ren
Van Diepen Peter Joannes °1891 onbekend onbekend 39994
vroegtijdig overleden
gehuwd met Hendrikx Maria Elisabeth
Vandierendonck Monique °1957 onbekend onbekend 40459
gehuwd met Raedschelders Marc
Van Dijck Catharina °1894 onbekend †1976 onbekend 44426
gehuwd met Broekx Jan
Vandijck Albert °06/06/1915 Gruitrode †17/03/1993 As 38128
lid van de schuttersgilde Sint-Sebastiaan, As lid van de bond van gepensioneerden en van andere godsdienstige genootschappen geboren te Gruitrode op 6 juni 1915 en godvruchtig overleden te As op 17 maart 1993, voorzien van de sakramenten der zieken de families Vandijck-Loos, Schrijvers-Seurs en Roex-Plessers
Bidprentje.
gehuwd met Schrijvers Elisabeth
Vandijck Albert Franciscus °19/01/1916 Beek †09/01/1998 Neerpelt 33971
oudstrijder en krijgsgevangene W.O. II 1940-1945 lid V.O.S. lid van de bond van gepensioneerden en van het Seniorenkoor na een moedig gedragen ziekte en met liefde omringd stil van ons heengegaan te Neerpelt op 9 januari 1998 in zijn 60ste huwelijksjaar, voorzien van de H. Sacramenten der zieken de families Vandijck en Geelen
Bidprentje.
gehuwd met Geelen Helena in 1938
Vandijck Anna °1905 onbekend onbekend 49137
overleden vr 1989
gehuwd met Schuermans Mathieu
Vandijck Dionysius Leonardus °11/03/1885 Beek †10/10/1953 Beek 39670
jonkman lid van de bond van het Heilig Hart, de voortplanting des geloofs, het Sint-Joseph's werk en andere godvruchtige genootschappen geboren te Beek, de 11 Maart 1885 en aldaar zeer godvruchtig overleden, de 10 October 1953, meermalen gesterkt door de genademiddelen onze Moeder de Heilige Kerk de families Vandijck en Schrijvers
Bidprentje.
Vandijck Frans °03/01/1918 Beek †13/09/1984 Leuven 39668
lid van de bond van gepensioneerden secretaris christelijke mutualiteit, afdeling Beek lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Beek op 3 januari 1918, en godvruchtig in de Heer ontslapen te Leuven op 13 september 1984, gesterkt door het sacrament der zieken de families Vandijck en Nullens
Bidprentje.
gehuwd met Nullens Maria
Vandijck Jan Leonard °09/01/1910 Beek †26/02/1978 Bocholt 39665
lid van de bond van het Heilig Hart en van de bond van gepensioneerden oudstrijder 1940-1945 geboren te Beek op 9 januari 1910 en godvruchtig overleden te Bocholt op 26 februari 1978, gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken de families Vandijck en Jaeken
Bidprentje.
vader Vandijck Pieter Dionies
moeder Jaeken Maria Margaretha
Vandijck Johanna Catharina ° Gerdingen †25/09/1835 Gerdingen 47018
gehuwd met Clijsters Jan Hendrik op 17/07/1819 te Gerdingen
Vandijck Joseph °1905 onbekend onbekend 39878
gehuwd met Bancken Anne
Vandijck Leonce °26/10/1905 Peer †26/06/1990 Zwijndrecht 44732
weduwe sinds ? zij werd geboren te Peer op 26 oktober 1905 en is overleden in het rust- en verzorgingstehuis De Regenboog te Zwijndrecht op 26 juni 1990, voorzien van de Sakramenten der zieken de families Vandijck en Bormans
Bidprentje.
gehuwd met Bormans Pieter Hendrik
Vandijck Margaretha °18/12/1910 Gruitrode †17/11/1980 Niel-bij-As 18702
lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godsdienstige genootschappen godvruchtig overleden te Niel-bij-As de families Vandijck-Loos en Schouteden-Bullen
Bidprentje.
gehuwd met Schouteden Mathieu
Vandijck Maria °10/10/1916 Meeuwen †12/01/2004 Genk 16182
weduwe sinds 10/07/1991 lid van de bond van gepensioneerden van Beek, K.V.L.V. Beek, Ziekenzorg Wijshagen en IPA Limburg onverwacht overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
gehuwd met Driesen Martinus
Vandijck Mariette Eugenie °06/02/1942 Beek †14/06/1971 Bree 28456
gesterkt door de sacramenten van onze moeder de Heilige Kerk ging te Bree op 14 juni 1971 over tot het verheerlijkte leven lid van de K.A.V. de families Vandijck, Vrolix, Geelen en Evens kinderen Marie-Hlne en Marie-Claire Vrolix
Bidprentje.
gehuwd met Vrolix Hubert
Vandijck Mathieu °1906 onbekend onbekend 37446
overleden vr 1997
gehuwd met Bauduin Anna
Vandijck Mathieu °1915 onbekend onbekend 27741
gehuwd met Evens Elisa
Vandijck Mathieu °20/12/1923 Beek †13/09/1995 Maaseik 24318
godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Vandijck, Vrancken, Jaeken en Schiekx Beek, klasfoto uit 1930 in het zendrpke, jaargang 28, nr. 58, november 2010, pagina 64
gehuwd met Vrancken Augusta
Vandijck Petrus Dionysius °04/12/1912 Beek †28/12/1969 Bree 39666
lid van de bond van gepensioneerden voorzitter van de mijnwerkersbond geboren te Beek, op 4 december 1912 en naar het Vaderhuis teruggekeerd te Bree, op 28 december 1969, gesterkt door het sacrament der zieken de families Vandijck en Truyen
Bidprentje.
gehuwd met Truyen Marie Louisa
Vandijck Philomena °27/06/1898 Grote-Brogel †25/02/1982 Beek 25536
weduwe sinds ? lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen
Bidprentje.
gehuwd met Braekers Jozef
Vandijck Pieter Dionies °03/09/1882 Beek †04/02/1959 Beek 39663
weduwnaar sinds 18/10/1957 lid van de bond van het Heilig Hart, het Sint-Jozefsliefdewerk en andere godvruchtige genootschappen geboren te Beek, de 3 september 1882 en aldaar zeer godvruchtig in de Heer overleden, de 4 februari 1959, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten en de Pauselijke zegen "In articulo mortis" de familes Vandijck en Jaeken
Bidprentje.
gehuwd met Jaeken Maria Margaretha
Van Dijk Cletus (Eerw. Broeder) (o.s.c.) °22/02/1906 Uden (NL) †01/04/1943 Achel 17542
geprofest in de Orde van het Heilig Kruis, den 8 December 1933 en godvruchtig overleden te Achel den 1 April 1943, voorzien van de laatste H. Sacramenten Dierbare Vader, bloedverwanten en medebroeders, berust in mijn vroegtijdig heengaan. Voor den troon des Heeren zal ik U meer dan ooit beminnen. Weest mij indachtig in uwe gebeden, vooral gij mijn beide broeders missionarissen.
Bidprentje.
van Dijk Margaretha Catharina Maria °1906 onbekend 26214
uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 38
gehuwd met Pernot Wilhelmus Jacobus Cornelis Maria
Van Dilsen Maria Aldegonda °15/05/1797 Neeroeteren †01/07/1873 Tongerlo 51672
gehuwd met Neyens Jan Lodewijk op 07/01/1831 te Neeroeteren
Vandilsen Anna Catharina °03/10/1841 Neeroeteren †12/08/1871 Tongerlo 46952
gehuwd met Clijsters Hubert Christiaan op 15/10/1862 te Neeroeteren
Van Dinter Arnold Henri Hippolite Val. °01/09/1926 Hasselt †13/08/2003 Maaseik 1421
beroep: stadsontvanger weduwnaar sinds 17/12/1999 ere-gemeenteontvanger van de stad Maaseik erkend weerstander 1940 - 1945 schatbewaarder van de confederatie van politiek gevangenen en rechthebbenden, afdeling Maaseik
Bidprentje.
vader Van Dinter Pierre Adam Charles
moeder Lejeune-Min Josphine Ann E.
gehuwd met Cnuts Maria Josephina Antonia op 11/09/1950 te Maaseik
Van Dinter Arnold Louis Clement °24/02/1890 Maaseik †11/02/1949 Maaseik 510
beroep: landmeter groothandel in koloniale waren zie "De Maaseikenaar", jaargang XL, 2009, nr.2, pagina 66
Bidprentje.
vader Van Dinter Clement Louis Hubert
moeder Poukens Mathilde Hubertine
gehuwd met Timmermans Judith Marie Josephine op 02/10/1920 te Maaseik
Van Dinter Clement Louis Hubert °26/03/1860 Maaseik †28/05/1912 Maaseik 48316
beroep: orgelbouwer weduwnaar sinds 30/04/1896
gehuwd met Poukens Mathilde Hubertine op 08/05/1889 te Maaseik
Van Dinter Elisabeth Josephine Brigitte H. (Zuster Antoine-M) °16/01/1923 Maaseik †30/06/1974 Maaseik 4842
Zuster Antoine-Marie, Ursuline
Bidprentje.
vader Van Dinter Arnold Louis Clement
moeder Timmermans Judith Marie Josephine
Van Dinter Hilda °15/11/1930 Maaseik †10/03/1941 Maaseik 22986
godvruchtig aandenken aan ons lief dochterke Hilda van Dinter, Kruistochter en Mariacongreganiste, geboren te Maaseik den 15 November 1930 en aldaar overleden den 10 Maart 1941
Bidprentje.
vader Van Dinter Pierre Adam Charles
moeder Lejeune-Min Josphine Ann E.
Van Dinter Pierre Adam Charles °28/04/1894 Maaseik †19/04/1944 Ludwigsburg (D) 1478
gemeente-ontvanger van de Stad Maaseik oudstrijder 1914-1918 officier van de Inlichting- en Actiedienst, officier van de Weerstand politiek gevangene ridder in de Leopoldsorde met palmen, ridder in de Orde van Leopold II met zwaarden oorlogskruis 1914-1918 met twee palmen en twee leeuwen oorlogskruis 1940-1945 met palm erekruis van politiek gevangene 1940-1945, vuurkruis, Ijzermedaille, overwinningsmedaille 1914-1918 medaille van de weerstand, medal of freedom, l'Etoile de Karageorgeen Or Serbe herinneringsmedaille 1914-1918 en 1940-1945 gefusilleerd in dienst van het Vaderland, te Ludwigsburg, de 19 April 1944, en begraven op het erepark van het kerkhof te Maaseik op 5 December 1949. 'Het adellijk Huis van Aldeneik' door Martin Boonen, zie De Maaseikenaar, jaargang XXXVI, 2005, nr. 2, pagina 105
Bidprentje.
vader Van Dinter Clement Louis Hubert
moeder Poukens Mathilde Hubertine
gehuwd met Lejeune-Min Josphine Ann E. op 13/06/1925 te Maaseik
Van Distel Jaak °09/07/1875 Gerdingen †13/07/1966 Maaseik 9588
lid van de bond van gepensioneerden, de bond van het Heilig Hart, het Marialegioen en andere godvruchtige genootschappen godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik weduwnaar sinds ?
Bidprentje.
gehuwd met Bouchet Maria Catharina
Vandistel Jacques °1914 Bree onbekend 24339
overleden vr 1987
gehuwd met Henkens Lies
Vandoninck Dympna (Zuster Maria Antonine) °02/03/1898 Geel †06/10/1969 Merksplas 33804
doopsel in de parochiekerk van Larum ingetreden bij de Zusters Annonciaden te Huldenberg op 14 oktober 1913 gekleed op 2 decmebr 1913 professie op 10 december 1915 de families Vandoninck en Leys
Bidprentje.
Vandonink Hendrika °1925 onbekend onbekend 34643
gehuwd met Jens Andr
Van Dooren Antoine Jean Martin Ghislain °11/03/1929 Maaseik †09/05/1978 Maaseik 989
in de volksmond: Ton van Dikke Trui gemeenteraadslid, lid van de PVV overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 9 mei 1978, gesterkt door het sacament der zieken de families Van Dooren, Gabrils, Sieborgs, Pinxten, Timmermans, Peters en Neyens
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Gabrils Maria Helena Huberta op 17/06/1955 te Neeroeteren
van Dooren Anton (Z.E.H.) (o.s.c.) °15/02/1914 Veghel (NL) †24/04/1997 Molenbeersel 14515
zie De Maaseikenaar, jaargang XXXIV, 2003, nr. 4, pagina 226 t/m 228 volgde middelbaar onderwijs aan het Heilig Kruis College van Uden in de jaren 1926 tot 1931 trad in bij de Kruisheren in 1931 en verbleef een jaar als novice in Neeritter op 28/08/1932 legde hij te Neeritter de tijdelijke geloften af van 1933 tot 1935 studeerde hij filosofie in Zoeterwoude en van 1935 tot 1939 theologie in Sint-Agatha. Mgr. Blessing o.s.c. wijdde hem priester in Sint-Agatha op 25/07/1938. Van 1939 tot 1967 was Anton van Dooren conventualis van het Maaseikse Kruisherenklooster. Hij werd er leraar aardrijkskunde, plant- en dierkunde, fysica en Latijn. Buiten zijn meer dan volledige lesopdracht en heel wat toezicht bij de leerlingen had hij een bijzondere zorg voor de liturgie in de Kruisherenkerk. Verder hield hij zich bezig met ziekenzorg, het organiseren van bedevaarten naar Banneux en het bezoeken van zieke medemensen. Op eigen verzoek vertrekt Anton van Dooren in 1967 (?) naar Wenen (Oud-Leopoldau) en werd er kapelaan. Hij bleef in Wenen tot in 1991 en was jarenlang econoom van het Weense Kruisherenklooster. Zijn pastoraal werk betrof vooral de senioren en de zieken. In 1991 keerde hij terug naar Maaseik. Vanaf 12/06/1995 tot aan zijn dood op 24/04/1997 verbleef hij in het rusthuis Zorgvlied te Molenbeersel.
Bidprentje en rouwbrief.
Van Dooren Frans °06/02/1870 Ophoven †11/01/1955 Lanaken 38977
jonkman geboren te Ophoven de 6 februari 1870 en overleden in het Sint-Annagesticht te Lanaken de 11 januari 1955, voorzien van de genademiddelen der Heilige Kerk de familie Van Dooren
Bidprentje.
Van Dooren Henri Jean Martin Ghislain °20/06/1932 Maaseik †10/09/1992 Maaseik (?) 1424
beroep: stadsbeambte 60 jaar oud, geheel onverwacht naar zijn Schepper gegaan op 10 september 1992, waar hij de dag verwacht dat wij voor eeuwig in Gods liefde verenigd zullen zijn de families Van Dooren en Spitaels
Bidprentje.
gehuwd met Spitaels Germaine Ghislaine Emma op 16/09/1954 te Parike
Van Dooren Jean °23/09/1857 Ophoven †13/03/1928 Ophoven 8820
weduwnaar sinds ? na eene langdurige en pijnlijke ziekte in den Heer overleden
Bidprentje.
gehuwd met Doensen Seraphine
Van Dooren Maria °1878 onbekend onbekend 38093
weduwe sinds 11/06/1950
gehuwd met Frenay Lucien Prosper
Van Dooren Mathieu °1877 onbekend 22481
overleden vr 1966
gehuwd met Klerkx Maria Gertrudis Antoinette
Van Dooren Petronella Jeanne A. °01/09/1934 Maaseik †05/12/1992 Genk 1010
beroep: fabrieksarbeidster
Bidprentje.
gehuwd met Hilven Maurice Hubert Andr J. L. op 18/08/1956 te Maaseik
van Dooren Piet (E.H.) °03/05/1901 Erp (NL) †14/11/1976 Neerpelt 6225
geprofest te St.-Agatha Cuyck op vrijdag 28/08/1925 priester gewijd te St.-Agatha Cuyck (NL) op vrijdag 18/07/1930 ! oud-pastoor te Odilia-Peel (Uden) oud-godsdienstleraar aan het Instituut Ter Engelen te Maaseik de minstbedeelden uit onze samenleving en vooral de blinden en de doven waren de troetelkinderen van je bezorgdheid
Bidprentje.
Vandooren Anna Maria Theodora °06/06/1867 Kessenich †01/07/1955 Maaseik Aldeneik 17830
weduwe van mijnheer Hypolite Lejeune en van mijnheer Henri Min godvruchtig overleden te Aldeneik
Bidprentje.
gehuwd met Min Henri
gehuwd met Lejeune Hypolite
van Doren Simon °1945 onbekend (NL) †29/04/2002 onbekend 19780
Rouwbrief.
gehuwd met Lamers Gerda
Vandoren Elsa °10/09/1919 Bree †15/09/2000 Kortrijk 15484
Bidprentje.
gehuwd met Demuynck Basile
Vandoren Francisca Mechtildis Melanie °02/03/1856 Bree †05/08/1932 Bree 46508
geboren te Bree op 2 maart 1856 en overleden te Bree op 5 augustus 1932 en aldaar begraven op 8 augustus dochter van Gulielmus (Willem) Vandoren, muziekmeester en herbergier, en van Anna Maria Hubertina Gors, herbergierster
gehuwd met De Baan Joannes Fredericus te Bree
gehuwd met Gijzen Joannes Michiel op 09/09/1882 te Bree
Vandormael Anna Catharina °01/01/1847 onbekend †23/09/1900 Genck 45941
lid van 't Apostelschap des Gebeds, van 't Genootschap van Onze-Lieve-Vrouw van 't Heilig Hert en der verlaten zielen godvruchtig en gelaten in den Heer overleden te Genck, den 23 September 1900, voorzien van de HH. Sakramenten, in den ouderdom van 53 jaren en 8 maanden Deze vrouw was eenvoudig, rechtzinnig, vreesde God en week af van het kwaad. Zij verzorgde zeer kristelijk haar huishouden en de opvoeding harer kinderen. Een langdurige en pijnelijke ziekte werd haar deel doch met volle overgeving aan Gods wil, betrouwende op de Heilige Maagd Maria en den Heilige Jozef, heeft zij hare ziel aan haren Schepper weergegeven.
Bidprentje.
gehuwd met Indestege Andries
Vandormael Annie Lucia Maria Louisa °19/06/1939 Sint-Huibrechts-Lille †22/06/1955 Neerpelt 45529
dochter van Piet Vandormael en Elisa Vanhout lid van de bond van het Heilig Hart, de Mariacongregatie, het biddend Kinderlegioen van Sint-Jozef en de Heilige Kindsheid geboren te Sint-Huibrechts-Lille, de 19 Juni 1939 en in de Heer overleden te Neerpelt, de 22 Juni 1955 de familie Vandormael-Vanhout
Bidprentje.
Vandormael Joanna Catharina Adriana °30/06/1921 Diepenbeek †19/10/2005 onbekend 40767
gehuwd met Hendrix Joseph Christiaan Eligius op 21/08/1946 te Diepenbeek
Vandormael Josephina °12/04/1915 Reppel †28/07/1984 Bree 21898
lid van de bond van gepensioneerden, K.V.L.V. en meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Reppel op 12 april 1915 en overleden te Bree op 28 juli 1984 de families Vandormael en Hilkens
Bidprentje.
gehuwd met Hilkens Jaak
Vandormael Jozef °21/09/1923 Reppel †23/12/2003 Hasselt 51214
VANDORMAEL, Jozef, geboren op 21-09-1923 te Reppel, overleden op 23-12-2003 te Hasselt op 80-jarige leeftijd, begraven op 30-12-2003 te Bree, echtgenoot van Dreesen Betsy. (bron: Het Belang van Limburg, 2003-12-27)
gehuwd met Dreesen Betsy
Vandormael Jozef Louis °19/03/1911 Reppel †26/07/1976 Bree 44503
bouwde de nieuwe kerk in Zaventem VANDORMAEL, Louis, geboren op 19-03-1911 te Reppel, overleden op 26-07-1976 te Bree op 65-jarige leeftijd, begraven op 31-07-1976 te Gerdingen, weduwnaar (1) van Leynen Berta, echtgenoot (2) van Bollen Helena. (bron: Het Belang van Limburg, 1976-07-29)
gehuwd met Bollen Helena
gehuwd met Leynen Maria Alberta Elisabeth
Vandormael Julienne °14/10/1924 Reppel †17/02/1990 Neerpelt 19771
lid van de bond van gepensioneerden bestuurslid van Ziekenzorg lid en orgeliste van het zangkoor Sint-Cecilia de families Vandormael, Cox, Snokx en Soons
Bidprentje.
gehuwd met Cox Theodoor
Vandormael Mathieu (Pater) °12/10/1912 Beverst †11/11/2001 Genk 49559
Missionaris van Afrika - Witte Pater priester gewijd te Heverlee op 25 maart 1940 43 jaar missionaris in Burundi geboren te Beverst op 12 oktober 1912 en overleden te Genk, Heiderust, op 11 november 2001
Bidprentje.
Vandormael Pieter Jan °30/11/1888 Peer †27/02/1958 Reppel 43238
weduwnaar sinds ? aannemer van bouwwerken lid van de bond van het Heilig Hart en van verschillende godvruchtige genootschappen gemeenteraadslid, bestuurslid van de Kristen Middenstand, afdeling Bree ijveraar van School en Gezin, vereerd met de Gouden Medalie der Orde van Leopold II geboren te Peer, de 30 november 1888 en godvruchtig in de Heer overleden te Reppel, na bediend te zijn met de HH. Sacramenten, op 27 februari 1958 de families Vandormael en Snoekx
Bidprentje.
gehuwd met Snoekx Maria Catharina
Van Driessche Emma Yvonne °23/03/1926 Schaarbeek †16/04/1986 Maaseik 16056
Zoals zovelen is zij onverwacht van ons heengegaan. Ze heeft heel wat leed in haar leven geproefd en het sterk doorstaan. De pijn echter van de langdurige aftakeling is haar gespaard gebleven. Zij wilde nooit tot last zijn, zij wilde altijd anderen helpen.
Bidprentje.
gehuwd met Kesseler Joseph Peter op 28/06/1946 te Maaseik
Van Droogenbroeck Catharina (Zuster) °14/09/1894 Groot-Bijgaarden †25/03/1941 Gerdingen 34040
overste der Dochters van Maria, Hulp der Christenen te Gerdingen na voorzien te zijn geweest van de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk, zeer godvruchtig overleden te Gerdingen, den 25 Maart 1941, in het 25ste jaar van haar kloosterleven
Bidprentje.
Van Duer Anna °22/11/1908 Elen †20/03/1992 Sint-Niklaas 16066
Geboren worden in een oase van liefde uit ouders met een intens geloof. Een hart meekrijgen voorbestemd om voor anderen te leven. Als kind al een grote droom koesteren en intens verlangen naar eeuwig, godgewijd leven. Weggaan uit je streek en dorp om je ideaal te realiseren en dan heel vlug de pijn ervaren dat je gezondheid te zwak is voor een streng leven. Toch thuis mogen blijven in Brugge en er vele jaren de fijne, attentvolle gastvrouw zijn en de vertrouwde 'juffrouw Anna' voor honderden bezoekers, maar vooral de bezorgde moeder voor de meisjes-studenten uit de Peda.
Bidprentje.
Van Duer Maria (Zuster Marie-Alfonse) °15/08/1903 Elen †28/05/1983 Sint-Niklaas 23932
zij werd geboren te Elen op 15 augustus 1903, wijdde zich aan de Heer toe door geloften op 24 oktober 1923 en keerde naar de Heer terug te Sint-Niklaas op 28 mei 1983 de Zusters Jozefienen de families Van Duer en Hohenwalt
Bidprentje.
Vandueren Maria Josephina °1908 onbekend onbekend 44889
weduwe sinds 29/05/1973
gehuwd met Huybrighs Willem Joseph
Van Duffel Jules °1880 Peer onbekend 51470
beroep: ontvanger afstammeling van drossaard Clerx
gehuwd met Van Lindt Maria op 04/08/1907 te Overpelt
Vanduffel Jaak °04/01/1905 Beek †30/12/1983 Bree 38907
lid van de bond van gepensioneerden voorzitter vee-herverzekering Bree vereerd met de eretekens de gouden palmen der Kroonorde geboren te Beek op 4 januari 1905 en godvruchtig overleden te Bree op 30 december 1983, gesterkt door het sakrament van de zieken de families Vanduffel en Waelbers
Bidprentje.
gehuwd met Waelbers Lucia
Vanduffel Josephina (zuster Marie-Adrienne) °10/06/1908 Overpelt †24/11/2001 Munsterbilzen 5612
ingetreden op 22/09/1932
Vanduffel Michel °28/03/1930 Sint-Huibrechts-Lille †11/01/1995 Hasselt 37153
geboren te Sint-Huibrechts-Lille op 28 maart 1930 en overleden in het Virga-Jesseziekenhuis te Hasselt op 11 januari 1995, na gesterkt te zijn door het Heilig Sacrament der zieken de families Vanduffel en Schurmans
Bidprentje.
Vanduffel Stefan °08/03/1940 Houthalen †07/02/1983 Susteren (NL) 20015
kantoordirecteur BBL Maaseik lid Kiwanis Maaseik Van Eyck de families Vanduffel, Liefsoons, Eerdekens en Gijbels
Rouwbrief.
gehuwd met Liefsoons Rosa
Vanduren Isabella ° Maaseik onbekend 47449
gehuwd met Vangeneygen Theodoor in 1849 te Maaseik
Vanduren Louis °09/10/1914 Rotem †24/07/1999 Rotem 30418
lid van het Heilig Paterke van Hasselt overleden te Rotem op 24 juli 1999
Bidprentje.
gehuwd met Keymis Hubertine
Vanduren Martin °1913 onbekend onbekend 46355
overleden vr 2010
gehuwd met Vanesser Maritte
Vanduynhoven Bruno (Z.E.H.) °27/04/1897 Neerpelt †29/01/1982 Neerpelt 16067
priester gewijd te Luik op 04/04/1923 achtereenvolgens professor aan de Normaalschool te Maasmechelen, kapelaan te Leopoldsburg, pastoor te Opoeteren en erepastoor te Neerpelt families Vanduynhoven en Bomans, Berghs en Plessers
Bidprentje.
Van Dyck Elisabeth °1905 onbekend 17196
overleden vr 1982
gehuwd met Vanaken Jozef
Van Dyck Willem (Z.E.H.) °02/12/1873 Reppel †10/08/1944 Runkst 28393
stichter en eerste pastoor der Sint-Hubertusparochie te Runkst-Hasselt hij werd geboren te Reppel, den 2den December 1873 en overleed zeer godvruchtig te Hasselt (Runxt), den 10den Augustus 1944, na een pijnlijke ziekte geduldig verdragen, meermalen gesterkt door de H.H. Sacramenten
Bidprentje.
Vandyck Agnes °21/09/1901 Ellikom †28/12/2000 Ellikom 3446
weduwe sinds 06/12/1954 lid van de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg omringd door ons allen thuis overleden in Ellikom
Bidprentje.
gehuwd met Leen Joannes Michal op 01/01/1934 te Ellikom
Vandyck Aldegonda Elisabeth °23/09/1914 Beek Bree †20/01/1979 Bocholt 16068
lid van de Vrouwenbeweging godvruchtig overleden te Bocholt de families Vandyck, Van Erum, Jaeken en Loos
Bidprentje.
gehuwd met Van Erum Joannes Franciscus
Vandyck Barbara °29/09/1909 Gruitrode †28/02/2000 Bree 18067
weduwe sinds ? in huiselijke kring overleden
Bidprentje.
gehuwd met Straetemans Josephus
Vandyck Hans °1965 onbekend †24/05/2000 3445
Bidprentje.
Vandyck Jan °17/04/1913 Bree †11/02/1981 Bree 45039
lid van de Gezinsgroepen van Onze-Lieve-Vrouw lid van het Cecilia-zangkoor van Bree oudstrijder 1940-1945 geboren te Bree op 17 april 1913 en godvruchtig overleden te Bree op 11 februari 1981 de families Vandyck, Bleukx, Manderveld en Roemers
Bidprentje.
gehuwd met Bleukx Alice
Vandyck Jan °28/12/1906 Ellikom †08/02/1980 Gerdingen 462
lid van de bond van gepensioneerden en van verschillende godvruchtige genootschappen geboren te Ellikom op 28 december 1906 en in de Heer ontslapen te Gerdingen op 8 februari 1980, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Vandijck en Das In alle eenvoud leefde deze man aan de zijde van zijn geliefde echtgenote, eerlijk en korrekt, het leven van een diepgelovig mens. Rechtschapen in woord en daad, minzaam in zijn omgang met vrienden, werkte en leefde hij in stille teruggetrokkenheid naar Gods wil en welbehagen.
Bidprentje.
gehuwd met Das Maria Elisabeth Mechtildis
Vandyck Jan °1911 onbekend 15448
gehuwd met Bosmans Margaretha
Vandyck Laurent Albert °08/10/1925 Neeroeteren †14/09/1944 Gangelt (D) 9036
laffelijk vermoord door een vuige moordenaarsbende te Gangelt (Duitschland) !
Bidprentje.
Vandyck Leo Jan °1890 onbekend onbekend 37985
weduwnaar sinds 21/03/1954
gehuwd met Geusens Maria Hendrika Agnes
Vandyck Mathilde °30/12/1915 Bree †20/07/2003 Bree 15418
weduwe sinds ? onverwacht overleden op de RVT 3 afdeling van het O.C.M.W. te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Stinkens Lambert
Vandyck Mina °1905 onbekend onbekend 28443
overleden vr 1990
gehuwd met Neyens Jaak
Vandyck Willem °04/01/1918 Gruitrode †27/12/2005 Peer 28111
lid van de duivenbond te Peer en lid van de mijnwerkers-brancardiers overleden in het rust- en zorgcentrum Sint-Antonius te Peer asverstrooiing op de strooiweide van de begraafplaats te Peer
Van Eersel Frans °18/09/1931 Merksplas †24/07/2000 Turnhout 20356
pa klein van gestalte groot als mens man van eenvoud echt in geloof man van waarheid en waarachtigheid man van inzet liefhebbende echtgenoot bezorgde vader fiere vovo bedankt, pa dag pa, tot ziens
Bidprentje.
gehuwd met Verbeek Bernadette
Van Eijgen Anna °04/03/1949 Hasselt †24/12/2004 Dessel 18528
bestuurslid van K.A.V. thuis in familiekring overleden te Dessel
vader Van Eijgen Gerard
moeder Braekers Mia
gehuwd met Claes Alos
Van Eijgen Gerard °15/04/1915 Molenbeersel †22/12/2003 Beek Bree 16059
broer van Frans Van Eygen, pastoor van Aldeneik thuis zachtjes ingeslapen op 22 december 2003 lid van de weerstand 1940 -1945 met certificaat erkenning van Dwight Eisenhouwer en Montgommery laureaat van de arbeid 1ste en 2de klas ereteken en diploma eerste klasse van Onze-Lieve-Vrouw oorzaak onzer blijdschap, patrones van het bisdom Hasselt oud eerste schepen van de gemeente Beek, oud-provincieraadslid en oud-arrondissementsvoorzitter, ere-voorzitter van Cera Bree en Biotechnicum Bocholt ere-lid van de Bondsraad en van de Raad van Bestuur van Cera Leuven lid van de Landelijke Gilde en van de bond van gepensioneerden de families Van Eijgen, Braekers, Geraedts en Lipkens
Bidprentje en rouwbrief.
vader Van Eygen Peter Arnoldus
moeder Geraedts Anna Maria Hubertina
gehuwd met Braekers Mia
Van Eijgen Peter Josephus Franciscus (Z.E.H.) °24/11/1868 Neeritter (NL) †02/01/1939 Neeritter (NL) 39035
oud pastoor van Wessem geboren te Neeritter, 24 November 1868 priester gewijd te Roermond, 18 Maart 1893 kapelaan te Meerssen, 1 October 1893 rector te Sibbe-IJzeren, 1 Januari 1907 pastoor te Ittervoort, 1 Januari 1911 pastoor te Wessem, 1 October 1921 eervol ontslagen, 1 April 1938 overleden te Neeritter, gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden, 2 Januari 1939
Bidprentje.
Vanelderen Cecile °11/09/1925 Alken †23/08/1993 Hasselt 18704
lid van v.z.w. Limburgia godvruchtig in de Heer ontslapen te Hasselt
Bidprentje.
gehuwd met Janssen Albert
Van Elssen Anna Catharina °28/10/1915 Maaseik †21/11/1966 Aldeneik Maaseik 3370
Bidprentje.
gehuwd met Hamers Antoon Godfriedus Hubertus
Van Elssen Maria Francisca °17/11/1909 Maaseik †06/08/1986 Maaseik 3372
lid van de bond van gepensioneerden VAN ELSSEN, Maria, geboren op 17-11-1909 te Maaseik, overleden op 06-08-1986 op 76-jarige leeftijd, begraven op 09-08-1986 te Aldeneik, echtgenote van Hamers Renerus Joannes. (bron: Het Belang van Limburg, 1986-08-07)
Bidprentje.
gehuwd met Hamers Renerus Joannes op 12/09/1936 te Maaseik
Vanempten Jean °1910 onbekend onbekend 34999
overleden vr 1989
gehuwd met Gonnissen Gerardine
Van Enis Jeanne Clemence Eugenie °14/01/1886 Ruien †29/11/1954 Bree 28450
lid van de bond van het Heilig Hart geboren te Ruien, de 14 Januari 1886 en zeer godvruchtig in de Heer overleden te Bree, de 29 November 1954, voorzien van al de troostmiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de families Van Enis en Cornil
Bidprentje.
gehuwd met Cornil Victor Eugne
Van Erum Benjamine Emanuel Emilius °06/04/1912 Kessel †28/09/1963 Leuven 6837
gehuwd met Daelemans Jeanette Antoinette
Van Erum Jan °25/07/1909 Bocholt †11/05/1991 Hamont 27738
lid van de bond van gepensioneerden uit ons midden ontnomen te Hamont
Bidprentje.
gehuwd met Duysters Anna
Van Erum Joannes Franciscus °28/06/1912 Bocholt †25/05/1980 Bree 16069
weduwnaar sinds 20/01/1979 lid van de bond van gepensioneerden na een droevig ongeval samen met zijn zoon Marcel beiden overleden in het ziekenhuis te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Vandyck Aldegonda Elisabeth
Van Erum Marcel °02/09/1951 Bocholt †25/05/1980 Bree 16070
na een droevig ongeval samen met zijn vader Frans beiden overleden in het ziekenhuis te Bree
Bidprentje.
Van Erum Maria Elisabeth °1906 onbekend onbekend 44351
weduwe sinds 21/01/1970
gehuwd met Van Erum Peter Jan Jacob
Van Erum Maria Gertrudis °24/09/1873 Peer †02/11/1958 Bocholt 40248
weduwe sinds ? lid van de Sint-Lutgardisbond geboren te Peer, de 24 september 1873, en zeer godvruchtig overleden te Bocholt, de 2 november 1958, voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden de families Driesen en Van Erum
Bidprentje.
gehuwd met Driesen Gerard
Van Erum Mathieu °14/03/1915 Bocholt †17/01/1975 Bocholt 43263
lid van de Weerstand 1940-1945 lid van de Bakkersbond geboren te Bocholt op 14 maart 1915 en aldaar in de Heer ontslapen op 17 januari 1975, gesterkt door het Sacrament der zieken en begunstigd met de Pauselijke zegen de families Van Erum, Aegden, Van Gompel en Vanderheyden Een goedgeaard, een stille en werkzame man is van ons heengegaan. Als voorbeeldig en minzaam huisvader heeft hij een talrijk gezin grootgebracht. Nu hij naar God is weergekeerd na een langdurige ziekte, bijgestaan door de bezorgde liefde van al de zijnen, kunnen zij dankbaar terugblikken op zijn gewetensvol en werkzaam leven, en daarin de kracht vinden om verder te leven naar zijn voorbeeld in het vervullen van de dagelijkse plichten.
Bidprentje.
gehuwd met Aegden Maria
Van Erum Miet °1914 onbekend †1973 onbekend 19755
gehuwd met Jame Emmanuel
Van Erum Peter Jan Jacob °10/06/1904 Bocholt †21/01/1970 Bocholt 44350
lid van het Marialegioen en lid van de bond van gepensioneerden geboren te Bocholt op 10 uni 1904 en aldaar zeer godvruchtig overleden op 21 januari 1970, voorzien van de Heilige Sakramenten van de zieken de families Van Erum, Van Erum, Hendrix en Custers
Bidprentje.
gehuwd met Van Erum Maria Elisabeth
Van Erum Pierre Marie Emile °01/08/1943 Maaseik †06/09/1991 Maaseik 3529
bediende der Posterijen, kantoor Maasmechelen voorzitter van de wandelclub "Rust Roest" Maaseik penningmeester biljartclub "De Beurs" Maaseik overleden te Maaseik op 6 september 1991 de families Van Erum en Daelemans
Bidprentje en rouwbrief.
vader Van Erum Benjamine Emanuel Emilius
moeder Daelemans Jeanette Antoinette
Van Es Willy °24/03/1952 Neeroeteren †02/12/1969 Maaseik 45494
zoon van Mathieu Van Es en Catho Neyens geboren te Neeroeteren op 24 maart 1952 en na een smartelijk ongeval overleden te Maaseik op 2 december 1969, voorzien van de Heilige Olie
Vanesch Germaine °1928 onbekend †1976 onbekend 47503
gehuwd met Verhijen Br
Van Es - Janssen Guillaume °14/06/1932 Neeroeteren †10/07/2003 Neeroeteren 25207
in familiekring overleden te Neeroeteren
Bidprentje.
gehuwd met Gijsen Jeanne
Van Essche Ren °1918 onbekend onbekend 35578
overleden vr 1997
gehuwd met Winnepenninckx Bertha
Van Esser Agnes °26/04/1908 Kinrooi †18/05/2000 Kinrooi 9667
weduwe sinds 16/08/1998 lid van Ziekenzorg Kinrooi en van meerdere godvruchtige genootschappen haar levensweg was niet altijd even gemakkelijk de gruwel van de oorlog die zo erg haar familie trof, het verlies van haar twee jongste kindjes sloeg ongeneeslijke wonden
Bidprentje.
gehuwd met Heynen Arthur
Van Esser Albert °23/11/1927 Rotem †04/02/2000 Sint-Truiden 35056
godvruchtig overleden te Sint-Truiden op 4 februari 2000, gesterkt door het Heilig Sacrament van de zieken
Bidprentje.
Van Esser Albert °07/09/1917 Kinrooi †26/02/2005 Maaseik 30964
levensgezel van wijlen mevrouw Anna Vissers weerstander 1940-1945 geboren te Kinrooi op 7 september 1917 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 26 februari 2005, gesterkt door het Sacrament der zieken de familie Van Esser-Calcius
Bidprentje en rouwbrief.
vader Van Esser Jacobus Hubertus
moeder Calsius Maria Hubertina
gehuwd met Vissers Anna
Van Esser Albert °30/07/1916 Kinrooi †10/08/1989 Genk 7423
weduwnaar van mevrouw Gertrudis Teuwen sinds 27/11/1979 levensgezel van mevrouw Antoinette Breesch godvruchtig overleden te Genk de families Van Esser, Teuwen en Breesch
Bidprentje.
gehuwd met Breesch Atoinette te levensgezel
gehuwd met Teuwen Gertrudis
Van Esser Anna °26/05/1896 Kinrooi †04/09/1976 Maaseik 33929
weduwe sinds ? geboren te Kinrooi op 26 mei 1896 en na een lange ziekte ingeslapen in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 4 september 1976, waar zij het sakrament van de zieken ontving de families Van Esser en Schaekers zie het tijdschrift "Dao roastj get" van 15 september 2006, pagina 114 (foto)
Bidprentje.
vader Van Esser Jan Cornelis
moeder Joosten Maria Catharina
gehuwd met Schaekers Cornelis
Van Esser Anna Maria Elisabeth °17/04/1870 Molenbeersel †16/10/1956 Molenbeersel 50822
weduwe sinds ? lid van de bond van het Heilig Hart, de Voortplanting des Geloofs, het Sint-Jozefswerk en andere godvruchtige genootschappen geboren te Molenbeersel de 17 april 1870 en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen de 16 october 1956, gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Van Esser, Smeets, Ryven en Truijen
Bidprentje.
gehuwd met Smeets Petrus Joannes
Van Esser Anna Maria (Zuster Chretienne) °05/12/1900 Ophoven †07/11/1988 Lanaken 13346
geboren te Ophoven 5 december 1900 geprofest in de Congregatie van de Kleine Zusters van Sint-Joseph te Heerlen op 03/02/1927 overleden in het Sint-Barbaraziekenhuis te Lanaken op 07/11/1988 de familie Van Esser Een hard maar schoon leven is afgesloten. Het licht dat zovele jaren over Sint-Anna straalde is thans gedoofd. Anderen hebben haar veelzijdige taak overgenomen, maar wat dit huis geworden is, is grotendeels haar werk, gegroeid uit haar inzet, haar ondernemingsgeest, die voor geen moeite week, die risico's nam als het welzijn van de medemensen op het spel stond.
Bidprentje.
Van Esser Antoon °29/04/1889 Ophoven †18/09/1976 Ophoven (Raam) 16998
weduwnaar sinds 18/03/1947 oudstrijder 1914 - 1918, vuurkruiser lid van verscheidene verenigingen na een lange en pijnlijke ziekte in de Heer ontslapen op zaterdag 18 september 1976 te Ophoven-Raam
Bidprentje.
gehuwd met Peters Jeannette
Van Esser Antoon Jan Renier °11/07/1902 Kinrooi †02/12/1958 Maaseik 16071
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen hij werd geboren te Kinrooi, de 11 juli 1902 en godvruchtig in de Heer overleden in het hospitaal te Maaseik, de 2 december 1958, gesterkt door de Genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de families Van Esser, Hornix, Snijders en Kwaspen
Bidprentje.
vader Van Esser Peter
moeder Snijders Elisabeth Petronella
gehuwd met Hornix Anna Maria Gertrudis
Van Esser Antoon Jozef °19/11/1927 Ophoven †10/05/1945 Ophoven 630
leerling der 4e Latijnsche klas aan 't College van het Heilig Kruis te Maaseik lid van de Bond van het Heilig Hart na een smartelijk ongeval, doch niet onvoorbereid, in den Heer overleden te Ophoven, op Ons-Heer-Hemelvaart, 10 Mei 1945 de families Van Esser, Peters en Bongers
Bidprentje.
Van Esser August °14/11/1926 Ophoven †14/05/2004 Maaseik 18598
lid van de mijnwerkersbond lid van Pater Valentinus en andere godvruchtige genootschappen geboren te Ophoven op 14 november 1926 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 14 mei 2004, gesterkt door het sacrament der zieken de families Van Esser, Van Eygen, Peeters en Meeuwissen
Bidprentje en rouwbrief.
vader Van Esser Antoon
moeder Peters Jeannette
gehuwd met Van Eygen Nelly
Van Esser Cornelis Franciscus °02/04/1894 Kinrooi †07/01/1968 Kinrooi 27696
weduwnaar sinds ? geboren te Kinrooi de 2 April 1894 en aldaar godvruchtig overleden de 7 januari 1968, voorzien van de laatste HH. Sakramenten de families Van Esser en Meeuwissen
Bidprentje.
gehuwd met Meeuwissen Antoinette Mechtildis
Van Esser Cornelis (Nelis) °11/03/1920 Kinrooi †13/09/1991 Kinrooi 3792
medestichter en lid Schutterij Sint-Martinus Kinrooi in familiekring overleden te Kinrooi Nelis was een diep gelovig man de families Van Esser, Meuwissen, Dreezen en Verkennis
Bidprentje.
vader Van Esser Cornelis Franciscus
moeder Meeuwissen Antoinette Mechtildis
gehuwd met Dreezen Christina
Van Esser Elisa °27/09/1942 Kinrooi †02/03/1998 Hasselt 30835
weduwe sinds ? overleden in het Salvatorziekenhuis te Hasselt de families Van Esser, Bosloirs, Hornix en Hendrickx
Bidprentje.
vader Van Esser Antoon Jan Renier
moeder Hornix Anna Maria Gertrudis
gehuwd met Bosloirs Tony
Van Esser Elisabeth °01/01/1777 Neeritter (NL) †07/08/1816 Kessenich 29441
gehuwd met Segers Peter op 17/09/1797 te Kessenich
Van Esser Elisabeth Maria °31/12/1902 Kinrooi †27/02/1986 Maaseik 15797
weduwe sinds 15/09/1975 lid van de bond van gepensioneerden overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Theys en Van Esser
Bidprentje.
gehuwd met Theijs Jozef Gerlachus
Van Esser Franciscus Mathijs °22/04/1901 Kinrooi †27/09/1937 Kinrooi 34168
lid der Boerengilde overleden te Kinrooi den 27 September 1937, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden zie het tijdschrift "Dao roastj get" van 15 september 2006, pagina 120
Bidprentje.
vader Van Esser Jan Cornelis
moeder Joosten Maria Catharina
gehuwd met Schaekers Barbara Maria Elisabeth op 04/05/1931 te Kinrooi
Van Esser Gerardus °05/03/1901 Kinrooi †20/07/1967 Kinrooi 9091
lid van de kristene bond van gepensioneerden geboren te Kinrooi de 5 maart 1901 en aldaar godvruchtig overleden de 20 juli 1967, gesterkt door de laatste HH. Sakramenten de families Van Esser en Bekkers 6 kinderen
Bidprentje.
vader Van Esser Peter
moeder Snijders Elisabeth Petronella
gehuwd met Bekkers Catharina Gertrude
Van Esser Helena °28/07/1853 Kinrooi †23/04/1933 Molenbeersel 19821
weduwe sinds ? lid van de Voortplanting des Geloofs, Sint-Jozef en Sint-Francisus Salesius godvruchtig overleden te Molenbeersel
Bidprentje.
gehuwd met Cuypers Mathijs
Van Esser Henri °10/02/1921 Ophoven †09/01/2004 Ophoven 9195
weduwnaar sinds 30/06/1985 lid van zangkoor Sint-Servatius, vereerd met het ereteken en diploma eerste klasse van Onze-Lieve-Vrouw-Oorzaak-Onzer-Blijdschap van het bisdom Hasselt lid van de Koninklijke Vissersclub Hoop en Geduld, VELT Kinrooi, Wandelclub Sport+ Kinrooi, Het Maaswiel '82 en de Kristelijke Beweging van gepensioneerden geboren te Ophoven op 10 februari 1921 en thuis in familiekring overleden te Ophoven op 9 januari 2004, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Van Esser en Goltstein
Bidprentje.
vader Van Esser Antoon
moeder Peters Jeannette
gehuwd met Goltstein Betsie
Van Esser Henri °1908 onbekend onbekend 18838
overleden vr 1998
gehuwd met Verbeek Josephina
Van Esser Jacobus Hubertus °09/08/1884 Ophoven †07/09/1955 Heerlen (NL) 25177
weduwnaar sinds 14/01/1934 van wijlen Mevrouw Hubertina Calsius in het eerste huwelijk weduwnaar sinds ? van wijlen Mevrouw Maria Anna Verslegers in het tweede huwelijk godvruchtig in de Heer ontslapen in het Sint-Jozefziekenhuis te Heerlen de 7 september 1955, gesterkt door al de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de rouwende familin Van Esser, Calsius, Verslegers en Vanduren
Bidprentje.
gehuwd met Verslegers Maria Anna
gehuwd met Calsius Maria Hubertina
Van Esser Jan °13/02/1930 Molenbeersel †29/06/2001 Hasselt 5350
overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt
vader Van Esser Mathijs
moeder Smeets Elisabeth
gehuwd met Mullens Jeanne
Van Esser Jan Cornelis °23/12/1837 Neeritter (NL) †19/05/1927 Kinrooi 34170
zie het tijdschrift "Dao roastj get" van 15 september 2006, pagina 120
vader Van Esser Leonardus
moeder Bosmans Joanna
gehuwd met Joosten Maria Catharina op 03/05/1888 te Kinrooi
Van Esser Jan Cornelis °20/07/1778 Kessenich †26/03/1864 Kinrooi 31453
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 december 1999, jaargang 18 - nr. 4 - pagina 149
gehuwd met Tijskens Maria op 19/06/1802 te Neeritter (NL)
Van Esser Josefina Maria Margareta °21/03/1885 Vis †13/07/1964 Kinrooi 9334
weduwe sinds 21/11/1960 Z.E.H. G. Scheymans, de families Van Esser-Orban en Scheymans-Verlinden
Bidprentje.
gehuwd met Scheymans Gerard Michiel Hubert
Van Esser Josephine °01/03/1905 Kinrooi †10/10/1998 Bocholt 15016
weduwe sinds 12/05/1994 zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 december 1999, jaargang 18 - nr. 4 - pagina 149
vader Van Esser Peter
moeder Snijders Elisabeth Petronella
gehuwd met Kwaspen Hendrik op 17/04/1930 te Kinrooi
Van Esser Joske °11/02/1952 Maaseik †05/08/1952 Geistingen 44075
tot dierbaar aandenken aan ons teergeliefd zoontje Joske geboren te Maaseik, de 11 Februari 1952 en aan onze liefde ontruk te Geistingen de 5 Augustus 1952 de bedroefde ouders: Jozef Van Esser en Gertrudis Dirkx
Bidprentje.
vader Van Esser Jozef Jan Mathijs
moeder Dirkx Gertrudis
Van Esser Jozef °17/05/1924 Genk †21/12/2005 Hasselt 28045
de plechtige afscheidsviering, waartoe u vriendelijk uitgenodigd wordt, zal plaatshebben in de aula van het crematorium De Tesch te Hasselt (Prins-Bisschopssingel 67) op dinsdag 27 december 2005 om 10u00, gevolgd door de asverstrooiing. rouwadres: Zeven Septemberlaan 13, 3500 Hasselt
Van Esser Jozef Jan Mathijs °12/11/1913 Kinrooi †25/09/1992 Maaseik 9455
lid van de bond van gepensioneerden, van Ziekenzorg en van de beugelclub Foshei overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Dirkx Gertrudis
Van Esser Jozef Leonard °16/03/1889 Kinrooi †04/05/1938 Kinrooi 20604
overleden vr 1981 "Kampleetje", caf waar nu het funerarium Vancleef is Van ESSER, Jozef Leonard, geboren op 16-03-1889 te Kinrooi, overleden op 04-05-1938 te Kinrooi op 49-jarige leeftijd, gehuwd met Van Hoef Maria Elisabeth.
gehuwd met Vanhoef Maria Elisabeth
Van Esser Lena °05/01/1907 Kinrooi †10/08/1978 Kinrooi 27681
lid van de bond van gepensioneerden en van vele godvruchtige genootschappen geboren te Kinrooi op 5 januari 1907 en aldaar overleden op 10 augustus 1978, gesterkt door het sakrament der zieken de familie Van Esser
Bidprentje.
Van Esser Leo °24/05/1917 Ophoven †17/11/1986 Genk 9457
ere-voorzitter A.N.Z.-Limburg stichter A Capellakoor "Schoonheid" Genk dirigent Sint-Martinuskoor Genk dirigent Singhet Scone Niel-bij-As geboren te Ophoven op 24 mei 1917 en overleden te Genk op 17 november 1986 de families Van Esser en Buckinx negen kinderen
Bidprentje.
gehuwd met Buckinx Adelheid
Van Esser Leonard °01/06/1857 Molenbeersel †11/11/1931 Molenbeersel 22640
overleden vr 1949 Van ESSER, Leonardus, geboren op 01-06-1857 te Molenbeersel, overleden op 11-11-1931 te Molenbeersel op 74-jarige leeftijd, gehuwd met Truyen Antonia.
gehuwd met Truyen Maria Antonia
Van Esser Leonardus °10/04/1808 Neeritter (NL) †21/12/1890 Kinrooi 34172
zie het tijdschrift "Dao roastj get" van 15 september 2006, pagina 120
gehuwd met Bosmans Joanna op 04/11/1835 te Neeritter (NL)
Van Esser Maria °08/05/1899 Kinrooi †10/07/1990 Rekem 7575
56-jarig huwelijksleven weduwe sinds 30/12/1980 overleden in het ziekenhuis Daelwezeth te Rekem de families Van Esser, Silkens, Snijders en Gielen
Bidprentje.
vader Van Esser Peter
moeder Snijders Elisabeth Petronella
gehuwd met Silkens Leonard in 1924
Van Esser Maria °15/08/1898 Kinrooi †17/12/1983 Maaseik 27695
weduwe sinds 04/10/1969 lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Kinrooi op 15 augustus 1898 en godvruchtig in de Heer overleden te Maaseik op 17 december 1983, gesterkt door het sacrament der zieken
Bidprentje.
gehuwd met Kwaspen Mathieu
Van Esser Maria °11/06/1910 Kinrooi †14/01/2005 Maaseik 23316
weduwe sinds 14/01/2003 geboren te kinrooi op 11 juni 1910 en godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 14 januari 2005, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken de families Van Esser, Albrechts, Snijckers en Gaukema verbleef in het rusthuis Het Park te Neeroeteren
Bidprentje.
gehuwd met Albrechts Gerard
Van Esser Maria Catharina °11/05/1890 Kinrooi †16/05/1973 Maaseik 8239
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik weduwe sinds 04/05/1970
Bidprentje.
gehuwd met Janssen Jan
Van Esser Maria Elisabeth °02/04/1893 Molenbeersel †06/02/1979 Molenbeersel 26751
weduwe sinds 13/04/1956 godvruchtig in de Heer overleden te Molenbeersel op 6 februari 1979, gesterkt door de laatste Heilige Sakramenten de families Clijsters en Van Esser
Bidprentje.
vader Van Esser Leonard
moeder Truyen Maria Antonia
gehuwd met Clijsters Hendrik op 15/04/1926 te Molenbeersel
Van Esser Maria Helena °04/11/1839 Kinrooi †18/02/1939 Kinrooi 36951
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 26, nummer 1, 15 maart 2007, pagina 31
gehuwd met Truyen Theodorus Hubertus op 08/11/1860 te Kinrooi
Van Esser Maria Hubertina °03/11/1895 Molenbeersel †18/07/1964 Genk 20849
lid van de bond van het Heilig Hart, de Voortplanting des Geloofs en meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Molenbeersel 3 november 1895 en godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk de 18 juli 1964, voorzien van de laatste HH. Sacramenten de families Smeets en Van Esser
Bidprentje.
vader Van Esser Leonard
moeder Truyen Maria Antonia
gehuwd met Smeets Johannes Franciscus
Van Esser Maria Hubertina Petronella °02/10/1903 Kinrooi †15/05/1985 Kinrooi 20598
lid van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Kinrooi Door een tragisch ongeval in haar kinderjaren is zij altijd kind gebleven wat echter niet belette dat zij altijd gelukkig was tot op een zeer hoge ouderdom. Nilla zal zeker dankbaar blijven en bij de Heer een bescherming zijn voor Jan en Mathieu die op 'n onbaatzuchtige wijze voor haar hebben gezorgd en dag en nacht hebben verzorgd. ... de families Van Esser en Joosten
Bidprentje.
Van Esser Matheus Leo °19/02/1927 Molenbeersel †24/11/1998 ? 21165
VAN ESSER, Matheus Leo, geboren op 19-02-1927 te Molenbeersel, overleden op 24-11-1998 op 71-jarige leeftijd, begraven op 30-11-1998 te Molenbeersel, echtgenoot van Geraedts Hlne. (Bron: Het Belang van Limburg, 1998-11-28)
vader Van Esser Mathijs
moeder Smeets Elisabeth
gehuwd met Geraerts Lne
Van Esser Mathieu Theodorus °24/11/1935 Kinrooi †11/01/1996 Maaseik 34164
zie het tijdschrift "Dao roastj get" van 15 september 2006, pagina's 114-120 De gebroeders Jan en Thieu Van Esser zijn geboren in caf De Beugelbaan langs de Breersteenweg, vlak aan de grens tussen Kinrooi en Kessenich. Hun ouders waren Frans Van Esser die op 36-jarige leeftijd overleed en Berb van de Schakel (Schaekers) die ook jong stierf. Ze was pas 37 jaar oud. Zo kwamen Jan en Thieu als wezen terecht op de "Kamp" in de Kampstraat. Die werd bewoond door hun grootmoeder Catharina Joosten en later door hun ooms en tantes Van Esser: de ongehuwde oom Kamp-Willem, Anna met haar man Cornelis Schaekers en de ongehuwde Dora en Nilla. Van toen af kregen Jan en Thieu de bijnaam ("van de Kamp"). overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 11 januari 1996
vader Van Esser Franciscus Mathijs
moeder Schaekers Barbara Maria Elisabeth
gehuwd met Baens Hubertina Maria op 04/05/1956 te Kinrooi
Van Esser Mathijs °27/05/1894 Molenbeersel †03/10/1984 Molenbeersel 18706
weduwnaar sinds 12/06/1966 oudstrijder Vuurkruiser 1914-1918 erkend weerstander 1940-1945 onderscheiden met meerdere burgerlijke en militaire eretekens geboren te Molenbeersel op 27 mei 1894 en aldaar in de Heer ontslapen op 3 oktober 1984, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Van Esser, Smeets, Truijen en Lemmens VAN ESSER, Mathijs, geboren op 27-05-1894 te Molenbeersel, overleden op 03-10-1984 te Molenbeersel op 90-jarige leeftijd, begraven op 06-10-1984 te Molenbeersel, weduwnaar van Smeets Elisabeth. (bron: Het Belang van Limburg, 1984-10-05)
Bidprentje en rouwbrief.
vader Van Esser Leonard
moeder Truyen Maria Antonia
gehuwd met Smeets Elisabeth
Van Esser Mia °25/01/1941 Kessenich †08/10/2004 Antwerpen 22744
Maaseik heb je nooit losgelaten, er heengaan kon je niet laten. de familie Warnier-Van Esser de zeswekenmis zal plaatsvinden op 21 november 2004 in de parochiekerk Sint-Lambertus te 's Gravenvoeren
Bidprentje.
gehuwd met Warnier Remy
Van Esser Peter °08/04/1854 Kinrooi †12/07/1936 Kinrooi 31449
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 december 1999, jaargang 18 - nr. 4 - pagina 149
vader Van Esser Renier
moeder Peeters Maria
gehuwd met Snijders Elisabeth Petronella op 31/10/1894 te Kinrooi
Van Esser Peter Hubert Mathieu °16/08/1891 Ophoven †01/12/1974 onbekend 16073
lid van Pro Petri Sede - Oostpriesterhulp, Sint-Jozefswerk en andere godvruchtige genootschappen vereremerkt met: gouden pauselijk kruis "Pro Ecclesia et pontifice", het kruis van Castelfidarda en van Mentana, het Sint-Lambertuskruis van 2de en 1ste klas, medaille van de Kroonorde met palmen, Nijverheidsereteken 1ste klas, mutualistisch ereteken 2de en 1ste klas, herinneringsteken 1940-1945, ereteken van Economische Zaken, laureaat van de arbeid. stichter en ere-voorzitter van de Kristene Ziekenkas Andr Dumont Waterschei, ere-penningmeester van de kerkfabriek Christus-Koning Waterschei, ere-voorzitter van de bond van gepensioneerden Waterschei, medestichter van het Klein Beroepskrediet Limburg geboren te Ophoven op 16 augustus 1891 en overleden op 1 december 1974, tijdens zijn ziekte gesterkt met de Sakramenten en de Pauselijke zegen "In articulo Mortis" de families Van Esser en Bayen
Bidprentje.
gehuwd met Bayen Mathilde
Van Esser Petrus Joannes °06/06/1904 Molenbeersel †28/06/1955 Molenbeersel 34316
Van Esser Petrus Joannes, geboren op 06-06-1904 te Molenbeersel, overleden op 28-06-1955 te Molenbeersel op 51-jarige leeftijd, gehuwd met Craeghs Anna maria. bidprentje van heemkundekring Kinrooi
vader Van Esser Leonard
moeder Truyen Maria Antonia
gehuwd met Craeghs Anna Maria
Van Esser Pierre °18/04/1935 Kinrooi †13/08/1988 Opitter 20599
lid van de bond van het Heilig Hart voorzitter van de ACV-afdeling Opitter gewestvoorzitter van Hout en Bouw, gewest Bree godvruchtig overleden te Opitter de families Van Esser, Craeghs, Hornix en Conings
Bidprentje.
vader Van Esser Antoon Jan Renier
moeder Hornix Anna Maria Gertrudis
gehuwd met Craeghs Mia
Van Esser Ren °24/01/1944 Kinrooi †07/11/2000 Shangai (China) 30956
manager worldwide sales Philips Optical Storage Audio Video lid van de Vlaamse Ingenieurskamer onverwacht overleden in het Hua Shan Hospital van Shangai-China op 7 november 2000
Bidprentje.
gehuwd met Van Dael Alice
Van Esser Renier °24/07/1815 Neeritter (NL) †04/03/1886 Kinrooi 31451
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 december 1999, jaargang 18 - nr. 4 - pagina 149
vader Van Esser Jan Cornelis
moeder Tijskens Maria
gehuwd met Peeters Maria op 30/06/1842 te Neeritter (NL)
Van Esser Rutgerus Jozef °25/01/1944 Kessenich †14/08/1990 Bierbeek 30604
plots aan onze liefde ontrukt te Bierbeek op 14 augustus 1990 Geheel onverwacht ging je heen, zonder handdruk, zonder zoen, zonder een woord van afscheid. Verslagenheid alom bij je werkmakkers en bij heel de firma Joosten, waar je het van gewone handlanger tot ploegbaas had gebracht wegens je werkijver, je vakkennis, je eerlijkheid en je gemoedelijke omgang met iedereen. ...
Bidprentje.
vader Van Esser Wilhelmus Hubertus
moeder Smeets Maria Catharina
gehuwd met Verstraeten Lisa
Van Esser Tom °25/09/1984 Genk †07/06/2005 Genk 25388
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk crematie te Hasselt
vader Van Esser Pierre
moeder Penders Verone
Van Esser Wilhelmus Hendrik °04/08/1924 Kinrooi †27/09/1979 Maaseik 30611
beroep: metser lid van de bond van het Heilig Hart lid van de weerstand in Wereldoorlog II geboren te Kinrooi op 4 augustus 1924 en zacht ontslapen in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 27 september 1979, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Van Esser en Schuermans
Bidprentje.
gehuwd met Schuermans Maria Isabella op 14/05/1957 te Maaseik
Van Esser Wilhelmus Hubertus °11/10/1903 Kinrooi †19/05/1993 Maaseik Wurfeld 18097
weduwnaar sinds 04/05/1948 erelid van de Koninklijke Schutterij Sint-Servatius Raam Kinrooi lid vande beugelclub Sint-Agatha te Graethem godvruchtig overleden te Wurfeld Willem, van jongsafaan hebt gij hard gewerkt, met paard en kar, met eg en ploeg, eerst voor uw ouders en dan voor uw schoon kroostrijk gezin. de families Van Esser-Snijders en Smeets-Van Esser VAN ESSER, Willem, geboren op 11-10-1903 te Kinrooi, overleden op 19-05-1993 te Maaseik op 89-jarige leeftijd, begraven op 25-05-1993 te Aldeneik, weduwnaar van Smeets Catharina. (bron: Het Belang van Limburg, 1993-05-22)
Bidprentje.
gehuwd met Smeets Maria Catharina
Van Esser Willem °13/09/1892 Kinrooi †30/03/1971 Kinrooi 35631
jonkman overleden te Kinrooi op 30 maart 1971, in extremis voorzien van de laatste Heilige Sakramenten de families Van Esser en Joosten
Bidprentje.
vader Van Esser Jan Cornelis
moeder Joosten Maria Catharina
Van Eyck Elisa °30/11/1914 Rekem †10/04/1990 Rekem 36603
weduwe sinds ? geboren te Rekem op 30 november 1914 en er plots heengegaan naar de Paasvreugde bij de Heer op 10 april 1990 de families Opdenacker en Van Eyck
Bidprentje.
gehuwd met Opdenacker Leon
Van Eyck Johanna Karolina Suzanna T. °29/03/1913 Maaseik †17/04/2004 Maaseik 777
weduwe sinds 18/10/1991 gepensioneerde regentes in de Germaanse talen aan de rijksmiddelbare meisjesschool Maaseik
gehuwd met Paumen Leonard Catherine Hubert op 20/08/1938 te Maaseik
Van Eyck Jozef Guillaume °25/08/1880 Rekem †06/12/1951 Maaseik 39319
weduwnaar sinds ? ere-luitenant der douanen en accijnzen oudstrijder 1914-1918 geboren te Rekem, de 25 Augustus 1880, en godvruchtig overleden te Maaseik, de 6 December 1951, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de families Van Eyck en Scheerts
Bidprentje.
gehuwd met Scheerts Catharina
Van Eyck Michiel °25/03/1911 Maaseik †19/12/1959 Sint-Amandsberg 36298
zacht in de Heer ontslapen te Sint-Amandsberg op 19 december 1959, voorzien van de Sakramenten der stervenden Vroom, schoon en blij was zijn jeugdleven, vooral zijn studententijd. Hij was verstandelijk zeer begaafd, volledig evenwichtig, stipt werkzaam, bescheiden en eenvoudig, van iedereen de stille zachte vriend en onverwoestbaar trouw aan het christelijk vlaams idealisme.
Bidprentje.
gehuwd met Hye Jos
Van Eygen Anna Elisabeth °23/03/1847 Bree †18/10/1937 Bree 45836
gehuwd met Goossens Petrus Henricus op 23/07/1878 te Bree
Van Eygen Anna Gertrudis °15/05/1823 Roosteren (NL) †26/02/1889 Molenbeersel 38045
bid voor de ziel van zaliger Anna Gertrudis Van Eygen, jonge dochter, geboren te Roosteren (Hollands Limburg), en na bijtijds van de HH. Sacramenten der stervenden voorzien te zijn, godvruchtig in den Heer overleden te Molenbeersel, den 26 Februari 1889, in den ouderdom van ruim 65 jaren
Bidprentje.
Van Eygen Arnoldus °27/08/1882 Meeuwen †08/09/1945 Hasselt 45833
vader Van Eygen Peter Johannes
moeder Vanvlijmen Maria Gertrudis
gehuwd met Coninx Maria Aldegonda op 06/01/1908 te Ellikom
Van Eygen Arnoldus Franciscus (stamvader) °14/09/1867 Stramproy (NL) †02/03/1942 Molenbeersel 18982
lid van de broederschappen: Voortplanting des Geloofs, Sint-Jozef, Sint-Franciscus Salesius en van den Heilige Rozenkrans geboren te Stramproy den 14 September 1867 en godvruchtig in den Heer overleden te Molenbeersel den 2 Maart 1942, voorzien van de Heilige Sacramenten Dierbare kinderen en kleinkinderen: herinnert u dikwijls mijne raadgevingen; eerbiedigt uwe goede moeder, weest haar steun, en luistert naar hare wijze lessen, en de God des vredes zal met u zijn. Bloedverwanten en vrienden, bidt voor mij.
gehuwd met Hendrikx Helena (stammoeder)
Van Eygen Bartholomeus °16/08/1898 Molenbeersel †29/04/1970 Ophoven 20623
gemeenteraadslid van Ophoven oud-voorzitter van de Schutterij Sint-Servatius, Raam Ophoven lid van de Bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen geboren te Molenbeersel de 16 augustus 1898 en overleden te Ophoven de 29 april 1970, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Van Eygen en Verlaek
Bidprentje.
gehuwd met Verlaek Maria Theodora
Van Eygen Catharina °13/02/1929 Ophoven †11/09/1997 Hasselt 12010
overleden te Hasselt op 11 september 1997, gesterkt door het sacrament der zieken de families Leduc en Van Eygen
Bidprentje.
gehuwd met Leduc Michel
Van Eygen Christ °20/09/1901 Molenbeersel †10/09/1977 Maaseik 20864
naar de Vader weergekeerd te Maaseik op 10 september 1977, gesterkt door het sakrament der zieken de families Van Eygen, Meuwissen, Smeets en Drenters
Bidprentje en rouwbrief.
vader Van Eygen Peter Jacob
moeder Smeets Hendrina
gehuwd met Meuwissen Maria
Van Eygen Christiaan °11/04/1832 Roosteren (NL) †03/01/1915 Molenbeersel 39244
weduwnaar sinds ? de overledene werd geboren te Roosteren (Hollands Limburg), den 11 April 1832 en is godvruchtig overleden te Molen-Beersel den 3 Januari 1915, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden
gehuwd met Verdonck Jacomina
Van Eygen Christiaan Peter Jozef °21/03/1897 Molenbeersel †13/12/1949 Eisden 9033
geboren te Molenbeersel, de 21ste Maart 1897 en schielijk overleden te Eisden, de 13de December 1949 (na een ongeval met de tram schielijk overleden) Voorbeeldige echtgenoot en vader van een talrijk kroost, plichtvolle werkman, bemind om zijn goedheid en de oprechtheid van zijn karakter telde hij slechts vrienden bij allen die hem kenden. Dierbare echtgenote, gelijk het de Heer behaagde, zo is het geschied, de Naam des Heren zij gezegend. Teergeliefde kinderen, ik heb u een voorbeeld gegeven van kristelijke levenswandel, doe zoals ik gedaan heb, bidt voor mij en hebt uw moeder lief, troost haar, want zij heeft niemand meer dan u. Familie en vrienden, wees mij indachtig in uwe gebeden. Mijn Jezus barmhartigheid! (300 dagen aflaat) Zoete harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht! (100 dagen aflaat)
Bidprentje.
vader Van Eygen Arnoldus Franciscus (stamvader)
moeder Hendrikx Helena (stammoeder)
gehuwd met Vranken Anna Catharina
Van Eygen Danny °23/02/1965 Maaseik †30/06/1988 Neerpelt 7387
geboren te Maaseik op 23 februari 1965 en overleden te Neerpelt op 30 juni 1988, gesterkt door het sakrament der zieken de families Van Eygen en Creemers vreugdevol waren de dagen waarop Danny speels en onbezorgd door het leven mocht gaan lieve zus Sonja
Bidprentje.
vader Van Eygen Lambertus Bartholomeus Joseph
moeder Creemers Lucia Hendrika Maria Cor.
Van Eygen Elisa °21/05/1932 Molenbeersel †24/05/1941 Molenbeersel 21059
godvruchtig aandenken van Elisa Van Eygen geboren te Molenbeersel den 21 Mei 1932 en aldaar in den Heer ontslapen den 24 Mei 1941, voorzien van de Genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
Bidprentje.
vader Van Eygen Peter Arnoldus
moeder Geraedts Anna Maria Hubertina
Van Eygen Elisa °1893 onbekend 23455
weduwe sinds 24/01/1952
gehuwd met Henckens Hubertus Jacobus
Van Eygen Elisabeth °02/03/1911 Ellikom †03/10/1997 Lommel 40682
weduwe sinds 17/03/1974 lid van het Heilig Paterke van Hasselt en lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Ellikom op 2 maart 1911 en godvruchtig overleden in het Maria Middelaresziekenhuis te Lommel op 3 oktober 1997, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken de families Van Eygen en Verslegers
Bidprentje.
gehuwd met Verslegers Michiel
Van Eygen Franois Joseph Hubert (E.H.) °19/11/1917 Molenbeersel †28/04/2003 Maaseik 1426
rustend pastoor priester gewijd te Luik op 04 juli 1943 kapelaan in de parochie Jupille Luik in 1943 kapelaan in Leopoldsburg in 1953 pastoor te Aldeneik sinds 30 november 1960 oprustgesteld in 1993 geboren te Molenbeersel op 19 november 1917 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 28 april 2003, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Van Eygen en Geraedts Toen in 1960 pastoor Doumen naar Kaulille verhuisde, mocht hij dichter bij huis komen, naar Aldeneik. Met volle toewijding heeft hij zich 33 jaar lang aan zijn parochianen gegeven. Niets was hem te veel, vakantie kende hij niet.
Bidprentje en rouwbrief.
vader Van Eygen Peter Arnoldus
moeder Geraedts Anna Maria Hubertina
Van Eygen Frans °19/12/1905 Molenbeersel †22/11/1966 Maaseik 18979
pleegzoon Pieter Van Eygen lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen geboren te Molenbeersel de 19 december 1905 aangesteld tot burgemeester de 9 januari 1962 godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de 22 november 1966, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Van Eygen en Verwielen
Bidprentje.
vader Van Eygen Arnoldus Franciscus (stamvader)
moeder Hendrikx Helena (stammoeder)
gehuwd met Verwielen Maria Gertrudis
Van Eygen Helena °24/01/1873 Molenbeersel †06/01/1958 Dilsen 47336
geboren te Molenbeersel, 24 januari 1873, en godvruchtig in de Heer overleden te Dilsen, 6 januari 1958, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten de families Diris en Van Eygen zoon missionaris
Bidprentje.
gehuwd met Diris Emiel
Van Eygen Hendrik °20/09/1925 Molenbeersel †21/10/1930 Molenbeersel 21057
troostende gedachtenis van Hendrik Van Eygen geboren te Molenbeersel, den 20 September 1925, en aan de liefde zijner ouders ontrukt den 21 October 1930
vader Van Eygen Peter Arnoldus
moeder Geraedts Anna Maria Hubertina
Van Eygen Hubert °25/06/1916 Molenbeersel †14/09/1999 Maaseik 7312
weduwnaar sinds 19/05/1986 weerstander en oudstrijder 1940-1945 vereremerkt met eervolle militaire en kerkelijke onderscheidingen erevoorzitter kerkfabriek Sint-Leonardus erevoorzitter K.B.G. erebestuurslid Koninklijke Fanfare Sint-Isidorus medestichter rijvereniging Ons Vermaak Molenbeersel 't Hasselt medestichter Nolico cv medestichter en bestuurslid CVP Kinrooi bestuurslid Watering Grootbroek bestuurslid Landelijke Gilde Molenbeersel landbouwereteken tweede klas laureaat van de arbeid lid van meerdere burgerlijke en kerkelijke organisaties geboren te Molenbeersel op 25 juni 1916 en overleden te Maaseik op 14 september 1999, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Van Eygen, Coolen, Geraedts en Smeets Even zacht als de ene dag in de andere overging ben jij, pa, naar de andere kant overgegaan. Jouw hart viel stil. Een leven lang klopte het voor een ander.
Bidprentje en rouwbrief.
vader Van Eygen Peter Arnoldus
moeder Geraedts Anna Maria Hubertina