LimMemoriam.be
- Een herinnering aan overledenen uit hoofdzakelijk de Noordoost-hoek van Limburg -

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam_en_voornamen °datum °Plaats †Datum †Plaats Nr
Oberbach Maria Catharina Aldegonda °1873 onbekend 22513
vroegtijdig overleden
gehuwd met Janssen Arnoldus Jacobus
Odekerken Jean °09/09/1917 Roermond (NL) †19/08/2001 Bree 4982
weduwnaar sinds 15/02/2001 overleden in het rusthuis "De Boneput" te Bree
gehuwd met Peeters Catharina
Odekerken Maria °1871 onbekend onbekend 45745
weduwe sinds 26/05/1925
gehuwd met Kessels Leon
Oei Hoa Nio °06/09/1961 Medan (Indonesi) †19/07/2001 Maaseik 37992
geboren te Medan (Indonesi) op 6 september 1961 en overleden te Maaseik op 19 juli 2001, gesterkt door het sacrament der zieken de families De Roode en Oei
Bidprentje.
gehuwd met De Roode Alexander
Oeyen Elisabeth °13/06/1877 Maaseik (?) †16/09/1915 Maaseik (?) 4811
Oeyen Georgette °08/01/1921 Leopoldsburg †27/06/2004 Bree 19496
weduwe van de heer Jozef Rutten sinds 12/07/1994 mpen te Bree op zondag 27 juni 2004 de families Oeyen, Thues, Rutten en Houben
Bidprentje.
gehuwd met Rutten Joseph
gehuwd met De Peuter Xxxxx (Dokter)
Oeyen Ludovicus °28/03/1841 Balen †18/05/1908 Antwerpen 38822
geboren te Baelen, den 28 Maart 1841, godvruchtig overleden te Antwerpen op 18 Mei 1908, voorzien van de HH. Sacramenten
Bidprentje.
gehuwd met Gils Maria Theresia Leonia
Offergelt Florentine Sophie Elisabeth °10/10/1858 Maaseik †11/08/1918 Brussel 35626
bidt voor de ziel van zaliger mejufvrouw Florentine Sophie Elisabeth Offergelt, echtgenoote van den heer Auguste Charles Malcors, geboren te Maeseyck, den 10 October 1858 en, godvruchtig overleden te Brussel, den 11 Augustus 1918, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten
Bidprentje.
gehuwd met Malcors Auguste Charles
Offergelt Frans °19/08/1813 Maaseik Maaseik 45227
horlogemaker, rentenier
gehuwd met Joosten Elisabeth Antonia op 05/05/1841 te Maaseik
Offergelt Philippus °01/11/1776 onbekend †06/07/1829 Maaseik 35624
bid voor de ziel van den heere Philipp. Offergelt, echtgenoot van Sophia Mouwens, dewelke, na een langdurig verval van krachten, voorzien met de H. Sakramenten onzer Moeder de H. Kerk, te Maeseyck den 6 Julij 1829, in den ouderdom van 52 jaren en 9 maanden, in den Heere ontslapen is.
Bidprentje.
gehuwd met Mouwens Maria Sophia
Offermans Elisabeth Gertrude Marie Hubertine °09/08/1911 Warsage †23/01/2003 Bree 30926
eerste kind van het gezin Offermans-Kallen geboren te Warsage (Belgi) op 9 augustus 1911 overleden in het ziekenhuis van Bree (Belgi) op 23 januari 2003 zij werd ter aarde besteld in de familiegrafkelder Houben gelegen naast de kerk te Stevensweert
Bidprentje.
gehuwd met Houben Josephus Henricus Franciscus in 1944
Offermans Leopold °27/09/1912 Kanne †21/09/1996 Maaseik 34444
weduwnaar sinds ? in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 21 september 1996 de families Offermans, Haenen, Walstock en Vanberg
Bidprentje.
gehuwd met Walstock Helena
Ohlenforst Martinus Hendrik °1876 onbekend onbekend 38257
overleden vr 1960
gehuwd met Mulders Maria Elisabeth
Ohlert Maria °29/08/1919 Kln-Dellbrck (D) †20/12/1993 Lommel 17536
godvruchtig in de Heer overleden in het Maria Middelaresziekenhuis te Lommel
gehuwd met Reulens Godfried Antoine Joseph Albert op 10/04/1952 te Keulen-Mulheim
Oirbons Hendrik Maria °10/09/1901 Born (NL) †21/10/1951 Maaseik 2467
gehuwd met Peeters Joanna Maria Petronella
Olaerts Anna Maria °11/03/1889 Genk †14/10/1959 Maaseik (Ven) 12144
lid van de Voortplanting des Geloofs en andere godvruchtige genootschappen geboren te Genk, de 11 maart 1889, en zachtjes in de Heer overleden te Ven - Maaseik, de 14 oktober 1959, voorzien van de genademiddelen onzer goede Moeder de Heilige Kerk en de Pauselijke Zegen de families Jacobs en Olaerts
Bidprentje.
gehuwd met Jacobs Wilhelmus Hubertus
Olaerts Frans °1907 onbekend 19082
gehuwd met Voets Yyyyy
Olaerts Hilde °12/02/1969 Genk †08/05/1999 Hasselt 18038
Hilde geloofde in het goddelijke van het leven, haar vriendschap en liefde voor iedereen, haar meeleven met de verdrukten, haar onvoorwaardelijke vergeving, Hildeke met haar zieke hart, ons hartekid, met haar sterke levenswil, vaarwel, vaarwel, vaarwel, tot weerzien in de hemel.
Bidprentje.
gehuwd met Awouters Stefan
Olaerts Hubertine (Zuster) °18/12/1917 Genk †10/11/1998 onbekend 42726
geboren te Genk op 18 december 1917 toegetreden tot de Congregatie Dochters van het Kruis in april 1943 gewezen diensthoofd heelkunde I Sint-Jansziekenhuis Genk opgenomen in Gods Heerlijkheid op 10 november 1998 de families Olaerts en Hamal
Bidprentje.
Olaerts Piet (Z.E.H.) °07/01/1918 Genk †07/11/1992 Maaseik 11278
priester gewijd te Luik op 05/07/1942 student te Leuven 1942 leraar Klein Seminarie Sint-Truiden, leraar College Beringen, leraar Herk-de-Stad pastoor te Linkhout pastoor-deken te Maaseik godvruchtig overleden te Maaseik op 07 november 1992
Bidprentje.
Olaerts Willy °1916 onbekend onbekend 38107
overleden vr 1992
gehuwd met Trips Hlne
Olefs Camiel Paul Hubert °22/11/1929 Grote-Spouwen †26/06/1961 Ans 38183
beroepsmilitair geboren te Grote-Spouwen, de 22 november 1929 en na een smartelijk ongeval in de Heer overleden te Ans, de 26 juni 1961, voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk de families Olefs en Beckers
Bidprentje.
gehuwd met Beckers Maria
Olemans Fernand °1913 onbekend †1982 onbekend 18102
gehuwd met Peustjens Constance
Olislagers Mathieu °1916 onbekend onbekend 44838
overleden vr 2004
gehuwd met Vrancken Louisa
Ombelets Martha °1884 onbekend onbekend 48872
overleden vr 1953
gehuwd met Broeders Gerard
Onclinx Clara °1932 onbekend onbekend 50034
overleden vr 2012
gehuwd met Grondelaers Jaak
Onclinx Jean °1903 onbekend onbekend 15512
weduwnaar sinds 28/03/1971
gehuwd met Martens Rosalie
Onclinx Theresia °10/06/1900 Peer onbekend 15514
gehuwd met Martens Josephus op 24/12/1919 te Maaseik
Onkelinx Jan °19/05/1911 Niel-Sint-Truiden †30/10/1969 Pellenberg 44872
apoteker - burgemeester en schepen der stad Landen voorzitter van de lokale maatschappij voor Huisvesting weerstander 1940-1945 ridder in de Orde van Leopold II houder van verschillende eretekens geboren te Niel-Sint-Truiden op 19 mei 1911 en godvruchtig overleden te Pellenberg op 30 oktober 1969, gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Onkelinx, Moisse, Gijsbrechts en Vermeulen
Rouwbrief.
gehuwd met Gijsbrechts Yyyyyy
Onkelinx Romania °1910 onbekend †1968 onbekend 30187
gehuwd met Dreezen Jan (Z.E.H.)
Oomsels Henriette (Zuster Norbertine) °13/05/1895 Linde Peer †28/01/1989 onbekend 22711
trad in de Congregatie van de Zusters van Maria te Leuven op 5 juni 1913 geprofest op 7 november 1915 binnengegaan in het leven van God op 28 januari 1989 Eerwaarde Heer Kan. A. Van Roey, directeur de familie Oomsels
Bidprentje.
Oomsels Jacob °30/06/1892 Peer †06/07/1968 Hasselt 46251
geboren te Peer op 30 juni 1892 en overleden te Hasselt op 6 juli 1968
gehuwd met De Jong Maria
Oomsels Jan °17/01/1886 Peer †01/03/1918 onbekend 37116
begraven op de Belgische militaire begraafplaats van West-Vleteren soldaat 12de linieregiment geboren te Peer den 17 Januari 1886 overleden den 1 Maart 1918 grafsteen AVV-VVK
Oomsels Josephine (Zuster Verona) °08/05/1891 Linde Peer †07/09/1982 Betekom 25754
Zusters van Maria opgenomen in Gods heerlijkheid te Betekom op 7 september 1982
Bidprentje.
Oomsels Mara Sophia Elisabeth °18/03/1894 Peer †19/07/1987 Bree 11548
weduwe sinds ? lid van Ziekenzorg, de bond van gepensioneerden, K.A.V., Unie moeders Priesters en lid van meerdere godvruchtige genootschappen Dank ook aan zusters en personeel van het rusthuis "De Voorzienigheid" te Bocholt voor de goede zorgen.
Bidprentje.
gehuwd met Paredis Joseph Antonius Gustaaf te Linde-Peer
Oomsels Maria °1864 onbekend onbekend 26643
overleden vr 1935
gehuwd met Gielen Johannes Jacobus
Ooms Frans °1910 onbekend onbekend 39717
overleden vr 2001
gehuwd met Goossens Carolina
Ooms Germaine °1916 onbekend †1985 onbekend 28536
gehuwd met Goossens Gerard
Ooms Gertruda °12/09/1951 Bocholt †22/01/1952 Bocholt 42758
tot zoet aandenken van ons engeltje Gertruda Ooms geboren te Bocholt, de 12 September 1951, en ten hemel weergekeerd, de 22 Januari 1952
Bidprentje.
Ooms Jaak °09/02/1919 Peer †07/01/1986 Hasselt 39738
geboren te Peer op 9 februari 1919 en overleden te Hasselt op 7 januari 1986 de families Ooms en Wouters
Bidprentje.
gehuwd met Wouters Alice
Ooms Jozef °1923 onbekend onbekend 29251
overleden vr 2001
gehuwd met Vrolix Bertha
Ooms Jules °04/08/1921 Beverlo †16/11/1993 Beverlo 3617
ere-gewestelijke ontvanger van de belastingen lid van C.R.M. en van de bridgeclub
Bidprentje.
gehuwd met Leekens Mia
Ooms Leonard °14/02/1798 Oostham †04/09/1847 Oostham 16273
werd begraven op het oude kerkhof achter de kerk van Oostham zijn vader was drossaard van het Land van Ham studeerde aan de Hogeschool in Luik en verwierf de titel van doctor in de rechten hij werd niet alleen notaris maar ook benoemd tot (eerste) Procureur des Konings van Turnhout tijdens de woelige dagen van het ontstaan van Belgi werd hij lid van het Nationaal Congres, de instelling die de Belgische grondwet ontwierp. Op zijn arduinen gedenksteen werd het volgend opschrift geplaatst: "Lonard Ooms, Procureur du Roi mrit, ancien membre du Congrs National, officier de l'ordre de Lopold et dcor de la Croix de Fer".
Ooms Lodewijk °14/03/1893 onbekend †18/07/1939 onbekend 46291
oudstrijder 1914-1918 geboren op 14 maart 1893 en overleden op 18 juli 1939
gehuwd met Reumers Yyyyyyy
Ooms Theophiel °1931 onbekend onbekend 44446
vroegtijdig overleden
gehuwd met Cardinaels Mia
Oostenbrugge Jannie °21/11/1941 Renswoude (NL) †01/09/1991 Maaseik 34703
lid van O.M.A.-club overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 1 september 1991 de families Riepen, Oostenbrugge, Van den Brink en Van Eyck
Bidprentje.
gehuwd met Riepen Ben
Oosterbos Aldegondis °1805 Neeroeteren †01/04/1890 Neeroeteren 16415
gehuwd met Vliegen Petrus Jacobus op 16/02/1841 te Neeroeteren
Oosterbos Catharina °1885 onbekend onbekend 38174
overleden vr 1973
gehuwd met Mooren Thomas
Oosterbos Catharina °16/11/1927 Opoeteren †05/04/2000 Opoeteren 11852
godvruchtig in familiekring overleden te Opoeteren
Bidprentje.
gehuwd met Avermate-Vranken Lambert
Oosterbos Catharina °1899 onbekend onbekend 15029
gehuwd met Steyven Jan
Oosterbos Catharina Eliza °29/06/1895 Dorne - Opoeteren †11/02/1968 Opoeteren 13993
lid van de Erewacht van het Heilig Sacrament Lieve zuster (Maria), zovele jaren lang mochten wij rustig samen zijn. Onze betrachting om elkaar te helpen en te steunen kunnen ook nu nog verder gaan tot wij samen met heel de familie het eeuwig leven bereikt hebben. Beste familie en vooral gij, mijn nicht en neven, die uw leven hebt gewijd aan de dienst van de Heer, wees mij indachtig in uw gebed.
Bidprentje.
Oosterbosch Albert ° Neeroeteren 19906
gehuwd met Van der Stappen Maria
Oosterbosch Anna °01/01/1929 Neeroeteren †26/07/2005 Maaseik 38144
weduwe sinds 1993 geboren te Neeroeteren op 1 januari 1929 en overleden in het rusthuis te Maaseik op 26 juli 2005, gesterkt door het sacrament der zieken de families Oosterbosch en Neijens
Bidprentje.
gehuwd met Neijens Jaak
Oosterbosch Godfried °1920 Neeroeteren 19904
overleden vr 2002
gehuwd met Pittevils Alma
Oosterbosch Jan °1920 Neeroeteren 19901
overleden vr 2002
Oosterbosch Jan Pieter °17/04/1912 Opoeteren †09/08/1944 Maaseik 10799
schielijk overleden in het hospitaal van Maaseik, 9 Oogst 1944
Bidprentje.
Oosterbosch Kaatje °1925 onbekend onbekend 43752
overleden vr 2009
gehuwd met Stevens Albert
Oosterbosch Lucia °19/10/1921 Neeroeteren †08/03/2002 Molenbeersel 19900
zij werd geboren te Neeroeteren op 19 oktober 1921 en is overleden in het rusthuis Zorgvlied te Molenbeersel op 8 maart 2002, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Oosterbosch en Jeunen
Bidprentje en rouwbrief.
Oosterbosch Maria Aldegondis Dorothe °1846 Opoeteren †15/02/1893 Neeroeteren 38943
overleden vr 1935 gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 25-01-1876 te Opoeteren (getuige(n): Oosterbos Leonardus en Daemen Maria Elisabeth) met Maria Aldegondis Dorothe OOSTERBOS, gedoopt te Opoeteren, dochter van Joannes OOSTERBOSCH en Maria Catharina HENDRIX. Joannes Arnoldus DAMEN (Daemen). Gehuwd met Maria Dorothea OOSTERBOSCH, geboren circa 1846, overleden op 15-02-1893 te Neeroeteren, begraven op 17-02-1893 te Neeroeteren. Uit dit huwelijk: 1. Christina, geboren op 26-05-1888 te Neeroeteren, overleden voor 1919. Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 07-01-1914 te Neeroeteren met Theodorus JEUNEN, 33 jaar oud, gedoopt op 28-11-1880 te Neeroeteren (getuige(n): Jeunen Theodorus en Brouwers Maria Anna), zoon van Godefridus JEUNEN en Joanna Gertrudis FLIPKENS.
gehuwd met Daemen Joannes Arnoldus op 25/01/1876 te Opoeteren
Oosterbosch Maria Helena °15/09/1884 Neeroeteren †17/12/1963 Maaseik 24742
weduwe sinds 29/03/1960 biddend lid van het Marialegioen en lid van verschillende godvruchtige genootschappen geboren te Neeroeteren, de 15e september 1884 en godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik, de 17e december 1963, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Oosterbosch, Bosmans, Paredis en Manderveld
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Paredis Joannes Jacobus (Jacob) op 26/11/1912 te Neeroeteren
Oosterbosch Mia °1926 Neeroeteren onbekend 19902
overleden vr 1996
gehuwd met Bertjens Leo
Oosterbos Dora (Zuster Marie-Bernadette) °26/04/1931 Opoeteren †01/11/2002 Sint-Niklaas 23925
religieuze professie bij de Zusters Jozefienen te Sint-Niklaas op 12/08/1951 werkzaam in de parochie Sint-Huibrechts-Lille van januari 1956 tot september 1957 en van december 1960 tot januari 2001 geboren te Opoeteren op 26 april 1931 en overleden te Sint-Niklaas op 1 november 2002 de familie Oosterbos
Bidprentje.
Oosterbos Elisa °16/11/1914 Opoeteren †08/03/1993 Genk 13995
weduwe sinds 11/02/1982 lid van de K.V.L.V, van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
Bidprentje.
gehuwd met Creyns Pieter
Oosterbos Elisabeth °1890 onbekend onbekend 43014
overleden vr 1968
gehuwd met Damiaens Pieter Arnold
Oosterbos Helena °1917 onbekend onbekend 43979
weduwe sinds 01/11/1982
gehuwd met Achten Ferdinand
Oosterbos Helena °26/10/1924 Opoeteren †17/06/2005 Opoeteren 5893
weduwe sinds 18/12/2001 omringd door haar familie zachtjes thuis ingeslapen te Opoeteren
Bidprentje.
gehuwd met Truyen Etienne
Oosterbos Henri °08/01/1954 Genk †11/11/2001 Gruitrode 5283
bij een verkeersongeval overleden te Gruitrode
gehuwd met Woelk Helga
Oosterbos Joannes °29/12/1889 As †17/08/1959 Dorne Opoeteren 33708
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige verenigingen lid van het schoolcomiteit zacht in de Heer overleden te Dorne Opoeteren de families Oosterbos en Moors
Bidprentje.
gehuwd met Moors Catharina Aldegonda
Oosterbos Maria °08/04/1893 Dorne - Opoeteren †08/11/1980 Genk 13994
godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op woensdag 12 november 1980 werd zij begraven op het kerkhof te Opoeteren voor uw gebed en deelname danken U de familie Oosterbos-Siborgs
Bidprentje.
Oosterbos Maria Elisabeth °23/04/1887 Opoeteren †02/02/1963 Opoeteren 358
weduwe sinds 19/04/1945 lid van de bond van het Heilig Hart en van andere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Opoeteren
Bidprentje.
gehuwd met Everts Joannes Henricus op 07/01/1911 te Opoeteren
Oosterbos Mathijs °1902 onbekend onbekend 36720
overleden vr 1978
gehuwd met Peeters Maria
Oosterbos Mechtildis °14/09/1909 Dorne - Opoeteren †20/04/2000 Genk 13997
weduwe sinds 1979 lid van de kristene bond van gepensioneerden godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
Bidprentje.
gehuwd met Vangehugten Hendrikus
Opbroek Gertrudis °29/11/1829 Wessem (NL) †18/02/1890 onbekend 26928
weduwe sinds 21/06/1879 zie Dao Raostj Get, jaargang 24, nummer 3, pagina 116
gehuwd met Verheijden Joannes op 30/05/1864 te Wessem (NL)
Opdebeeck Eduard ° onbekend onbekend 27266
gehuwd met Aengevelt Maria Elisabeth
Op de Coul Franciscus Johannes Antonius °1860 onbekend onbekend 38248
overleden vr 1943
gehuwd met Rademaekers Maria Louisa Josephina Hubertina
Op De Kamp Anna Antonia Hubertina °01/04/1892 Roosteren (NL) †18/10/1984 Maaseik 1112
weduwe sinds 25/03/1956 geboren te Roosteren, 1 april 1892 en zacht ontslapen te Maaseik op 18 oktober 1984, gesterkt door de HH. Sakramenten de families Op de Kamp, Philips, Wakkers en Broekmans Make Zij was een bijzondere vrouw, beminnelijk en eenvoudig, een zachte echtgenote en moeder. Als vijftiende en laatste kind van de stam Op de Kamp van Schaesberg groeide zij op aan de oever van de Maas en was horizon Maaseik Zeer jong verloor ze haar moeder en werd door haar oudere zusters vertroeteld en opgevoed. Zij studeerde bij de Ursulinen en huwde een bijzonder man, haar jeugdvriend en enige liefde, Fernand Philips. Samen hebben ze 40 jaren in harmonie geleefd. De dood van haar echtgenoot kon ze met moeite aanvaarden doch zij was een sterke vrouw. Omringd en verwend door haar kinderen en al die kleintjes besefte ze dat nog mooie jaren vr haar lagen en straalde er een nieuwe levensvreugde van haar uit.
Bidprentje.
gehuwd met Philips Fernand Guillaume Corneille H.
Op de Kamp Elisabeth °19/08/1881 onbekend onbekend 41108
weduwe sinds 22/08/1958
gehuwd met Broekmans Frans
Op de Kamp Jean Louis Pascal °26/07/1968 Maaseik †31/08/2005 Rotterdam 36293
op woensdag eenendertig augustus 2005 gaf Jean-Louis toch nog vrij onverwacht, in het ziekenhuis te Rotterdam, zijn leven aan zijn Schepper terug
Bidprentje.
gehuwd met van Vlimmeren Anja
Op De Kamp Joseph Pierre Marie Hubert °22/08/1911 Maaseik †24/03/2005 Molenbeersel 1115
houthandelaar/houtzagerij geboren te Maaseik op 22 augustus 1911 en overleden in het rusthuis Zorgvlied te Molenbeersel op 24 maart 2005, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Op de Kamp, Ilsbroeckx, Cordie en Grosseels In memoriam (met foto) in De Maaseikenaar, jaargang XXXVI, 2005, nr. 2, pagina 63
Bidprentje en rouwbrief.
vader Op De Kamp Renier Joseph Hubert
moeder Cordie Maria Hubertina Frederica
gehuwd met Ilsbroeckx Martha op 28/07/1941 te Brussel
Op de Kamp Pierre °31/05/1846 Roosteren †03/05/1914 Antwerpen 33690
weduwnaar van dame Anna Catharina Elisa Driessen nijveraar lid van den gemeenteraad te Roosteren overleden te Antwerpen den 3 Mei 1914
Bidprentje.
gehuwd met Driessen Anna Catharina Elisa
Op de Kamp Pierre Jacob °12/07/1876 Roosteren (NL) †1930 Maaseik 1117
veehandelaar weduwnaar sinds 25/12/1928 grafmonument op het oud kerkhof te Maaseik
gehuwd met Paumen Mathilde Josephine Charlotte te Brussel
Op De Kamp Renier Joseph Hubert °19/04/1885 Roosteren (NL) †07/05/1964 Maaseik 1691
gehuwd met Cordie Maria Hubertina Frederica te Maaseik
Opdekamp Anna Maria °14/08/1915 Dilsen †13/10/1970 Dilsen 27829
de Heer riep haar plots tot Zich terug te Dilsen op 13 oktober 1970 Het plotse afsterven van haar schoonvader vr haar deur heeft onze dierbare afgestorvene maar n dag kunnen overleven, na nog ijverig geholpen te hebben om het doodsbericht van haar geliefde schoonvader per brief bekend te maken, zodat haar zo dierbare echtgenoot op n dag n van vader n van echtgenote moest afscheid nemen. ... de families Opdekamp, Gonnissen, Dreesen en Jacobs
Bidprentje.
gehuwd met Dreesen Martin
Opdekamp Frans °25/03/1932 Lanklaar †08/05/2005 Maaseik 24882
weduwnaar sinds 1997 gepensioneerd mijnwerker lid van meerdere gepensioneerdenbonden en van Ziekenzorg na een slepende ziekte overleden te Maaseik paardenliefhebber en begraven met een authentieke lijkwagen getrokken door twee Friese paarden
gehuwd met Bertho Christine
Opdekamp Jan Nicolaas °23/10/1875 Dilsen †09/03/1943 Dilsen 47670
ieveraar van den Bond van het Heilig Hart geboren te Dilsen, 23 October 1875 en aldaar schielijk overleden, 9 Maart 1943, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Opdekamp en Gonnissen Na volbrachten arbeid, op weg naar al zijn dierbaren werd zijn levensdraad afgesneden. Gezond en blij vertrokken; dood en leed brengend teruggekeerd. Zoo is het leven. Dierbare echtgenoote en kinderen, familieleden, vrienden en kennissen; gij allen die mij lief hadt, weest niet bedroefd om mijn heengaan: Gods Heilige Wil geschiede. Samen met mijn broeder ben ik de voorspreker van u allen in den Hemel. Vaartwel en bidt voor mij.
Bidprentje.
gehuwd met Gonnissen Maria Elisabeth
Opdekamp Joannes Hendrikus °06/04/1919 Dilsen †12/09/1977 Dilsen 51521
OPDEKAMP, Joannes Hendrikus, geboren op 06-04-1919 te Dilsen, overleden op 12-09-1977 te Dilsen op 58-jarige leeftijd, begraven op 16-09-1977 te Dilsen, echtgenoot van Paumen Mathilde. (bron: Het Belang van Limburg, 1977-09-14)
gehuwd met Paumen Mathilde
Opdekamp Maria °01/03/1903 Stokkem †01/12/1968 Genk 13999
in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk Pijnlijk kwam op zondagmorgenhet bericht bij de familie aan dat moeder in het ziekenhuis overleden was. Het leek haast een vergissing zo onverwachts kwam de tijding van haar dood. Wij zijn innig overtuigd dat de dierbare overledene bij de Heer reeds haar beloning in ontvangst mocht nemen want zij is 'n kranige, dappere vrouw geweest, een toegewijde echtgenote en een zorgzame moeder. Twaalf kinderen schonk zij het leven, waarvan er nu nog tien in leven zijn; met een ongekende werkkracht zorgde zij voor haar gezin en wanneer haar gehuwde dochter overleed haalde zij haar kleinkinderen naar haar om voor hen de plaats van hun moeder in te nemen. Doch ook bij deze zware beproeving liet zij het hhofd niet zakken, maar met een ongekende wilskracht zou zij met grote moederliefde die taak op haar nemen.
Bidprentje.
gehuwd met Catsberg Albert
Opdekamp Martha Gertruda Elisa °19/06/1930 Lanklaar †26/12/1995 Maaseik 3104
weduwe sinds 30/09/1993
Bidprentje.
gehuwd met Greven Raymond Denis Andr op 08/05/1954 te Lanklaar
Opdekamp Peter °26/10/1904 Urmond (NL) †21/08/1973 Maaseik 24755
weduwnaar sinds 14/04/1962 overleden te Maaseik de families Opdekamp, Borkelmans, Gelissen en Tulkens
Bidprentje.
gehuwd met Borkelmans Agnes
Op de Locht Christiaan °1904 onbekend onbekend 31006
overleden vr 2006
gehuwd met Oenssels Maria
Op de Locht Guillaume Hubert °06/09/1907 Lanklaar †09/07/1965 Eisden 33318
lid van de oudstrijdersbond, oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945 bestuurder en beheerraadslid der fanfare Vrij Vooruit Eisden vereerd met de eretekens van de koolmijn Limburg-Maas voor zijn 25 jaar trouwe dienst schielijk overleden te Eisden de families Op de Locht, Jeurissen, Dreesen en Schurgers
Bidprentje.
gehuwd met Jeurissen Elisabeth Hubertina
Opde Locht Henri °11/08/1905 Dilsen †13/11/1961 Bree 16237
weduwnaar sinds 1958 bestuurslid van de Koninklijke Harmonie Sint-Michiel en lid van de Kristene Middenstand onverwachts godvruchtig in de Heer overleden te Bree dochter Betty
Bidprentje.
gehuwd met Boyen Eliza
Opdenacker Bertha °20/09/1920 Beek †31/08/1996 Genk 49659
weduwe sinds 19/09/1979 lid van het broederschap van het Heilig Paterke, Ziekenzorg en meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Beek op 20 september 1920 en godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 31 augustus 1996, gesterkt door de genademiddelen van onze moeder de Heilige Kerk de families Opdenacker-Dreesen en Spee-Spee
Bidprentje.
gehuwd met Spee Albert
Opdenacker Leon °1912 onbekend onbekend 36604
overleden vr 1990
gehuwd met Van Eyck Elisa
Op den Akker Anna Petronella °01/07/1848 Eisden †11/03/1928 Eisden 11497
weduwe sinds ?
Bidprentje.
gehuwd met Ramakers Joannes Niklaas
Opdenakker Anna Catharina °05/01/1905 Dilsen †08/11/1967 Neeroeteren 10500
weduwe sinds 07/10/1964
gehuwd met Everts Joannes Henricus
Opdenakker Gerardine °18/09/1921 Dilsen †21/12/1984 onbekend 38135
geboren te Dilsen op 18 september 1921 en onverwacht uit ons midden weggerukt op 21 december 1984, gesterkt door de laatste Heilige Sacramenten de families Severijns, Opdenakker, Moonen, Mathijssen en Creyns
Bidprentje.
gehuwd met Severijns Jaak
Opdenakker Gertrude °1908 onbekend onbekend 30447
weduwe sinds 07/01/1988
gehuwd met Schols Jean
Opdenakker Guillaume °30/07/1907 Elen †23/07/1980 Elen 36099
lid van de bond van gepensioneerden overleden te Elen op 23 juli 1980, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Opdenakker en Janssen
Bidprentje.
gehuwd met Janssen Christina
Opdenakker Helena °04/05/1909 Rotem †30/11/2001 Hasselt 5689
weduwe sinds 17/03/1957 overleden in het Salvatorziekenhuis te Hasselt
gehuwd met Bocken Lambert
Opdenakker Hubertina Henriette °08/03/1916 Dilsen †20/10/1994 Maaseik 2142
weduwe van de heer Jaak Langers sinds ? echtgenote van de heer Pierre Langers sinds 19/04/1947 geboren te Dilsen op 8 maart 1916 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 20 oktober 1994, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Opdenakker en Langers
Bidprentje.
gehuwd met Langers Pierre Henri Renier op 19/04/1947 te Maaseik
Opdenakker Jacobus °27/08/1907 Dilsen †27/05/1943 Dilsen 47669
jonkman geboren te Dilsen den 27 Augustus 1907 en aldaar godvruchtig overleden den 27 Mei 1943, voorzien van de Sacramenten der stervenden de familie Opdenakker De dierbare overledene was een goed christen, toegenegen en voorbeeldige zoon, de zorg van het huisgezin. Zijn langdurige ziekte verdroeg hij met christelijk geduld, doch niemand had kunnen denken dat hij zoo vroegtijdig aan onze liefde zou ontrukt worden. Dierbare moeder, broeders en zuster, vrienden en kennissen, al te vroeg scheid ik van u, doch de Heer heeft het zoo gewild, zijn naam zij gezegend. Troost u en bidt voor mij.
Bidprentje.
Opdenakker Jean °16/01/1920 Elen †20/12/1989 Elen 24513
lid van KBG, BGJG, Duivenbond "Olijftak" Maaseik oudstrijder 1940-1945 De dood greep plotseling naar een sterk leven, rijk aan opoffering en edelmoedigheid in dienst van God en zijn medemensen. de families Opdenakker, Leenders, Hermans en Stukken
Bidprentje.
gehuwd met Leenders Maria
Opdenakker Koen °02/08/1983 Maaseik †11/04/1998 Gruitrode-Meeuwen 27964
student T.I.M. Maasmechelen spelend lid van de Koninklijke Oude Fanfare Sint-Martnius Dilsen-Houtissen lid van de K.S.A. leerling aan de stedelijke muziekacademie Dilsen-Stokkem na een smartelijk ongeval in de Heer overleden te Gruitrode-Meeuwen de familie Opdenakker-Symkens
Bidprentje.
Opdenakker Louis °09/03/1874 Elen †11/12/1940 Maaseik 38707
geboren te Eelen den 9 Maart 1874 en overleden in het hospitaal te Maaseik op Woensdag den 11 December 1940, voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
Bidprentje.
gehuwd met Coenen Maria
Opdenakker Maria °10/11/1910 Dilsen †27/04/2002 Maaseik 7659
weduwe rouwadres: Stokkemerbaan 43, 3650 Dilsen-Stokkem
gehuwd met Dillen Albert
Opdenakker Maria (Zuster Maria) °17/06/1920 Dilsen †07/12/1993 onbekend 39196
Zuster van Don Bosco zij werd geboren te Dilsen op 17 juni 1920 zij gaf haar ja-woord aan de Heer op 5 augustus 1946 zij is naar de Heer teruggekeerd op 7 december 1993 de familie Opdenakker
Bidprentje.
Opdenakker Mathieu °10/05/1928 Dilsen †24/02/1996 Genk 32564
lid van de Koninklijke Oude Fanfare Sint-Martinus Dilsen-Houtissen lid van de kristelijke bond van gepensioneerden medewerker van Don Bosco in de Heer overleden te Genk de families Opdenakker, Thevissen, Mathijssen en Jacobs
Bidprentje.
gehuwd met Thevissen Maria
Opdenakker Mathilde °26/03/1914 Neeroeteren †06/06/1994 Genk 14350
weduwe sinds 1971 lid van de bond van gepensioneerden geboren te Neeroeteren op 26 maart 1914 en godvruchtig overleden in het Verpleegtehuis Heiderust te Genk op 6 juni 1994, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Opdenakker en Moors
Bidprentje.
gehuwd met Moors Michel
Opdenakker Theodoor °28/12/1918 Dilsen †09/05/2001 Maaseik 30464
overleden te Maaseik op 9 mei 2001
Bidprentje.
Op den Heuvel Barbara °06/03/1774 Neeritter †07/11/1828 Kinrooi 36781
zie het tijdschrift Dao Raostj Get, jaargang 26, nummer 2 - 15 juni 2007, pagina's 74-79
gehuwd met Vleeshouwers Peter Joannes op 04/06/1801 te Kessenich
Op den Kamp Leonard °29/08/1802 Neeritter (NL) †04/01/1879 Kinrooi 41218
zie het tijdschrift "Dao Roastj get" van 15 juni 2008, pagina 48 de familie Rosvelds in Kinrooi, zie Dao Raostj get van 15 juni 2013, pagina's 72-73
vader Op den Kamp Wilhelmus
moeder Symkens Helena
gehuwd met Schoofs Helena op 05/05/1826
Op den Kamp Maria Elisabeth °13/05/1830 Kinrooi †09/10/1866 Kinrooi 41217
vader Op den Kamp Leonard
moeder Schoofs Helena
gehuwd met Rosvelds Jan Mathijs op 09/10/1862 te Kinrooi
Op den Kamp Wilhelmus °28/10/1770 Neeroeteren †19/10/1828 Kinrooi 50756
gehuwd met Symkens Helena in 1801
Opdenkamp Gerardus °08/03/1881 Dilsen 20463
gehuwd met Herweyers Maria
Opdenkamp Jean °18/01/1960 Maaseik †22/10/1981 Maaseik 6009
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Bidprentje.
vader Opdenkamp Marcel
moeder Ariaans Helena Christina Maria Alex
Opdenkamp Joannes °1903 onbekend 15085
overleden vr 1977
gehuwd met Savelkoul Angelina Hubertina Hendrika
Opdewaerde Peter Jacob °1840 onbekend onbekend 40643
overleden vr 1930
gehuwd met Tyskens Maria Catharina
Opdeweegh Catho °25/04/1905 Gerdingen †21/03/1985 Bree 22821
weduwe sinds 28/03/1978 lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Gerdingen op 25 april 1905 en zachtjes in de Heer ontslapen in het ziekenhuis te Bree op 21 maart 1985, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Opdeweegh en Wetzels
Bidprentje.
gehuwd met Wetzels Frans
Opdeweegh Helena (Zuster Urbana) °21/08/1905 Ellikom †21/04/1975 Hasselt 44045
zij werd geboren te Ellikom op 21 augustus 1905 en werd voor altijd opgenomen in de vreugde van God in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 21 april 1975 in het 50ste jaar van haar kloosterleven de familie Opdeweegh Ze heeft lang tussen ons gewoond, glimlachend en zorgend. Ze hield van het leven. Ze was dankbaar voor de vele kleine vreugden en had een open oog voor alles wat mooi was. Haar handen waren altijd bezig en voor talloze bezoekers opende ze glimlachend de deur. Een onverwachte, zware ziekte dwong haar tot rust. Maar ook dan wist ze nog met veel humor dit lijden te dragen. Ze heeft haar naderende dood vermoed, maar ze voelde God te zeer nabij om angstig dit ogenblik tegemoet te zien.
Bidprentje.
Opdeweegh Jeanne °26/12/1907 Gerdingen †27/02/1982 Gerdingen 28183
weduwe sinds ? lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen godvruchtig overleden te Gerdingen
Bidprentje.
gehuwd met Baeten Henri
Opdeweegh Petrus Johannes °16/11/1873 Ellikom †31/01/1957 Ellikom 50423
OPDEWEEGH, Petrus Johannes, geboren op 16-11-1873 te Ellikom, overleden op 31-01-1957 te Ellikom op 83-jarige leeftijd, begraven op 04-02-1957 te Ellikom, echtgenoot van Essers Elisabeth. (bron: Het Belang van Limburg, 1957-02-03)
gehuwd met Essers Elisabeth
Opgenaffen Caspar °04/02/1862 Ittervoort (NL) †24/01/1942 Geistingen 25617
weduwnaar sinds 20/12/1920 lid van den Bond van het Heilig Hart, de Eerewacht, de Levenden Rozenkrans en de Wekelijkschen Kruisweg
Bidprentje.
gehuwd met Snijders Cornelia
Opgenendt Anna Margarita °01/01/1794 Maaseik †28/07/1871 Maaseik 4508
beroep: naaister
gehuwd met Leyen Theodorus te Maaseik
Opgenhaffen Emilia °1884 onbekend onbekend 25616
overleden vr 1962
gehuwd met Snijders Mathieu Peter Jan
Op het Eijndt Jozef Bartholomeus °1919 onbekend onbekend 30502
overleden vr 1998
gehuwd met Knooren Alice
Op Hey Maria Gertrudis °28/03/1856 Baexem (NL) †02/01/1933 Maaseik (Heppeneert) 41475
weduwe sinds 13/03/1921 geboren te Baexem (Holland), den 28 Maart 1856, en godvruchtig overleden in den Heer te Heppeneert, den 2 Januari 1933, voorzien van de H.H. Sacramenten de families Op Hey en Heijmans
Bidprentje.
gehuwd met Heijmans Leonard
Opsteyn Jeannette °25/01/1925 Rekem †27/08/2005 Genk 28131
weduwe sinds 1998 lid van het Lentekoor lid van meerdere godvruchtige genootschappen overleden in het Andr Dumontziekenhuis te Waterschei
Rouwbrief.
gehuwd met Notermans Alfred
Opsteyn Marcel °1913 onbekend onbekend 42402
weduwnaar sinds 09/02/1964
gehuwd met Niesten Pauline Maria Hubertine
Opsteyn Ronny °07/05/1970 Maaseik †27/01/1997 Lanaken 42665
verloofde van mejuffrouw Nicole Gorissen lid van de Captain's Mess trefpunt voor amateurs hij werd geboren te Maaseik op 7 mei 1970 en is na een smartelijk ongeval in de Heer overleden te Lanaken op 27 januari 1997, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Opsteyn en Lenssen
Rouwbrief.
Op 't Einde Ida °1862 onbekend onbekend 50811
overleden vr 1935
gehuwd met Bud Jacobus
Op 't Eindt Maria Isabella °1770 onbekend onbekend 42111
overleden vr 1848
gehuwd met Heyligers Hendricus
Op t' Endt Christiaan Thomas (Z.E.H.) °16/11/1772 Maaseik †24/07/1836 Maaseik 29280
Jezus, Maria, Franciscus Bid voor de ziel van den zeer Eerwaarden Heer Christiaan Thomas Op 't Endt geboren te Maeseyck, 16 November 1772 St.-Franciscus habijt ontvangen in 1789 zijne solemnele professie in 1790 priester gewijd in 1795 gesupprimeerd in 1797 onderpastoor te Maeseyck in 1800 pastoor te Ophoven in 1814 voorzien met de H. Sakramenten, 18 Juli 1836 overleden te Maeseyck, den 24 Juli 1836
Op 't Eynde Agnes Maria (Zuster Patricia) °12/02/1890 Opoeteren onbekend 39188
geboren te Opoeteren op 12 februari 1890 geprofest op 2 juli 1922 in de Congregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Jozef te Heerlen overleden te ?? op ?? de familie Op 't Eynde
Bidprentje.
Op 't Eynde Gerard °1900 onbekend onbekend 40278
overleden vr 1985
gehuwd met Peters Bertha
Op 't Eynde Jaak °1907 onbekend †1971 onbekend 11417
gehuwd met Breuls Anna
Op 't Eynde Jan °15/04/1923 Stokkem †15/03/2003 Maaseik 11841
weduwnaar sinds 14/05/1993 in de Heer overleden te Maaseik
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Cremers Jeanne te Maaseik
Op 't Eynde Louis °1911 onbekend 24192
gehuwd met Segers Jeanne
Op 't Eynde Maria °1938 onbekend onbekend 34589
vroegtijdig overleden
gehuwd met Steutelings Mathieu
Op 't Eynde Maria °1910 onbekend onbekend 14453
weduwe sinds 27/06/1981
gehuwd met Conings Victor
Op 't Eynde Maria °15/08/1903 Stokkem †12/09/1997 Stokkem 12028
lid van meerdere godvruchtige genootschappen in de Heer overleden in het rusthuis 't Kempken te Stokkem weduwe sinds 1971
Bidprentje.
gehuwd met Bergers Felix
Op 't Eynde Maria °02/09/1898 Dilsen onbekend 12490
weduwe sinds ?
gehuwd met Gerits Jean
Op 't Eynde Maria (Zuster Rene Elisa) °08/06/1910 Stokkem †09/05/1999 Neerpelt 34823
geprofest in de Congregatie van de Zusters van de Voorzienigheid op 2 februari 1933 opgenomen in Gods eeuwige liefde te Neerpelt op 9 mei 1999
Bidprentje.
Op 't Eynde Martin (Z.E. Pater Aloysius O.E.S. Aug. °26/03/1909 Stokkem †22/05/1960 Stokkem 16121
oud-definitor van de belgische Augustijnerprovincie gekleed te Gent op 18/04/1929 geprofest te Gent op 15/05/1930 priester gewijd te Gent op 28/04/1935 rector van het Sinte-Ritacollege te Kontich van 1937 tot 1946 prior te Kontich van 1939 tot 1946 prior te Heverlee (Leuven) van 1946 tot 1949 subprior en novicenmeester te Bouge van 1949 tot 1952 prior te Marchienne-au-Pont van 1952 tot 1960 definitor van 1938 tot 1952 oprichter van de derde Orde te Kontich in 1940
Bidprentje.
Op 't Eynde Michel °05/10/1933 Stokkem †01/01/1996 Genk 14508
in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
Bidprentje.
gehuwd met Janssen Yvonne
Op 't Eynde Pieter Jan °04/11/1885 Opoeteren †17/12/1978 Neeroeteren 14001
ere-schoolhoofd vereerd met het Pauselijk Ereteken 'Bene Merenti' en het Sint-Lambertusereteken vereerd met de zilveren palmen van de Kroonorde en met meerdere burgerlijke eretekens lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Opoeteren op 4 november 1885 en godvruchtig overleden te Neeroeteren op 17 december 1978 gesterkt door de Zalving der zieken de families Op 't Eynde, Cuppens, Aangeveld en Aandekerk
Bidprentje en rouwbrief.
vader Op 't Eynde Jacobus
moeder Aengeveld Maria Helena
gehuwd met Cuppens Maria Magdalena
Op 't Eynde Theodoor °02/05/1872 Dusseldorf (D) †11/06/1958 Kuringen 50568
OP 'T EYNDE, Theodoor, geboren op 02-05-1872 te Dusseldorf, overleden op 11-06-1958 te Kuringen op 86-jarige leeftijd, begraven op 14-06-1958 te Kuringen, weduwnaar van Claessens Thrse. (bron: Het Belang van Limburg, 1958-06-12)
gehuwd met Claessens Thrse Pauline Alexandrine Hubertine
Op 't Eynde Thomas °1915 onbekend onbekend 42348
gehuwd met Peters Rosa
Op 't Eyndt Jaak °14/01/1954 Rotem †09/07/1967 Geel 38120
geboren te Rotem op 14 januari 1954, gedoopt tot kind van God op 17 januari 1954, gevormd tot volwaardig kristen op 9 mei 1965, gesterkt door het sakrament der zieken voor altijd in Gods liefde opgenomen te Geel op 9 juli 1967
Bidprentje.
vader Op 't Eyndt Nic
moeder Houben Mariette
Op 't Eyndt Liliane ° onbekend †11/12/2000 onbekend 28007
gehuwd met Peters Henri
Op 't Eyndt Nic °10/05/1927 Stokkem †19/03/1999 Genk 14511
bestuurlid C.V.P. Stokkem, lid van de K.B.G. sympathiserend lid van de Verbroedering Geheim Leger Stokkem-Lanklaar-Meeswijk overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk Na een kort ziekbed heeft pa onverwacht snel afscheid moeten nemen. Rustig en eenvoudig zoals hij steeds was in zijn grote liefde voor zijn familie, zijn vrienden en zijn werk. Op vele plaatsen zal zijn vrachtwagen nog lang in herinnering blijven.
Bidprentje.
gehuwd met Houben Mariette
Op 't Roodt Aldegonde °01/07/1895 Molenbeersel †31/03/1975 Waterschei 36764
weduwe sinds ? geboren te Molenbeersel op 1 juli 1895 en na een lange en pijnlijke ziekte godvruchtig overleden in de Andr Dumontkliniek te Genk-Waterschei op 31 maart 1975, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Van de Broek en Op 't Roodt
Bidprentje.
gehuwd met Van de Broek Frans
Op 't Roodt Aldegondis °1888 onbekend onbekend 28290
overleden vr 1964
gehuwd met Janssen Joannes
Op 't Roodt Catharina °05/05/1935 Neeritter (NL) †13/04/1995 Maaseik 16245
geboren te Neeritter op 5 mei 1935 en godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 13 april 1995, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Op 't Roodt en Kuypers Na 33 jaar samen zal ik je missen. We wisten dat het afscheid naderde en toch is het allemaal te vlug gegaan.
Bidprentje.
gehuwd met Kuypers Frans te partner
Op 't Roodt Catharine °28/09/1906 Molenbeersel †05/09/2003 Heusden 4351
zus van Leon Op 't Roodt-Gabrils weduwe sinds 29/08/1987 lid van de bond van gepensioneerden, Ziekenzorg, het Marialegioen, K.V.L.V. en het Heilig Paterke van Hasselt godvruchtig overleden in het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden
Bidprentje.
gehuwd met Dalemans Jan
Op 't Roodt Eddy °30/05/1971 onbekend †27/09/1971 onbekend 48281
Op 't Roodt Helena °18/04/1896 Grote-Brogel †05/02/1949 Hamont 37277
lid van het Sint-Jozefswerk en andere godvruchtige genootschappen geboren te Grote-Brogel op 18 April 1896 en overleden te Hamont op 5 Februari 1949, in extremis voorzien van het Heilig Oliesel Dierbare kinderen, weest haar lessen en voorbeeld steeds indachtig en troost uw diepbeproefde vader en grootvader door een ongerept leven en de eerbiedige minzaamheid van uw omgang.
Bidprentje.
gehuwd met Debacker Pierre
Op 't Roodt Henri °06/06/1912 Molenbeersel †04/10/1991 Zoutleeuw 25649
weduwnaar sinds ? lid van de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg godvruchtig in de Heer ontslapen in het rustoord Sint-Elisabethsdal te Zoutleeuw op 4 oktober 1991, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Op 't Roodt en Pouders
Bidprentje.
gehuwd met Pouders Mathilde
Op 't Roodt Jaak (Z.E.H.) °01/04/1885 Molenbeersel onbekend 39183
geboren te Molenbeersel, 1 april 1885 priester gewijd te Luik, 5 juni 1909 leraar Sint-Remacluscollege te Stavelot, 1909 kapelaan te Voorshoven-Neeroeteren, 1913 politiek gevangene van de oorlog 1914-1918 aalmoezenier van het Engels hospitaal te Luik, 1917 pastoor te Overwinden, 1926 legeraalmoezenier te Elsenborn en Malmedy, 1930 pastoor te Leut, 1934 aalmoezenier van het Geheim Leger en politiek gevangene tijdens de oorlog 1940-1944 rustend pastoor, 1952 vereerd met talrijke hoge onderscheidingen overleden te ?? op ??
Op 't Roodt Joannes Jacobus °01/04/1885 Molenbeersel †26/03/1974 Maaseik 15009
Op 't Roodt Jozef °1910 onbekend onbekend 45764
weduwnaar sinds 19/07/1954
gehuwd met Segers Maria Elisa
Op 't Roodt Leon °09/03/1904 Molenbeersel †02/05/2001 Maaseik 4348
weduwnaar van Josephine Gabrils sinds ? echtgenoot van Nelly Coelen onderwijzer op rust erevoorzitter C.O.V. afdeling Eisden erevoorzitter Rode Kruis afdeling Stokkem overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 2 mei 2001, gesterkt door de Ziekenzalving de families Op 't Roodt, Gabrils en Coelen
Bidprentje.
gehuwd met Coelen Nelly
gehuwd met Gabrils Josephine
Op 't Roodt Maria °1904 onbekend onbekend 20820
overleden vr 1975
gehuwd met Geusens Godfried
Op 't Roodt Maria Antoinetta °27/09/1899 Molenbeersel †15/02/1954 Molenbeersel 22632
onderwijzeres lid van de bond van het Heilig Hart, van de Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw, van de Derde Orde en van alle godvruchtige genootschappen onverwacht en haastig in de Heer overleden te Molenbeersel De Heer schenke haar de eeuwige vreugde. Zij mag rekenen op het gebed van haar familieleden, bijzonder in het Heilig Misoffer van haar Heer-Broeder en Heer-Neef, van haar zuster-kloosterlinge en allen die haar kenden. ...
Bidprentje.
Op 't Roodt Maria (Mia) °13/11/1926 Molenbeersel †21/02/1997 Molenbeersel 39
onderwijzeres geweest bij de Kruisheren te Maaseik en in Bokrijk ere-onderwijzeres van o.a. het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden, Hasselt voorzitster van Ziekenzorg, Heilig Hartparochie Hasselt voorzitster van Jonger dan je denkt lid van K.A.V., K.B.G., Charismatische Beweging, Marialegioen en andere geboren te Molenbeersel op 13 november 1926 en godvruchtig in de Heer overleden in familiekring te Molenbeersel op 21 februari 1997, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Op 't Roodt, Rosvelds, Janssen, Langens en Braekers
Bidprentje en rouwbrief.
vader Op 't Roodt Mathijs
moeder Janssen Maria Catharina
gehuwd met Rosvelds Leonardus te Molenbeersel
Op 't Roodt Martinus °27/12/1892 Molenbeersel †05/08/1977 Opitter 7366
weduwnaar sinds 24/09/1968 lid van de Bond van het Heilig Hart lid van de bond van gepensioneerden vereerd met vele eretekens geboren te Molenbeersel op 27 december 1892 en zachtjes in de Heer ontslapen te Opitter op 5 augustus 1977, gesterkt door het sakrament van de zieken de families Op 't Roodt en Peerlings negen kinderen de families Op 't Roodt, Pleunis, Peerlings en Creemers
Bidprentje.
gehuwd met Peerlings Aldegonda
Op 't Roodt Mathijs °29/12/1890 Molenbeersel †11/02/1984 Molenbeersel 7368
weduwnaar sinds 07/12/1980 lid van verschillende godvruchtige genootschappen overleden te Molenbeersel op 11 februari 1984, gesterkt door het sakrament der zieken de families Op 't Roodt, Janssen, Pleunis en Ophey Vader is 93 jaar geworden ! Ondanks de pijn van het scheiden zijn wij de Heer enorm dankbaar dat we onze goede ouders en voorals ons vader zolang in ons midden mochten hebben. De laatste drie jaren waren wel hard voor hem omdat moeder hem was voorgegaan. Toch was hij de Heer dankbaar voor zijn rijk gevuld leven.
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Janssen Maria Catharina
Op 't Roodt Paul °17/11/1963 Hasselt †22/07/1984 Kasterlee 33498
lid van de Groene Kring de families Op 't Roodt, Rosvelds, Peerlings en Langens verloofde Monique
Rouwbrief.
vader Op 't Roodt Henri
moeder Rosvelds Mia
Op 't Roodt Renier °26/07/1908 Molenbeersel †02/02/1992 Maaseik 2798
weduwnaar sinds 22/11/1991 oudkerkmeester oprichter van K.W.B. Wurfeld lid van Ziekenzorg en van de kristelijke bond van gepensioneerden zacht ontslapen te Maaseik de families Op 't Roodt en Block
Bidprentje.
gehuwd met Block Marie Henriette Angeline Julienne op 05/05/1934 te Maaseik
Op 't Roodt Toke °1928 Molenbeersel onbekend 37096
vader Op 't Roodt Mathijs
moeder Janssen Maria Catharina
Op 't Velt Laurens °1795 onbekend onbekend 21568
gehuwd met Purnot Maria Elisabeth op 05/02/1820 te Neeritter (NL) ?
Orisius Elisa Margaretha °26/03/1899 Roermond (NL) †11/01/1976 Bilzen 1873
weduwe van Mathieu Daelemans sinds ? overleden te Bilzen de families Orisius, Daelemans, Monnens, Stams en Indemans
Bidprentje.
gehuwd met Daelemans Jean Baptiste Lambert op 06/11/1920 te Maaseik
Orisius Henriette Hubertine °27/10/1904 Roermond (NL) †26/05/1986 Maaseik 1950
weduwe sinds 28/12/1974 lid van de bond van gepensioneerden overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op dinsdag 27 mei 1986 de families Orisius en Fabry
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Fabry Andr Jean Hubert op 14/09/1925 te Maaseik
Oste Alice °05/12/1867 Vloerzegem †26/02/1952 Vloerzegem 36171
weduwe sinds ? lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen overleden te Vloerzegem de 26 Februari 1952 de families Oste, Linthout en Otte
Bidprentje.
gehuwd met Linthout Frans
Oste August °10/11/1863 onbekend †12/12/1967 Maaseik (?) 4817
rijkswachter te paard in Rekem en daarna in Maaseik was bevriend met Philip Everts-Trips
gehuwd met Hacken Paulina
Oste Eduard °1862 onbekend onbekend 33253
overleden vr 1952
gehuwd met Vonck Florentina
Oste Jeanne Louise Marie °13/10/1894 Rekem †15/03/1977 Maaseik 1111
weduwe sinds 15/07/195
Bidprentje.
vader Oste August
moeder Hacken Paulina
gehuwd met Snijkers Joannes Henricus
Oste Maria °19/05/1921 Berchem †08/03/2002 Edegem 20313
weduwe sinds ?
Bidprentje.
gehuwd met Van den Nieuwenhof Petrus
Ost Jozef Albert °21/08/1916 Anderlecht †05/04/1984 Maaseik 2328
weduwnaar van Marie-Thrse Van Lier sinds ? echtgenoot van Juliette Corstjens sinds 20/03/1964 geboren te Anderlecht op 21 augustus 1916 en overleden te Maaseik op 5 april 1984, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Ost, Corstjes, Mattens, Goyens en Van Lier
Bidprentje en rouwbrief.
gehuwd met Vanlier Marie-Thrse
gehuwd met Corstjens Julienne Christine Josephine M. op 20/03/1964 te Maaseik
Otjens Jan Nicolaas °1805 Arcen (NL) onbekend 22263
uit het parenteel van Gerardus Vanwijck (1655) - pagina 7 vader van de Maaseiker tekenleraar meester Otjens, die in 1868 de bekende tekeningen van de Maaseiker markt maakte. zie ook De Maaseikenaar, jaargang XXXI - 2000 nr. 3 - pagina's 110 t/m114 beroep: tekenleraar aan de Maaseiker Rijksmiddelbare School (tot hij in 1881 met pensioen ging)
gehuwd met Vanwijck Maria Elisabeth op 06/02/1830 te Maaseik
Ots Roger °1914 onbekend onbekend 51065
geen kinderen buschauffeur
gehuwd met Pernot Anna Mathilda
Otten Albert °1920 onbekend †1999 onbekend 46599
gehuwd met Gijsen Trizette
Otten Leon °30/09/1926 Vis †17/11/1993 Elen 33890
weduwnaar sinds ? ondervoorzitter Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Elen oudbestuurslid B.W.P., gewest Bocholt lid van verschillende landbouworganisaties geboren te Vis op 30 september 1926 enoverleden te Elen op 17 november 1993, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Otten, Rutten, Collette en Buschheuer Het vroegtijdig heengaan van zijn goede echtgenote, zijn geliefde zoon en het afbranden van zijn boerderij hebben hem zwaar beproefd. Achter een schild van levensmoed en optimisme wist hij steeds zijn gevoelens te verbergen.
Bidprentje.
gehuwd met Rutten Margaretha
Otten Paula °29/06/1927 Dilsen †17/10/2005 Hasselt 27153
weduwe sinds 23/01/2004 lid van de Vrienden van het Heilig Paterke en lid van Don Bosco overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt Een begrijpende moeder, grootmoeder en overgrootmoeder de families Otten-Jacobs en Brouwers-Meus
gehuwd met Brouwers Jaak
Oudhuis Theodoor (Z.E.H.) o.s.c. °21/04/1927 Monnickendam (NL) †27/07/2002 Diest 15958
opgenomen in de Kruisherengemeenschap op 28 augustus 1955 priester gewijd te Uden op 18 juli 1959 zachtjes overleden in de morgen van 27 juli 2002 leraar aan de humaniora voor meisjes te Overpelt medepastoor in Achel-Dorp en als pastoor van Achel-Statie onderpastoor Sint-Monulfus en Gondulfus, 3930 Achel, Kloosterlaan 25 bron: jaarboek 1977 van het bisdom Hasselt
Bidprentje.
Oudstein Pieter °20/12/1908 Amsterdam †11/06/1977 Maaseik 528
in de Heer overleden te Maaseik de families Oudstein en Koolen
Bidprentje.
gehuwd met Koolen Cornelia
Overbeek Jan (Z.E.H.) (o.s.c.) °18/12/1927 Tilburg (NL) †08/03/2004 Diest 17160
ereleraar aan het Heilig Kruiscollege en de Humaniora Sint-Ursula te Maaseik erepastoor van de Sint-Catharinakerk te Maaseik en de Heilig Kruiskerk te Hasselt Runkst ereaalmoezenier van het ziekenhuis te Diest ereprior van de gemeenschap van de Kruisheren te Diest lid van De Brug Diest professie bij de Kruisherengemeenschap op 28 augustus 1948 priester gewijd te Diest op 25 juli 1954 Na een lang actief leven was hij, moe door zorgen en verzwakking maar vervuld van dankbaarheid, opgenomen in het ziekenhuis waarvan hij enkele jaren aalmoezenier mocht zijn. de families Overbeek-Winkelman onderpastoor Sint-Catharina Maaseik sinds 30 augustus 1964 bron: jaarboek 1977 van het bisdom Hasselt
Bidprentje.
Overman Alfons (Z.E.H.) °09/02/1868 Urmond (NL) †15/02/1950 Geistingen 19831
zalig aandenken aan Zeer Eerwaarden Heer Alfons Overman geboren te Urmond (Holland) 9 Februari 1868 priester gewijd te Luik de 18 April 1892 professor te Hasselt de 1 September 1891 kapelaan te Neerpelt in Augustus 1892 pastoor te Geistingen sinds October 1903 en aldaar godvruchtig overleden, voorzien van de H.H. Sacramenten en van de Pauselijke Zegen op 15 Februari 1950 zie het tijdschrift "Dao roastj get" van 15 juni 2012, pagina 78 (groepsfoto eremis Lambert Dieben osc in 1935)
Bidprentje.
Overmans Elisabeth Maria Hubertina °28/02/1906 Neeritter (NL) †02/10/1972 Maaseik 19830
weduwe sinds 18/06/1969
Bidprentje.
gehuwd met Denier Leonard Antoon Theodoor
Oyen Hary °23/06/1942 Sint-Huibrechts-Lille †27/09/1947 Sint-Huibrechts-Lille 45512
ter engelachtige gedachtenis van Hary Oyen lid der Heilige Kindsheid geboren te Sint-Huibrechts-Lille den 23 Juni 1942 en aldaar overleden den 27 September 1947
Bidprentje.
Oyen Hendrik °01/09/1903 Sint-Huibrechts-Lille †03/02/1960 Neerpelt 33829
geboren te Sint-Huibrechts-Lille, de 1 september 1903 en godvruchtig overleden in de kliniek van 't Heilig Hart te Neerpelt, de 3 februari 1960, na gesterkt te zijn door de laatste H. Sacramenten en de Pauselijke zegen "in articulo mortis" de families Oyen en Vanhove
Bidprentje.
gehuwd met Vanhove Louisa
Oyen Henri °1933 onbekend 12301
gehuwd met Deckers Albertine
Oyen Jeanne °1929 onbekend onbekend 38643
overleden vr 2007
gehuwd met Peeters Franois
Oyen Luc °30/06/1968 onbekend †24/08/1971 onbekend 45525
dit weze een aandenken aan ons lief zoontje Luc Oyen, dat plots aan onze liefde werd ontrukt door een smartelijk ongeval op dinsdag 24 augustus 1971 Onze Luc werd geboren op 30 juni 1968 en werd een kind van God door het doopsel op 3 juli 1968 de familie Oyen-Jansen kinderen Ludo en Elly
Bidprentje en rouwbrief.
Oyen Maria °1888 onbekend onbekend 15671
weduwe sinds 20/06/1976
gehuwd met Smeets Jan
Oyen Maria Cornelia °24/10/1872 Elen †24/12/1959 Elen 43836
weduwe sinds ? geboren te Elen de 24 october 1872 en aldaar godvruchtig overleden de 24 december 1959, voorzien van de laatste HH. Sacramenten de families Prikken en Oyen
Bidprentje.
gehuwd met Prikken Theodoor Hubertus
Oyen Michel °11/09/1895 Sint-Huibrechts-Lille †04/06/1949 Neerpelt 45532
lid van de bond van het Heilig Hart geboren te Sint-Huibrechts-Lille de 11 September 1895, overleden in de Kliniek van het Heilig Hart te Neerpelt de 4 Juni 1949, gesterkt door de genademiddelen onze Moeder de Heilige Kerk de families Oyen en Aerts
Bidprentje.
gehuwd met Aerts Elisabeth
Oyen Victor °1908 onbekend onbekend 27345
gehuwd met Plessers Catho
Oberbach
Maria Catharina Aldegonda °1873
Odekerken
Jean °1917 †2001
Maria °1871
Oei
Hoa Nio °1961 †2001
Oeyen
Elisabeth °1877 †1915
Georgette °1921 †2004
Ludovicus °1841 †1908
Offergelt
Florentine Sophie Elisabeth °1858 †1918
Frans °1813
Philippus °1776 †1829
Offermans
Elisabeth Gertrude Marie Hubertine °1911 †2003
Leopold °1912 †1996
Ohlenforst
Martinus Hendrik °1876
Ohlert
Maria °1919 †1993
Oirbons
Hendrik Maria °1901 †1951
Olaerts
Anna Maria °1889 †1959
Frans °1907
Hilde °1969 †1999
Hubertine (Zuster) °1917 †1998
Piet (Z.E.H.) °1918 †1992
Willy °1916
Olefs
Camiel Paul Hubert °1929 †1961
Olemans
Fernand °1913 †1982
Olislagers
Mathieu °1916
Ombelets
Martha °1884
Onclinx
Clara °1932
Jean °1903
Theresia °1900
Onkelinx
Jan °1911 †1969
Romania °1910 †1968
Ooms
Frans °1910
Germaine °1916 †1985
Gertruda °1951 †1952
Jaak °1919 †1986
Jozef °1923
Jules °1921 †1993
Leonard °1798 †1847
Lodewijk °1893 †1939
Theophiel °1931
Oomsels
Henriette (Zuster Norbertine) °1895 †1989
Jacob °1892 †1968
Jan °1886 †1918
Josephine (Zuster Verona) °1891 †1982
Mara Sophia Elisabeth °1894 †1987
Maria °1864
Oostenbrugge
Jannie °1941 †1991
Oosterbos
Aldegondis °1805 †1890
Catharina °1899
Catharina °1885
Catharina °1927 †2000
Catharina Eliza °1895 †1968
Dora (Zuster Marie-Bernadette) °1931 †2002
Elisa °1914 †1993
Elisabeth °1890
Helena °1924 †2005
Helena °1917
Henri °1954 †2001
Joannes °1889 †1959
Maria °1893 †1980
Maria Elisabeth °1887 †1963
Mathijs °1902
Mechtildis °1909 †2000
Oosterbosch
Albert Anna °1929 †2005
Godfried °1920
Jan °1920
Jan Pieter °1912 †1944
Kaatje °1925
Lucia °1921 †2002
Maria Aldegondis Dorothe °1846 †1893
Maria Helena °1884 †1963
Mia °1926
Opbroek
Gertrudis °1829 †1890
Opdebeeck
Eduard
Op de Coul
Franciscus Johannes Antonius °1860
Opdekamp
Anna Maria °1915 †1970
Frans °1932 †2005
Jan Nicolaas °1875 †1943
Joannes Hendrikus °1919 †1977
Maria °1903 †1968
Martha Gertruda Elisa °1930 †1995
Peter °1904 †1973
Op De Kamp
Anna Antonia Hubertina °1892 †1984
Elisabeth °1881
Jean Louis Pascal °1968 †2005
Joseph Pierre Marie Hubert °1911 †2005
Pierre °1846 †1914
Pierre Jacob °1876 †1930
Renier Joseph Hubert °1885 †1964
Opde Locht
Henri °1905 †1961
Op de Locht
Christiaan °1904
Guillaume Hubert °1907 †1965
Opdenacker
Bertha °1920 †1996
Leon °1912
Opdenakker
Anna Catharina °1905 †1967
Gerardine °1921 †1984
Gertrude °1908
Guillaume °1907 †1980
Helena °1909 †2001
Hubertina Henriette °1916 †1994
Jacobus °1907 †1943
Jean °1920 †1989
Koen °1983 †1998
Louis °1874 †1940
Maria °1910 †2002
Maria (Zuster Maria) °1920 †1993
Mathieu °1928 †1996
Mathilde °1914 †1994
Theodoor °1918 †2001
Op den Akker
Anna Petronella °1848 †1928
Op den Heuvel
Barbara °1774 †1828
Opdenkamp
Gerardus °1881
Jean °1960 †1981
Joannes °1903
Op den Kamp
Leonard °1802 †1879
Maria Elisabeth °1830 †1866
Wilhelmus °1770 †1828
Opdewaerde
Peter Jacob °1840
Opdeweegh
Catho °1905 †1985
Helena (Zuster Urbana) °1905 †1975
Jeanne °1907 †1982
Petrus Johannes °1873 †1957
Opgenaffen
Caspar °1862 †1942
Opgenendt
Anna Margarita °1794 †1871
Opgenhaffen
Emilia °1884
Op het Eijndt
Jozef Bartholomeus °1919
Op Hey
Maria Gertrudis °1856 †1933
Opsteyn
Jeannette °1925 †2005
Marcel °1913
Ronny °1970 †1997
Op 't Einde
Ida °1862
Op 't Eindt
Maria Isabella °1770
Op t' Endt
Christiaan Thomas (Z.E.H.) °1772 †1836
Op 't Eynde
Agnes Maria (Zuster Patricia) °1890
Gerard °1900
Jaak °1907 †1971
Jan °1923 †2003
Louis °1911
Maria °1938
Maria °1910
Maria °1903 †1997
Maria °1898
Maria (Zuster Rene Elisa) °1910 †1999
Martin (Z.E. Pater Aloysius O.E.S. Aug. °1909 †1960
Michel °1933 †1996
Pieter Jan °1885 †1978
Theodoor °1872 †1958
Thomas °1915
Op 't Eyndt
Jaak °1954 †1967
Liliane †2000
Nic °1927 †1999
Op 't Roodt
Aldegonde °1895 †1975
Aldegondis °1888
Catharina °1935 †1995
Catharine °1906 †2003
Eddy °1971 †1971
Helena °1896 †1949
Henri °1912 †1991
Jaak (Z.E.H.) °1885
Joannes Jacobus °1885 †1974
Jozef °1910
Leon °1904 †2001
Maria °1904
Maria Antoinetta °1899 †1954
Maria (Mia) °1926 †1997
Martinus °1892 †1977
Mathijs °1890 †1984
Paul °1963 †1984
Renier °1908 †1992
Toke °1928
Op 't Velt
Laurens °1795
Orisius
Elisa Margaretha °1899 †1976
Henriette Hubertine °1904 †1986
Ost
Jozef Albert °1916 †1984
Oste
Alice °1867 †1952
August °1863 †1967
Eduard °1862
Jeanne Louise Marie °1894 †1977
Maria °1921 †2002
Otjens
Jan Nicolaas °1805
Ots
Roger °1914
Otten
Albert °1920 †1999
Leon °1926 †1993
Paula °1927 †2005
Oudhuis
Theodoor (Z.E.H.) o.s.c. °1927 †2002
Oudstein
Pieter °1908 †1977
Overbeek
Jan (Z.E.H.) (o.s.c.) °1927 †2004
Overman
Alfons (Z.E.H.) °1868 †1950
Overmans
Elisabeth Maria Hubertina °1906 †1972
Oyen
Hary °1942 †1947
Hendrik °1903 †1960
Henri °1933
Jeanne °1929
Luc °1968 †1971
Maria °1888
Maria Cornelia °1872 †1959
Michel °1895 †1949
Victor °1908
Deze website is voor het laatst bijgewerkt op 10/07/2015