LimMemoriam.be
- Een herinnering aan overledenen uit hoofdzakelijk de Noordoost-hoek van Limburg -

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam_en_voornamen °datum °Plaats †Datum †Plaats Nr
Saelemaekers Edgard °06/03/1908 Leuven †22/03/1986 Leuven 34450
weduwnaar sinds ? overleden te Leuven op 22 maart 1986 de familie Saelemaekers-Lammens
Bidprentje.
gehuwd met Lammens Emma
Saelemaekers Marie °01/08/1909 Leuven †05/04/2002 onbekend 34376
weduwe sinds 17/01/1997 overleden in het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart op 5 april 2002
Bidprentje.
gehuwd met Beckers André Jos
Saelemaekers Victor °1915 onbekend onbekend 34435
weduwnaar sinds 22/05/1985
gehuwd met Leeman José
Saelmans Joseph °1899 onbekend onbekend 32339
overleden vóór 1989
gehuwd met Bauduin Louisa
Saelmans Theo °1925 Elen onbekend 50217
gehuwd met Vandael Antje
Saenen Leon °1918 onbekend onbekend 47536
overleden vóór 2011
gehuwd met Boonen Fina
Saesen Herman °1906 onbekend onbekend 44400
overleden vóór 1995
gehuwd met Brouns Petronella
Saesen Jaak °1899 onbekend onbekend 36691
weduwnaar sinds 15/04/1971
gehuwd met Neijens Anna Maria Gertrudis
Saesen Johanna Christina °02/10/1939 Maaseik †24/09/1977 Leuven 23434
godvruchtig overleden in het Sint-Raphaëlziekenhuis te Leuven de families Saesen, Stukken, Neyens en Leenders
Bidprentje.
gehuwd met Stukken Michel
Saesen Lucia °1814 onbekend onbekend 26515
overleden vóór 1902
gehuwd met Schouteden Joannes Mathias
Saesen Maria °1905 onbekend onbekend 17098
overleden vóór 1980
gehuwd met Driesen Jozef
Saesen Petrus Joannes (Broeder Casimirus) °29/03/1822 Maaseik †17/07/1898 Gent 38559
Minderbroeder geboren te Maeseyck, den 29 Maart 1822 geprofest in de Derde Orde, den 12 Augustus 1847 geprofest in de 1sten Regel, den 3 October 1849 godvruchtig overleden in ons klooster te Gent, den 17 Juli 1898, versterkt door de laatste HH. Sacramenten
Bidprentje.
Sak Bertha °10/09/1924 Hamont †31/12/2004 Genk 12944
weduwe sinds 29/09/2002 lid van Licht en Liefde, Ziekenzorg, KVG en Nierstichting Ma, toch nog onverwacht begaf jouw hart het in deze ongelijke strijd. Je hebt dapper gevochten, maar helaas verloren. …
Bidprentje.
gehuwd met Schuurmans Jan
Sak Henricus Franciscus °15/10/1833 Achel †20/01/1908 Achel 40825
rustend Katholiek Hoofdonderwijzer, Koster-Organist, Schepen der gemeente, Lid van Kerkfabriek, Armbestuur, Schoolcomiteit, Derde Orde, enz. vereerd met de eereteekens: "Pro Ecclesia et Pontifice" en "Bene merenti", het Burgerkruis 1ste klas en Maatschappelijke Werken 1ste klas, enz. geboren te Achel, den 15 October 1833 en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen, den 20 Januari 1908, voorzien van de Heilige Sacramenten de families Sak en Ramaekers
Bidprentje.
gehuwd met Ramaekers Gertrudis
Sak Henricus Joannes Jacobus (Z.E.H.) °16/01/1873 Hechtel †29/05/1947 Peer 45506
geboren te Hechtel, den 16 Januari 1873 priester gewijd te Luik, den 19 December 1896 beurtelings kapelaan te Herstal-La Préalle en te Heusden pastoor te Zolder en rektor te Boekt (Zolder) rustend pastoor in het Sint-Antonius Gasthuis te Peer en aldaar na een langdurige ziekte met volledige overgave aan Gods Heilige Wil verdragen en gesterkt door de Heilige Sacramenten der stervenden zeer godvruchtig overleden, den 29 Mei 1947
Bidprentje.
Sak Jan °1890 onbekend onbekend 17330
weduwnaar sinds 27/08/1966
gehuwd met Schreurs Rosalie Josephine Hubertine
Sak Marguerite °12/07/1919 Maaseik †21/03/2005 Asse 41730
geboren te Maaseik op 12 juli 1919 en rustig van ons heengegaan te Asse op 21 maart 2005, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Sak-Schreurs en Schulpen-Raets 4 kinderen: Fred, John, Francis en Christian Schulpen
Rouwbrief.
gehuwd met Schulpen Jacques Leopold
Sak Petronella °17/04/1838 Achel †14/11/1918 Sint-Huibrechts-Lille 45504
weduwe sinds ? lid van de Heilige Familie en van den wekelijkschen Kruisweg geboren te Achel den 17 April 1838 en overleden te Sint-Huibrechts-Lille, na bediend te zijn geweest met de laatste Heilige Sacramenten, den 14 November 1918 De dierbare overledene was een voorbeeld van deugden, en veel heeft zij voor het welzijn van haar huisgezin gebeden. Dat aanhoudend gebed werd rijkelijk beloond, zoodat zij het geluk had vier, dat is drie dochters en den zoon, van hare zes kinderen, in het klooster te zien treden. …
Bidprentje.
gehuwd met Verlinden Andries
Sak Petrus Joannes Joseph (Z.E.H.) °11/05/1879 Hechtel †1936 Peer 45507
geboren te Hechtel, den 11 Mei 1879 priester gewijd te Luik, den 17 Juni 1905 coadjutor te Overrepen, den 25 Juni 1905 kapelaan te Luik, Sint-Niklaas, den 21 December 1905 pastoor te Oleye, den 14 Juni 1920 pastoor te Sint-Niklaas bij Luik, den 23 Maart 1925 aalmoezenier van het Sint-Antoniusgesticht te Peer, den 4 Juni 1935, aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen, na tijdig voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten onze Moeder de Heilige Kerk, Sint-Antoniusfeest 1936
Bidprentje.
Salden Annemie °16/12/1977 Maaseik †29/09/2001 Linde Peer 4606
vader Salden Jaak
moeder Kelchtermans Ida
Salden Annie °03/03/1933 Eisden †28/01/2003 Genk 50244
SALDEN, Annie, geboren op 03-03-1933 te Eisden, overleden op 28-01-2003 te Genk op 69-jarige leeftijd, begraven op 03-02-2003 te Eisden-Dorp, echtgenote van Kuypers Leo. (bron: Het Belang van Limburg, 2003-01-31)
gehuwd met Kuypers Leo
Salden Gertrudis Elisabeth °30/12/1827 onbekend †28/01/1876 onbekend 36417
zie stamboom Lamberigts in Dao Raostj Get, jaargang 26 nummer 2 - 15 juni 2007, pagina 56
gehuwd met Lamberigts Joannes op 28/01/1864 te Kessenich
Salden Hendrika °1907 onbekend onbekend 44204
overleden vóór 1973
gehuwd met Fieten Guillaume
Salden Jan °1887 onbekend onbekend 10930
gehuwd met Cremers Catharina
Salden Jeanneke °04/07/1928 Mechelen a/d Maas †17/02/1997 Bree 20539
lid van Ziekenzorg, van het Heilig Paterke van Hasselt en van meerdere godvruchtige genootschappen Bomma was een goede vrouw, een zorgzame moeder. Jarenlang werd haar leven getekend door reuma. Een handicap die haar steeds meer afhankelijk van anderen maakte. …
Bidprentje.
Salden Liza °1904 onbekend onbekend 33625
overleden vóór 1982
gehuwd met Berben Leon
Salemans Jaak °07/04/1909 Grathem (NL) †05/03/1984 Molenbeersel 15332
lid van de bond van gepensioneerden lid van verschillende godvruchtige genootschappen de families Salemans, Abels, Verkennis en Truyen
Rouwbrief.
gehuwd met Abels Catho
Salemans Lambert °1900 onbekend †1985 onbekend 20529
overleden omstreeks 1985
gehuwd met Ramaekers Mineke
Salens Karel °05/12/1910 Kessel-Lo †06/02/1986 onbekend 39302
lid van de bond van gepensioneerden geboren te Kessel-Lo op 5 december 1910 en godvruchtig overleden in de stilte van de witte wintermorgen van 6 februari 1986 de families Salens en Klerkx
Bidprentje.
gehuwd met Klerkx Maria
gehuwd met Peeters Elisabeth
Salentijn Anna °29/04/1889 Echt (NL) †12/01/1989 Rotem 35082
weduwe sinds ? lid van de christelijke bond van gepensioneerden overleden te Rotem op 12 januari 1989, gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Hendrikx en Salentijn
Bidprentje.
gehuwd met Hendrikx Henri
Salentijn Joannes Josephus Renerus °07/07/1920 Ohé en Laak (NL) †02/07/1988 Roermond (NL) 35380
onderscheiden met het oorlogsherinneringskruis "Gesp Mei 1940" overleden in het ziekenhuis Sint-Laurentius te Roermond op 2 juli 1988 en na de uitvaartmis in de parochiekerk van de Heilige Pius X te Echt begraven op het Heilige Landricuskerkhof te Echt op 6 juli 1988 Vrij plotseling is hij na een korte, ernstige ziekte gestorven. …
Bidprentje.
gehuwd met Smeets Maria Catharina
Salimans Elisa °24/09/1912 Baexem (NL) †11/12/2003 Kessenich 41251
weduwe sinds 25/01/1966 SALIMANS, Elisa, geboren op 24-09-1912 te Baexem (Nl), overleden op 11-12-2003 te Kessenich op 91-jarige leeftijd, begraven op 17-12-2003 te Kessenich, weduwe van Berben André. (bron: Het Belang van Limburg, 2003-12-15)
gehuwd met Berben André
Salimans Jacobus Antonius Hendricus °26/06/1916 Baexem (NL) †29/02/1984 Maaseik 3082
lid van de Belgische Boerenbond en van meerdere godvruchtige verenigingen de families Salimans, Berben, Camp en Albertz
Rouwbrief.
gehuwd met Berben Catharina Maria Hubertina op 01/09/1945 te Ophoven
Salimans Joannes °05/03/1872 Grathem (NL) †23/10/1938 Maaseik (Wurfeld/Aldeneik) 52042
weduwnaar sinds ? geboren te Grathem (Hollands Limburg) den 5 Maart 1872 en zeer godvruchtig overleden te Wurfeld (Aldeneik) den 23 October 1938, voorzien van de Heilige Genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Salimans en Camp
Bidprentje.
gehuwd met Camp Maria Elisabeth
Salimans Maria Catharina °19/06/1911 Baexem (NL) †20/11/1995 Maaseik 3079
lid van K.V.L.V. en van meerdere godvruchtige genootschappen
Bidprentje.
gehuwd met Goyens Godefridus Hubertus Mathijs op 08/05/1943 te Maaseik
Salimans Maria Catharina Hubertina °24/08/1908 Baexem (NL) †21/08/1980 Maaseik (Wurfeld) 18207
voorzitster van de K.V.L.V. vredig ontslapen te Wurfeld op 21 augustus 1980 de families Salimans, Vermeulen, Camp en Luyten
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Vermeulen Andries Jozef op 12/09/1936 te Maaseik
Salimans Mathieu °08/04/1953 Maaseik †11/11/2005 Maaseik 39143
geboren te Maaseik op 8 april 1953 en plots overleden te Maaseik op 11 november 2005 de families Salimans en Jans
Bidprentje.
gehuwd met Jans Christiane
Salimans Petronella °01/11/1909 Baexem (NL) †18/04/1977 Maaseik 20510
onverwacht overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Peers en Salimans
Bidprentje.
gehuwd met Peers Frans
Salle Jean André Olivier °09/08/1880 Luik †26/01/1945 Maaseik 22414
politiek gevangene juli-september 1943 zachtjes in den Heer ontslapen te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Coolen Maria Catharina
Sallets Marie-Louise °02/06/1906 Betekom †08/06/1983 Neeroeteren 33699
godvruchtig overleden te Neeroeteren de families Indekeu, Sallets, Janssen en Van Luyten
Bidprentje.
gehuwd met Indekeu Michel
Salman Anna Maria °1863 onbekend onbekend 51641
gehuwd met Vandewinkel Jan Mathijs
Samijn Celina Emma °20/05/1898 Roeselare †24/10/1975 Opitter 17086
weduwe van de heer Willem Pareyn en van de heer Jozef Houben lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Opitter de families Samijn, Pareyn en Houben
Bidprentje.
gehuwd met Pareyn Willem
gehuwd met Houben Jozef
Sampermans Desideratus F. A. °05/12/1930 Stevoort †03/04/2004 Maaseik 29552
geboren te Stevoort op 5 december 1930 en overleden te Maaseik op 3 april 2004, gesterkt door het sacrament der zieken de families Sampermans en Van Olst
Bidprentje.
gehuwd met Van Olst Simonne Celine op 04/08/1956 te Kuringen
Sampermans Hilda °03/08/1934 Stevoort †28/02/1995 Hasselt 31853
godvruchtig in de Heer overleden in het Salvatorziekenhuis te Hasselt de families Sampermans, Vanstreels, Boiten en Meuwis
Rouwbrief.
gehuwd met Boiten André
Sanders Antonia °03/05/1892 Antwerpen †17/08/1946 Antwerpen 44877
Mijnheer en Mevrouw Marcel Dezeure-Verhoeven en hunne kinderen, Mijnheer en Mevrouw Laurent Hendrickx-Verhoeven en hun zoon, de familie Paverick laten u met innige droefheid weten het smartelijk verlies dat hen treft door het afsterven van hunne geliefde moeder, schoon- en grootmoeder, tante en nicht, Mevrouw Antonia Sanders, gepensioneerde van Bell Telephone, vereerd met de eeretekens van 1e en 2e klas, weduwe van Mijnheer Jacobus Verhoeven, geboren te Antwerpen op 3 Mei 1892, aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen in het Sint-Elisabeth gasthuis, op 17 Augustus 1946. Na bediend te zijn van de HH. Sacramenten. Ued. Wordt verzocht de plechtige lijkdienst bij te wonen, welke zal plaats hebben op Dinsdag 20 Augustus 1946, te 9 uur, in de kerk van voornoemd gasthuis. Vereeniging aldaar te 8 1/2 uur. De begrafenis zal plaats hebben op Schoonselhof. Zij bevelen hare ziel in uwe godvruchtige gebeden aan. Antwerpen, 17 Augustus 1946 Van Beersstraat, 1
Rouwbrief.
gehuwd met Verhoeven Jacobus
Sanders Cindy °29/06/1986 Maaseik †21/08/1986 Maaseik 36193
dochtertje van Ferdinand en Francine Sanders-Paradis aan de liefde van haar ouders ontnomen te Maaseik op 21 augustus 1986
Bidprentje.
vader Sanders Ferdinand
moeder Paradis Francine
Sanders Danny °23/02/1990 Maaseik †27/12/1990 Genk 15078
zoontje van Jean Sanders en Julienne Paesen geboren te Maaseik op 23 februari 1990 en aan de liefde van zijn ouders ontnomen te Genk op 27 december 1990 de families Sanders, Paesen, Goossens, Geuns en Voorpijl
Bidprentje.
vader Sanders Jean
moeder Paesen Julienne
Sanders José °04/08/1958 Maaseik †08/08/1993 Maaseik 37026
geboren te Maaseik op 4 augustus 1958 en overleden te Maaseik op 8 augustus 1993, gesterkt door het sakrament der zieken de families Sanders en Vliegen
Bidprentje.
gehuwd met Vliegen Adriaan
Sanders Marie-Thérèse °1916 onbekend onbekend 37286
weduwe sinds 02/06/1998
vader Sanders Robert
moeder Trips Marie Gertrude
gehuwd met Sodermans Eduard
Sanders Mia °30/11/1933 Elen †03/11/2004 Elen 30401
lid van Ziekenzorg plots overleden te Elen op 3 november 2004 Patrick, Yvette, Johan en Ria en hun kinderen danken u voor de blijken van medeleven
Bidprentje.
Sanders Nadine °09/10/1955 Hasselt †10/09/2000 Leuven 41732
geboren te Hasselt op 9 oktober 1955 en overleden te Leuven op 10 september 2000, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Sanders, Dewaele, Vanhex, Vroome en Steyvers
Rouwbrief.
vader Sanders Joannes Jacobus
moeder Vanhex Josette Leonie
gehuwd met Dewaele Marc
Sanders Remi (Z.E.H.) °25/06/1927 Opwijk †17/09/2005 Asse 37145
Missionaris van het Heilig Hart geboren te Opwijk op 25 juni 1927 ingetreden in de congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart geloften afgelegd op 21 september 1946 priester gewijd op 7 september 1952 leraar aan het missie-seminarie van Asse missionaris in Bokuma (Congo) medepastoor te Walfergem-Asse, te Borgerhout en te Puurs pastoor te Droeshout aalmoezenier bij de zusters Ursulinen te Scherpenheuvel en van de rusthuizen te Asse en Hamme overleden in het Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis, campus Asse op 17 september 2005, gesterkt door de heilige ziekenzalving de families Sanders en Van der Goten
Rouwbrief.
Sangers Hermanus Antonius Aloysius Hubertus °23/05/1877 onbekend (NL) †09/02/1963 onbekend (NL) 43679
de Hompesche Molen met behuizing en landerijen aangekocht in 1902 zeven kinderen: vijf kozen voor een religieus leven, vier van zijn dochters traden in het klooster en één zoon, Willem, werd priester-Kruisheer
gehuwd met Jessen Maria Catharina op 02/07/1907 te Dieteren
Sangers Wilhelmus Christianus Hubertus (Z.E.H.) (osc) °18/01/1915 Stevensweert †06/07/1987 Maaseik 10
Kruisheer, gouden jubilaris oud-leraar van het Heilig Kruiscollege ridder in de Kroonorde, ridder in de Orde van Oranje Nassau ereburger van Stevensweert (Nederland) begiftigd met talloze andere onderscheidingen van kerkelijke, culturele en folkloristische verenigingen geboren te Stevensweert (NL) op 18 januari 1915 ingetreden in de Orde der Kruisheren op woensdag 28/08/1935 priester gewijd te Leuven op zondag 25 augustus 1940 door de beminnelijke bisschop Stephanus Josephus Carton de Wiart op 4 juli 1946 behaalde hij te Leuven cum laude de graad van licentiaat in de geschiedkundige wetenschappen de magister-generaal der Kruisheren, Mgr. Dr. Willem van Hees, stuurde Willem Sangers op 17 augustus 1946 naar Maaseik om er aan het college geschiedenis te doceren onverwacht overleden te Maaseik op 6 juli 1987, voorzien van het sacrament der zieken de familie Sangers en de Kruisheren van Maaseik Wilhelmus Christianus Hubertus Sangers werd op 18 januari 1915 omstreeks 21 uur op de Hompesche Molen geboren. Daags na de geboorte werd hij te Stevensweert gedoopt door pastoor van de Laar.
Bidprentje en rouwbrief.
vader Sangers Hermanus Antonius Aloysius Hubertus
moeder Jessen Maria Catharina
Santens Luc °01/08/1952 Kalenda (Congo) †24/07/2001 Genk 20714
onderofficier 2 A overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
Bidprentje.
gehuwd met Nies Mimi
Santermans Jozef °07/04/1894 Stevoort †17/03/1978 Maaseik 9323
31 jaren lang een jeugdleven te Stevoort 50 jaar lang huwelijksleven te Bree een werkzame oude dag te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Gijsen Maria
Santermans Sylvain (Z.E.H.) °12/07/1928 Bree †03/01/2002 Maaseik 6416
geboren te Bree op 12 juli 1928 priester, leraar, pedagogisch begeleider BuSO medewerkend priester in de parochie Opitter priester gewijd te Luik op zondag 07/07/1957 overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 3 januari 2002 de families Santermans en Gijsen
Bidprentje en rouwbrief.
vader Santermans Jozef
moeder Gijsen Maria
Santermans Victor °28/09/1890 Stevoort †20/10/1959 Gerdingen 26573
geboren te Stevoort, de 28 september 1890 en godvruchtig overleden te Gerdingen, de 20 oktober 1959, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Santermans en Joris
Bidprentje.
gehuwd met Joris Bertha
Sarrechia Giovanni Baptista °02/12/1925 Pescosolido (I) †09/12/1996 Maaseik 8188
weduwnaar sinds 1986
Bidprentje.
gehuwd met Moonen Odilia
Sarton Josephina °18/10/1903 Bree †07/11/1971 Genk 11216
SARTON, Josephina, geboren op 18-10-1903 te Bree, overleden op 07-11-1971 te Genk op 68-jarige leeftijd, begraven op 10-11-1971 te Bree, echtgenote van Bergmans Theophile. (bron: Het Belang van Limburg, 1971-11-08)
gehuwd met Bergmans Theophiel
Sase Ida Rosalie °1850 onbekend onbekend 32273
gehuwd met Claes Joseph
Sassoye Clementine °1885 onbekend onbekend 47849
weduwe sinds 08/07/1940
gehuwd met Vindevogel Raymond
Sauwen Arnold °22/03/1857 Stokkem †11/05/1938 Brasschaat 17498
dichter (woordkunstenaar) Op zijn 14de verliet hij Stokkem om in Lier voor onderwijzer te gaan studeren. Daarna trekt hij naar Antwerpen waar hij een papierhandel begint om twee jaar later in 1880 zijn eerste dichtbundel uit te geven. Daarin beschrijft hij zijn voorliefde voor het Maasland. Sauwen kent een leven vol tegenslagen. Na zijn huwelijk met de franssprekende Pauline Jehotte uit Luik, streft zijn zoontje op 7-jarige leeftijd. In 1907 verlaat hij Antwerpen en hoopt rust te vinden langs de Zuid-Willemsvaart in Lanklaar waar hij een prachtige villa bouwt. "Als ik aan het schoffelen ben, en ik heb een gedicht in mijn hoofd, dan moet ik vaak de schoffel neerleggen, naar binnen lopen en mijn gedachten op papier zetten," liet Sauwen zich eens ontvallen. Ook in Lanklaar vindt Sauwen niet het geluk. Zijn echtgenote sterft in 1916, Sauwen schrijft zijn eenzamheid neer in zijn dichtbundel 'Uren van eenzaamheid'. In 1920 gaat zijn schoonzoon failliet waardoor alle familiebezittingen aan de voordeur van villa Litzberg openbaar worden verkocht. In menige woning van Lanklaar en Stokkem hangen vandaag nog bezittingen van Arnold Sauwen. De dichter neemt dan zijn intrek bij zijn dochter in Antwerpen. Maar als ook zij in 1930 op 42-jarige leeftijd sterft, vlucht hij naar zijn broer in Dilsen. Daar leert hij Anneke Lejeune kennen, het stel gaat samenwonen in As. Als ook Anneke enkele maanden later sterft, verhuist Sauwen opnieuw naar Dilsen om in 1937 nogmaals te verhuizen naar zijn kleindochter in Brasschaat. Op 11 mei 1938 overlijdt hij daar. Vijf dagen later wordt hij in zijn Stokkem begraven. Sauwens verzen staan gegrift in menig geheugen. Vaak treft men zijn verzen aan op bidprentjes.
gehuwd met Lejeune Anneke
gehuwd met Jehotte Pauline
Sauwen Jan °24/08/1913 Meeswijk †06/08/1988 Bree 25765
lid van Kerk en Wereld en van meerdere godvruchtige genootschappen overleden in het ziekenhuis te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Beuten Maria
Sauwen Jan R. H. °13/09/1887 Stokkem †01/03/1918 onbekend 37113
begraven op de Belgische militaire begraafplaats van West-Vleteren soldaat 9de linieregiment geboren te Stockheim den 13 September 1887 stierf voor België den 1 Maart 1918 V., Y., 14 (twee medailles)
Savelkoels Marcel Henri Albert °10/07/1933 Maaseik †03/04/2003 Brussel 39362
geboren te Maaseik op 10 juli 1933 en overleden te Brussel op 3 april 2003 de familie Savelkoels
Bidprentje.
Savelkoels Pierre Frans °17/04/1892 Oberbilk Düsseldorf (D) †16/07/1951 Maaseik 8554
geboortedatum: 29/04/1892 ? godvruchtig overleden te Maaseik de families Savelkoels, Yzermans, Borkelmans en Vandeberg
Bidprentje.
gehuwd met Borkelmans Maria Josephina Christina te Maaseik
Savelkoul Angelina Hubertina Hendrika °18/03/1905 Grevenbicht (NL) †21/03/1977 Maaseik 15084
weduwe van de heer Joannes Opdenkamp sinds ? weduwe van de heer Joannes Smeets sinds ?
Bidprentje.
gehuwd met Opdenkamp Joannes
gehuwd met Smeets Joannes Hubertus op 14/10/1948 te Maaseik
Savelkoul Christiaan °21/05/1929 Gerdingen †20/08/1990 Opglabbeek 32197
secretaris van Z.V.C. Ersa Sport lid van de Jagersbond en van verschillende verenigingen geboren te Gerdingen op 21 mei 1929 en plots overleden te Opglabbeek op 20 augustus 1990, gesterkt door het Sacrament van de stervenden de families Savelkoul-Baeten en Willems-Schreurs
vader Savelkoul Emiel
moeder Baeten Anna
gehuwd met Willems Maria
Savelkoul Denis °13/02/1913 Bree †24/02/1979 Bree 9699
in de Heer ontslapen in het ziekenhuis te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Buschgens Agnes
Savelkoul Dominicus °1861 onbekend onbekend 38246
overleden vóór 1948
gehuwd met Timmermans Helena
Savelkoul Emiel °09/07/1906 Bree †03/04/1989 Gerdingen 12981
lid van de mijnwerkers-brankardiers geboren te Bree op 9 juli 1906 en godvruchtig overleden te Gerdingen op 3 april 1989, gesterkt door het Sakrament van de zieken de families Savelkoul, Baeten, Geuns en Wetzels
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Baeten Anna
Savelkoul Eugène °09/07/1911 Bree †04/05/1995 Bree 13044
lid van de bond van gepensioneerden godvruchtig overleden in het ziekenhuis te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Kreemers Elisa
Savelkoul François °04/02/1931 Stokkem †28/03/2005 Lanklaar 24064
weduwnaar sinds ?
gehuwd met Bremen Rosemarie
Savelkoul Gabriella °27/09/1902 Grevenbicht (NL) †02/10/1975 Maaseik 22010
weduwe sinds 13/11/1971 geboren te Grevenbicht (NL) op 27 september 1902 en in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 2 oktober 1975, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Savelkoul, Vanwijck, Demandt en Paumen begrafenis te Eisden dorp op 07/10/1975 uit het parenteel van Gerardus van Wijck (°1655) - pagina 29
Bidprentje.
gehuwd met Vanwijck Gerardus
Savelkoul Gertrudis Elisabeth °25/08/1810 Grevenbicht (NL) †07/11/1854 Grevenbicht (NL) 21556
uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 45-46
gehuwd met Pernot Theodorus op 01/11/1829 te Grevenbicht (NL)
Savelkoul Hubertina °12/12/1900 Elen †09/08/1994 As 36097
weduwe sinds ? lid van de bond van gepensioneerden onverwacht overleden in familiekring te As op 9 augustus 1994, gesterkt door het H. Sakrament van de zieken in extremis de families Savelkoul en Vanheinsbergen
Bidprentje.
gehuwd met Vanheinsbergen Lambert
Savelkoul Jan °24/08/1893 Bree †20/10/1982 Genk 7024
weduwnaar van Tina Haeldermans sinds 07/09/1964 echtgenoot van Cote Valerie lid van verschillende godvruchtige genootschappen stichter en erevoorzitter van de raad van beheer van de Montagewerken Savelkoul Ridder in de Kroonorde Ridder in de Orde van Leopold II de families Savelkoul, Haeldermans, Cote, Geuns, Rekko en Joslet dochters Mia en Paula gingen hem voor in de dood
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Cote Valerie
gehuwd met Haeldermans Maria Hubertina
Savelkoul Joannes Godefridus °1821 Grevenbicht (NL) onbekend 26255
uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 47-48
gehuwd met Pernot Anna Maria Mechtildis in 1842 te Grevenbicht (NL)
Savelkoul Johannes Jacobus °30/12/1866 Grevenbicht (NL) onbekend 26269
voor zijn huwelijk was hij enkele jaren in Indië geweest uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 54-55
gehuwd met Pernot Rosalina Hubertina in 1901 te Grevenbicht (Nl)
Savelkoul Jozef °28/04/1924 Dilsen †22/09/1989 Port-Camargue (Frankrijk) 7030
medestichter en afgevaardigde bestuurder van nv Savelmonta ridder in de Kroonorde lid van Rotary Club Genk lid van schietclub Sakal en erelid van schietclubTrigger Bree lid van C.R.M. Bree lid van handboogmaatschappij Verbroedering Bree
Bidprentje.
vader Savelkoul Jan
moeder Haeldermans Maria Hubertina
gehuwd met Van Bussel Margaretha
Savelkoul Leon °1892 onbekend onbekend 35850
gehuwd met Baeten Olympia
Savelkoul Leon °18/06/1920 Genk †25/10/2004 Opglabbeek 7027
beheerder zaakvoerder Montage Savelkoul weduwnaar sinds 06/02/1998 ridder in de Kroonorde overleden in het rusthuis Kimpenhof te Opglabbeek op 25 oktober 2004 de families Savelkoul, Kreemers, Haeldermans en Dreesen
Bidprentje.
vader Savelkoul Jan
moeder Haeldermans Maria Hubertina
gehuwd met Kreemers Aldedonda
Savelkoul Marcel °18/02/1920 Schaarbeek †19/07/1984 Stokkem 29822
in de Heer overleden te Stokkem de families Savelkoul, Vivod, Paymon en Derhaeg
Rouwbrief.
gehuwd met Vivod Josephine
Savelkoul Maria °31/10/1904 Bree †22/11/1969 Bree 24336
lid van de bond van het Heilig Hart, de Vrouwengilde en andere genootschappen godvruchtig in de Heer overleden te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Ruttens Theodoor
Savelkoul Maria Catharina °16/03/1931 Gerdingen †02/09/1996 Bree 32198
SAVELKOUL, Maria (Thoke), geboren op 16-03-1931 te Gerdingen, overleden op 02-09-1996 te Bree op 65-jarige leeftijd, begraven op 07-09-1996 te Gerdingen, parochiekerk O.L.Vrouw, echtgenote van Geelen Jaak. (bron: Het Belang van Limburg, 1996-09-05)
vader Savelkoul Emiel
moeder Baeten Anna
gehuwd met Geelen Jaak
Savelkoul Maria Catharina Josephina °17/07/1921 Bree †19/12/1964 Lozen Bocholt 7028
biddend lid van het Marialegioen lid van de Sint-Annagilde lid van de bond van het Heilig Hart geboren te Bree, 17 juli 1921 en na een langdurige en pijnlijke ziekte godvruchtig overleden te Lozen Bocholt, op 19 december 1964, voorzien van de laatste Heilige Sakramenten der stervenden de families Savelkoul en Wildermans
Bidprentje.
vader Savelkoul Jan
moeder Haeldermans Maria Hubertina
gehuwd met Wildermans Joannes Mathias
Savelkoul Maria Elisabeth °27/01/1884 Grevenbicht (NL) †22/04/1961 Sittard (NL) 26348
uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 75-77
gehuwd met Pernot Theodorus Wilhelmus
Savelkoul Maria Mechtilda Francisca °20/03/1884 Grevenbicht (NL) †20/08/1965 Geleen (NL) 26370
uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 81-82
gehuwd met Pernot Ludovicus in 1909
Savelkoul Mathieu °06/04/1908 Bree †19/06/1995 Bree 9967
lid van de bond van gepensioneerden ere-voorzitter van krachtbal Bree godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Michels Gertrude
Savelkoul Pierre °04/04/1903 Bree †06/12/1977 Bree 38925
weduwnaar van mevrouw Gerda Gubbels sinds ? echtgenoot van mevrouw Nelly Van Gelder geboren te Bree op 4 april 1903 en godvruchtig in de Heer overleden te Bree op 6 december 1977 de families Savelkoul-Geuns, Gubbels-Van den Berk en Van Gelder-Koopmans
Bidprentje.
gehuwd met Van Gelder Nelly
gehuwd met Gubbels Gerda
Savelkouls Paul °12/11/1926 Maaseik †09/11/1937 Maaseik 4194
Bidprentje.
Savelkoul Willem °1900 onbekend onbekend 11505
gehuwd met Knevels Odile
Savelkoul Wim °26/09/1928 Bocholt †28/12/1991 Bocholt 2308
overleden te Bocholt op 28 december 1991, voorzien van het sacrament van de zieken de families Savelkoul, Brebels, Brands en Kerkhofs
Bidprentje.
gehuwd met Brebels Mariette
Savino Fonte °19/08/1925 Castellana Grotte (I) †18/05/2000 Maasmechelen 33607
weduwe sinds ?
Bidprentje.
gehuwd met Panarelli Donato
Sceau Maria Adolfina Hubertina °01/10/1904 Nieuwpoort †14/03/1986 Maaseik 2580
weduwe sinds 01/02/1930 geboren te Nieuwpoort op 1 oktober 1904 en overleden te Maaseik op 14 maart 1986, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Slaats en Sceau
Bidprentje.
gehuwd met Slaats Josephus Joannes Hendrikus
Sceau Nathalia Maria Albina °23/06/1901 Oostende †24/05/1985 Maaseik 2579
weduwe sinds 16/10/1964 families Graux, Sceau en Gerarts
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Graux Francis Lambert
Scevenels Yvonne °1921 onbekend †1969 onbekend 30312
gehuwd met Poelmans Henri
Schabon Anna ° onbekend onbekend 11359
gehuwd met Dalemans Jan
Schabon François °1918 onbekend onbekend 34536
overleden vóór 2006
gehuwd met Swenters Truike
Schabon Gertrude °10/01/1910 Neeroeteren †20/05/1992 Bree 28284
overleden in het ziekenhuis te Bree de families Schabon, Corstjens, Jaeken en Vastmans
Bidprentje.
gehuwd met Corstjens Pierre
Schabon Godfried °1938 onbekend onbekend 46443
overleden vóór 2010
gehuwd met Vossen Toke
Schabon Jaak °22/04/1949 Neeroeteren †12/05/1996 Neeroeteren 31857
verzekeringsmakelaar spelend lid van de Koninklijke Harmonie De Voortgang Sint-Cecilia Neeroeteren lid van de Dansschool Maex Houthalen, K.W.B., Bond van Grote en Jonge Gezinnen en van het Heilig Paterke van Hasselt plots overleden te Neeroeteren de families Schabon-Bloemen en Vandewal-Claessens
Rouwbrief.
vader Schabon Mathieu
moeder Bloemen Ludovica
gehuwd met Vandewal Alice
Schabon Jaak °1905 onbekend 20928
overleden vóór 1993
gehuwd met Baens Anna Maria
Schabon Jan °1911 onbekend onbekend 45019
gehuwd met Linden Anna
Schabon Jan Mathijs °27/05/1906 Neeroeteren †05/02/1976 Maaseik 41933
gehuwd met Mussen Elisa op 28/12/1927 te Neeroeteren
Schabon Jean °15/09/1935 Neeroeteren †18/07/2002 Waterschei 14724
lid van Beleggingsclub 13 gewezen voorzitter Wielerclub gewezen lid van Middenstand Neeroeteren overleden in het André Dumontziekenhuis te Waterschei de families Schabon-Linden en Buschgens-Dries
Rouwbrief.
gehuwd met Buschgens Arnoldina
Schabon Jozef °19/08/1908 Neeroeteren †20/04/1968 Eisden 36076
lid van de K.W.B. en van de bond van gepensioneerden godvruchtig overleden te Eisden, de 20 april 1968, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Schabon en Deckers
Bidprentje.
gehuwd met Deckers Maria
Schabon Lambert °21/11/1946 Neeroeteren †29/03/2002 Neeroeteren (plots) 6878
vader Schabon Mathieu
moeder Bloemen Ludovica
gehuwd met Op 't Roodt Lucienne
Schabon Maria °13/12/1901 Neeroeteren †26/04/1985 Maaseik 41931
gehuwd met Mussen Jozef op 16/09/1926 te Neeroeteren
Schabon Maria Helena °28/04/1894 Neeroeteren †07/06/1972 Bree 20812
weduwe sinds 30/03/1960 godvruchtig overleden in het ziekenhuis te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Cras Leonardus
Schabon Marie-Louise °11/12/1939 Neeroeteren †24/11/2001 Hasselt 5654
lid van het Heilig Paterke van Hasselt en van Onze-Lieve-Vrouw van Rust overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt
Bidprentje.
vader Schabon Pieter Jan
moeder Segers Anna Maria
gehuwd met Didden Nicolaas
Schabon Mathieu °09/07/1900 Neeroeteren †04/05/1979 Neeroeteren 15087
weduwnaar van mevrouw Maria Drijkoningen echtgenoot van mevrouw Ludovica Bloemen oud-schepen van de gemeente Neeroeteren erevoorzitter en medestichter van het Grotcomité bestuurslid van de Koninklijke Harmonie De Voortgang Sint-Cecilia lid van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Neeroeteren op 4 mei 1979 voorzien van de laatste H.H. Sacramenten de families Schabon, Jaeken, Bloemen, Geelen, Drijkoningen en Vliegen 8 kinderen: Lisa, Jan, Mia, Pierre, Annie, Christine, Lambert en Jaak Schabon
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Bloemen Ludovica
gehuwd met Drijkoningen Maria
Schabon Mathieu °22/01/1940 Neeroeteren †31/12/2005 Genk 28188
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
gehuwd met Leenders Josephina
Schabon Mathieu °17/10/1929 Neeroeteren †07/09/2002 Genk 20716
godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
Bidprentje.
vader Schabon Pieter Jan
moeder Segers Anna Maria
gehuwd met Vandewal Antoinette
Schabon Pieter Jan °22/07/1905 Neeroeteren †16/03/1987 Maaseik 31855
weduwnaar sinds ? geboren te Neeroeteren op 22 juli 1905 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 16 maart 1987, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Schabon, Segers, Jaeken en Beckers
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Segers Anna Maria
Schabon Trinette °19/07/1912 Neeroeteren †13/08/1997 Neeroeteren 16258
weduwe sinds ? lid van Ziekenzorg godvruchtig in de Heer overleden in familiekring te Neeroeteren
gehuwd met Bosmans Jaak
Schadick Johannes °04/06/1878 Maaseik †27/04/1937 Maaseik 1934
gehuwd met Doumen Maria Helena
Schadick Maria °04/06/1870 Maaseik †19/02/1951 Maaseik 42840
weduwe sinds ? geboren te Maaseik op 4 Juni 1870 en aldaar zeer godvruchtig overleden op 19 Februari 1951, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden
Bidprentje.
gehuwd met Severijns Michel
Schadick Maria °1875 onbekend onbekend 12967
gehuwd met Hinoul Gilles
Schadiek Theodorus °20/03/1881 Maaseik †21/03/1945 Maaseik 2250
oudstrijder 1914-1918 geboren te Maeseyck, den 20 Maart 1881 en aldaar godvruchtig overleden, den 21 Maart 1945, tijdig voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
Bidprentje.
gehuwd met Metten Elisa Helena Maria
Schaduc Gertrude °11/09/1871 Maaseik †23/06/1944 Maaseik 17210
weduwe sinds ? geboren te Maaseik den 11 September 1871 en aldaar godvruchtig in den Heer overleden den 23 Juni 1944, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten de families Schaduc en Wolfs
Bidprentje.
gehuwd met Wolfs Jean
Schaefer Josephus Hubertus °1870 onbekend onbekend 38253
overleden vóór 1959
gehuwd met Snijders Maria
Schaefer Willy °19/03/1911 Munchen-Gladbach (D) †01/11/1943 Maaseik 37854
geboren te Munchen-Gladbach (D) den 19 Maart 1911 en godvruchtig in den Heer overleden in het hospitaal te Maaseik den 1 November 1943, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
Bidprentje.
gehuwd met Peeters Bertha Antonia in 1935 te Maaseik
Schaeken François Lambert Joseph °29/04/1910 Maaseik †17/06/1987 Maaseik 2585
weduwnaar sinds 09/02/1980 geboren te Maaseik op 29 april 1910 en godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 17 juni 1987, gesterkt door het sakrament der zieken de families Schaeken en Claes
Bidprentje.
gehuwd met Claes Valerie op 26/04/1933 te Rijkel
Schaeken Hilde °14/11/1961 Maaseik †25/03/1983 Maaseik 15090
plots van ons heengegaan te Maaseik de families Schaeken en Schulpen
Bidprentje.
vader Schaeken Gerome François Lambert
moeder Schulpen Helena Maria
Schaeken Joseph Gerard °13/04/1877 Meerhout †01/08/1961 Maaseik 2252
gehuwd met Metten Maria Malvina
Schaeken Joseph Marie °05/09/1913 Maaseik †08/03/1991 Maaseik 2590
weduwnaar sinds 14/03/1988 overleden te Maaseik op 8 maart 1991 de families Schaeken en Pauwels
Bidprentje.
gehuwd met Pauwels Maria Antoinette op 21/06/1935 te Maaseik
Schaeken Maria Hendrika °16/06/1895 Duffel †23/02/1964 Hasselt 48706
geboren te Duffel op 16 juni 1895 en godvruchtig in de Heer overleden te Hasselt op 23 februari 1964, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Schaeken en Sterk
Bidprentje.
gehuwd met Sterk Karel
Schaeken Maria Isabella Coleta °26/03/1889 Meerhout-Gestel †19/01/1953 Turnhout 44686
weduwe sinds ? geboren te Meerhout-Gestel op 26 Maart 1889 en godvruchtig overleden te Turnhout op 19 Januari 1953, bediend van de H.H. Sacramenten der stervenden de families Schaeken en Braeken
Bidprentje.
gehuwd met Braeken Jan Antoon
Schaekers Anna °22/06/1913 Kessenich †14/01/2002 Maaseik 6397
weduwe van de heer Andréas Peymen weduwe van de heer Jan Schrooten overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik SCHAEKERS, Anna, geboren op 22-06-1913 te Kessenich, overleden op 14-01-2002 te Maaseik op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-01-2002 te Hasselt - de Tesch, as te Gerdingen, weduwe (1) van Peymen Andreas, weduwe (2) van Schrooten Jan. (bron: Het Belang van Limburg, 2002-01-15)
Bidprentje.
gehuwd met Schrooten Jan
gehuwd met Peymen Andréas
Schaekers Barbara Maria Elisabeth °01/06/1905 Ophoven †27/09/1942 Hasselt 34169
weduwe sinds 27/09/1937 zie het tijdschrift "Dao roastj get" van 15 september 2006, pagina 120
vader Schaekers Peter Joannes
moeder Bosmans Maria Elisabeth Gertrudis
gehuwd met Van Esser Franciscus Mathijs op 04/05/1931 te Kinrooi
Schaekers Bertha °29/06/1943 Eigenbilzen †13/03/1961 Bilzen 45581
lid van de bond van het Heilig Hart en de B.J.B.-meisjes lid van het trommelkorps van de harmonie Recht door Zee geboren te Eigenbilzen, de 29 juni 1943 en godvruchtig in de Heer overleden in het stedelijk hospitaal te Bilzen, de 13 maart 1961, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en de Pauselijke zegen de familiën Schaekers en Eerdekens
Bidprentje.
Schaekers Cornelis °06/03/1825 Molenbeersel Ittervoort †01/10/1872 Ophoven 34178
zie het tijdschrift "Dao roastj get" van 15 september 2006, pagina 120
gehuwd met Curvers Maria Barbara op 02/09/1851 te Molenbeersel
Schaekers Cornelis °1894 onbekend onbekend 33930
overleden vóór 1976
gehuwd met Van Esser Anna
Schaekers Elisabeth Jacomina (Alice) °22/07/1920 Maaseik †31/05/2001 Maaseik 5171
weduwe sinds 13/10/2000 lid van Ziekenzorg en van het Heilig Paterke van Hasselt geboren te Maaseik op 22 juli 1920 en overleden te Maaseik op 31 mei 2001, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Coolen en Schaekers
Bidprentje.
gehuwd met Coolen Albert Jean Servaas op 07/08/1942 te Maaseik
Schaekers Gerardus °1940 onbekend onbekend 50404
3 kinderen: Herwig ( † ), Sonja en Jurgen Schaekers
gehuwd met Franken Jacqueline
Schaekers Gerardus °1915 Molenbeersel onbekend 20271
weduwnaar sinds 19/05/1982
vader Schaekers Peter Jacobus
moeder Meulen Anna Gertrudis
gehuwd met Brouns Alda
Schaekers Gertrudis °1908 onbekend onbekend 20839
vroegtijdig overleden
gehuwd met Lemmens Laurent
Schaekers Henri °24/08/1920 Molenbeersel †21/09/2001 Kinrooi 4686
lid van Ziekenzorg thuis in familiekring overleden te Kinrooi de families Schaekers, Hoeken, Meulen en Lenders zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 december 2001, jaargang 20 - nr. 4 - pagina 124
Rouwbrief.
vader Schaekers Peter Jacobus
moeder Meulen Anna Gertrudis
gehuwd met Hoeken Nelke
Schaekers Jacobus °1881 onbekend onbekend 36343
weduwnaar sinds 19/09/1950
gehuwd met Bosmans Johanna Maria Hubertina
Schaekers Jacomina °13/05/1895 Molenbeersel †28/11/1973 Maaseik 2594
weduwe sinds 20/05/1970 lid van de Voortplanting des Geloofs en de gebedsunie van de zieken vroom in de Heer overleden te Maaseik de families Deben, Schaekers en Voorjans
Bidprentje.
gehuwd met Deben Jan Mathijs op 09/05/1925 te Molenbeersel
Schaekers Jan °31/07/1906 Ophoven †22/03/1987 Maaseik 16956
lid van de bond van gepensioneerden en meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Ophoven op 31 juli 1906 en overleden te Maaseik op 22 maart 1987, gesterkt door het Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen de families Schaekers en Vergoosen SCHAEKERS, Jan, geboren op 31-07-1906 te Ophoven, overleden op 22-03-1987 te Maaseik op 80-jarige leeftijd, begraven op 26-03-1987 te Kinrooi, echtgenoot van Vergoosen Helena. (bron: Het Belang van Limburg, 1987-03-24)
Bidprentje.
gehuwd met Vergoosen Helena in 1933
Schaekers Jan °28/08/1909 Kessenich †08/11/1985 Neerpelt 20540
godvruchtig in de Heer overleden in de Heilig Hartkliniek te Neerpelt Pa, het ging al 'n tijdje niet goed meer, maar toch, nu hebt ge ons te plots verlaten. We vragen steeds waarom, omdat het pijn doet u te moeten missen. … de families Schaekers, Pubben, Bosmans en Gubbels
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Pubben Anna
Schaekers Jan Mathijs °03/07/1886 Molenbeersel †12/09/1952 Maaseik Aldeneik 2704
lid van de Voortplanting des Geloofs en van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Aldeneik de families Schaekers, Schröder, Van Immissen en Weitz
Bidprentje.
gehuwd met Schröder Ida
Schaekers Joannes °17/01/1909 Ratingen (D) †17/08/1975 Hasselt 2596
beroep: machinist vereerd met de Gouden Medaille in de Orde van Leopold II lid van de schuttersgilde Sint-Hubertus Aldeneik lid van het feestcomitée Venlosesteenweg lid van de bond van gepensioneerden na een langdurige ziekte overleden in het Virga Jesse Ziekenhuis te Hasselt
Bidprentje.
vader Schaekers Jan Mathijs
moeder Schröder Ida
gehuwd met Knippenberg Cornelia Hubertina op 05/07/1935 te Kessenich
Schaekers Joannes Hubertus °04/04/1897 Molenbeersel †08/08/1976 Maaseik 2598
weduwnaar sinds 20/08/1972
Bidprentje.
gehuwd met Teugels Anna Catharina op 21/08/1928 te Elen
Schaekers Katharina °12/08/1916 Ratingen Eckamp (D) †10/04/1966 Aldeneik Maaseik 9325
ere-wijkmeesteres van de K.A.V. lid van de Voortplanting des Geloofs vrij plots in de Heer overleden op Paasdag 's morgens !
Bidprentje.
vader Schaekers Jan Mathijs
moeder Schröder Ida
gehuwd met Knippenberg Joannes Hubertus
Schaekers Maggy °24/04/1947 Ophoven †09/05/1996 Bree 34950
lid van K.A.V. en Ziekenzorg godvruchtig overleden te Bree op 9 mei 1996, voorzien van de Sacramenten van de Zieken de families Stinkens en Schaekers
Bidprentje.
gehuwd met Stinkens Jef
Schaekers Maria °1905 onbekend †1931 onbekend 4313
gehuwd met Vandeweerdt Pierre
Schaekers Maria Hubertina Gertrudis °18/10/1891 Maaseik †22/04/1979 Maaseik 2592
geboren te Maaseik op 18 oktober 1891 en godvruchtig in de Heer overleden te Maaseik op 22 april 1979, gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Schaekers, Pannemans, Janssen en Ridderbeekx
Bidprentje.
gehuwd met Janssen Napoleon
Schaekers Mathieu °01/11/1927 Kinrooi †05/12/1987 Bree 6861
verificateur der belastingen - Bree geboren te Kinrooi op 1 november 1927 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree op 5 december 1987, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Schaekers en Beugels
Bidprentje.
gehuwd met Beugels Hilda
Schaekers Mathieu °04/07/1915 Ophoven †16/08/1982 Maaseik 20168
weduwnaar sinds 15/02/1971 SCHAEKERS, Mathieu, geboren op 04-07-1915 te Ophoven, overleden op 16-08-1982 te Maaseik op 67-jarige leeftijd, begraven op 20-08-1982 te Kinrooi, echtgenoot van Vries Margaretha. (bron: Het Belang van Limburg, 1982-08-18)
gehuwd met Vries Margaretha
Schaekers Nancy °27/06/1972 Maaseik †31/07/1999 Elen 9327
beroep: politie-agente te Dilsen-Stokkem weduwe sinds 25/08/1996 lid van Chopperclub Kessenich
Bidprentje.
gehuwd met Liberloo Ronny
Schaekers Peter Jacobus °1896 onbekend 19747
weduwnaar sinds 12/02/1969
gehuwd met Meulen Anna Gertrudis
Schaekers Peter Joannes °24/04/1863 Ophoven †11/01/1935 Kinrooi 34176
zie het tijdschrift "Dao roastj get" van 15 september 2006, pagina 120
vader Schaekers Cornelis
moeder Curvers Maria Barbara
gehuwd met Bosmans Maria Elisabeth Gertrudis op 12/06/1902 te Kinrooi
Schaekers Pierre Hubertus Servaas °26/02/1944 Ophoven †30/04/1964 Maaseik - Aldeneik 13576
soldaat te Flawinne bij Namen, para-commando lid van de Voortplanting des Geloofs en het werk der Verlaten Zielen geboren te Ophoven de 26 februari 1944 en door een smartelijk ongeval overleden te Aldeneik Maaseik de 30 april 1964, in extremis voorzien van het Heilig Oliesel
Bidprentje.
vader Schaekers Jan
moeder Vergoosen Helena
Schaekers Pieter °24/01/1903 Molenbeersel †03/08/1984 Maaseik 31859
lid van meerdere godvruchtige genootschappen in de Heer ontslapen in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 3 augustus 1984, gesterkt door het sacrament der zieken de families Schaekers en Vanummissen
Rouwbrief.
Schaekers Sarah °23/07/1981 Maaseik †31/07/1981 Maaseik 8626
geboren op 23/07/1981 om 20.00 uur en werd een engeltje op 31/07/1981 om 11.00 uur Engelenmis in intieme familiekring op dinsdag 04/08/1981
Rouwbrief.
vader Schaekers Theo
moeder Vandebroek Marie-Josée
Schaekers Theodoor °29/07/1888 onbekend †24/10/1975 onbekend 27447
weduwnaar sinds 28/08/1960
gehuwd met Theybers Gertrudis
Schaekers Theodorus Josephus °08/01/1897 Maaseik †10/10/1983 Hasselt 2600
weduwnaar sinds ? geboren te Maaseik op 8 januari 1897 en godvruchtig in de Heer overleden in het Salvatorrusthuis te Hasselt op 10 oktober 1983, gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken de families Schaekers, Seerden, Pannemans en Davids
Bidprentje.
gehuwd met Seerden Anna op 04/10/1924 te Stokkem
Schaekers Toine °04/12/1923 onbekend †13/09/1999 onbekend 9055
50 jaar lang lief en leed gedeeld !
Bidprentje.
gehuwd met Hermans Jeanneke in 1949
Schaepkens Eugeen °1905 onbekend onbekend 18641
weduwnaar sinds 24/08/1974
gehuwd met Valk Marie-Louise
Schaetzen Hortense Henriette °04/06/1835 Tongeren †06/09/1860 Tongeren 11865
gehuwd met Schaetzen Oscar Joseph (Ridder) op 13/10/1858 te Tongeren
Schaetzen Louis Ulric Léonard Chevalier °12/12/1793 Tongeren †21/10/1880 Tongeren 11867
gehuwd met de Bellefroid Marie-Thérèse J. op 09/10/1833 te Tongeren
Schaetzen Oscar Joseph (Ridder) °09/04/1836 Tongeren †13/09/1907 Tongeren 11864
weduwnaar in het eerste huwelijk van Mevrouw Hortensia Schaetzen echtgenoot van Mevrouw Maria Theresia de Corswarem gemeenteraadslid, gewezen lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers gewezen voorzitter van den Fabriekraad der Hoofdkerk van Onze-Lieve-Vrouw gewezen voorzitter van den Katholieken Kring Concordia eere-voorzitter en stichter der maatschappij van onderlinge bijstand "het Burgerwelzijn" officier der Leopoldsorde, ridder in de orde van den Heilige Gregorius den Groote vereerd met het Burgerlijk Kruis van 1ste klas, enz., enz. lid der Derde Orde van den Heilige Franciscus geboren te Tongeren den 9 April 1836, en aldaar zeer godvruchtig in den Heer ontslapen den 13 September 1907, gesterkt door de laatste Heilige Sacramenten
Bidprentje.
vader Schaetzen Louis Ulric Léonard Chevalier
moeder de Bellefroid Marie-Thérèse J.
gehuwd met Schaetzen Hortense Henriette op 13/10/1858 te Tongeren
gehuwd met de Corswarem Marie-Thérèse E. Hubertine op 25/07/1865 te Luik
Schalley Andreas Mathias °23/02/1890 Peer †21/03/1956 Hasselt 25161
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen lid van de politieverbroedering van de Limburgse Mijnstreek, afdeling van het Nationaal Syndikaat van de Belgische Politie oud-veldwachter, oudstrijder & oorlogsinvalide 1914-1918 vereerd met de kruisen van Ridder in de Kroonorde met Zwaarden, Ridder in de Orde van Leopold II met Zwaarden, Oorlogskruis met 3 palmen, Vuurkruis medaille van Luik, Militair Ereteken 2de klas met palm, Ijzermedaille,Zege- en Herinneringsmedaille van de Oorlog 1914-1918, houder van de Vuurkaart en 8 frontstrepen, het landbouwereteken 2de klas godvruchtig in de Heer overleden in het stedelijk gasthuis te Hasselt de families Schalley-Custers en Hellinx-Nijs
Bidprentje.
gehuwd met Hellinx Maria Rosalia
Schalley Anna Catharina °15/02/1896 Peer †17/05/1972 As 3589
lid van de bond van het Heilig Hart en van meerdere godvruchtige genootschappen plotseling overleden te As SCHALLEY, Anna Catharina, geboren op 15-02-1896 te Peer, overleden op 17-05-1972 te As op 76-jarige leeftijd, begraven te As, echtgenote van Leekens Jan. bBron: Het Belang van Limburg, 1972-05-19)
Bidprentje.
gehuwd met Leekens Pieter Jan
Schalley Bartholomeus Henricus °03/11/1901 Bocholt †26/12/1904 Bocholt 43933
bron: "Gezinnen uit Bocholt"
vader Schalley Johannes
moeder Bloemen Maria Philomena
Schalley Catharina °23/02/1860 Ophoven †24/04/1940 Ophoven 8772
godvruchtig en zacht overleden weduwe sinds 01/10/1932
Bidprentje.
gehuwd met Klerckx Hendrik
Schalley Christianus Hubertus °06/09/1853 onbekend onbekend 51712
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 12-04-1899 te Aldeneik (getuige(n): Henricus Schalley, Gertrudis Damen) met Christianus Hubertus SCHALLEY, 45 jaar oud, geboren op 06-09-1853, zoon van Henricus SCHALLEY en Maria Cornelia JANSSENS. Christiaan Hubertus SCHALLEIJ, landbouwer, geboren op 06-09-1853 te Ophoven, zoon van Hendrik SCHALLEIJ en Cornelia JANSSEN. Gehuwd (1) 1875 met Catharina Hubertina DAMEN, overleden op 16-06-1900 te Maaseik. Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 27-01-1904 te Kessenich (getuige(n): Peters Pieter, 52j. Snijkers Frans, 64j. landbouwers, Deben renier, 60j. metselaar en Linssen Lambert, 48j. schrijnwerker) met Gertrudis Elisabeth FELLEN, 40 jaar oud, geboren op 27-02-1863 om 11 uur te Kessenich (aangifte door: vader kan niet tekenen; Deben Leonard, 47j.veldwachter en Thevissen Andreas, 29j. onderwijzer), in de Hees, overleden op 11-01-1919 om 22 uur te Kessenich op 55-jarige leeftijd (aangifte door: Aengeveld Mathijs, 55j. en Soentjens Joanens, 59j. landbouwers en buren), wed in het 1ste huw. van Schalley en in het 2de van Segers Hermanus, dochter van Gerardus FELLEN, bouwknecht, en Catharina Elisabeth VANDENENDEN (Vangenend; Van den Ind,Van en ent), zonder, dagloonster. Uit het tweede huwelijk: 1. Gerardus Theodorus FELLEN, geboren op 22-06-1899 om 17 uur te Kessenich (aangifte door: Thijssen Maria, 31j. vroedvrouw te Kessenich; Roosée Antoon, 66j. veldwachter en Vandesande Jacob, 47j. secretaris), onwettig; gewettigd door huwelijk van moeder met Schalleij Christiaan Hubert op 28 jan. 1904 staat in de marge.
gehuwd met Damen Catharina Hubertina op 12/04/1899 te Aldeneik
gehuwd met Fellen Gertrudis Elisabeth op 27/01/1904 te Kessenich
Schalley Elisabeth °1884 onbekend onbekend 40912
overleden vóór 1969
gehuwd met Reumers Pieter Henricus
Schalley Joanna Gertrude °01/07/1906 Bocholt †12/07/1995 Bree 24095
weduwe sinds 06/01/1966 SCHALLEY, Gertrude, geboren op 01-07-1906 te Bocholt, overleden op 12-07-1995 te Bree op 89-jarige leeftijd, begraven op 15-07-1995 te Bree, weduwe van Paredis Arthur. (bron: Het Belang van Limburg, 1995-07-15)
vader Schalley Johannes
moeder Bloemen Maria Philomena
gehuwd met Paredis Arthur Matheus op 09/02/1929 te Bree
Schalley Joanna Maria Catharina °01/07/1887 Peer †02/03/1949 As 33011
lid van den Bond van het Heilig Hart, de Vrouwengilde en andere godvruchtige genootschappen schielijk overleden te Asch den 2 Maart 1949 bediend van het Heilig Oliesel de families Schalley-Wans en Leekens-Willems SCHALLEY, Anna Maria Catharina, geboren op 01-07-1887 te Peer, overleden op 02-03-1949 te As op 61-jarige leeftijd, begraven op 05-03-1949 te As, echtgenote van Leekens Renier. (bron: Het Belang van Limburg, 1949-03-04)
Bidprentje.
gehuwd met Leekens Renier
Schalley Joannes Leonardus Antonius °14/05/1900 Maaseik (Aldeneik) nbekend 51713
Joannes Leonardus Antonius, gedoopt op 14-05-1900 te Aldeneik (getuige(n): Leonardus Peeters nam. Joannes Schalley, Rosalia Damen).
vader Schalley Christianus Hubertus
moeder Damen Catharina Hubertina
Schalley Johanna Gertrudis °01/07/1906 Bocholt onbekend 43935
bron: "Gezinnen uit Bocholt"
vader Schalley Johannes
moeder Bloemen Maria Philomena
Schalley Johannes °24/01/1863 Ophoven onbekend 43928
bron: "Gezinnen uit Bocholt"
gehuwd met Bloemen Maria Philomena op 19/04/1896 te Gerdingen
Schalley Jozef °09/04/1908 Bocholt †27/01/1993 Bree 17687
weduwnaar sinds 28/07/1981 SCHALLEY, Jozef, geboren op 09-04-1908 te Bocholt, overleden op 27-01-1993 te Bree op 84-jarige leeftijd, begraven op 30-01-1993 te Bree, weduwnaar van Neyens Gusta. (bron: Het Belang van Limburg, 1993-01-29)
gehuwd met Neyens Gusta
Schalley Leonardus Henricus Josephus °01/02/1897 Bocholt †1897 Bocholt 43930
bron: "Gezinnen uit Bocholt"
vader Schalley Johannes
moeder Bloemen Maria Philomena
Schalley Leonardus Henricus Josephus °09/05/1898 Bocholt onbekend 14018
vroegtijdig overleden bron: "Gezinnen uit Bocholt"
vader Schalley Johannes
moeder Bloemen Maria Philomena
gehuwd met Paredis Maria
Schalley Maria °17/07/1890 Peer †08/12/1975 Peer 16799
weduwe van de heer Hendrik Ulenaers sinds ? weduwe van de heer Theodoor Kesters sinds 18/04/1972 SCHALLEY, Maria, geboren op 17-07-1890 te Peer, overleden op 08-12-1975 te Peer op 85-jarige leeftijd, begraven op 11-12-1975 te Peer, weduwe (1) van Ulenaers Hendrik, weduwe (2) van Kesters Theodoor. (bron: Het Belang van Limburg, 1975-12-10)
Bidprentje.
gehuwd met Kesters Jan Theodoor
Schalley Maria Josephina °16/11/1899 Bocholt onbekend 43932
bron: "Gezinnen uit Bocholt"
vader Schalley Johannes
moeder Bloemen Maria Philomena
Schalley Maria Magdalena Margaretha °22/07/1904 Bocholt onbekend 43934
bron: "Gezinnen uit Bocholt"
vader Schalley Johannes
moeder Bloemen Maria Philomena
Schalley Maria Theresia °1898 onbekend onbekend 45434
vroegtijdig overleden
gehuwd met Reumers Joannes Cornelius
Schalley Michel °31/07/1927 Grote-Brogel †03/02/1992 Hasselt 11241
ere-verificateur van de B.T.W. en Registratie vereerd met het Burgerlijk Kruis 1ste Klas ridder in de Leopoldsorde
Bidprentje.
gehuwd met Verslegers Roza
Schatteman Maurice °1922 onbekend onbekend 38088
overleden vóór 2011
gehuwd met Kenis Suzanna
Schaumburg Ferdinand °09/09/1883 Geel †27/12/1930 Luik 36286
weduwnaar van Annette Dubois sinds ? echtgenoot van Thérèse Dossin samen met zijn broer Jean in den Heer overleden te Luik, den 27 December 1930 Hoe wreed klonk toch die droeve mare! Nog eens had de doodende mijn twee nieuwe slachtoffers geeischt en nog twee gebroeders die door hun vlijt, hun inborst em minzaam karakter zich alom hadden weten te doen achten en beminnen. …
Bidprentje.
gehuwd met Dossin Thérèse
gehuwd met Dubois Annette
Schaumburg Jean °24/01/1891 Maaseik †27/12/1930 Luik 36289
samen met zijn broer Ferdinand in den Heer overleden te Luik, den 27 December 1930 Hoe wreed klonk toch die droeve mare! Nog eens had de doodende mijn twee nieuwe slachtoffers geeischt en nog twee gebroeders die door hun vlijt, hun inborst em minzaam karakter zich alom hadden weten te doen achten en beminnen. …
Bidprentje.
gehuwd met Roothoofd Elisa
Scheelen Alfons Johannes (Frater Libertus) °18/12/1921 Zandvoorde †13/08/2004 Zonhoven 27870
begon zijn kloosterleven als frater in de Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid in Tilburg op 19 maart 1938 professie voor het leven in Maaseik op 07/08/1944 hij overleed in het Fraterhuis van Zonhoven op 13 augustus 2004
Bidprentje.
Scheelen Balthazar °1874 onbekend 20290
overleden vóór 1965
gehuwd met Coninckx Helena
Scheelen Henri °12/04/1919 Overpelt †09/05/1992 Bree 3676
gehuwd met Hermans Martha te partners
Scheelen Jaak °26/05/1916 Bocholt †23/12/2001 Sint-Huibrechts-Lille 5812
oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945 medestichter van Sparte Lille lid van de schuttersgilde Sint-Sebastiaan Sint-Huibrechts-Lille lid van de Landelijke Gilde, lid van K.B.G. speler bij diverse beugelbanen overleden te Sint-Huibrechts-Lille op 23 december 2001
Bidprentje.
gehuwd met Gielkens Aldegonde
Scheelen Joannes Cornelius °05/10/1897 Reppel †16/10/1972 Sint-Truiden 18452
lid van de bond van het Heilig Hart godvruchtig overleden te Sint-Truiden … Een ernstige ongeneeslijke kwaal rukte hem los uit de veilige geborgenheid van zijn gezin en vervreemde hem stilaan van het normale bestaan. Wat hij in stilte heeft geleden kan niemand van onze bevroeden. … de families Scheelen, Cox, Vandenbosch en Thunissen
Bidprentje.
gehuwd met Cox Maria Josephina
Scheelen Johannes °1880 onbekend 17317
overleden vóór 1974
gehuwd met Rutten Maria Helena
Scheelen Louis °23/12/1919 Grote-Brogel †07/11/2000 Neerpelt 20350
Bidprentje.
gehuwd met Van Mierlo Maria
Scheelen Michel °1943 onbekend 24394
overleden vóór 2005
gehuwd met Gijsbers Ria
Scheelen Nicole °13/11/1964 Bree †12/12/2005 Overpelt 30006
mama van Kristof, Wouter, Frederik en Jonathan
Bidprentje.
gehuwd met Alves José
Scheelen Theodoor °1912 onbekend 20269
overleden vóór 1998
gehuwd met Braeken Maria
Scheepens Maria Elisabeth °30/05/1869 Lommel †11/09/1914 Valkenswaard (NL) 42330
weduwe van Jan Adriaan Leijssen sinds ? echtgenoote van Antonius Godefridu, Maria Vogels zij werd geboren te Lommel den 30 Mei 1869, en overleed godvruchtig, voorzien van de Heilige Sacramenten, te Valkenswaard den 11 September 1914
Bidprentje.
gehuwd met Vogels Antonius Godefridus Maria
gehuwd met Leijssen Jan Adriaan
Scheepers Anna °13/04/1879 Beegden (NL) †25/11/1956 Geistingen 35245
weduwe sinds ? derde Ordelinge, lid van de Levende Rozenkrans, het Sint-Jozefswerk, de Voortplanting des Geloofs, de Wekelijkse Kruisweg en andere godvruchtige genootschappen lid van de Boerinnengilde godvruchtig overleden te Geistingen op zondag 25 novemver 1956, voorzien van het Heilig Oliesel de families Scheepers en Verlinden
Bidprentje.
gehuwd met Verlinden Jan
Scheepers Annie (Zuster Marie-Jean) °30/05/1932 Dilsen †02/03/1958 Leuven 39194
Zuster van de Congregatie der Zusters van Sint-André te Doornik geboren te Dilsen, de 30 mei 1932 in het klooster getreden de 27 april 1953 geprofest met Kerstmis 1956 godvruchtig overleden, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk, te Leuven, de 2 maart 1958 de families Scheepers en Boutsen
Bidprentje.
vader Scheepers Jan
moeder Boutsen Sofia
Scheepers Antoon (Z.E.H.) °27/09/1920 Achel †21/01/2000 Neerpelt 17152
priester van het bisdom Hasselt priester gewijd te Luik op 04/07/1948 kapelaan te St.-Julienne van 1948 tot 1953 kapelaan te Bocholt van 1953 tot 1969 pastoor te Sint-Huibrechts-Lille van 1969 tot 1991 overleden te Neerpelt
Bidprentje en rouwbrief.
Scheepers Christiane °28/11/1951 Rotem †14/03/1991 Rotem 35061
plots overleden te Rotem op 14 maart 1991, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Scheepers, Scheepers, Schrooten en Opdenakker
Bidprentje.
vader Scheepers Louis
moeder Schrooten Mathilde
gehuwd met Scheepers Jean-Pierre
Scheepers Frederik °17/01/1933 Achel †29/07/2004 Hasselt 37177
voorzitter-secretaris wijksportraad Kiewit secretaris volleybalclub Kievoc scheidsrechter V.K.S. volleybal - erelid B.B.T.K. geboren te Achel op 17 januari 1933 en thuis in familiekring overleden op 29 juli 2004, voorzien van de ziekenzalving de families Scheepers en Deckers
Bidprentje.
gehuwd met Deckers Irène
Scheepers Helena °22/04/1915 Eisden †16/01/2004 Maaseik 33557
weduwe sinds ? lid van de K.B.G., de K.A.V. en Ziekenzorg in de Heer overleden te Maaseik de families Brabants, Scheepers, Dirkx en Brabants
Bidprentje.
gehuwd met Brabants Jan
Scheepers Hendrikus Leonardus °03/09/1900 Rotem †21/01/1973 Dilsen 48525
geboren te Rotem, de 3 september 1900 en na een langdurige ziekte zachtjes in de Heer overleden te Dilsen, de 21 januari 1973, gesterkt door de Sacramenten der zieken en de Pauselijke zegen de families Scheepers, Boutsen, Peeters en Kubben 6 kinderen: Martin, Leo, Theo, Marcel, Y en Denis Scheepers
Rouwbrief.
gehuwd met Boutsen Anna Elisabeth
Scheepers Jaak °1897 onbekend onbekend 38010
gehuwd met Telemans Hubertine Catharina
Scheepers Jacobus °1885 onbekend onbekend 43634
weduwnaar sinds 26/05/1966
gehuwd met Luys Maria
Scheepers Jan °22/06/1899 Rotem †05/08/1975 Maaseik 37366
weduwnaar sinds ? ijveraar van de bond van het Heilig Hart lid van de bond van gepensioneerden geboren te Rotem op 22 juni 1899 en voor altijd in Gods liefde opgenomen op 5 augustus 1975 te Maaseik de families Scheepers, Boutsen, Peeters en Kubben
Bidprentje.
gehuwd met Boutsen Sofia
Scheepers Jan °1904 onbekend †09/03/1988 onbekend 34892
gehuwd met Corstjens Maria
Scheepers Jan Lambert °15/09/1900 Rotem †20/03/1988 Maaseik 2608
ploegbaas bij de NMBS de families Scheepers, Volbragt, Vastmans en Brouns
Rouwbrief.
gehuwd met Volbragt Anna Maria Elisabeth op 05/10/1929 te Elen
Scheepers Jean °15/09/1928 Rotem †17/02/1991 Lanaken 35063
voorzitter van de kampeerclub Maasland bestuurslid K.B.G. sportverantwoordelijke turnclub K.B.G. godvruchtig in de Heer overleden te Lanaken op 17 februari 1991, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Scheepers, Blom, Castermans, Van Damme en Van Raemdonck Plots onverwacht is zijn leven ten einde. Temidden van zijn vrienden is hij met een laatste liefdevolle gedachte aan vrouw en kinderen van ons heengegaan. …
Bidprentje.
gehuwd met Blom Leonia
Scheepers Jean Pierre °21/12/1932 Dilsen †04/01/1986 Genk 31860
lid van de beheerraad V.V.H. Dilsen lid van de Spaarkas Onder Ons Dilsen overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk de families Scheepers en Bouduin
Rouwbrief.
Scheepers Joannes Jacobus °28/08/1902 Rotem †29/03/1964 Maaseik 41934
gehuwd met Mussen Aldegonde op 27/12/1927 te Neeroeteren
Scheepers Josephine °29/04/1930 Dilsen †23/12/1998 Maasmechelen 30951
lid van de K.A.V. Lanklaar na een smartelijk ongeval overleden te Maasmechelen de families Prenen, Scheepers, Ulbrichts en Verstappen
Bidprentje.
gehuwd met Prenen Louis
Scheepers Jozef °27/01/1926 Rotem †27/01/1998 Genk 35065
weduwnaar van mevrouw Josée Lantin sinds ? levensgezel van mevrouw Maria Papenkeels gepensioneerde van Interelectra bestuurslid wijkwerking Kwalaak lid van de bond van gepensioneerden Meulenberg overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 27 januari 1998, gesterkt door de ziekenzalving de families Scheepers, Castermans, Lantin, Reulens, Vangeneugden en Papenkeels
Bidprentje.
gehuwd met Papenkeels Maria
gehuwd met Lantin Josée
Scheepers Louis °05/06/1913 Rotem †21/07/1988 Rotem 4891
lid van de katholieke bond van gepensioneerden en van de imkersbond de Oeterbij godvruchtig overleden te Rotem op 21 juli 1988, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Scheepers, Schrooten, Vastmans en Tommissen
Bidprentje.
gehuwd met Schrooten Mathilde
Scheepers Marcel °02/02/1924 Rotem †10/06/1988 Genk 48064
hij werd geboren te Rotem op 2 februari 1924 en is godvruchtig in de Heer overleden te Genk op 10 juni 1988, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Scheepers, Clijsters, Castermans en Conings
Rouwbrief.
gehuwd met Clijsters Helena
Scheepers Maria °06/10/1928 Dilsen †28/01/1978 Maaseik 35943
weduwe sinds 11/05/1977 lid van de K.A.V. Dilsen in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 28 januari 1978, gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Scheepers, Emons, Ulrichs en Grooten
Rouwbrief.
gehuwd met Emons Martin Hubert
Scheepers Maria °07/04/1929 Rotem †23/06/2000 Genk 41339
lid van de bond van gepensioneerden van Waterschei geboren te Rotem op 7 april 1929 en godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 23 juni 2000, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken de families Scheepers en Iven
Bidprentje.
gehuwd met Iven Florent
Scheepers Maria °26/05/1895 Rotem †10/02/1987 Genk 35057
weduwe sinds ? lid van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Genk, Herfstvreugde, op dinsdag 10 februari 1987, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken de families Scheepers, Moors, Smeets en Habex
Bidprentje.
gehuwd met Moors Leonard
Scheepers Maria Anna °1881 onbekend onbekend 44242
weduwe sinds 29/10/1953
gehuwd met Klaps Lambert
Scheepers Mathieu °12/10/1904 Dilsen †18/10/1952 Eisden 46021
jonkman bestuurslid van A.C.W., afdeling Stokkem geboren te Dilsen de 12 October 1904 en smartelijk verongelukt in de mijn te Eisden, de 18 October 1952, in extremis bediend van de Heilige Olie de familie Scheepers
Bidprentje.
Scheepers Pierre °30/01/1923 Rotem †24/01/2002 Genk (St.-Jansziekenhuis) 6269
gehuwd met Driesen Helena
gehuwd met Lochs Christina
Scheepers Theo °02/07/1938 Dilsen †11/09/2004 Genk 35207
in de Heer overleden te Genk op 11 september 2004n voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Scheepers, Schulpen, Boutsen en Bussels 3 kinderen: Erik, Ronny en Vital Scheepers
Rouwbrief.
vader Scheepers Hendrikus Leonardus
moeder Boutsen Anna Elisabeth
gehuwd met Schulpen Mia
Scheepers Theo °28/05/1930 Achel †07/02/1992 Alken 50316
SCHEEPERS, Theo, geboren op 28-05-1930 te Achel, overleden op 07-02-1992 te Alken op 61-jarige leeftijd, begraven op 13-02-1992 te Achel, echtgenoot van Schuurmans Mariette. (bron: Het Belang van Limburg, 1992-02-11)
gehuwd met Schuurmans Mariette
Scheepers Theodoor °1880 onbekend onbekend 36062
weduwnaar sinds 20/08/1965
gehuwd met Libens Gertrudis
Scheerders Maria °1900 onbekend †1990 Gent 38737
gehuwd met de Schryver August Edmond
Scheers Leopold °16/11/1893 Haren †17/06/1959 Vilvoorde 13151
godvruchtig overleden in de Sint-Jozefkliniek te Vilvoorde families Scheers, Maes en Alderson
Bidprentje.
gehuwd met Maes Joanna Melanie
Scheerts Catharina °1882 onbekend onbekend 39320
overleden vóór 1951
gehuwd met Van Eyck Jozef Guillaume
Schelen Jeanne Marie °1730 onbekend onbekend 50921
gehuwd met Geussens Joannes (Jean Mathieu) op 01/04/1761 te Gerdingen
Schellekens Ton. F. M. °03/02/1925 Wijk bij Duurstede †25/03/1951 Genk 17053
op 29 maart 1951 begraven op het R.K. Kerkhof te Wijk bij Duurstede
Bidprentje.
Schellemans Maria Elisabeth °1855 onbekend onbekend 40034
overleden vóór 1937
gehuwd met Simons Hendrik
Schellens Maria °01/01/1911 Herselt onbekend 46760
gehuwd met Verhaegen Frans
Schellingen Helena Maria °1911 onbekend onbekend 31802
overleden vóór 1984 dankkaartje met de kinderen
gehuwd met Slangen Hendrik
Schellingen Jean °1916 onbekend †1984 onbekend 44263
gehuwd met Theunissen Dorien
Schelmans Maria Christina °22/11/1831 Kaulille †14/05/1878 Kaulille 33934
Bid voor de ziel van zaliger jufvrouw Maria Christina Schelmans, die, na eene gezegende echtverbintenis van 25 jaren met mijnheer P. J. Clysters, te Cau-Lille, den 14 Mei 1878 in den ouderdom van 47 jaren, godvruchtig in den Heer ontslapen is, met eene volle overgeving aan den wil haars Scheppers, en versterkt door de HH. Sacramenten onzer moeder de Heilige Kerk uit "De Stam Clijsters" van Leo en Jan Clijsters - 24 juni 1978, pagina 67
gehuwd met Clijsters Petrus Jacobus op 12/04/1853 te Kaulille
Schepens Cor °12/02/1908 Stramproy (NL) †14/01/2002 Neerpelt 6404
weduwnaar sinds 24/04/1999 hij werd geboren te Stramproy op 12 februari 1908 en is, omringd door ons allen, overleden in het Mariaziekenhuis te Neerpelt op 14 januari 2002, gesterkt door het Sacrament van de zieken en de Pauselijke zegen de families Schepens, Achten, Jacobs, Tijskens en Schrooten
Rouwbrief.
gehuwd met Achten Truike in 1939
Schepens Henri °17/02/1932 Weert (NL) †15/04/2002 Opoeteren 7181
thuis in familiekring overleden bijna 40 jaar gehuwd
Bidprentje.
gehuwd met Vanminsel Maria in 1962
Schepers Ambrosius °1912 onbekend onbekend 41518
weduwnaar sinds 23/02/1968
gehuwd met Hontis Maria Christina
Schepers Anna °1905 onbekend onbekend 33999
weduwe sinds 19/06/1982
gehuwd met Vastmans Jacques
Schepers Anna °1918 onbekend onbekend 12785
overleden vóór 1961
gehuwd met Hermans Victor Peter Joseph
Schepers Bèr °05/12/1940 Opglabbeek †23/02/2005 Genk 23764
ondervoorzitter van de Sportraad gewezen bestuurslid voetbalvereniging Kabouters Opglabbeek lid van de Senioren en van de vzw Sportcentrum supporter K.R.C. Genk overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
gehuwd met Hellinx Thoke
Schepers Cornelis °19/02/1914 Reppel †26/01/1996 Kinrooi 6742
bestuurslid van de Koninklijke Fanfare De Vrijheidszonen te Kinrooi geboren te Reppel op 19 februari 1914 en overleden te Kinrooi op 26 januari 1996 de families Schepers en Ignoul Maat, was het centrale begrip in je leven genereus heb je jezelf gegeven. Mensen kleden was je werk deatils verzorgen steeds je merk. Jij wist de juiste toon te vinden zo velen in muziek te binden. Nu ben je zachtjes heengegaan. Zo blijf je in ons voortbestaan.
Bidprentje.
gehuwd met Ignoul Helena
Schepers Cornelius °18/11/1885 Neeroeteren †21/11/1968 Beek Bree 7384
lid van de Bond van het Heilig Hart en van de Erewacht van het Heilig Sacrament lid van de voortplanting des Geloofs thuis rustig naar het Vaderhuis weergekeerd oudste van het groot gezin zijner ouders foto uit 1923 ter gelegenheid van het huwelijk Schepers-Kesters in het Èzendröpke nr. 57 (mei 2010), pagina 61
Bidprentje.
gehuwd met Voets Maria Dimphna Aldegonda
gehuwd met Kesters Maria Helena in 1923 te Beek
Schepers Elza °30/01/1927 onbekend †04/06/1988 onbekend 32109
lid van het Heilig Paterke van Hasselt lid van de K.A.V. Melveren lid van de Verbroedering van het Geheim Leger Sint-Truiden lid van de Weerstanders van het Spoor en de Vriendenkring Magali lid van de Vriendenkring oud-politieke gevangenen van Blankenburg oud-medewerkster van de voetbalvereniging B.J. Kozen overleden op 4 juni 1988 de families Schepers, Hulsbosch, Vanaeken, Steensels en Deckx
Bidprentje.
gehuwd met Hulsbosch Jan
Schepers Georges °18/02/1917 Sint-Truiden †08/09/1979 Maaseik 40103
controleur van het kadaster - landmeter voorzitter christelijke mutualiteit van Maasmechelen lid van het OCMW hij werd geboren te Sint-Truiden op 18 februari 1917 en godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 8 september 1979, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Schepers, Degreef, Delwiche en Gemis
Bidprentje.
gehuwd met Degreef Lucie
Schepers Gerard °1895 onbekend onbekend 24820
weduwnaar sinds 03/04/1969
gehuwd met Jennen Anna Rosalie Josephina
Schepers Helena °1894 onbekend onbekend 42515
overleden vóór 1976
gehuwd met Verheyen Lambert Edward
Schepers Hendrik (Eerwaarde Broeder) °26/11/1897 Gruitrode †07/08/1967 Groot-Bijgaarden 16064
eeuwig geprofest f.s.c. in 1923 Een te vroeg verloren vader, zijn moeder "een sterke vrouw" , vijf broers die hem vooraf gingen in de dienst van de Heer … tekenen niet het minst de diepe indrukken van zijn jeugd. Is hij aldus de ernstige en zwijgzame man geworden ?
Bidprentje.
Schepers Henri °15/10/1941 onbekend †12/12/1955 Opglabbeek 48085
Schepers Hubert °1942 onbekend †1949 onbekend 29341
in 1949 op zijn zevende overleden aan kinderverlamming
vader Schepers Theo
moeder Vankerkom Philomène
Schepers Jaak °19/12/1922 Maaseik †12/06/1976 Leuven 33845
lid van de oudervereniging van de gemeente-jongensschool hij werd geboren te Maaseik op 19 december 1922 en overleed te Leuven in het Sint-Raphaëlziekenhuis, na een kortstondige ziekte en na het ontvangen van de Sacramenten der zieken op 12 juni 1976 de families Schepers-Verstraeten
Bidprentje.
gehuwd met Verstraeten Catharina
Schepers Jacqueline Joanna Melanie °24/01/1937 Maaseik †13/05/1994 Maaseik 7062
na ziekte zacht van ons heengegaan
Bidprentje.
vader Schepers Louis Henri
moeder Van den Akker Gerardine
gehuwd met Verstraten Jan Maria Ghislain Jacques op 11/07/1964 te Maaseik
Schepers Jacques °21/10/1910 Bocholt †08/08/1988 Leut 24803
weduwnaar sinds ? bestuurslid van de kristelijke bond van gepensioneerden te Bergen lid van Ziekenzorg te Bergen in de Heer overleden te Leut Maasmechelen de families Schepers, Locquet, Thijssens en Declève
Bidprentje.
gehuwd met Locquet Marthe
Schepers Joannes °1897 onbekend onbekend 48392
overleden vóór 1983
gehuwd met Geris Josephina Francisca in 1925
Schepers Joannes Ludovicus °1865 Zolder onbekend 46812
gehuwd met Clijsters Christina Catherina
Schepers Johannes Lambertus °18/03/1909 Stein (NL) †04/11/1980 Maaseik 2389
SCHEPERS, Johannes, geboren op 18-03-1909 te Stein (Nl), overleden op 04-11-1980 te Maaseik op 71-jarige leeftijd, begraven op 08-11-1980 te Maaseik, echtgenoot van Cuypers Lucie. (bron: Het Belang van Limburg, 1980-11-06)
gehuwd met Cuypers Lucie Wilhelmus Aldegonde op 04/04/1968 te Maaseik
Schepers Joseph Albert Arnold °27/03/1924 Maaseik †09/11/1993 Maaseik 7066
oprustgesteld stationschef N.M.B.S. lid van de Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen lid van de A.I.G. lid van de raad van beheer van de vzw Marec lid van verscheidene watersportverenigingen in familiekring overleden te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Dierkx Maria Magdalena Margaretha op 19/08/1952 te Maaseik
Schepers Julia °01/02/1941 Maaseik †23/02/1985 Nederokkerzeel 7074
kleuterleidster en lid van Cantabile geboren te Maaseik op 1 februari 1941 en godvruchtig overleden te Nederokkerzeel op 23 februari 1985, gesterkt door het Heilig Sakrament van de zieken
Bidprentje.
vader Schepers Louis Henri
moeder Van den Akker Gerardine
gehuwd met Claessens Jozef
Schepers Leon °11/03/1898 Maaseik †03/08/1986 Hamont 15124
weduwnaar sinds ? rustend luitenant der douanen oorlogsvrijwilliger en -invalide 1914-1918 vereerd met de gouden medaille in de orde van Leopold II en de gouden palmen in de Kroonorde stichter en erevoorzitter van de vriendenkring "Douane en Accijnzen Neerpelt" lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen hij werd geboren te Maaseik op 11 maart 1898 en is overleden te Hamont op 3 augustus 1986, voorzien van het Sakrament van de zieken de families Schepers en Groom
Bidprentje.
gehuwd met Groom Alice
Schepers Lieske °26/02/1924 Beek Bree †29/06/2004 Genk 19539
lid van de liturgische werkkring kernlid van Ziekenzorg parochiale medewerkster na een langdurige ziekte godvruchtig overleden in het André Dumontziekenhuis te Waterschei
Bidprentje.
Schepers Louisa °03/02/1913 Bocholt †24/03/1987 Leut 27742
weduwe sinds ? lid van K.A.V., van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen
Bidprentje.
gehuwd met Rutten Edmond
Schepers Louis Henri °31/12/1911 Maaseik †04/10/1982 Maaseik 1230
beroep: vakleraar op Sint-Jansberg weduwnaar van mevrouw Gerardine Van den Akker sinds ? echtgenoot van mevrouw Hubertine Voorjans sinds 11/08/1965 oud-leraar Technisch Instituut Sint-Jansberg dirigent zangkoor bond van gepensioneerden ere-dirigent Koninklijke Fanfare De Vrijheidszonen Kinrooi in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Schepers, Van den Akker, Vandenbosch en Voorjans
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Van den Akker Gerardine
gehuwd met Voorjans Hubertine Maria Antoinette op 11/08/1965 te Maaseik
Schepers Maria °05/04/1909 Bocholt †04/09/2000 Eisden 40423
weduwe sinds ? geboren te Bocholt op 5 april 1909 en overleden in het rustoord Sint-Jan te Eisden op 4 september 2000, gesterkt door de Ziekenzalving de families Schepers en Lenssen
Bidprentje.
gehuwd met Lenssen Gerard
Schepers Maria °1889 onbekend onbekend 35459
weduwe sinds 20/12/1932
gehuwd met Vanaanholt Nicolaas
Schepers Maria °1888 onbekend onbekend 37981
weduwe sinds 23/10/1962
gehuwd met Bancken Adriaan
Schepers Maria Agnes °27/12/1825 Wijchmaal †17/05/1886 Wijchmaal 46356
weduwe sinds ? geboren te Wijchmael den 27 December 1825, en aldaar godvruchtig in den Heer overleden den 17 Mei 1886, na voorzien te zijn van de laatste Heilige Sacramenten de families Schepers en Jonckers
Bidprentje.
gehuwd met Jonckers Nicolaus
Schepers Maria Gertrudis °02/05/1889 Neeroeteren †13/12/1977 Weert (NL) 42636
weduwe sinds ? geboren te Neeroeteren 2 mei 1889, overleden te Weert, 13 december 1977, in het Sint-Jansziekenhuis en begraven op het Rooms-Katholiek kerkhof te Stramproy, 16 december d.a.v. De families Schepers en Maes
Bidprentje.
gehuwd met Maes Jacobus
Schepers Maria Helena °27/08/1903 Meeuwen †17/03/1976 Genk 44672
lid van de bond Kerk en Wereld en van andere godvruchtige genootschappen medewerkster van Don Bosco lid van de bond van gepensioneerden geboren te Meeuwen, op 27 augustus 1903 en godvruchtig in de Heer overleden te Genk, Sint-Jansziekenhuis, op 17 maart 1976, voorzien van de Heilige Sakramenten der zieken de families Vanbuel en Schepers
Bidprentje.
gehuwd met Vanbuel Jozef in 1926
Schepers Maria (Mieke) °08/03/1912 Meeuwen †24/02/1999 Gerdingen 3143
weduwe sinds 03/12/1988 lid van de bond van gepensioneerden, van de Broederschap van het Heilig Paterke en van Broeder Isidoor in huiselijke kring overleden te Gerdingen, Bree op 24 februari 1999 de families Schepers, Houben, Vanbaelen en Damiaens
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Houben Wilhelmus
Schepers Mariette °15/02/1945 Kinrooi †23/02/1995 Lanaken 20542
kinderen Raf en Jo Ramaekers
Bidprentje.
vader Schepers Cornelis
moeder Ignoul Helena
gehuwd met Ramaekers Jos
Schepers Mathieu °1896 onbekend onbekend 41514
weduwnaar sinds 15/11/1969
gehuwd met Driesen Gertrudis Sophia
Schepers Mia °05/09/1927 Meeuwen †15/07/2004 Maaseik 19814
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Schepers, Kuypers en Vanstreels
Bidprentje.
Schepers Peter Jan °1885 onbekend onbekend 40420
overleden vóór 1969
gehuwd met Jambon Anna
Schepers Petronella Alphonsina Anna M. °15/06/1914 Maaseik †21/03/1986 Maaseik 7068
weduwe sinds 17/05/1976 lid van Don Bosco geboren te Maaseik op 15 juni 1914 en aldaar overleden op 21 maart 1986, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Schepers en Van den Meersshe
Bidprentje.
gehuwd met Van den Meerssche Joseph Fidelis op 27/03/1937 te Maaseik
Schepers Petrus Johannes °17/08/1887 Neeroeteren †12/08/1952 Lommel 16869
gemeenteraadslid medestichter en erevoorzitter der fanfare Sint-Elygius ex-voorzitter van het A.C.W. lid van den bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen geboren te Neeroeteren de 17 Augustus 1887 en zacht in den Heer ontslapen te Lommel op 12 Augustus 1952, voorzien van de genademiddelen van Onze Moeder de Heilige Kerk de families Schepers en Fiten
Bidprentje.
gehuwd met Fiten Anna Maria
Schepers Thea °16/02/1948 Weert (NL) †22/06/2005 Arnhem (NL) 37823
geboren te Weert op 16 februari 1948 en overleden te Arnhem (NL) op 22 juni 2005 de families Schepers en Govaerts
Bidprentje.
vader Schepers Cornelis
moeder Ignoul Helena
gehuwd met Govaerts Roger
Schepers Theo °07/02/1909 Maaseik †13/07/1989 Hasselt 15126
Theo werkte als bediende bij de spoorwegen en werd in 1936 overgeplaatst naar Hasselt geboren te Maaseik op 7 februari 1909 en in de Heer overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 13 juli 1989, voorzien van het Zalvingssacrament de families Schepers en Vankerkom … onze pa, een eenvoudig en rustig man, wars van iedere overdrijving. Hij hield van zijn familie, van zijn werk, van mooie muziek, van een fikse wandeling, van een kwinkslag. Hij was steeds optimistisch en vooral diep gelovig. Hij had het geluk van een mooie oude dag te mogen genieten. Ook de laatste jaren toen de ziekte zich meer en meer van hem meester maakte, bleef hij hardnekkig aan het leven vasthouden. Omringd door zijn echtgenote die niet van zijn zijde week, zijn kinderen en een toegewijd verplegend personeel van het Virga Jesseziekenhuis, waren zijn laatste levensdagen dragelijker en kon hij vredig van dit leven afscheid nemen. …
Bidprentje.
gehuwd met Vankerkom Philomène
Schepers x (Pater Juvenalis) °08/04/1895 Gruitrode †27/02/1973 Heusden 42507
Minderbroeder rustend pastoor te Opitter geboren te Gruitrode op 8 april 1895 in de Orde van de Minderbroeders getreden op 16 september 1913 priester gewijd te Sint-Truiden op 12 maart 1921 pastoor te Tongeren, Sint-Jozef (Nieuw Tongeren) van 1954 tot 1966 naar de eeuwige rust van het Vaderhuis weergekeerd in het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden op 27 februari 1973, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Schepers en Smeets
Bidprentje.
Schepers Yvonne °07/08/1942 Maaseik †05/04/1990 Maaseik 7075
Bidprentje.
vader Schepers Louis Henri
moeder Van den Akker Gerardine
gehuwd met Schrooten Sylvester
Schetz Germaine °1925 onbekend †1998 onbekend 29842
gehuwd met Munters Jozef
Schetz Jacob Mathieu °03/01/1890 Hasselt †1952 Opitter 10568
hij groeide op in Bocholt werkte als tuinier op het kasteel te Opitter, daarna op het fabriek te Reppel en dan als mijnwerker in Luik (in 1922 verhuisd naar Saint-Nicolas bij Luik) in 1945 met de jongste zoon Marcel naar Opitter teruggekeerd bron: boek "Stam Daemen" van Mathieu Daemen, pag. 30 e.v.
gehuwd met Daemen Anna Maria Christina Gertrude op 10/09/1919 te Opitter
Schetz Jacobus °09/01/1887 Bocholt †07/04/1973 Bocholt 36579
weduwnaar sinds 21/04/1948 SCHETZ, Jaak, geboren op 09-01-1887 te Bocholt, overleden op 07-04-1973 te Bocholt op 86-jarige leeftijd, begraven op 11-04-1973 te Bocholt, weduwnaar van Nijsen Catharine. (bron: Het Belang van Limburg, 1973-04-09)
gehuwd met Nysen Catharina
Schetz Josephine °24/06/1923 Rotem †26/07/2003 Neeroeteren 34778
weduwe sinds ? van ons heengegaan in het rusthuis "Het Park" te Neeroeteren op 26 juli 2003
Bidprentje.
gehuwd met Bosseloirs Jean
Schetz Leon °07/05/1953 Maaseik †19/03/1979 Weert (NL) 22811
bestuurslid van de judoclub te Bocholt lid van het A.C.V. en van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Maaseik op 7 mei 1953 en overleden te Weert op 19 maart 1979 de families Schetz en Klaps
Bidprentje.
gehuwd met Klaps Mia
Scheymans Anna Catharina Hubertina °01/01/1883 Ell-Hunsel (NL) †23/11/1970 Maaseik 435
weduwe van apotheker Louis Colson sinds 21/11/1933
Bidprentje.
gehuwd met Colson Pierre Hubert Louis
Scheymans Catharina °17/09/1914 Kinrooi †04/05/1994 Hasselt 15128
weduwe sinds 14/12/1976 lid van het zangkoor, van Ziekenzorg en van de bond van gepensioneerden geboren te Kinrooi op 17 september 1914 en godvruchtig in de Heer ontslapen in het Salvatorziekenhuis te Hasselt, voorzien van de Sakramenten de families Steyvers en Scheymans Er zijn mensen, Heer, die voelen zich door U geleid van de morgen tot de avond, van de nacht tot de ochtend, een leven lang. Zij zijn gezegend met een groot en diep geloof, een zegening waar ik mateloos naar kan verlangen.
Bidprentje en rouwbrief.
vader Scheymans Joannes Hendrikus
moeder Peeters Maria Margaretha
gehuwd met Steyvers Theodoor
Scheymans Elisabeth °1853 onbekend onbekend 47273
overleden vóór 1930
gehuwd met Segers Pieter
Scheymans Elisabeth Helena Maria °08/01/1921 Kinrooi †06/02/1974 Genk 36105
geboren te Kinrooi op 8 januari 1921 en godvruchtig overleden te Genk op 6 februari 1974, gesterkt door de H. Sacramenten der zieken de families Scheymans, Hendrikx, Peeters en Steyvers
Bidprentje.
vader Scheymans Joannes Hendrikus
moeder Peeters Maria Margaretha
gehuwd met Hendrikx Albert
Scheymans Erikske °20/11/1963 Maaseik †31/01/1964 Maaseik 38389
vader Scheymans Joannes Hendrikus Josephus
moeder Vandeweert Helena Maria Herlindis R.
Scheymans Frans °1906 onbekend †1964 onbekend 27469
weduwnaar sinds ?
vader Scheymans Joannes Hendrikus
moeder Peeters Maria Margaretha
gehuwd met Bullen Catharina
Scheymans Gerard Jacques François M. (Z.E.H.) °08/07/1923 Kinrooi †09/09/1996 Maaseik (Wurfeld) 1232
priester-pastoor te Wurfeld priester gewijd te Luik op 29 juni 1947 leraar te Waremme van 1947 tot 1963 pastoor in de parochie Sint-Laurentius Wurfeld vanaf 21 juli 1963 medepastoor in de parochiefederatie Maaseik vanaf 01 september 1993 meewerkend priester vanaf 01 oktober 1995 geboren te Kinrooi op 8 juli 1923 en overleden te Maaseik op 9 september 1996, gesterkt door het gebed van de kerkgemeenschap de families Scheymans, Van Esser, Colson en Nabben schriftelijk rouwbeklag: familie Colson, Bosstraat 30, 3680 Maaseik
Bidprentje en rouwbrief.
vader Scheymans Gerard Michiel Hubert
moeder Van Esser Josefina Maria Margareta
Scheymans Gerard Michiel Hubert °28/04/1890 Ell, Hunsel (NL) †21/11/1960 Kinrooi 9333
deken van het zangkoor lid van de bond van het Heilig Hart en van verschillende godvruchtige genootschappen geboren te Ell (Hunsel-Nederland) op 28 april 1890 en na een lange, pijnlijke ziekte godvruchtig overleden te Kinrooi op 21 november 1960, na voorzien te zijn van de laatste Heilige Sakramenten de families Scheymans, Van Esser, Verlinden en Orban dierbare zoon-priester lieve zus claris
Bidprentje.
gehuwd met Van Esser Josefina Maria Margareta
Scheymans Helena Maria Margaretha °09/02/1908 Kinrooi †20/04/1950 Kinrooi 20240
schielijk overleden te Kinrooi de 20 April 1950, voorzien van het Heilig Oliesel de families Scheymans, Peeters, Zoons en Verheyen
Bidprentje.
vader Scheymans Joannes Hendrikus
moeder Peeters Maria Margaretha
gehuwd met Zoons Jaak
Scheymans Joannes Hendrikus °26/08/1876 Kinrooi (?) †13/02/1949 Kinrooi 25989
10 kinderen: Frans, Lena, Pierre, Mathieu, Catharina, Hilda, Renier, Elisa, Jules en Mia Scheymans
gehuwd met Peeters Maria Margaretha
Scheymans Jules (Broeder Frumentius) °13/08/1922 Kinrooi †25/10/1985 Antwerpen 44750
geboren te Kinrooi op 13 augustus 1922 geprofest in de Congregatie van de Broeders van Liefde op 3 september 1940 overleden in de kliniek van het Tropisch Instituut te Antwerpen op 25 oktober 1985, in het 46ste jaar van zijn kloosterleven de Broeders van Liefde en de familie Scheymans-Peeters
Bidprentje.
vader Scheymans Joannes Hendrikus
moeder Peeters Maria Margaretha
Scheymans Maria Catharina °1879 onbekend onbekend 22597
overleden vóór 1949
gehuwd met Kuypers Renier
Scheymans Mathieu °01/12/1912 Kinrooi †15/08/1989 Tongeren 3929
oorlogsinvalide 1940-1945 gewezen eerste wachtmeester bij de rijkswacht lid van het NSRP en van de kristelijke bond van gepensioneerden vereerd met meerdere militaire eretekens geboren te Kinrooi op 1 december 1912 en overleden te Tongeren op 15 augustus 1989 de families Scheymans, Brentjens, Peeters en Drieskens
Bidprentje.
vader Scheymans Joannes Hendrikus
moeder Peeters Maria Margaretha
gehuwd met Brentjens Josée
Scheymans Renier °20/08/1919 Kinrooi †09/02/1979 Hasselt 49951
SCHEYMANS, Renier, geboren op 20-08-1919 te Kinrooi, overleden op 09-02-1979 te Hasselt op 59-jarige leeftijd, begraven op 14-02-1979 te Hasselt, echtgenoot van Cillen Eliza. (bron: Het Belang van Limburg, 1979-02-13)
gehuwd met Cillen Anna Maria Elisabeth te Bree
Schickx Huberta Maria Antonia °1892 onbekend onbekend 35852
gehuwd met Baeten Leon Adorilas
Schickx Laurent °1894 onbekend onbekend 35849
gehuwd met Baeten Lucie
Schiepers Christiaan °21/09/1954 Neeroeteren †17/02/1988 Maaseik 39441
zoon van Godfried en Anna Schiepers-Vossen lid van het A.C.V. geboren te Neeroeteren op 21 september 1954 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 17 februari 1988, gesterkt door de ziekenzalving de families Schiepers en Vossen
Bidprentje.
vader Schiepers Godfried
moeder Vossen Anna
Schiepers Christine °25/07/1928 Maaseik †14/03/2005 Waterschei 30792
weduwe sinds ? overleden in het André Dumont ziekenhuis te Waterschei nageslacht van 15 kinderen, 22 kleinkinderen en 18 achterkleinkinderen
Bidprentje.
gehuwd met Paulissen Gerard
Schiepers Jeanne °24/08/1935 Lanaye †maart 1972 onbekend 34409
vader Schiepers Jean-Pierre
moeder Vrijens Theresia Christina
Schiepers Jean-Pierre °05/02/1893 Kanne †november 1971 onbekend 2678
gepensioneerd tolbeambte overleden vóór 1972
gehuwd met Vrijens Theresia Christina op 26/03/1921 te Kanne
Schiepers Leon °06/03/1952 Maaseik †01/08/1999 Opoeteren 41090
groot liefhebber van Blues geboren te Maaseik op 6 maart 1952 en overleden te Opoeteren op 1 augustus 1999, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Schiepers en Vossen
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schiepers Godfried
moeder Vossen Anna
Schiepers Mathieu °1902 onbekend onbekend 31967
overleden vóór 1985
gehuwd met Gerits Maria Gertrudis
Schiepers Pierre °02/08/1925 Kanne †20/12/2005 Genk 28039
godvruchtig in naaste familiekring overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
gehuwd met Smeets Maria
Schildermans Annie °20/07/1944 Overpelt †19/07/2001 Overpelt 10180
begrafenis op 25/07/2001 om 10u30 te Overpelt-Lindel
Bidprentje.
gehuwd met Boonen Maurice
Schildermans Jan °1870 onbekend onbekend 29188
weduwnaar sinds 23/02/1942
gehuwd met Beckers Maria Elisabeth
Schildermans Leo °10/04/1925 Meeuwen †25/12/2005 Opglabbeek 28116
lid van de Broederbond en van het VVB
gehuwd met Janssen Catho
Schillebeeckx Constance °1901 onbekend onbekend 34507
overleden vóór 1982
gehuwd met Ceresa Jozef
Schillings Cornelie Hubertina °1873 onbekend onbekend 50063
weduwe sinds 04/05/1948
gehuwd met Creemers Henri Antoine Hubert
Schippers August °1910 onbekend onbekend 46876
overleden vóór 2010
gehuwd met Treunen Louisa
Schippers Constant °09/04/1935 Merksem †01/02/1994 Borgerhout 36153
oprustgestelde werknemer van General Motors na een lange ziekte overleden in het Sint-Erasmusziekenhuis te Borgerhout op 1 februari 1994, gesterkt door de Sacramenten der zieken
Bidprentje.
gehuwd met Smeyers Gilberte
Schippers Emiel Hendrik Desideer Lodewijk °20/06/1894 Antwerpen †08/03/1965 Hasselt 46152
oudstrijder 1914-1918 geboren te Antwerpen op 20 juni 1894 en overleden te Hasselt op 8 maart 1965
gehuwd met Aerts Rosalie Theresia
Schippers Helena °1906 Thorn (NL) †1999 onbekend 35798
vader Schippers Theodoor Hubert
moeder Claes Maria Anna
Schippers Hendrik °1850 Thorn (?) (NL) onbekend 32270
beroep: metselaar
gehuwd met van Wegberg Mechtildis
Schippers Mathilde °1904 Thorn (NL) †1986 onbekend 35799
weduwe sinds 1965
vader Schippers Theodoor Hubert
moeder Claes Maria Anna
gehuwd met Daamen Hubertus
Schippers Mia °1913 Thorn (NL) †1974 onbekend 35796
vader Schippers Theodoor Hubert
moeder Claes Maria Anna
Schippers Rosalie °1912 Thorn (NL) †2003 onbekend 35797
vader Schippers Theodoor Hubert
moeder Claes Maria Anna
Schippers Rudolphus (osc) °31/10/1822 Veghel (NL) †23/11/1894 Maaseik 33001
zie het tijdschrift 'Dao roastj get' dd. 15/09/2001 van de Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi, pagina 60 (met een kopie van het bidprentje) ingetreden bij de Kruisheren in Sint-Agatha op 27 september 1856 solemnele professie te Maaseik op 27 september 1857 priester gewijd te Luik op 25 mei 1861 leraar Frans, Vlaams en Aardrijkskunde aan het college te Maaseik kapelaan te Geistingen
Schippers Theodoor Hubert °17/07/1873 Thorn (NL) †1960 onbekend 32268
beroep: metselaar huwelijksakte nr. 3 burgerlijke stand Kessenich getuigen bij het huwelijk: Edmond Dezeure, ambtenaar der douanen, 44 jaar, wonende te Kessenich Jean Leynen, ambtenaar der douanen, 59 jaar, wonende te Kessenich Sylvester Bouveroux, onderwijzer, 37 jaar, wonende te Kessenich Antoon Rosée, veldwachter, 67 jaar, wonende te Kessenich
vader Schippers Hendrik
moeder van Wegberg Mechtildis
gehuwd met Claes Maria Anna op 20/04/1900 te Kessenich
Schippers Theodoor Hubert °26/01/1909 Thorn (NL) †24/10/1974 Maaseik 224
overleden te Maaseik op 24 oktober 1974 de families Schippers en Cretskens
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schippers Theodoor Hubert
moeder Claes Maria Anna
gehuwd met Cretskens Henriette
Schmidt Louis °14/12/1906 Bree †29/01/1986 Bree 11164
oudstrijder 1940-1945 lid van de bond van gepensioneerden in de Heer ontslapen te Bree Louis heeft samen met zijn goede echtgenote intens geleefd, hard gewerkt, heel wat tegenslag moeten verwerken, vooral bij het verlies van zijn enige zoon, maar toch echt en diep geloofd.
Bidprentje.
gehuwd met Baeten Emelie
Schmidt Louis °11/12/1942 Bree †10/11/1962 Bree 11166
na een smartelijk ongeval godvruchtig overleden te Bree (ontploffing in het schuurtje in de Velkuilenstraat, hoek Cobbestraat) (enige zoon)
Bidprentje.
vader Schmidt Louis
moeder Baeten Emelie
Schmidt Philomena °1910 onbekend onbekend 42823
overleden vóór 1994
gehuwd met Plessers Pieter Gerardus
Schmidt Ursula °1887 onbekend onbekend 39051
weduwe sinds 02/05/1944
gehuwd met Jonck Christiaan
Schmit Jeanne °1928 onbekend 13133
niet terug te vinden in de kiezerslijsten
gehuwd met Jegers Henricus Mattheus
Schmitz Hendrik °10/03/1925 Vlodrop (NL) †21/05/1989 Maaseik 34716
weduwnaar sinds 04/12/1986 overleden te Maaseik op 21 mei 1989 de families Schmitz en Derix
Bidprentje.
gehuwd met Derix Johanna Maria
Schmitz Jeanne °23/01/1920 Dilsen †05/06/2005 Beverst (Bilzen) 26124
weduwe sinds ? zachtjes van ons heengegaan in het rusthuis Beversthuis te Beverst
gehuwd met Wampers Albert
Schmitz Maria Elisa Antonia °21/09/1906 Dusseldorf †22/10/1996 Maaseik 15130
weduwe sinds 21/01/1982 lid van de bond van gepensioneerden … Moeder, u wilde bij ons "thuis" zijn en wij mochten u, geholpen door velen, met onze liefde omringen. Rust nu zacht in de liefde van de Heer, bij je man en kinderen. Bedankt en tot weerziens! Mariette, Gerard, kinderen en kleinkinderen
Bidprentje.
gehuwd met Nijs Leonard Hubert Servaas op 26/05/1925 te Rekem
Schmitz Maurice °1912 onbekend †1997 onbekend 40846
gehuwd met Beynsberger Wilhelmina
Schobben Jan °23/04/1927 Lanaken †03/03/1987 Maasmechelen 30551
in de Heer overleden te Maasmechelen de families Welters en Gilissen, Schobben, Hensels
Bidprentje.
gehuwd met Hensels Antonia
Schockaert Maria °1907 onbekend onbekend 25409
weduwe sinds 15/06/1969
gehuwd met Nolens Eduard (Dr.)
Schoebben Jean °16/12/1885 Tongeren †15/09/1973 Tongeren 31861
biddend lid van het Marialegioen, ijveraar van de bond van het Heilig Hart vereerd met het ereteken van 60 jaar Derde Ordeling, het ereteken van de Heilige Lambertus 1ste en 2de klas en het ereteken Pro Ecclesia et Pontifice lid van de bond van gepensioneerden godvruchtig in de Heer ontslapen te Tongeren op zaterdag 15 september 1973 de families Schoebben, Peters, Hamers, Vanvinckenroye en Brendjes
gehuwd met Peters Marguerite
gehuwd met Brendjens Laure
Schoeffaerts Ludo °22/08/1950 Diepenbeek †23/07/2004 Hasselt 29692
godvruchtig in de Heer ontslapen in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt de families Schoeffaerts, Paumen, Holsteens en Jacobs
gehuwd met Paumen Monique
Schoemans Don °08/05/1924 Hamont †25/11/1988 Herbeumont 50158
SCHOEMANS, Don, geboren op 08-05-1924 te Hamont, overleden op 25-11-1988 te Herbeumont op 64-jarige leeftijd, begraven op 01-12-1988 te Hamont, echtgenoot van Beliën Maria. (bron: Het Belang van Limburg, 1988-11-28)
gehuwd met Beliën Mia
Schoenmaekers Elisa °1921 onbekend 25799
vroegtijdig overleden
gehuwd met Knoops René
Schoenmakers Anna Maria Antonia °23/08/1914 Tilburg (NL) onbekend 26225
uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 40
gehuwd met Pernot Adrianus Everardus Johannes Maria
Schoenmakers Elvire °25/09/1939 Leut †20/03/2003 Leut 33549
lid van de Kunstacademie Genk overleden te Leut op 20 maart 2003
Bidprentje.
gehuwd met Jacques Pierre
Schoenmakers Frans (Z.E.H.) °28/08/1943 Genk †13/12/1976 onbekend 44790
priester gewijd te Genk op 2 juli 1967 onderpastoor van Sint-Aldegondis te Alken bron: jaarboek 1977 van het bisdom Hasselt
Schoenmakers Jozef °1890 onbekend onbekend 31961
overleden vóór 1972
gehuwd met Gerets Catharina
Schoenmakers Jozef °11/10/1931 Rekem †17/01/1990 Lanaken 31864
in de Heer overleden in het ziekenhuis Sint-Barbara te Lanaken de families Schoenmakers, Gerets en Segers levensgezel Annegreet Muller
Rouwbrief.
vader Schoenmakers Jozef
moeder Gerets Catharina
Schoffelen Leon °04/05/1935 Stokkem †02/06/2001 Genk 5169
lid van de bond van gepensioneerden Sint-Barbara kassier van Patro Maasmechelen overleden te Genk op 2 juni 2001 de families Schoffelen, Vanwijck, Salden en Savelkoul
Bidprentje.
gehuwd met Vanwijck Mia
Schollen Felix (Z.E.H.) (osc) °12/06/1910 Paal †04/11/1975 Diest 18241
geprofest op 28/08/1931 priester gewijd op 16/08/1936 Hoe komt het toch! De ene mens vliegt door het leven, de andere stapt moeizaam en zwaar, alsof hij zijn schreden aftelt. Felix, zijn naam betekent: "de gelukkige". Hij was een voorbeeldig student, maar een beetje te akkuraat, een goed konfrater, maar te bezorgd; een voorbeeldig religieus, maar steeds een beetje te stipt. Zijn dood kwam onverwacht. Nu heeft onze dierbare konfrater rust gevonden bij de Heer. Voor eeuwig staat zijn naam in de palm van Gods hand geschreven: "Felix" voor altijd "gelukkig". Diest, 08/11/1975
Bidprentje.
Schols Agnes Maria °26/08/1921 Maastricht (NL) †04/11/1998 Maaseik 18410
weduwe sinds 10/02/1991 geboren te Maastricht op 26 augustus 1921 en overleden te Maaseik op 4 november 1998, gesterkt door het sacrament der zieken de families Verhulst en Schols
Bidprentje.
gehuwd met Verhulst Felix Aloise Arsène C. op 30/12/1939 te Maaseik
Schols Anna Maria °1897 onbekend onbekend 42158
overleden vóór 1976
gehuwd met Achten Pieter Jozef
Schols Catharina °05/04/1899 Elen †02/07/1985 Elen 31865
weduwe sinds ? lid van de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg godvruchtig overleden te Elen de families Clerkx, Schols, Elens en Theybers
Rouwbrief.
gehuwd met Clerkx Jozef
Schols Catharina °1841 onbekend †1920 Maaseik 27249
gehuwd met Frenssen Leonard
Schols Elisabeth Maria °03/07/1916 Elen †24/07/2002 Maaseik 11508
weduwe sinds 08/12/1983 overleden te Maaseik op 24 juli 2002
Bidprentje.
gehuwd met Martens Hubert Jean Joseph op 20/10/1943 te Elen
Schols Henri °24/07/1902 Elen †01/02/1969 Maaseik 37765
geboren te Elen de 24 juli 1902 en godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de 1 februari 1969, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de families Schols en Vanham
Bidprentje.
gehuwd met Vanham Henriette
Schols Jan Hubert °1878 onbekend onbekend 38255
overleden vóór 1955
gehuwd met Snijders Maria Elisabeth
Schols Jean °24/07/1906 Elen †07/01/1988 Maaseik 30446
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Opdenakker Gertrude
Schols Josiane °30/07/1956 onbekend †13/11/2003 ? 15905
zaakvoerster van dorpsherberg "In de Wingerd"
Bidprentje.
gehuwd met Venken Etienne
Schols Louis Joseph °22/10/1934 Elen †08/05/1999 onbekend 4417
zonder afscheid te kunnen nemen is na een tragisch ongeval van ons heengegaan de heer Louis Schols geboren te Elen op 22 oktober 1934 en overleden te Genk op 8 mei 1999, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Schols, Brouwers, Vanham en Baeten herdenkingsmis op zondag 12/05/2002 om 09.30 uur in de Sint-Laurentiuskerk te Wurfeld kinderen Lieve en Ghislain Schols
Rouwbrief.
vader Schols Henri
moeder Vanham Henriette
gehuwd met Brouwers Regina Rosalia Leopoldina op 14/10/1959 te Maaseik
Schols Maria Catharina °21/12/1881 Elen †12/03/1943 Maaseik 8617
gehuwd met Trips Lambert
Schols Maria Elisa °04/01/1929 Maastricht (NL) †23/08/2001 Rotem 4978
weduwe sinds 24/01/1999 thuis in familiekring overleden te Rotem de families Schols-Verhaegen en Voorpijl-Janssen
Rouwbrief.
gehuwd met Voorpijl Pierre Jean Joseph op 30/05/1947
Schols Theo °1905 onbekend onbekend 18331
overleden vóór 1986
gehuwd met Muysers Mathilde
Schols Willy °10/05/1932 Elen †05/04/1997 Dilsen-Stokkem 34442
overleden bij een smartelijk ongeval te Dilsen-Stokkem op 5 april 1997 de families Schols en Claessens
Bidprentje.
gehuwd met Claessens Josée
Schonkeren Catharina (Catho) °21/03/1918 Bocholt †08/06/2003 Molenbeersel 4947
weduwe sinds 15/11/1998 omringd door ons allen overleden in het rusthuis Zorgvlied te Molenbeersel de families Schonkeren en Gielen
gehuwd met Gielen Jan
Schonkeren Finneke °14/09/1927 Bocholt †19/10/2005 Bocholt 27195
lid van de bond van gepensioneerden, Ziekenzorg en Diabetesvereniging zachtjes ingeslapen in huiselijke kring te Bocholt de families Schonkeren, Kaers, Hanssen en Boonen
gehuwd met Kaers Henri
Schonkeren Harry °26/01/1921 Bocholt †23/09/2005 Hamont 26944
weduwnaar sinds ? medestichter van de Missieraad lid van het zangkoor Sint-Cecilia van Hamont lid van de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg overleden in het Sint-Jan Berchmanstehuis te Hamont
gehuwd met Stevens Lucia
Schonkeren Helena °1917 onbekend onbekend 24295
overleden vóór 1999
gehuwd met Eerlings Henri
Schonkeren Leonard °1877 onbekend onbekend 36640
overleden vóór 1961
gehuwd met Vriens Anna Maria
Schonkeren Lieske °01/09/1946 Opoeteren †28/12/2004 Genk 44372
geboren te Opoeteren op 1 september 1946 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 28 december 2004, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Schonkeren en Reynders 2 kinderen en 4 kleinkinderen
Bidprentje.
gehuwd met Reynders Roger
Schonkeren Marguerite (Zuster Marie-Laurentius) °21/05/1912 Bocholt †06/05/2003 onbekend 41352
zuster-missionaris van het Onbevlekt Hart van Maria geboren te Bocholt op 21 mei 1912 sprak haar religieuze geloften uit op 12 mei 1937 ze was missionaris in India van 1939 tot 1980 in België voltooide ze verder haar missieleven in 2000 werd ze lid van het paviljoen, waar ze rustig ontsliep op 6 mei 2003 de familie Schonkeren
Bidprentje.
Schonkeren Michel °04/09/1926 onbekend †08/07/1997 onbekend 15132
het is weinigen gegeven afscheid te nemen zoals hij dat deed, bewust, tevreden en voldaan, vol liefde, met een lach en een traan, met veel humor en een hart vol muziek
Bidprentje.
gehuwd met Thijs Mia
Schonkeren Pierre °13/08/1910 Neerpelt †06/01/2001 Neerpelt 41714
geboren te Neerpelt op 13 augustus 1910 en aldaar godvruchtig overleden in het Mariaziekenhuis op 6 januari 2001, voorzien van de Sacramenten der zieken de families Schonkeren-Vandael en Snoeckx-Vandael 6 kinderen: Gerda, Jet, Jan, Jos, Alda en Herman Schonkeren
Rouwbrief.
gehuwd met Snoeckx Maria
Schonkeren Pieter °1881 onbekend onbekend 45535
overleden vóór 1968
gehuwd met Vrancken Anna Johanna
Schonkeren Pieter °15/09/1915 Bocholt †16/01/1991 Neerpelt 13621
weduwnaar sinds ? ereburgemeester Kaulille lid van de nationale strijdersbond secretaris van de plaatselijke bond van gepensioneerden vereerd met meerdere militaire en burgerlijke eretekens lid van het A.C.V. lid van meerdere godvruchtige genootschappen hij werd geboren te Bocholt op 15 september 1915 en is na gesterkt te zijn door het Sacrament van de zieken overleden in de Heilig Hartkliniek te Neerpelt op 16 januari 1991 de families Schonkeren en Bové … Pa heeft als mens zijn taak vervuld in dit leven. Hij was de goede huisvader die zich ijverig heeft ingezet voor het welzijn van zijn talrijk gezin: gedurende enige jaren in het laboratorium van de plaatselijke fabriek en gedurende vele jaren als handelsvertegenwoordiger van "De Spar" te Bree. …
Bidprentje.
gehuwd met Bové Maria
Schoof Hein (Z.E.H.) (osc) °09/10/1913 Amsterdam †30/10/1984 Maaseik 305
Kruisheer, oud-leraar Heilig Kruiscollege geboren te Amsterdam op 9 oktober 1913 ingetreden op vrijdag 28 augustus 1936 priester gewijd te Diest op 6 augustus 1941 overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 30 oktober 1984, gesterkt door het sakrament der zieken gedurende 31 jaar leraar wiskunde aan het college
Bidprentje.
Schoofs Alida °1899 onbekend †1965 17292
overleden in 1965
gehuwd met Philipsen Louis
Schoofs Anna Catharina °29/07/1849 Maaseik onbekend 21552
"De bruid werd geboren te Maaseik op 29 juli 1849 als dochter van schrijnwerker Jan en Maria Magdalena Smeets." uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 49
gehuwd met Pernot Jan Mathijs op 13/06/1870 te Maaseik
Schoofs Anna Maria Hubertina °10/04/1896 Kinrooi †22/07/1992 Aalst 342
godvruchtig overleden te Aalst weduwe sinds 18/04/1945 de families Schoofs, Geeroms, Ballings en Aerts
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schoofs Joannes Hubertus (Jean Hubert)
moeder Ballings Francisca Maria Beatrix
gehuwd met Geeroms Lodewijk Maria Antoon
Schoofs Antoinette °1800 Maaseik onbekend 12674
zie De Maaseikenaar, jaargang XXIX - 1998 - 3 - pagina 141
gehuwd met Quadvlieg Jan Pieter
Schoofs Antoinette °10/08/1883 Maaseik †09/08/1959 Maaseik 369
lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Maaseik, op 10 augustus 1883 en aldaar godvruchtig in de Heer overleden, op 9 augustus 1959, gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de familie Schoofs
Bidprentje.
Schoofs Antoinette °26/01/1872 Maaseik †08/02/1950 Maaseik 14516
geboren te Maaseik, de 26 Januari 1872 en aldaar godvruchtig overleden de 8 Februari 1950 voorzien van de laatste H.H. Sacramenten de families Schoofs en Frenssen zie foto in De Maaseikenaar, jaargang XXXIV, 2003, nr.4, pagina 195 zus van Jaak Schoofs-Goyens (Antoinette)
Bidprentje.
gehuwd met Frenssen Antoon
Schoofs Antoon °24/12/1920 Bree †15/06/1974 Bocholt (Lozen) 40903
onderwijzer te Lozen-Bocholt syndicaal afgevaardigde van C.O.V. oudstrijder 1940-1945 lid van het zangkoor geboren te Bree op 24 december 1920 en plotseling overleden te Lozen-Bocholt op 15 juni 1974, in extremis voorzien van het Heilig Oliesel de families Schoofs, Ramaekers, Schouteden en Nauts
Bidprentje.
vader Schoofs Petrus Joannes
moeder Schouteden Maria
gehuwd met Ramaekers Eugenie
Schoofs Antoon Hubert °28/11/1839 Maaseik †1910 ? 4054
vader Schoofs Casper Arnoldus
moeder Corstjens Joanna Catharina
gehuwd met Paumen Maria Anna Hubertina op 21/11/1864 te Maaseik
Schoofs Arnoldus °03/08/1908 Meeuwen †31/08/1981 Hasselt 19921
oudstrijder en politiek gevangene 1940-1945 weduwnaar van Aldegondis Palms echtgenoot van Maria Bleyen geboren te Meeuwen op 3 augustus 1908 en overleden te Hasselt op 31 augustus 1981
gehuwd met Bleyen Jeanne
gehuwd met Palms Aldegondis
Schoofs August °1889 onbekend onbekend 20283
overleden vóór 1976
gehuwd met Christis Petronella
Schoofs Augusta °15/01/1922 Maaseik †24/11/1978 Genk 6796
geboren te Maaseik op 15 januari 1922 en in de Heer overleden te Genk op 24 november 1978, bediend met de Heilige Sacramenten de families Jespers en Schoofs
Bidprentje.
gehuwd met Jespers Karel
Schoofs Auguste Jules °09/01/1887 Maaseik †08/02/1950 Maaseik 982
gehuwd met Machiels Josephine Christine
Schoofs Benedictus °13/05/1884 Wijchmaal †25/03/1963 Neerpelt 18578
weduwnaar sinds ? lid van de Communiebond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen medewerker van Don Bosco oudstrijder van de oorlog 1914-1918 vereerd met de Zege- en Herinneringsmedaille erkentelijkheidsmedaille bekwaamheid en zedelijkheid brevet van erkentelijkheid van 50 jaar lid van de Kristene Ziekenkas godvruchtig in de Heer overleden in de Heilig Hartkliniek te Neerpelt
Bidprentje.
gehuwd met Creemers Maria Catharina
Schoofs Carolus René °04/09/1931 Zolder †20/03/2003 onbekend 33108
gehuwd met Theys Hortense Gerardina Josephina op 06/03/1963 te Kinrooi
Schoofs Casper Arnoldus °20/01/1789 Maaseik †13/10/1865 Maaseik 4055
overleden te Maaseik op 13/10/186? !! getrouwd op 08/01/1817 (?) 10 kinderen De Maaseiker familie Schoofs, door Martin Boonen in De Maaseikenaar - jaargang XXXI - 2000 nr. 3 - pagina's 140 t/m 144 Van mevrouw Julia Schoofs-Verkissen ontvingen we enkele interessante familiedocumenten die wij hierbij afdrukken. Vooreerst een korte situering. Het betreft Casper Anroldus Schoofs. Hij werd geboren op 20 januari 1789 als zevende van de tien kinderen van bakker Jacobus Schoofs en diens vrouw Anna Maria Schulpen. Het echtpaar woonde in de Bosstraat. Op 28-jarige leeftijd trouwde Casper Schoofs met Joanna Catharina Corstjens, de 20-jarige dochter van Petrus Winandus en Elisabeth Brouns. Aanvankelijk werkte hij als gast bij zijn vader, doch na de dood van deze laatste nam hij de bakkerij over. Het echtpaar kreeg tien kinderen. Casper Schoofs leefde op een kruispunt der tijden. Geboren op het einde van de het ancien régime, toen Maaseik nog deel uitmaakte van het Prinsbisdom Luik. Gedurende de Franse tijd (1797-1815) groeide hij op en later maakte hij zowel de Hollandse periode mee als het onafhankelijk België. Een eerste document is een paspoort door de maire (burgemeester) Mathai uitgereikt aan Casper Schoofs toen deze 14 jaar oud was in 1803, om zich voor particuliere zaken van Maaseik naar Antwerpen te begeven. Wat voor particuliere zaken een 14-jarige naar Antwerpen voerden, zullen we wellicht nooit achterhalen. Wel lezen we op het document dat de jongen toen reeds het beroep van bakkersgast uitoefende en dat hij reeds ingeschreven was op de Franse militielijst, want hij wordt in het document 'milicien' genoemd. Interessant is wel dat het paspoort in de marge het signalement van de drager vermeldt: lengte 1m54, kastanjebruine haren en wenkbrauwen, grijze ogen, normale mond, ronde kin, plat voorhoofd, ovaal gezicht. Uit het tweede document, een marsbevel, blijkt dat Casper Schoofs, in 1814 dienst deed in het Nederlandse leger en gekazerneerd was in Amersfoort. De Fransen waren in Noord-Nederland reeds in 1812-1813 verdreven. Op 9 juni 1814 krijgt hij het bevel om vandaar gedirigeerd te worden naar Maaseik. Een reden voor de mars wordt echter niet vernoemd. Typisch is wel dat op het document met de pen alle tussenposten op de reis werden aangeduid, waardoor wij ons een idee kunnen vormen van het afgelegde traject: Kuilenburg, Dordrecht, Den Bosch, Eindhoven, Weert en Masseyck (sic). Volgens de familietraditie werd Schoofs door de Nederlandse koning vereerd met een adellijke onderscheiding, doch het document in kwestie is verloren gegaan. Wij komen weer iets meer te weten uit het derde document waarbij de Nederlandse kolonel, Rom van Pouderoijen, directeur-generaal der Algemeene Werving voor de Staat aan Casper Schoofs toelating verleent om zich naar Maaseik te begeven. Uit de tekst blijkt dat Schoofs als trompetter gediend had bij het 8ste regiment huzaren en van Maagdenburg kwam. In 1824 tenslotte was Casper Schoofs als bakker werkzaam in Maaseik. Het huidige België maakte toen nog deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Een factuur voor het bakken van broden voor het Maaseiker Armenbestuur, de voorloper van het huidige OCMW, toont ons weer enkele interessante gegevens. Boekhoudkundig stelde het opmaken van zulke factuur voor de gemiddelde middenstander in die jaren een flinke dosis rekenkundige problemen. De munteenheden waren op korte tijd zo dikwijls veranderd dat er heel wat mathematisch vernuft bij te pas kwam. Tot in 1796 was de bevolking gewoon geweest aan Luikse guldens, daarna werd door de Fransen de frank als munteenheid ingevoerd en na 1815 diende alles in Nederlandse guldens te worden omgerekend. Vandaar dat Casper Schoofs op zijn rekening voor het Armenbestuur vetrekt van de vroegere bakprijs van 5 stuivers Luiks per vat bloem 'volgens oud gebruik'. Totaal 91 Luikse guldens, bedrag dat dan nog diende omgerekend te worden in toenmalige Nederlandse guldens. Het resultaat leverde 103 Luikse gulden of 57,68 Nederlandse gulden. Familiedocumenten bieden ons vaak heel wat meer dan nietszeggende namen en data.
vader Schoufs Jacobus
moeder Schulpen Anna Maria
gehuwd met Corstjens Joanna Catharina op 27/10/1816 te Maaseik
Schoofs Charles Pierre Antoine °22/09/1898 Kinrooi †05/10/1898 Kinrooi 4064
vader Schoofs Joannes Hubertus (Jean Hubert)
moeder Ballings Francisca Maria Beatrix
Schoofs Christina °1902 onbekend onbekend 33182
overleden vóór 2002
gehuwd met Smeets Leo
Schoofs David °11/05/1970 Hasselt †15/05/1970 Hasselt 14510
vader Schoofs Paul
moeder Libens Colette
Schoofs Edouard °28/07/1887 Kinrooi †05/09/1947 Hasselt 6021
Bidprentje.
vader Schoofs Theodoor Jacobus
moeder Doumen Maria Aldegonda
gehuwd met Brouwers Helena
Schoofs Fina °03/11/1939 Beek †29/03/1984 Bree 15134
lid van de K.A.V. en andere godvruchtige genootschappen geboren te Beek op 3 november 1939 en na een smartelijk ongeval overleden te Bree op 29 maart 1984, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Schoofs-Schouteden en Bouchet-Boonen
Bidprentje.
vader Schoofs Petrus Joannes
moeder Schouteden Maria
gehuwd met Bouchet Albert
Schoofs Franciscus °1911 onbekend 17637
overleden vóór 2003 kinderen: Jos, André, Lambert en Tony
gehuwd met Evens Maria (Kaatje)
Schoofs François René °05/08/1917 Beringen †19/01/1990 Leuven 19048
weduwnaar sinds ? ere-studieprefect vrijmetselaar Ridder in de Leopoldsorde rozet van officier in de Orde van Leopold II rozet van officier in de Leopoldsorde burgerlijke medaille 1ste klasse burgerlijk kruis 1ste klasse overleden in het Sint-Pieterziekenhuis te Leuven de families Schoofs, Willems, Ghijs en Gesquière
Rouwbrief.
gehuwd met Willems Paula Françoise Emilienne op 29/03/1945 te Beringen
Schoofs Frans °23/09/1927 Zolder †12/12/1995 Heusden 37697
wijkmeester van de K.W.B. lid van de mijnwerkers-brankardiers, van het Heilig Paterke, Ziekenzorg en van meerdere godvruchtige genootschappenb geboren te Zolder op 23 september 1927 en overleden in het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden op 12 december 1995, gesterkt door het Heilig Sacrament van de Zieken en de Apostolische Zegen de families Schoofs, Van Roey, Achten en Houbrechts
Bidprentje.
gehuwd met Van Roey José
Schoofs Gertruda Martina Maria °10/09/1905 Kinrooi †06/07/2002 Antwerpen 4000
weduwe sinds ? godvruchtig overleden te Antwerpen de families Schoofs, Ballings, Op de Kamp en Paumen kinderen Piet, Jos, Helena en Paul Op de Kamp
Rouwbrief.
vader Schoofs Joannes Hubertus (Jean Hubert)
moeder Ballings Francisca Maria Beatrix
gehuwd met Op de Kamp Pierre
Schoofs Gertrudis °24/10/1865 Maaseik †20/10/1942 Maaseik 27246
ligt begraven links van Antoine Frenssen x Antoinette Schoofs op het oud kerkhof te Maaseik
gehuwd met Bogehoff Jules
Schoofs Heidi °24/09/1968 onbekend †08/08/1985 Weert (NL) 8942
chiroleidster van de sproetjes, leerlinge aan het Sint-Ursula-instituut, hotelschool te Herk-de-Stad na een auto-ongeval overleden in het Sint-Jansgasthuis te Weert
Bidprentje.
vader Schoofs Theodorus Andreas
moeder Lemmens Wend
Schoofs Helena °07/06/1799 Ophoven (Hagendoorn) †02/05/1862 Kinrooi 41219
vader Schoofs Matheus
moeder Baens (Baents) Elisabeth
gehuwd met Op den Kamp Leonard op 05/05/1826
Schoofs Henri °04/08/1933 Meeuwen †06/06/2005 Bree 26104
godvruchtig overleden in het ziekenhuis te Bree
Schoofs Hubert Antoine °07/03/1876 Maaseik †16/10/1918 Hechtel 17406
geboren te Maeseyck den 7 Maart 1876, godvruchtig in den Heer ontslapen te Hechtel den 16 October 1918, bediend van de HH. Sacramenten der stervenden. op 17/03/1906 verhuisden zij van Maaseik naar Hechtel enig kind: dochter zie familiekroniek "De stam Reulens" van Mathieu Daemen
gehuwd met Reulens Maria Regina Hubertina op 21/11/1903 te Maaseik
Schoofs J. °1848 onbekend onbekend 35435
weduwnaar sinds 14/03/1908
gehuwd met Block Maria
Schoofs Jacobus °01/01/1772 Grevenbicht (NL) †11/12/1821 Elen 47991
In december 1821 verdronk de 49-jarige Jacobus Schoofs, weduwnaar van Elisabeth Peeters en wonende op De Damiaan onder Elen. De man zowel als zijn overleden vrouw waren geboren in Grevenbicht. Op een los blaadje vermeldt het overlijdensregister van Elen in het Latijn de volgende notitie (vrij vertaald). Op 11 december 1821 is hij verdronken toen hij omstreeks 8 uur 's avonds terug naar huis keerde, nadat hij tweemaal in het grootste gevaar wegens het hoge water de Maas had overgestoken aan De Koch. Hij was 49 jaar en vier weken oud en werd begraven in Heel.
gehuwd met Peeters Elisabeth
Schoofs Jacques °1900 onbekend onbekend 46027
Souvenir de la Ie Communion Solennelle et de la Confirmation de Jacques Schoofs le jeudi 6 mars 1913 à la Chapelle de l'Institut St.-Lievin Gand
vader Schoofs Winandus Gustavus Josephus
moeder Hons Maria Anna
Schoofs Jacques °22/08/1876 Maaseik †1954 Maaseik (?) 4802
bakker in de Hepperstraat zie foto in De Maaseikenaar, jaargang XXXIV, 2003, nr.4, pagina 195 zijn vader P. baatte vóór W.O. I een café "In den nachtegael" uit aan de Heppersteenweg (nu huis nr.18)
gehuwd met Goyens Antoinette
Schoofs Jacques Alphonse °26/03/1872 Sint-Truiden †26/11/1954 Sint-Truiden 34802
weduwnaar sinds ? lid van de bond van het Heilig Hart, van de Derde Orde en andere genootschappen jubilaris van de Heilige Familie in de Heer overleden te Sint-Truiden, de 26 November 1954, bediend met de laatste HH. Sacramenten
Bidprentje.
gehuwd met Jenné Marie Elisabeth
Schoofs Jacques Theodoor Hubert G. °09/04/1933 Maaseik †23/08/1995 Hasselt 802
geboren te Maaseik op 9 april 1933 en overleden te Hasselt op 23 augustus 1995, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Schoofs, Doumen, Scott en Frijters … Ondanks lijden en pijn bleef je steeds weer moed opbrengen om verder te vechten tegen je ziekte. Een gebed in Heppeneert, een troostend woord van familie of vrienden, de kwinkslagen van je kleinkinderen gaven terug meer zin aan je leven. Je leven dat een stuk draaglijker werd gemaakt door de onafgebroken en totale inzet van ma. … Ma, Annik, Peter, Jean, Lut, Anne en Raf de families Schoofs, Doumen,Scott en Frijters
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schoofs Pierre Hubert Paul
moeder Scott Maria Adrienne Antoinette
gehuwd met Doumen Jeannetta Goverdina Anna op 04/08/1959 te Mechelen a/d Maas
Schoofs Jan °17/11/1933 Kinrooi †06/05/1991 Lanaken 256
geboren te Kinrooi, Weertersteenweg in juni 1952 gediplomeerd als meester-kleermaker aan het Instituut Don Bosco in Gent krematie in het krematorium Nedermaas te Geleen Jan had het leven lief de mensen en de dieren, de zeeën en de rivieren, de bergen en de dalen, de warme zonnestralen, Jan hield van het leven en bleeg van het leven houden tot aan de laatste dag !
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schoofs Mathijs Joseph Antoon Hubert
moeder Paredis Anna Maria Helena Antonia
gehuwd met Leyen Hélène
Schoofs Jan °10/09/1916 Bree †26/11/1981 onbekend 12194
geboren te Bree op 10 september 1916 en van ons heengegaan op 26 november 1981 de families Schoofs, Peeters, Meurs en Das
Bidprentje.
vader Schoofs Mathieu
moeder Meurs Helena
gehuwd met Peeters Angelina
Schoofs Jean °07/05/1914 Bree †17/11/1982 Leut 42629
ere-architect hij werd geboren te Bree op 7 mei 1914 en is godvruchtig in de Heer overleden te Leut op 17 november 1982, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Schoofs, Janssen, Straetemans en Jackmaert
Bidprentje.
gehuwd met Janssen Victoire
Schoofs Jean Antoine Hubert °09/05/1897 Kinrooi †29/09/1897 Kinrooi 4063
overlijdensakte nr. 13 burgerlijke stand Kinrooi Het jaar achttien honderd zeven-en-negentig, den dertigsten der maand september, ten tien ure voormiddag, zijn voor ons Guillaume Hubert Bosmans, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente Kinroy, provincie Limburg, verschenen Joannes Hubertus Schoofs, woonachtig te Kinroy, handelaar van beroep, oud dertig jaren, die gezegd heeft de vader te zijn van den overledene en Jan Mathijs Ballings, woonachtig te Kinroy, handelaar van beroep, oud negenenzestig jaren, die gezegd heeft de grootvader te zijn van de overledene, dewelke ons verklaard hebben dat op gisteren ten drie ure namiddag, alhier overleden is Joannes Antonius Hubertus Schoofs, zonder beroep, ongehuwd, oud bijna vijf maanden, geboren te Kinroy en aldaar woonachtig, zoon van Joannes Hubertus Schoofs, voornoemd en van Françoise Marie Beatrix Ballings, binnen deze gemeente woonachtig. En na gedane voorlezing aan de deklaranten, hebben zij deze akte van overlijden met ons geteekend. Hubert Schoofs - J.M. Ballings - De Burgemeester voornoemd, G. H. Bosmans
vader Schoofs Joannes Hubertus (Jean Hubert)
moeder Ballings Francisca Maria Beatrix
Schoofs Jean Joseph °25/03/1900 Gruitrode †06/03/1925 Genk 45808
geboren te Gruitrode den 25 Maart 1900 en schielijk overleden te Genck den 6 Maart 1925 … Daarom geliefde ouders, familie en vrienden, weest niet ontroostbaar, in den hemel zal ik u beminnen gelijk ik u op aarde bemind heb en daar zullen wij elkander eens weerzien om nooit meer gescheiden te worden. Gedenkt u mijner in uwe gebeden.
Bidprentje.
Schoofs Jef °26/06/1921 Beek †12/08/2002 Beek (Bree) 41590
lid van de bond van gepensioneerden en van de jagersbond geboren te Beek op 26 juni 1921 en aldaar, thuis, overleden op 12 augustus 2002, gesterkt door de Ziekenzalving van de Kerk de families Schoofs en Verstraeten
Bidprentje.
gehuwd met Verstraeten Elisa
Schoofs Joannes Hubertus (Jean Hubert) °08/09/1867 Maaseik †10/04/1926 Seraing 84
huwelijk voltrokken op 21/04/1891 door de pastoor van Tongerlo, Z.E.H. I.J. Spaas (curé Tongerloo) bakkerij te Kinrooi, handelaar
vader Schoofs Antoon Hubert
moeder Paumen Maria Anna Hubertina
gehuwd met Ballings Francisca Maria Beatrix op 21/04/1891 te Tongerlo
Schoofs Joseph °1894 onbekend onbekend 29222
overleden vóór 1989
gehuwd met Smeers Maria
Schoofs Joseph °1917 onbekend onbekend 34832
overleden vóór 1998
gehuwd met Proesmans Anna
Schoofs Joseph Hubert °31/07/1909 Kinrooi †07/08/1909 Kinrooi 4066
vader Schoofs Joannes Hubertus (Jean Hubert)
moeder Ballings Francisca Maria Beatrix
Schoofs Josephina °1907 onbekend 18226
weduwe sinds 09/02/1948
gehuwd met Dreesen Jozef
Schoofs Josephina Antoinetta Maria °28/12/1892 Maaseik †21/03/1893 Maaseik 4062
vader Schoofs Joannes Hubertus (Jean Hubert)
moeder Ballings Francisca Maria Beatrix
Schoofs Josephine °21/03/1920 Meeuwen †06/08/2005 Meeuwen 26034
thuis overleden te Meeuwen
Schoofs Jozef °1903 onbekend onbekend 34062
overleden vóór 1986
gehuwd met Janssen Helena
Schoofs Jozef °1890 onbekend onbekend 42825
overleden vóór 1966
gehuwd met Bloemen Maria Elisabeth
Schoofs Jozef °04/07/1929 Kinrooi †27/03/1995 Reppel 66
banketbakker stichtend lid van hondenclub "De ware vriend" geboren te Kinrooi, Kerkstraat 11, op 4 juli 1929 en overleden te Reppel op 27 maart 1995, gesterkt door het Sacrament van de zieken na zijn ongeneeslijke ziekte thuis overleden te Reppel de families Schoofs-Paredis
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schoofs Mathijs Joseph Antoon Hubert
moeder Paredis Anna Maria Helena Antonia
gehuwd met Lemmens Marèse te Kinrooi
Schoofs Jules Joseph Leopold °19/01/1886 Maaseik †19/10/1954 Maaseik 6220
beroep: bakker jonkman oudstrijder 1914-1918 vereerd met het Oorlogskruis met Palm, IJzerkruis, Vuurkruis, enz. geboren te Maaseik, op 19 Januari 1886, en aldaar na een kortstondige ziekte overleden, op 19 October 1954, gesterkt door de Genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de familie Schoofs
Bidprentje.
Schoofs Jules Mathieu Antoine L. °28/11/1924 Maaseik †27/07/1989 Maaseik Wurfeld 804
geboren te Maaseik op 28 november 1924 en zacht ontslapen te Wurfeld op 27 juli 1989, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Schoofs, Verkissen, Machiels en Smits … Ook jij hebt dat nu moeten doen, Jules, van je vrouw, je kinderen en kleinkind, van Wurfeld, waarvan je was gaan houden,van je huis langs de beek en van de paarden in de wei. …
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schoofs Auguste Jules
moeder Machiels Josephine Christine
gehuwd met Verkissen Margaretha Julia Maria op 17/02/1955 te Maaseik
Schoofs Julienne Marie Antoinette E. °25/08/1915 Maaseik †22/08/1986 Maaseik 1739
weduwe sinds 16/01/1984 overleden te Maaseik op 22 augustus 1986 de families Hendrikx en Schoofs
Bidprentje.
vader Schoofs Jacques
moeder Goyens Antoinette
gehuwd met Hendrikx Gerard Albert Pierre S. op 20/04/1938 te Maaseik
Schoofs Lambertus °01/01/1849 Wijchmaal †29/01/1922 Wijchmaal 16841
weduwnaar sinds ? zeer godvruchtig overleden te Wychmael … Sedert het uitbreken van den oorlog, ging hij iederen avond naar de kapel van O.-L.-Vrouw van Lourdes, bad daar luidop het Rozenhoedje, waar op al de bedevaarders antwoordden. …
Bidprentje.
gehuwd met Geuns Elisabeth
Schoofs Leon Ernest °18/10/1893 Kinrooi †16/05/1948 Kinrooi 364
schoolhoofd, voorzitter van de fanfare "De Vrijheidszonen" lid van verschillende godvruchtige genootschappen medaille van burgerlijk ereteken 1ste klas plotseling tot het eeuwig leven geroepen te Kinrooi de families Schoofs, Deuss, Doumen en Geusen foto, zie 't Ezendröpke, nr. 50, jaargang 25, november 2006, pagina 60
Bidprentje.
vader Schoofs Theodoor Jacobus
moeder Doumen Maria Aldegonda
gehuwd met Deuss Maria Helena
Schoofs Leon Hubert Auguste °04/01/1900 Maaseik †06/02/1955 Maaseik 27131
vereerd met de Nijverheidsmedailles 1ste en 2de klas weduwnaar van Maria Gertrudis Hulsbosch echtgenoot van Helena Sel geboren te Maaseik, op 4 Januari 1900, en aldaar godvruchtig overleden, op 6 Februari 1955, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten de families Schoofs, Sel en Hulsbosch
Bidprentje.
gehuwd met Hulsbosch Gertrudes
Schoofs Maarten °14/05/1964 Hasselt †25/01/2001 Peer 11792
na een smartelijk ongeval overleden te Peer
vader Schoofs Rik
moeder Smeets Clementine
Schoofs Margaritha Alphonsina Hubertina °01/08/1930 Maaseik †17/12/1974 Maaseik 48384
vader Schoofs Pierre Hubert Paul
moeder Scott Maria Adrienne Antoinette
gehuwd met Hermans Lambertus Joannes Theodoor op 22/01/1955 te Maaseik
Schoofs Maria °09/01/1921 Dilsen †20/03/2000 Smeermaas 36723
weduwe sinds 1996 thuis in familiekring overleden te Smeermaas op 20 maart 2000, gesterkt door het sacrament der zieken de families Bastiaens, Schoofs, Kortleven en Frissong
Bidprentje.
gehuwd met Bastiaens Charles
Schoofs Maria °12/05/1917 Beek (Bree) †03/09/2001 Leuven 4968
weduwe sinds 20/07/1996 lid van de bond van gepensioneerden en KVG overleden in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven
Bidprentje.
gehuwd met Cornelissen Jaak
Schoofs Maria °03/10/1883 Bree †16/03/1959 Bree 20077
lid van de bond van het Heilig Hart geboren te Bree, de 3e oktober 1883 en aldaar godvruchtig overleden, de 16e maart 1959, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Schoofs en Geelen Totaal onverwacht maar ook totaal onderworpen aan de Heilige Wil van God is deze vrome diep christelijke vrouw in alle eenvoud naar het Vaderhuis weergekeerd. …
Bidprentje.
gehuwd met Geelen Jaak
Schoofs Maria Aldegonda °15/03/1881 Wijchmaal †29/05/1954 Wijchmaal 18580
lid van verschillende godvruchtige genootschappen schielijk in de Heer overleden te Wijchmaal
Bidprentje.
gehuwd met Hansen Jozef
Schoofs Maria Anna °03/03/1886 Bree †01/07/1961 Bree 20111
weduwe sinds ? lid van de bond van het Heilig Hart en van het Marialegioen zachtjes in de Heer ontslapen te Bree … Groot was haar geloof om niet te breken onder de zware slagen die het leven haar niet spaarde. Eerst haar man, later haar zoon priester op wie ze zo fier was, werden haar ontnomen. …
Bidprentje.
gehuwd met Gorssen Gerardus
Schoofs Maria Antoinette Léonie °19/11/1904 Maaseik 17408
vader Schoofs Hubert Antoine
moeder Reulens Maria Regina Hubertina
gehuwd met Brieven Eduard Pierre Constant Ferdinand op 05/11/1930 te Hechtel
Schoofs Maria Constantia Octavia °1883 onbekend 23477
weduwe sinds 26/02/1941
gehuwd met Houet Victor Jozef Constant
Schoofs Maria Elisa Carolina °05/09/1901 Kinrooi †12/02/1902 Kinrooi 4065
vader Schoofs Joannes Hubertus (Jean Hubert)
moeder Ballings Francisca Maria Beatrix
Schoofs Maria Eugenie Wilhelmina °10/01/1912 Peer †06/09/1962 Eksel 35716
lid van verschillende godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Eksel 6 september 1962, voorzien van de laatste H.H. Sakramenten der stervenden de families Schoofs en Housen
Bidprentje.
gehuwd met Housen Jos
Schoofs Maria Hubertina °01/11/1845 Bree †24/02/1943 Kuringen 28580
weduwe sinds 09/01/1927 lid van de Derde Orde, den Bond van het Heilig Hart, de Voortplanting des Geloofs, het Sint-Petrusliefdewerk, het Werk van het Priesterschap en van Sint-Franciscus Salesius godvruchtig overleden te Kuringen, den 24 Februari 1943, gesterkt door de HH. Sakramenten De plechtige lijkdienst heeft plaats in de parochiekerk van Kuringen, Maandag 1 Maart 1943, waarna de teraardebestelling te Sint-Truiden, Schuurhoven.
Bidprentje.
gehuwd met Hanssen Jan Mathijs
Schoofs Maria Josephina Dimphina °10/05/1875 onbekend †04/03/1938 onbekend 26439
gehuwd met Michels Jacobus
Schoofs Maria Josephina Theresia Antoinetta °27/01/1895 Kinrooi †09/05/1990 Oudenaarde 4009
weduwe sinds 10/08/1979 godvruchtig overleden te Oudenaarde woonde eveneens te Beuzet (Gembloux) de families Schoofs-Ballings en Devos-Haesevoest
Rouwbrief.
vader Schoofs Joannes Hubertus (Jean Hubert)
moeder Ballings Francisca Maria Beatrix
gehuwd met Devos Julien Eduard
Schoofs Maria Paulina °23/02/1899 Wijchmaal †12/08/1997 Peer 29008
weduwe sinds 10/12/1970 SCHOOFS, Paulina, geboren op 23-02-1899 te Wijchmaal, overleden op 12-08-1997 te Peer op 98-jarige leeftijd, begraven op 16-08-1997 te Peer, weduwe van Wouters Arnold. (bron: Het Belang van Limburg, 1997-08-14)
gehuwd met Wouters Arnold
Schoofs Marie Josephine Pauline Mathilde °22/03/1908 Maaseik †22/10/2001 Maaseik 370
weduwe sinds 18/01/1959 geboren te Maaseik op 22 maart 1908 en overleden te Maaseik op 22 oktober 2001, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Schoofs, Vancleef, Goyens en Dirkx Mo, dat we je gekend hebben en van je konden houden, heeft en zal zeer veel voor ons betekenen.
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schoofs Jacques
moeder Goyens Antoinette
gehuwd met Vancleef Jean Lucien Hubert te Maaseik
Schoofs Marie Thérèse °1912 onbekend onbekend 46028
Souvenir de la Communion Solennelle et de la Confirmation de Marie Thérèse Schoofs en la chapelle de Notre Dame de la Présertation à Ledeberg le 17 Juin 1924
vader Schoofs Winandus Gustavus Josephus
moeder Hons Maria Anna
Schoofs Martinus °1897 onbekend onbekend 36660
weduwnaar sinds 10/02/1970
gehuwd met Truijens Maria Ernestina Hubertina
Schoofs Martinus °1820 onbekend onbekend 47994
overleden vóór 1885
gehuwd met Meylaers Anna Margaretha
Schoofs Mathea Maria Gabriela (Mia) °18/10/1907 Kinrooi †13/03/2003 Hasselt 4002
verbleef in het rustoord Vinkenhof te Houthalen weduwe sinds ? gesterkt door haar geloof en de sacramenten van de zieken weergekeerd naar het Vaderhuis te Hasselt de families Schoofs, Claes, Ballings en Kennes
Rouwbrief.
vader Schoofs Joannes Hubertus (Jean Hubert)
moeder Ballings Francisca Maria Beatrix
gehuwd met Claes Louis
Schoofs Matheus °24/02/1745 Ophoven †08/03/1806 Ophoven (Hagendoorn) 50758
gehuwd met Baens (Baents) Elisabeth op 28/04/1795 te Ophoven
Schoofs Mathieu °1876 onbekend onbekend 35602
overleden vóór 1962
gehuwd met Veestraeten Catho
Schoofs Mathieu °06/09/1886 Maaseik onbekend 43540
gehuwd met Dierkx Helena
Schoofs Mathieu °16/08/1882 Bree (?) †25/02/1972 Bree (?) 10833
weduwnaar sinds 05/12/1960
gehuwd met Meurs Helena te Bree (?)
Schoofs Mathijs Joseph Antoon Hubert °28/01/1894 Kinrooi †21/02/1985 Kinrooi 19
rustend onderwijzer ere-burgemeester van Oud-Kinrooi ere-secretaris van de bond van gepensioneerden actief bij de duivenbond "De Tortelduif" Kinrooi en andere verenigingen de families Schoofs, Swennen, Paredis, Ballings en Bongaerts
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schoofs Joannes Hubertus (Jean Hubert)
moeder Ballings Francisca Maria Beatrix
gehuwd met Paredis Anna Maria Helena Antonia op 12/09/1922 te Reppel
gehuwd met Swennen Anna Maria Leonie op 20/12/1946 te Kinrooi
Schoofs Mathys Joseph Antoon Hubert °28/01/1892 Maaseik †13/04/1892 Maaseik 4061
vader Schoofs Joannes Hubertus (Jean Hubert)
moeder Ballings Francisca Maria Beatrix
Schoofs Melanie °11/07/1918 Linde-Peer †13/09/2001 Grote-Brogel 16804
weduwe sinds 19/05/1987 omringd door ons allen in huiselijke kring overleden te Grote-Brogel … Je diep geloof en gebed gaf je rust en was een enorme steun, zeker in de moeilijkste dagen van je leven, het afscheid van pa en het veel te vroege heengaan van Marc en Jaak. …
Bidprentje.
gehuwd met Winters Jozef
Schoofs Michel Emmanuel °29/09/1889 Bree †02/09/1972 Bree 33868
weduwnaar sinds ? overleden in het ziekenhuis te Bree de 2 september 1972 de families Schoofs, Gabriels, Thaens en Van Otterdijck
Bidprentje.
gehuwd met Gabriels Maria Theresia
Schoofs Mieke °11/02/1915 Meeuwen †12/03/2002 Waterschei 16802
weduwe sinds ? godvruchtig overleden in het André Dumontziekenhuis te Waterschei
Bidprentje.
gehuwd met Gielen Jef
Schoofs Petrus Joannes °10/09/1904 Beek †22/04/1976 Beek 28602
weduwnaar sinds 09/03/1948 stichtend lid van de Schuttersgilde Sint-Catharina, lid van de bond van het Heilig Hart en van de bond van gepensioneerden geboren te Beek, op 10 september 1904 en godvruchtig overleden te Beek op 22 april 1976, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Schoofs en Schouteden
Bidprentje.
gehuwd met Schouteden Maria
Schoofs Pierre Hubert Paul °26/11/1903 Maaseik †09/12/1977 Maaseik 801
weduwnaar sinds 28/01/1976 geboren te Maaseik op 27 november 1903 en aldaar plotseling overleden op 9 december 1977, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten de families Schoofs en Scott "Waakt en bidt, want ge kent dag noch uur!" Zo lezen wij in het Evangelie. Onwillekeurig moesten wij aan deze tekst denken, toen we 't onverwachte heengaan vernamen van deze gekende Maaseik figuur. Ontelbare mensen hadden hem 's morgens nog gezien: 't vertrouwde beeld in onze stad: Pierre op de fiets, met een grote mand broden en een altijd joviale groet. Voor hem scheen de tijd een beetje te hebben stilgestaan. Maar hij hield eraan: werken, mensen op zijn eigen manier tegemoet gaan en daarin gelukkig zijn. …
Bidprentje.
vader Schoofs Jacques
moeder Goyens Antoinette
gehuwd met Scott Maria Adrienne Antoinette op 27/09/1932 te Maaseik
Schoofs Theodoor °08/04/1906 Beek (Bree) †05/07/1983 Bree 18250
lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen zacht en godvruchtig in de Heer overleden te Bree op 5 juli 1983
Bidprentje.
gehuwd met Das Lucia
Schoofs Theodoor Jacobus °1845 onbekend onbekend 38051
overleden vóór 1929
gehuwd met Doumen Maria Aldegonda
Schoofs Victoria Josephina MATHEA Maria °24/09/1912 Kinrooi †17/07/1991 Leuven 3957
weduwe sinds 10/07/1961 godvruchtig overleden in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven de families Schoofs, Vandeur, Paredis en Ballings winkel in witgoed (overhemden) op de Bosstraat langs Verlaak (groenten)
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schoofs Joannes Hubertus (Jean Hubert)
moeder Ballings Francisca Maria Beatrix
gehuwd met Vandeur Paul
Schoofs Wilhelmus °1685 Maaseik †11/08/1756 Maaseik 4058
gehuwd met Smits Helena op 08/12/1715
gehuwd met Pierroo Cornelia op 16/04/1709 te Maaseik
Schoofs Willyke °1928 Kinrooi Kinrooi 33475
vader Schoofs Leon Ernest
moeder Deuss Maria Helena
Schoofs Wim °19/08/1919 Bree †31/01/1989 Ft. Lauderdale V.S. 6091
priester gewijd te Oud-Heverlee op zondag 02/05/1948
Bidprentje.
Schoofs Winandus Gustavus Josephus °10/11/1873 Moelingen †13/11/1930 Gent 39651
né à Mouland, let 10 novembre 1873 et pieusement décédé à Gand après une longue et pénible maladie, le 13 novembre 1930, muni des secours de Notre Mère la Sainte Eglise
Bidprentje.
gehuwd met Hons Maria Anna op 29/09/1900 te Maaseik / Aldeneik
Schoofs Yvonne (Zuster) °26/11/1937 Oostham Genk 28433
Dochter van het Kruis na 13 jaar voorbeeldig kloosterleven overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk, gesterkt door het Sacrament der zieken de familie Schoofs-Schuermans
Bidprentje.
Schoolmeesters Agnes Josepha Hubertina °19/09/1805 Maaseik †19/02/1822 Maaseik 50029
Ter liefde Gods. Bid voor de Ziel van zaliger Maria Clara Leemans, egtgenoote van den Heer J.H.F. Schoolmeesters, Burgemeester en Notaris te Maeseyck, aldaar overleden den 31 Maart 1812, oud 34 jaren, 2 maanden, 9 dagen, voorzien met de Heilige Sacramenten onzer Moeder de Heilige Kerk En voor de ziel van zaliger Agnes Josepha Hubertina Schoolmeesters, der zelver Dochter, overleden den 19 februari 1822, oud 16 jaren, 5 maanden, voorzien met de Heilige Sacramenten onzer Moeder de Heilige Kerk
vader Schoolmeesters J. H. F.
moeder Leemans Maria Clara
Schoolmeesters Alphons Nicolaas °04/04/1895 Gerdingen †16/02/1973 Bree 17211
weduwnaar sinds 12/12/1934 voorzitter van de bond van het Heilig Hart lid van andere godvruchtige genootschappen lid van de bond van gepensioneerden erevoorzitter van de Raiffeisenkas drager Landbouwereteken 1ste Klas oudbestuurslid veekweeksyndikaat en landbouwkommissie, kanton Bree godvruchtig overleden in het ziekenhuis te Bree Met wilskracht en doorzettingsvermogen, eigen aan zijn stam, en met een diep-christelijk geloof heeft hij zich een weg gebaand door het leven, ooit eenzaam maar nooit onbemind. Reeds vroeg in zijn huwelijksleven ontviel hem zijn geliefde echtgenote; dapper werkte hij verder, omdat hij de schouders had om wel en wee te torsen. … Jean Jacques Schoolmeesters - Een inwoner van Gerdingen burgemeester in Reppel, zie "het èzendröpke" jaargang 31 - nr.64, november 2013 - pagina's 38-50
Bidprentje.
vader Schoolmeesters Jacobus Joannes
moeder Janssen Anna Gertrudis
gehuwd met Vaessen Maria in 1932
Schoolmeesters Betsy °1848 onbekend onbekend 26455
weduwe sinds 16/12/1912
gehuwd met Fransen August
Schoolmeesters Catharina Alina °16/06/1893 Gerdingen †30/09/1976 Bree 7133
lid van de bond van gepensioneerden, K.V.L.V. en Kerk en Wereld geboren te Gerdingen op 16 juni 1893 en overleden in het ziekenhuis te Bree op 30 september 1976 de families Schoolmeesters-Janssen en Vanderwegen-Vanbever Jean Jacques Schoolmeesters - Een inwoner van Gerdingen burgemeester in Reppel, zie "het èzendröpke" jaargang 31 - nr.64, november 2013 - pagina's 38-50
Rouwbrief.
vader Schoolmeesters Jacobus Joannes
moeder Janssen Anna Gertrudis
gehuwd met Vanderwegen Jozef
Schoolmeesters Emiel (Mgr.) °1842 Maaseik †1914 Luik 48980
pastoor-deken Liège, Saint-Jacques van 1876 tot 1901 vicaris-generaal van het bisdom Luik vanaf 1901
Schoolmeesters Henri °20/03/1874 Gerdingen †27/05/1949 Gerdingen 15136
weduwnaar sinds 16/05/1948 voorzitter van de kerkfabriek, eregemeentesecretaris, secretaris van de onderstandscommissie, lid van het schoolcomiteit, lid van de voortplanting des geloofs, het Sint-Jozefswerk en het Sint-Pietersliefdewerk, enz. geboren te Gerdingen, de 20 Maart 1874 en aldaar zeer godvruchtig in de Heer overleden, de 27 Mei 1949, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten de families Schoolmeesters en Cornelissen … Dierbare bloedverwanten, bidt voor mij. Gij bijzonder Eerwaarde Broeder, gedenkt u mijner aan 't altaar des Heren. Een inwoner van Gerdingen burgemeester in Reppel, zie "het èzendröpke" jaargang 31 - nr.64, november 2013 - pagina's 38-50
Bidprentje.
vader Schoolmeesters Jacobus Joannes
moeder Neijens Maria Apollonia
gehuwd met Cornelissen Maria Anna Henriette
Schoolmeesters Herman °09/10/1849 Maaseik †03/11/1938 Neeroeteren 7898
Eere-Vrederechter van het kanton Mechelen-aan-de-Maas Doctor in de Rechten en in de Politieke en Bestuurlijke Wetenschappen godvruchtig overleden te Neeroeteren Eerwaarde Heerneven verrijkt met hooge gaven van rechtskunde was de overledene gedurende lange jaren in dienst van zijn Land en diens Wet, in die moeilijke taak heeft hij recht en rechtvaardigheid beoefend burgemeester van Maaseik van 1865 tot 1872 (zie De Maaseikenaar, jaargang XXIX-1998-3-pagina 138
Bidprentje.
gehuwd met Thibaut Louise
Schoolmeesters Hermance °12/11/1872 Maaseik †28/01/1943 Maaseik 8788
lid van den Raad der Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw, van het Werk der Arme Zieken der Nationale Belgische Bedevaart naar Onze-Lieve-vrouw van Lourdes, Werkend Lid van het Werk der Arme Kerken en van het Secretariaat van het Heilig Hart, Werkend Lid van het Werk der Retraiten.
Bidprentje.
Schoolmeesters Hermanus Josephus Joannes (Z.E.H.) °10/01/1876 Gerdingen †25/04/1935 Achel 51168
Jean Jacques Schoolmeesters - Een inwoner van Gerdingen burgemeester in Reppel, zie "het èzendröpke" jaargang 31 - nr.64, november 2013 - pagina's 38-50
vader Schoolmeesters Jacobus Joannes
moeder Neijens Maria Apollonia
Schoolmeesters Hermanus Simon Jacobus °1819 onbekend †10/03/1872 Maaseik 11965
echtgenoot in het eerste huwelijk van wijle Mejuffrouw Octavia Rubens en in het tweede huwelijk van Mejuffrouw Ludovica Bloqueau notaris, liberale burgemeester der stad Maeseyck, oud-lid der Provinciale Staten, Ridder van de Orde van Leopold Die schielijk overleden is te Maeseyck, den 10 Maart 1872, in den ouderdom van 53 jaren. foto op pagina 53 van De Maaseikenaar, jaargang XLIII, 2012, nr.1
Bidprentje.
gehuwd met Bloqueau Ludovica
gehuwd met Rubens Octavia
Schoolmeesters Hubert °26/06/1897 Gerdingen †18/07/1900 Gerdingen 51175
vader Schoolmeesters Jacobus Joannes
moeder Janssen Anna Gertrudis
Schoolmeesters Jacobus Joannes °19/02/1840 Reppel †02/04/1916 Gerdingen 27970
zie Het Ezendröpke, jaargang 24, nr. 48, november 2005, pagina's 10-17 Een inwoner van Gerdingen burgemeester in Reppel, zie "het èzendröpke" jaargang 31 - nr.64, november 2013 - pagina's 38-50 weduwnaar van Maria Apollonia Neijens sinds 02/01/1881 echtgenoot van mejuffrouw Anna Gertrudis Jansen sinds 05/09/1884 geboren te Reppel den 19 Februari 1840 en godvruchtig overleden te Gerdingen den 2 April 1916, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden burgemeester van Reppel gedurende 49 jaren, vereerd met het Burgerkruis, met de Medalie van 1ste klas alsmede met de Herinneringsmedalie der regering Zijner Majesteit Leopold II lid van de Derde Orde en van den wekelijkschen Kruisweg
Bidprentje.
gehuwd met Janssen Anna Gertrudis op 05/09/1884 te Gerdingen
gehuwd met Neijens Maria Apollonia op 27/04/1873 te Gerdingen
Schoolmeesters Jacobus Reinerus °1778 Roosteren (NL) †06/09/1832 Beek 27973
zie Het Ezendröpke, jaargang 24, nr. 48, november 2005, pagina's 10-17
gehuwd met Janssen Maria Elisabeth op 15/05/1803 te Beek
Schoolmeesters J. H. F. °1775 Maaseik onbekend 50030
gehuwd met Leemans Maria Clara
Schoolmeesters Joanna Maria Hubertina °07/04/1844 Maaseik †25/05/1911 Maaseik 26629
Jezus Maria Joseph Bid voor de ziel van zaliger Mejuffrouw Joanna Maria Hubertina Schoolmeesters, echtgenoote van den Heer Jozef Meuwissen, geboren te Maeseyck, den 7 April 1844, en na een heuglijken echt van 44 jaren, in den gezegenden ouderdom van 67 jaren zachtjes in den Heer ontslapen den 25 Mei 1911, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.
Bidprentje.
gehuwd met Meuwissen Jozef in 1867
Schoolmeesters Joannes Michiel °28/09/1886 Gerdingen †30/10/1936 Bree 34783
eere koloniaal staatslandbouw opziener vereerd met de gouden dienster met eene streep ridder van de koninklijke orde van den leeuw en andere koloniale onderscheidingen geboren te Gerdingen, den 28 September 1886, en godvruchtig in den Heer overleden te Bree, den 30 October 1936, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten broer priester-missionaris landbouwdeskundige en districtcommissaris voor het toenmalige ministerie van Koloniën in Belgisch Congo Jean Jacques Schoolmeesters - Een inwoner van Gerdingen burgemeester in Reppel, zie "het èzendröpke" jaargang 31 - nr.64, november 2013 - pagina's 38-50
Bidprentje.
vader Schoolmeesters Jacobus Joannes
moeder Janssen Anna Gertrudis
Schoolmeesters Joseph °06/06/1904 Gerdingen †15/06/1988 Leuven 11162
eerst-aanwezend landbouwdeskundige in Belgisch Congo geboren te Gerdingen op 6 juni 1904 en overleden te Leuven op 15 juni 1988 de families Schoolmeesters en Brebels Dierbare echtgenote, meer dan vijftig jaar hebben we samen geleefd en gewerkt voor onze kinderen, ik dank u voor uw steun en hulp.
Bidprentje.
vader Schoolmeesters Jacobus Joannes
moeder Janssen Anna Gertrudis
gehuwd met Brebels Maria in 1929
Schoolmeesters Josephina Joanna °31/03/1890 Gerdingen †1972 Remersdaal 51173
Jean Jacques Schoolmeesters - Een inwoner van Gerdingen burgemeester in Reppel, zie "het èzendröpke" jaargang 31 - nr.64, november 2013 - pagina's 38-50
vader Schoolmeesters Jacobus Joannes
moeder Janssen Anna Gertrudis
gehuwd met Hanssen Alphons in 1920
Schoolmeesters Joseph Jacobus Henricus °25/04/1904 Leuven †21/04/1976 Gerdingen 32693
beroep: gemeentesecretaris weduwnaar van Jeanne Janssen sinds 28/11/1960 echtgenoot van Lucie Hoogsteyns ere- en laatste gemeentesecretaris van Gerdingen ere-voorzitter Kerkfabriek lid vriendenkring Achelse Kluis lid van de bond van het Heilig Hart, biddend lid van het Marialegioen geboren te Leuven op 25 april 1904 en overleden te Gerdingen op 21 april 1976 de families Schoolmeesters, Hoogsteyns, Cornelissen, Janssen en Veugen
Rouwbrief.
gehuwd met Hoogsteyns Lucia
gehuwd met Janssen Jeanne
Schoolmeesters Jules °1893 onbekend onbekend 34838
overleden vóór 1973
gehuwd met De Maere Irma
Schoolmeesters Leon (Z.E.H.) °09/05/1878 Gerdingen †26/10/1924 Waremme (Borgworm) 51170
Jean Jacques Schoolmeesters - Een inwoner van Gerdingen burgemeester in Reppel, zie "het èzendröpke" jaargang 31 - nr.64, november 2013 - pagina's 38-50
vader Schoolmeesters Jacobus Joannes
moeder Neijens Maria Apollonia
Schoolmeesters Louis °25/04/1936 Fataki-Djugu (Zaire) †18/11/1985 Hasselt 10959
architect ridder in de Kroonorde geboren te Fataki-Djugu (Zaïre) op 25 april 1936 en overleden in de Salvatorkliniek te Hasselt op 18 november 1985, voorzien van de Heilige Sacramenten der zieken de families Schoolmeesters en Van Raemdonck
Bidprentje.
vader Schoolmeesters Joseph
moeder Brebels Maria
gehuwd met Van Raemdonck Marie-Louise
Schoolmeesters Louis °24/01/1916 Lubbeek †19/03/1980 Molenbeersel 21229
oudstrijder 1940-1945 vereerd met verschillende eretekens overleden te Molenbeersel op 19 maart 1980 de families Schoolmeesters en Hoeken
Bidprentje.
gehuwd met Hoeken Elisabeth
Schoolmeesters Louisa °24/05/1880 Gerdingen †05/05/1881 Gerdingen 51171
Jean Jacques Schoolmeesters - Een inwoner van Gerdingen burgemeester in Reppel, zie "het èzendröpke" jaargang 31 - nr.64, november 2013 - pagina's 38-50
vader Schoolmeesters Jacobus Joannes
moeder Neijens Maria Apollonia
Schoolmeesters Louis (E.P.) °24/08/1888 Gerdingen †12/12/1965 Antwerpen 23456
Witte Pater van Afrika geboren te Gerdingen op 24 augustus 1888 priester gewijd te Karthago op 29 juni 1914 bij zijn Heer teruggeroepen te Antwerpen op 12 december 1965 (ten gevolge van een auto-ongeval) Jean Jacques Schoolmeesters - Een inwoner van Gerdingen burgemeester in Reppel, zie "het èzendröpke" jaargang 31 - nr.64, november 2013 - pagina's 38-50
Bidprentje.
vader Schoolmeesters Jacobus Joannes
moeder Janssen Anna Gertrudis
Schoolmeesters Ludovicus Gerardus Michel (Z.E.H.) °29/09/1851 Reppel †30/09/1920 Peer 34019
priester gewijd te Luik den 8 April 1877 vervolgens in 1876 leeraar aan de Normaalschool te Sint-Truiden in 1881 leeraar aan 't Seminarie te Sint-Truiden in 1885 bestierder van het college te Borgworm in 1894 pastoor te Hermalle 's Argenteau overleden als rustend pastoor te Peer den 30 September 1920
Bidprentje.
Schoolmeesters Maria °1816 Maaseik †1895 Maaseik 50301
Een akte van 1853 meldt ons dat het pand In den Engel eigendom is van notaris Jan Hendrik Schoolmeesters en drie jaar later van zijn twee zonen Herman, eveneens notaris en later burgemeester van Maaseik, en Jan-Simon, priester en inspecteur van het lager onderwijs (Kad. Legger 34/496). De Engel werd in 1873 bewoond door de ongehuwde Maria Schoolmeesters (°1816 - †1895), die er een kledingwinkel uitbaatte. uit De Maaseikenaar, jaargang XLII, 2011, nr. 3, pagina 122
Schoolmeesters Maria Adriana Elisabeth °10/02/1877 Gerdingen †07/10/1939 Gerdingen 51169
Jean Jacques Schoolmeesters - Een inwoner van Gerdingen burgemeester in Reppel, zie "het èzendröpke" jaargang 31 - nr.64, november 2013 - pagina's 38-50
vader Schoolmeesters Jacobus Joannes
moeder Neijens Maria Apollonia
Schoolmeesters Maria Catharina °1810 Maaseik onbekend 40438
gehuwd met Vandeweerdt Lambert te Maaseik
Schoolmeesters Maria Catharina °07/04/1885 Gerdingen †28/01/1963 Gerdingen 10894
weduwe sinds 04/11/1930 medewerkster van Don Bosco, biddend lid van het Marialegioen lid van andere godvruchtige genootschappen geboren te Gerdingen, op 7 april 1885 en aldaar godvruchtig overleden op 28 januari 1963, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Schoolmeesters, Janssen, Hoogsteyns en Cardinaels Zelfs op deze gezegende leeftijd kwam de dood 'als een dief in de nacht' en trof haar gans plots en onverwacht, maar niet onvoorbereid. … Er is in haar leven veel leed geweest maar er is ook in haar leven een uitzonderlijke kracht en sterkte geweest. Die heeft ze gehaald bij God. …
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schoolmeesters Jacobus Joannes
moeder Janssen Anna Gertrudis
gehuwd met Hoogsteyns Martinus Henricus op 30/06/1908 te Gerdingen
Schoolmeesters Maria Catharina Leontine °12/05/1871 Luik †11/07/1955 Eisden Tuinwijk 6480
weduwe sinds ? godvruchtig in de Heer overleden te Eisden-Tuinwijk, de 11 juli 1955, voorzien van de genademiddelen onze Moeder de Heilige Kerk de plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, waartoe Ued. vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats hebben te Eisden (Tuinwijk), op Donderdag 14 Juli 1955 te 10 uur de families Trips, Schoolmeesters, Cremers, Smout en Houbrechts
Rouwbrief.
gehuwd met Trips Pieter Hendrik op 25/06/1890 te Maaseik
Schoolmeesters Maria Joanna E. °05/10/1900 Gerdingen †02/10/1995 Molenbeersel 20113
geboren te Gerdingen op 5 oktober 1900 en overleden in het rusthuis Zorgvlied te Molenbeersel op 2 oktober 1995 de families Schoolmeesters en Van Baelen Jean Jacques Schoolmeesters - Een inwoner van Gerdingen burgemeester in Reppel, zie "het èzendröpke" jaargang 31 - nr.64, november 2013 - pagina's 38-50
Bidprentje.
vader Schoolmeesters Jacobus Joannes
moeder Janssen Anna Gertrudis
gehuwd met Van Baelen P. J. Charles
Schoolmeesters Marie Antoinette °1860 Beek onbekend 27975
zie Het Ezendröpke, jaargang 24, nr. 48, november 2005, pagina 14
vader Schoolmeesters Jacobus Reinerus
moeder Janssen Maria Elisabeth
gehuwd met Wadeleux Philippe Jacques Alexander
Schoolmeesters Mathieu °21/01/1892 Gerdingen †07/02/1895 Gerdingen 51172
Jean Jacques Schoolmeesters - Een inwoner van Gerdingen burgemeester in Reppel, zie "het èzendröpke" jaargang 31 - nr.64, november 2013 - pagina's 38-50
vader Schoolmeesters Jacobus Joannes
moeder Janssen Anna Gertrudis
Schoolmeesters Pieter Nicolaas °05/01/1813 Beek Maaseik 27968
Maar de meest talentvolle Schoolmeesters was ongetwijfeld Pieter Nicolaas, die op dinsdag 5 januari 1813 te Beek werd geboren. Omwille van zijn intelligentie werd hij ingeschreven aan de universiteit van Luik, waar hij op nauwelijks 22-jarige leeftijd zijn diploma geneeskunde behaalde. Nadien specialiseerde hij zich nog in de verloskunde en vestigde zich toen in het Nederlandse Heythuysen. In 1840 trouwde de Bekenaar met zijn achternicht Catherina Tulleners, een apothekersdochter uit Maaseik, voor welk huwelijk hij dispensatie kreeg. Het koppel vestigde zich in Maaseik, waar Pieter Nicolaas meer dan 50 jaar als arts werkzaam was en waar hij in navolging van zijn vader eveneens een belangrijke rol in de lokale politiek speelde. … Sedert 1842 tot 1888 was de Bekenaar met enkele korte onderbrekingen actief geweest als raadslid, schepen en burgemeester. ... zie Het Ezendröpke, jaargang 24, nr. 48, november 2005, pagina's 10-17
vader Schoolmeesters Jacobus Reinerus
moeder Janssen Maria Elisabeth
gehuwd met Tulleners Catherina in 1840
Schoolmeesters Victoria Catharina Theodora (Zuster M. Anna) °23/03/1899 Gerdingen †26/11/1980 Rumst 40256
Dochter van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart geboren te Gerdingen op 23 maart 1899 geprofest te Buggenhout op 2 februari 1935 overleden te Rumst op 26 november 1980 de familie Schoolmeesters
Bidprentje.
vader Schoolmeesters Jacobus Joannes
moeder Janssen Anna Gertrudis
Schoolmeesters Wendelina °17/09/1730 Gerdingen †02/02/1776 Gerdingen 41966
bron: burgerlijke stand Opitter
gehuwd met Simons Joannes op 17/02/1754 te Gerdingen
Schoonbrood Hubertine Jacqueline Sophie °1905 onbekend onbekend 40674
weduwe sinds 11/12/1961
gehuwd met Kuypers Jules Alexander
Schoonejans Edmond °21/07/1889 Geel †21/03/1975 Antwerpen 51037
Edmond was werkzaam op het bureau van de griffie, belast met het gevangeniswezen uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 172
gehuwd met Pernot Jeanne
Schoonen Henri °1909 onbekend †19/07/1964 onbekend 33540
gehuwd met Kemps Adela
Schops Jozef °1921 onbekend onbekend 47591
overleden vóór 2003
gehuwd met Lucas Seraphine
Schots Florent °17/04/1894 Halen †03/09/1987 Halen 36165
oudstrijder en oorlogsinvalide 1914-1918 ondervoorzitter N.S.B. Halen, vaandrig N.S.B. erebestuurslid van de bond van gepensioneerden lid van het Heilig Paterke te Hasselt en andere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Halen op 3 september1987, gesterkt door de sakramenten der zieken
Bidprentje.
gehuwd met Vandepaer Maria
Schotsmans Marie-Josephine, zuster Marguerite °05/07/1908 Meensel †10/02/2002 Diest 148
zuster overste van de Zusters van de Voorzienigheid en van de Onbevlekte Ontvangenis medezuster van tante Alda ingetreden op donderdag 02/02/1933 geprofest op ? te Champion overleden in het rusthuis van de Zusters van de Voorzienigheid en de Onbevlekte Ontvangenis te Diest, Visserstraat 1.
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schotsmans X
moeder Van Cauwenbergh Y
Schotsmans X °1880 onbekend onbekend 39944
vader van Zuster Marguerite
gehuwd met Van Cauwenbergh Y
Schotte Jan Pieter (Kardinaal) °29/04/1928 Beveren-Leie †10/01/2005 Rome 23240
na zijn middelbare studies trad hij binnen in de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (CICM), beter bekend als de missionarissen van Scheut priesterwijding in 1952 aartsbisschop van Silli secretaris-generaal van de bisschoppensynode Curiekardinaal sinds november 1994 zijn titelkerk in Rome was onze 'nationale kerk' Sint-Juliaan-der-Vlamingen overleden in het Gemelli-ziekenhuis in Rome
Schoufs Gerardus °14/11/1711 onbekend †03/10/1762 onbekend 4057
vader Schoofs Wilhelmus
moeder Pierroo Cornelia
gehuwd met De Leeuw Anna in 1737
Schoufs Jacobus °30/04/1757 onbekend †02/12/1817 onbekend 4056
vader Schoufs Gerardus
moeder De Leeuw Anna
gehuwd met Schulpen Anna Maria
Schoufs (Schoofs) Joannes Mathias Hubertus °1800 Maaseik (?) onbekend 51782
gehuwd met Poysat Anna Catharina
Schoufs (Schoofs) Maria Elisabeth °20/08/1837 Elen onbekend 51781
vader Schoufs (Schoofs) Joannes Mathias Hubertus
moeder Poysat Anna Catharina
gehuwd met Leyen Renerus (Renier) op 21/04/1885 te Elen
Schoukens Alice °10/12/1919 Schepdaal †19/08/1994 Opoeteren 4564
lid van de Vlaamse bond van gepensioneerden geboren te Schepdaal op 10 december 1919 en onverwacht overleden te Opoeteren op 19 augustus 1994, gesterkt door het sacrament van de zieken de families Schoukens-Van Laethem en Geeroms en Essers-Janssen
Bidprentje.
gehuwd met Essers Jaak (Pappie)
Schouteden Adriaan °1876 onbekend onbekend 38724
overleden vóór 1964
gehuwd met Erlingen Aldegonda
Schouteden Albert °30/04/1917 Bree †18/04/1995 Genk 30831
oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945 gepensioneerd mijnwerker
Bidprentje.
gehuwd met Peeters Theresia
Schouteden Albertina °02/05/1917 Gerdingen †29/08/2005 Bree 20182
weduwe sinds 07/04/1989 overleden in het ziekenhuis te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Waelbers Jacobus
Schouteden Alexander °15/12/1910 Lommel †16/07/1988 Genk 44081
SCHOUTEDEN, Alexander, geboren op 15-12-1910 te Lommel, overleden op 16-07-1988 te Genk op 77-jarige leeftijd, begraven op 21-07-1988 te Rotem, echtgenoot van Grooten Anna. (bron: Het Belang van Limburg, 1988-07-19)
gehuwd met Grooten Anna
Schouteden Alfons °16/02/1936 Neeroeteren †25/09/2002 Kinrooi 9155
lid van het Heilig Paterke van Hasselt en van Sport + Kinrooi thuis in familiekring overleden te Kinrooi de families Schouteden, Smeets, Wirix en Teuwen
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schouteden Jean-Pierre
moeder Wirix Maria
gehuwd met Smeets Helena
Schouteden Anna °18/07/1918 Elen †04/10/1978 Kinrooi 15138
lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Elen op 18 juli 1918 en overleden te Kinrooi op 4 oktober 1978, gesterkt door het sakrament der zieken de families Soors en Schouteden
Bidprentje.
gehuwd met Soors Mathias Wilhelmus Hubertus
Schouteden Anna Christina °08/08/1863 Gruitrode onbekend 45825
vader Schouteden Hendrik
moeder Corstjens Maria Elisabeth
Schouteden Anna Maria °21/04/1904 Opitter †30/08/1977 Genk 21890
weduwe sinds ? geboren te Opitter op 21 april 1904 en godvruchtig in de Heer overleden te Genk op 30 augustus 1977, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken de families Pletsers en Schouteden
Bidprentje.
gehuwd met Pletsers Jacobus Jozef
Schouteden Anna Maria °09/09/1884 Neeroeteren †17/12/1970 Neeroeteren 15770
weduwe sinds ? lid van de bond van het Heilig Hart en van de Erewacht van het Heilig Sacrament godvruchtig overleden te Neeroeteren
Bidprentje.
gehuwd met Reeskens Christiaan
Schouteden Anna Maria Elisabeth °27/08/1898 Bree onbekend 45831
vader Schouteden Joannes
moeder Camps Johanna
Schouteden Anna Maria Josephina °13/03/1900 Bree †28/10/1916 Bree 45832
vader Schouteden Joannes
moeder Camps Johanna
Schouteden Antoon °22/05/1885 Bree †15/04/1957 Bree 24090
oudstrijder en oorlogsinvalide 1914-1918 vereerd met het beroepsereteken 1ste en 2de klas godvruchtig in de Heer overleden te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Prenen Catharina
Schouteden Arnold Hubert °25/09/1938 Rotem †05/05/1940 Rotem 44083
godvruchtig aandenken aan ons teergeliefd kindje Arnold Hubert, zoontje van Alex Schouteden en Anna Grooten lid van de Heilige Kindsheid geboren te Rotem den 25 September 1938 en aldaar aan onze liefde ontnomen den 5 Mei 1940
Bidprentje.
Schouteden Betsy °1919 onbekend onbekend 34511
overleden vóór 2008
vader Schouteden Lambert
moeder Coninx Maria
gehuwd met Jacobs Albert
Schouteden Catharina °27/04/1903 Tongerlo †17/06/1990 Bree 22898
weduwe sinds 29/05/1968 lid van de bond van gepensioneerden zij werd geboren te Tongerlo op 27 april 1903 en is godvruchtig in de Heer overleden te Bree op 17 juni 1990, gesterkt door de Sakramenten der zieken de families Schouteden, Straetemans, Van den Bogaert en Neyens
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Straetemans Leon Arnoldus Jacobus
Schouteden Clemence °1926 onbekend onbekend 29835
overleden vóór 2006
gehuwd met Loos Gust
Schouteden Elisa °1910 Bree onbekend 31727
in de volksmond: van begijnen (begienen)
vader Schouteden Petrus Joannes
moeder Goossens Maria Helena Elisabeth
gehuwd met Hogers Jozef in 1934 te Bree
Schouteden Gertrude °22/11/1854 Gruitrode onbekend 45822
vader Schouteden Hendrik
moeder Corstjens Maria Elisabeth
Schouteden Gertrude °17/04/1853 Gruitrode †09/06/1854 Gruitrode 45821
vader Schouteden Hendrik
moeder Corstjens Maria Elisabeth
Schouteden Gertrude °17/07/1924 Bree †13/11/1985 Bree 23053
weduwe sinds 24/10/1979 lid van de K.A.V., van Velt en van de bond van gepensioneerden schielijk in de Heer ontslapen te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Kunnen Henri
Schouteden Gertrudis °26/09/1896 Bree onbekend 45830
vader Schouteden Joannes
moeder Camps Johanna
Schouteden Harie °1901 onbekend onbekend 20260
overleden vóór 1979
gehuwd met Bosmans Helena
Schouteden Helena °08/10/1907 Elen †27/10/1972 Maaseik 37662
geboren te Elen op 8 oktober 1907 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 27 oktober 1972, gesterkt door de sakramenten der zieken de families Schouteden, Mussen, Janssen en Maesen
Bidprentje.
gehuwd met Mussen Herman
Schouteden Helena °30/08/1925 Tongerlo †12/09/1992 Hasselt 39249
gepensioneerde leerkracht godsdienst te Heusden lid van K.A.V., K.V.L.V., C.R.M. Geboren te Tongerlo op 30 augustus 1925 en overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 12 september 1992, voorzien van de Sacramenten van de zieken de families Schouteden, Leurs, Weltjens en Hollanders
Bidprentje.
gehuwd met Leurs Jaak
Schouteden Helena °1890 onbekend onbekend 20857
overleden vóór 1972
gehuwd met Truyen Theodoor
Schouteden Hendrik °18/10/1822 Gruitrode †01/03/1888 Gruitrode 45817
gehuwd met Corstjens Maria Elisabeth op 10/01/1853 te Gruitrode
Schouteden Hendrik °02/06/1872 Gruitrode †10/08/1888 Gruitrode 45827
vader Schouteden Hendrik
moeder Corstjens Maria Elisabeth
Schouteden Henri °1922 onbekend onbekend 37802
overleden vóór 2003
gehuwd met Lempens Truike
Schouteden Henri °1913 onbekend 23011
overleden vóór 2004
gehuwd met Dreezen Elisabeth
Schouteden Henri °21/04/1928 Tongerlo †22/04/2003 Gerdingen 17026
oud-gemeenteraadslid
Bidprentje.
gehuwd met Vermeulen Thoke
Schouteden Jaak °19/12/1925 Gerdingen †13/11/2002 Bree 3712
weduwnaar sinds 05/04/1993 gewezen schepen C.V.P. ere-secretaris A.C.V., afdeling Bree lid van K.B.G. en van meerdere godvruchtige genootschappen hij werd geboren te Gerdingen op 19 december 1925 en is, omringd door ons allen, overleden in het ziekenhuis te Bree op 13 november 2002, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Schouteden, Hilkens, Drees en Thora 8 kinderen: Jos, Jean, Toon, Guido, Eddy, Marc, Miet en Kurt Schouteden
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schouteden Jacob Willem
moeder Drees Christina Maria Anna
gehuwd met Hilkens Gertrude
Schouteden Jaak °29/09/1909 Opitter †24/04/1997 Bree 15140
lid van de bond van gepensioneerden, lid van Ziekenzorg, oudstrijder 1940-1945, krijgsgevangene van 1940-1945, vereerd met meerdere miliatire eretekens
Bidprentje.
gehuwd met Swennen Françoise
Schouteden Jacob Willem °11/01/1898 Bree †21/06/1960 Gerdingen 18576
lid van het Werk van Sint-Jozef medewerker van Don Bosco lid van de Bond der Kroostrijke Gezinnen zeer godvruchtig overleden te Gerdingen
Bidprentje.
gehuwd met Drees Christina Maria Anna
Schouteden Jacqueline °16/11/1940 Gerdingen †28/11/1989 Bree 16952
weduwe van Freddy Raveel sinds ? echtgenote van Jos Braeken
Bidprentje.
gehuwd met Braeken Jos
gehuwd met Raveel Freddy
Schouteden Jan °1900 onbekend onbekend 29239
overleden vóór 1994
gehuwd met Baens Rosalie
Schouteden Jan °07/06/1925 Neeroeteren †08/04/1995 Neeroeteren 35938
bestuurslid van de KWB, lid van de bond van gepensioneerden en het Heilig Paterke van Hasselt oorlogsvrijwilliger 1940-1945 en lid N.S.B. afdeling Neeroeteren geboren te Neeroeteren op 7 juni 1925 en aldaar in familiekring overleden op 8 april 1995, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Schouteden-Damen en Gabriëls-Pinxten
Bidprentje.
gehuwd met Gabriëls Helena
Schouteden Jan °04/09/1917 onbekend †08/05/1988 onbekend 22787
lieve pa je bent gestorven zoals je hebt geleefd - stil en ingetogen - je hart was moe en verlangde naar rust het doet pijn, pa, om vandaag afscheid van je te nemen tony suzy - lei yelli - noud rieja - eef katrien bob marie thijs nele SCHOUTEDEN, Jan, geboren op circa 1918, overleden op circa 1988, begraven op 11-05-1988 te Bree, weduwnaar van Lemkens Maria. (bron: Het Belang van Limburg, 1988-05-10)
Bidprentje.
gehuwd met Lemkens Maria
Schouteden Jan °17/02/1941 Molenbeersel †21/02/1977 Kinrooi 26781
lid van de Landelijke Gilde en van de Middenstand na een smartelijk ongeval overleden te Kinrooi
Bidprentje.
gehuwd met Knippenberg Helena
Schouteden Jan °21/02/1935 Molenbeersel †07/02/1978 Weert (NL) 26765
lid van verschillende godvruchtige genootschappen geboren te Molenbeersel op 21 februari 1935 en godvruchtig in de Heer ontslapen in het Sint-Jansziekenhuis te Weert (NL) op 7 februari 1978, gesterkt door het sakrament der zieken de families Schouteden en Mulders
Bidprentje.
vader Schouteden Peter
moeder Mulders Maria Lucia
Schouteden Jan Mathijs °01/02/1895 Molenbeersel †27/12/1973 Bree 15142
lid van de bond van gepensioneerden en andere godvruchtige genootschappen geboren te Molenbeersel op 1 februari 1895 en godvruchtig overleden te Bree op 27 december 1973, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Schouteden en Thijskens … Samen met zijn lieve echtgenote heeft hij meer dan vijftig jaren lief en leed gedeeld, in goede en kwade dagen; eerst zorgend voor zijn kroostrijk gezin, later meelevend met het werk van zijn kinderen, en terugblikkend op die "goeie oude tijd". …
Bidprentje.
gehuwd met Thijskens Maria Anna in 1923
Schouteden Jean °30/12/1930 Eksel †19/12/2001 Genk 31874
lid van de dansclub Lida Neerpelt, van de dansclub Retie, C.R.M. Eksel , de Volkstuinen en van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk de families Schouteden, Vanduffel, Lijnen en Jansen
Rouwbrief.
gehuwd met Vanduffel Annie
Schouteden Jean-Pierre °30/11/1908 Elen †08/04/1987 Genk 28371
weduwnaar sinds ? overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk de families Schouteden-Janssen en Wirix-Verkissen
Bidprentje.
gehuwd met Wirix Maria
Schouteden Jef °25/03/1928 Ellikom †12/04/2000 Ellikom 260
gemeentesecretaris en verzekeringsmakelaar
Bidprentje.
gehuwd met Domen Lena
Schouteden Jef (Z.E.H.) °02/04/1935 Tongerlo †23/01/2004 Bree 16571
priester gewijd te Luik op 08/07/1962 gewezen godsdienstleraar in het Sint-Jozefcollege van Hasselt, het Heilig-Grafinstituut van Kinrooi en het Sancta Maria instituut van Neerpelt aalmoezenier van het ziekenhuis Maas en Kempen en de RVT van Bree provinciale proost van Licht en Liefde en proost van Ziekenzorg Bree en meerdere godvruchtige genootschappen hij werd geboren te Tongerlo op 2 april 1935 en is zachtjes in de Heer ontslapen op de RVT-afdeling van het ziekenhuis te Bree op 23 januari 2004, gesterkt door het sacrament van de zieken prentje van heilige priesterwijding en plechtig dankoffer, Luik 8 juli 1962, Tongerlo 9 juli 1962
Bidprentje.
Schouteden Joannes °13/10/1866 Gruitrode †06/11/1919 Bree 45819
vader Schouteden Hendrik
moeder Corstjens Maria Elisabeth
gehuwd met Camps Johanna op 05/09/1891 te Gruitrode
Schouteden Joannes °19/04/1914 Bree †13/01/1996 Lommel 9158
voor de oorlog: grenswachter weduwnaar van Maria Könings sinds 17/02/1939 gepensioneerd adjudant 1ste klasse oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945 ontslapen in het Maria Middelaresziekenhuis te Lommel op zaterdag 13 januari 1996, voorzien van de Heilige Zalving der zieken de families Schouteden, Goossens, Könings, Dirks, Schroyen, Vandermaesen en Jans
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schouteden Petrus Joannes
moeder Goossens Maria Helena Elisabeth
gehuwd met Schroyen Clémentine
gehuwd met Könings Maria Theresia op 25/11/1936 te Maaseik
Schouteden Joannes Matheus °15/04/1892 Bree onbekend 45829
vader Schouteden Joannes
moeder Camps Johanna
Schouteden Joannes Mathias °15/03/1812 Opitter †14/08/1902 Opitter 26514
weduwnaar sinds ? godvruchtig overleden te Op-Itter
Bidprentje.
gehuwd met Saesen Lucia
Schouteden Joannes Mathijs °09/12/1859 Opglabbeek onbekend 45824
vader Schouteden Hendrik
moeder Corstjens Maria Elisabeth
Schouteden Josephina °25/09/1913 Gerdingen †14/03/1980 Bree 22896
weduwe sinds 20/09/1973 lid van verschillende godvruchtige genootschappen geboren te Gerdingen op 25 september 1913 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree op 14 maart 1980, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Schouteden en Gysen
Bidprentje.
gehuwd met Gysen Jozef
Schouteden Joseph Jean Jacques °10/11/1838 Opitter †03/03/1914 Opitter 26512
weduwnaar sinds ? né à Op-Itter, le 10 novembre 1838, et y décédé inopinément le 3 mars 1914, muni des Secours de Notre Mère la Sainte Eglise Et Vous, mon cher fils, que j'ai voué au Seigneur dans le Sacerdoce, souvenez-vous de moi à l'Autel pendant le Saint Sacrifice. …
Bidprentje.
gehuwd met Ruttens Marie Jeanne Hubertine
Schouteden Jozef °27/06/1921 Gerdingen †05/12/1987 Bree 22865
lid van de bond van gepensioneerden lid van de beugelclub Boneput godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Houben Maria Virginia
Schouteden Lambert °23/12/1892 Tongerlo †09/07/1974 Bree 44011
oudstrijder en vuurkruiser 1914-1918 ridder in de Orde van Leopold II met zwaarden ridder in de Kroonorde met zwaarden ridder in de Leopoldsorde met zwaarden Officier in de Kroonorde met zwaarden herinneringsmedaille van Koning Albert Kruis van Officier in de Orde van Leopold II met zwaarden landbouwereteken 1ste klas geboren te Tongerlo, op 23 december 1892 en godvruchtig in de Heer overleden in het ziekenuis te Bree, op 9 juli 1974, gesterkt door het Sakrament van de zieken de families Schouteden en Coninx
Bidprentje.
gehuwd met Coninx Maria
Schouteden Leo °27/09/1901 Opitter †24/04/1992 Bocholt 38651
weduwnaar sinds ? geboren te Opitter op 27 september 1901 en zacht in de Heer ontslapen in het rusthuis "De Voorzienigheid" te Bocholt op 24 april 1992, gesterkt door het sakrament der zieken de families Schouteden, Zoons, Ramaekers en Gijsen
Bidprentje.
gehuwd met Zoons Elisabeth
Schouteden Leo °19/03/1932 Gerdingen †31/03/2005 Gerdingen 24170
omringd door ons allen thuis overleden te Gerdingen op 31 maart 2005
Bidprentje.
gehuwd met Evens Philomène
Schouteden Leonard °01/10/1857 Gruitrode onbekend 45823
vader Schouteden Hendrik
moeder Corstjens Maria Elisabeth
Schouteden Lieske °02/07/1914 Gerdingen †13/06/2005 Maaseik 25358
weduwe sinds ? overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Schouteden, Peeters, Prenen en Das
Bidprentje.
vader Schouteden Antoon
moeder Prenen Catharina
gehuwd met Peeters Theo
Schouteden Lucie (Zuster Marie-Archange) °16/02/1893 Opitter †13/02/1976 Munsterbilzen 50840
Zuster van de Heilige Jozef te Munsterbilzen, keukenzuster geboren te Opitter op 16 februari 1893 kloostergeloften op 27 september 1921 overleden te Munsterbilzen op 13 februari 1976 de families Schouteden en Ramakers
Bidprentje.
Schouteden Margaretha °05/07/1876 Bree †15/03/1953 Bree 20749
weduwe sinds ? lid van verschillende godvruchtige genootschappen zeer godvruchtig in de Heer overleden te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Raemen Theodoor Hubert op 21/02/1898 te Bree
Schouteden Maria °24/03/1908 Wijshagen †19/11/1984 Neeroeteren 31876
weduwe van de heer Arnold Corstjens sinds ? echtgenote van de heer Leo Dalemans overleden te Neeroeteren de families Schouteden, Neyens, Corstjens, Reinkes, Dalemans en Heymans
Rouwbrief.
gehuwd met Dalemans Leo
Schouteden Maria °04/02/1903 Bree †16/10/1979 Bree 34208
weduwe sinds ? lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen zachtjes in de Heer ontslapen in het ziekenhuis te Bree de families Schouteden en Janssen
Bidprentje.
gehuwd met Janssen Hubert
Schouteden Maria °09/11/1915 Elen †12/12/1988 Maaseik 15581
weduwe sinds 07/12/1977 lid van de bond van gepensioneerden, Ziekenzorg en meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Elen op 9 november 1915 en godvruchtig in de Heer overleden te Maaseik op 12 december 1988, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Schouteden en Christis
Bidprentje.
gehuwd met Christis Mathieu
Schouteden Maria °1915 onbekend onbekend 23693
weduwe sinds 04/08/1987
gehuwd met Grondelaers Jozef
Schouteden Maria °28/06/1905 Opitter †13/12/1978 Bree 17200
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen lid van de bond van gepensioneerden vereerd met de gouden medaille in de Orde van Leopold II en het Nijverheidsereteken 1ste klas geboren te Opitter op 28 juni 1905 en godvruchtig in de Heer overleden te Bree op 13 december 1978, gesterkt door de sakramenten der zieken de families Schouteden, Widdershoven, Janssen en Demandt
Bidprentje.
gehuwd met Widdershoven Andreas
Schouteden Maria °27/05/1898 Bree †09/03/1948 Genk 28601
lid van de Voortplanting des Geloofs, Sint-Petrusliefdewerk, Sint-Joseph's priesterwerk, Maandelijkse Kruisweg, enz. na eene pijnlijke ziekte godvruchtig overleden in het Sint-Janshospitaal te Genk, de 9 Maart 1948, voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden
Bidprentje.
gehuwd met Schoofs Petrus Joannes
Schouteden Maria Anna °16/04/1895 Opitter †26/07/1984 Genk 26511
weduwe sinds 11/08/1930 lid van K.V.L.V., de bond van gepensioneerden en meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Opitter op 16 april 1895 en godvruchtig overleden te Genk "Heiderust" op 26 juli 1984, gesterkt door het sakrament van de zieken de families Klaps en Schouteden
Bidprentje.
gehuwd met Klaps Pieter Jacobus
Schouteden Maria Carolina °21/12/1909 Gerdingen †02/05/1951 Gerdingen 22928
geboren te Gerdingen, de 21 December 1909 en aldaar in de Heer overleden, de 2 Mei 1951, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten de families Schouteden en Dreesen Ondoordringbaar zijn Gods raadsbesluiten en onverklaarbaar zijn zijne wegen. Hare ziel gelouterd door eene lange en pijnlijke ziekte is voor Gods rechterstoel verschenen. Laat ons hopen dat zij een genadig vonnis ontvangen hebbe. Haar droevig heengaan heeft een diepe wonde geslagen in het hart van hare dierbare echtgenoot en lieve kinderen. Mogen zij troost vinden in de overtuiging dat hunne gebeden God aangenaam zijn en hare ziel de eeuwige rust moge brengen. …
Bidprentje.
gehuwd met Dreesen Pieter Henri
Schouteden Maria Catharina °07/06/1807 Tongerlo †03/06/1836 Tongerlo 51660
vroegtijdig overleden
gehuwd met Brouwers Franciscus op 11/05/1832 te Tongerlo
Schouteden Maria Catharina °1860 onbekend onbekend 46517
gehuwd met Gysen Jacob
Schouteden Maria Catharina °14/11/1906 Gerdingen †04/06/1932 Gerdingen 25077
godvruchtig in den Heer overleden te Gerdingen … Geliefde moeder, broeders en zusters, als ik u nog eene gunst mag verzoeken, zegen dan den Heer met mij, wijl hij niet gewacht heeft tot den avond om eene arme bloem te plukken, en bidt voor mij. Tot weldra in den hemel, bij vader. Heilig Hart van Jezus, wees mijne toevlucht.
Bidprentje.
Schouteden Maria Elisabeth °1895 onbekend onbekend 40909
weduwe sinds 21/01/1970
gehuwd met Jonckers Petrus Paulus
Schouteden Maria Elisabeth °13/07/1871 Opitter †14/05/1928 Opitter 24112
als kind gewettigd door huwelijk van de ouders op 02/08/1871 te Opitter bron: burgerlijke stand Opitter geboren te Opitter op donderdag 13/07/1871 en overleden te Opitter op 14 mei 1928, begraven op het kerkhof aan de kerk in Opitter.
gehuwd met Goossens Pieter Joannes Mathias op 26/10/1906 te Opitter
Schouteden Maria Helena °20/10/1886 Gruitrode †27/04/1984 Waterschei 31872
weduwe sinds 1959 lid van verschillende godvruchtige genootschappen de families Schouteden, Gabriels, Vandenbogaerd en Cleeren
Rouwbrief.
gehuwd met Gabriels Jan Mathijs Hubert
Schouteden Maria Helena °16/08/1870 Gruitrode †11/03/1895 Gruitrode 45826
vader Schouteden Hendrik
moeder Corstjens Maria Elisabeth
Schouteden Maria J. A. °02/12/1924 Tongerlo †06/04/2005 Gerdingen 24219
geboren te Tongerlo op 2 december 1924 en thuis te Gerdingen zachtjes overleden op 6 april 2005 Wat moet je zeggen als je vrouw, ma en oma doodgaat? Hoe oud zij was, hoe hard zij voor ons gewerkt heeft? Dat weet toch iedereen. Hoe bezorgd dat zij voor ons was, hoe sterk zij was? Dat weet toch iedereen. Hoe erg we haar missen, hoeveel pijn het nu doet? Dat weten wij alleen.
Bidprentje.
gehuwd met Coninx Henri H. A.
Schouteden Maria Josephina °23/08/1893 Bree †24/01/1963 Genk 43023
weduwe sinds ? lid van het Marialegioen en van de bond van gepensioneerden geboren te Bree, op 23 augustus 1893 en zeer godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 24 januari 1963, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en de Pauselijke zegen "In articulo mortis" de families Schouteden en Peeters
Bidprentje.
vader Schouteden Joannes
moeder Camps Johanna
gehuwd met Peeters Henricus Martinus op 22/01/1921 te Bree
Schouteden Maria Justina °27/06/1877 Opitter onbekend 48253
overleden vóór 1934 gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 13-10-1908 te Opitter met Maria Justina Schouteden, overleden voor 1934. SCHOUTEDEN, Jacob, geboren op 12-11-1838 te Opitter, zoon van SCHOUTEDEN, Mathys en SAEZEN, Maria Lucia. Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 13-01-1870 te Opitter met RUTTENS, Maria Joanna Hubertina, 35 jaar oud, geboren op 02-03-1834 te Opitter, dochter van RUTTENS, Jan Baptist, kleermaker, en VANAKEN, Maria Christina. Uit dit huwelijk: 1. SCHOUTEDEN, Jan Mathias (Mathijs), geboren op 15-10-1870 te Opitter, overleden in 1951, begraven in 1951 te Opitter. Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 24-04-1903 te Neeroeteren met JANSSEN, Maria Rosalia, 28 jaar oud, geboren op 23-04-1875 te Neeroeteren, overleden in 1950, begraven in 1950 te Opitter. 2. SCHOUTEDEN, Theodorus, geboren op 26-07-1874 te Opitter. 3. SCHOUTEDEN, Maria Justina, geboren op 27-06-1877 te Opitter.
gehuwd met Goossens Joannes Jacobus op 13/10/1908 te Opitter
Schouteden Mariette °27/01/1928 Elen †29/02/2004 Genk 7555
weduwe sinds 03/08/1990 in de Heer overleden te Genk de families Notermans, Schouteden, Janssen en Weetjens
Bidprentje.
gehuwd met Notermans Hubert
Schouteden Mathieu °07/08/1881 Bree †05/01/1967 onbekend 18451
gehuwd met Drees Eliza
Schouteden Mathieu °21/05/1910 Neerglabbeek †14/09/1999 Genk 18703
weduwnaar sinds 17/11/1980 lid van de bond van gepensioneerden geboren te Neerglabbeek op 21 mei 1910 en godvruchtig overleden in de palliatieve zorgeenheid van Heiderust te Genk op 14 september 1999, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Schouteden-Bullen en Vandijck-Loos
Bidprentje.
gehuwd met Vandijck Margaretha
Schouteden Mathieu °07/10/1930 Neeroeteren †23/10/1982 Maaseik 20768
geboren te Neeroeteren op 7 oktober 1930 en godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 23 oktober 1982, voorzien van het Sakrament der zieken de families Schouteden en Verheyen … Hij was een grote steun voor zijn oude moeder met wie hij samen woonde. Er was hem niets te veel voor haar. Samen leefden zij rustig en tevreden bij elkaar. Beste moeder, Mia en de hele familie, …
Bidprentje.
Schouteden Peter °28/09/1963 Maaseik †03/03/1977 Ciney 30111
zoontje van Jozef Schouteden en Maria Vanhelden lid van de K.V.G. - gewest Opitter geboren te Maaseik, op 28 september 1963 en na het sacrament van het Vormsel te hebben ontvangen zachtjes in de Heer ontslapen te Ciney, op 3 maart 1977 de families Schouteden en Vanhelden
Bidprentje.
vader Schouteden Jozef
moeder Vanhelden Maria
Schouteden Peter °13/05/1901 Molenbeersel †31/10/1973 Maaseik 23569
lid van de bond van gepensioneerden en andere godvruchtige genootschappen Peter Schouteden is tamelijk onverwacht van ons heengegaan op de vooravond van Allerheiligen. Terwijl hij nog in volle levenskracht scheen te zijn, komt die plotse dood als een zware beproeving voor zijn dierbare echtgenote, met wie hij meer dan veertig jaren lief en leed deelde, en voor zijn kinderen. Ook de buurtschap van het Broek zal deze joviale, alomgekende, en de eigen streek grondig kennende struise man erg gaan missen. Want in zijn handel en wandel, in zijn doen en laten stak een heel stuk natuurleven en buurtgeschiedenis. En dat alles is nu weg. …
Bidprentje.
gehuwd met Mulders Maria Lucia
Schouteden Petrus Joannes °06/05/1888 Meeuwen †23/09/1948 Bree 340
Op heden, de 23 September 1948, is te Bree na een christelijk en arbeidzaam leven naar het Vaderhuis weergekeerd, mijnheer Peter Jan Schouteden, echtgenoot van Mevrouw Maria Helena Elisabeth Goossens politiek gevangene 1914-1918, lid van de Bond van het Heilig Hart De plechtige lijkdienst, waarop Ued. vriendelijk uitgenodigd wordt, zal plaats hebben in de parochiekerk van Bree, op maandag 27 September 1948, om 10 uur, waarna de teraardbestelling. Bijeenkomst Binnenwal 3, om 9.45 uur zeer godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree, de 23 September 1948, voorzien van de genademiddelen onze Moeder de Heilige Kerk de families Schouteden-Goossens
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schouteden Joannes
moeder Camps Johanna
gehuwd met Goossens Maria Helena Elisabeth op 18/07/1908 te Bree
Schouteden Philomena Mia °13/07/1917 Tongerlo (Solt) †02/09/1934 Lourdes (F) 12365
tijdens een bezoek aan Lourdes daar op 2 september 1934 als jong meisje gestorven en begraven Ezendröpke nr. 43 pagina 67
Schouteden Pierre Louis °02/12/1914 Elen †28/02/1986 Maaseik 27842
oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945 lid van de nationale strijdersbond vereerd met verschillende burgerlijke en militaire eretekens na een kortstondige ziekte overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Schouteden, Borgouns, Janssen en Brouwers
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Borgouns Agnes
Schouteden Pieter Jacob °05/06/1899 Bree †25/01/1964 Hasselt 44734
geboren te Bree, de 5 juni 1899 en zeer godvruchtig in de Heer overleden in het Virga Jesse Hospitaal te Hasselt de 25 januari 1964, voorzien van de laatste H.H. Sakramenten de families Schouteden, Gielen, Geebelen en Martens
Bidprentje.
gehuwd met Geebelen Petronella
Schouteden Pieter Johannes (Z.E.H.) °13/09/1867 Niel-bij-As †09/03/1928 Chaudfontaine 28399
geboren te Niel (Asch), den 13 September 1867 priester gewijd te Luik, den 11 April 1893 kapelaan te Chenée van 1893 tot 1903 pastoor te Heusay van 1903 tot 1908 pastoor te Hollogne-aux-Pierres van 1908 tot 1928 overleden te Chaudfontaine, den 9 Maart 1928, meermaals voorzien van de laatste H. Sacramenten neven-priesters
Bidprentje.
Schouteden Ronny °11/01/1974 Bree †21/04/1978 Bree 35935
in het ziekenhuis te Bree als engeltje naar de Vader weergekeerd op 21 april 1978 de families Schouteden, Kunnen en Gabriëls
Rouwbrief.
vader Schouteden Jean
moeder Kunnen Vera
Schouteden Suzy °17/10/1978 Bree †16/04/1992 Leuven 41712
geboren te Bree op 17 oktober 1978 en overleden in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven op 16 april 1992 de families Schouteden en Kunnen
Bidprentje.
vader Schouteden Jean
moeder Kunnen Vera
Schouteden Theo °07/10/1929 Tongerlo †23/03/1977 Bree 25522
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen geboren te Tongerlo, op 7 oktober 1929 en godvruchtig overleden in het ziekenhuis te Bree, op 23 maart 1977, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Schouteden en Creemers
Bidprentje.
gehuwd met Creemers Christine
Schoutens Maria °22/05/1909 Messelbroek †14/05/1991 Aarschot (ziekenhuis) 3444
Bidprentje.
Schouterden Camille Justin Auguste °28/08/1904 Maaseik †14/03/1978 Maaseik 2688
steenbakkerij Schouterden SCHOUTERDEN, Camille, geboren op 28-08-1904 te Maaseik, overleden op 14-03-1978 te Maaseik op 73-jarige leeftijd, begraven op 14-03-1978 te Maaseik, echtgenoot van Denys Lea. (bron: Het Belang van Limburg, 1978-03-13)
vader Schouterden Theophile Marie Leopold
moeder De Bruin Maria Theresia Augusta
gehuwd met De Nijs Lea Maria Alexis op 17/10/1931 te Sint-Niklaas
Schouterden Jan °30/06/1920 Hasselt †21/08/2003 Genk 14277
godvruchtig overleden te Genk ere-huismeester-opvoeder van het Sint-Pauluscollege te Houthalen
Bidprentje.
gehuwd met Leekens Josephine
Schouterden Jean Lambert °1827 onbekend onbekend 50666
gehuwd met Lamote Joanna Catharina
Schouterden Jeanne Pauline °12/05/1902 Maaseik †13/08/1986 Bilzen 12487
vredig ontslapen in de Heer te Bilzen SCHOUTERDEN, Jeanne, geboren op 12-05-1902 te Maaseik, overleden op 13-08-1986 te Bilzen op 84-jarige leeftijd, begraven op 16-08-1986 te Maaseik. (bron: Het Belang van Limburg, 1986-08-14)
Bidprentje.
vader Schouterden Jules
moeder Neven Yyyyyy
Schouterden Jules °1869 Overrepen Maaseik 50664
vader Schouterden Jean Lambert
moeder Lamote Joanna Catharina
gehuwd met Neven Yyyyyy
Schouterden Julia Maria Hubertina Camille °20/11/1912 Maaseik †01/03/1992 Maaseik 2690
weduwe sinds 13/08/1967 de families Schouterden, Van Haelst, Neven en Van Laer
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schouterden Jules
moeder Neven Yyyyyy
gehuwd met Van Haelst Firmin Camille Jean Marie te Maaseik
Schouterden Leonardus Joannes Hubertus °28/01/1815 Hasselt †17/01/1857 Hasselt 47293
geboren te Hasselt, den 28 january 1815, aldaer godvruchtig overleden den 17 january 185, bedient met de laetste HH. Sakramenten De lykdienst zal geschieden in de parochiale kerk, zaterdag 24 january, ten 9 uren.
Bidprentje.
Schouterden Marcel °16/02/1903 Maaseik †19/09/1970 Neerpelt 12488
baksteenfabrikant zie De Maaseikenaar, jaargang XLIV, 2013, nr.2, pagina's 99 t/m 114 SCHOUTERDEN, Marcel, geboren op 16-02-1903 te Maaseik, overleden op 19-09-1970 te Neerpelt op 67-jarige leeftijd, begraven op 09-1970 te Schaarbeek, echtgenoot van Robert Lucienne. (bron: Het Belang van Limburg, 1970-09-24)
vader Schouterden Theophile Marie Leopold
moeder De Bruin Maria Theresia Augusta
gehuwd met Robert Lucienne
Schouterden Rachel °13/10/1899 Bree †21/09/1977 Neerpelt 12458
weduwe sinds 28/03/1964 SCHOUTERDEN, Rachel, geboren op 13-10-1899 te Bree, overleden op 21-09-1977 te Neerpelt op 77-jarige leeftijd, begraven op 26-09-1977 te Hasselt, weduwe van Evers Fernand. (bron: Het Belang van Limburg, 1977-09-23)
vader Schouterden Theophile Marie Leopold
moeder De Bruin Maria Theresia Augusta
gehuwd met Evers Fernand
Schouterden René Theophile Jules H. °18/08/1910 Maaseik †27/01/1980 Maaseik 2693
beroep: bierhandelaar plots overleden te Maaseik zie foto in De Maaseikenaar; jaargang XXXVII, 2006, nr. 2 pagina 83 brouwer van 'Het Lemke' in de Kleine Kerkstraat (nu restaurant 'Het IJzeren Bed') SCHOUTERDEN, René, geboren op 18-08-1910 te Maaseik, overleden op 27-01-1980 te Maaseik op 69-jarige leeftijd, begraven op 31-01-1980 te Maaseik, echtgenoot van Thijskens Maria. (bron: Het Belang van Limburg, 1980-01-29)
Bidprentje.
vader Schouterden Jules
moeder Neven Yyyyyy
gehuwd met Tijskens Maria Josephina Elisa op 23/08/1949 te Neeroeteren
Schouterden Robert August Jos. J. °30/03/1904 Maaseik †19/04/1952 Opglabbeek 3866
vertegenwoordiger van Brouwerij Sint-Jozef te Opitter overleden bij een autoongeval SCHOUTERDEN, Robert, geboren op 30-03-1904 te Maaseik, overleden op 18-04-1952 op 48-jarige leeftijd, begraven op 23-04-1952 te Maaseik, echtgenoot van Broekmans Paula. (bron: Het Belang van Limburg, 1952-04-21/1952-04-22)
vader Schouterden Jules
moeder Neven Yyyyyy
gehuwd met Broekmans Paula Anna Maria Antoinette
Schouterden Theophile Marie Leopold °20/02/1867 Overrepen †10/02/1959 Maaseik 50662
veearts en baksteenfabrikant vleeskeurmeester van het stedelijk slachthuis oprichter en eigenaar van boerderij Bollen, Venlosesteenweg 68 5 kinderen: Rachel, Marcel, Camille, Lea en Maurice zie De Maaseikenaar, jaargang XLIV, 2013, nr.2, pagina's 99 t/m 114
vader Schouterden Jean Lambert
moeder Lamote Joanna Catharina
gehuwd met De Bruin Maria Theresia Augusta in 1897
Schraepen Henrica °07/01/1903 Hasselt †18/02/1964 Neerpelt 26571
biddend lid van het Marialegioen, lid van de Vrouwengilde en andere godvruchtige genootschappen geboren te Hasselt op 7 januari 1903 en godvruchtig overleden in de Heilig Hart kliniek te Neerpelt op 18 februari 1964, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Schraepen en Mondelaers
Bidprentje.
gehuwd met Mondelaers Joannes Ludovicus (Jan Louis) op 22/04/1922 te Hasselt
Schraepen Maria Anna °29/08/1894 Grote-Brogel †02/02/1954 Kerkhoven (Eksel) 40671
medewerkster van Don Bosco lid van de Broederschap van Sint-Amandus, van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen geboren te Grote-Brogel, de 29 Augustus 1894 en godvruchtig overleden te Kerkhoven (Eksel), de 2 Februari 1954, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten de families Schraepen en Hermans
Bidprentje.
gehuwd met Hermans Jan
Schrans Mathilde °1902 onbekend onbekend 47598
weduwe sinds 22/06/1983
gehuwd met Toonen Leon in 1929
Schreuders Davy °26/06/1975 Maaseik †14/07/1997 Diepenbeek 7038
geboren te Maaseik op 26 juni 1975 en plots overleden te Diepenbeek op 14 juli 1997, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Schreuders en Pijkels
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schreuders Jan
moeder Pijkels Mariette
Schreuders Jan °08/10/1947 Maaseik †15/04/1996 Dilsen 7039
geheel onverwacht ging je heen, zonder afscheid te nemen … de families Schreuders, Pijkels, Trips en Dedroog
Bidprentje.
vader Schreuders Peter Johannes
moeder Trips Marguerite (Margriet)
gehuwd met Pijkels Mariette
Schreuders Peter Johannes °31/08/1911 Susteren (NL) †11/05/1961 Lanaken 363
lid van de bond van het Heilig Hart, lid van de Christelijke Mijnwerkersgilde godvruchtig in de Heer overleden in het medisch instituut Sint-Barbara te Lanaken de families Schreuders, Trips, Harden en Schols
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Trips Marguerite (Margriet)
Schreuders Tijsje °13/04/1946 Maaseik †17/02/1950 Sittard (NL) 433
Bidprentje.
vader Schreuders Peter Johannes
moeder Trips Marguerite (Margriet)
Schreurs Albert °06/11/1900 Maaseik †18/09/1960 Maaseik 574
geboren te Maaseik, op 6 november 1900 en aldaar overleden op 18 september 1960, voorzien van de Genademiddelen der Heilige Kerk de familie Schreurs
Bidprentje.
Schreurs Albert °1899 onbekend 25797
overleden vóór 1981
gehuwd met Moors Elisa
Schreurs Albert °04/08/1915 Bree †04/07/1998 Genk 16133
ere-rijksinspecteur van het basisonderwijs hij werd geboren te Bree op 4 augustus 1915 en is plotseling overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 4 juli 1998, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Schreurs en Lemkens
Bidprentje.
gehuwd met Lemkens Maria
Schreurs Alberta °24/01/1917 Opoeteren †22/02/2001 Niel-bij-As 14738
weduwe sinds 1983 lid van de bond van gepensioneerden, de kaartersclub, Ziekenzorg en van verschillende godvruchtige genootschappen thuis in familiekring overleden te Niel-bij-As
Rouwbrief.
gehuwd met Haumont Albert
Schreurs Alfons °1903 onbekend †1941 onbekend 7692
overleden in 1941 7 kinderen
gehuwd met Awouters Elisabeth
Schreurs Anna Catharina Maria °28/02/1883 Opoeteren †31/10/1957 Dorne 38973
jonge dochter gewezen prefecte van de Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw en van andere godvruchtige verenigingen geboren te Opoeteren de 28 februari 1883 en is godvruchtig overleden te Dorne de 31 oktober 1957, gesterkt door de laatste HH. Sacramenten de familie Schreurs
Bidprentje.
Schreurs Anna Cornelia °23/08/1888 Maaseik (Aldeneik) onbekend 51778
Anna Cornelia SCHREURS, gedoopt op 23-08-1888 te Aldeneik (getuige(n): Mathias Schreurs (Kessenich), Anna Corstjens), dochter van Ludovicus Petrus Hubertus SCHREURS en Maria Elisabeth Hubertina DAMEN.
vader Schreurs Ludovicus Petrus Hubertus
moeder Damen Maria Elisabeth Hubertina
Schreurs Anna Maria Agnes °28/10/1837 Maaseik †11/03/1911 Sint-Joost-ten-Node 7894
weduwe sinds ? zachtjes in den Heer ontslapen te Sint-Josse-ten-Noode den 11 Maart 1911
Bidprentje.
gehuwd met Kunnen Joannes
Schreurs Anna Maria Catharina °18/04/1871 Opglabbeek †19/04/1962 Opglabbeek 40132
weduwe sinds ? lid van de bond van het Heilig Hart, de Derde Orde, de Congregatie en andere godvruchtige genootschappen geboren te Opglabbeek, de 18 april 1871 en er godvruchtig overleden de 19 april 1962, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Geurts-Spreeuwers en Schreurs-Wertelaers
Bidprentje.
gehuwd met Geurts Hendrik
Schreurs Anna Maria Cornelia °17/10/1888 Leut †19/01/1957 Maaseik 6023
Bidprentje.
gehuwd met Van den Born Guillaume
Schreurs Arnold (Pater) °22/01/1927 Dorne Opoeteren †22/06/2004 Kortenberg 19473
Pater Montfortaan oud-directeur Montfortcollege Rotselaar hij werd geboren te Dorne Opoeteren op 22 januari 1927 als vierde kind van Hendrik Schreurs en Teresia Steyven priester gewijd op 20 maart 1955 te Oirschot eremis te Dorne Opoeteren op 11 april 1955 overleden te Kortenberg op 22 juni 2004, gesterkt door het Heilig Sacrament van de zieken
Bidprentje.
vader Schreurs Hendrikus
moeder Steyven Theresia
Schreurs Bertha °03/04/1901 As †10/02/1995 Genk 45482
weduwe sinds 11/02/1966 zij werd geboren te As op 3 april 1901 en is in de vrede van de Heer opgenomen in rusthuis Herfstvreugde te Genk op 10 februari 1995, gesterkt door het Sacrament van de zieken en de Pauselijke zegen de families Schreurs-Maesen en Hoogsteyns-Biesmans
Bidprentje.
gehuwd met Hoogsteyns Jacques
Schreurs Catharina °24/07/1877 Opglabbeek †22/01/1939 Opglabbeek 48094
gehuwd met Cardeynaels Joannes
Schreurs Catharina °20/09/1876 Opglabbeek †25/12/1969 Bree 13958
weduwe sinds 03/10/1961 lid van verschillende godvruchtige genootschappen geboren te Opglabbeek op 20 september 1876 en zachtjes in de Heer ontslapen te Bree op Kerstdag 1969, gesterkt door het sakrament der zieken de families Schreurs en Neyens
Bidprentje.
gehuwd met Neyens Hubert
Schreurs Elisa °15/08/1908 Peer †22/03/2002 Neerpelt 25102
weduwe sinds ?
Bidprentje.
gehuwd met Quanten Louis
Schreurs Elisa Maria Hubertina °18/10/1890 Maaseik †05/03/1984 Maaseik 1235
dochter van Ludovicus Petrus Hubertus SCHREURS en Maria Elisabeth Hubertina DAMEN stichteres en zaakvoerster PVBA Voets geboren te Maaseik op 18 oktober 1890 en aldaar in het Sint-Jozefziekenhuis overleden op 5 maart 1984, gesterkt door de Heilige Sacramenten van de zieken de families Voets, Schreurs, Curvers en Damen Maria Elisabeth SCHREURS, gedoopt op 19-10-1890 te Aldeneik (getuige(n): Winandus Damen, Elisabeth Schreurs), dochter van Ludovicus Petrus Hubertus SCHREURS en Maria Elisabeth Hubertina DAMEN. Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 23-04-1913 te Maaseik met Ludovicus VOETS. Ludovicus VOETS. Gehuwd voor de kerk op 23-04-1913 te Maaseik met Maria Elisabeth SCHREURS, 22 jaar oud, gedoopt op 19-10-1890 te Aldeneik (getuige(n): Winandus Damen, Elisabeth Schreurs), dochter van Ludovicus Petrus Hubertus SCHREURS en Maria Elisabeth Hubertina DAMEN.
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schreurs Ludovicus Petrus Hubertus
moeder Damen Maria Elisabeth Hubertina
gehuwd met Voets Ludovicus (Louis) op 23/04/1918 te Maaseik/Aldeneik
Schreurs Geertrui °24/01/1909 Opoeteren †01/11/1992 Opglabbeek 49521
geboren te Opoeteren op 24 januari 1909 en overleden te Opglabbeek op 1 november 1992 de families Schreurs-Geebelen en Bijnens-Paesen
Bidprentje.
gehuwd met Bijnens Jaak
Schreurs Gerardus °12/09/1883 Wijchmaal †24/04/1962 Hasselt 49261
lid van het Sint-Jozefswerk, medewerker van Don Bosco en andere godvruchtige verenigingen geboren te Wijchmaal de 12 september 1883 en godvruchtig overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt de 24 april 1962, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Schreurs en Vanchaze … Vader is niet meer, het is een zware slag voor zijn echtgenote en zijn talrijke kinderen en kleinkinderen. Hij had een zestal jaren geleden zijn gouden bruiloft gevierd en was, ondanks zijn hoge ouderdom de spil gebleven van zijn grote familie. Hij hield zoveel van zijn kinderen en ook zijn kleinkinderen droeg hij in het hart. …
Bidprentje.
gehuwd met Vanchaze Maria Catharina in 1906
Schreurs Gertrude °08/08/1922 Dorne Opoeteren †12/06/1996 Dorne Opoeteren 37354
geboren te Dorne Opoeteren op 8 augustus 1922 en er overleden, door ons vastgehouden op woensdag 12 juni 1996, dag toegewijd aan Sint-Jozef, patroonheilige van de Kerk en van de goede dood de families Vandueren, Schreurs, Vandevenne en Steyven
Bidprentje.
vader Schreurs Hendrikus
moeder Steyven Theresia
gehuwd met Vandueren Lambert
Schreurs Gertrudis °1906 onbekend onbekend 38409
weduwe sinds 29/04/1969
gehuwd met Geerkens Lambert
Schreurs Gertrudis Elisabeth °16/03/1860 Kessenich †09/05/1908 Maaseik Aldeneik 12865
weduwe van den Heer Jean Theelen en echtgenoote van den Heer Emile Creemers na een langdurige ziekte zachtjes in den Heer ontslapen te Aldeneyck den 9 mei 1908.
vader Schreurs Mathijs
moeder Rutten Anna Cornelia
gehuwd met Cremers Joannes Henricus Emilius op 09/04/1888 te onbekend / Aldeneik
gehuwd met Theelen Joannus Theodorus in 1885
Schreurs Helena °1898 onbekend †1970 onbekend 9184
overleden vóór 1973
gehuwd met Droushoudt Jaak
Schreurs Hendrik Eugeen (Z.E.H.) °10/07/1924 Dilsen †06/06/2000 Neckarsulm-Heilbronn (D) 43264
priester van het Bisdom Doornik en van het Bisdom Rottenburg (D) geboren te Dilsen op 10 juli 1924 en overleden te Neckarsulm-Heilbronn (D) op 6 juni 2000 de familie Schreurs
Bidprentje.
Schreurs Hendrikus °27/01/1892 Dorne Opoeteren †01/06/1965 Dorne Opoeteren 15726
lid van verschillende godvruchtige genootschappen geboren te Dorne-Opoeteren op 27 januari 1892 en na een langdurige ziekte aldaar overleden op 1 juni 1965, meerdere malen gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en de Pauselijke zegen "In articulo mortis" de families Schreurs, Steyven, Simons en Flipkens Lieve vader, onvergetelijk is de herinnering die wij van u meedragen. Doorheen onze onnoemelijke droefheid schittert toch de vreugde van onze fierheid u tot echtgenoot en vader gehad te hebben. Groot was uw edelmoedigheid, zeer teer uw rechtvaardigheidszin en ondubbelzinnig uw idealisme in dienst van uw gezin, uw Vlaamse medemensen en Onze-Lieve-Heer. …
Bidprentje.
gehuwd met Steyven Theresia
Schreurs Hubert °01/06/1923 Opglabbeek †07/02/1999 Waterschei 39846
weduwnaar sinds 1996 gewezen schepen van Openbare Werken Opglabbeek erevoorzitter van de Limburgse Jagers Vereniging erevoorzitter van de Jagersbond Sint-Hubertus Opglabbeek erelid van de fanfare Sint-Jozef Opglabbeek lid van de imkersbond "De Oeterbij" lid van de bond van gepensioneerden geboren te Opglabbeek op 1 juni 1923 en zacht overleden in de André Dumontkliniek te Waterschei op 7 februari 1999, gesterkt door het sacrament van de zieken de families Schreurs-Schreurs en Vanhelden-Camps
Bidprentje.
gehuwd met Vanhelden Elisa
Schreurs Hubert °09/02/1929 Opglabbeek †12/05/1996 Genk 44344
geboren te Opglabbeek op 9 februari 1929 en godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 12 mei 1996, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Schreurs-Vandeurzen en Aerden-Paulussen
Bidprentje.
gehuwd met Aerden Mia
Schreurs Hubert °25/09/1914 Opglabbeek †18/06/1993 Opglabbeek 44341
SCHREURS, Hubert, geboren op 25-09-1914 te Opglabbeek, overleden op 18-06-1993 te Opglabbeek op 78-jarige leeftijd, begraven op 24-06-1993 te Opglabbeek, echtgenoot van Geebelen Gertrudis. (bron: Het Belang van Limburg, 1993-06-22)
gehuwd met Geebelen Gertrudis
Schreurs Hubert °20/10/1911 Opoeteren †24/11/1993 Leuven 28407
godvruchtig in de Heer overleden in het Gasthuisbergziekenhuis te Leuven de families Schreurs-Gerits en Derkoningen-Janssen
Bidprentje.
gehuwd met Derkoningen Louisa
Schreurs Hubert °24/11/1929 Opoeteren †21/12/1992 Hasselt 25794
godvruchtig overleden in het Salvatorziekenhuis te Hasselt Va, zoals je vader hield je van het leven en ging je op in je werk, dicht bij de aarde. Samen met moe bouwde je voor ons een liefdevol en warm huis. God mocht er wonen. Zoals je vader legde je het hoofd slechts neer na een zware strijd. …
Bidprentje.
vader Schreurs Hendrikus
moeder Steyven Theresia
gehuwd met Leurs Anna
Schreurs Hubert °27/02/1907 Opoeteren †19/10/1990 Genk 27936
weduwnaar sinds ? geboren te Opoeteren op 27 februari 1907 en overleden te Genk op 19 oktober 1990, gesterkt door het Sacrament der stervenden de families Schreurs, Geebelen, Haumont en Caelen … Vanaf zijn twaalfde 'mocht' hij reeds de school verlaten om als oudste in een gezin van 10 kinderen de handen uit de mouwen te steken. Werken, vooruit zien en actief zijn in de positieve zin, zouden de gang van zijn leven bepalen. …
Bidprentje.
gehuwd met Haumont Roza
Schreurs Jaak °04/09/1937 Opglabbeek †02/09/2001 Opglabbeek 10178
begrafenis : 08/09/2001 om 10h30 thuis overleden te Opglabbeek
gehuwd met Boonen Christine
Schreurs Jac. °21/07/1927 Opglabbeek †24/10/1980 Opglabbeek 39380
geboren te Opglabbeek op 21 juli 1927 en aldaar overleden op 24 oktober 1980, gesterkt door het sacrament der zieken de families Schreurs en Vandebeek
Bidprentje.
gehuwd met Vandebeek Mia
Schreurs Jan °10/06/1928 Dorne †15/12/2001 Dorne 12936
Bidprentje.
vader Schreurs Hendrikus
moeder Steyven Theresia
gehuwd met Eerdekens Jeanne
Schreurs Jan °30/03/1919 Opoeteren †20/01/1990 Genk 27942
lid van het Heilig Paterke, de mijnwerkers-brancardiers en de duivenbond Heideduif As overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
Bidprentje.
gehuwd met Sijmkens Virginie
Schreurs Jean Bernard Antoine °09/11/1920 Hasselt †11/05/2004 Hasselt 18112
overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt
gehuwd met Van Ballaer Simone
Schreurs Jean-Pierre (Jan) °06/02/1957 Bree †19/05/2001 Rotem 5183
chauffeur Transport Louis te Houthalen bij een verkeersongeval overleden te Rotem
gehuwd met Thibaut Carine te partners
Schreurs Joannes Hendrikus Hubertus °25/07/1862 Kessenich †15/02/1906 Kessenich 48297
beroep: varkensslager Joannes Henricus Hubertus SCHREURS, geboren op 25-07-1862 te Aldeneikh, zoon van Matthias SCHREURS en Anna Cornelia RUTTEN. Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 23-11-1897 te Aldeneik (getuige(n): Hubertus Schreurs, Catharina Leyen) met Anna Maria LEYEN, 36 jaar oud, gedoopt op 30-08-1861 te Aldeneik (getuige(n): Ferdinandus Leyen, Anna Maria Corstjens), dochter van Paulus LEYEN en Maria Cornelia CORSTJENS.
vader Schreurs Mathijs
moeder Rutten Anna Cornelia
gehuwd met Leyen Anna Maria op 23/11/1897 te Aldeneik
Schreurs Joannes Hubertus Renier Gerardus Alphonsius °17/10/1901 Kessenich †15/09/1902 Kessenich 48300
vader Schreurs Joannes Hendrikus Hubertus
moeder Leyen Anna Maria
Schreurs Joannes Wilhelmus °1844 Grevenbicht (NL) onbekend 26253
overleden vóór 1900 uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 50
gehuwd met Pernot Anna Eva in 1863 te Grevenbicht (NL)
Schreurs Johannes °04/12/1912 Zutendaal †21/03/1990 Genk 39919
gepensioneerd brievenbesteller lid van de bond van gepensioneerden geboren te Zutendaal op 4 december 1912 en godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 21 maart 1990, gesterkt door het sacrament der zieken de families Schreurs-Claes en Bobbaers-Bijnens
Bidprentje.
gehuwd met Bobbaers Maria
Schreurs Josephina °1908 Opglabbeek onbekend 51639
gehuwd met Vandewinkel Joannes Jacobus
Schreurs Josephus °16/05/1917 onbekend †09/01/1975 onbekend 35794
gehuwd met Tilmans Petronella
Schreurs Jozef °1903 onbekend onbekend 40374
overleden vóór 2000
gehuwd met Knippenberg Maria
Schreurs Jozef °16/03/1913 Opglabbeek †16/05/1994 Waterschei 39727
weduwnaar sinds 07/07/1993 geboren te Opglabbeek op 16 maart 1913 en zacht overleden in de André Dumontkliniek te Waterschei op 16 mei 1994, gesterkt door het sacrament der zieken de families Schreurs en Geussens 7 kinderen
Bidprentje.
vader Schreurs Mathijs
moeder Janssen Maria Helena Christina
gehuwd met Geussens Maria Josephina Christina op 13/02/1942 te Opglabbeek
Schreurs Jozef °1900 onbekend onbekend 44377
gehuwd met Neelen Agnes
Schreurs Jules °1910 onbekend onbekend 34861
overleden vóór 2001
gehuwd met Moors Lieske
Schreurs Karel °04/09/1906 Opglabbeek †30/12/1982 Opglabbeek 37598
gepensioneerd secretaris-ontvanger van het O.C.M.W. geboren te Opglabbeek op 4 september 1906 en er aldaar schielijk overleden op 30 december 1982, voorzien van de laatste heilige sacramenten de families Schreurs-Nijs en Cardeynaels-Martens 4 kinderen: Maria, Louis, Paul en Julia Schreurs
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Cardeynaels Helena
Schreurs Lambert °03/08/1832 Opglabbeek †1868 Neerpelt 50954
kinderloos
gehuwd met Geussens Joanna Maria op 23/02/1867 te Beek
Schreurs Laurens °1898 onbekend onbekend 38407
overleden vóór 1969
gehuwd met Vandeurzen Helena
Schreurs Laurentius Mathieu °04/11/1912 Opoeteren †11/04/1948 Genk 37158
geboren te Opoeteren op 4 November 1912 en plotseling overleden in 't gasthuis te Genk, aan de gevolgen van een ellendig verkeersongeval, den 11 April 1948. Hij was lid van den bond van het Heilig Hart en andere godsdienstige genootschappen de families Schreurs, Ramaekers, Gerits en Cuppens 4 kinderen: Helena, Maria, Catharina en George Schreurs
Bidprentje.
gehuwd met Ramaekers Maria Helena Aldegonda
Schreurs Leon °1927 onbekend †1962 onbekend 29903
gehuwd met Vanhoef Mia
Schreurs Leon °22/09/1908 onbekend †29/09/1995 onbekend 39851
geboren op 22 september 1908 en overleden op 29 september 1995
Bidprentje.
gehuwd met Cuppens Martha
Schreurs Louis Mathieu Paul Hubert Gerard °08/09/1903 Kessenich †01/03/1904 Kessenich 48301
vader Schreurs Joannes Hendrikus Hubertus
moeder Leyen Anna Maria
Schreurs Ludovicus Petrus Hubertus °21/02/1858 Kessenich †09/12/1935 Maaseik 28550
weduwnaar van Mejuffrouw Elisa Damen sinds 23/01/1931 geboren te Kessenich den 21 Februari 1858 en overleden te Maaseik den 9 December 1935, voorzien van de laatste H. Sacramenten Ludovicus Petrus Hubertus SCHREURS, geboren op 21-02-1858 te Kessenich, zoon van Matthias SCHREURS en Anna Cornelia RUTTEN. Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 25-04-1888 te Aldeneik (getuige(n): Mathei Damen, Henricus Schreurs (Grathem)) met Maria Elisabeth Hubertina DAMEN, 29 jaar oud, gedoopt op 29-12-1858 te Aldeneik (getuige(n): Mathias Corstjens, Elisabeth Damen (Ohe en Laek)), dochter van Petrus Adamus Hubertus DAMEN en Anna Margarita CORSTJENS. Uit dit huwelijk: 2 kinderen. Anna Cornelia SCHREURS, gedoopt op 23-08-1888 te Aldeneik (getuige(n): Mathias Schreurs (Kessenich), Anna Corstjens), dochter van Ludovicus Petrus Hubertus SCHREURS en Maria Elisabeth Hubertina DAMEN.
Bidprentje.
vader Schreurs Mathijs
moeder Rutten Anna Cornelia
gehuwd met Damen Maria Elisabeth Hubertina op 25/04/1888 te onbekend / Aldeneik
Schreurs Maria Catharina °1883 onbekend onbekend 40138
weduwe sinds 21/09/1956
gehuwd met Janssen Joannes Lambertus
Schreurs Maria Catharina °23/03/1840 Papenhoven-Obbicht †01/04/1901 Grevenbicht (NL) 26256
uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 51-55
gehuwd met Pernot Joannes Wilhelmus in 1860 te Grevenbicht (NL)
Schreurs Maria Wilhelmina °07/02/1887 Horn (NL) †07/01/1970 Geistingen 36307
in de Heer ontslapen te Geistingen Hoezerhof, de 7 januari 1970, gans getroost en gesterkt door de H. Sacramenten, de Pauselijke Zegen en het medebidden van haar dierbaren de families Schreurs en Rutten
Bidprentje.
gehuwd met Rutten Renier
Schreurs Martin °17/04/1945 Opglabbeek †13/04/2005 Genk 24422
thuis plots overleden te Genk
gehuwd met Hellinx Jeannine
Schreurs Mathieu °16/10/1919 Opglabbeek †24/12/1992 Genk 40537
onderwijzer op rust lid van het C.O.V. oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945 geboren te Opglabbeek op 16 oktober 1919 en godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 24 december 1992, gesterkt door het sacrament van de zieken de families Schreurs en Akkermans
Bidprentje.
gehuwd met Akkermans Hubertine
Schreurs Mathieu °13/01/1947 Peer †25/02/2003 Helchteren 39698
papa van Kevin baasje van Bolleke lid van S.T. 2000 en van het broederschap van het Heilig Paterke van Hasselt geboren te Peer op 13 januari 1947 en overleden te Helchteren op 25 februari 2003 de families Schreurs en Vaesen
Bidprentje.
gehuwd met Vaesen Marie-Josée
Schreurs Mathijs °22/09/1873 Opglabbeek Opglabbeek ? 50897
gehuwd met Janssen Maria Helena Christina op 07/01/1898 te Opglabbeek
Schreurs Mathijs °1835 onbekend onbekend 48298
Matthias SCHREURS. Gehuwd met Anna Cornelia RUTTEN. Uit dit huwelijk: 1. Ludovicus Petrus Hubertus, geboren op 21-02-1858 te Kessenich. Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 25-04-1888 te Aldeneik (getuige(n): Mathei Damen, Henricus Schreurs (Grathem)) met Maria Elisabeth Hubertina DAMEN, 29 jaar oud, gedoopt op 29-12-1858 te Aldeneik (getuige(n): Mathias Corstjens, Elisabeth Damen (Ohe en Laek)), dochter van Petrus Adamus Hubertus DAMEN en Anna Margarita CORSTJENS. 2. Gertrudis Elisabeth, geboren op 16-03-1860 te Kessenich. Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 09-04-1888 te Aldeneik (getuige(n): Ludovicus Schreurs, Maria Paumen) met Joannes Henricus Emilius CREEMERS, 29 jaar oud, gedoopt op 10-08-1858 te Aldeneik (getuige(n): Henricus Creemers, Maria Ida Kraewinkels), zoon van Nicolaus CREEMERS en Catharina Helena CRAWINKEL. Gehuwd (2) met Joannes Theodorus THEELEN, overleden voor 1888. 3. Joannes Henricus Hubertus, geboren op 25-07-1862 te Aldeneikh. Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 23-11-1897 te Aldeneik (getuige(n): Hubertus Schreurs, Catharina Leyen) met Anna Maria LEYEN, 36 jaar oud, gedoopt op 30-08-1861 te Aldeneik (getuige(n): Ferdinandus Leyen, Anna Maria Corstjens), dochter van Paulus LEYEN en Maria Cornelia CORSTJENS.
gehuwd met Rutten Anna Cornelia
Schreurs Paul °25/06/1936 Opglabbeek †17/02/1972 Waterschei 7696
algemeen produktiedirekteur afdeling meubelen van Velda en Luxor nv schepen van sociale zaken te Opglabbeek bestuurslid van F.C. Kabouters Opglabbeek godvruchtig overleden in de André Dumontkliniek te Waterschei
Bidprentje.
vader Schreurs Alfons
moeder Awouters Elisabeth
gehuwd met Houben Paula
Schreurs Philomena °13/02/1885 Opglabbeek †01/05/1950 Genk 40184
zij was lid van de Derde Orde en van de Wekelijkse Kruisweg geboren te Opglabbeek de 13 Februari 1885 en na een pijnlijke ziekte zacht in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk, de eerste der Mariamaand 1950, meermalen voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de families Schreurs en Paesen
Bidprentje.
gehuwd met Paesen Arnold
Schreurs Pierre °1928 onbekend onbekend 26977
overleden vóór 2005
gehuwd met Schrijvers Lena
Schreurs Piet (Z.E.H.) (osc) °21/08/1917 Heemstede (NL) †01/05/2004 Rekem 8790
aalmoezenier in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik Kruisheer, oudmissionaris van Brazilië diamanten kloosterjubilaris gouden priesterjubilaris geboren te Heemstede (NL) op 21 augustus 1917 en rustig overleden in het ziekenhuis te Rekem op zaterdag 1 mei 2004, voorzien van het Sacrament der zieken de familie Schreurs
Bidprentje en rouwbrief.
Schreurs Raymond °1904 onbekend 18230
weduwnaar sinds 26/11/1962
gehuwd met Roex Maria Louisa Elisabeth
Schreurs René °05/11/1926 Opoeteren †18/11/1995 Genk 14342
ere-schoolhoofd van Dorne gewezen bibliothecaris van Dorne en Opoeteren gewezen agent van het Gemeentekrediet oud-speler en bestuurslid Veteranenvoetbal Dorne voorzitter van de parochieraad van Dorne overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk Pa, wij hebben geen afscheid van je kunnen nemen. Je heengaan was onverwacht en veel te vroeg. Ons ma kan niet zonder jou. Ze mist je liefde, je warmte, je tederheid. …
Bidprentje.
gehuwd met Vandeweerd Colette
Schreurs Renier °08/11/1890 Opglabbeek †22/02/1966 Opglabbeek 15046
ereburgemeester, voorzitter van de bond van gepensioneerden en erevoorzitter van verschillende verenigingen, biddend lid van het Marialegioen godvruchtig overleden te Opglabbeek
Bidprentje.
gehuwd met Vanbaelen Anna
Schreurs Rosa °26/06/1919 Opoeteren †01/10/2003 Opoeteren 18547
weduwe sinds 16/01/1977 lid van de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg geboren te Opoeteren op 26 juni 1919 en er thuis in familiekring overleden op 1 oktober 2003, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Schreurs-Geebelen en Vandersteegen-Aerts
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Vandersteegen Corneel
Schreurs Rosalie Josephine Hubertine °21/11/1892 Maaseik †27/08/1966 Neerpelt 17329
wijkmeesteres van de Vrouwengilde lid van de Communiebond van het Heilig Hart en andere godsdienstige genootschappen godvruchtig overleden te Neerpelt
Bidprentje.
vader Schreurs Ludovicus Petrus Hubertus
moeder Damen Maria Elisabeth Hubertina
gehuwd met Sak Jan
Schreurs Rosa (Zuster Maria-Gerarda) °20/10/1894 Opoeteren †14/12/1966 NL 36295
Ze werd als jongste dochter geboren in een eenvoudig diep christelijk gezin te Opoeteren op 20 oktober 1894. Na een vrome en blije jeugd gaf ze spontaan haar ja-woord aan de Heer, die haar riep voor het kloosterleven. Op 2 februari 1920, feest van Lichtmis, trad zij in de congregatie van de Dochters van het Heilig Hart van Jezus te Berchem bij Antwerpen. Te Namen deed zij haar noviciaat en werd toen, vooral wegens haar zwakkere gezondheid benoemd voor het klooster Koningsgaard te Berg en Dal in Nederland. Heel haar leven stond in het teken van gebed en arbeid. Op 14 december 1966 riep de Heer haar naar het Vaderhuis. In eenvoud en piëteit hebben we haar uitvaart gehouden op zaterdag 17 december. …
Bidprentje.
Schreurs Simonne °1942 onbekend †1973 onbekend 51475
gehuwd met Reumers Leon
Schreurs Theo °11/11/1939 Genk †21/10/2003 Dorne Opoeteren 18044
gepensioneerd studiemeester-opvoeder Technisch Instituut Sint-Jansberg Maaseik voorzitter van de bond van gepensioneerden geboren te Genk op 11 november 1939 en thuis in familiekring overleden te Dorne Opoeteren op 21 oktober 2003, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Schreurs en Neyens kinderen Bart en Hilde, Tom en Sarah
Bidprentje.
gehuwd met Neyens Madeleine
Schreurs Theodoor °30/06/1925 Opoeteren †07/10/2004 Dorne 18545
geboren te Opoeteren op 30 juni 1925 en thuis in familiekring overleden te Dorne op 7 oktober 2004, gesterkt door het sacrament van de zieken de families Schreurs-Steyven en Creemers-Hendrikx Lieve pa, bompa, je ging als een eenvoudig man door het leven je was een harde werker en ongevraagd stond je steeds voor iedereen klaar beetje bij beetje moesten wij je verlaten, wij konden op het laatst niet meer met je praten die blik, die stilte deed zo zeer, onze pa en bompa van vroeger was je niet meer we zagen wel je stil verdriet, maar helpen konden we je niet
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schreurs Hendrikus
moeder Steyven Theresia
gehuwd met Creemers Alda
Schreurs Tjen °24/11/1990 Genk †03/02/2003 Maaseik 11313
leerling, eerstejaars aan het Technisch Instituut Sint-Jansberg Maaseik speler bij de provinciale miniemen van voetbalvereniging Koninklijke Neeroeteren F.C. supporter Racing Genk, lid van de Plussers Louwel overleden bij een tragisch verkeersongeval op de speelplaats van de school
Bidprentje.
vader Schreurs Valentin
moeder Bomans Marijke
Schriers Maria Clementina °18/01/1891 Peer †11/02/1974 Peer 43375
weduwe sinds 10/01/1973
gehuwd met Vaneygen Petrus Joannes op 19/10/1919 te Peer
Schrijen Jacob Hendrik °1878 onbekend onbekend 38958
overleden vóór 1951
gehuwd met Joosten Anna Petronella
Schrijen Lau °13/02/1937 Voerendaal (NL) †08/04/2005 Genk 27333
Na alle mooie jaren die we samen hebben mogen beleven, is heden plotseling van ons heengegaan, mijn lieve man, onze broer, schoonbroer, oom en peetoom.
Rouwbrief.
gehuwd met Hoppers Marie-José
Schrijnemaekers Maria Elisabeth °1775 onbekend †19/05/1827 Eckelrade-Gronsveld (NL) 50732
zij Maria Elisabeth is de dochter van Michael, herbergier in het huis genaamd Deumenshof, later genoemd De Keizer. zie Dao Raostj Get, jaargang 32, 15 juni 2013, nummer 2, pagina 61
gehuwd met Narinx Wilhelmus op 19/04/1799 te Eckelrade - Gronsveld NL
Schrijnemakers Hubert °11/09/1911 Meeswijk †12/10/1999 Meeswijk 25273
weduwnaar sinds 1993 de families Schrijnemakers, Vos, Simons en Vandeweyer
Rouwbrief.
gehuwd met Vos Colette
Schrijnemakers Jeanne °1931 onbekend †1973 onbekend 26025
gehuwd met Gonnissen Jozef
Schrijvers Albert °03/02/1927 Genk †01/10/1992 Erpekom (Grote-Brogel) 18275
SCHRIJVERS, Albert, geboren op 03-02-1927 te Genk, overleden op 01-10-1992 te Erpekom op 65-jarige leeftijd, begraven op 06-10-1992 te Grote-Brogel, echtgenoot van Cuppens Helena. (bron: Het Belang van Limburg, 1992-10-03)
gehuwd met Cuppens Helena
Schrijvers Alfons °1906 onbekend onbekend 28115
overleden vóór 2005
gehuwd met Fransen Julie
Schrijvers Elisabeth °08/02/1906 Zutendaal †16/09/2003 Opglabbeek 38129
weduwe sinds 17/03/1993 SCHRIJVERS, Elisabeth, geboren op 08-02-1906 te Zutendaal, overleden op 16-09-2003 te Opglabbeek op 97-jarige leeftijd, begraven op 20-09-2003 te As, weduwe (1) van Roex (1943) Gisbert, weduwe (2) van Vandijck Albert. (bron: Het Belang van Limburg, 2003-09-18)
gehuwd met Vandijck Albert
Schrijvers Frans °08/06/1941 Beek †06/02/2005 Hasselt 23539
medestichter van de Bokrijklopers plotseling overleden te Hasselt
gehuwd met Verheyen Lieske
Schrijvers Gerard Joannes °06/08/1911 Opoeteren †14/05/1970 Genk 38974
lid van de bond van het Heilig Hart en van andere godvruchtige genootschappen hij werd geboren te Opoeteren, de 6 augustus 1911 en is godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk de 14 mei 1970, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Schrijvers, Geurts, Indekeu en Stinkens
Bidprentje.
gehuwd met Indekeu Louisa
Schrijvers Giel °26/04/1927 Gerdingen †15/08/1979 Maasmechelen 15583
bestuurslid van het A.C.V. lid van het zangkoor Bocanto bestuurslid van de atletiekclub Bree afgevaardigde van de Koninklijke Belgische Atletiekbond plotseling overleden te Maasmechelen de families Schrijvers, Verbakel, Tijskens en Heynickx 5 kinderen: Jan, Chris, Marien, Linda en Jeanne Schrijvers
Bidprentje.
gehuwd met Verbakel Maria
Schrijvers Helena °1915 onbekend †1973 onbekend 10982
overleden in 1973
gehuwd met Reyners Jozef
Schrijvers Helena Digna °16/10/1892 Opoeteren †23/02/1965 Opoeteren 42178
lid van de bond van het Heilig Hart en medewerkster van Don Bosco geboren te Opoeteren de 16 oktober 1892 en aldaar overleden de 23 februari 1965, gesterkt door alle genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Schrijvers en Nouwen
Bidprentje.
gehuwd met Nouwen Trudo
Schrijvers Henri °06/07/1932 Opoeteren †29/08/2003 Genk 14263
effectief lid Fort Eben-Emael, toegevoegd aan de museumconservator lid Second Armored Division Association overleden in het ziekenhuis Z.O.L. te Genk
gehuwd met Penders Angèle
Schrijvers Jaak °29/08/1909 Opoeteren †23/12/1995 Maaseik 14327
weduwnaar sinds 30/11/1982
Bidprentje.
gehuwd met Vangehugten Theresia te onbekend²
Schrijvers Jacobus A. °08/10/1893 Peer †01/07/1916 onbekend 37137
begraven op de Belgische militaire begraafplaats van Adinkerke soldaat 11de linieregiment geboren te Peer den 8 Oktober 1893 stierf voor België den 1 Juli 1916 V., Y., 14 (twee medailles)
Schrijvers Jan Nicolaas °17/05/1877 Peer †07/12/1945 Peer 38569
lid van den Bond van het Heilig Hart, de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van VII Weeën en van den wekelijkschen Kruisweg geboren te Peer, op 17 Mei 1877 en aldaar godvruchtig in den Heer overleden, den 7 December 1945, meermalen voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
Bidprentje.
gehuwd met Gielen Anna
Schrijvers Joannes Joseph Maria °20/03/1909 Peer †02/12/1988 Maaseik 1238
beroep: douanebeambte ter nagedachtenis aan een goed en oprecht man met veel pijn nemen we afscheid van een lieve echtgenoot, pa en bompa
Bidprentje.
gehuwd met Bauduin Maria Catharina Elisabeth op 03/07/1938 te Opitter
Schrijvers Johannes Alphonsus °04/03/1874 Genk †29/07/1949 Genk 33853
SCHRIJVERS, Jan Alfons, geboren op 04-03-1874 te Genk, overleden op 29-07-1949 te Genk op 75-jarige leeftijd, begraven op 01-08-1949 te Genk, echtgenoot van Breuls Elisa. (bron: Het Belang van Limburg, 1949-07-31)
gehuwd met Breuls Elisabeth
Schrijvers Jozef (Pater) °02/04/1942 Genk †16/04/1995 Genk 16739
priester van het Heilig Hart geprofest te Asten (NL) op 8 september 1962 priester gewijd te Tongerlo Limburg op 4 april 1970 leraar aan het Technisch Instituut Sint-Jansberg te Maaseik overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op Paaszondag 16 april 1995 begraven te Zutendaal vrijdag na Pasen 21 april 1995
Bidprentje.
Schrijvers Lena °18/05/1930 Meeuwen †25/09/2005 Mol 26976
weduwe sinds ? lid van het genootschap van Broeder Isidoor lid van Ziekenzorg Peer overleden in het Heilig Hartziekenhuis te Mol
gehuwd met Schreurs Pierre
Schrijvers Lizette °18/09/1947 Meeuwen †07/05/2004 Meeuwen 20649
gepensioneerde onderwijzeres van de Basisschool Ellikom Meer dan dertig jaar lang liet je mij het spoor trekken. Je was fier op wat je idealist realiseerde. Je was trots op onze beide dochters en dol op onze kleinkinderen. Jij bent aangekomen en kunt nu rusten. Hoe je enkele plaatsjes voor ons vrij?
Bidprentje.
gehuwd met Claes André
Schrijvers Louis °1908 onbekend 16099
overleden vóór 1998
gehuwd met Couvret Elisa
Schrijvers Louisa °10/08/1924 Beek †07/11/2004 Bocholt 21859
lid van de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg overleden in het rusthuis De Voorzienigheid te Bocholt
Bidprentje.
gehuwd met Langens Jaak
Schrijvers Maria °1935 onbekend onbekend 29271
overleden vóór 2006
gehuwd met Jehoul Jan
Schrijvers Maria Aldegonda °05/03/1912 Beek †07/03/1995 Genk 41802
weduwe sinds 22/04/1984 geboren te Beek op 5 maart 1912 en godvruchtig overleden te Genk op 7 maart 1995, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Clijsters en Schrijvers
Bidprentje.
gehuwd met Clijsters Henri Mathias op 25/05/1936 te Beek
Schrijvers Maria Eliza °1895 onbekend onbekend 33945
overleden vóór 1964
gehuwd met Vermeulen Jacobus Hubertus Antonius
Schrijvers Maria Ida °21/07/1903 Peer †08/03/1966 Peer 42503
SCHRIJVERS, Maria Ida, geboren op 21-07-1903 te Peer, overleden op 08-03-1966 te Peer op 62-jarige leeftijd, begraven op 11-03-1966 te Peer, echtgenote van Winters Jozef. (bron: Het Belang van Limburg, 1966-03-10)
gehuwd met Winters Jozef Wilhelmus
Schrijvers Maria (Zuster Mauritia) °07/06/1918 Beek †06/04/2005 Leuven 24477
zij trad in het klooster van de Zusters van Maria op 15 oktober 1937 de families Schrijvers-Geutjens
Schrijvers Mathieu °01/09/1914 Beek (Bree) †18/05/1972 Hasselt 34830
lid van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel godvruchtig in de Heer ontslapen in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 18 mei 1972 … Dierbare broer, zuster en familie, ik bedank u allen van harte voor uw trouwe liefde en genegenheid, vooral u, mijn goede zuster Alda, die mij een gelukkige thuis hebt bezorgd en mij met zo'n grenzeloze toewijding hebt verpleegd en verzorgd. ... de families Schrijvers en Tijskens
Bidprentje.
Schrijvers Mathijs °05/08/1876 onbekend †28/10/1966 Maaseik 38139
weduwnaar sinds ? geboren de 5 augustus 1876 en godvruchtig overleden te Maaseik de 28 oktober 1966, voorzien van de laatste H.H. Sakramenten de families Schrijvers en Soons
Bidprentje.
gehuwd met Soons Maria Gertrudis
Schrijvers Petrus Gerardus °02/02/1911 Beek †09/08/1974 Gruitrode 38654
SCHRIJVERS, Petrus Gerardus, geboren op 02-02-1911 te Beek, overleden op 09-08-1974 te Gruitrode op 63-jarige leeftijd, begraven op 13-08-1974 te Opitter, echtgenoot van Segers Maria Elisabeth. (bron: Het Belang van Limburg, 1974-08-10)
gehuwd met Segers Maria Elisabeth
Schrinemakers Maria Anna °15/03/1841 Grevenbicht (NL) †08/01/1923 Born (NL) 26402
weduwe sinds 27/02/1891 uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 87-93
gehuwd met Pernot Peter in 1870
Schroé Alice °03/05/1915 Bocholt †26/12/1992 Neerpelt 42253
SCHROÉ, Alice, geboren op 03-05-1915 te Bocholt, overleden op 26-12-1992 te Neerpelt op 77-jarige leeftijd, begraven op 30-12-1992 te Bocholt, echtgenote van Simons Jaak. (bron: Het Belang van Limburg, 1992-12-28)
gehuwd met Simons Jaak
Schroé Bertha °20/07/1895 Maaseik (Heppeneert) †27/09/1975 Bullange (Aubel) 42325
9 kinderen
vader Schroé Henricus Hubertus
moeder Schumers Gertrude
gehuwd met Stas Armand
Schroé Elise Josephine Christine °25/12/1890 Maaseik (Heppeneert) †26/06/1933 Maaseik (Heppeneert) 10988
geboren te Heppeneert den 25 December 1890 en na een heldhaftig gedragen lijden, kalm en gelaten aldaar in den Heer overleden den 26 Juni 1933
Bidprentje.
vader Schroé Henricus Hubertus
moeder Schumers Gertrude
gehuwd met Nijskens Godfried
Schroé Els °30/08/1927 Maaseik (Heppeneert) †19/10/2005 Hasselt 19552
te Hasselt bij het ochtendgloren is thuis in vrede van ons heengegaan de families Schroé-Roebroeck en Vandevelde-Missotten
Bidprentje.
vader Schroé Hendrikus
moeder Roebroeck Maria
gehuwd met Vandevelde Simon
Schroé François °16/12/1893 Maaseik (Heppeneert) †27/03/1992 Maaseik 42324
weduwnaar sinds 12/07/1974 3 kinderen
vader Schroé Henricus Hubertus
moeder Schumers Gertrude
gehuwd met Truyen Maria Paulina
Schroé Hendrikus °31/10/1892 Maaseik (Heppeneert) †13/02/1983 Maaseik 12480
weduwnaar sinds 06/01/1976 geboren te Heppeneert-Maaseik op 31 oktober 1892 en godvruchtig overleden te Maaseik op 13 februari 1983 de families Schroé en Roebroeck Hij leeft in onze gedachten voort om zijn rechtschapenheid, zijn optimisme, zijn realiteitszin, zijn diep geloof, zijn grote liefde.
Bidprentje.
vader Schroé Henricus Hubertus
moeder Schumers Gertrude
gehuwd met Roebroeck Maria
Schroé Henricus Hubertus °13/08/1857 Maaseik (Heppeneert) †25/09/1936 Maaseik Heppeneert 11945
lid van den bond van het Heilig Hart voorzitter der kerkfabriek van Heppeneert geboren te Heppeneert den 13 Augustus 1857 en na een kortstondige ziekte aldaar godvruchtig overleden den 25 September 1936, gesterkt door de genademiddelen der Heilige Kerk de families Schroé en Schumers het echtpaar Schroé-Schumers kocht in 1918 Nuchelenhof met 29 ha weide- en akkerland van de familie Moreau de Bellaing; zie De Maaseikenaar, jaargang XLIV, 2013, nr. 4, pagina's 221-222
Bidprentje.
gehuwd met Schumers Gertrude
Schroé Henri Hubert Pierre Ceçile °18/08/1921 Maaseik (Heppeneert) †01/07/2004 Maaseik (Heppeneert) 2697
geboren te Heppeneert op 18 augustus 1921 en godvruchtig overleden te Heppeneert Maaseik op 1 juli 2004 Rik was enorm dankbaar om hier op Nuchelen te Heppeneert geboren en getogen te zijn en er samen met zijn familie geleefd te hebben tot zijn dood. … SCHROÉ, Rik, geboren op 18-08-1921 te Heppeneert-Maaseik, overleden op 01-07-2004 te Heppeneert-Maaseik op 82-jarige leeftijd, begraven op 05-07-2004 te Heppeneert. (bron: Het Belang van Limburg, 2004-07-03)
Bidprentje.
vader Schroé Hendrikus
moeder Roebroeck Maria
Schroé Hubert °06/09/1884 Maaseik (Heppeneert) †21/09/1977 Beverst 42323
SCHROë, Hubert, geboren op 06-02-1884 te Maaseik, overleden op 21-09-1977 te Gors-Opleeuw op 93-jarige leeftijd, begraven op 24-09-1977 te Gors-Opleeuw, weduwnaar van Hayen Marie Hortense. (Bron: Het Belang van Limburg, 1977-09-22) zes kinderen
vader Schroé Henricus Hubertus
moeder Schumers Gertrude
gehuwd met Hayen Hortense
Schroé Jean Joseph Marie Henri °25/06/1926 Maaseik (Heppeneert) †02/01/1988 Maaseik 2698
overleden te Maaseik op 2 januari 1988 de families Schroé en Indekeu Ik ben wat ik was gras en boom en bodem beide. Laat mij wensen wat ik steeds gepoogd heb te zijn: een mens die nooit kon scheiden van leven en dood. Roland
Bidprentje.
vader Schroé Hendrikus
moeder Roebroeck Maria
gehuwd met Indekeu Claire Maria Francisca A. op 21/04/1961 te Neeroeteren
Schroé Josephina Barbara Maria °08/02/1897 Maaseik †11/07/1978 Maaseik 2699
geboren te Maaseik op 8 februari 1897 en aldaar godvruchtig overleden op 11 juli 1978, voorzien van de Sacramenten der zieken de families Schroé en Schumers
Bidprentje.
vader Schroé Henricus Hubertus
moeder Schumers Gertrude
Schroé Josephus Johannes Maria °25/05/1898 Maaseik †06/02/1976 Maaseik 2700
geboren te Maaseik op 25 mei 1898 en aldaar godvruchtig overleden op 6 februari 1976, voorzien van de sakramenten der stervenden de families Schroé en Schumers Door zijn goedheid en blijheid, door zijn eenvoud en vergevingsgezindheid was deze man voor ons een teken van Gods liefde. …
Bidprentje.
vader Schroé Henricus Hubertus
moeder Schumers Gertrude
Schroé Margriet °27/04/1916 Bocholt †17/11/1977 Linde Peer 22537
geboren te Bocholt op 27 april 1916 en godvruchtig in de Heer overleden te Linde-Peer op 17 november 1977 de families Schroé, Brands, Vanderreydt en Janssen
Bidprentje.
vader Schroé Willem Hubert
moeder Vandenrijdt Maria
gehuwd met Brands Leopold
Schroé Maria °01/10/1885 Maaseik (Heppeneert) †05/06/1969 Genk 33847
weduwe sinds ? godvruchtig in de Heer ontslapen te Genk op 5 juni 1969 de families Deckers, Schroé, Schumers en Coenen
Bidprentje.
vader Schroé Henricus Hubertus
moeder Schumers Gertrude
gehuwd met Deckers Mathieu
Schroé Maria °20/02/1913 Bocholt †07/12/1996 Bree 3279
weduwe sinds 06/09/1984 lid van de bond van gepensioneerden godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree
Bidprentje.
vader Schroé Willem Hubert
moeder Vandenrijdt Maria
gehuwd met Brands Henri te Bocholt
Schroé Maria Bertha Antoinette °30/08/1902 Maaseik †05/04/1993 Maaseik 2701
geboren te Maaseik op 30 augustus 1902 en aldaar overleden op 5 april 1993, gesterkt door het sakrament der zieken de families Schroé en Schumers … Toch doet het pijn mijn bezorgde familie te verlaten. Voor hen heb ik geleefd en gezorgd en in wederzijdse liefde waren wij elkaar nabij. …
Bidprentje.
vader Schroé Henricus Hubertus
moeder Schumers Gertrude
Schroen Gertrudis Maria Mechtildis °14/02/1912 Maaseik (Heppeneert) onbekend 15586
Schroen Mathieu Herman Henri °06/02/1913 Maaseik (Heppeneert) †15/05/1979 Maaseik (Heppeneert) 15585
geboren te Heppeneert op 6 februari 1913 en aldaar godvruchtig in de Heer overleden op 15 mei 1979, gesterkt door de genademiddelen van het Sakrament der zieken de familie Schroen
Bidprentje.
Schroé Piet °18/01/1923 Maaseik (Heppeneert) †28/01/1999 Hasselt 19548
geboren te Heppeneert op 18 januari 1923 en overleden te Hasselt op 28 januari 1999 de families Schroé en Gielen
Bidprentje.
vader Schroé Hendrikus
moeder Roebroeck Maria
gehuwd met Gielen Louisa
Schroé Willem Hubert °22/11/1882 Maaseik (Heppeneert) †05/05/1957 Bocholt 13623
lid van de Bond van het Heilig Hart en van de Derde Orde geboren te Maaseik de 22 november 1882 en zeer godvruchtig overleden te Bocholt de 5 mei 1957, gesterkt door de laatste Heilige Sacramenten en de Pauselijke zegen de families Schroé, Vandenrijdt, Schumers en Roberti … Met grote zorg en liefde werd hij door vrouw en kinderen omringd gedurende zijn lange ziekte en niets werd onverlet gelaten om hem het lijden te verzachten. …
Bidprentje.
vader Schroé Henricus Hubertus
moeder Schumers Gertrude
gehuwd met Vandenrijdt Maria
Schroeyen Elisa °1864 onbekend onbekend 19668
overleden vóór 1929
gehuwd met Mondelaers Jaak
Schroeyers Joannes Alfonsius °30/01/1880 Peer †23/10/1960 Lommel 39368
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen geboren te Peer, 30 januari 1880 en zacht in de Heer ontslapen te Lommel, de 23 oktober 1960, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten de families Schroeyers en Theeuwkens
Bidprentje.
gehuwd met Theeuwkens Maria Bertha
Schroijen Gertrudis °26/10/1752 Swartbroek (NL) †08/05/1830 Molenbeersel 48408
vader Schroijen Martinus
moeder Leyen Maria
gehuwd met Truijen Joannes
Schroijen Maria °28/04/1928 Kinrooi †05/08/2002 Bree 15402
weduwe sinds ? geboren te Kinrooi op 28 april 1928 en overleden in het rusthuis Boneput te Bree op 5 augustus 2002, gesterkt door het sacrament der zieken de families Dirckx en Schroijen
Bidprentje.
gehuwd met Dirckx Math
Schroijen Martinus °1715 Weert (NL) onbekend 48409
gehuwd met Leyen Maria te Aldeneik
Schroijen Willem °13/03/1864 Maaseik †27/09/1951 Hamont 29003
weduwnaar sinds ? geboren te Maaseik, 13 Maart 1864 en godvruchtig in de Heer ontslapen in het Sint-Jan Berchmans-Gesticht te Hamont, 27 September 1951, gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Schroijen en Wijnen Hij was een wijs en bedachtzaam man, spaarzaam in woorden, maar des te meer nadenkend en diep gevoelig van hart. …
Bidprentje.
gehuwd met Wijnen Elisabeth
Schroons Anna Elisabeth °02/08/1807 Opitter †03/12/1867 Opitter 24124
bron: burgerlijke stand Opitter
gehuwd met Bauduin Jan Joseph op 10/08/1827 te Opitter
Schrooten Albert °27/03/1915 Opoeteren †21/05/1993 Hasselt 45311
lid van de mijnwerkersbond, van de Derde Leeftijd en van de bond van gepensioneerden geboren te Opoeteren op 27 maart 1915 en godvruchtig overleden in het Virga Jesse ziekenhuis te Hasselt op 21 mei 1993, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Schrooten en Creemers
Bidprentje.
gehuwd met Creemers Elisa
Schrooten Aldegonda °30/01/1917 Opoeteren †05/11/2003 Bree 16810
weduwe sinds 21/08/1988 zij werd geboren te Opoeteren op 30 januari 1917 en is omringd door ons allen overleden in de residentie De Boneput te Bree op 5 november 2003, gesterkt door het sacrament van de zieken de families Schrooten, Goossens, Smeets en Segers
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schrooten Jan Mathijs
moeder Smeets Maria Helena
gehuwd met Goossens Joannes Mathias Joseph
Schrooten Anna Barbara °30/11/1867 Gruitrode †20/06/1868 Gruitrode 41950
bron: burgerlijke stand Gruitrode
vader Schrooten Nicolaas
moeder Veestraeten Anna Maria
Schrooten Anna Barbara °23/07/1869 Gruitrode †12/01/1946 Opitter 3554
weduwe sinds 15/02/1911 lid van het werk van Sint-Jozef en van het Zondagsgebed geboren te Gruitrode op vrijdag 23 juli 1869 en zeer godvruchtig in de Heer overleden te Opitter op zaterdag 12 januari 1946 lieve kinderen, die mij gedurende mijne ziekte zoo liefdevol hebt bijgestaan, weest nu ook mijne ziel indachtig
Bidprentje.
vader Schrooten Nicolaas
moeder Veestraeten Anna Maria
gehuwd met Fiten Joannes Wilhelmus op 08/09/1894 te Opitter
Schrooten Catharina Jozefina °1906 onbekend onbekend 40906
overleden vóór 1967
gehuwd met Vanderhoydonks Lodewijk
Schrooten Catho °16/03/1904 Grote-Brogel †25/01/1998 Bree 50805
SCHROOTEN, Catho, geboren op 16-03-1904 te Grote-Brogel, overleden op 25-01-1998 te Bree op 93-jarige leeftijd, begraven op 29-01-1998 te Grote-Brogel, echtgenote van Voortmans Theodoor. (bron: Het Belang van Limburg, 1998-01-26)
vader Schrooten Leonard Hubert
moeder Janssen Gertrudis
gehuwd met Voortmans Theodoor
Schrooten Christel °21/03/1968 Bree †12/03/1981 Bree 49366
dochtertje van Jan en Elza Schrooten-Hendriks zusje van Stefan lid van K.V.G. en Optima geboren te Bree op 21 maart 1968 en aldaar in de Heer ontslapen op 12 maart 1981, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Schrooten en Hendriks
Bidprentje.
Schrooten Christiaan °26/01/1933 Rotem †15/05/2004 Genk 18594
gepensioneerd mijnwerker lid van de petanqueclub Rotem overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
gehuwd met Hendrikx Helena
Schrooten Christina °08/08/1918 Neeroeteren †30/07/2000 Maaseik 24270
lid van K.A.V., K.V.L.V., Marialegioen, Zangkoor, K.B.G., Ziekenzorg en verschillende godvruchtige genootschappen overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Schrooten-Tomissen en Mussen-Bossers
Bidprentje.
gehuwd met Mussen Leo
Schrooten Elisa °28/10/1925 Beek (Bree) †29/06/1984 Waterschei 39438
vroegtijdig overleden
gehuwd met Jacobs Mathijs op 08/06/1946 te Neeroeteren
Schrooten Elisa °05/10/1906 Gruitrode †16/01/1980 Gruitrode 18051
SCHROOTEN, Elisa, geboren op 05-10-1906 te Gruitrode, overleden op 16-01-1980 te Gruitrode op 73-jarige leeftijd, begraven op 19-01-1980 te Gruitrode, echtgenote van Smeets Jan. (bron: Het Belang van Limburg, 1980-01-17)
gehuwd met Smeets Jan
Schrooten Eliza °1941 onbekend onbekend 32599
overleden vóór 2006
gehuwd met Bongaerts Toine
Schrooten Eliza °22/04/1922 Maaseik (Aldeneik) †18/06/1994 Neeroeteren 15587
geboren te Aldeneik-Maaseik op 22 april 1922 en onverwacht overleden te Neeroeteren op 18 juni 1994, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken de families Schrooten en Henkens Dag moeder, dit is gewoon maar een groet, een blijk van genegenheid, enkele woorden die wij je allang wilden zeggen, maar het leven was te haastig, onze mond te stug, ons hart te weerbarstig soms. Dit wilden wij je zeggen, moeder: dat wij van je houden. …
Bidprentje.
gehuwd met Henkens Martinus Winandus
Schrooten Frans °19/07/1930 Gruitrode †01/08/1993 Rotem 46990
lid van de bond van gepensioneerden geboren te Gruitrode op 19 juli 1930 en na een smartelijk ongeval overleden te Rotem op 1 augustus 1993, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Schrooten-Heylen en Plessers-Janssen
Bidprentje.
vader Schrooten Jozef
moeder Heylen Maria
gehuwd met Plessers Anna
Schrooten Gerard °25/10/1924 Beek (Bree) †08/10/1981 Neeroeteren 49607
geboren te Beek (Bree) op 25 oktober 1924 en overleden te Neeroeteren op 8 oktober 1981 de families Schrooten-Dreesen en Heymans-Verheyden
Bidprentje.
gehuwd met Heymans Nelly
Schrooten Germaine °15/03/1912 Neeroeteren †01/11/1994 Maaseik 7299
weduwe sinds 26/10/1984 SCHROOTEN, Germaine, geboren op 15-03-1912 te Neeroeteren, overleden op 01-11-1994 te Maaseik op 82-jarige leeftijd, begraven op 05-11-1994 te Neeroeteren, weduwe van Boonen Theodoor. (bron: Het Belang van Limburg, 1994-11-03)
gehuwd met Boonen Theodoor
Schrooten Gertrudis °1848 onbekend onbekend 12871
overleden vóór 1927
gehuwd met Mandervelt Henricus
Schrooten Guillaume Willem °29/01/1905 Neeroeteren †17/05/1979 Maaseik 35033
SCHROOTEN, Guillaume Willem, geboren op 29-01-1905 te Neeroeteren, overleden op 17-05-1979 te Maaseik op 74-jarige leeftijd, begraven op 23-05-1979 te Rotem, echtgenoot van Vissers Hubertina Maria. (bron: Het Belang van Limburg, 1979-05-19)
gehuwd met Vissers Hubertina Maria
Schrooten Helena °01/03/1905 Molenbeersel †24/04/1985 Bocholt 45313
lid van de bond van gepensioneerden en lid van de K.V.L.V. geboren te Molenbeersel op 1 maart 1905 en plotseling overleden te Bocholt op 24 april 1985, voorzien van de Heilige Sakramenten der zieken de families Schrooten, Vrolix, Smeets en Beelen
Bidprentje.
gehuwd met Vrolix Jan
Schrooten Helena °1917 onbekend 24293
overleden vóór 1986
gehuwd met Bleyen Michel
Schrooten Hendrik °27/02/1876 Ellikom †13/04/1955 Ellikom 40193
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen geboren te Ellikom de 27 Februari 1876, en aldaar zacht in de Heer overleden de 13 April 1955, voorzien van al de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Schrooten en Van Eygen
Bidprentje.
gehuwd met Van Eygen Maria Agnes in 1902
Schrooten Henri °02/03/1912 Reppel †23/05/1989 Gruitrode 27204
SCHROOTEN, Henri, geboren op 02-03-1912 te Reppel, overleden op 23-05-1989 te Gruitrode op 77-jarige leeftijd, begraven op 27-05-1989 te Gruitrode, echtgenoot van Thijs Catharina. (bron: Het Belang van Limburg, 1989-05-24)
gehuwd met Thijs Catharina
Schrooten Jaak °28/01/1904 Molenbeersel †29/10/1991 Bree 20544
weduwnaar sinds ? lid van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig in de Heer ontslapen in het ziekenhuis te Bree de families Schrooten, Verstraten, Smeets en Hornix
Bidprentje.
gehuwd met Verstraten Maria
Schrooten Jaak °04/09/1907 Neeroeteren †04/10/1974 As 28471
SCHROOTEN, Jaak, geboren op 04-09-1907 te Neeroeteren, overleden op 04-10-1974 te As op 67-jarige leeftijd, begraven op 09-10-1974 te As, echtgenoot van Rutten Anna. (bron: Het Belang van Limburg, 1974-10-07)
gehuwd met Rutten Anna
Schrooten Jan °19/12/1906 Molenbeersel †31/01/2000 Maaseik 6399
Bidprentje.
gehuwd met Schaekers Anna
Schrooten Jan Mathijs °1872 onbekend onbekend 26476
overleden vóór 1937
gehuwd met Smeets Maria Helena
Schrooten Jozef °26/12/1898 Gruitrode †18/11/1979 Bree 45315
weduwnaar sinds ? lid van de bond Kerk en Wereld schatbewaarder van de bond van gepensioneerden geboren te Gruitrode op 26 december 1898 en godvruchtig overleden te Bree op 18 november 1979, voorzien van het Sakrament der zieken de families Schrooten en Heylen
Bidprentje.
gehuwd met Heylen Maria
Schrooten Jozef °12/12/1913 Opoeteren †18/05/1987 Lozen-Bocholt 27957
weduwnaar sinds 1981 lid van de broederschap van het Heilig Paterke lid van meerdere godvruchtige genootschappen de families Schrooten, Kuypers, Smeets en Kuipers
Bidprentje.
vader Schrooten Jan Mathijs
moeder Smeets Maria Helena
gehuwd met Kuypers Maria
Schrooten Laurentius Lambertus °30/12/1926 Beek Bree †07/04/2005 Maaseik 794
ere-leraar technisch instituut Sint-Jansberg Maaseik geboren te Beek op 30 december 1926 en thuis, te Maaseik, overleden op donderdag 07 april 2005, gesterkt door het Sacrament der Zieken de families Schrooten-Dreesen en Camps-Cardinaels 7 kinderen: Adèle, Leentje, Mariet, Eric, Hubert, Jan en Liesbeth Schrooten begrafenisdienst in de parochiekerk Sint-Catharina te Maaseik op woensdag 13/04/2005 om 10.30 uur avondwake in de kapel Sint-Jozef van het Ven
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Camps Maria Anna op 04/08/1951 te Opoeteren
Schrooten Leo °20/09/1910 Reppel †06/10/1988 Waterschei 3691
overleden in het André Dumontziekenhuis te Waterschei broer van Christ Schrooten-Smits, Boogschuttersstraat 27, 3960 Bree
Bidprentje.
gehuwd met Soons Gertrudis
Schrooten Leo °28/08/1909 Opoeteren †10/05/1990 Bree ('t Hasselt) 22858
oudstrijder en krijgsgevangen 1940-1945 veteraan van Koning Leopold III en vaandeldrager gewest Bree vereerd met meerdere eretekens lid van de landelijke gilde en van de bond van gepensioneerden medestichter van de fokvereniging "het warmbloedpaard" gewest Bocholt godvruchtig in de Heer ontslapen te 't Hasselt-Bree
Bidprentje.
gehuwd met Goossens Anna Maria Aldegonda
Schrooten Leonard Hubert °21/03/1875 Grote-Brogel †19/04/1959 Grote-Brogel 38102
weduwnaar sinds ? lid van de bond van het Heilig Hart, van de Voortplanting van het geloof en andere godvruchtige genootschappen geboren te Grote-Brogel, de 21 Maart 1875 en aldaar godvruchtig in de Heer overleden, de 19 april 1959, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten en de Pauselijke zegen in articulo mortis de families Schrooten en Janssen
Bidprentje.
gehuwd met Janssen Gertrudis
Schrooten Leonard (Pater Lei) °17/01/1917 Grote-Brogel †13/07/1992 Bree 15580
priester gewijd te Scheut op 01/08/1943 kapelaan te Grote-Brogel van 1943 tot 1946 missionaris in Zaire van 1946 tot 1970 kapelaan te Zuun van van 1972 tot 1975 kapelaan te Bree van 1975 tot 1985 op rust te Grote-Brogel van 1985 tot 1989 op rust te Kessel-lo van 1989 tot 1992
Bidprentje.
vader Schrooten Leonard Hubert
moeder Janssen Gertrudis
Schrooten Lies °11/04/1905 Grote-Brogel †26/04/1999 Linde - Peer 46309
weduwe sinds ? geboren te Grote-Brogel op 11 april 1905 en overleden te Linde-Peer op 26 april 1999 de families Schrooten en Ramakers
Bidprentje.
gehuwd met Ramakers Henri
Schrooten Linda °23/07/1964 Bree †25/12/1981 Genk 33204
studente van het 6de jaar gezins- en sanitaire hulp aan het Stella Maris Instituut te Waterschei spelend lid van de Postharmonie Limburg ingevolge een pijnlijk verkeersongeval overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op Kerstdag 1981 de families Schrooten en Nullens
Bidprentje.
vader Schrooten Henri
moeder Nullens Annie
Schrooten Lucia °21/03/1916 Opglabbeek †28/03/1999 Waterschei 23568
weduwe sinds 27/12/1973 lid van de bond van gepensioneerden, van Ziekenzorg en van het Heilig Paterke van Hasselt zacht overleden in de André Dumontkliniek te Waterschei de families Schrooten-Swinters en Mulders-Habex
Bidprentje.
gehuwd met Mulders Pieter Jan
Schrooten Margaretha °16/02/1911 Opoeteren †17/02/1997 Bree 36215
weduwe sinds ?
Bidprentje.
vader Schrooten Jan Mathijs
moeder Smeets Maria Helena
gehuwd met Segers Henri
Schrooten Maria Anna °04/06/1911 Neerglabbeek †19/10/1960 Opglabbeek 28571
weduwe sinds ? ijveraarster van de Bond van het Heilig Hart, van de Erewacht, bestuurslid van de Vrouwengilde, lid van de Boerinnenbond en van de gepensioneerden biddend lid van het Marialegioen na een langdurige ziekte godvruchtig overleden te Opglabbeek grote kinderschaar
Bidprentje.
gehuwd met Dirkx Theodoor Martinus
Schrooten Maria Barbara °16/04/1906 Grote-Brogel †23/10/1991 Genk 3649
weduwe sinds 11/02/1976 overleden in het ziekenhuis te Genk
Bidprentje.
gehuwd met Niesen Jozef Jacobus
Schrooten Maria Christina °20/01/1822 Tongerlo onbekend 45221
gehuwd met Pareyns Christiaan op 19/11/1862 te Opitter
Schrooten Maria Elisa °19/04/1889 Bree †26/07/1957 Gerdingen 41753
weduwe sinds 05/07/1957 lid van de Voortplanting van het Geloof en andere godvruchtige genootschappen geboren te Bree, de 19 april 1889 en godvruchtig overleden te Gerdingen, de 26 juli 1957, meermalen gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Schrooten en Evens
Bidprentje.
gehuwd met Evens Jan Laurens
Schrooten Maria Helena °31/10/1895 Neerglabbeek †14/03/1982 Gerdingen 36577
"Peetje" weduwe sinds 03/06/1953 lid van de bond van gepensioneerden en van menige godvruchtige genootschappen geboren te Neerglabbeek op 31 oktober 1895 en godvruchtig overleden te Gerdingen op 14 maart 1982, gesterkt door het sakrament der zieken de families Schrooten en Daemen
Bidprentje.
gehuwd met Daemen Jozef Martinus
Schrooten Maria Mechtildis °27/04/1870 Opglabbeek †02/11/1957 Opglabbeek 40149
weduwe sinds ? lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen geboren te Opglabbeek de 27 april 1870 en aldaar godvruchtig overleden de 2 november 1957, gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Schrooten, Cardinaels, Geebelen en Roex SCHROOTEN, Maria Mechtildis, geboren op 27-04-1870 te Opglabbeek, overleden op 02-11-1957 te Opglabbeek op 87-jarige leeftijd, begraven op 06-11-1957 te Opglabbeek, weduwe van Geebelen Jacob. (bron: Het Belang van Limburg, 1957-11-04)
Bidprentje.
gehuwd met Geebelen Jacob
Schrooten Marie-Louise °18/07/1938 Neeroeteren †29/03/1998 Meeuwen 23509
Geruisloos zacht heeft zij zich uit ons midden teruggetrokken, onze dierbare echtgenote, lieve mama en zorgzame oma.
Bidprentje.
vader Schrooten Sylvester
moeder Gerits Leonie
gehuwd met Nyssen Kamiel
Schrooten Mathieu °01/03/1943 Bree †15/01/2005 Bree 41380
lid van de bond van gepensioneerden en van de Landelijke Gilde hij werd geboren te Bree op 1 maart 1943 en is plotseling overleden te Bree op 15 januari 2005, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Schrooten en Goossens
Rouwbrief.
vader Schrooten Leo
moeder Goossens Anna Maria Aldegonda
Schrooten Mathieu °07/01/1948 Grote-Brogel †25/01/2004 Leuven 16582
leraar wiskunde en lid van de personeelsraad van het Wico campus Sint-Maria Neerpelt overleden in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven
vader Schrooten Pieter
moeder Moors Catho
gehuwd met Geerits Els
Schrooten Mathilde °09/11/1915 Neeroeteren †14/09/2001 Maaseik 4890
weduwe sinds 21/07/1988 lid van de bond van gepensioneerden en meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Scheepers Louis
Schrooten Michel ° onbekend onbekend 13210
gehuwd met Coolen Elisa
Schrooten Nicolaas °03/03/1842 Gruitrode †15/01/1887 Gruitrode 41951
bron: burgerlijke stand Gruitrode
gehuwd met Veestraeten Anna Maria op 09/01/1867 te Gruitrode
Schrooten Nicolas °21/09/1894 Bree †12/10/1944 Dora-Buchenwald 34046
oud-politiek gevangene 1914-1918 bestuurslid der fanfare Sint-Michiel bezweken aan mishandelingen en ontberingen in 't kamp van Dora-Buchenwald, den 12 October 1944 (gezamenlijk bidprentje van alle weggevoerden met 4 foto's) Deze werden ons ontrukt door onze vijanden en hun onwaardige handlangers in den onvergetelijken nacht van 9 Juni 1944, en een wreeden dood ingejaagd. Moge hun totaal offer en al te bitter lijden, omwille van hun verknochtheid aan vrijheid, recht en vaderland de kiem weze eener betere en schoonere toekomst voor ons duurbaar stadje Bree. Door de zorgen der Harmonie Sint-Michiel zal ieder jaar telkens op 9 Juni een plechtigen dienst plaats vinden in onze parochiekerk ter nagedachtenis en lafenis der zielen van deze slachtoffers en van AL onze medeburgers, gevallen tijdens den oorlog. Zij die vroom en fier voor 't vaderland sneefden hebben recht op erkentelijkheid en vurige beden. Onze-Lieve-Vrouw van VII Weeën bescherme ons.
Bidprentje.
gehuwd met Van Gertruyden Justine
Schrooten Nicolas °26/09/1934 Rotem †23/08/1952 Eisden 46019
geboren te Rotem, de 26 September 1934 en samen met Jozef Lambert Luyten smartelijk verongelukt in de Koolmijn Limburg-Maas van Eisden de 23 Augustus 1952, in extremis voorzien van de Heilige Olie
Bidprentje.
Schrooten Pieter ° onbekend 16584
gehuwd met Moors Catho
Schrooten René °01/02/1906 Neerglabbeek †16/03/1978 Bree 20115
ondervoorzitter van de Koninklijke Harmonie "De Verenigde Vrienden" lid van verschillende godvruchtige genootschappen zachtjes in de Heer ontslapen te Bree de families Schrooten, Baeten, Houben en Bamps
Bidprentje.
gehuwd met Houben Maria
Schrooten Simone °21/10/1958 Rotem †29/05/2001 Leuven 5266
gehuwd met Maesen Guido
Schrooten Sylvester °22/03/1908 Gruitrode †11/05/1996 Genk 23524
SCHROOTEN, Sylvester, geboren op 22-03-1908 te Gruitrode, overleden op 11-05-1996 te Genk op 88-jarige leeftijd, begraven op 15-05-1996 te Meeuwen, St-Martinuskerk, echtgenoot van Gerits Leonie. (bron: Het Belang van Limburg, 1996-05-13)
gehuwd met Gerits Leonie
Schrooten Theo °07/10/1932 Rotem †30/05/1994 Genk 30526
lid van de mijnwerkersbond Sint-Barbara te Rotem in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk Na dagen, weken, maanden van lijden en ziekzijn is Theo van ons heengegaan, stil en gelaten. Veel te vroeg weliswaar. ... de families Schrooten en Vissers
Bidprentje.
Schrooten Theodoor °17/03/1929 Rotem †21/07/2003 Genk 30513
lid van het Heilig Paterke van Hasselt overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk Je verleden bestond uit werken en groot besef van plicht dit alles bepaalde steeds weer jouw gezicht Je was een man van weinig woorden herkenbaar voor hen die echt bij je hoorden …
Bidprentje.
gehuwd met Heuten Annie
Schrooten Wilhelmus °20/11/1904 Neeroeteren †18/10/1974 Maaseik 16260
weduwnaar sinds ? godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Vandewal Maria
Schrooyen Alida Wilhelmina Gertr. H. °18/06/1912 Ophoven †04/01/2005 Maaseik 2813
weduwe sinds 01/07/1992 in familiekring overleden in het rusthuis te Maaseik de families Schrooyen, Dirx, Curvers en Peeters
Bidprentje.
gehuwd met Dirx Pierre Antoine op 08/05/1936 te Ophoven
Schrooyen Anna Maria Josephina °05/09/1921 Ophoven †04/02/1995 Maaseik 6070
overleden te Maaseik op 4 februari 1995 gesterkt door het sacrament der zieken de families Gerarts en Schrooyen
Bidprentje.
gehuwd met Gerarts Pierre Hubert op 30/06/1956 te Ophoven
Schrooyen Christiaan °05/07/1918 Ophoven †12/03/1998 Genk 36223
oudstrijder 1940-1945 lid van het Heilig Paterke van Hasselt en van verschillende godvruchtige genootschappen overleden te Genk op 12 maart 1998 gesterkt door het sacrament der zieken de families Schrooyen en Sleven
Bidprentje.
gehuwd met Sleven Alice
Schrooyen Henri °22/04/1916 Ophoven †05/11/1996 Kessenich 30669
lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Ophoven op 22 april 1916 en overleden te Kessenich op 5 november 1996, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Schrooyen en Willen
Bidprentje.
gehuwd met Willen Josephina
Schrooyen Petronella °24/11/1906 Ophoven †21/03/1985 Maaseik 15590
weduwe sinds ? lid van de bond van gepensioneerden, van het genootschap van Pater Valentinus van Hasselt en van meerdere godvruchtige genootschappen overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Corstjens Henri
Schrooyen Pierre °05/04/1914 Ophoven †20/10/1997 Maaseik 24528
weduwnaar sinds 09/09/1988 oudstrijder 1940-1945 lid van Beugelclub Kinrooi en van de bond van gepensioneerden
Bidprentje.
gehuwd met Vanthoor Maria
Schroyen Aldegonda °04/07/1907 Molenbeersel †11/10/1965 Maaseik 12166
lid van de bond van het Heilig Hart en van andere godvruchtige genootschappen na een kortstondige ziekte door de Vader tot Zijn eeuwig erfdeel geroepen te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Moonen Leonard
Schroyen Aldegonda °12/03/1866 Maaseik 12483
weduwe sinds 26/11/1901
gehuwd met Wolfs Pierre
Schroyen Aldegonda °08/11/1896 Maaseik onbekend 12485
Schroyen Andreas Hubertus °18/01/1907 Maaseik (Heppeneert) †22/10/1974 Maaseik 2350
beroep: bewaker in Rekem weduwnaar sinds 02/09/1973 lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen lid van de bond van gepensioneerden geboren te Maaseik 18 januari 1907 en aldaar zeer godvruchtig in de Heer overleden 22 oktober 1974, voorzien van de sakramenten der zieken de families Schroyen, Paumen, Hex en Peymen SCHROYEN, Andreas Hubertus, geboren op 18-01-1907 te Maaseik, overleden op 22-10-1974 te Maaseik op 67-jarige leeftijd, begraven op 26-10-1974 te Maaseik, weduwnaar van Paumen Maria Aldegonda Harlindia. (bron: Het Belang van Limburg, 1974-10-24/1974-10-25)
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schroyen Willem Jaak
moeder Peymen Maria Hubertina Mechtilde
gehuwd met Paumen Maria Aldegonda Herlindis op 11/05/1938 te Maaseik
Schroyen Andreas Josephus Henricus °21/10/1898 Maaseik †13/08/1979 Maaseik (Heppeneert) 7390
geboren te Maaseik op 21 oktober 1898 en godvruchtig overleden te Heppeneert op 13 augustus 1979, gesterkt door het Sakrament van de zieken en de Pauselijke zegen de families Schroyen en Aben foto "Krasse knarren" Bond Oud-Leerlingen Sint-Jozefsschool van de Fraters in 1962 zie De Maaseikenaar, jaargang XXXI, 2000 nr. 4, pagina 185
Bidprentje.
gehuwd met Aben Maria Leocadie op 13/06/1931 te Maaseik
Schroyen André Jean Jaak (Joannes Jacobus Andreas) °20/12/1879 Maaseik (Heppeneert) †10/01/1951 Maaseik (Heppeneert) 52056
geboren te Heppeneert (Maaseik) 20 December 1879 en na een kortstondige ziekte aldaar overleden de 10 Januari 1951, voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden en de Pauselijke zegen in doodstrijd de families Schroyen, Nelissen, Brouns en Severijns … Beste vrouw, ik ga naar de eeuwige rust, waar ik voor u troost en moed zal vragen in het leven. Mijn zoon, uw leven moet door en door godsdienstig zijn en blijven, een arbeidzaam leven en een leven van vrede en liefde met uw moeder. Blijf goed voor uw moeder en vergeet vader niet in uw gebeden. …
Bidprentje.
gehuwd met Schroyen Anna Maria Gertrudis op 20/12/1924 te Maaseik
Schroyen Anna °1879 onbekend onbekend 39237
overleden vóór 1964
gehuwd met Van Laar Mathieu
Schroyen Anna Hubertina °1861 onbekend onbekend 32376
overleden vóór 1943
gehuwd met Bekkers Jan
Schroyen Anna Maria Gertrudis °04/11/1895 Maaseik †16/01/1980 Maaseik 52057
weduwe sinds 10/01/1951 SCHROYEN, Maria, geboren op 04-11-1895 te Heppeneert, overleden op 16-01-1980 te Maaseik op 84-jarige leeftijd, begraven op 19-01-1980 te Heppeneert, weduwe van Schroyen Andre. (bron: Het Belang van Limburg, 1980-01-18)
gehuwd met Schroyen André Jean Jaak (Joannes Jacobus Andreas) op 20/12/1924 te Maaseik
Schroyen Anna Maria Gertrudis °04/11/1895 Maaseik †16/01/1980 Maaseik 2711
SCHROYEN, Maria, geboren op 04-11-1895 te Heppeneert, overleden op 16-01-1980 te Maaseik op 84-jarige leeftijd, begraven op 19-01-1980 te Heppeneert, weduwe van Schroyen Andre. (bron: Het Belang van Limburg, 1980-01-18)
gehuwd met Schroyen Joannes Jacobus Andreas
Schroyen Elisabeth °1860 onbekend onbekend 38047
overleden vóór 1947
gehuwd met Vleeschouwers Balthazar
Schroyen Eliza Maria Hubertina °05/12/1894 Maaseik †02/07/1974 Maaseik 7388
weduwe sinds 05/01/1970 lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 2 juli 1974 zie het tijdschrift "Dao raostj get" van 15/12/2000 (jaargang 19, nr. 4), pagina 160 SCHROYEN, Elisa Maria Hubertina, geboren op 05-12-1894 te Maaseik, overleden op 02-07-1974 te Maaseik op 79-jarige leeftijd, begraven op 06-07-1974 te Kinrooi, weduwe van Peeters Petrus Matheus. (bron: Het Belang van Limburg, 1974-07-04)
Bidprentje.
gehuwd met Peeters Peter Mathijs op 05/11/1921 te Aldeneik Maaseik
Schroyen Georges Jacques Henri (Jos) °07/12/1937 Maaseik †07/12/1997 Maaseik 7392
geboren te Heppeneert op 7 december 1937 en overleden te Maaseik op 7 december 1997, gesterkt door het sacrament der zieken de families Schroyen en Aben zijn meter: Godfroid (†) en Henriette Peeters-Aben
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schroyen Andreas Josephus Henricus
moeder Aben Maria Leocadie
Schroyen Gertrudis °31/03/1924 Kinrooi †11/03/1951 Kinrooi 37776
geboren voor de wereld te Kinrooi op 31 Maart 1924 en aldaar geboren voor het eeuwig leven op 11 Maart 1951, gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Schroyen, Houben, Fiddelaers en Christis
Bidprentje.
vader Schroyen Peter Joannes
moeder Fiddelaers Maria Catharina
gehuwd met Houben Pieter
Schroyen Godfried Hubert °24/07/1894 Molenbeersel †13/02/1981 Heppen 31733
weduwnaar sinds ? oud-schepen van de gemeente Heppen lid van de bond van gepensioneerden godvruchtig overleden te Heppen de families Schroyen, Verheyen, Meeuwis en Hinoul SCHROYEN, Godfried Hubert, geboren op 24-07-1894 te Molenbeersel, overleden op 13-02-1981 te Heppen op 86-jarige leeftijd, begraven op 18-02-1981 te Heppen, weduwnaar van Verheyen Christine. (bron: Het Belang van Limburg, 1981-02-16/1981-02-17)
Rouwbrief.
gehuwd met Verheyen Christina
Schroyen Gunther °09/05/1962 Maaseik †30/12/1998 Neeroeteren 14760
deelnemer dagcentrum "Open Kans" Bree geboren te Maaseik op 9 mei 1962 en plots overleden te Neeroeteren op 30 december 1998, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Schroyen en Lochs
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schroyen Jean Jozef
moeder Lochs Helena
Schroyen Helena °08/11/1892 Ophoven †12/04/1977 Maaseik 2707
weduwe sinds 24/09/1943 lid van de bond van gepensioneerden en van verschillende godvruchtige genootschappen geboren te Ophoven op 8 november 1892 en overleden te Maaseik op 12 april 1977, gesterkt door het sakrament der zieken de families Janssen en Schroyen SCHROYEN, Helena, geboren op 08-11-1892 te Ophoven, overleden op 12-04-1977 te Maaseik op 84-jarige leeftijd, begraven op 16-04-1977 te Maaeik, weduwe van Janssen Gaspard. (bron: Het Belang van Limburg, 1977-04-14)
Bidprentje.
gehuwd met Janssen Gaspard
Schroyen Hendrikus Hubertus °31/01/1906 Maaseik (Heppeneert) †03/04/1997 Maaseik 15596
gepensioneerd landbouwer ere-voorzitter Kerkfabriek Heppeneert geboren te Heppeneert op 31 januari 1906 en overleden te Maaseik op 3 april 1997, gesterkt door het sacrament der zieken de families Schroyen en Deckers SCHROYEN, Henri, geboren op 31-01-1906 te Heppeneert, overleden op 03-04-1997 te Maaseik op 91-jarige leeftijd, begraven op 09-04-1997 te Heppeneert, echtgenoot van Deckers Anna. (bron: Het Belang van Limburg, 1997-04-07)
vader Schroyen Willem Jaak
moeder Peymen Maria Hubertina Mechtilde
gehuwd met Deckers Anna Maria Catharina op 20/05/1939 te Maaseik
Schroyen Henricus Josephus Mathias °27/03/1894 Maaseik (Heppeneert) †07/10/1979 Maaseik (Heppeneert) 8468
geboren te Heppeneert, 27 maart 1894 en aldaar overleden, 7 oktober 1979, gesterkt door 't sakrament der zieken de families Schroyen, Bergmans, Brouns en Dedroog
Bidprentje.
gehuwd met Bergmans Anna Maria Elisabeth op 01/09/1931 te Opoeteren
Schroyen Herlindis Sophia °21/09/1892 Maaseik (Gremelslo) †11/10/1967 Maaseik 6018
55 jaar lang getrouwd geweest ! lid van de bond van het Heilig Hart en van de kristelijke bond van gepensioneerden zacht in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik negen kinderen waarvan één al vroeg bij de engelen werd opgenomen ! negen kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen
Bidprentje.
gehuwd met Renette Cornelis in 1912 te Maaseik
Schroyen Ida Maria Josephina °20/03/1911 Maaseik (Heppeneert) †13/11/2000 Neeroeteren 1814
weduwe sinds 14/04/1991 geboren te Maaseik op 20 maart 1911 en overleden in het rusthuis "Het Park" te Neeroeteren op 13 november 2000, gesterkt door het Sacrament er zieken de families Schroyen-Peymen en Colson-Hendrickx 6 kinderen: Wilhelmina, Mariette, Louis, Jef, Paula en Mientje Colson
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schroyen Willem Jaak
moeder Peymen Maria Hubertina Mechtilde
gehuwd met Colson Arthur Henri Louis op 19/09/1936 te Maaseik
Schroyen Ida Marie °08/01/1894 Maaseik †11/06/1969 Anderlecht 13625
… Haar laatste levenskruis heeft ze geduldig opgenomen en haar lijden berustend gedragen tot vóór de poort van het eeuwig leven. De goedheid van haar hart, de rechtschapenheid van haar gemoed en haar minzame omgang verwierven haar de genegenheid van allen die haar kenden. ...
Bidprentje.
gehuwd met De Riemaeker Jules
Schroyen Isabelle °28/06/1901 Maaseik (Heppeneert) †08/08/1982 Maaseik 39137
weduwe sinds 28/07/1977 geboren te Maaseik op 28 juni 1901 en aldaar overleden in het Sint-Jozefziekenhuis op 8 augustus 1982, gesterkt door de laatste Sacramenten de families Reyners en Schroyen
gehuwd met Reyners Peter Jan
Schroyen Jaak °1913 Maaseik (Heppeneert) †1943 onbekend 39142
woonde bij Henri Schroyen-Deckers
vader Schroyen Willem Jaak
moeder Peymen Maria Hubertina Mechtilde
Schroyen Jaak °07/10/1922 Kinrooi †17/01/1997 Maaseik 20546
gepensioneerd mijnwerker lid van de mijnwerkers-brancardiers de families Schroyen, Schrooten, Coolen en Dreesen
Bidprentje.
gehuwd met Schrooten Mia
Schroyen Jaak °24/10/1941 Maaseik †12/06/2000 Maaseik 25198
overleden te Maaseik op 12 juni 2000, gesterkt door het sacrament der zieken de families Schroyen en Vanthoor SCHROYEN, Jaak, geboren op 24-10-1941 te Maaseik, overleden op 12-06-2000 te Maaseik op 58-jarige leeftijd, begraven op 17-06-2000 te Ophoven, echtgenoot van Vanthoor Yvonne. (bron: Het Belang van Limburg, 2000-06-15)
Bidprentje.
vader Schroyen Godfried Hubert
moeder Verheyen Christina
gehuwd met Vanthoor Yvonne
Schroyen Jacques °1896 onbekend onbekend 52069
weduwnaar sinds 27/02/1933
gehuwd met Steyven Maria Lucia
Schroyen Jan Mathijs °12/12/1781 Kessenich †19/03/1845 Kessenich (Kinrooi) 36894
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina 169
gehuwd met Voorter Petronella op 02/10/1806 te Kessenich
Schroyen Jan Willem (Z.E.H.) °05/02/1860 Maaseik (Heppeneert) †16/12/1932 Kuringen 29127
pastoor te Curingen priester gewijd te Luik in 1885 achtereenvolgens kapelaan te Verviers en in de Hoofdkerk te Sint-Truiden pastoor te Linde-Peer en eindelijk te Curingen, waar hij na ongeveer 28 jaar pastoorschap godvruchtig overleed den 16 December 1932, voorzien van al de genademiddelen onze Moeder de Heilige Kerk.
Bidprentje.
Schroyen Jean Hubertus °23/06/1860 Maaseik †30/04/1933 Maaseik 35445
gietijzeren grafkruis datum overlijden slecht leesbaar
gehuwd met Reulens Elisabeth
Schroyen Jeanne Marie Elise °09/05/1909 Maaseik (Heppeneert) †21/12/1943 Maaseik (Heppeneert) 3056
geboren te Heppeneert den 9 Mei 1909 en aldaar zeer godvruchtig overleden den 21 December 1943, gesterkt en getroost door de laatste H.H. Sacramenten
vader Schroyen Willem Jaak
moeder Peymen Maria Hubertina Mechtilde
gehuwd met Bekkers Hendrikus Hubertus Jacobus W.
Schroyen Joannes Jacobus Andreas °20/12/1924 Maaseik †10/01/1951 Maaseik 2710
gehuwd met Schroyen Anna Maria Gertrudis
Schroyen Johanna Maria (?) °16/02/1821 Ophoven †07/11/1870 Kinrooi 26924
zie Dao Raostj Get, jaargang 24, nummer 3, pagina 116
gehuwd met Steyvers Theodorus op 02/02/1852 te Kinrooi
Schroyen Johannes °1870 onbekend onbekend 38542
weduwnaar sinds 17/05/1944
gehuwd met Baens Cornelia
Schroyen Johannes Wilhelmus Jacobus °06/02/1897 Maaseik (Heppeneert) †21/11/1979 Rekem 6731
SCHROYEN, Johannes Wilhelm, geboren op 06-02-1897 te Heppeneert, overleden op 21-11-1979 te Rekem op 82-jarige leeftijd, begraven op 27-11-1979 te Heppeneert, echtgenoot van Bergmans Elisabeth. (bron: Het Belang van Limburg, 1979-11-24/1979-11-27)
Schroyen Joseph °1922 onbekend †1979 ?? 16447
gehuwd met Bogaerts Leopoldina
Schroyen Joseph Henri Lucien André °19/01/1925 Maaseik (Heppeneert) †10/07/1995 Maaseik 1799
Van ons ging heen een attente echtgenoot, een goede pa, een lieve opa en een uitermate eerlijke vriend. SCHROYEN, Jo, geboren op 19-01-1925 te Heppeneert, overleden op 10-07-1995 te Maaseik op 70-jarige leeftijd, begraven op 15-07-1995 te Maaseik, echtgenoot van Brauns Ludo. (bron: Het Belang van Limburg, 1995-07-13)
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schroyen André Jean Jaak (Joannes Jacobus Andreas)
moeder Schroyen Anna Maria Gertrudis
gehuwd met Brauns Ludovica Maria Ghislaine op 04/10/1955 te Antwerpen
Schroyen Josephina Maria Gertrudis °11/02/1904 Maaseik (Heppeneert) †30/07/1984 Maaseik 1864
weduwe sinds 24/01/1972 geboren te Heppeneert-Maaseik op 11 februari 1904 en godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 30 juli 1984, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Cremers en Schroyen SCHROYEN, Josephine, geboren op 11-02-1904 te Heppeneert, overleden op 30-07-1984 te Maaseik op 80-jarige leeftijd, begraven op 04-08-1984 te Aldeneik, weduwe van Cremers Jean. (bron: Het Belang van Limburg, 1984-08-02)
Bidprentje.
gehuwd met Cremers Jean Theodore Hubert op 20/08/1932 te Maaseik
Schroyen Jozef °11/11/1925 Gruitrode †21/04/1986 Duffel 29831
SCHROYEN, Jozef, geboren op 11-11-1925 te Gruitrode, overleden op 21-04-1986 te Duffel op 60-jarige leeftijd, begraven op 25-04-1986 te Kaulille, echtgenoot van Custers Odelia. (bron: Het Belang van Limburg, 1986-04-23)
gehuwd met Custers Odelia
Schroyen Jozef °26/05/1916 Maaseik (Heppeneert) †15/09/1977 Maaseik 15592
tolbeambte oudstrijder weerstander weggevoerde in de oorlog 1940-1945 geboren te Maaseik op 26 mei 1916 en in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis aldaar op 15 sepember 1977, voorzien van de Sakramenten der zieken de families Schroyen, Peymen, Deckers en Deckers SCHROYEN, Jozef, geboren op 26-05-1916 te Maaseik, overleden op 14-09-1977 te Maaseik op 61-jarige leeftijd, begraven op 20-09-1977 te Kessenich, echtgenoot van Deckers Cornelia. (bron: Het Belang van Limburg, 1977-09-17)
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schroyen Willem Jaak
moeder Peymen Maria Hubertina Mechtilde
gehuwd met Deckers Cornelia
Schroyen Jozef °22/03/1891 Maaseik (Heppeneert) †1915 Keerbergen 27565
brigadier bij het 5de kanonniers van het Belgisch leger geboren te Heppeneert den 22 Maart 1891, en den heldendood gestorven, een lach op de lippen, te Keerbergen bij Haecht, in een der roemrijkste en schrikkelijksten gevechten tegen de Duitschers. Zijne beproefde familie verliest in hem een voorbeeldigen zoon, zijne talrijke vrienden een trouwen makker, het duurbaar Vaderland een zijner beste soldaten. Om zijn gouden hart en zijn edel karakter werd hij door iedereen bemind. … De plechtige lijkdienst zal plaats hebben in de parochiale kerk van Heppeneert op Maandag den 25 April 1915, om 10 uren.
Bidprentje.
Schroyen Leon Simon Joseph °23/09/1927 Maaseik †21/09/1985 Maaseik 10512
… Leon was een fijne echtgenoot en een geweldig goede vader. Als een goede huisvader heeft hij steeds hard gewerkt voor zijn gezin. Niets was hem te veel voor zijn vrouw, kinderen en kleinkind. Daarom genoot hij tijdens zijn ziekzijn ook alle steun, liefde en zorg van zijn gezin. …
Bidprentje.
gehuwd met Dalemans Cornelia Mathilda op 10/04/1953 te Maaseik
Schroyen Maria °01/03/1929 Maaseik †06/05/1998 Maaseik 37954
weduwe sinds ? geboren te Maaseik op 1 maart 1929 en aldaar overleden op 6 mei 1998, gesterkt door het sacrament der zieken de families Vanthorre en Schroyen
Bidprentje.
gehuwd met Vanthorre Emiel
Schroyen Maria °1900 onbekend onbekend 48278
overleden vóór 1977
gehuwd met Moonen Jacobus
Schroyen Maria Catharina Hubertina °09/10/1899 Maaseik †23/06/1972 Maaseik 28574
weduwe sinds 22/01/1966 lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen geboren te Maaseik de 9 oktober 1899 en aldaar overleden in het Sint-Jozefziekenhuis de 23 juni 1972, voorzien van het Sakrament der zieken de families Schroyen en Vleeschouwers SCHROYEN, Maria Catharina Hubertina, geboren op 09-10-1899 te Maaseik, overleden op 23-06-1972 te Maaseik op 72-jarige leeftijd, begraven op 28-06-1972 te Kinrooi, weduwe van Vleeschouwers Henricus Hubertus. (bron: Het Belang van Limburg, 1972-06-26)
Bidprentje.
gehuwd met Vleeschouwers Henricus Hubertus
Schroyen Maria Elisabeth Hubertine °04/12/1874 Maaseik †13/06/1962 Maaseik (Ven) 26703
weduwe sinds ?
Bidprentje.
gehuwd met Niessen Jan Frans
Schroyen Maria Gertrudis °25/03/1873 Maaseik †30/08/1972 Rotem 15594
weduwe sinds ? geboren te Maaseik op 25 maart 1873 en godvruchtig overleden te Rotem op 30 augustus 1972, voorzien van de laatste HH. Sakramenten de families Schroyen en Swinnen
Bidprentje.
gehuwd met Swinnen Peter Jan
Schroyen Maria Gertrudis Theresia Isabella °02/12/1882 Maaseik (Heppeneert) †21/06/1957 Maaseik (Heppeneert) 30766
lid van de bond van het Heilig Hart, de aartsbroederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Rust en andere godvruchtige genootschappen van de parochie geboren te Heppeneert-Maaseik, 2 december 1882, en aldaar godvruchtig in de Heer overleden, 21 juni 1957, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en de Pauselijke Zegen de families Schroyen, Sevrijns en Nelissen … Zij was er fier op het erf te bewonen waar vroeger in ongure tijden het genadebeeld tegen vernieling werd gevrijwaard. …
Bidprentje en rouwbrief.
Schroyen Maria Helena °01/10/1810 Kessenich †24/08/1867 Kinrooi 31313
zie het tijdschrift "Dao raostj get" van 15/06/2000 (jaargang 19, nr. 2), pagina 69 zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina 169
vader Schroyen Jan Mathijs
moeder Voorter Petronella
gehuwd met Teuwen Jan Mathijs op 07/09/1827 te Hunsel (NL)
Schroyen Maria Margaretha °12/04/1856 Kinrooi †02/10/1919 Kinrooi 25608
zeer godvruchtig overleden te Kinroy den 2den October 1919, na eene langdurige ziekte met de grootste verduldigheid verdragen en voorzien van de Genademiddelen onze Moeder de Heilige Kerk. De plechtige begrafenis heeft plaats gehad in de parochiekerk van Kinroy op Zaterdag 4den October om 10 uren.
Bidprentje.
gehuwd met Theybers Willem Andries op 20/04/1882 te Kinrooi
Schroyen Mathieu °21/09/1919 Bocholt †28/11/1987 Gruitrode 41817
SCHROYEN, Mathieu, geboren op 21-09-1919 te Bocholt, overleden op 28-11-1987 te Gruitrode op 68-jarige leeftijd, begraven op 03-12-1987 te Gruitrode, echtgenoot van Corstjens Elisa. (bron: Het Belang van Limburg, 1987-12-01)
gehuwd met Corstjens Elisa
Schroyen Mathijs Albert °15/01/1917 Kinrooi †23/05/1940 Zelzate 45729
Mathijs Albert Schroyen, zoon van Pieter Joannes Hubertus Schroyen en Maria Cornelia Baens de dierbare overledene werd geboren te Kinrooi 15 Januari 1917 en voor het Vaderland gesneuveld te Zelzate op 23 Mei 1940, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden begraven te Zelzate
vader Schroyen Johannes
moeder Baens Cornelia
Schroyen Mia °30/03/1929 Maaseik †26/06/2001 Leuven 5343
bestuurslid van K.V.L.V. overleden in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven
Bidprentje.
gehuwd met Willekens Theodoor
Schroyen Michel °10/05/1910 Neeroeteren †12/02/1964 Neeroeteren 18147
oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945 godvruchtig overleden te Neeroeteren op 12 februari 1964, voorzien van de laatste HH. Sakramenten de families Schroyen, Bamps, Dalemans en Heijmans
Bidprentje.
gehuwd met Dalemans Mathilda
Schroyen Peter Joannes °13/10/1897 Kinrooi †12/03/1986 Maaseik 20548
weduwnaar sinds ? lid van de bond van gepensioneerden erelid van schutterij Sint-Martinus Kinrooi geboren te Kinrooi op 13 oktober 1897 en godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 12 maart 1986, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Schroyen, Baens, Fiddelaers en Quix
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schroyen Johannes
moeder Baens Cornelia
gehuwd met Fiddelaers Maria Catharina
Schroyen Piet °14/01/1931 Hasselt †22/01/1976 Waterschei 50032
SCHROYEN, Piet, geboren op 14-01-1931 te Hasselt, overleden op 22-01-1976 te Waterschei op 45-jarige leeftijd, begraven op 27-01-1976 te Opglabbeek, echtgenoot van Paumen Denise. (bron: Het Belang van Limburg, 1976-01-26)
gehuwd met Paumen Denise
Schroyen Pieter °06/07/1893 Molenbeersel †02/04/1978 Eksel 27662
weduwnaar sinds ? lid van verschillende godvruchtige genootschappen lid van de bond van gepensioneerden oudstrijder - vuurkruiser - oorlogsinvalide 1914-1918 vereerd met het kruis van Officier in de Kroonorde met gulden zwaarden, Vuurkruisen en Oorlogskruis met Palm godvruchtig overleden te Eksel
Bidprentje.
gehuwd met Leeters Maria
Schroyen Pieter Michel °13/08/1922 Kinrooi †05/07/1957 Leut 35629
weduwnaar in het 1ste huwelijk van mevrouw Marie-Thérèse Teuwen sinds 16/01/1956 echtgenoot in het 2de huwelijk van mevrouw Mathilde Schurgers lid van het Sint-Jozefspriesterwerk en van de Voortplanting des Geloofs geboren te Kinrooi de 13 augustus 1922 en na een pijnlijk ongeval bijna schielijk overleden te Leut op 5 juli 1957, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
Bidprentje.
vader Schroyen Peter Joannes
moeder Fiddelaers Maria Catharina
gehuwd met Schurgers Mathilde
gehuwd met Teuwen Maria Thérèse
Schroyen Willem Jaak °31/03/1873 Maaseik (Heppeneert) †02/06/1957 Maaseik (Heppeneert) 39124
weduwnaar sinds 12/07/1953
gehuwd met Peymen Maria Hubertina Mechtilde
Schuermans Bartholomeus °1898 onbekend onbekend 23472
weduwnaar sinds 27/10/1933
gehuwd met Baens Maria Elisabeth
Schuermans Désiré °17/02/1913 Bocholt †15/11/1991 Genk 38913
lid van de bond van gepensioneerden hij werd geboren te Bocholt op 17 februari 1913 en is overleden te Genk op 15 november 1991, voorzien van de Heilige Sakramenten der zieken de families Schuermans, Crijns, Schepers en Jaeken
Bidprentje.
gehuwd met Crijns Elisa
Schuermans Emile °1920 onbekend onbekend 48186
overleden vóór 2011
gehuwd met Braeken Mia
Schuermans Henricus °1883 onbekend onbekend 42271
weduwnaar sinds 09/04/1957
gehuwd met Dreesen Maria Aldegonda
Schuermans Jan °22/10/1940 Bocholt †04/03/1995 Neerpelt 20899
beheerraadslid van de V.B.M. Motorsportvereniging overleden in de Heilig Hartkliniek te Neerpelt de families Schuermans, Ruttens, Gabriëls en Kuppens
Bidprentje.
vader Schuermans Lambert
moeder Gabriëls Angelina
gehuwd met Ruttens Lucienne
Schuermans Joseph François °1895 onbekend 18258
overleden vóór 1983
gehuwd met Hoedemaekers Marguerite
Schuermans Lambert °1902 onbekend onbekend 41371
overleden vóór 1986
gehuwd met Boonen Elisabeth
Schuermans Maria Elisabeth °26/12/1905 Bocholt †13/01/1999 Bree 28534
zij werd geboren te Bocholt op 26 december 1905 en is onverwacht overleden in het ziekenhuis te Bree op 13 januari 1999, gesterkt door het Heilig Sacrament van de zieken de families Schuermans en Knoors SCHUERMANS, Betje, geboren op 26-12-1905 te Bocholt, overleden op 13-01-1999 te Bree (ziekenhuis) op 93-jarige leeftijd, echtgenote van Knoors Karel. Foto.
gehuwd met Knoors Karel Martinus
Schuermans Maria Gertrude Elisabeth °28/04/1914 Bocholt †15/06/1994 Bocholt 24807
weduwe sinds 15/11/1965 lid van de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg geboren te Bocholt op 28 april 1914 en aldaar in de Heer ontslapen op 15 juni 1994, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Schuermans en Paredis
Bidprentje.
gehuwd met Paredis Henricus Mathias op 18/05/1935 te Bocholt
Schuermans Mathieu °01/07/1903 Bocholt †16/01/1989 Neerpelt 49136
weduwnaar sinds ? erelid van de Jagersbond Veldhoven lid van de bond van gepensioneerden geboren te Bocholt op 1 juli 1903 en godvruchtig overleden in de Heilig Hartkliniek te Neerpelt op 16 januari 1989, voorzien van de Heilige Sacramenten der zieken de families Schuermans, Vandijck, Schepers en Dreesen
Bidprentje.
gehuwd met Vandijck Anna
Schuermans Mathieu (Dr.) °05/02/1932 Bocholt †23/05/2002 Maaseik 7934
huisarts, Ridder in de Kroonorde, Ere-reserve Kapitein-Commandant, Lid Kerkfabriek, Lid Beheerrraad VCLB Limburg, Lid Beheerraad Lokaal Overlegcomité VCLB, Lid Inrichtende Macht Sint-Augustinus Institituut, Lid Inrichtende Macht Heilig-Hart, Lid Schoolcomitée Vrije Basisschool, gewezen gemeenteraadslid, lid beheerraad KSK Bree, plaatsvervangend lid Orde van Geneesheren, lid Contractencommissie Orde van Geneesheren, penningmeester Huisartsenkring Bree, ex-praeses Breeënsia omringd door ons allen overleden in het ziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Kuipers Mia
Schuermans Mia °30/12/1943 Bocholt †20/01/2003 Bocholt 11321
Bidprentje.
gehuwd met Corstjens Adriaan
Schuermans Michel °06/10/1910 Bocholt †05/02/2000 Bocholt 23786
weduwnaar sinds ? krijgsgevangene in Duitsland werkte daarna 40 jaar in Overpelt-fabriek hij werd geboren te Bocholt op 6 oktober 1910 en is overleden in het rusthuis De Voorzienigheid te Bocholt op 5 februari 2000, voorzien van de Heilige Sacramenten der zieken de families Schuermans en Kenis
Bidprentje.
gehuwd met Kenis Mina
Schuermans Ralf °14/02/1980 Maaseik †01/07/2001 Lanaken (verkeersongeval) 5360
Schuermans Wilhelmus °24/09/1897 Bocholt †16/10/1967 Genk 8388
gehuwd met Alen Maria Coletta op 16/10/1967 te Genk
Schuljin Pieter °1913 onbekend 25772
overleden vóór 1992
gehuwd met Vaesen Philomena
Schülmeesters Balthazar Joseph H. °14/05/1908 Maaseik †22/08/1981 Maaseik 2714
erelid van Zaal Van Eyck geboren te Maaseik op 14 mei 1908 en aldaar overleden in het Sint-Jozefziekenhuis op 22 augustus 1981, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Schülmeesters en Vanderkruys Na een vrij langdurig ziekbed is Balt van ons heengegaan. Meer dan vijftig jaar was hij de trouwe echtgenoot en zorgzame vader, de eenvoudige en goede man, die alleen maar vrienden had. … Meer dan veertig jaar was hij de puntelijke en toegewijde medewerker in zaal Van Eyck, waar hij niet weg te denken was. 't Was voor hem een stuk van zijn leven. …
Bidprentje.
gehuwd met Vanderkruys Elisabeth Anna Helena op 01/03/1930 te Maaseik
Schulmeesters Marie Adèle °20/07/1879 Maaseik †07/08/1928 Maaseik 39036
geboren te Maeseyck, den 20 Juli 1879 en aldaar godvruchtig overleden, den 7 Augustus 1928, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
Bidprentje.
gehuwd met Snijkers Ferdinand Hubert
Schulpen Anna °1903 onbekend 15702
gehuwd met Sodermans Albertus Eugenius Hubertus
Schulpen Anna Helena °23/10/1891 Stokkem †11/12/1988 Maaseik 2716
weduwe sinds 14/04/1971 Ofschoon zij een hoge ouderdom mocht bereiken, ging zij te vroeg van ons heen. Met pijn in ons hart danken wij God want 'mo' was een mens om van te houden. …
Bidprentje.
gehuwd met Hellings Leonard Raymond op 27/01/1923 te Maaseik
Schulpen Anna Maria °1759 onbekend onbekend 10517
10 kinderen
gehuwd met Schoufs Jacobus
Schulpen Brigitta °1815 Maaseik onbekend 48339
geboren te Maaseik omstreeks 1815
vader Schulpen Jacobus Henri Jacques
moeder Steyvers Maria Aldegondis
gehuwd met Paradijs Jacobus
Schulpen Catharina Elisabeth °07/05/1827 Maaseik onbekend 48338
geboren te Maaseik op 7 mei 1827 om 03u00
vader Schulpen Jacobus Henri Jacques
moeder Steyvers Maria Aldegondis
Schulpen Elisabeth °07/05/1827 Maaseik (Aldeneik) †25/10/1910 Maaseik 10637
gehuwd met Raetschelders Adam te Maaseik
Schulpen Elisabeth °1923 onbekend 19687
overleden vóór 2003
gehuwd met Daelemans Albert (Bert)
Schulpen Ferdinand °06/08/1897 Stokkem †10/04/1989 Maaseik 2722
weduwnaar sinds 10/03/1970 overleden te Maaseik op 10 april 1989 gesterkt door het sakrament der zieken de families Schulpen en Raets Eens je zo oud bent geworden is elke dag waarop je nog mag leven een geschenk.
Bidprentje.
gehuwd met Raets Maria Elisabeth op 05/10/1918 te Maaseik
Schulpen Gertrude °03/07/1917 Maaseik †17/02/1984 Bree 9335
weduwe sinds 1975 zij werd geboren te Maaseik op 3 juli 1917 en overleed te Bree op 17 februari 1984, gesterkt door de laatste Heilige Sacramenten de families Schulpen en Anthonissen … vanop haar vertrouwde plekje in eigen huis is zij heengegaan naar pa, een laatste reis waarnaar zij haar verlangen zo dikwijls openlijk uitsprak na diens aardse afscheid zoon René, schoondochter Rosanne kleinkinderen Hannelore en Monique
Bidprentje.
gehuwd met Anthonissen Henry
Schulpen Hendrik °11/06/1887 Beegden (NL) †10/05/1948 Maaseik 10274
geboren te Beegden 11 Juni 1887 en na een droevig ongeval overleden te Maaseik 10 Mei 1948 de familie Schulpen
Bidprentje.
Schulpen Hendrik Jozef °01/01/1885 Beegden (NL) †20/07/1966 Maaseik 9337
lid van de christelijke bond van gepensioneerden godvruchtig overleden te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Schroyen Maria Gertrudis
Schulpen J. °1846 onbekend †1924 onbekend 49711
dochter Anna Schulpen °1901 † 1940
gehuwd met Dirks A.
Schulpen Jacobus Henri Jacques °18/12/1776 Roosteren †10/08/1831 Maaseik 4459
in het Venne veerman op de Maas in 1821 gedoopt te Roosteren op 18 december 1776 getuigen: Adolphus Schulpen loco Frans Jacob Schulpen en Joanna Weenen gehuwd te Maaseik op 14 mei 1809 getuigen: Christianus Kreemers en Brigitte Steijvers
vader Schulpen Jean Lambert
moeder Goormans Catherina
gehuwd met Steyvers Maria Aldegondis op 13/05/1809 te Maaseik
Schulpen Jean °30/06/1885 Maaseik †24/09/1938 Leuven 52031
gepensioneerd adjudant van het 13de artilerie oudstrijder en oorlogsinvalide 1914-1918 geboren te Maeseyck, den 30 Juni 1885, en godvruchtig overleden te Leuven, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, den 24 September 1938 de families Schulpen en Van Spaendonck
Bidprentje.
gehuwd met Van Spaendonck Anna
Schulpen Josefina °29/05/1882 onbekend †03/03/1930 onbekend 27434
gehuwd met Colson Louis Jozef Victor
Schulpen Leentje °26/05/1898 Maaseik †11/02/1968 Maaseik 25219
zij was eenvoudig ze was blijmoedig ze was goed zo zullen we haar gedenken
Bidprentje.
gehuwd met Daelemans Antoine
Schulpen Maria °01/10/1912 Maaseik (Aldeneik) †20/02/1959 Aldeneik Maaseik 6025
lid van de K.A.V., het Sint-Jozefswerk en de Voortplanting des Geloofs geboren te Aldeneik, 1 oktober 1912 en aldaar, na een kortstondige ziekte, zachtjes in de Heer ontslapen, 20 februari 1959, in extremis voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Janssen en Schulpen
Bidprentje.
gehuwd met Janssen Renier te Maaseik
Schulpen Maria Anna °29/06/1799 Roosteren (NL) †14/09/1878 Ophoven 40697
zie het tijdschrift 'Dao roastj get' van 15 maart 2008, pagina 33
gehuwd met Vankerkom Joannes Evangelist op 26/05/1830 te Ophoven
Schulpen Maria Elisabeth °08/12/1888 Grevenbicht (NL) †05/04/1915 Grevenbicht (NL) 26367
uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 79
gehuwd met Pernot Johannes Wilhelmus in 1914
Schulpen Maria Josephina Isabella °22/06/1894 Maaseik †16/01/1983 Maaseik 4816
weduwe sinds 27/07/1982 in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 16 januari 1983 de families Janssen en Schulpen
Bidprentje.
gehuwd met Janssen Achille Louis Joseph Ferdinand M. op 07/02/1920 te Maaseik
Schulpen Maria Sibilla °20/03/1892 Maaseik (?) †28/04/1947 Maaseik 2860
gehuwd met Brouns Jacob Jan
Schulpen Maria Theresia °30/07/1821 Maaseik †28/09/1888 Maaseik 4458
geboren te Maaseik op 30 juli 1821 om 02u00, gedoopt te Maaseik op 30 juli 1821, getuigen: Leonardus Vanistendael en Maria Gertrudis Hausmans
vader Schulpen Jacobus Henri Jacques
moeder Steyvers Maria Aldegondis
gehuwd met Leyen Ferdinand op 28/09/1842 te Maaseik / Aldeneik
Schulpen Mathilde Josephine Hubertine °22/08/1895 Maaseik †17/05/1928 Maaseik 39231
geboren te Maeseyck, den 22 Augustus 1895, en aldaar overleden den 17 Mei 1928, gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk … In waarheid en dat is onze troost, zij was een kind voor hare moeder, eene echtgenoote voor haar man, eene moeder voor haar kind. Zij was op de lippen van eenieder; zij is gestorvene en toch zij leve. …
Bidprentje.
gehuwd met Heymans Hendrik Hubert
Schulpen Nelly Marie Eugenie °11/07/1934 Maaseik †06/11/1973 Genk 2173
herbergierster schielijk overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk de families Schulpen, Latour, Vanderlinden en Vanwijck huwelijksdatum: 13/10/1954 ? uit het parenteel van Gerardus van Wijck (°1655) - pagina 28
Bidprentje en rouwbrief.
vader Schulpen Willem Gerard
moeder Vanderlinden Maria Hubertina
gehuwd met Latour Jean François Marie H. op 12/11/1954 te Maaseik
Schulpen René Odile Jan Mathieu °25/06/1940 Maaseik (Aldeneik) †16/12/1962 Gruitrode 9339
lid van de bond van het Heilig Hart lid van de schutterij Sint-Hubertus in een brandende auto te Gruitrode plots de dood ingegaan samen met Gerard Hamers op 16 december 1962 de families Schulpen en Bussels
Bidprentje.
vader Schulpen Theodorus
moeder Bussels Maria Catharina Herlindis
Schulpen Robert °09/07/1965 Roosteren (NL) †16/05/1992 Amsterdam 48028
beroep: vleesgrossier Op 9 juli 1965 werd hij geboren te Roosteren, na een kortstondige ziekte overleed hij in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis te Amsterdam op 16 mei 1992. Na een plechtige afscheidsdienst in de parochiekerk te Pey, werd hij op 21 mei te ruste gelegd op het kerkhof aldaar. de families Schulpen, Royakkers en Van Buggenum
Bidprentje.
gehuwd met van Buggenum Marion te partners
Schulpen Sibbyla °07/05/1881 Maaseik (?) †17/10/1948 Maaseik (?) 4812
gehuwd met Amendt Jacques
gehuwd met Langers Pierre
Schulpen Sophia °23/10/1894 Ophoven †26/09/1974 onbekend 36132
zij werd geboren op 23 oktober 1894 te Ophoven en is overleden op 26 september 1974, voorzien van het Heilig Sacrament van de zieken begraven op 1 oktober 1974 op het kerkhof te Papenhoven-Grevenbicht
Bidprentje.
gehuwd met Ruber Theodoor
Schulpen Theodoor Joannes Hubertus °13/11/1907 Maaseik †01/12/1966 Maaseik 47334
ondervoorzitter van de B.S.P. gewest Maaseik geboren te Maaseik op 13 november 1907 en aldaar in de Heer overleden op 1 december 1966, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten de families Schulpen en Vandeninden
Bidprentje.
gehuwd met Vandeninden Maria Josephina
Schulpen Theodorus °05/01/1915 Maaseik (Aldeneik) †24/11/1964 Maaseik 1802
gepensioneerd mijnwerker lid van de bond van het Heilig Hart, het zangkoor, Sint-Barbaragilde en de kristelijke bond van gepensioneerden godvruchtig overleden te Aldeneik … Gedurende de lijdensweg van de laatste twee jaren, nog verzwaard door het plotse verlies van uw oudste zoon René, hebt ge, niettegenstaande uw fel temperament willen berusten in uw zware ziekte en in stilte gebeden. …
Bidprentje.
gehuwd met Bussels Maria Catharina Herlindis te Maaseik
Schulpen Willem Gerard °10/11/1893 Stokkem †25/02/1966 Maaseik 2393
gehuwd met Vanderlinden Maria Hubertina
Schumacher Ida Catharina Hubertina Maria °09/09/1893 Venlo (NL) †24/04/1944 Bree 47603
geboren te Venlo, den 9 September 1893 en te Bree, den 24 April 1944 ontslapen in den Heer, na verkwikt te zijn door het Heilig Oliesel en gesterkt door de Heilige Reisspijze … Gedenkt mijne lessen en de woorden voor ik afscheid nam. Bidt voor mij, ik gaf u toch alles, wat ik geven kon. Gij, mijn oudste zoon, wordt niet alleen een vroom, maar heilig priester. Bij uw eerste Heilige Mis sta ik als engel bij uw altaar; denk aan uwe moeder. Gij, dierbare broer en zuster en familieleden, ik was u lief, bidt voor mij.
Bidprentje.
gehuwd met Pijls Eduard
Schumers Gertrude °1860 Maaseik (Aldeneik) onbekend 11946
weduwe sinds 25/09/1936 haar vader Hubert Schumers was pachter op Nuchelenhof, dat eigendom was van ridder Charles Moreau de Bellaing zijn echtgenote; het echtpaar Schroé-Schumers kocht in 1918 Nuchelenhof met 29 ha weide- en akkerland van de familie Moreau de Bellaing. zie de Maaseikenaar, jaargang XLIV, 2013, nr. 4, pagina's 221-222
gehuwd met Schroé Henricus Hubertus
Schumers Maria °05/02/1871 Maaseik (Aldeneik) †26/03/1937 Millen 42832
lid van de genootschappen: Heilig Hart, Heilige Franciscus Salesius, van de Derde Orde, enz. geboren te Aldeneik-Maaseik den 5 Februari 1871 en overleden te Millen, den 26 Maart 1937, voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden Op Goeden Vrijdag, om 3 uur, op de zelfde uur als mijn Zaligmaker voor mij aan het kruis stierf, heb ik mijn ziel in de handen van mijn Hemelschen Vader wedergeschonken. … Mijn echtgenoot en talrijke kinderen tot wederziens hier boven !
Bidprentje.
gehuwd met Coenegrachts Paulus
Schumers Maria Ida °01/12/1862 Maaseik (Aldeneik) †17/11/1918 Maaseik (Aldeneik) 32222
lid van den Levenden Rozenkrans zeer godvruchtig in den Heer ontslapen te Aldeneyck den 17 November 1918 Zij ook, helaas ! heeft plaats genomen in de rij der slachtoffers van den oorlog. De berooving van hare vrijheid, de wreede scheiding van hare eveneens gekerkerde echtgenoot en kinderen; het pijnlijk verlies van een dezer in het hospitaal te Tongeren, maandenlange lichamelijke en zedelijke smarten hebben haar gevoelig moederhart dermate doen bloeden, dat aan hare reeds verzwakte gezondheid thans de genadeslag gegeven is ! Met den heiligen man Job mocht de dierbare overledene in waarheid uitroepen: de Heer heeft mij niet gespaard ! Troost u, beminde echtgenoot en kinderen ! Ik ben altijd met Gods wil tevreden geweest. In vrede is zij gestorven, want tijdens haar leven had zij zoo goed de woorden van de H. Schriftuur begrepen. Deel uw brood met den hongerige en open uw huis voor den arme en voor degene die niet weet waar eene schuilplaats vinden. …
Bidprentje.
gehuwd met Bartels Gerardus
Schurgers Anna Mechtildis °05/06/1884 Dilsen †18/10/1964 Dilsen 40007
weduwe sinds ? lid van het Marialegioen, de Voortplanting des Geloofs en andere godvruchtige genootschappen geboren te Dilsen, de 5 juni 1884 en in de Heer ontslapen aldaar de 18 oktober 1964, voorzien van de laatste H.H. Sakramenten de families Daemen, Schurgers, Bouten en Op't Eynde
Bidprentje.
gehuwd met Daemen Jan Mathijs
Schurgers Hans Hendrik °1926 onbekend onbekend 33685
overleden vóór 2006
gehuwd met Matthey Helena Maria
Schurgers Jean °19/12/1949 Maaseik †25/11/1990 Lanklaar 6838
schatbewaarder van hengelclub "De Goudvis"
Bidprentje.
gehuwd met Dubois Jacqueline te ?
Schurgers Jean °21/05/1915 Lanklaar †18/07/1985 Lanklaar 8116
SCHURGERS, Jean, geboren op 21-05-1915 te Lanklaar, overleden op 18-07-1985 te Lanklaar op 70-jarige leeftijd, begraven op 23-07-1985 te Lanklaar, echtgenoot van Hoeven Maria. (bron: Het Belang van Limburg, 1985-07-20)
gehuwd met Hoeven Maria
Schurgers Joannes Martinus °1878 onbekend 22557
overleden vóór 1952
gehuwd met Hermans Catharina Elisabeth
Schurgers Lambertus °17/11/1897 Ophoven †29/05/1972 Genk 24732
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
Bidprentje.
gehuwd met Stieners Maria Elisabeth
Schurgers Maria °19/07/1907 Dilsen †16/12/1992 Maasmechelen 50620
weduwe sinds 07/11/1984 SCHURGERS, Maria, geboren op 19-07-1907 te Dilsen, overleden op 16-12-1992 te Maasmechelen op 85-jarige leeftijd, begraven op 21-12-1992 te Dilsen, weduwe van Keymis Antoon. (bron: Het Belang van Limburg, 1992-12-19)
gehuwd met Keymis Antoon
Schurgers Marie Agnes °1882 onbekend onbekend 42125
weduwe sinds 26/10/1962
gehuwd met Fabry Jozef André Mathieu
Schurgers Martin °16/10/1919 Dilsen †03/12/1980 Lanaken 22676
SCHURGERS, Martin, geboren op 16-10-1919 te Dilsen, overleden op 03-12-1980 te Lanaken op 61-jarige leeftijd, begraven op 06-12-1980 te Maasmechelen, echtgenoot van Stinkens Maria. (bron: Het Belang van Limburg, 1980-12-04)
gehuwd met Stinkens Maria
Schurgers Mathieu °24/12/1949 Lanklaar †01/08/2003 Dilsen-Stokkem 14362
erevoorzitter van de K.V. De Bleumbekskes lid van de Limburgse zelfhulpgroep van gelaryngectomeerdenµ in de Heer overleden te Dilsen-Stokkem
Bidprentje.
gehuwd met Jeurissen Maddy
Schurgers Mathilde °02/01/1927 Dilsen †13/01/1988 Genk 38954
weduwe van Pieter Schroyen sinds 05/07/1957 SCHURGERS, Maria Mathilde, geboren op 02-01-1927 te Dilsen, overleden op 13-01-1988 te Genk op 61-jarige leeftijd, begraven op 16-01-1988 te Rotem, weduwe (1) van Schroyen Pieter, echtgenote (2) van Scheepers Jan. (bron: Het Belang van Limburg, 1988-01-14)
gehuwd met Schroyen Pieter Michel
Schurmans Helena °1928 onbekend onbekend 44134
overleden vóór 2005
gehuwd met Verheyen Henri
Schuts Louis °1900 onbekend 15459
gehuwd met Cardinaels Cornelia in 1925
Schutters Albert °02/06/1914 Rekem †23/01/2005 Lanaken 42314
weduwnaar sinds 1993 gewezen werkplaatsleider aan de V.I.T.O. Hoogstraten lid van het lentekoor van K.B.G. Rekem hij werd geboren te Rekem op 2 juni 1914 en is in de Heer overleden in Huize Sint-Anna te Lanaken op 23 januari 2005, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Schutters en Wevers
Bidprentje.
gehuwd met Wevers Katrien
Schutters Catho °03/10/1910 Bocholt †14/05/2005 Bocholt 24917
weduwe sinds 14/10/1994 na een korte ziekte overleden in het woon- en zorgcentrum "De Voorzienigheid" te Bocholt
gehuwd met Jaeken Mathieu
Schutters Dorothea °29/01/1878 Bocholt †25/06/1943 Lozen (Bocholt) 43093
weduwe sinds ? lid van den bond van het Heilig Hart welke geboren te Bocholt, den 29 Januari 1878 zachtjes in den Heer ontsliep te Loozen den 25 Juni 1943, meermalen gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de families Schutters en Boonen
Bidprentje.
gehuwd met Boonen Martinus
Schuurmans Bartholomeus °16/12/1847 Gruitrode †14/02/1934 Achel 45344
weduwenaar van Adriana Cauwenberg en van Joanna Van Outsel geboren te Gruitrode den 16 December 1847 en godvruchtig overleden te Achel den 14 Februari 1934
Bidprentje.
gehuwd met Van Outsel Joanna
gehuwd met Cauwenberg Adriana
Schuurmans Cor °1924 onbekend †1976 onbekend 45675
gehuwd met Vangerven Paulina
Schuurmans Jaak °22/10/1921 Neeroeteren †13/08/2005 Blankenberge 26096
gewezen brigade-commandant van de Rijkswacht weggevoerde en werkweigeraar 1940-1945 godvruchtig overleden in het Koningin Fabiolaziekenhuis te Blankenberge
gehuwd met Deckers Paula
Schuurmans Jan °06/08/1922 Achel †29/09/2002 Achel 12943
lid van K.B.G. en van Ziekenzorg Toen wij op zondag zagen hoe jij daar zo rustig lag verlost van pijn, verlost van angst want voor de door zijn wij 't bangst. Die angst voor de door is niet verdiend, hij heeft gehandeld als een vriend. Hij heeft je zacht in slaap gesust geen pijn, geen angst, tenslotte … rust.
Bidprentje.
gehuwd met Sak Bertha
Schuurmans Maria °05/07/1914 Elen †26/10/1996 Neerpelt 20550
lid van de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg geboren te Elen op 5 juli 1914 en overleden in het Mariaziekenhuis te Neerpelt op 26 december 1996, gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk de families Schuurmans-Geusens en Vandeweyer-Vlassaks
Bidprentje.
gehuwd met Vandeweyer Harry
Schwillens Charel °1924 onbekend †1989 onbekend 49678
gehuwd met Drijkoningen Alda
Schwillens Christina °1915 onbekend onbekend 15910
weduwe sinds 24/08/1973
gehuwd met Truyen Frans Hendrik
Schwillens Hendrik °23/07/1917 Gruitrode †14/11/2004 Genk 22060
weduwnaar sinds 13/05/2000 thuis overleden te Genk Termien
gehuwd met Jambon Maria Louisa
Schwillens Louis °28/06/1914 Gruitrode †06/07/1986 Bree 25011
weduwnaar sinds ? godvruchtig overleden te Bree de families Schwillens, Habex en Gielen
Bidprentje.
gehuwd met Habex Agnes
Schwillens Margaritha Helena °12/07/1867 Gruitrode †19/09/1917 Gruitrode 49040
geboren te Gruitrode op 12 juli 1867 en op 50-jarige leeftijd overleden te Gruitrode op 19 september 1917
gehuwd met Creemers Peter Jacob op 15/02/1903 te Gruitrode
Schyns Mathilde Louise Françoise °28/03/1897 Andrimont †09/03/1929 Verviers 48452
gehuwd met Klaps Heinrich op 19/07/1923 te Verviers
Scott Eugène Jacques Joseph °25/04/1910 Maaseik †17/08/1974 Rekem 796
vader Scott Theodore
moeder Paumen Philomena Maria Elisabeth
Scott Georges Pierre Guillaume Theo °17/08/1904 Maaseik †21/03/1976 Maaseik 797
overleden vóór 2002
vader Scott Theodore
moeder Paumen Philomena Maria Elisabeth
gehuwd met Deluyker Mathilde Louise Malvine op 29/10/1946 te Maaseik
Scott Josée °01/01/1921 Maaseik †01/01/1923 Maaseik 27104
vader Scott Theodore
moeder Paumen Philomena Maria Elisabeth
Scott Maria Adrienne Antoinette °01/09/1905 Maaseik †28/01/1976 Maaseik 800
geboren te Maaseik op 1 september 1905 en aldaar godvruchtig overleden op 28 januari 1976, voorzien van de Sacramenten der zieken de families Scott, Schoofs, Paumen en Goyens
Bidprentje en rouwbrief.
vader Scott Theodore
moeder Paumen Philomena Maria Elisabeth
gehuwd met Schoofs Pierre Hubert Paul op 27/09/1932 te Maaseik
Seegers Guillaume °04/07/1921 Maaseik †15/07/2002 Lanaken 29608
lid van Ziekenzorg en van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Maaseik op 4 juli 1921 en overleden in het ziekenhuis te Lanaken op 15 juli 2002, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Seegers, Ceyssens, Wolfs en Huskens 4 kinderen: Marie-Louise, Jacky, Gerard en Mathieu Seegers
Rouwbrief.
vader Segers Mathijs
moeder Wolfs Margaretha
gehuwd met Ceyssens Christine
Seegers Josephina °13/07/1886 Wittem †09/10/1946 Maaseik 5927
weduwe van Henri Vankerkom en echtgenote van Pierre Dirkx godvruchtig in den Heer overleden te Maaseik 9 October 1946, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten Mijn liefste kleinkind, appel van mijn oog, blijf braaf en leef zoo, dat ik altijd fier op u kan zijn. ...
Bidprentje.
gehuwd met Dirkx Pierre
gehuwd met Vankerkom Henri
Seerden Anna °1918 onbekend onbekend 20976
overleden vóór 1998
gehuwd met Beijnsberger Albert
Seerden Christina °07/06/1919 Molenbeersel †28/03/1947 Molenbeersel 19823
geboren te Molenbeersel den 7 Juni 1919 en aldaar godvruchtig in den Heer overleden den 28 Maart 1947, voorzien van de Heilige Sacramenten … Dierbare ouders, broeders, zuster, aanvaard met gelatenheid het zware offer dat de goede God van u vraagt. Ziet op naar den hemel, eenmaal zullen wij elkander wederzien om nooit meer te scheiden.
Bidprentje.
Seerden Josephus Hendrikus °27/09/1922 Molenbeersel †09/03/1975 Maaseik 454
lid van de katholieke werkliedenbond vroom in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Lambrechts Hubertina Sibilla op 11/08/1951 te Maaseik
Seerden Maria Catharina °1903 onbekend onbekend 34334
overleden vóór 1984
gehuwd met Creemers Peter Johannes
Seerden Mathieu °1917 onbekend †1994 onbekend 37311
gehuwd met Drijkoningen Elisabeth
Seerden Theo °19/01/1884 Weert (NL) †13/08/1965 Sint-Truiden 19824
weduwnaar sinds ? lid van de Bond van het Heilig Hart, Voortplanting des Geloofs, Sint-Pieters Liefdewerk in de Heer ontslapen te Sint-Truiden
Bidprentje.
gehuwd met Verheyden Jacomina
Seerden Yyyyyyy °1900 onbekend onbekend 32655
gehuwd met Cuypers Xxxxx (stamvader)
Segers Agnes °23/08/1905 Maaseik †06/04/1978 Halle 5374
weduwe sinds 15/05/1976 vredig in de Heer ontslapen in de Sint-Mariakliniek te Halle de families Segers, Croonenberghs, Hacken en Smeets
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Wilhelmus
moeder Hacken Maria Theresia Antoinette
gehuwd met Croonenberghs Mathieu te Maaseik
Segers Albert °19/02/1919 Kleine-Brogel †17/02/2003 Hasselt 50313
emeritus Omloop Zolder geboren te Kleine-Brogel op 19 februari 1919 en overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 17 februari 2003, voorzien van het Sacrament van de zieken de families Segers en Geurts
Bidprentje.
gehuwd met Geurts Julienne
Segers Albert °28/03/1915 Opitter †07/12/1987 Bree 15599
weduwnaar van Helena Erlingen sinds 21/09/1975 echtgenoot van Godelieve Van Becelaere sinds ? lid van de bond van gepensioneerden Gerdingen en Beek lid van de beugelclub "Boneput" geroepen om voor altijd te delen in de Verrijzenisvreugde van de Heer te Bree
Bidprentje.
gehuwd met Van Becelaere Godelieve
gehuwd met Erlingen Helena
Segers Albert Hendrikus °08/06/1918 Kinrooi †10/01/1997 Kinrooi 9141
weduwnaar sinds 16/03/1996 gepensioneerd veldwachter van de gemeente Kinrooi oudstrijder 1940-1945, krijgsgevangene lid van de bond van gepensioneerden en van ziekenzorg (gelaryngectomeerden) geboren te Kinrooi op 8 juni 1918 en godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 10 januari 1997, gesterkt door het Sakrament van de zieken de families Segers-Franken en Coolen-Jacobs 7 kinderen: Mia, Jean, Lisette, René, Jacky, Mathieu en Nicole Segers
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Pieter Joseph
moeder Franken Anna Maria Elisabeth
gehuwd met Coolen Maria Elisabeth op 14/11/1944 te Kinrooi
Segers Albert Joseph °23/05/1917 Ophoven †25/05/1951 Rotem 30530
oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945 geboren te Ophoven op 23 Mei 1917 en smartelijk verongelukt te Rotem, 25 Mei 1951, gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk De dierbare overledene heeft op z'n levensweg het Kruis ontmoet: een been verloor hij op de mijn, maar als een echte christen-kruisdrager droeg hij het manmoedig, ja … blijmoedig. Hij droeg het met dezelfde gesteltenissen als de Meester, die ons allen op de Kruisweg is voorgegaan. Dien avond van de 25 Mei kwam hij van het ziekenhuis te Leut naar huis gereden. Nog 'n paar honderd meters en hij zou weer bij zijn 3 kindertjes zijn ! Maar in het ziekenhuis te Leut lag er iemand, die zijn hele bekommernis wegdroeg en in gedachten verzonken aan haar, zijn vrouw, zijn al, kwam de botsing, als een donderslag in sterheldere lucht, en sloeg hem neer om niet meer op te staan. Het was zijn laatste Kruis: en hij zou er op sterven. …
Bidprentje.
vader Segers Willem
moeder Theelen Cornelia
gehuwd met Heynen Rosalie
Segers Aldegonda °1908 onbekend onbekend 30874
vroegtijdig overleden
gehuwd met Vanderlinden Joannes Arnoldus
Segers Aldegonda °1868 onbekend onbekend 50396
overleden voor 1958
gehuwd met Theunissen Willem
Segers Aldegonda °28/10/1900 Opitter †29/07/1977 Bree 22958
lid van de bond van gepensioneerden geboren te Opitter op 28 oktober 1900 en godvruchtig overleden in het hospitaal te Bree op 29 juli 1977, voorzien van de Heilige Sakramenten der zieken de families Segers, Steensels, Verheyen en Schouteden
Bidprentje.
gehuwd met Steensels Martinus
Segers Alice Henriette Renée A. °28/08/1914 Maaseik †14/10/1985 Maaseik 2685
geboren te Maaseik op 28 augustus 1914 en aldaar in de Heer overleden op 14 oktober 1985, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Huysmans en Segers liefde en vriendschap stonden bij haar op de eerste plaats en zij die haar gekend hebben zullen haar herdenken zo als ze was
Bidprentje.
vader Segers Jan Renier Hubert
moeder Reulens Maria Agnes
gehuwd met Huysmans Ferdinand op 26/12/1936 te Maaseik
Segers Anna Maria °1907 onbekend onbekend 31856
overleden vóór 1987
vader Segers Hubertus Lodevicus
moeder Beckers Margaretha
gehuwd met Schabon Pieter Jan
Segers Anna Maria °19/11/1881 Maaseik (Ven) †06/03/1903 Maaseik (Ven) 50066
geboren te Ven (Aldeneyck) den 19 November 1881 en aldaar, na eene langdurige ziekte, voorzien van de Heilige Sacramenten, zachtjes in den Heer ontslapen, den 6 Maart 1903, in den jeugdigen ouderdom van pas 21 jaren de families Segers en Coolen
Bidprentje.
gehuwd met Coolen Pieter Jacobus
Segers Anna Maria °29/11/1869 Molenbeersel †20/09/1950 Hamont 25621
weduwe sinds 08/01/1933 lid van de Wekelijkse Kruisweg, het Werk van Sint-Jozef en andere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Hamont … Dierbare kinderen en kleinkinderen, doet wat gij van mij gezien en gehoord hebt; bewaart als een kostbaar erfdeel de goede familiegeest onder elkander. Blijft mij indachtig in uw offers en gebeden, gij vooral mijne drie dochters, kloosterlingen, en mijn twee zonen priesters. En gij geliefde dochters, die zo menig jaren mijn engelbewaarder waart, uw liefdevolle bezorgdheid voor mij weze thans uwe vertroosting. …
Bidprentje.
gehuwd met Van Bree Jan
Segers Anna Maria Helena °03/06/1873 Neeroeteren †25/09/1960 Kinrooi 31472
weduwe sinds 23/06/1930 lid van de Heilige Familie en andere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Kinrooi op 25 september 1960, voorzien van de laatste HH. Sacramenten zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 december 2001, jaargang 20 - nr. 4 - pagina's 116-119 zus van Ida Segers van de Hagendoorn (uit de vorige kwartierstaat Vandewal)
Bidprentje.
vader Segers Renier
moeder Renette Anna Maria Elisabeth
gehuwd met Quix Theodoor Hubert op 28/12/1907 te Kinrooi
Segers Anna Maria Josephina °11/04/1913 Kinrooi †18/07/1977 Kinrooi 3281
rustend onderwijzeres, lid van het C.O.V. lid van de bond van gepensioneerden en van verschillende godvruchtige genootschappen geboren te Kinrooi op 11 april 1913 en aldaar plotseling overleden op 18 juli 1977, voorzien van de laatste HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen "in articulo mortis" de families Segers, Brouns, Voets en Peeters
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Joannes Renier
moeder Voets Maria Elisabeth
gehuwd met Brouns Renier Pieter te Kinrooi
Segers Anna Maria Margaretha °29/10/1895 Maaseik †08/12/1986 Maaseik 809
weduwe sinds 01/01/1977 families Segers, Raedschelders en Poukens zus van Arnold Segers, Theo Segers en Mariette en Agnes Segers
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Xxxxx
moeder Raetschelders Maria Helena
gehuwd met Raedschelders Mathieu Joseph François op 25/06/1918 te Maaseik
Segers Anne-Marie °10/05/1899 Molenbeersel †01/01/1977 Genk 16159
Segers Anna-Maria Catharina geboren te Molenbeersel op 10 mei 1899 gehuwd (volgens mijn gegevens) op 31 december 1925 te Molenbeersel (bevestiging zal volgen) verhuisd naar As, naar de “Zevenhuizen” - Henri werkte in de mijn te Waterschei. Ze kregen 6 kinderen (3 jongens, 3 meisjes) info met foto via e-mail ontvangen van Toon Deckers op 21/07/2006 Ze overleed in het St Jans ziekenhuis te Genk op 01 januari 1977 en werd in Opglabbeek begraven.
gehuwd met Deckers Henri op 31/12/1925 te Molenbeersel
Segers Antoon °06/12/1916 Kessenich †10/03/1996 Molenbeersel 20552
weduwnaar sinds 1995 sergeant oudstrijder 1940-1945 lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig in de Heer overleden in het rusthuis Zorgvlied te Molenbeersel de families Segers, Verstraeten, Van Cann en Willems
Bidprentje.
gehuwd met Van Cann Aldegonda
Segers Arnold Leon Adam °27/11/1903 Maaseik †31/01/1972 Maaseik 2757
beroep: elektrieker lid van het ambt van Sint-Elooi godvruchtig overleden te Maaseik … Zijn eenvoud en behulpzaamheid, zijn gezelligheid en schone zang wisten steeds de stemming te brengen in familie- en vriendenbijeenkomsten. Zonder één klacht droeg hij zijn ziekte en met een dankbaar hart aanvaardde hij de kleinste dienst. … de families Segers en Raedschelders
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Xxxxx
moeder Raetschelders Maria Helena
Segers Barbara Maria °27/06/1891 Maaseik †25/10/1965 Maaseik 30352
weduwe sinds ? overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Coolen Christiaan
Segers Caspard Jozef °1900 onbekend onbekend 34857
weduwnaar sinds 15/10/1961
gehuwd met Lenders Johanna
Segers Catharina °30/12/1894 Kinrooi †19/10/1968 Geistingen 38080
weduwe sinds ? lid van de familiebond van het Heilig Hart en van andere godvruchtige genootschappen geboren te Kinrooi, de 30 december 1894 en overleden in de Heer te Geistingen op 19 oktober 1968, in de ouderdom van 74 jaar de families Verlaak en Segers
Bidprentje.
gehuwd met Verlaak Mathieu
Segers Catharina Helena °01/11/1863 Ophoven †07/03/1945 Vucht 3449
geboren te Ophoven, den 1 November 1863 en overleden te Vucht, den 7 Maart 1945, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten De thans gelukkige en toch zoo betreurde overledene was een waar toonbeeld van kristelijke lijdzaamheid. Sedert jaren communiceerde ze elken eerste Vrijdag en op haar ziekbed bad ze werkelijk den ganschen dag den rozenkrans. De opvoeding van een talrijk kroost vroeg van haar heel wat offers en de laatste jaren van haar leven werd ze door Onze-Lieve-Heer pijnlijk beproefd in hetgeen den mensch misschien het dierbaarst is: het verbruik der oogen. Maar haar geduld was voorbeeldig. Haar leuze! "Niet klagen, het gaat goed." Aldus sprak ze nog in de laatste dagen tot haar omgeving. Neen klagen hebben we haar nimmer gehoord. Lieve echtgenoot, kinderen, waarvan gij, mijn lieve Maria, mij nog in leven denkt, kleinkinderen en overkleinkinderen, zuster en bloedverwanten ik zeg u geen vaarwel maar een tot vreugdig weerzien bij onzen Goeden Vader en O.-L.-Vrouwken. Bidden we daarom voor elkaar. Zoet Hart van Jezus wees mijn heil. Ave Maria.
Bidprentje.
vader Segers Gerardus
moeder Meyers Helena Elisa
gehuwd met Trips Jan Nicolaas op 17/06/1890 te Ophoven
Segers Catho (Zuster Wilhelmine) °28/03/1902 Molenbeersel †30/12/1980 Molenbeersel 15603
tengevolge van een smartelijk ongeval overleden te Molenbeersel ingetreden in 1927 bij de Zusters van het Heilig Hart van Maria te Hannuit keukenzuster in het moederklooster te Hannuit nadien verzorgde zij een tijdlang de keuken van de paters Kruisheren te Hannuit en van de internen van het Heilig Kruiscollege zij werkte vervolgens lange tijd in het rustoord voor bejaarden te Lutselus Diepenbeek en via Hannuit waar zij nog korte tijd verbleef kwam zij in 1960 naar het klooster te Molenbeersel om er in te staan voor de keuken en nadien portierster te worden.
Bidprentje.
Segers Cecilia °1892 onbekend onbekend 31786
vader Segers Renier
moeder Renette Anna Maria Elisabeth
Segers Christiaan °22/11/1911 Molenbeersel †24/10/1988 Maaseik 34964
zachtjes in de Heer ontslapen te Maaseik op 24 oktober 1988, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Segers en Boonen-Houben
Bidprentje.
Segers Dave °06/12/1977 Maaseik †28/12/2001 Genk 6418
werknemer DFDS Transport Thorn geboren te Maaseik op 6 december 1977 en na een tragisch ongeval overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 28 december 2001, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Segers en Cuypers
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Jaak
moeder Cuypers Rita
Segers Elisa °21/01/1914 Ophoven †20/05/1991 Genk 33330
lid van de K.A.V. en van de bond van gepensioneerden overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
Bidprentje.
vader Segers Willem
moeder Theelen Cornelia
gehuwd met Claessens Pierre
Segers Elisabeth Maria °02/07/1905 Stramproy (NL) †12/07/1995 Kessenich 20556
weduwe sinds 22/05/1982 nadat ze bewust en gelovig het sacrament van de Ziekenzalving had ontvangen, overleden te Kessenich op 12 juli 1995 de families Segers, Aendekerk, Verwielen en Kunnen
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Theodorus Jacobus
moeder Verwielen Anna Maria
gehuwd met Aendekerk Mathijs Johannes
Segers Elisabeth Theresia Maria °15/09/1904 Maaseik †07/06/2002 Maaseik 2761
Lieve tant Lis, gij waart de oudste, gij waart de sterkste. gij zijt nooit moeder geweest, maar wij konden op u rekenen zoals kinderen op hun moeder. … de families Segers en Hacken …
Bidprentje.
vader Segers Wilhelmus
moeder Hacken Maria Theresia Antoinette
Segers Etienne (Frère Marès) °24/07/1918 Diest †23/12/2005 Ciney 33655
Frères des Ecoles Chrétiennes du District de Belgique-Sud il entra au Noviciat de Bokrijk le 7 septembre 1936 il avait émis ses voeux perpétuels le 5 août 1943 il nous a quittés ce 23 décembre 2005
Rouwbrief.
Segers Fiel °02/04/1944 Tongerlo †24/04/1997 Opitter 33197
onderwijzer Buitengewoon Basisonderwijs Onze-Lieve-Vrouw Ter Engelen, Maaseik in familiekring overleden te Opitter de families Segers-Eijkelberg en Cornelissen-Swennen
Bidprentje.
vader Segers Renier
moeder Eykelberg Maria Clementina
gehuwd met Cornelissen Josée
Segers Françoise Marie Elise °13/09/1910 Maaseik †15/12/2001 Maaseik 2760
lid van verschillende godvruchtige genootschappen geboren te Maaseik op 13 september 1910 en overleden te Maaseik op 15 december 2001, gesterkt door het Sacrament der zieken de familie Segers-Raedschelders Na een leven van 91 jaar nemen we afscheid van tante Mariette, de laatste schakel van de vorige generatie, en dit met een grote dankbaarheid voor alles wat ze voor ons betekende. ...
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Xxxxx
moeder Raetschelders Maria Helena
Segers Frans °29/12/1910 Kinrooi †08/05/1971 Kinrooi 16909
rustend onderwijzer, muziekleraar aan het Technisch Instituut van het Heilig Graf te Kinrooi secretaris van de stedelijke muziekschool te Maaseik lid van de bond van het Heilig Hart plots overleden te Kinrooi op 8 mei 1971 dank met ons God om het hartverwarmend verblijf in ons midden, van Frans Segers echtgenoot van Yvonne Eerdekens die de Vader in het hart van zijn vreugde riep op 8 mei 1971. Hij werd geboren op 29 december 1910 om door het geweld der liefde velen tot leven te wekken. … de families Segers, Eerdekens, Voets en Baptist
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Joannes Renier
moeder Voets Maria Elisabeth
gehuwd met Eerdekens Yvonne
Segers Frans °27/02/1928 onbekend †23/01/2002 onbekend 24787
Segers Frits °24/12/1930 Molenbeersel †29/10/1990 Sint-Truiden 30817
lid van het zangkoor Crescendo geboren te Molenbeersel op 24 december 1930 en na een arbeidsongeval in de Heer ontslapen in het Sint-Jozefziekenhuis te Sint-Truiden op maandag 29 oktober 1990, voorzien van de sakramenten der zieken de families Segers, Ignoul, Broeckmans en Van Vleymen
Bidprentje.
gehuwd met Ignoul Annie
Segers Georges °08/01/1924 Kleine-Brogel †02/06/1998 Kleine-Brogel 17138
voorzitter van de biljartclub Pieter Breugel voorzitter van sportkring wieleclub Kleine-Brogel bestuurslid van de bond van gepensioneerden bestuurslid van de Koninklijke Fanfare Sint-Jozef lid van het Christelijk Onderwijzers Verbond
Bidprentje.
gehuwd met Huysmans Christa
Segers Gerardus °27/11/1821 Maaseik (Aldeneik) †22/03/1902 Ophoven 37447
bid voor de ziel van zaliger Gerardus Segers, weduwnaar van wijlen Helena Meyers, echtgenoot van Helena Creemers, geboren te Aldeneyck en godvruchtig overleden te Ophoven den 22 Maart 1902, voorzien van de H.H. Sacramenten, in den gezegenden ouderdom van 81 jaren.
vader Segers Willem Hubert
moeder Hennen Anna Maria
gehuwd met Creemers Maria Helena
gehuwd met Meyers Helena Elisa op 02/06/1858 te Ophoven
Segers Gertrude °1892 onbekend onbekend 36064
weduwe sinds 23/04/1959
gehuwd met Weetjens Jean Hubert
Segers Gertrude °1906 onbekend onbekend 41419
weduwe sinds 21/11/1985
gehuwd met Hurxkens Henri
Segers Gertrudis °13/08/1883 Maaseik †14/04/1959 Dilsen 42847
geboren te Maaseik op 13 augustus 1883 en gdovruchtig in de Heer overleden te Dilsen op 14 april 1959, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de families Segers en Geelen Na meer dan vijftig jaar huwelijksleven heeft zij vrij plotseling het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Doch zij was gereed. …
Bidprentje.
gehuwd met Geelen Jacobus Lambertus
Segers Gertrudis °27/03/1877 Maaseik onbekend 32481
gehuwd met Henckens Jean
Segers Gertrudis Elisabeth Anna °08/07/1913 Molenbeersel †29/12/1956 Eisden 43461
lid van de Mariabond geboren te Molenbeersel, de 8 juli 1913 en overleden te Eisden Sint-Barbara, de 29 december 1956, meermalen gesterkt door de H.H. Sacramenten onzer Moeder de Heilige Kerk de families Hamackers en Segers
Bidprentje.
gehuwd met Hamaekers Jan
Segers Gielke °08/01/1912 Neeroeteren †29/04/1992 Neeroeteren 45375
geboren te Neeroeteren op 8 januari 1912 en aldaar overleden op 29 april 1992, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Segers en Wirix
Bidprentje.
gehuwd met Wirix Anna
Segers Guillaume Jean Mathieu °05/09/1920 Maaseik †26/04/1973 Maaseik 2764
beroep: werktuigkundige geboren te Maaseik op 5 september 1920 en aldaar godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis op 26 april 1973, voorzien van de Sakramenten der zieken de families Segers en Van Gelder
Bidprentje.
gehuwd met Vangelder Jeanne Julia Augusta op 13/08/1943 te Maaseik
Segers Helena °08/10/1926 As †24/06/2001 Munsterbilzen 29197
vereerster van Pater Valentinus zacht overleden in het ziekenhuis Sint-Jozef te Munsterbilzen
Bidprentje.
gehuwd met Strijkers Jean
Segers Helena °1921 onbekend onbekend 32089
overleden vóór 1991
gehuwd met Evens Mathieu
Segers Helena °28/09/1926 Maaseik †18/08/1988 Molenbeersel 7041
lid van de Missiekring en van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Maaseik op 28 september 1926 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Molenbeersel op 18 augustus 1988, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Segers-Kessels en Verstraeten-Parren
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Jan Hubert Willem
moeder Kessels Catharina Wilhelmina
gehuwd met Verstraeten Pierre
Segers Hendrik °24/06/1917 Molenbeersel †26/11/1981 Overijse 35224
Hendrik Segers werd geboren te Molenbeersel (gemeente Kinrooi, Limburg) op zondag 24 juni 1917 als 15de van 17 kinderen, waarvan 5 jong stierven en 5 meisjes en 7 jongens in leven bleven. Zijn vader was koster én boer en vanaf 7 jaar zat de kleine Hendrik aan het orgel en speelde al vlug de Missen geheel alleen. Zo zit de Gregoriaanse muziek en het orgel hem in het bloed. Hij ging naar de beroepsschool te Maaseik en behaalde er het diploma voor houtbewerking (schrijnwerker) dat nu gelijk staat met een A2 getuigschrift. Maar Hendrik werd koster-organist te Linkebeek bij Brussel, trouwde op maandag 6 mei 1940 te Bree met Ilona Popelka … en moest vier dagen later op de vlucht voor het oorlogsgeweld, en stond zijn jonge vrouw alleen als "koster" te Linkebeek. Terug thuis liet Hendrik zich inschrijven aan de muziekschool te Halle om orgel te studeren en had daar - hij 23 jaar - als medestudent - 12 jaar - de nu beroemde organist van de Sint-Michielskathedraal te Brussel: Jozef Sluys. In 1946 zocht pastoor-deken Jozef Aertssens een koster-organist en verhuisden Hendrik en Ilona naar Overijse. En Hendrik ging nog altijd iedere dag - door alle weer en wind op de fiets en later per velo-moteur - naar Halle naar de muziekschool waar hij het diploma van organist behaalde met grote onderscheiding. In 1959 werd hij technisch-leraar houtbewerking en muziekleraar aan de pas opgerichte Technische Jongensscjool van Overijse. Naast het Sint-Ceciliakoor, dat de zondagsmissen en de grote kerkelijke feestdagen opluisterde, stichtte hij 'zijn' Jeugdkoor dat de zaterdagavondmissen zou ophemelen, en die onvergetelijke kindermissen waarvoor onderpastoor-dichter Louis Scheers de teksten schreef, Hendrik Segers de muziek en die het Jeugdkoor verklankte in zilveren stempareltjes. Mei 1970 werd Hendrik dodelijk ziek; maar kwam als bij mirakel er terug bovenop niet het minste dank zij de bewonderenswaardige liefdevolle verzorging van zijn echtgenote en is hij de elf volgende jaren zeer gelukkig geweest: zonder zijn eeuwige pijp … die hij, vóór zijn ziekzijn, tot in 't bad dierf meenemen. Het portret van koster Hendrik Segers? 1. Hij is altijd jong gebleven dank zij zijn grote liefde voor kinderen. Altijd had hij kinderen rond zich, en hoe meer hoe liever en zijn hart en zijn huis waren altijd groot genoeg voor kinderen, en 't mochten kapoentjes zijn. 2. Zijn hobby was ouwe dingen verzamelen; zijn kasten staan uitpuilens vol en de muren hangen vol: omdat het mooi was. 3. Hij hield van de Gregoriaanse gezangen in de kerk en de gebedssfeer waarmee zijn orgelspel de kerk vervulde. Fonoplaten in de kerk deed hem pijn omdat het zonder ziel en onpersoonlijk was. 4. Voor iedereen - of het op straat was of in de kerk - had hij een vriendelijk woord altijd in de vorm van een kwinkslag en levensblije humor. Nooit bedoelde hij iemand te kwetsen. Ge mocht hem dan ook alles vragen, hij deed het altijd "om plezier te doen" en "betaald worden" bestond niet. 5. Hij hield veel van Onze-Lieve-Vrouw. Hoe dikwijls is hij op bedevaart gereisd naar Lourdes? Naar Fatima? En naar Scherpenheuvel op de fiets. Hij was lid van het Marialegioen. Zou hij veel dagen niet aan de "Grot" zijn geweest in de Grotstraat voor een kleine groet aan de lieve Hemelmoeder? Hij heeft verkregen dat het zeer mooie lieve-vrouwebeeld in onze kerk op de ereplaats mocht blijven staan neven het altaar. Zijn 40-jarig huwelijksjubileum heeft hij drie dagen gevierd - 6, 7 en 8 mei 1980 - in de grote bedevaartsplaats Kevelaer waar ook zijn ouders op bedevaart gingen. Zijn paternosterke had hij altijd op zak. Iedere zaterdag om 08.00 uur wordt voor hem nu de Heilige Mis opgedragen in de "Gnadenkapelle" te Kevelaer; daar heeft hij zelf voor gezorgd. Zondag 22 november 1981 - feest van Sint-Cecilia, patrones van muziek en zang - heeft hij de avondmis van 18.00 uur feestelijk in orgelmuziek gezet en besloten met het machtig en wereldberoemd "Alleluja" van G. Fr. Händel. Dit was - zonder dat hij of wij het wisten - zijn magnifiek en dankbaar biddend afscheid. Donderdag 26 november 1981 om 19.50 uur spoedde hij zich naar de kerk voor de repetitie van het Sint-Ceciliakoor en riep nog blij "tot straks" naar zijn echtgenote. In de kerk gekomen moet hij zich onwel gevoeld hebben, want bij het binnenkomen vonden de zangers hem zittend in het hoogkoor, en iets over 20.00 uur stierf hij, heel rustig, in extremis gezalfd met de Heilige Olie door medepastoor Roger Ghyssens en omringd van heel het Sint-Ceciliakoor in het huis van God aan het werk als koster-organist. Hij werd door pastoor-deken Pros Truyts begraven dinsdag 1 december 1981 om 11.00 uur. Door de priesters in concelebratie en het Sint-Ceciliakoor werd de Gregoriaanse Requiemmis gezongen - zonder orgelbegeleiding. Ilona Popelka, zijn echtgenote, Jubran en Rita Al-Far-Segers en Sana'a, Michaël en Hendrik, zijn kinderen en kleinkinderen, Cecile Baetens, zijn pleegdochter, danken u namens de familie voor uw vriendelijke blijken van meeleven in hun verdriet en rouw.
Bidprentje.
vader Segers Willem Hubert
moeder Caris Maria Helena
gehuwd met Popelka Ilona op 06/05/1940 te Bree
Segers Hendrik Mathijs °22/06/1896 Maaseik †15/02/1957 Maaseik Wurfeld 2065
vereerd met het burgerlijk ereteken voor 35 jaar trouwe dienst aan de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen geboren te Maaseik, 22 juni 1896 en godvruchtig in de Heer overleden te Wurfeld, 15 februari 1957, voorzien van de laatste H.H. Sakramenten de families Segers en Goyens
Bidprentje.
gehuwd met Goyens Maria Harlindis
Segers Hendrik Willem °25/08/1914 Kinrooi †19/04/1973 Maaseik 25543
bestuurslid van de Boerengilde lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Kinrooi op 28 augustus 1914 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 19 april 1973, voorzien van de sakramenten der stervenden de families Segers en Zoons
Bidprentje.
vader Segers Pieter Joseph
moeder Franken Anna Maria Elisabeth
gehuwd met Zoons Gertrudis op 09/10/1942 te Kinrooi
Segers Henri °1909 onbekend onbekend 36216
overleden vóór 1997
gehuwd met Schrooten Margaretha
Segers Henri °15/03/1905 Neeroeteren †14/12/1981 Genk 15605
lid van de kristelijke bond van gepensioneerden te Dorne in de Heer overleden te Genk Vader is na een langdurige en slepende ziekte van ons heengegaan. Geduldig en gans onderworpen heeft hij de dood aanvaard. …
Bidprentje.
gehuwd met Vangeloven Cornelia
Segers Henri °22/09/1923 Ophoven †13/08/1970 Ophoven 24707
eerste wachtmeester bij de Rijkswacht te Hasselt houder van de militaire eretekens 1ste en 2de klas evenals de gouden medaille van de Orde van Leopold II plotseling overleden te Ophoven de families Segers, Segers, Franssen en Van den Eertwegh
Bidprentje.
vader Segers Jacobus
moeder Segers Maria
gehuwd met Franssen Paula
Segers Henri °15/12/1909 Ophoven †03/03/1974 Dilsen 24711
godvruchtig overleden te Dilsen
Bidprentje.
gehuwd met Keyaerts Anna
Segers Henri Albert °23/04/1916 Rekem †23/08/1981 Rekem 31759
gepensioneerd handelsvertegenwoordiger gewezen gemeenteraadslid van de gemeente Rekem erevoorzitter van de Turnkring De Hoop gewezen voorzitter van de B.G.J.G. lid van de Derde Orde en van meerdere godsdienstige genootschappen godvruchtig overleden te Rekem de families Segers, Pappers, Gerets, Schoenmakers en Brouwer
Rouwbrief.
vader Segers Peter Joannes Josephus
moeder Gerets Catharina
gehuwd met Pappers Maria
Segers Henrina (Hendrica Andrina) °06/04/1811 Kessenich †08/04/1888 Kinrooi 26822
zie Dao Raostj Get, jaargang 24, nummer 3, pagina 116
vader Segers Peter
moeder Van Esser Elisabeth
gehuwd met Christis Peter Tilmanus op 02/05/1835 te Kessenich
Segers Hubert °19/01/1909 Kinrooi †05/02/1973 Kinrooi 41180
jonkman lid van de invalidenbond en lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Kinrooi op 19 januari 1909 en aldaar overleden op 5 februari 1973, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de familie Segers
Bidprentje.
Segers Hubertina Agnes °11/06/1899 Maaseik †03/07/1945 Maaseik 4050
geboren te Maaseik, 11 Juni 1899 en aldaar, voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden, na een langdurig smartelijk lijden overleden den 3 Juli 1945 de families Segers en Leyen Het is zeker dat God zijn uitverkoren zielen dikwijls langs moeilijke wegen leidt, omdat Hij aan hen alles vragen mag. God heeft haar ook veel gevraagd. En die haar kenden, weten ook dat Hem veel gegeven werd. Hoe zwaar het haar ook viel de vreugde van het moederschap te moeten missen, toch vond Hij haar geheel bereid voor dit offer. De liefde waarmee zij zoo graag haar kinderen had willen omringen, schonk zij aan hem, met wien zij haar leven verbonden had. Maar ook dat geluk, opgebouwd door de gaafste liefde, en dat zij zich nog zooveel jaren gedroomd had, kwam God haar vragen. Het lijden zou ze louteren tot zuivere liefde voor Hem. Smartelijk was het lijden dat haar lichaam doorwoeld heeft tot het onherkenbaar was geworden. Doch haar offerziel bleef bidden: "Als Gij het zoo wilt, Heer, dan is het goed". En toen zij wist dat het grootste offer van haar gevraagd werd, voegde zij er aan toe: "Bid toch, dat het spoedig moge zijn". Dierbare echtgenoot, mijn heengaan is voor u het grootste offer. Gij treurt om mij, zooals ik het om u zou hebben gedaan. Ons gelukkig leven was kort. Moge het echter 'n troost voor u zijn, dat het eens opnieuw zal beginnen, en dan voor eeuwig. Bid voor mij, zooals ik doen zal voor u, totdat wij elkaar weerzien in den Hemel. Familieleden en vrienden, hebt dank voor alles waarmede gij mijn lijden hebt verzacht. Uw liefdevolle zorg en toewijding was mij een groote troost. God moge het u rijkelijk vergelden.
Bidprentje.
vader Segers Xxxxx
moeder Raetschelders Maria Helena
gehuwd met Leyen Jan Ferdinand Theodorus te Maaseik
Segers Hubert Renierus °30/05/1894 Maaseik †18/03/1975 Neeroeteren 31761
zacht en kalm, met blijde overgave aan Gods wil, is tot het Vaderhuis weergekeerd vereerd met het kruis van Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden geboren te Maaseik op 30 mei 1894 en godvruchtig overleden te Neeroeteren op 18 maart 1975, gesterkt door de laatste HH. Sakramenten de families Segers, Kessels, Noukens en Thefonderen Met zijn volle bewustzijn heeft vader zich op de dood voorbereid, terwijl we allen biddend en wenend rond zijn ziekbed stonden. Hij heeft zijn leven aan de Schepper teruggeschonken met kristelijke overgave aan de Wil van God. Vader heeft altijd hard gewerkt voor zijn gezin en zijn kinderen zullen hem hiervoor dankbaar blijven. Hij was een goed mens, vriendelijk en gezellig, altijd vol moed, klagen kon hij niet, maar in dank nam hij elke dag aan, die God hem schonk. Als soldaat heeft hij de gruwelijke oorlogsjaren van '14-'18 gekend, hij werd gewond, maar kon Goddank, toch gezond en gelukkig terugkeren. ...
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Kessels Maria Elisabeth Cornelia
Segers Hubertus °1880 onbekend †1959 Kinrooi 27432
jonkman
Segers Hubertus Lodevicus °14/07/1878 Maaseik (Solt) †01/05/1964 Neeroeteren 9342
weduwnaar sinds ? lid van de bond van het Heilig Hart en van de Erewacht van het Heilig Sakrament
Bidprentje.
gehuwd met Beckers Margaretha
Segers Ida Maria °18/11/1894 Kinrooi †04/12/1983 Maaseik 16815
zie het tijdschrift 'Dao roastj get' dd. 15/09/2001 van de Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi, pagina 71 weduwe sinds 30/04/1968 lid van de bond van gepensioneerden en lid van meerdere godvruchtige genootschappen Moeke, uw kinderen en kleinkinderen zullen u nooit vergeten en blijven u gedenken. Gij waart de engelbewaarder van uw groot gezin die allen in liefde rond u samenhield. …
Bidprentje.
vader Segers Renier
moeder Renette Anna Maria Elisabeth
gehuwd met Houben Jan Jozef op 01/07/1922 te Kinrooi
Segers Jaak °1912 onbekend onbekend 35949
overleden vóór 1978
gehuwd met Plessers Maria
Segers Jaak °1902 onbekend onbekend 28288
overleden vóór 1984
gehuwd met Brouwers Anna
Segers Jaak °09/10/1931 Maaseik †26/12/1998 Diepenbeek 26718
gepensioneerd hoofdsluiswachter lid van het begrafeniszangkoor Rooierheide, het genootschap van Pater Valentinus en van de Vlaamse Imkersbond geboren te Maaseik op 9 oktober 1931 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Diepenbeek op zaterdag 26 december 1998 de families Segers-Kessels en Neyens-Bosmans 8 kinderen: Jan, Philo, Lambert, Marleen, Vera, Lut, Carine en Heidi Segers
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Jan Hubert Willem
moeder Kessels Catharina Wilhelmina
gehuwd met Neyens Maria Catho
Segers Jaak °28/05/1948 Neeroeteren †01/05/1978 Tatabanya (Hongarije) 15607
door een tragisch verkeersongeval overleden te Tatabanya in Hongarije de familie Segers-Dalemans
Bidprentje.
vader Segers Johannes
moeder Dalemans Helena
Segers Jaak °1904 onbekend onbekend 27669
weduwnaar sinds 07/06/1977
gehuwd met Brouns Maria Catharina
Segers Jacobus °14/02/1883 Ophoven †28/07/1934 Leuven 8789
oudstrijder, tolbeambte na een langdurige ziekte overleden de families Segers-Creemers en Segers-Brouns 5 kinderen: Hubertina, Pierre, Henri, Guillaume en François Segers
Bidprentje.
vader Segers Gerardus
moeder Creemers Maria Helena
gehuwd met Segers Maria
Segers Jacobus Anonius Joseph °02/12/1916 Kinrooi †12/04/1970 Pellenberg 3796
zaakvoerder houtzagerij overleden in het Academisch Ziekenhuis Pellenberg Leuven op 12 april 1970, voorzien van de laatste HH. Sakramenten de families Segers en Klaps 7 kinderen
Bidprentje.
vader Segers Pieter Joseph
moeder Franken Anna Maria Elisabeth
gehuwd met Klaps Maria Johanna op 10/02/1944 te Gruitrode / Tongerlo
Segers Jacomina Hubertina °31/07/1857 Ophoven †28/10/1927 Molenbeersel 8791
lid van de derde Orde en van de gemeenschappen van Sint-Jozef en van de Heilige Franciscus Salezius godvruchtig in dén Heer ontslapen
Bidprentje.
gehuwd met Dalemans Peter Joannes
Segers Jacques °28/01/1912 Maaseik 17436
zie Familiekroniek "De stam Reulens" van Mathieu Daemen, o.a. pagina 58
vader Segers Jan Renier Hubert
moeder Reulens Maria Agnes
Segers Jan °29/05/1886 Rotem †26/06/1970 Rotem 37769
weduwnaar sinds 1953 lid van verschillende godvruchtige genootschappen geboren te Rotem op 29 mei 1886 en aldaar godvruchtig overleden op 26 juni 1970, voorzien van de laatste H.H. Sakramenten de families Segers, Weetjens, Paredis en Daelemans
Bidprentje.
gehuwd met Paredis Maria
Segers Jan °16/02/1862 Reusel (NL) †06/10/1944 Bree 35518
lid van den bond van het Heilig Hart godvruchtig in den Heer overleden te Bree, den 6 October 1944, gesterkt door de genademiddelen onze Moeder de Heilige Kerk
Bidprentje.
gehuwd met Vanhoudt Elisabeth
Segers Jan °28/09/1935 Maaseik †21/09/1999 Bocholt 18248
rustend juwelier De herfst kwam om zich aan jou te verwarmen. Bang voor de eenzaamheid, die jijzelf ook kon onarmen. Maar ... met je kleurrijke aquarellen wilde je ons steeds iets vertellen. Je zus, broers, schoonbroer en schoonzussen; de familie Segers, neefjes en nichtjes
Bidprentje.
vader Segers Renier
moeder Eykelberg Maria Clementina
Segers Jan Hubert Jozef (Z.E.H.) °22/01/1882 Neeritter (NL) †23/12/1962 Maaseik 9344
geboren te Neeritter op 22 januari 1882 priester gewijd op 11 juni 1906 kapelaan te Sint-Truiden van 1906 tot 1923 pastoor te Gotem van 1923 tot 1928 pastoor te Neerharen van 1928 tot 1953 rustend pastoor te Maaseik en aldaar schielijk overleden, in extremis voorzien van de genademiddelen onzer moeder de Heilige Kerk op 23 december 1962 families Segers, Rutten en Zegers
Bidprentje.
vader Segers Theodorus Simon Hubertus
moeder Rutten Cornelia
Segers Jan Hubert Willem °02/05/1894 Neeroeteren onbekend 13698
overleden vóór 1980
gehuwd met Kessels Catharina Wilhelmina
Segers Jan Lodewijk Jozef °03/09/1906 Kinrooi †22/12/1973 Kinrooi 15018
ereschoolhoofd, reserve-officier oudstrijder 1940-1945 ridder in de Leopoldsorde vereremerkt met verschillende burgerlijke eretekens voorzitter van de Boerengilde oud-voorzitter van C.O.V.-kring Maaseik erevoorzitter van de fanfare De Vrijheidszonen Kinrooi, de B.G.J.G., de bond van gepensioneerden en van het Werk van de Akker lid van het plaatselijk zangkoor en van verschillende godsdienstige genootschappen en andere plaatselijke verenigingen Rustig en eenvoudig heeft hij zijn leven weergegeven in de handen van de Heer, na een zeer pijnlijke ziekte die hij met sterke wilskracht heeft weten te verbergen. ... Met vaderlijke goedheid en genegenheid wist hij zijn dochter en zeven zonen voor te bereiden voor het leven. Gelukkig was hij toen hij hen allen geplaatst wist. kinderen: Jan, Yyyy, René, Leo, François, Gerard, Rik en Justin Segers
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Joannes Renier
moeder Voets Maria Elisabeth
gehuwd met Coolen Lucia
Segers Jan Mathijs °06/06/1889 Neeroeteren †09/11/1972 Maaseik 32491
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen bestuurslid van de bond van gepensioneerden Sint-Lambertus oud-muzikant der Koninklijke Harmonie De Voortgang medestichter, muzikant en erevoorzitter van de Sint-Jozefsfanfare Ons Vermaak, Voorshoven penningmeester van het Zangkoor Sint-Cecilia lid van de Schutterij Sint-Anna vereremerkt met de zilveren medaille der orde Leopold II vereremerkt met de eretekens Sint-Lambertus 1ste en 2de klas en meerdere andere eretekens geboren te Neeroeteren op 6 juni 1889 en godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 9 november 1972, voorzien van de Heilige Sacramenten de families Segers en Stieners
Bidprentje.
Segers Jan Renier °1810 onbekend onbekend 39812
beroep: koster
gehuwd met Coolen Maria
Segers Jan Renier Hubert °10/01/1884 Kinrooi †17/11/1936 Maaseik 17431
zie Familiekroniek "De stam Reulens" van Mathieu Daemen, o.a. pagina 57-58
vader Segers Mathijs Hubert
moeder Verheijen Anna Maria Hubertina
gehuwd met Reulens Maria Agnes op 05/02/1910 te Maaseik
Segers Jean °11/05/1960 Bree †18/10/1993 Genk 25067
werknemer "Neo Style" Maasmechelen lid van visclub "Flipper" Tongerlo godvruchtig in de Heer ontslapen te Genk de familie Segers-Smeets
Bidprentje.
Segers Jeanke °15/09/1954 Maaseik †10/10/1954 Maaseik 38380
vader Segers Martin Jules Jean Guillaume
moeder Corstjens Cornelia
Segers Jean Leon °08/11/1893 Maaseik †16/04/1952 Maaseik 34913
oudstrijder 1914-1918 ten gevolge van een smartelijk ongeval overleden te Maaseik de 16 April 1952, voorzien van het Heilig Oliesel de familie Segers-Raedschelders
Bidprentje.
Segers Jeanne °22/02/1913 Rotem †25/01/2005 Stokkem 24191
weduwe sinds ? overleden in rusthuis 't Kempken te Stokkem
Bidprentje.
gehuwd met Op 't Eynde Louis
Segers Jean Theodore Leon °30/06/1906 Maaseik †31/08/1969 Maaseik 1318
beroep: controleur N.M.V.B. overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Segers en Tilmans
Bidprentje.
vader Segers Xxxxx
moeder Raetschelders Maria Helena
gehuwd met Tilmans Elisa Helena Charlotte op 06/08/1948 te Maaseik
Segers Jo °11/11/1965 Maaseik †02/02/1991 Maaseik 28872
bediende Intertrans Maasmechelen lid biljartclub Strijdlust geboren te Maaseik op 11 november 1965 en na een ongeval overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op Lichtmis 2 februari 1991, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Segers en Flipkens
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Pierre
moeder Flipkens Mia
Segers Joanna Margaretha Elisabeth °20/07/1885 Kinrooi onbekend 32484
Joanna Margaretha Elisabeth, geboren op 20-07-1885 om 7 uur te Kinrooi, get.: de vader; Jacobus Theijbers, veldwachter, 61 jaar en Mathijs Segers, werkman, 32 jaar. H. Tijskens, burgemeester weduwe sinds ?
vader Segers Mathijs Hubert
moeder Verheijen Anna Maria Hubertina
gehuwd met Meys Jean
Segers Joannes °12/10/1906 Opoeteren †24/02/1967 Maaseik (Ven) 32486
SEGERS, Jan, geboren op 12-10-1906 te Opoeteren, overleden op 24-02-1967 te Maaseik Ven op 60-jarige leeftijd, gehuwd met Erlingen Gertrudis.
gehuwd met Erlingen Maria Gertrudis
Segers Joannes Nicolas °01/12/1942 Beek †14/10/1967 Beringen 28460
lid van de bond van het Heilig Hart, het A.C.V. en de K.W.B. overleden te Beringen op 14 oktober 1967
Bidprentje.
moeder Hertogs Catharina
vader Segers Lodewijk
gehuwd met Segers Maria Theresa
Segers Joannes Renier °20/11/1875 Kinrooi †13/12/1938 Kinrooi 202
rustend hoofdonderwijzer en koster lid der Derde Orde en Heilige Familie lid van al de godvruchtige broederschappen der parochie zeer godvruchtig en zacht in den Heer ontslapen, den 13 December 1938, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden Maria Elisabeth VOETS, gedoopt op 09-03-1873 te Aldeneik (getuige(n): Petrus Jacobus Voets, Gertrudis Elisabeth Curvers), dochter van Joannes Hubertus VOETS en Eva Maria CURVERS. Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 25-04-1904 te Aldeneik (getuige(n): Ludovicus Voets, Elisabeth Segers (Kinroy)) met Joannes Renerus SEGERS, 28 jaar oud, geboren op 20-11-1875 te Kinroy, zoon van Petrus Joannes SEGERS en Joanna Catharina SCHEYMANS.
Bidprentje.
vader Segers Pieter Johannes
moeder Scheymans Johanna Catharina
gehuwd met Voets Maria Elisabeth op 25/04/1904 te Maaseik/Aldeneik
Segers Johannes °1911 onbekend †1965 onbekend 8061
overleden in 1965
gehuwd met Dalemans Helena
Segers Johannes Renier Hubertus °18/06/1874 Neeritter (NL) onbekend 39815
zie foto Sint-Ceciliakoor Aldeneyck omstreeks 1926
vader Segers Theodorus Simon Hubertus
moeder Rutten Cornelia
Segers Joseph °20/09/1914 Kinrooi †16/07/1979 Genk 30841
oudstrijder 1940-1945 vereerd met meerdere eretekens godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk de families Segers, Eerdekens, Eerdekens en Postelmans
Bidprentje.
gehuwd met Eerdekens Augusta
Segers Jozef °1885 onbekend onbekend 43469
weduwnaar van Maria Catharina Verstraeten sinds 16/01/1954
gehuwd met Verstraeten Maria Catharina
Segers Jozef °29/04/1921 Kinrooi †18/06/1994 Hasselt 25538
gepensioneerde rijkswachter overleden te Hasselt op 18 juni 1994
Bidprentje.
vader Segers Pieter Joseph
moeder Franken Anna Maria Elisabeth
gehuwd met Ceyssens Joanna
Segers Lambert °25/10/1925 Maaseik †25/11/2004 Maaseik 24274
geboren te Maaseik op 25 oktober 1925 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 25 november 2004, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Segers-Kessels
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Theodorus Matthijs
moeder Kessels Helena
Segers Lambert °17/01/1911 Neeroeteren †07/09/1985 Maaseik 20746
lid van de bond van gepensioneerden geboren te Neeroeteren op 17 januari 1911 en zacht in de Heer ontslapen in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 7 september 1985, gesterkt door de Ziekenzalving van de Heilige Kerk de families Segers-Stieners en Fransen-Doumen
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Fransen Rosalie
Segers Lambert °1925 onbekend onbekend 26693
overleden vóór 2005
gehuwd met Goyens Maria
Segers Lambert °22/05/1905 Opitter †07/06/1986 Neeroeteren 20554
lid van de bond van gepensioneerden, van Ziekenzorg en van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen onverwacht overleden te Neeroeteren de families Segers, Verheyen, Erlingen en Craeghs
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Erlingen Alda
Segers Lambertus °06/05/1912 Kessenich †02/06/1968 Lanaken 35745
lid van de Voortplanting des Geloofs en van de Levende Rozenkrans biddend lid van het Marialegioen lid van de bond van gepensioneerden bestuurslid der schutterij Sint-Servatius en andere godvruchtige genootschappen geboren te Kessenich, de 6 mei 1912 en in de Heer overleden in het Instituut Sint-Barbara te Lanaken op 2 juni 1968, voorzien van de laatste Heilige Sakramenten de families Segers en Willems
Bidprentje.
gehuwd met Willems Anna Rosina
Segers Leonard °29/10/1904 Neeroeteren †20/12/1986 Maaseik 16262
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Segers en Neyens
Bidprentje.
Segers Lode °08/08/1920 Molenbeersel †12/12/1999 Benidorm (Spanje) 13627
weduwnaar van Anne Maria (Mia) Martens sinds 29/12/1975 echtgenoot van Marcelle Verhaert ridder in de Koninklijke Orde van de Leeuw ridder-commandeur in de Kroonorde lid van de Orde van den Prince … En altijd is het zo geweest dat de liefde haar eigen diepte niet kent dan op het uur der scheiding. (Kahil Gibran)
Bidprentje.
gehuwd met Verhaert Marcelle
gehuwd met Martens Anne Maria
Segers Lodewijk °23/02/1911 Opitter †07/10/1981 Maaseik 38657
lid van de bond van het Heilig Hart en van de bond van gepensioneerden bestuurslid van de Koninklijke Fanfare De Vrijheidszonen Kinrooi geboren te Opitter op 23 februari 1911 en godvruchtig overleden te Maaseik op 7 oktober 1981, gesterkt door het sakrament der zieken de families Segers en Hertogs … Hij was een lieve echtgenoot en vader die hard heeft gewerkt samen met ma om zijn talrijk gezin met sterk gezag en goedheid groot te brengen. Het tragisch ongeluk van onze Jan had een diepe wonde geslagen en inwendig leed pa daar geweldig onder. …
Bidprentje.
gehuwd met Hertogs Catharina
Segers Louis (Pater) °19/12/1915 Neeroeteren †27/02/1986 Leuven 27591
Missionaris van Scheut geboren te Neeroeteren op 19 december 1915 en overleden te Leuven op 27 februari 1986 de families Segers en Leyssen
Bidprentje.
Segers Luc °04/09/1971 Hamont †06/04/1998 Neerpelt 17145
door een noodlottig ongeval overleden te Neerpelt zijn ouders Thieu en Mia Annick, Erik en Marleen, Eddy en Anja, Laura en Jelle, Lize en Wout
Bidprentje.
Segers Lucia Maria °10/11/1880 Maaseik (Solt) †12/07/1969 Neeroeteren 15608
weduwe sinds ? lid van de bond van het Heilig Hart, van de erewacht van het Heilig Sacrament en andere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Neeroeteren
Bidprentje.
gehuwd met Maesen Antoon
Segers Lucia (Zuster M. Lutgardis) °11/10/1911 Neeroeteren †22/01/1989 Kessel-Lo 39192
Zuster-Missionaris van het Onbevlekt Hart van Maria geboren te Neeroeteren, 11 oktober 1911 religieuze professie, 12 november 1936 overleden te Kessel-Lo, 22 januari 1989 van 1946 tot 1949 werkzaam in China en Hong-Kong van 1949 tot 1987 werkzaam in de Filippijnen
Bidprentje.
Segers Madeleine Jeanne °11/02/1913 Maaseik 17437
zie Familiekroniek "De stam Reulens" van Mathieu Daemen, o.a. pagina 58
vader Segers Jan Renier Hubert
moeder Reulens Maria Agnes
Segers Margaretha °14/09/1915 Kessenich †14/01/1984 Maaseik 36232
geboren te Kessenich op 14 september 1915 en overleden te Maaseik op 14 januari 1984, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Bas en Segers
Bidprentje.
gehuwd met Bas Pierre
Segers Maria °09/11/1897 Neeroeteren †27/07/1985 Neeroeteren 31774
weduwe sinds ? lid van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Neeroeteren de families Segers, Drijkoningen, Stieners en Vermeulen
Rouwbrief.
gehuwd met Drijkoningen Mathieu
Segers Maria °20/01/1906 Neeroeteren †07/03/1995 Maaseik 36120
weduwe sinds 19/08/1990 geboren te Neeroeteren op 20 januari 1906 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op dinsdag 7 maart 1995, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Segers-Aangeveld en Simons-Janssen
Bidprentje.
gehuwd met Simons Jacobus
Segers Maria °26/09/1886 Maaseik †20/07/1980 Dorne 34718
weduwe sinds ? lid van de bond van gepensioneerden en andere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Dorne op 20 juli 1980 de families Segers, Nouwkens, Smeets en Casters
Bidprentje.
gehuwd met Smeets Hubert
Segers Maria °24/05/1915 Rotem †04/04/1988 Rotem 35035
weduwe sinds 16/12/1985 geboren te Rotem op 24 mei 1915 en overleden te Rotem op 4 april 1988
Bidprentje.
gehuwd met Weetjens Jan
Segers Maria °1916 onbekend onbekend 36749
overleden vóór 1978
gehuwd met Snijkers Renier
Segers Maria °18/09/1859 onbekend †27/05/1944 Maaseik 49710
weduwe sinds 23/04/1910
gehuwd met Hacken Jules
Segers Maria °22/01/1898 Hunsel (NL) †12/05/1972 Maaseik 6760
weduwe van in het 1ste huwelijk van de heer Jaak Segers sinds 28/07/1934 echtgenote in het 2de huwelijk van de heer Michel Blindeman bestuurslid van de oudstrijdersbond 1914-1918 en 1940-1945 ere-bestuurslid van de Vrouwenbond medestichtster van de bond van gepensioneerden de families Segers-Brouns, Segers-Creemers en Blindeman-Heekhout lid van meerdere godvruchtige genootschappen plotseling overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Segers Jacobus
gehuwd met Blindeman Leopold Michael
Segers Maria °1911 onbekend onbekend 12938
vroegtijdig overleden
gehuwd met Feys Albert
Segers Maria °05/08/1929 Maaseik †11/10/1997 Neeroeteren 26716
lid van de bond van gepensioneerden en van het Marialegioen geboren te Maaseik op 5 augustus 1929 en in familiekring godvruchtig in de Heer overleden te Neeroeteren op 11 oktober 1997, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Segers-Kessels en Verstraeten-Parren
Bidprentje.
vader Segers Jan Hubert Willem
moeder Kessels Catharina Wilhelmina
gehuwd met Verstraeten Jacobus
Segers Maria °14/09/1937 Maaseik †15/07/1999 Tongerlo Bree 15610
in familiekring overleden te Tongerlo Bree
Bidprentje.
vader Segers Theodorus Matthijs
moeder Kessels Helena
Segers Maria °10/11/1875 onbekend †20/08/1958 onbekend 27437
Segers Maria °10/03/1904 Neeroeteren †03/06/1978 Gerdingen Bree 15611
lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Neeroeteren, op 10 maart 1904 en godvruchtig overleden te Gerdingen Bree, op 3 juni 1978, gesterkt door de sakramenten van de zieken de families Segers en Spreuwers … ze was diep-gelukkig telkens ze één van haar kinderen als priester naar het altaar mocht begeleiden; ze was innig-blij met haar missionaris. … Zoals ze in stilte heeft geleefd, is ze in stilte vol overgave gestorven, dankbaar voor de fijne zorgen die ze elke dag ondervond van Leen en Jaak. …
Bidprentje.
vader Segers Michel Lambert
moeder Leijssen Anna Maria
gehuwd met Spreuwers Jacobus in 1925
Segers Maria °13/10/1906 Neeroeteren †30/10/1980 Tongerlo 17271
overleden vóór 1981 SEGERS, Maria, geboren op 13-10-1906 te Neeroeteren, overleden op 30-10-1980 te Tongerlo op 74-jarige leeftijd, begraven op 04-11-1980 te Neeroeteren-Voorshoven, echtgenote van Clijsters Jozef. (bron: Het Belang van Limburg, 1980-10-31)
gehuwd met Clijsters Jozef
Segers Maria Aldegondis °21/01/1841 Neeroeteren †12/06/1919 Opitter 46932
geboren te Neeroeteren op 21 januari 1841 en overleden te Opitter (boerderij Stukken) op 12 juni 1919
gehuwd met Clijsters Petrus
Segers Maria Anna °13/04/1866 Maaseik †29/06/1952 Maaseik 87
geboren te Maaseik, de 13 April 1866 en aldaar godvruchtig in de Heer overleden de 29 Juni 1952, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten de families Leyen en Segers
Bidprentje.
vader Segers Theodore
moeder Corstjens Judith
gehuwd met Leyen Jacques Theodorus Jakobus op 29/08/1899 te Maaseik
Segers Maria Catharina °13/05/1899 Neeroeteren †11/11/1974 Neeroeteren 17067
lid van de bond van gepensioneerden en van verschillende godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Neeroeteren Zondag nog waren we gezellig samen met vader en moeder, wij verlaten hen in volle gezondheid en in de vroege maandagmorgen is moeder onverwacht gestorven. … de families Segers, Arits, Stieners en Jeunen
Bidprentje.
gehuwd met Arits Willem Jaak
Segers Maria Catharina °25/05/1877 Neeritter (NL) †29/03/1976 Kinrooi 27423
weduwe sinds 04/06/1957 lid van de bond van gepensioneerden en van verschillende godvruchtige genootschappen de families Segers, Vandebosch, Derenette en Dirkx
Rouwbrief.
vader Segers Renier
moeder Renette Anna Maria Elisabeth
gehuwd met Vandebosch Jan Mathijs
Segers Maria Catharina °19/07/1892 Kinrooi †05/02/1986 Hamont 15613
weduwe sinds 08/04/1975 geboren te Kinrooi op 19 juli 1892 en overleden te Hamont op 5 februari 1986, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Segers en Clauwers Moeder, je bent bedankt voor dat grote hart dat zo van ons gehouden heeft, voor de milde tinteling in je ogen die ons zoveel vreugde heeft gebracht, voor je sterkte en je kracht in de moeilijke dagen die we samen hebben gedeeld, voor je geloof en je vertrouwen, je hoop en je gebed die jij aan ons hebt doorgegeven. Moeder, je bent bedankt voor zoveel …
Bidprentje.
gehuwd met Clauwers Hendrik
Segers Maria Catharina Aldegonda °26/12/1888 Kinrooi †09/03/1974 Kinrooi 20558
weduwe sinds ? lid van verschillende godvruchtige genootschappen
Bidprentje.
gehuwd met Tillekaerts Edmondus
Segers Maria Catharina Elisabeth °26/12/1883 Maaseik onbekend 46544
overleden vóór 1962 Petrus Joannes Ludovicus GOOSSENS. Gehuwd voor de kerk op 12-01-1909 te Neeroeteren met Maria Catharina Elisabeth SEGERS, 25 jaar oud, gedoopt op 26-12-1883 te Neeroeteren (getuige(n): Segers Renerus en Derkoningen Catharina Maria Elisabeth), dochter van Joannes Mathias SEGERS en Maria Anna NOUKENS.
gehuwd met Goossens Pieter Joannes Louis op 10/01/1909 te Neeroeteren
Segers Maria Catharina (Zuster) °29/10/1882 Kinrooi onbekend 13703
geboorte-akte nr. 20 Het jaar achttien honderd twee-en-tachtig, den één en dertigsten der maand October , ten elf ure 's morgens, is voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente Kinroy, provincie Limburg, verschenen Pieter Segers, landbouwer van beroep, oud veertig jaren, binnen deze gemeente woonachtig, dewelke ons vertoond heeft een kind van het vrouwelijk geslacht, in deze gemeente , op eergisteren geboren, ten negen ure 's avonds, van hem declarant en van Maria Gielen, zijne huisvrouw, oud zes en dertig jaren, en aan welk kind hij verklaard heeft te willen geven de voornamen van Maria Catharina. Alwelke verklaring en vertooning gedaan zijn in tegenwoordigheid van Joannes Schroyen, woonachtig te Kinroy, landbouwer van beroep, oud acht en twintig jaren en van Petrus Janssen, woonachtig te Kinroy, landbouwer van beroep, oud vier en dertig jaren. En na gedane voorlezing aan den deklarant en de getuigen, hebben zij deze akte van geboorte met ons geteekend. P. Segers - J. Schroyen - P. Janssen - de Burgemeester voornoemd, H. Scheymans
vader Segers Pieter
moeder Gielen Maria
Segers Maria Christina °10/11/1875 Neeritter (NL) †20/08/1958 Kinrooi 38981
lid van het Sint-Jozefswerk geboren te Neeritter de 10 november 1875 en zacht in de Heer overleden te Kinrooi de 20 augustus 1958, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Segers en Renette Zij was eenvoudig en oprecht. Zij vreesde God en vluchtte het kwaad. Na wekenlange voorbereiding in een onverbiddelijke en pijnlijke kwaal, stierf zij, kalm en gerust de dood der rechtvaardigen met een vast betrouwen op God en hare hemelse Moeder Maria. …
Bidprentje.
vader Segers Renier
moeder Renette Anna Maria Elisabeth
Segers Maria Christina °03/07/1907 Neeroeteren †05/05/1978 Neeroeteren 33981
weduwe sinds 28/11/1968 lid van de bond van grote en jonge gezinnen, lid van de missienaaikring en andere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Neeroeteren op 5 mei 1978 gesterkt door de zalving der zieken de families Segers, Neijens, Arits en Vranken
Rouwbrief.
gehuwd met Arits Jan Lambert
Segers Maria Christina °17/12/1900 Neeroeteren onbekend 18349
weduwe sinds 05/01/1971
vader Segers Willem
moeder Daemen Catharina
gehuwd met Paredis Christiaan Ludovicus op 14/10/1921 te Maaseik
Segers Maria Christina Josephina °05/03/1887 Kinrooi †1977 onbekend 48280
weduwe sinds 14/10/1976 Maria Christina Josephina, geboren op 05-03-1887 om 4 uur te Kinrooi, get.: de vader; Henri Christis, landbouwer, 45 jaar en Lambert Fiddelaers, veldwachter, 42 jaar. H. Tijskens, burgemeester.
vader Segers Mathijs Hubert
moeder Verheijen Anna Maria Hubertina
gehuwd met Peeters Cornelis
Segers Maria Elisa °19/05/1912 Molenbeersel †19/07/1954 Molenbeersel 45765
lid van de Bond van het Heilig Hart, van de Voortplanting des Geloofs, van het Sint-Jozefswerk en andere godvruchtige genootschappen geboren te Molenbeersel 19 Mei 1912 en aldaar vrij schielijk overleden op Maandag 19 Juli 1954, in extremis voorzien van het Heilig Oliesel de families Segers, Tirium en Op 't Roodt
Bidprentje.
gehuwd met Op 't Roodt Jozef
Segers Maria Elisabeth °22/10/1918 Molenbeersel †26/06/1988 Maaseik 31776
lid van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig in de Heer ontslapen in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Segers-Caris en Javornik-Simonisek
Rouwbrief.
gehuwd met Javornik Dominik
Segers Maria Elisabeth °21/01/1907 Opitter †15/05/1992 Bree 38653
weduwe sinds 09/08/1974 geboren te Opitter op 21 januari 1907 en godvruchtig in de Heer overleden in het ziekenhuis te Bree op 15 mei 1992, voorzien van de Heilige Sakramenten der zieken de families Segers, Schrijvers, Verheyen en Geutjens
Bidprentje.
gehuwd met Schrijvers Petrus Gerardus
Segers Maria Elisabeth °1867 onbekend onbekend 43553
weduwe sinds ?
gehuwd met Goyens Nicolas
Segers Maria Elisabeth °05/02/1906 Molenbeersel †12/09/1974 Neeritter (NL) 26771
overleden in het ziekenhuis te Roermond
Bidprentje.
gehuwd met Brouwers Petrus Johannes
Segers Maria Elisabeth °02/07/1904 Opoeteren †14/10/2003 onbekend 17728
weduwe sinds 03/09/1969 geboren te Opoeteren op 2 juli 1904 en overleden in het rusthuis te Maaseik op 14 oktober 2003, gesterkt door het sacrament der zieken de families Cremers en Segers
Bidprentje.
vader Segers Willem
moeder Daemen Catharina
gehuwd met Cremers Pieter Jan Willem op 27/07/1922 te Maaseik
Segers Maria Elisabeth Helena Hubertina °31/08/1880 Neeritter (NL) †06/01/1961 Kinrooi 27456
weduwe sinds 16/06/1928
vader Segers Renier
moeder Renette Anna Maria Elisabeth
gehuwd met Theybers Hendrik Hubert op 16/04/1903 te Kinrooi
Segers Maria Gertrudis °03/01/1901 Ophoven †15/05/1983 Maaseik 900
weduwe sinds 23/04/1971 overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 15 mei 1983
Bidprentje.
gehuwd met Trips Hendrik Jan Pieter Willem op 21/02/1925 te Maaseik
Segers Maria Gertrudis °16/07/1903 Maaseik †19/04/1977 Neeroeteren 16263
weduwe sinds ? godvruchtig overleden te Neeroeteren
Bidprentje.
gehuwd met Zoons Pieter Jan
Segers Maria Gertrudis °19/07/1908 Opoeteren †06/11/1988 Bree 17351
weduwe sinds 02/10/1965 lid van de bond van gepensioneerden geboren te Opoeteren op 19 juli 1908 en overleden te Bree op 6 november 1988, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Segers, Erlingen, Daemen en Segers
Bidprentje.
vader Segers Willem
moeder Daemen Catharina
gehuwd met Erlingen Jan Mathijs
Segers Maria Helena °06/01/1897 Ophoven †08/03/1963 Maaseik 642
weduwe sinds ? overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Hendrikx Jozef
Segers Maria Hubertina °13/09/1909 Molenbeersel †07/05/1972 Molenbeersel 7570
geboren te Molenbeersel op 13 september 1909 en aldaar overleden op 7 mei 1972 de families Klerkx en Segers koningin der schutterij Sint-Lambertus Molenbeersel door een verkeersongeval plots voorgoed weggeroepen te Molenbeersel Dit jaar worden wij in ons dorp op brutale wijze eraan herinnerd hoe onverwacht ons levenseinde kan komen. Bijna elke dood dit jaar was een plotse dood. Zelfs wegen en voertuigen die dienen om ons snel bij elkaar te brengen, zijn vaak oorzaak van veel en pijnlijk leed. En van definitieve scheiding. …
Bidprentje.
gehuwd met Klerkx Gerard Guillaume
Segers Maria Judith °09/02/1888 Maaseik †30/05/1969 Maaseik (Ven) 16027
weduwe sinds 23/11/1958 godvruchtig overleden te Maaseik - Ven op 30 mei 1969 de families Vandeweerdt, Segers, Hendrix en Smeets
Rouwbrief.
vader Segers Renier
moeder Hendrix Helena
gehuwd met Vandeweerdt Henri Mathieu Hubert te Maaseik
Segers Maria Leonie Jeannette °06/02/1908 Maaseik †29/01/1989 Maaseik 309
gepensioneerd onderwijzeres lid van het C.O.V. geboren te Maaseik op 6 februari 1908 en overleden te Maaseik op 29 januari 1989, gesterkt door het sacrament der zieken de families Segers en Hacken
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Wilhelmus
moeder Hacken Maria Theresia Antoinette
Segers Maria Relindis °03/07/1861 Ophoven †02/01/1951 Geistingen 35333
weduwe sinds 05/06/1932 lid van de Derde Orde, de wekelijkse Kruisweg, de Levende Rozenkrans, het Sint-Jozefswerk en alle andere godvruchtige genootschappen geboren te Ophoven de 3 Juli 1861 en overleden te Geistingen op 2 Januari 1951, versterkt door de Heilige Sacramenten en de Apostolische zegen de families Graus en Segers Een sterke vrouw uit Geistingen (uit Dao Raostj get van 15/03/2014, pagina 22 met foto) … Zij werd geboren in de schaduw van de kerktoren van Ophoven in 1961. Haar geboortehuis moet gestaan hebben links van de kerk, iets naar achter richting Putstraatje. Zij was dus een geboren Ophovense. …
Bidprentje.
vader Segers Gerardus
moeder Meyers Helena Elisa
gehuwd met Graus Jan Henricus op 18/04/1882 te Geistingen
Segers Marie Mathea Elisa (Zuster) °18/06/1917 Molenbeersel †08/11/2003 Hasselt 15752
Reguliere Kanunnikes van het Heilig Graf ingetreden in de Orde van het Heilig Graf te Bilzen op 08/09/1938 overleden in het Salvatorziekenhuis te Hasselt de families Segers en Broekmans
Bidprentje.
Segers Martin Jules Jean Guillaume °06/09/1923 Maaseik †07/07/2000 Maaseik 4216
fabrieksarbeider geboren te Maaseik op 6 september 1923 en aldaar overleden op 7 juli 2000, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Segers, Corstjens, Wolfs en Gielen 7 kinderen: Mathieu, Jos, Guillaume, Marie-Louise, Jean (†), Jules en Lisette Segers
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Mathijs
moeder Wolfs Margaretha
gehuwd met Corstjens Cornelia op 13/09/1947 te Maaseik
Segers Mathieu °27/03/1897 Molenbeersel †10/04/1978 Lommel 13630
weduwnaar sinds 13/07/1967 ereburgemeester van de gemeente Molenbeersel bestuurslid van de bond van gepensioneerden lid van verschillende godvruchtige genootschappen, bonden en verenigingen vereremerkt met verschillende eretekens geboren te Molenbeersel op 27 maart 1897 en godvruchtig in de Heer overleden te Lommel op 10 april 1978, gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken families Segers, Steyvers en Van Engeland Mathieu bereikte de gezegende ouderdom van 81 jaar en toch kwam het afscheid onverwacht en zeker veel te vroeg op de dag van de uitvaart van zijn broer Wim. Een zeer pijnlijk samentreffen. … Het zware kruis van een kinderloos gezin heeft hij met bewonderenswaardig geduld gedragen, maar zijn echtgenote maakte hem zielsgelukkig. In zijn pleegkinderen en kleinkinderen waarvan hij zoveel hield en in het dagelijks gebed vond hij de kracht …
Bidprentje.
gehuwd met Steyvers Gertrudis
Segers Mathieu °1927 Maaseik onbekend 26715
vader Segers Jan Hubert Willem
moeder Kessels Catharina Wilhelmina
Segers Mathieu °27/08/1934 Neeroeteren †14/04/1992 Awans 25781
lid van de Koninklijke Fanfare Sint-Aloysius, Alken geboren te Neeroeteren op 27 augustus 1934 en overleden te Awans op 14 april 1992 de families Segers, Greeven, Brouwers en Govaerts
Bidprentje.
vader Segers Jaak
moeder Brouwers Anna
gehuwd met Greeven Leona
Segers Mathieu °20/11/1910 Rekem 17435
zie Familiekroniek "De stam Reulens" van Mathieu Daemen, o.a. pagina 58
vader Segers Jan Renier Hubert
moeder Reulens Maria Agnes
Segers Mathieu °1910 onbekend onbekend 24657
overleden vóór 1991
gehuwd met Kessels Catharina
Segers Mathieu Jean Jacques °06/10/1913 Maaseik †18/03/1994 Maaseik 823
uit het parenteel van Gerardus van Wijck (°1655) - pagina 29 gewezen burgemeester, schepen en gemeenteraadslid van de stad Maaseik ere-voorzitter van de Koninklijke Harmonie Concordia lid van de beheerraad van K.M.F.C. de families Segers, Vanwijck, Hacken en Bartels
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Wilhelmus
moeder Hacken Maria Theresia Antoinette
gehuwd met Vanwijck Nelly Dorothée Josephine op 27/03/1940 te Maaseik
Segers Mathieu Joseph °10/12/1919 Kinrooi †20/12/1995 Kinrooi 15615
handelaar in brandstoffen (mazout) weduwnaar sinds 23/11/1979 geboren te Kinrooi op 1 december 1919 en aldaar overleden op 20 december 1995, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Segers, Teuwen, Franken, Aengeveld en Meuwissen
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Pieter Joseph
moeder Franken Anna Maria Elisabeth
gehuwd met Teuwen Maria Helena
Segers Mathieu Maria Hendrik °28/09/1934 Maaseik †17/12/1997 Maaseik 30285
beroep: fabrieksarbeider, tegelzetter overleden te Maaseik op 17 december 1997
Bidprentje.
gehuwd met Vandebosch Maria Elisabeth op 07/09/1955 te Maaseik
Segers Mathieu Theodorus °13/04/1883 Maaseik (Ven) †26/04/1905 Maaseik (Ven) 39002
lid van 't Broederschap van het Heilig Hart van Jezus en van de Ambrosiusgilde geboren te Ven (Aldeneyck), den 13 April 1883 en aldaar, voorzien van de Heilige Sacramenten, overleden, den 26 April 1905
Bidprentje.
Segers Mathijs °18/11/1898 Ophoven onbekend 32492
gehuwd met Wolfs Margaretha
Segers Mathijs Hubert °1851 onbekend onbekend 51508
Mathijs Hubert SEGERS, landbouwer, geboren circa 1851. Gehuwd met Anna Maria Hubertina VERHEIJEN, geboren circa 1854. Uit dit huwelijk: 1. Jan Renier Hubert, geboren op 11-01-1884 om 2 uur te Kinrooi, get.: de vader; Jacob Theijbers, veldwachter 60 jaar en Renier Vandebosch, landbouwer, 38 jaar. Fr. Scheijmans, burgemeester. 2. Joanna Margaretha Elisabeth, geboren op 20-07-1885 om 7 uur te Kinrooi, get.: de vader; Jacobus Theijbers, veldwachter, 61 jaar en Mathijs Segers, werkman, 32 jaar. H. Tijskens, burgemeester;. 3. Maria Christina Josephina, geboren op 05-03-1887 om 4 uur te Kinrooi, get.: de vader; Henri Christis, landbouwer, 45 jaar en Lambert Fiddelaers, veldwachter, 42 jaar. H. Tijskens, burgemeester. 4. Peter Joannes Josephus, geboren op 10-03-1889 om 6 uur te Kinrooi, get.: de vader; Cornelis Van Esser, landbouwer, 48 jaar en nihil. H. Tijskens, burgemeesster.
gehuwd met Verheijen Anna Maria Hubertina
Segers Mechtildis Elisabeth Josephina °18/10/1900 Maaseik †02/05/1963 Maaseik 17034
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen geboren te Maaseik, de 18 oktober 1900 en er godvruchtig overleden de 2 mei 1963, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten en de Pauselijke zegen de families Segers en Verstappen
Bidprentje.
gehuwd met Verstappen Cornelis Jacobus
Segers Mia °03/10/1936 Gerdingen †21/07/1999 Hasselt 33335
lid van Ziekenzorg en van meerdere godvruchtige genootschappen zij werd geboren te Gerdingen op 3 oktober 1936 en onverwacht overleden in het Salvatorziekenhuis te Hasselt op 21 juli 1999, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Segers en Op 't Roodt
Bidprentje.
gehuwd met Op 't Roodt René
Segers Michel °22/08/1927 Molenbeersel †13/02/1988 Leuven 31778
bestuurslid van de Koninklijke Fanfare Sint-Isidorus Molenbeersel aktief lid van verschillende verenigingen godvruchtig in de Heer ontslapen in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven de families Segers, Cuypers, Schaekers en Seerden
Rouwbrief.
gehuwd met Cuypers Lies
Segers Michel Lambert °24/01/1875 Maaseik (Solt) †20/07/1952 Bree ('t Hasselt) 41111
weduwnaar sinds ? lid van het Kerkbestuur van 't Hasselt lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen geboren te Maaseik (Solt) de 24 Januari 1875 en godvruchtig in de Heer overleden te 't Hasselt-Bree de 20 Juli 1952, meermalen gesterkt door de Heilige Sacramenten de families Segers en Leyssen zoon priester-missionaris en dochter zuster-missionaris
Bidprentje.
gehuwd met Leijssen Anna Maria
Segers Paula °19/09/1954 Maaseik †02/07/1991 Maaseik 3508
RK gedoopt te Maaseik op 23/09/1954 uit het parenteel van Gerardus van Wijck (°1655) - pagina 36 de families Segers, Vanwijck, Van Esser en Repriels
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Mathieu Jean Jacques
moeder Vanwijck Nelly Dorothée Josephine
gehuwd met Van Esser Eric
Segers Paulina Joanna Maria °20/04/1910 Maaseik †06/07/2001 Maaseik 2766
Gij waart gestreng, dat wel, maar groter hart bestond er niet In benarde tijden en in tragische omstandigheden waart gij er altijd bij om efficiënt en doeltreffende bij te springen met mondvoorraad en zelfgemaakte kledij. Wij waren welkom bij u, thuis in de Bleumerstraat en elk bezoek was feest. ... de families Segers en Hacken
Bidprentje.
vader Segers Wilhelmus
moeder Hacken Maria Theresia Antoinette
Segers Peggy °28/12/1976 Maaseik †06/06/2000 Leuven 23845
geboren te Maaseik op 28 december 1976 en overleden in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven op 6 juni 2000, gesterkt door het Sakrament van de zieken de families Segers-Sieborgs zus Jessica
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Steyvers David
Segers Peter °01/01/1775 Neeritter (NL) †02/02/1854 Kinrooi 29440
gehuwd met Van Esser Elisabeth op 17/09/1797 te Kessenich
Segers Peter Joannes Josephus °10/03/1889 Kinrooi †16/12/1916 Hasselt 31960
Blijf immer gedenken de ziel van Jan Segers, echtgenoot van Catharina Gerets Geboren te Kinroy den 10 Maart 1889 en gestorven voor het Vaderland te Hasselt den 16 December 1916. Hij ruste in vrede ! veroordeeld voor spionage en op 16 december 1916 gefusilleerd zie afdruk van het gedachtenisprentje met foto en afscheidsbrief op pagina's 28en 29 van het boekje "Gedode en tot dwangarbeid veroordeelde burgers uit de eerste wereldoorlog"
vader Segers Mathijs Hubert
moeder Verheijen Anna Maria Hubertina
gehuwd met Gerets Catharina
Segers Petronella °01/01/1790 Maaseik (Wurfeld) †21/02/1882 Maaseik 4465
gehuwd met Leyen Lambertus op 11/09/1820 te Maaseik
Segers Petronella Hubertina °28/09/1881 Kinrooi †28/06/1961 Kinrooi 22595
lid van de Heilige Familie en de Derde Orde ten gevolge van een droevig ongeval overleden te Kinrooi … Beste zuster in 't klooster, familieleden, vrienden en kennissen, bidt voor mij en tot blijde weerzien in de hemel. … de families Segers en Gielen
Bidprentje.
vader Segers Pieter
moeder Gielen Maria
Segers Pierre °06/06/1922 Maaseik †12/11/1987 Maaseik 7091
lid van de bond van gepensioneerden geboren te Maaseik op 6 juni 1922 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 12 november 1987, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Segers, Palmans, Daemen en Langens
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Palmans Pauline
Segers Pierre °20/12/1914 Rotem †10/06/1984 Maaseik 5569
weduwnaar sinds 11/12/1976 ere-schoolhoofd Rotem lid N.S.B. overleden te Maaseik op 10 juni 1984 de families Segers, Aerts, Stinkens, Simons en Scheepers
Bidprentje.
gehuwd met Stinkens Maria
Segers Pierre °11/04/1943 Kinrooi †15/04/2005 Kinrooi 3816
stichter van Segers Snacks werknemer op rust busmaatschappij "De Lijn" plots thuis overleden te Kinrooi op 15 april 2005 de families Segers en Dirckx
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Renier
moeder Fiddelaers Helena
gehuwd met Dirckx Elly
Segers Pierre °12/02/1934 Kinrooi †09/09/1971 Neeroeteren 27651
na een langdurige ziekte godvruchtig overleden te Neeroeteren de families Segers, Janssen, Brouns en Janssen
Bidprentje.
vader Segers Jaak
moeder Brouns Maria Catharina
gehuwd met Janssen Elly
Segers Pierre °17/08/1933 Maaseik †03/04/1999 Neeroeteren 26722
lid van de bond van gepensioneerden geboren te Maaseik op 17 augustus 1933 en plots overleden te Neeroeteren op 3 april 1999, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Segers-Kessels en Verstraeten-Parren 4 kinderen: Lisa, Jan, Lambert en Marleen Segers
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Jan Hubert Willem
moeder Kessels Catharina Wilhelmina
gehuwd met Verstraeten Margaretha
Segers Pierre °29/12/1923 Stramproy (NL) †13/06/2005 Maaseik 25341
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Segers, Van de Vorst, Verwielen en Stals kinderen Theo, Johnny en Marc
Rouwbrief.
vader Segers Theodorus Jacobus
moeder Verwielen Anna Maria
gehuwd met Van de Vorst Alda
Segers Pierre Michel °02/10/1862 Kinrooi †12/11/1951 Rotem 48786
weduwnaar sinds ? geboren te Kinrooi, op 2 October 1862 en zachtjes in den Heer overleden te Rotem op 12 November 1951, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de families Segers, Lemmens en Breukers
Bidprentje.
gehuwd met Lemmens Maria Anna
Segers Pieter °1907 Opoeteren onbekend 44563
weduwnaar sinds 18/11/1986
vader Segers Willem
moeder Daemen Catharina
gehuwd met Gabriels Maria Gertrudis
Segers Pieter °23/11/1851 Kinrooi †25/02/1930 Kinrooi 47272
weduwnaar sinds ? Lid van den bond van het Heilig Hart en de Heilige Familie, de Derde Orde van Sint-Franciscus, der genootschappen van de Voortplanting des Geloofs, Sint-Jozef, Sint-Franciscus Salesius en den Wekelijkschen Kruisweg geboren te Kinroy den 23 November 1851 en aldaar overleden, den 25 Februari 1930 meermalen gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de families Segers en Scheymans
Bidprentje.
gehuwd met Scheymans Elisabeth
Segers Pieter °16/10/1912 Kinrooi †22/04/1936 Kinrooi 44073
jonkman lid van de Heilige Familie, de bond van het Heilig Hart, van Onze-Lieve-Vrouw Rozenkrans en van het Ziekenapostolaat geboren te Kinroy, den 16 October 1912 en na een pijnlijke twaalfjarige kwaal, met volle overgeving aan Gods Heilige Wil verdragen, overleden den 22 April 1936, meermalen gesterkt door de genademiddelen der Heilige Kerk de familie Segers
Bidprentje.
Segers Pieter °21/02/1886 Maaseik (Solt) †18/10/1961 Neeroeteren 22445
lid van de bond van het Heilig Hart schielijk overleden te Voorshoven-Neeroeteren de families Segers, Gijsen, Flipkens en Bussels
Bidprentje.
gehuwd met Gijsen Aleida
Segers Pieter Johannes °23/01/1848 Kinrooi †21/03/1922 Kinrooi 5784
Bidprentje.
gehuwd met Scheymans Johanna Catharina
Segers Pieter Joseph °23/03/1885 Kinrooi †29/09/1973 Kinrooi 7393
oud-schepen der gemeente Kinrooi vereremerkt met de Koninklijke Medaille 1ste Klas meerdere eretekens van verschillende verenigingen lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Kinrooi op 23 maart 1885 en aldaar na een langdurige ziekte overleden op 29 september 1973, voorzien van de Sakramenten der stervenden de families Segers, Derenette, Franken en Steyvers
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Renier
moeder Renette Anna Maria Elisabeth
gehuwd met Franken Anna Maria Elisabeth te Kinrooi
Segers Pieter Lambert °26/06/1905 Neeroeteren †08/09/1988 Maaseik 16276
(jonge) weduwnaar sinds ? oudstrijder 1940-1945 lid KSNB afdeling Neeroeteren lid van de bond van gepensioneerden geboren te Neeroeteren op 26 juni 1905 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 8 september 1988, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Segers, Aerts, Schreurs, Beckers en Drijkoningen
Bidprentje.
vader Segers Hubertus Lodevicus
moeder Beckers Margaretha
gehuwd met Aerts Clara
Segers René °17/04/1908 Kinrooi †14/01/1994 Kinrooi 311
God, U zij dank omdat wij met bewondering en eerbied het beeld in ons hart mogen bewaren van Nonk, onze koster-organist gedurende 56 jaren, die, gedragen door een rotsvast geloof in uw levendige en bezielende aanwezigheid, zijn levensopgave voorbeeldig heeft vervuld. Begaafd met een grote liefde en aanvoelen voor al wat mooi is, vooral in muziek en zang, maar daarom discreet-gevoelig, gemoedelijk in de omgang, zeer plichtsbewust, werd hij 'n man waarvan wij hielden. … de families Segers en Voets
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Joannes Renier
moeder Voets Maria Elisabeth
Segers René °09/05/1938 Kinrooi †15/07/2000 Lanaken 27848
lid van de Duivenbond Maasvallei oud-speler veteranen Lindeboys Leut overleden in het Sint-Barbaraziekenhuis te Lanaken
Bidprentje.
vader Segers Jan Lodewijk Jozef
moeder Coolen Lucia
gehuwd met Bovens Eugenie
Segers René Michel °15/07/1912 Neeroeteren †22/11/2005 Hasselt 28011
ere-griffier van de arbeidsrechtbank overleden te Hasselt De familie wenst te danken E.H. Pater Cox, Dr. V. Bouts, en al de dames die hem dagelijks omringden met hun toegewijde zorgen in het Salvatorrusthuis. Volgens zijn uitdrukkelijke wens zijn er geen overlijdensberichten verzonden en is de kerkelijke uitvaart in alle intimiteit gehouden. Zijn aardse lichaam wenste hij na te laten aan de wetenschap. Hij hoopte enkel op een gebedje voor zijn zielerust van allen die hem gekend hebben. de familie Segers-Sleypen
Segers Renier °17/11/1907 Neeroeteren †28/01/2005 Tongeren 35205
weduwnaar sinds 28/01/1988 godvruchtig overleden in het A.Z. Vesalius te Tongeren op 28 januari 2005, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Segers, Eykelberg, Leyssen en Paulussen
Rouwbrief.
gehuwd met Eykelberg Maria Clementina op 09/09/1936 te Weelde
Segers Renier °12/11/1841 Kinrooi †10/04/1900 Kinrooi 31481
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 december 2001, jaargang 20 - nr. 4 - pagina 119 zie het tijdschrift 'Dao roastj get' dd. 15/09/2001 van de Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi, pagina 71
vader Segers Renier (stamvader)
moeder Tijskens Maria Catharina (stammoeder)
gehuwd met Renette Anna Maria Elisabeth op 06/02/1873 te Neeroeteren
Segers Renier °08/10/1915 Kinrooi †14/07/2005 Bree 3188
weduwnaar sinds 28/10/1997 lid van Ziekenzorg en van de bond van gepensioneerden geboren te Kinrooi op 8 oktober 1915 en overleden in het ziekenhuis Maas en Kempen te Bree op 14 juli 2005, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Segers-Franken en Fiddelaers-Kuypers en Theybers
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Pieter Joseph
moeder Franken Anna Maria Elisabeth
gehuwd met Fiddelaers Helena te Kinrooi
Segers Renier °01/04/1856 Maaseik †09/06/1891 Maaseik 11951
geboren te Maaseyck en aldaar na eene langdurige en pijnlijke ziekte godvruchtig overleden
Bidprentje.
gehuwd met Hendrix Helena
Segers Renier Joseph Hubertus (Z.E.H.) °24/03/1872 Neeritter (NL) †29/12/1939 Maaseik (Aldeneik) 39814
pastoor van Aldeneik geboren te Neeritter (Hollands Limburg), den 24 Maart 1872 als diaken leeraar benoemd in het College te Bree, Augustus 1894 priester gewijd te Luik, April 1895 kapelaan te Maaseik, September 1897 pastoor te Aldeneik, October 1906 aldaar overleden, den 29 December 1939, meermalen gesterkt door de H.H. Sacramenten … Dierbare broeders, bloedverwanten en vrienden, in den Hemel waar ik u voorga zal ik voor u bidden, ook gij zult mij immer in uwe gebeden indachtig wezen, en gij mijn broeder en vrienden medebroeders in het priesterschap gedenkt u mijner aan het Altaar des Heeren. ... zie foto Sint-Ceciliakoor Aldeneyck omstreeks 1926 Aandenken van de Heilige Missie gepredikt te Aldeneyck van 11 tot 19 October 1931 ddoor de EE. PP. Anicetus en Odoricus van de Orde der Minderbroeders op verzoek van den Z.E.H. Jos Segers, Pastoor bij zijn 25-jarig jubilé als Pastoor (te Aldeneik)
Bidprentje.
vader Segers Theodorus Simon Hubertus
moeder Rutten Cornelia
Segers Renier (stamvader) °18/05/1807 Kessenich †15/08/1863 Kinrooi 31485
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 december 2001, jaargang 20 - nr. 4 - pagina 119
gehuwd met Tijskens Maria Catharina (stammoeder) op 08/08/1839 te Kessenich
Segers Siemen ° onbekend onbekend 27537
vader Segers Marc
moeder Janssen Mia
Segers Stefan °10/12/1979 Maaseik †02/05/1983 Bree 39007
zoontje van Henri Segers en Rina Janssen geboren te Maaseik op 10 december 1979 en weergekeerd naar het Vaderhuis te Bree op 2 mei 1983 de families Segers en Janssen
Bidprentje.
vader Segers Henri
moeder Janssen Rina
Segers Theodoor °06/06/1911 Molenbeersel †30/11/1974 Molenbeersel 31787
lid van de Boerengilde en van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Molenbeersel de families Segers, Straetemans, Terium en Claes
Rouwbrief.
gehuwd met Straetemans Maria
Segers Theodora Elisa Thérèse °15/12/1919 Maaseik †03/04/1967 Beringen 5376
lerares aan de Technische Meisjesschool der Ursulinen te Maaseik schoenwinkel op de Bosstraat overleden in 1967 samen met haar echtgenoot (en met Netje van Paul Brouns) bij een tragisch verkeersongeval op de baan van Leopoldsburg ('t Kamp) naar Hechtel lerares aan de Technische Meisjesschool der Ursulinen geboren te Maaseik op 15 december 1919 en door een smartelijk ongeval overleden te Beringen op 3 april 1967, voorzien van het Heilig Oliesel de families Segers en Corstjens
Bidprentje.
vader Segers Wilhelmus
moeder Hacken Maria Theresia Antoinette
gehuwd met Corstjens René Elise Albert te Maaseik
Segers Theodorus Jacobus °11/08/1880 Kinrooi †19/07/1959 Kinrooi 27430
weduwnaar sinds ? geboren te Kinrooi de 11 augustus 1880 en aldaar na een lange en zware doodstrijd godvruchtig overleden de 19 juli 1959, tijdig gesterkt door alle genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Segers en Verwielen
Bidprentje.
gehuwd met Verwielen Anna Maria
Segers Theodorus Matthijs °21/05/1896 Maaseik †31/03/1964 Maaseik 13700
lid van de bond van het Heilig Hart en van de Boerengilde geboren te Maaseik, op 21 mei 1896 en na een kortstondige ziekte godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik, op 31 maart 1964, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Segers en Kessels
Bidprentje.
gehuwd met Kessels Helena
Segers Theodorus Simon Hubertus °22/08/1840 Neeritter (NL) †05/01/1900 Neeritter (NL) 39810
beroep: huisschilder weduwnaar sinds 11/02/1894
vader Segers Jan Renier
moeder Coolen Maria
gehuwd met Rutten Cornelia op 29/04/1870 te Ophoven/Geistingen
Segers Truike °26/01/1909 Neeroeteren †25/01/2004 Lanaken 18299
vrij onverwacht overleden in het Sint-Barbaraziekenhuis te Lanaken Ik ben niet beter, Heer, dan zoveel anderen, die door ouderdom en sleet, door ziekte en door harteleed de gang der pelgrimskaravaan niet langer mede kunnen gaan. Het helpt niet nog te wederstreven, of in vertwijfeling voort te leven. Wat is geschied, wat komen moet, ik leg het, Heer, in Uwe handen. Zoals Gij 't wilt, zo is het goed.
Bidprentje.
Segers Wilhelmina °14/09/1928 Molenbeersel †31/10/2002 Opitter 9814
draagster van meerdere burgerlijke eretekens lid van Ziekenzorg geboren op 14 september 1928 en overleden ten gevolge van een tragisch verkeersongeval te Opitter (a/d kapel bij het oversteken van de rijbaan aangereden) op 31 oktober 2002, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Segers-Lenders en Roex-Craeghs Uit het Belang van Limburg Bree - Een 74-jarige vrouw uit Bree is donderdagavond om het leven gekomen bij een ongeval op de Maaseikerbaan in Opitter. De voetgangster werd rond 19u45 vlakbij haar huis gegrepen door een auto. Wilhelmina Segers was nagenoeg op slag dood. De vrouw was om 19 uur naar een misviering in de kapel in de buurt geweest. Ze was op weg naar huis. Omdat het 's avonds nogal donker is op de straat, had ze een klein lampje bij. De bestuurder van de auto verklaarde dat hij haar niet had gezien. De lokale politie Noordoost-Limburg deed de vaststellingen. Het parket stuurde geen verkeersdeskundige ter plaatse, omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk waren. MM
Bidprentje en rouwbrief.
vader Segers Caspard Jozef
moeder Lenders Johanna
gehuwd met Roex Mathieu Theodoor
Segers Wilhelmina °02/11/1939 Gruitrode †28/01/1982 Genk 23716
lid van de K.A.V. overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
Bidprentje.
gehuwd met Bayen Pierre
Segers Wilhelmus °12/12/1875 Maaseik †03/03/1952 Maaseik 645
ere-voorzitter der duivenmaatschappij "Olijftak" bestuurslid van het ambt Sint-Elooi na een langdurige ziekte godvruchtig in de Heer overleden
Bidprentje.
vader Segers Theodore
moeder Corstjens Judith
gehuwd met Hacken Maria Theresia Antoinette
Segers Wilhelmus °17/10/1858 Maaseik †09/02/1949 Molenbeersel 11947
lid van de Voortplanting des Geloofs en van het werk van Sint-Jozef en Sint-Franciscus Salesius godvruchtig in den Heer overleden te Molenbeersel … En gij mijn goede dochter, die U den Heer hebt toegewijd, gedenk mijner in uwe vrome gebeden. … weduwnaar sinds ?
Bidprentje.
gehuwd met Tirium Catharina
Segers Willem °30/07/1902 Opitter †25/08/1964 Lozen 38655
lid van verschillende godvruchtige genootschappen geboren te Opitter, 30 juli 1902 en zeer godvruchtig overleden te Lozen op 25 augustus 1964, na een langdurige ziekte en voorzien van de laatste sakramenten der stervenden de families Segers, Hertogs, Verheyen en Bongaerts
Bidprentje.
gehuwd met Hertogs Paulina
Segers Willem °1878 onbekend onbekend 12002
Catharina DAEMEN. gehuwd voor de kerk op 09-01-1900 te Neeroeteren met Gulielmus SEGERS. Uit dit huwelijk: 2 kinderen. Petrus Jacobus SEGERS, gedoopt op 07-06-1922 te Aldeneik (getuige(n): Maria Catharina Daemen (Neeroeteren), Petrus Segers), zoon van Gulielmus SEGERS en Catharina DAEMEN.
gehuwd met Daemen Catharina op 09/01/1900 te Neeroeteren
Segers Willem °27/05/1917 Neeroeteren †20/08/1987 Waterschei 17778
weduwnaar van Jeanne Donné sinds ? echtgenoot van Mariette Claes sinds ? godvruchtig overleden in de André Dumontkliniek te Waterschei … Zo graag had hij nog zijn 25-jarig huwelijksfeest samen met ma, zijn kinderen en kleinkinderen gevierd. Maar hij heeft te vroeg afscheid van ons genomen, stil en tevreden, zoals hij heeft geleefd. …
Bidprentje.
gehuwd met Claes Mariette
gehuwd met Donné Jeanne
Segers Willem °1866 onbekend †1931 Ophoven 27278
gehuwd met Theelen Cornelia
Segers Willem Hubert °11/03/1867 Molenbeersel †13/03/1962 Molenbeersel 34849
erekoster lid van vele godvruchtige genootschappen geboren te Molenbeersel de 11 maart 1867 en er godvruchtig in de Heer ontslapen, de 13 maart 1962, voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de families Segers-Creemers en Caris-Dendriëns
Bidprentje.
gehuwd met Caris Maria Helena
Segers Willem Hubert °20/06/1783 Aldeneik †08/02/1869 Maaseik (Gremelslo) 51354
gehuwd met Hennen Anna Maria op 05/02/1821 te Maaseik
Segers Wim °1895 Molenbeersel †05/04/1978 ? 13658
broer van Mathieu Segers-Steyvers, burgemeester Molenbeersel
Segers Wim °05/01/1909 Molenbeersel †06/04/1978 Maaseik 26768
echtgenoot in het eerste huwelijk van Alice Stassen en in het tweede huwelijk van Hubertina Stassen door de verrezen Heer in zijn liefde bevestigd te Maaseik de families Segers-Caris en Stassen-Coenen
Bidprentje.
gehuwd met Stassen Hubertina
gehuwd met Stassen Alice
Segers Winand °1856 onbekend 11950
weduwnaar sinds 29/05/1909
gehuwd met Wassenberg Jacomina
Segers Winand °28/08/1861 Maaseik †22/09/1923 Maaseik 27141
gehuwd met Hulsbosch Jozefina
Segers Xxxxx °1863 onbekend onbekend 42156
gehuwd met Raetschelders Maria Helena te Maaseik
Segers Yve °09/05/1950 Kinrooi †03/09/1988 Mol 16963
geboren te Kinrooi op 9 mei 1950 en overleden in de Heilig Hartkliniek te Mol op 3 september 1988, voorzien van de Sacramenten der zieken de families Lemmens en Segers
Bidprentje.
vader Segers Frans
moeder Eerdekens Yvonne
gehuwd met Lemmens Paul
Segers Yyyyy °1888 onbekend onbekend 31781
vader Segers Renier
moeder Renette Anna Maria Elisabeth
gehuwd met Stultiens Xxxxx
Segers Yyyyyyyy °1890 onbekend onbekend 31785
vader Segers Renier
moeder Renette Anna Maria Elisabeth
gehuwd met Drijkoningen Xxxxxx
Seghers Charles °1905 onbekend onbekend 22913
overleden vóór 1995
gehuwd met Vandecasteele Yvonne
Segier André °1915 onbekend onbekend 48698
overleden vóór 1999
gehuwd met Doumen Mariette
Sels Anna Catharina °26/07/1857 Bree †23/08/1936 Bree 26491
weduwe sinds ? lid van het Ziekenapostolaat, de Derde Orde, de bond van het Heilig Hart en de Rozenkrans zeer godvruchtig in den Heer ontslapen
Bidprentje.
gehuwd met Braeken Jacobus
Selten Petrus (Z.E.H.) (osc) °09/03/1899 Haps (NL) †11/08/1971 Lanaken 18237
gouden jubilaris geboren te Haps (Ned.) op 9 maart 1899 en overleden te Lanaken op 11 augustus 1971, begraven te Achel op 14 augustus 1971 Pater Selten heeft een arbeidzaam en vruchtbaar leven geleid. Kort na zijn priesterwijding begeleidde hij enige tijd de fraters in opleiding. Daarna was hij jaren lang kapelaan te Halen. Zijn verdiensten aldaar in de bezettingstijd werden door de staat erkend door meerdere eretekenen. Na de oorlog werd hij tot prior gekozen van het klooster re Sint-Agatha. Daarna keerde hij terug naar België als pastoor van Achel-Statie. Toen zijn gezondheid te wensen overliet, vroeg hij ontslag en werd rector in de kinderkolonie te Rekem. De laatste jaren bracht hij door te Lommel als rector van het rustoord Sint-Franciscus. …
Bidprentje.
Senden Augusta Maria Coleta °29/05/1882 Antwerpen †31/08/1904 Antwerpen 47385
geboren te Antwerpen, den 29 Mei 1882, aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 31 Augustus 1904, versterkt door de H.H. Sacramenten
Bidprentje.
Senden Christina °25/10/1888 Rekem onbekend 32383
gehuwd met Bellefroid Joannes
Sengers Frans °1914 onbekend 19779
overleden vóór 2003
gehuwd met Melgers Willemien
Sengers Mathilde °1887 onbekend onbekend 45140
gehuwd met Dauven Theodoor
Sensen Maria °06/06/1913 Bocholt †30/08/1977 Maaseik 6027
geboren te Bocholt op 6 juni 1913 en overleden te Maaseik op 30 augustus 1977, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Sensen, Hinoul, Jansen en Schadick
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Hinoul Theodorus op 02/10/1936 te Maaseik
Sensen Maria Petronella °06/12/1892 Weert (NL) †31/03/1957 Gruitrode-Solt 44245
beroep: herbergierster weduwe van de heer Hendrik Klaps sinds 25/04/1935 echtgenote van de heer Petrus Vande Goor geboren te Weert (Holland), de 6 december 1892 en godvruchtig overleden te Gruitrode-Solt, de 31 maart 1957, voorzien van de genademiddelen van onze moeder de Heilige Kerk de families Klaps, Vande Goor en Sensen
Bidprentje.
gehuwd met Vande Goor Petrus
gehuwd met Klaps Hendrik op 13/11/1919 te Neeroeteren
Sente P. °1874 onbekend 25665
vroegtijdig overleden
gehuwd met Raemen Maria Aldegonda
Serdons Michel °1922 onbekend onbekend 42864
overleden vóór 2008
gehuwd met Suylen Andrina
Sergijssens Joseph Lambertus Antonius °09/06/1897 Maaseik †09/03/1919 Maaseik 17826
lid der Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw geboren te Maeseyck, den 9 Juni 1897, en aldaar, na eene langdurige ziekte, in volledige onderwerping aan Gods H. Wil overleden, den 9 Maart 1919.
Bidprentje.
Serrien Mathilde °06/03/1910 Niel †13/07/1991 Bree 25054
weduwe sinds ? lid van de bond van gepensioneerden lid van de Kwartjesclub Bree, van Ziekenzorg en van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig in de Heer overleden te Bree de families Bloemen, Serrien, Dreezen en De Wachter
Bidprentje.
gehuwd met Bloemen Gerard
Serroyen Gerard °1911 onbekend onbekend 42701
gehuwd met Knevels Mieke
Servaes Albert °04/04/1883 Gent †19/04/1966 Luzern (Zwitserland) 13287
Bidprentje.
Servais Juliette Louise Josephine °30/08/1907 Luik †02/07/1994 Maaseik 2191
overleden te Maaseik op 2 juli 1994 de families Servais, Linssen, Denomerenge en Delnoy
Bidprentje.
gehuwd met Linssen Paul Joseph Hubert Marie op 26/06/1930 te Luik
Servais Marguerite Emilie Theresia G.(Zuster M. Henriette) °11/12/1898 Namen †11/12/1979 Maaseik 34406
zuster van Liefde naar het Vaderhuis gegaan op 11 december 1979, haar 81ste verjaardag, in het 65ste jaar van haar kloosterleven
Bidprentje.
Seutin Oscar °13/12/1886 Forchies-la-Marche †16/06/1964 Elsene 24645
ingenieur en later directeur van de Steenkoolmijn Limburg Maas weduwnaar sinds ? burgerlijk mijningenieur, burgerlijk electrotechnisch ingenieur A. I. Ms ere-directeur-gérant der Kolenmijnen Limburg-Maas te Eisden officier in de Leopoldsorde, commandeur in de Orde van Leopold II geboren te Forchies-la-Marche de 13 december 1886, godvruchtig overleden te Elsene de 16 juni 1964, gesterkt door de HH. Sacramenten van onze moeder de Heilige Kerk de families Seutin en Houben
Bidprentje.
gehuwd met Houben Maria
Sevens Alex (Z.E.H.) °02/12/1931 Neerpelt †25/06/1996 Neerpelt 49935
geboren te Neerpelt op 2 december 1931 priester gewijd te Luik op 22 december 1956 kapelaan te Koersel van 1956 tot 1984 pastoor te Oud-Waterschei van 1984 tot 1988 pastoor te Kinrooi van 1988 tot 1995 meewerkend priester te Heusden vanaf 1995 overleden te Neerpelt op 5 juni 1996
Bidprentje.
Sevens Alfons °10/03/1877 Lapscheure †03/12/1961 Gent 47684
geboren te Lapscheure op 10 maart 1877 en godvruchtig overleden te Gent op 3 december 1961 Reeds als jonge man leerde hij in zijn ouderlijk huis dat vrij zijn betekent nooit te verzaken aan het zelf gekozen levensdoel. Met de grootste oprechtheid en met een volkomen onbaatzuchtigheid ijverde hij zijn leven lang voor de verwezenlijking van zijn gedachte: zijn volk ontvoogden door een volwaardig onderwijs, door zijn kulturele opleiding en door de verbetering van zijn materiële toestand. Daartoe gebruikte hij zijn pen als roman- en toneelschrijver, als pamflettist, als dichter en als journalist. Zijn nu eens vinnig, dan weer gemoedelijk woord begeesterde en overtuigde. Hij was een man uit één stuk. Zijn gedachten waren onwrikbaar. Dat bewees hij: om niet te buigen voor de bezetter, liet hij zich in maart 1915 aanhouden en als politiek gevangene wegvoeren tot november 1918. Met zijn echtgenote, die hem in zijn streven steeds trouw en liefdevol terzijde stond, drukte hij op zijn gezin de stempel van zijn eigen levensopvatting, welke onaantastbaar bleef tot aan zijn dood. Hij was een Vlaming en een Belg. Hij ruste in Vrede. zie http://www.literair.gent.be/html/lexicondetail.asp?ID=5&AID=523
Bidprentje.
vader Sevens Pieter Theodoor
moeder Bastoen Ludovica Francisca
gehuwd met Beaufays Jeanne in 1910
Sevens Henri °1890 onbekend onbekend 17680
overleden vóór 1983
gehuwd met Vanhout Maria
Sevens Maria °02/07/1867 Neerpelt †14/12/1948 Maaseik 512
Bidprentje.
gehuwd met Jongen Gillis
Sevens Maria °1900 onbekend 22365
weduwe sinds 23/10/1962
gehuwd met Hoedemaekers Willem Leonard Alfons
Sevens Pieter Theodoor °16/05/1848 Kinrooi †10/04/1927 Kortrijk 14065
'schoolmeesterke Doorke Sevens van 't Goorthuuske' onderwijzer, schrijver, archivaris, Vlaams strijder woonde van 1880 tot aan zijn dood in 1927 in Kortrijk zonen Alfons en Constant Sevens † bid voor de ziel van mijnheer Pieter Theodoor Sevens, weduwnaar van Ludovica Francisca Bastoen, echtgenoot van Maria Lamoral letterkundige, archivaris der stad Kortrijk vereerd met het kruis Pro Ecclesia et Pontifice en Bene Merenti officier in de Kroonorde, ridder in de Leopoldsorde burgerkruis van 1ste klas herinneringsmedalie van Leopold II geboren te Kinroy den 16 Mei 1848 en godvruchtig overleden te Kortrijk, den 10 April 1927, voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden Hij beminde zijn land en zijn volk; en daarom na het beste zijner krachten gewijd te hebben aan het onderwijs en de christene opvoeding der jeugd, besteedde hij het overige zijner krachten aan het navorschen der oude geschiedenis. "Aan mijn volk zich zelve leeren kennen en hoogachten" dit is mijn doel zei hij; en dat, voegde hij er op zijn sterfbedde bij, deed ik uit liefde voor mijn volk en tot meerder eere en glorie van God. Als eenvoudig maar rechtzinnige christen leefde en leed hij, en het naderen der dood verontrustte hem niet, want hij wist dat de dood het einde is van ons droeve ballingschap en het begin van een beter leven. Beminde echtgenoote, dank voor uw goede zorgen. Beminde kinderen en kleinkinderen, aanhoort mijne laatste bede. Bemint God al de dagen van uw leven, onderhoudt zijne geboden gelijk ik het u voordeed, en bemint elkander. Bidt voor mij; gij vooral, mijn zoon priester, wees mij indachtig aan het altaar des Heeren. 11 kinderen http://www.kinrooi.be/product/512/default.aspx?_vs=0_n&id=412
Bidprentje.
gehuwd met Lamoral Maria
gehuwd met Bastoen Ludovica Francisca
Severeyns Sophia °1911 onbekend onbekend 27654
weduwe sinds 07/03/1978
gehuwd met Teuwissen Hendrik
Severijns André °25/05/1941 Maaseik †02/11/1944 Maaseik 38940
Tot vroom aandenken van André Severijns, zoontje van Mathieu Severijns-Wynen, geboren te Maaseik den 25 Mei 1941 en aldaar overleden den 2 November 1944
Bidprentje.
vader Severijns Theodore Jean Mathieu
moeder Wijnen Helena Maria
Severijns André °1859 Maaseik (?) †1937 Maaseik 27128
ter nagedachtenis aan onze dierbaren echtgenoot en vader, André Severyns, echtgenoot van Elisabeth Leyendeckers - °1859 - † 1937
gehuwd met Leyendeckers Elise
Severijns Anna °1879 onbekend onbekend 41323
overleden vóór 1950
gehuwd met Doyen Cornelius
Severijns Emiel Hubert °02/04/1909 Maaseik †20/11/1994 Maaseik 15617
lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Maaseik op 2 april 1909 en overleden te Maaseik op 20 november 1994, gesterkt door het sakrament der zieken de families Severijns en Deckers
Bidprentje.
gehuwd met Deckers Mathilda Maria op 16/05/1947 te Maaseik
Severijns Frans °1922 onbekend †1970 23546
gehuwd met Vandamme Maria
Severijns Helena °28/06/1915 onbekend †22/01/1997 onbekend 20426
weduwe sinds ? De dagen waren me vaak te lang. Ze vielen me zwaar. Er waren er waarop ik met niemand contact had, met niemand aansluiting vond, met niemand kon praten. Dan zag ik uit naar mensen die mij lief waren. Het viel niet mee om hier te zitten, steeds op dezelfde plaats. De dagen waren me vaak te lang …
Bidprentje.
gehuwd met Siborgs Johannes
Severijns Hélène Marie Hubertine °05/11/1884 Maaseik †23/01/1975 Maaseik 9511
weduwe sinds 24/03/1954 in de vrede des Heren is ontslapen in haar 91ste levensjaar, voorzien van het sacrament der zieken
Bidprentje.
vader Severijns Renier
moeder Theunissen Maria Anna
gehuwd met Hendrix Jean Joseph Mathieu te Maaseik
Severijns Hilda °09/02/1957 Maaseik †08/10/2005 Maaseik 27036
in familiekring overleden te Maaseik op 8 oktober 2005, gesterkt door het sacrament der zieken de families Severijns en Deckers Hilda, Je was ons zevende en jongste kind; Je was 'welkom' bij ons thuis. Als een vrolijk, opgewekt kind speelde je in de wei. ….
Bidprentje.
vader Severijns Emiel Hubert
moeder Deckers Mathilda Maria
Severijns Hubert °22/10/1922 Rotem †31/05/1982 Genk 35028
onverwacht in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 31 mei 1982, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Severijns, Leurs, Vanhinsbergen en Lantin
Bidprentje.
gehuwd met Leurs Elisa
Severijns Jaak °1912 onbekend onbekend 17554
weduwnaar sinds 11/07/1948
gehuwd met Creijns Anna Maria
Severijns Jacobus Coenraad °1900 onbekend †1973 onbekend 37386
gehuwd met Aerts Maria Joanna Hubertina
Severijns Jean Leon °26/11/1931 Maaseik †13/05/1949 Leuven 6188
Bidprentje.
Severijns Joanna Petronella Maria °11/11/1909 Elen †27/10/2000 Maaseik 15623
weduwe sinds ? overleden te Maaseik op 27 oktober 2000
Bidprentje.
gehuwd met Broeckx Joannes Josephus op 27/05/1933 te Maaseik
Severijns Joannes Jacobus °29/09/1903 Dilsen †15/01/1960 Genk 28298
beroep: brigadier der douanen
gehuwd met Jacobs Maria Elisabeth op 02/05/1930 te Dilsen
Severijns Joannes Mathias °04/05/1802 Rotem †17/04/1857 Rotem 16727
gehuwd met Jeucken Anna Margaretha op 24/04/1831 te Dilsen (?)
Severijns J. W. °26/09/1867 onbekend †20/01/1939 Bree (?) 26430
gehuwd met Bergervoet A. W.
Severijns Leonard °04/02/1881 Maaseik †18/02/1955 Maaseik 35418
geboren te Maaseik, 4 Februari 1881 en aldaar godvruchtig in den Heer overleden, 18 Februari 1955, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten de families Severijns en Konings
Bidprentje.
vader Severijns Renier
moeder Theunissen Maria Anna
gehuwd met Konings Anna
Severijns Margaretha °1845 onbekend †1922 onbekend 51337
gehuwd met Bongaerts Hendrik
Severijns Maria °05/12/1921 Neeroeteren †31/07/1986 Neeroeteren 31789
ijveraarster van het Kindje Jezus van Praag godvruchtig overleden te Neeroeteren de families Severijns, Roosen, Vandeven en Berghmans
Rouwbrief.
gehuwd met Roosen Albert
Severijns Maria °28/05/1923 Achel †23/06/2004 Kinrooi 19468
weduwe van de heer Lucien Vanbrabant sinds ? weduwe van de heer Guillaume Peters sinds ? onverwacht overleden te Kinrooi
gehuwd met Peters Guillaume
gehuwd met Vanbrabant Lucien
Severijns Maria °11/12/1881 Rotem onbekend 16725
weduwe sinds ?
gehuwd met Beenders Jan in 1910
Severijns Maria °16/07/1902 Elen †15/11/1996 Molenbeersel 15619
weduwe sinds 29/09/1980 godvruchtig overleden in het rusthuis Zorgvlied te Molenbeersel … dankbaar om uw eenvoudige goedheid die uw hoge ouderdom bekroonde, om de gelatenheid en bersuting als ge een geliefd iemand moest missen: Mia, Pa, Colla, het heeft pijnlijke sporen nagelaten. …
Bidprentje.
gehuwd met Driessen Jozef
Severijns Maria Anna °17/12/1831 Rotem †13/01/1894 Ophoven 16690
jubileumboek 20 jaar geschied- en heemkundige kring Kinrooi 1976-1996 pagina's 139-145
vader Severijns Joannes Mathias
moeder Jeucken Anna Margaretha
gehuwd met Dirkx Henricus Mathias op 14/01/1861 te Rotem
Severijns Maria Anna Catharina °16/02/1847 Maaseik (Solt) †16/03/1931 Maaseik (Aldeneik) 49869
weduwe sinds ? geboren te Maeseycker-Solt den 16 Februari 1848 en godvruchtig overleden te Aldeneyck, den 16 Maart 1931, voorzien van de laatste Heilige Sakramenten de families Severijns en Pareyn … Dierbare kinderen, ik heb u een voorbeeld gegeven; vergeet mij niet, hebt God altijd voor oogen, onderhoudt zijne geboden, bemint elkander en wij zullen ons wederzien in den hemel. …
Bidprentje.
gehuwd met Pareyn Hendrik op 13/04/1871 te Opitter
Severijns Maria Elisabeth °23/12/1840 Rotem †03/10/1907 Munsterbilzen 26254
uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 49
gehuwd met Pernot Ludovicus in 1880
Severijns Maria Elisabeth °10/08/1910 Rotem †01/07/1986 Maaseik 25030
weduwe sinds ? lid van de kristene bond van gepensioneerden en van K.A.V. onverwacht overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Severijns, Heuten, Vanhinsberg en Lejeune
Bidprentje.
gehuwd met Heuten Jan
Severijns Maria Gertrudis °22/09/1873 Rotem †19/05/1965 Stokkem 40009
weduwe sinds ? biddend lid van het Marialegioen, van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen geboren te Rotem, 22 september 1873 en godvruchtig overleden te Stokkem, 19 mei 1965, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Weetjens en Severijns
Bidprentje.
gehuwd met Weetjens Henri
Severijns Maria Gertrudis Elisabeth °1897 onbekend onbekend 46138
weduwe sinds 25/11/1958
gehuwd met Borzee Josephus Hubertus Ma
Severijns Maria Helena °09/07/1877 Rotem †12/06/1960 Maaseik 17761
lid van het Sint-Jozefspriesterwerk en de Voortplanting des Geloofs godvruchtig overleden in het hospitaal te Maaseik, de 12 juni 1960, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Nelissen Pieter Jan
Severijns Maria Hubertina Rosalie °1883 onbekend onbekend 16563
weduwe sinds 05/10/1955
gehuwd met Doumen Pieter Jan Jozef
Severijns Marie-Louise °18/11/1941 Rotem †15/01/2005 Leut 30391
overleden in het rusthuis Vilain XIIII te Leut op 15 januari 2005, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Vliegen en Severijns
Bidprentje.
gehuwd met Vliegen Leon
Severijns Mathias °01/01/1638 Elen †01/05/1724 Rotem 29369
In 1974 verschijnt van de hand van Piet Severijns het derde deel van "Rotemse geslachten", volledig gewijd aan de familie Severijns. Piet begint de genealogie van de familie met "stamvader" Matthijs Severijns († Rotem, 1 mei 1724), in zijn leven schepen van Rotem, stadhouder der lenen van de heerlijkheid Rotem en kerkmeester. Afstammelingen van deze Matthijs vindt men in groten getale allerwegen terug, ook binnen de Maaseiker wallen. … (zie De Maaseikenaar, jaargang XXXVI, 2006, nr. 1, pagina's 30-38)
gehuwd met Monnens Catharina
gehuwd met Notermans Elisabeth in 1708 te Rotem
Severijns Michel °1868 onbekend onbekend 42841
overleden vóór 1950
gehuwd met Schadick Maria
Severijns Nicolas °30/05/1890 Elen †05/06/1967 Hamont 28365
rustend onderbrigadier der douanen en accijnzen oudstrijder en oorlogsinvalide 1914-1918, vereerd met verscheidene eretekens
Bidprentje.
gehuwd met Van Brabant Julia Maria
Severijns René °28/12/1919 Maaseik †03/02/1985 Diest 34720
geboren te Maaseik op 28 december 1919 en godvruchtig overleden te Diest op 3 februari 1985, gesterkt door het Heilig Sakrament der zieken de families Severijns en Eggen
Bidprentje.
gehuwd met Eggen Lisette
Severijns Renier °24/12/1882 Maaseik †07/01/1942 Maaseik 623
Bidprentje.
vader Severijns Renier
moeder Theunissen Maria Anna
Severijns Renier °1851 Heel (NL) Maaseik 16773
beroep: brouwer en hotelhouder in het Gulden Hoofd (langs de Kruisherenkerk) weduwnaar sinds 10/08/1917 Volgens de bevolkingsregisters 1890-1900 was het pand (Het Gulden Hoofd) in die periode bewoond door Renier Severijns, geboren in Heel in 1842, van beroep brouwer en hotelhouder, en zijn echtgenote Maria Anna Theunissen, geboren te Maaseik in 1853, samen met hun kinderen Leonard (°1881), René (°1882), Hélène (°1884), Marie-Thérèse (°1886) en Hélène Hubertine (°1890). Ook in 1909 werd La Tête d'Or, hotel en brouwerij, uitgebaat door het echtpaar Renier Severijns-Theunissen. Het is dezelfde familie Severijns die tot flink in de twintigste eeuw het pand zou bewonen en erin zou slagen er een succesvol hotel van te maken. … zie De Maaseikenaar, jaargang XLII, 2011, nr.2, pagina's 80-83
gehuwd met Theunissen Maria Anna
Severijns Theo °08/04/1930 Maaseik †15/09/1966 Roermond (NL) 15621
overleden in 't Ziekenhuis te Roermond
Bidprentje.
gehuwd met Cuypers Wilhelmina
Severijns Theodore Jean Mathieu °07/02/1913 Maaseik (Heppeneert) †28/06/1987 Maaseik 9516
weduwnaar sinds 24/12/1969 geboren te Heppeneert op 7 februari 1913 en zacht ontslapen in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 28 juni 1987, gesterkt door de ziekenzalving de families Severijns en Wijnen
Bidprentje.
gehuwd met Wijnen Helena Maria op 17/06/1939 te Maaseik
Seynaeve Michel (Z.E.H.) °28/09/1920 Oostrozebeke †29/10/2001 Oostrozebeke 33293
Broeder van de Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw van Oostakker met opdrachten te Leuven, Puurs, Burcht en Lebbeke priester gewijd te Brugge op 28 juni 1969 godsdienstleraar aan het Sint-Jozefsinstituut in Torhout huppriester van de Sint-Gillisparochie in Brugge rustend priester in Oostrozebeke van 1969 tot zijn overlijden dienstdoend priester van de Gemeenschap van de Zusters van het Geloof in Oostrozebeke de families Seynaeve, Goutsmet, Bonte, Willems, Wemel, Vanoutrive
Bidprentje.
Seynave Robert °1907 onbekend onbekend 34997
overleden vóór 1990
gehuwd met Doumen Jeanne
's Heeren Albert (Z.E.H.) °04/08/1919 Stevoort †26/12/2003 Hasselt 16269
priester gewijd te Luik in 1944 kapelaan te Luik, St.-Christophe van 1944 tot 1953 rector van de St.-Gangulphuskerk te Sint-Truiden van 1953 tot 1960 pastoor te Zwartberg van 1960 tot 1970 pastoor-deken te Diepenbeek van 1970 tot 1994 overleden in het Salvatorhome te Hasselt
Siborgs Christiaan °28/01/1909 Neeroeteren †23/11/1998 Maaseik 40021
lid van de bond van gepensioneerden geboren te Neeroeteren op 28 januari 1909 en onverwacht overleden in het rusthuis te Maaseik op 23 november 1998, gesterkt door het sacrament van de zieken de familie Siborgs
Bidprentje.
vader Siborgs Peter Mathias
moeder Zoons Helena
Siborgs Christina °12/10/1878 Opitter †20/09/1951 Opitter 42925
weduwe sinds ? lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige verenigingen geboren te Opitter, de 12 October 1878 en aldaar zeer godvruchtig in de Heer overleden, de 20 September 1951, meermalen gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de families Siborgs en Bosmans
Bidprentje.
gehuwd met Bosmans Andreas
Siborgs Elisabeth °20/09/1906 Tongerlo †16/07/1980 Waterschei 39216
lid van de K.V.L.V., K.A.V., Ziekenzorg en andere godvruchtige genootschappen geboren te Tongerlo op 20 september 1906 en godvruchtig overleden in de André Dumontkliniek te Waterschei op 16 juli 1980, voorzien van de sacramenten der zieken de families Siborgs-Peeters-Ramaekers en Roosen-Geurts
Bidprentje.
gehuwd met Roosen Paulus
Siborgs Eliza °07/12/1915 Neerglabbeek †18/04/1992 Waterschei 20560
weduwe van de heer Jan Willems sinds 1958 weduwe van de heer Jaak Geerkens sinds 17/03/1985 lid van K.V.L.V., van de katholieke bond van gepensioneerden, van de A.C.V.-gepensioneerden, van Ziekenzorg en van het genootschap van Pater Valentinus. geboren te Neerglabbeek op 7 december 1915 en godvruchtig overleden in de André Dumontkliniek te Waterschei op Paaszaterdag 18 april 1992, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Siborgs-Oosterbosch, Willems-Martens en Geerkens-Habex
Bidprentje.
gehuwd met Geerkens Jan Jacob
gehuwd met Willems Jan
Siborgs Henri °11/12/1949 Maaseik †17/01/1983 Kinrooi 3800
lid van de wijkraad Natterveld - Zielderveld voorzitter en spelend lid wijkploeg Zielderveld en spelend lid van de voetbalploeg "De Apachen" werknemer technische dienst gemeente Kinrooi geboren te Maaseik op 11 december 1949 en door een werkongeval overleden te Kinrooi op 17 januari 1983, gesterkt door het sakrament der zieken de families Siborgs en Knippenberg kinderen Peggy, Birgit en Liesbeth
Bidprentje.
vader Siborgs Joannes Mathias André
moeder Franken Elisa
gehuwd met Knippenberg Nelly
Siborgs Jan °09/03/1924 Neerglabbeek †13/12/1982 Neerglabbeek 42464
weduwnaar van Maria Franken sinds ? echtgenoot van Jeanne Achten geboren te Neerglabbeek op 9 maart 1924 en aldaar overleden op 13 december 1982, gesterkt door de Heilige Sacramenten der zieken de families Siborgs-Oosterbos, Franken-Ramaekers, Achten-Janssen en Awouters-Cardinaels
Bidprentje.
gehuwd met Achten Jeanne
gehuwd met Franken Maria
Siborgs Jean-Louis °24/06/1957 Bree †03/06/1971 Neeroeteren 15632
na een langdurige ziekte overleden te Neeroeteren … Straalde van hem niet de goedheid uit en het plichtsbesef? Had hij niet, als oudste uit het gezin, beloofd om zijn vader op te volgen in het bedrijf ? Dit waren wel nog kinderbeloften, maar deze kunnen dikwijls echt zijn, omdat deze brave jongen wist wat hij wilde en omdat zijn lieve ouders, broers en zusje hem zo nauw aan het hart lagen. …
Bidprentje.
Siborgs Joannes Mathias André °04/02/1913 Opitter †25/08/1996 Maaseik 3283
weduwnaar sinds 18/03/1988 geboren te Opitter op 4 februari 1913 en overleden te Maaseik op 25 augustus 1996, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Siborgs, Franken, Zoons en Creemers
Bidprentje en rouwbrief.
vader Siborgs Peter Mathias
moeder Zoons Helena
gehuwd met Franken Elisa
Siborgs Johannes °1913 onbekend 20427
overleden vóór 1997
gehuwd met Severijns Helena
Siborgs Maria Christina Elisabeth °1911 Opitter onbekend 48680
vader Siborgs Peter Mathias
moeder Zoons Helena
Siborgs Maria Gertrude °24/08/1910 Opitter onbekend 48679
vader Siborgs Peter Mathias
moeder Zoons Helena
Siborgs Maria Gertrudis °08/11/1911 Neerglabbeek †21/10/1991 Opglabbeek 35740
weduwe sinds 01/10/1952 lid van de bond van gepensioneerden, van K.A.V., Ziekenzorg en van het genootschap van pater Valentinus Hasselt geboren te Neerglabbeek op 8 november 1911 en godvruchtig in familiekring overleden te Opglabbeek op 21 oktober 1991, gesterkt door het sacrament van de zieken de families Siborgs-Oosterbos en Willems-Martens
Bidprentje.
gehuwd met Willems Hubert
Siborgs Maria Melania °02/02/1920 Grote-Brogel †16/07/1951 Leuven 20117
lid van de Voortplanting des Geloofs, Sint-Jozefswerk, lid van de Wekelijkse Kruisweg en de Boerinnengilde na een langdurige ziekte zacht in de Heer ontslapen in de Sint-Raphaelskliniek te Leuven
Bidprentje.
gehuwd met Rijken Leonardus
Siborgs Mechtildis °28/11/1921 Gruitrode †09/10/2002 Genk 9331
gehuwd met Bosmans Leo
Siborgs Paula °1943 onbekend †1993 onbekend 24749
gehuwd met Peeters Henri
Siborgs Peter Mathias °13/06/1880 Opitter †11/08/1958 Opitter 48677
4 kinderen: Christ, Truike, Lieske en André Siborgs foto van het gezin Siborgs-Zoons omstreeks 1930 in het èzendröpke van november 2011, nr. 60 pagina 61
gehuwd met Zoons Helena op 18/09/1908 te Opitter
Siebler Julienne °1890 onbekend 20837
weduwe sinds 11/12/1978
gehuwd met Keijers Jan Arnold
Sieborgs Gertrudis °1911 onbekend 20957
vroegtijdig overleden
gehuwd met Bamps Amandus
Sieborgs Lambert °15/09/1930 Maaseik †11/01/2004 Opoeteren 16410
geboren te Maaseik op 15 september 1930 en plots overleden te Opoeteren op 11 januari 2004, voorzien van de Heilige Zalving de families Sieborgs en Thijs Lieve Bèr, zo onverwachts heb je ons verlaten. Wat zal ik jou missen. Bedankt voor je liefde en ons prachtige gezin. Ik hou van jou. Ma … Nu ben je bij Jaak en Martha en niet alleen.
Bidprentje.
gehuwd met Thijs Elisa
Sieborgs Louis Mathieu °10/10/1911 Maaseik †04/08/1966 Maaseik 34478
weduwnaar van mevrouw Margriet Kalders sinds ? Echtgenoot van mevrouw Adèle Ramaekers lid van de bond van het Heilig Hart, de mijnwerkersbond Sint-Barbara, de bond van gepensioneerden en andere godvruchtige genootschappen vereerd met het nijverheidsereteken van de arbeid 1ste en 2de klas in kristelijke hoop en liefdevolle overgave naar het eeuwig leven overgegaan in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 4 augustus 1966 de families Sieborgs, Ramaekers, Kalders en Geelen
Bidprentje.
gehuwd met Ramaekers Adèle
gehuwd met Kalders Margriet
Sieborgs Maria Aldegonda °15/06/1916 Maaseik †31/01/1976 Maaseik 6012
weduwe sinds 25/02/1975 Nog geen jaar na vader is deze goede moeder en grootmoeder op haar naamfeest van ons heengegaan. Samen met vader werkte zij onvermoeid voor haar fijne grote gezin, waar altijd plaats was voor iemand die in nood of zorgen verkeerde. …
Bidprentje.
gehuwd met De Langhe Hendrik Eduard op 27/04/1938 te Maaseik
Sieborgs Maria Gertrudis °10/10/1907 Maaseik †29/08/1964 Maaseik 2415
gehuwd met Peters Lambert Hendrik te Maaseik
Siemkens Peter Jan °01/07/1852 Bocholt †18/11/1904 Bocholt 43859
bron: burgerlijke stand Bocholt gedoopt te Bocholt op 01/07/1852
gehuwd met Cardinaels Lucia op 20/11/1902 te Bocholt
Siemons Anna °25/06/1933 Neeroeteren †12/05/1987 Maaseik 31791
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Siemons en Doumen
Rouwbrief.
Siemons Jozef °25/05/1921 Neeroeteren †22/04/2003 Bree 35687
lid van Ziekenzorg en van het Heilig Paterke van Hasselt overleden in het ziekenhuis Maas en Kempen te Bree, op 22 april 2003, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Siemons en Doumen
Bidprentje.
Siemons Maria Helena °07/04/1920 Neeroeteren †13/02/1993 Maaseik 31792
weduwe sinds 24/06/1972 na een langdurige ziekte overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de families Siemons, Stijven, Doumen en Bussels
Rouwbrief.
gehuwd met Stijven Willem Gerard
Siemons Mathieu °12/05/1931 Neeroeteren †17/10/1997 Molenbeersel 22825
lid van de bond van gepensioneerden, van de beugelclub en van de landelijke gilde godvruchtig in de Heer overleden te Molenbeersel
Bidprentje.
gehuwd met Weltjens Anna
Sijbers Adam °17/03/1889 Maaseik onbekend 27077
Sijbers Anna Maria Catharina Elisa °14/05/1900 Maaseik †20/05/1995 Maaseik 1296
weduwe sinds 25/05/1967 overleden te Maaseik op 20 mei 1995
Bidprentje.
gehuwd met Smits Jean Martin Joseph
Sijbers Annie °02/07/1923 Maaseik †24/06/2005 Genk 25868
op de dag van het naamfeest van haar dierbare vader en broer, ons doen denkend aan haar grootmoeder en moeder, is zachtjes van ons heengegaan, voorzien van de laatste troostende gebeden van onze Heilige Kerk onderwijzeres op rust geboren te Maaseik op 2 juli 1923 en overleden te Genk op 24 juni 2005 de families Sijbers en Vankerkom
Bidprentje.
vader Sijbers Jan
moeder Vankerkom Gertrude
Sijbers Arno °04/12/1931 Neeroeteren †19/08/1988 Genk 14765
schoolhoofd schatbewaarder van de Kerkfabriek van de Sint-Lambertuskerk te Neeroeteren lid van C.O.V., gemengd zangkoor Sint-Cecilia, K.W.B., erelid van de Koninklijke Harmonie De Voortgang Sint-Cecilia Neeroeteren overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk de families Sijbers, Dedroog, Stratemans en Brouns
Bidprentje en rouwbrief.
vader Sijbers Jan
moeder Straetemans Elisa
gehuwd met Dedroog Lieske
Sijbers Arnoldus °1870 onbekend †1951 Maaseik 35436
gehuwd met Snijders Anna Catharina
Sijbers Elisa °02/03/1924 Bocholt †10/12/1990 Kaulille 37676
lid van K.A.V. lid van de broederschap van het Heilig Paterke zij werd geboren te Bocholt op 2 maart 1924 en na gesterkt te zijn door het Sacrament van de zieken overleden te Kaulille op 10 december 1990 de families Sijbers, Croonen, Nijsen en Willekens
Bidprentje.
gehuwd met Croonen Jan
Sijbers Hendrikus Jacobus Lambertus °02/06/1898 Maaseik †04/06/1950 Maaseik 2478
gehuwd met Peeters Elisabeth Anna Maria
Sijbers Henri °15/03/1930 Maaseik †19/07/1960 Sake-Masisi (Kongo) 38936
1ste sergeant-onderrichter van de VVE 10e J B Wing vereerd met het militair ereteken 2de klas hij werd geboren te Maaseik, de 15 maart 1930 en in bevolen dienst overleden, de 19 juli 1960, ten gevolge van een tragisch vliegtuigongeval te Sake-Masisi in Kongo de families Sijbers en Palmen
Bidprentje.
gehuwd met Palmen Alice
Sijbers Henri Arnold °13/11/1913 Maaseik †11/01/1995 Maaseik 28387
weduwnaar sinds 09/04/1992 ere-hoofdbrigadier-posthoofd-hulpontvanger der douane oudstrijder 1940-1945 lid van K.N.S.B. Stokkem, lid van K.B.G. Stokkem houder van meerdere burgerlijke en militaire eretekens geboren te Maaseik de 13 november 1913 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de 11 januari 1995, gesterkt door de Ziekenzalving de families Sijbers en Peeters
Bidprentje.
gehuwd met Peeters Mathilde
Sijbers Hubertina °1877 onbekend onbekend 35686
overleden vóór 1959
gehuwd met Vanhoef Jacobus
Sijbers Hubertina °1904 onbekend onbekend 20210
overleden vóór 1968
gehuwd met Wijnen Hendrikus Hubertus
Sijbers Jaak °02/12/1931 Bocholt †04/04/1996 Neerpelt 35754
onderwijzer op rust lid van de Kerkfabriek, lid van het seniorenkoor, lid van de K.B.G. Hij werd geboren te Bocholt op 2 december 1931 en is overleden te Neerpelt op 4 april 1996, voorzien van de Heilige Sacramenten de families Sijbers, Verheyen, Cardinaels en Posen
Bidprentje.
vader Sijbers Mathieu
moeder Cardinaels Anna
gehuwd met Verheyen Mariëlle
Sijbers Jan °06/03/1898 Maaseik †02/10/1983 Genk 7430
weduwnaar sinds 08/01/1975 godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 2 oktober 1983 de families Sijbers en Vankerkom
Bidprentje.
gehuwd met Vankerkom Gertrude
Sijbers Jan °22/02/1929 Bocholt †23/01/2004 Bocholt 18046
landbouwingenieur oud-leraar Biotechnicum
Bidprentje.
gehuwd met Haeldermans Miet
Sijbers Jan °26/09/1894 Maaseik (Heppeneert) †30/07/1978 Maaseik 25225
weduwnaar sinds ? oudstrijder 1914-1918 ere-ondervoorzitter van de bond van gepensioneerden Sint-Lambertus lid van verschillende godvruchtige genootschappen geboren te Maaseik (Heppeneert) op 26 september 1894 en godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 30 juli 1978, gesterkt door de laatste Heilige Sakramenten de families Sijbers, Straetemans, Verheyden en Driessen
Bidprentje.
gehuwd met Straetemans Elisa
Sijbers Jan °28/05/1925 Maaseik †22/03/1986 Genk 15633
ontvanger van registratie en domeinen, Maasmechelen godvruchtig in de Heer overleden te Genk op 22 maart 1986 In de vooravond van een stralende dag, aan de vooravond van een in-goed leven brak zijn hart dat te goed was om echt oud te worden. Diepe dankbaarheid doorkruist onze smart: maar zo erg als het verlies, zo scherp is de pijn. Moge zijn voorbeeld voor ons de richting zijn. … In zijn beroep was hij zeer stipt, pronciep-vast, een doorzetter; maar vooraan stond steeds beschikbaar te zijn als iemand om hulp of uitleg kwam vragen. … de families Sijbers, Winters, Vankerkom en Bieliën
Bidprentje.
vader Sijbers Jan
moeder Vankerkom Gertrude
gehuwd met Winters Mia
Sijbers Jean Hubert Pierre °08/07/1902 Maaseik †18/04/1990 Genk 1297
de families Sijbers, Habets, Snijders en Henckens
Bidprentje en rouwbrief.
vader Sijbers Arnoldus
moeder Snijders Anna Catharina
gehuwd met Habets Gertrude Hubertina Marie Anne op 22/10/1927 te Etterbeek
Sijbers Josephina °1905 onbekend onbekend 30667
overleden vóór 1983
gehuwd met Knippenberg Mathieu
Sijbers Jozef Hubert °23/10/1890 Maaseik †25/12/1960 Zonhoven 8943
oudstrijder 1914-1918, herinneringsmedaille 1914-1918 nijverheidsteken 2de klas geboren te Maaseik op 23 october 1890 en godvruchtig overleden te Zonhoven, 25 december 1960, bediend met de H.H. Sacramenten der stervenden de families Sijbers en Vissers
Bidprentje.
gehuwd met Vissers Adriana
Sijbers Margaretha °29/02/1868 Maaseik †01/11/1943 Ophoven 38545
weduwe sinds ? lid van verschillende godsdienstige genootschappen geboren te Maaseik den 29 Februari 1867 en godvruchtig in den Heer overleden te Ophoven den 1 November 1943, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten de families Sijbers en Cuypers Met haar is een rechtschapen vrouw uit ons midden weggerukt. Zij neemt het getuigenis met zich in het graf eene brave echtgenoote en liefdevolle moeder geweest te zijn, die aan haar kinderen godsdienstige beginselen en christelijke deugden heeft nagelaten. …
Bidprentje.
gehuwd met Cuypers Pieter
Sijbers Maria °07/09/1855 Maaseik †12/10/1938 Maaseik 6189
stamhuis: De Gapers, Bleumerstraat weduwe sinds 06/10/1928 geboren te Maaseik, den 7 September 1855, en aldaar overleden den 12 October 1938, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden de families Sijbers en Poukens
Bidprentje.
gehuwd met Poukens Bartholomeus
Sijbers Maria °08/04/1885 Maaseik onbekend 27078
weduwe sinds ?
gehuwd met Jans Gaspard
Sijbers Maria Anna Elisabeth °16/06/1903 Maaseik †07/10/1988 Maaseik 8247
weduwe sinds 11/11/1986 lid van Ziekenzorg
Bidprentje.
gehuwd met Vankerkom Pieter Lambertus Gerardus op 09/02/1929 te Maaseik
Sijbers Maria Elisa °30/04/1882 Maaseik †28/08/1966 Rotem 9596
weduwe sinds 16/05/1934 lid van verschillende godsdienstige genootschappen zacht in de Heer ontslapen in het rusthuis van de Kleine Zusters van de Heilige Jozef te Rotem … Allerliefste ma, gij waart in uw leven de sterke vrouw van geloof en trouwe plichtsbetrachting. Dit 'voorgaan op de rechte weg' is onze schoonste herinnering aan U, en dit na te volgen, de beste uiting van onze dankbaarheid en kinderlijke genegenheid. Sinds vele jaren was de dierbare overledene beroofd van het licht der ogen, met berusting aanvaardde zij dit grote offer: moge zij nu het Eeuwige Licht aanschouwen. … de families Sijbers, Raedschelders, Poukens, Claessens, Segers en Trines
Bidprentje en rouwbrief.
moeder Raetschelders Mechtildis
gehuwd met Raedschelders Mathieu Joseph te Maaseik
Sijbers Maria Hubertina Josephina °21/12/1901 Maaseik †13/01/1995 Maaseik 1300
weduwe sinds 20/11/1952 geboren te Maaseik op 21 december 1901 en aldaar overleden op 13 januari 1995, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Sijbers en Purnot Lieve ma, aangeboren voornaamheid, in voorkomen en levenshouding, geschraagd door een sterke persoonlijkheid die stand hield ook bij zware tegenslagen met als principe: als je niet meer weet wat je moet doen, doe gewoon wat het eerst komt en daarna ga je verder: zo zien wij U in het licht der voorbije jaren. …
Bidprentje.
gehuwd met Purnot Louis Pieter Hubert in 1930 te Maaseik
Sijbers Mathieu °1891 onbekend onbekend 40251
weduwnaar sinds 11/02/1959
gehuwd met Cardinaels Anna
Sijbers Mathieu °29/10/1939 Maaseik †16/04/1994 Roermond (NL) 19928
werknemer bij Koninklijke Sphinx, Maastricht lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Maaseik op 29 oktober 1939 en na een tragisch ongeval godvruchtig in de Heer ontslapen in het Sint-Laurentiusziekenhuis te Roermond, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Sijbers, Peerlings, Peeters en Kirkels
Bidprentje en rouwbrief.
vader Sijbers Hendrikus Jacobus Lambertus
moeder Peeters Elisabeth Anna Maria
gehuwd met Peerlings Gerda
Sijbers Pieter Leonardus Hubertus °24/04/1893 Maaseik †14/12/1967 Maaseik 18574
oudstrijder 1914-1918 onderscheiden met meerdere eretekens lid van de kristelijke bond van gepensioneerden in de Heer overleden te Maaseik … Een gevaarlijke hartkwaal remde zijn ijver, maar moedig bleef hij altijd, tot de door hem trof, onverwacht, maar niet onvoorbereid. …
Bidprentje.
gehuwd met Vissers Antonia
Sijbers Theresia °20/01/1864 Maaseik †26/04/1941 Maaseik 46072
geboren te Maaseik den 20 Januari 1864 en aldaar zacht in den Heer ontslapen den 26 April 1941, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
Bidprentje.
Sijbers Theresia °15/03/1878 Maaseik †03/06/1979 Bocholt 10732
weduwe sinds ? lid van de bond van gepensioneerden godvruchtig overleden te Bocholt op Pinkstermorgen is ons moeder "Trees", die wij 101 jaren in ons midden mochten behouden en bewonderen als een prachtige vrouw, nog vrij onverwacht weergekeerd naar het Vaderhuis in huis geweest bij haar dochter Finneke Boonen
Bidprentje.
gehuwd met Boonen Mathijs
Sijbers Wilhelmus Leonardus Hubertus °27/07/1897 Maaseik †17/06/1968 Maaseik (Aldeneik) 9447
lid van de Voortplanting van het Geloof geboren te Maaseik op 27 juli 1897 en vrij onverwacht in de Heer overleden te Aldeneik op 17 juni 1968, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Sijbers, Vandewinkel en Jaeken Man van Gods natuur was pa nog samen met de familie zijn ronde gaan maken om te zien hoe na een verfrissende regen alles in veld en tuin zich weer gereed maakte om tot een vernieuwd leven door te schieten. Niets liet vermoeden dat hij dezelfde zondagavond aan het einde van zijn eigen levenstocht zou beginnen. Maar de dood vond hem gereed om na een leven vol bezorgdheid en vriendelijke bereidheid voor al de zijnen de tocht naar het eeuwige Vaderhuis te ondernemen. …
Bidprentje.
gehuwd met Vandewinkel Helena Christina Mechtildis
Sijmkens Henri °13/08/1875 Kessenich †09/03/1958 Kessenich 36032
jonkman, kerkmeester lid van de bond van het Heilig Hart, de Kerkfabriek, het Sint-Jozefswerk en andere godvruchtige genootschappen vereerd met het Sint-Lambertus-ereteken 1ste klas geboren te Kessenich de 13 augustus 1875 en aldaar godvruchtig overleden, voorzien van de laatste HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen, de 9 maart 1958 de familie Sijmkens
Bidprentje.
Sijmkens Maria °10/02/1879 Kessenich †10/02/1968 Kessenich 7572
weduwe sinds ? lid van de Erewacht van het Heilig Sakrament en van vele godvruchtige genootschappen geboren te Kessenich op 10 februari 1879 en aldaar overleden de 10 februari 1968, voorzien van het Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen de families Rutten en Sijmkens
Bidprentje.
gehuwd met Rutten Joannes
Sijmons Antoinette (Zuster Aleydis) °23/05/1899 Erpekom †16/01/1982 onbekend 22708
trad toe tot de kloostergemeenschap van de Zusters van Maria te Leuven op 28 oktober 1926 verbond zich door geloften op 20 mei 1928 de Heer van het leven riep haar tot zich op 16 januari 1982 van haar 56 jaar kloosterleven verbleef ze er 53 in Peer
Bidprentje.
Sijmons Maria Agnes °14/12/1894 Peer †03/06/1979 Peer 14109
weduwe sinds 05/11/1938 godvruchtig in de Heer overleden in het rustoord Sint-Antonius te Peer
Bidprentje.
gehuwd met Vrolix Joseph Lambert
Sijmons Pieter Joseph °04/11/1897 Peer †17/08/1970 Genk 25685
weduwnaar sinds ? lid van de bond van gepensioneerden en andere godvruchtige genootschappen na een smartelijk ongeval overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk Op weg naar zijn kaartvrienden ontmoette vader de dood, of liever het eeuwig leven. …
Bidprentje.
gehuwd met Smeers Maria Elisabeth
Sijsmans Joseph °1886 onbekend onbekend 16167
overleden vóór 1967
gehuwd met Haaren Maria Virginie
Sijsmans Josephine °18/05/1913 Hemiksem †09/04/1990 Bree 16213
weduwe sinds 03/05/1985 lid van de bond van gepensioneerden, de derde leeftijd en meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Hemiksem op 18 mei 1913 en in de Heer overleden te Bree op 9 april 1990, gesterkt door de Ziekenzalving de families Sijsmans, Knevels, Haaren en Brouns
gehuwd met Knevels Johannes
Sijsmans Marcel °15/06/1920 Hemiksem †16/12/1984 Edegem 25526
ridder in de Kroonorde, vereerd met de burgerlijke medaille 1ste klas oudstrijder 1940-1945, weerstander voorzitter "Schelle Sport" de families Sijsmans, Van Looy, Haaren en Embrechts
Bidprentje.
vader Sijsmans Joseph
moeder Haaren Maria Virginie
gehuwd met Van Looy Joanna
Sikivie Elisa °1888 onbekend 22689
vroegtijdig overleden
gehuwd met Claessens Jaak
Silkens Anna Catharina °22/10/1859 Geistingen †25/02/1936 Geistingen 8793
lid van den Wekelijkschen Kruisweg, van Salesius, den Levenden Rozenkrans en van de Boerinnengilde weduwe sinds ?
Bidprentje.
gehuwd met Dirkx Hendrik