LimMemoriam.be
- Een herinnering aan overledenen uit hoofdzakelijk de Noordoost-hoek van Limburg -

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam_en_voornamen °datum °Plaats †Datum †Plaats Nr
Ickmans José François Henri °17/03/1929 Lummen †18/12/1998 Lanaken 20096
ere-directeur Rijksmiddelbare school Bree
Bidprentje.
gehuwd met Salaets Mit
Ickmans Josephus °1894 onbekend onbekend 38203
overleden vóór 1979
gehuwd met Aechten Mechtildis
Ide Justine Maria Leonia °15/01/1876 Zele †29/10/1960 Zele 33257
lid van de bond van het Heilig Hart, van de Derde Orde van Sint-Franciscus en van de kristene Vrouwenbond godvruchtig overleden te Zele op 29 oktober 1960, versterkt door het H. Oliesel de families Ide en Mariman
Bidprentje.
Idserda Xxxxx °1900 onbekend onbekend 32378
gehuwd met Bekkers Yyyyy
Ieven Harrie °16/08/1915 Hamont †15/07/2002 Hamont 31678
hij werd geboren te Hamont op 16 augustus 1915 en is aldaa zachtjes overleden op 15 juli 2002, gesterkt door het sacrament van de zieken de families Ieven en Van Werde
Bidprentje.
gehuwd met Van Werde Maria
Ignoul Albert °24/10/1915 Kinrooi †25/05/2001 Roeselare 5221
gehuwd met Muffels Catharina
Ignoul Albert (Broeder Perpetuus) °27/01/1916 Maaseik †27/11/1985 Lommel 5795
Broeder van Liefde godvruchtig overleden te Lommel op 27 november 1985 de families Ignoul, Lijnen, Van Kerckom en Corten
Bidprentje.
vader Ignoul Arnoldus
moeder Vankerkom Maria Elisabeth
Ignoul André °11/11/1919 Ophoven †15/10/1988 Genk 37639
rustend kantonnier van Bruggen en Wegen erelid van schutterij Sint-Servatius, Raam lid van Ziekenzorg en van de bond voor gehandicapten hij werd geboren te Ophoven op 11 november 1919 en is godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 15 oktober 1988, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken de families Ignoul, Biesmans, Creemers en Jacobs
Bidprentje.
gehuwd met Biesmans Anna
Ignoul Anna °25/05/1908 Kinrooi †23/02/1996 Maaseik 8123
de families Pauwels, Govaers en Claes weduwe sinds 13/03/1981
Bidprentje.
gehuwd met Pauwels Cornelis
Ignoul Anna Maria °20/03/1905 Ophoven †06/06/1990 Maaseik 2488
weduwe sinds 31/01/1982 geboren te Ophoven op 20 maart 1905 en zacht ontslapen te Maaseik op 6 juni 1990, gesterkt door het sakrament van de zieken de families Pepels en Ignoul Acht jaar na vader en zestien jaar na zoon Henri heeft moeder ons verlaten, niet afgevend gedurende haar leven en moedig vechtend tegen de dood bij haar sterven. …
Bidprentje.
vader Ignoul Arnoldus
moeder Vankerkom Maria Elisabeth
gehuwd met Pepels Peter Gerard op 11/04/1931 te Ophoven
Ignoul Anny °11/07/1931 Genk †01/10/1976 Hasselt 39750
geboren te Genk op 11 juli 1931 en overleden te Hasselt op 1 oktober 1976 de families Ignoul en Van Hamel
Bidprentje.
gehuwd met Van Hamel Hubert
Ignoul Antoine Arnold Mathilde (Z.E.H.) (osc) °13/02/1918 Maaseik †03/02/1997 Maaseik 25
ingetreden op vrijdag 28 augustus 1938 priester gewijd te Diest op zaterdag 5 augustus 1943 zie het tijdschrift Dao roastj get van 15 maart 2008, pagina 31 foto van de familie en genodigden bij de Eremis in 1943
Bidprentje.
vader Ignoul Arnoldus
moeder Vankerkom Maria Elisabeth
Ignoul Arnoldus °27/01/1872 Ophoven †08/03/1921 Ophoven 5576
hovenier en jachtwachter bij de familie Zilverkruis die villa Egelsberg bewoonde op Sint-Jansberg, Maaseik (rentmeester)
vader Hinoul Joannes
moeder Lijnen Christina
gehuwd met Vankerkom Maria Elisabeth op 12/04/1904 te Maaseik
Ignoul Barbara °20/12/1924 Ophoven †02/09/2001 Genk 4938
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
gehuwd met Biesmans Peter
Ignoul Christina °19/05/1909 Kinrooi †29/07/2003 Molenbeersel 15887
weduwe sinds 03/08/1989 lid van Ziekenzorg en van meerdere godvruchtige genootschappen overleden in het rusthuis Zorgvlied te Molenbeersel de families Peerlings-Creemers en Ignoul-Kuypers
Bidprentje en rouwbrief.
vader Ignoul Hendrik
moeder Kuypers Anna Maria Helena
gehuwd met Peerlings Michel
Ignoul Christine °06/10/1942 Ophoven †11/02/1976 Maaseik 19458
lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Ophoven op 6 oktober 1942 en na een smartelijk ongeval overleden te Maaseik op 11 februari 1976, in extremis voorzien van het Heilig Oliesel de families Ignoul, Roussard, Vankerkom en Theunissen zie het tijdschrift Dao roastj get van 15 maart 2008, pagina 31 Ze werkte in het textielfabriek te Ittervoort. Op een morgen in 1976 verongelukte ze vlak bij de ouderlijke woning toen ze per fiets naar haar werk vertrok.
Bidprentje en rouwbrief.
vader Ignoul Henri Hubert
moeder Roussard Maria Hubertina
Ignoul Gertrude °14/05/1920 Ophoven †14/04/1993 Kinrooi 6740
rustend verpleegster Kind en Gezin politiek gevangene bestuurslid van de buurtbus Kinrooi en bestuurslid van de raad voor de derde leeftijd Kinrooi geboren te Ophoven op 14 mei 1920 en overleden te Kinrooi op 14 april 1993, gesterkt door het sakrament der zieken de families Ignoul en Vankerkom
Bidprentje en rouwbrief.
vader Ignoul Arnoldus
moeder Vankerkom Maria Elisabeth
Ignoul Helena °14/05/1920 Ophoven †16/04/2002 Molenbeersel 6741
weduwe sinds 26/01/1996 geboren te Ophoven op 14 mei 1920 en overleden in het rusthuis Zorgvlied te Molenbeersel op 16 april 2002, gesterkt door het Sacrament van de zieken de families Ignoul-Van Kerkom en Schepers-Vanderheyden zus van Broeder L. Ignoul, Kruisheer, van Broeder A. Ignoul, Broeder van Liefde en van A. Ignoul, Kruisheer
Bidprentje en rouwbrief.
vader Ignoul Arnoldus
moeder Vankerkom Maria Elisabeth
gehuwd met Schepers Cornelis
Ignoul Hendrik °16/10/1877 Ophoven †28/07/1959 Kinrooi 36055
weduwnaar sinds ? lid van de Heilige Familie geboren te Ophoven de 16 october 1877 en overleden te Kinrooi de 28 juli 1959, meermaals gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Ignoul en Kuypers
Bidprentje.
gehuwd met Kuypers Anna Maria Helena
Ignoul Hendrina °07/04/1913 Kinrooi †02/02/1994 Elen 6848
overleden te Elen op 2 februari 1994
Bidprentje.
gehuwd met Pauwels Mathieu
Ignoul Henri Hubert °14/04/1910 Maaseik †07/01/1984 Kinrooi 6126
rustend kantonnier van Bruggen en Wegen oudstrijder 1940-1945 spelend lid van de Koninklijke Fanfare "De Vrijheidszonen" Kinrooi erelid van Schutterij Sint-Servatius Ophoven Raam geboren te Maaseik op 14 april 1910 en plots overleden te Kinrooi op 7 januari 1984 de families Ignoul en Roussard zie het tijdschrift 'Dao roastj get' van 15 maart 2008, pagina 31 tot aan zijn dood secretaris van schutterij Sint-Servatius Raam en gedurende 55 jaar spelend lid van fanfare Sint-Martinus Kinrooi huwelijksfoto
Bidprentje.
vader Ignoul Arnoldus
moeder Vankerkom Maria Elisabeth
gehuwd met Roussard Maria Hubertina op 27/06/1936 te Ophoven
Ignoul Jan °01/10/1914 Ophoven †11/06/2004 Lanaken 19309
gepensioneerd douanebeambte oorlogsinvalide van W.O. II lid van de kristelijke bond van gepensioneerden stichtend lid van de kaart- en kienclub van K.B.G. in familiekring overleden te Lanaken
gehuwd met Vinken Gertrudis op 27/07/1940 te Kessenich
Ignoul Jan °26/09/1906 Ophoven †22/10/1986 Bocholt 18434
rustend ere-kantonnier van Bruggen en Wegen ere-secretaris Imkersbond lid van verschillende godvruchtige genootschappen vereremerkt met meerdere burgerlijke eretekens zeer godvruchtig overleden te Bocholt de families Ignoul, Van Vleymen, Van Kerkom, en Reinkens
Bidprentje.
vader Ignoul Arnoldus
moeder Vankerkom Maria Elisabeth
gehuwd met Van Vleymen Mathilda
Ignoul Jeanne °17/03/1934 Lanklaar †06/05/1982 Maaseik 22943
geboren te Lanklaar op 17 maart 1934 en godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 6 mei 1982, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Ignoul, Nullens, Dilien en Cops
Bidprentje.
gehuwd met Nullens Leon
Ignoul Josephine Agnes °29/12/1913 Maaseik †25/11/1990 Genk 12174
weduwe sinds 11/05/1976 lid van het Heilig Paterke van Hasselt overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 25 november 1990 Ma, wat uw leven heeft getekend, was: "Het Kruis". Door hoeveel hopeloze situaties en zware pijnen hebt ge u moeten heenworstelen? Hoeveel ontgoochelingen en diep verdriet waren uw deel? Toch zijt ge gebleven wat ge waart, een eenvoudige, diepgelovige vrouw, die samen met pa en de kinderen het leven hebt aanvaard en met uw menselijke mogelijkheden, voor anderen hebt geleefd. … de families Ignoul, Van Vleymen, Van Kerkom en Reinkens
Bidprentje en rouwbrief.
vader Ignoul Arnoldus
moeder Vankerkom Maria Elisabeth
gehuwd met Van Vleymen Jan Mathijs
Ignoul Lambert Joseph °26/08/1922 Ophoven †21/08/2005 Maaseik 2489
weduwnaar sinds 06/08/2003 oudstrijder 1940-1945 geboren te Ophoven op 26 augustus 1922 en overleden te Maaseik op 21 augustus 2005 de families Ignoul en Janssen
Bidprentje.
gehuwd met Janssen Malvina Elisabeth Achille op 19/10/1946 te Maaseik
Ignoul Laurent Arnold °10/02/1912 Maaseik †03/11/1995 Maaseik 2492
beroep: autobusvoerder weduwnaar sinds 07/07/1990 overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 3 november 1995 de families Ignoul, Teuwen, Vankerkom en Creemers
Bidprentje.
vader Ignoul Arnoldus
moeder Vankerkom Maria Elisabeth
gehuwd met Teuwen Elisa Gertrude Aldegonde op 10/04/1945 te As
Ignoul Leonardus Hubertus (Broeder) (o.s.c.) °28/08/1908 Maaseik †30/05/1965 Kongo, Buta 5794
ingetreden in de Orde der Kruisheren op 12 januari 1930 geprofest op vrijdag 12 juni 1931 na een ijverig en onbaatzuchtig missionarisleven van tweeendertig jaar tijdens de onlusten in Buta om het leven gebracht op 30 mei 1965 de familie Ignoul en Vankerkom zie artikel met foto in het tijdschrift Dao Roastj Get, jaargang 30 nummer 1 - 15/03/2011 - pagina's 16-17
Bidprentje.
vader Ignoul Arnoldus
moeder Vankerkom Maria Elisabeth
Ignoul Leopold °1921 onbekend onbekend 30443
overleden vóór 1993
gehuwd met Keymis Catho
Ignoul Leopold °1881 onbekend onbekend 47308
weduwnaar sinds 12/09/1951
gehuwd met Creemers Anna Elisabeth
Ignoul Lisette °24/09/1937 onbekend †01/11/1995 onbekend 14597
weduwe sinds ?
Rouwbrief.
gehuwd met Didden Jean
Ignoul Louise °11/10/1918 Ophoven †23/06/1987 Hamont 15494
weduwe van Jan Corthouts sinds ? echtgenote van Louis Van Baelen sinds 1962
Bidprentje.
gehuwd met Corthouts Jan
gehuwd met Van Baelen Louis in 1962
Ignoul Maria °19/07/1917 Kinrooi †01/02/2002 Antwerpen, seniorie ten Clercken 6258
gehuwd met Kees Hendrik
Ignoul Maria Anna °04/01/1946 Maaseik †13/11/2003 Maaseik 2494
zij werd geboren te Maaseik op 4 januari 1946 en is plotseling thuis overleden op 13 november 2003, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Ignoul, Koolen, Teuwen en Broeckx
Bidprentje en rouwbrief.
vader Ignoul Laurent Arnold
moeder Teuwen Elisa Gertrude Aldegonde
gehuwd met Koolen Lucas Michel Joseph Anny te Maaseik
Ignoul Maria Catharina °10/09/1908 Ophoven †30/08/1995 Genk 9701
weduwe sinds 14/04/1973 lid van de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg overleden te Genk op 30 augustus 1995, gesterkt door het sacrament der zieken de families Ignoul en Claessens
Bidprentje.
gehuwd met Claessens Gerardus Leonardus
Ignoul Maria (Mia) °23/01/1933 Tongerlo †19/09/1997 Gerdingen 3203
lid van wandelsportvereniging Bree vrijwilliger bloed- en plasmageefster lid van KVLV en SVV zij is geboren te Tongerlo o 23 januari 1933 en overleden te Bree-Gerdingen op 19 september 1997, voorzien van de Heilige Sacramenten de families Ignoul en Stinckens
Bidprentje.
gehuwd met Stinckens Willy
Ignoul Mathieu °07/03/1930 Genk †30/01/1987 Kessenich 36750
uitbater restaurant "Ambassade" geboren te Genk op 7 maart 1930 en overleden te Kessenich op 30 januari 1987, gesterkt door het sakrament der zieken de families Ignoul en Reygel
Bidprentje.
gehuwd met Reygel Alice
Ignoul Mathieu °14/04/1874 Ophoven †25/05/1957 Ophoven 36053
lid van de Voortplanting des Geloofs en het Sint-Jozefswerk zeer godvruchtig in de Heer ontslapen te Ophoven op 25 mei 1957, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten en de pauselijke zegen de families Ignoul en Verstraeten
Bidprentje.
gehuwd met Verstraeten Johanna Hubertina
Ignoul Mathieu °06/10/1915 Ophoven †27/05/1995 Lanaken 7534
weduwnaar sinds 15/02/1985 oudstrijder 1940-1945, erkend weerstander, lid verbroedering geheim leger medaille 1ste klas, gouden palm in de Kroonorde lid vriendenkring Kadaster-Limburg geboren te Ophoven op 6 oktober 1915 en overleden in het ziekenhuis Sint-Barbara te Lanaken op 27 mei 1995, gesterkt door het sacrament der zieken de families Ignoul, Hinoul, Geunis, Palmans & Creemers … Thieu herkende men van ver aan zijn sigaar, hoed en cravat. ...
Bidprentje.
gehuwd met Geunis Maria
Ignoul Mathieu Antoine °14/02/1948 Ophoven †02/07/1998 Kinrooi 21122
werknemer van EOS-Coach nv te Bree actief lid van voetbalclub Kinrooi F.C. godvruchtig in de Heer overleden in familiekring te Kinrooi de families Ignoul-Roussard en Kunnen-Christis
Rouwbrief.
vader Ignoul Henri Hubert
moeder Roussard Maria Hubertina
gehuwd met Kunnen Mia
Ijzermans Hubertine °05/08/1909 Stokkem onbekend 46609
gehuwd met Gilissen Chistiaan op 04/10/1930 te Stokkem
Imling Gustav °07/06/1911 Steitdofanuaf †08/02/1937 Maaseik 1725
gehuwd met Langers Anna Josephina
Imling Mia °09/06/1937 Maaseik †27/01/1997 Genk 44182
levensgezel van Mathieu Coenen lid van verschillende godvruchtige verenigingen geboren te Maaseik op 9 juni 1937 en godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 27 januari 1997, gesterkt door het Sakrament van de zieken de families Imling-Langers en Coenen
Rouwbrief.
vader Imling Gustav
moeder Langers Anna Josephina
Indeherberge Wilhelm Louis °1875 onbekend onbekend 47331
overleden vóór 1936
gehuwd met Evers Rosalie
Indekeu Charles Ferdinand °02/12/1883 Neeroeteren †08/09/1942 Neeroeteren 50014
doctor in de rechten, notaris te Lommel geboren te Neeroeteren, den 2 December 1883 en aldaar godvruchtig overleden den 8 September 1942, voorzien van de troostmiddelen der Heilige Kerk de families Indekeu en Milleck
Bidprentje.
vader Indekeu Joseph Philippe Mathieu Martin Guillaume
moeder Marchot Marthe
gehuwd met Milleck Agnes
Indekeu Charles (Pater) °11/07/1916 Hasselt †06/05/2005 Heverlee 24888
priester van de Sociëteit van Jezus in de Sociëteit getreden op 23 september 1934 priester gewijd op 24 augustus 1947 in de Heer ontslapen te Heverlee op 6 mei 2005 de families Indekeu en Gillard
Indekeu Claire Maria Francisca A. °11/07/1933 Borgerhout †15/11/1992 Maaseik 1237
weduwe sinds 02/01/1988
Bidprentje.
vader Indekeu Michel
moeder Sallets Marie-Louise
gehuwd met Schroé Jean Joseph Marie Henri op 21/04/1961 te Neeroeteren
Indekeu Eugène Marie °06/08/1913 Neeroeteren †18/12/1948 Sandre-Maî (Jadotstad) 22379
hoofdarts in Belgisch-Congo, reserve-kapitein-dokter van 't Belgisch leger in Congo vereerd met de Zilveren Dienstster, de Herinneringsmedaille van de Veldtocht in het Midden-Oosten met Gouden Ster en de Star of the Burma-Campaign geboren te Neeroeteren op 6 Augustus 1913, schielijk en godvruchtig overleden te Sandre-Maî (Jadotstad) op 18 December 1948 de families Indekeu en Janssen God heeft hem tot zich geroepen terwijl hij op een vrije dag in gezelschap van een vriend-dokter jacht maakte op buffels: een gekwetst dier bracht hem dodelijke wonden toe; zijn vriend hielp hem zijn ziel ten offer brengen aan de Heer en hoorde zijn laatste bede. …
Bidprentje.
vader Indekeu Jacques
moeder Janssen Francine Lucie Hubertine
Indekeu Frans °20/06/1926 Neeroeteren †04/09/1995 Neeroeteren 20785
geboren te Neeroeteren op 20 juni 1926 en zacht ontslapen in familiekring te Neeroeteren op 4 september 1995, gesterkt door de Sacramenten der zieken de families Indekeu, Cnuts, Vertessen en Koten
Bidprentje en rouwbrief.
vader Indekeu Lambert
moeder Vertessen Gabriëlle
gehuwd met Cnuts Jeanne
Indekeu Gerard °12/08/1902 Neeroeteren †21/05/1941 Haren 42829
doctor in de rechten, notaris te Brussel-Haren geboren te Neeroeteren den 12 Augustus 1902, godvruchtig overleden te Haren den 21 Mei 1941 voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden Hij was een rechtschapen man: trouw, diep kristelijk en edelmoedig. Al degenen die hem benaderden achten hem niet alleen om zijn degelijke kennis van zaken en zijn schrander oordeel of zijn goeden raad, maar kregen hem weldra lief om de eerlijkheid en vriendelijkheid jegens allen. Met groote gelatenheid en overgave aan Gods heiligen wil heeft hij een langdurige en pijnlijke ziekte verdragen, nooit bad hij om zijn genezing, maar vroeg God alleen de genade alles met kristelijk geduld uit zijn heilige Handen te aanvaarden. Hij had een kinderlijke godsvrucht tot de Heilige Maagd: het Wees Gegroet bad hij in alle pijnlijke oogenblikken van ziekte en doodstrijd. Duurbare echtgenoote, lieve kinderen: ik heb beloofd over u te waken van uit den hemel, ik zal u niet verlaten. Alle lijden gaat eens voorbij: daarna zullen wij ons voor eeuwig wederzien. Mijn broers-priesters, bidt voor mij aan Gods altaar. Geloofd zij Jezus-Christus.
Bidprentje.
vader Indekeu Jacques
moeder Janssen Francine Lucie Hubertine
Indekeu Henri °04/06/1922 Meeuwen †24/12/2001 Genk 18925
INDEKEU, Henri, geboren op 04-06-1922 te Meeuwen, overleden op 24-12-2001 te Genk op 79-jarige leeftijd, begraven op 28-12-2001 te Meeuwen, echtgenoot van Vleeschouwers Jeanne. (bron: Het Belang van Limburg, 2001-12-26)
gehuwd met Vleeschouwers Jeanne
Indekeu Jacques °27/04/1866 Neeroeteren †07/04/1954 Neeroeteren 11476
erenotaris lid van de Bond van het Heilig Hart godvruchtig overleden te Neeroeteren … In vrede is hij heengegaan naar God. De rust die over hem hing, welde op uit een van diep geloof doordrongen gemoed. Met eenvoud en overtuiging ging hij zijn rechte weg door het leven, wars van oppervlakkig en uiterlijk vertoon, gewetensvol en rechtvaardig in de beoefening van zijn ambt, een wijs raadsman en een trouwe vriend, een vader vol liefde en toewijding voor zijn gezin. … De beproevingen bleven hem niet bespaard: ook het afsterven van zijn kinderen, die hij nu in de hemel vervoegt, nam hij met diepe gelatenheid aan uit Gods hand. Mijn zonen-Priesters, in 't verre Indië en hier te land, bidt voor mij aan Gods altaar.
Bidprentje.
gehuwd met Janssen Francine Lucie Hubertine
Indekeu Jan °1895 onbekend onbekend 39212
overleden vóór 1982
gehuwd met Thielens Maria
Indekeu Jan Santiago °24/11/1936 Borgerhout †23/02/2001 Brasschaat 3867
vader Indekeu Michel
moeder Sallets Marie-Louise
gehuwd met Rivas Irene
Indekeu Joannes Mathias °1815 onbekend onbekend 47264
overleden vóór 1905
gehuwd met Peeters Maria Paulina
Indekeu Johan °24/10/1963 onbekend †27/10/1992 onbekend 27314
familie Indekeu-Mentens, Kapelstraat 63, 3670 Meeuwen
Indekeu Joseph Philippe Mathieu Martin Guillaume °20/01/1861 Neeroeteren †15/09/1938 Tongeren 42114
weduwenaar sinds ? advocaat, gewezen stafhouder eere-plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eersten aanleg eere-voorzitter der rechtbank voor oorlogschade eere-hoogleeraar der Hoogeschool van Luik briefwisselend lid van het Instituto di Studi Legislativi te Rome oud-schepen der Stad Tongeren oud-volksvertegenwoordiger lid der Kerkfabriek der Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw oud-voorzitter der Witte Lelie Kommandeur der Kroonorde, Officier der Leopoldsorde, enz. geboren te Neeroeteren den 20 Januari 1861, en zacht in den Heer ontslapen de Tongeren den 15 September 1938, voorzien van de Heilige Sacramenten INDEKEU, Joseph Philippe Mathieu Martin Guillaume, geboren op 20-01-1861 te Neeroeteren, overleden op 15-09-1938 te Tongeren op 77-jarige leeftijd, begraven op 19-09-1938 te Tongeren, weduwnaar van Marchot Marthe. (bron: Het Belang van Limburg, 1938-09-17/1938-09-18)
Bidprentje.
gehuwd met Marchot Marthe
Indekeu Jozef °09/11/1888 Meeuwen †20/12/1972 Alken 18137
samen met brouwer Boes uit Alken de uitvinder van het pilsbier "Christal" Alken weduwnaar sinds 05/07/1972 INDEKEU, Jozef, geboren op 09-11-1888 te Meeuwen, overleden op 20-12-1972 te Alken op 84-jarige leeftijd, begraven op 23-12-1972 te Alken, weduwnaar van Indekeu Paula. (bron: Het Belang van Limburg, 1972-12-21/1972-12-22)
gehuwd met Indekeu Paula
Indekeu Karel (Z.E.H.) °10/07/1923 Alken †08/01/2004 Hasselt 16413
overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt en in de liefde van de Heer opgenomen priester gewijd te Luik op 17 juli 1955 kapelaan te Bocholt tot 1970 pastoor te Wijshagen (Meeuwen) van 1970 tot 1997 verbleef in het Sint-Elisabeth rusthuis te Hasselt
Bidprentje.
Indekeu Lambert °04/04/1889 Neeroeteren †26/09/1978 Maaseik 34981
medestichter en bestuurder van talrijke instellingen en verenigingen drager van meerdere eretekens geboren te Neeroeteren op 4 april 1889 en godvruchtig overleden te Maaseik op 26 september 1978, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken de families Indekeu, Vertessen, Nulens en Gielen
Rouwbrief.
vader Indekeu Math. Jacobus Wilhelmus
moeder Nulens Helena
gehuwd met Vertessen Gabriëlle
Indekeu Leopold Jacques °20/01/1950 Maaseik †27/02/1955 Neeroeteren 11473
aan de liefde zijner ouders ontrukt te Neeroeteren op 27 Februari ?????
Bidprentje.
vader Indekeu Jacques
moeder Deckers Marie-Louise
Indekeu Louisa °1913 onbekend onbekend 38975
weduwe sinds 14/05/1970
gehuwd met Schrijvers Gerard Joannes
Indekeu Madeleine Hubertine Josephine Pauline °18/11/1903 Neeroeteren †07/06/1935 Sint-Huibrechts-Lille 13452
lid van den Bond van het Heilig Hart, der Maria-Congregatie en andere godvruchtige genootschappen na eene langdurige ziekte in den Heer ontslapen te Sint-Huibrechts-Lille INDEKEU, Madeleine Hubertine Josephine Pauline, geboren op 18-11-1903 te Neeroeteren, overleden op 07-06-1935 te Sint-Huibrechts-Lille op 31-jarige leeftijd, begraven op 12-06-1935, echtgenoot van Spaas Jozef. (bron: Het Belang van Limburg, 1935-06-09/1935-06-11)
Bidprentje.
gehuwd met Spaas Jozef
Indekeu Maria Dymphina °1899 onbekend onbekend 45308
weduwe sinds 14/12/1967
gehuwd met Tiesters Christiaan
Indekeu Marie-Louise °29/05/1910 Hamont †13/05/2004 Bree 18138
weduwe sinds 09/06/1973 de families Indekeu, Roex, Janssen en Fransman 5 kinderen
Bidprentje.
vader Indekeu Jacques
moeder Janssen Francine Lucie Hubertine
gehuwd met Roex Jan
Indekeu Marthe °01/03/1932 Betekom †16/10/1983 Genk 37866
INDEKEU, Marthe, geboren op 01-03-1932 te Betekom, overleden op 16-10-1983 te Genk op 51-jarige leeftijd, begraven op 19-10-1983 te Genk, echtgenote van Zwijzen Paul. (bron: Het Belang van Limburg, 1983-10-17/1983-10-18)
vader Indekeu Michel
moeder Sallets Marie-Louise
gehuwd met Zwijzen Paul
Indekeu Martin Joseph Maria Norbert °18/09/1883 Eksel †25/11/1965 Eksel 45551
ere-sekretaris der gemeente Eksel ere-schatbewaarder van het provinciaal verbond der gemeentesekretarissen van Limburg lid van verschillende godvruchtige genootschappen weldoener van Don Bosco geboren te Eksel de 18 september 1883 en aldaar godvruchtig overleden de 25 november 1965, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Indekeu en Van Leemput
Bidprentje.
gehuwd met Van Leemput Elisa
Indekeu Martinus (Z.E.H.) °11/11/1854 Neeroeteren †11/11/1940 Neeroeteren 35500
gedenkt in uw godvruchtige gebeden de ziel van zaliger den zeer eerwaarden Heer Martinus Indekeu geboren te Neeroeteren op 11 November 1854 priester gewijd te Luik in 1880 en achtereenvolgens kapelaan te Beverloo en te Tongeren, pastoor te Nieuwerkerken en te Hoeselt overleden te Neeroeteren 11 November 1940, dag waarop hij verjaarde en zijn patroonsfeest moest vieren
Bidprentje.
Indekeu Mathijs Albert Maria Theresia °1923 onbekend onbekend 13668
overleden vóór 1993
vader Indekeu Jacques
moeder Deckers Marie-Louise
gehuwd met Vrancken Joanna
Indekeu Math. Jacobus Wilhelmus °1857 onbekend onbekend 26485
overleden vóór 1933
gehuwd met Nulens Helena
Indekeu Michel °02/09/1906 Hamont †30/09/1998 Maaseik 33700
ere-notaris weduwnaar sinds 08/06/1983 geboren te Hamont op 2 september 1906 en overleden te Maaseik op 30 september 1998, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Indekeu, Sallets, Janssen en Van Luyten
Rouwbrief.
vader Indekeu Jacques
moeder Janssen Francine Lucie Hubertine
gehuwd met Sallets Marie-Louise
Indekeu Michel Jozef °12/02/1938 Maaseik †15/08/1965 Neeroeteren 39006
geboren te Maaseik op 12 februari 1938 en na een droevig ongeval overleden te Neeroeteren op 15 augustus 1965 de families Indekeu en Sallets … De vrolijkheid van zijn karakter, de minzaamheid van zijn omgang, zijn onverpoosde werklust en het eenvoudig begrip van allen die hem benaderden, maakten hem tot een trouwe en duurbare vriend voor groot en klein. God heeft hem tot Zich geroepen in het ochtendgloren van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. …
Bidprentje.
vader Indekeu Michel
moeder Sallets Marie-Louise
Indekeu Mimi °16/04/1923 Neeroeteren †15/11/1987 Neeroeteren 3658
Wij hebben met groot verdriet afscheid genomen van onze dierbare dochter en zuster, toeverlaat van haar moeder, altijd klaar voor haar hele familie. … Neeroeteren, 18 november 1987
Bidprentje en rouwbrief.
vader Indekeu Lambert
moeder Vertessen Gabriëlle
Indekeu Paula °01/02/1888 Neeroeteren †05/07/1972 Alken 29035
Schijnbaar afgesloten van de buitenwereld was zij alleen toegankelijk voor wat goed en zacht was. Zij verstond de kunst dit in blijheid te laten uitstralen over alles en allen. …
Bidprentje.
gehuwd met Indekeu Jozef
Indekeu Robertus Gerardus Maria °19/12/1934 Borgerhout †06/09/2005 Maaseik 975
weduwnaar sinds 01/10/2002 erenotaris lid van de Lions Club Tongeren geboren te Borgerhout op 19 december 1934 en vredig ontslapen te Maaseik op 6 september 2005 de families Indekeu en Gruyters
Bidprentje.
vader Indekeu Michel
moeder Sallets Marie-Louise
gehuwd met Gruyters Germaine Andrée Gertrude G. op 05/10/1961 te Hasselt
Indekeu Robert (Z.E.H.) °21/08/1898 Neeroeteren †02/02/1976 Nieuwerkerken 41331
erepastoor van Genoelselderen (Nieuwerkerken) geboren te Neeroeteren op 21 augustus 1898 priester gewijd te Luik op 26 mei 1923 godvruchtig overleden in het rusthuis van Nieuwerkerken op 2 februari 1976, gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken de families Indekeu en Marchot
Bidprentje.
vader Indekeu Joseph Philippe Mathieu Martin Guillaume
moeder Marchot Marthe
Indekeu Theresia Barbara Ant. Gerardine (Zuster Helene) °04/12/1897 Neeroeteren †28/10/1991 Herk-de-Stad 2703
geboren te Neeroeteren op 4 december 1897 en in de vrede van de Heer opgenomen in de residentie Sint-Ursula op 28 oktober 1991, gesterkt door het ziekensacrament de Zusters Ursulinen en de families Indekeu en Nulens INDEKEU, Gerardine (Zr Helène, Ursuline), geboren op 04-12-1897 te Neeroeteren, overleden op 28-10-1991 te Herk-de-Stad op 93-jarige leeftijd, begraven op 02-11-1991 te Herk-de-Stad, Kloosterkapel. (bron: Het Belang van Limburg, 1991-10-31)
Bidprentje.
vader Indekeu Math. Jacobus Wilhelmus
moeder Nulens Helena
Indemans Felix °24/09/1925 Rotem †10/02/2002 Rotem 30518
lid van de bond van gepensioneerden en van het Heilig Paterke van Hasselt in familiekring overleden te Rotem de families Indemans-Dautzenberg en Poelmans-Vandebroek
Bidprentje.
vader Indemans Jean Marie Hubert
moeder Dautzenberg Maria
gehuwd met Poelmans Rooske
Indemans Jean Marie Hubert °22/09/1900 Rotem †24/04/1977 Rotem 13616
ereburgemeester van Rotem, gewezen gemeenteraadslid fusiegemeente Dilsen gepensioneerd mijnwerker lid van de bond van gepensioneerden lid van de duivenliefhebbersbond in de Heer overleden … 30 jaar heeft hij zich als gemeenteraadslid en burgemeester met volle overgave ten dienste gesteld van de bevolking en zijn geliefkoosde gemeente. …
Bidprentje.
gehuwd met Dautzenberg Maria
Indencleef Albert °28/03/1915 Tongerlo †26/10/1966 Bree 31660
lid van verschillende godvruchtige genootschappen geboren te Tongerlo, op 28 maart 1915 en zeer godvruchtig in de Heer overleden te Bree, op 26 oktober 1966, gesterkt door de Heilige Sacramenten der zieken de families Indencleef en Huijsmans
Bidprentje.
vader Indencleef Renerius Eugidius Fernandus
moeder Peeters Anna Maria Catharina
gehuwd met Huysmans Helena
Indencleef André Renier Theodoor °03/02/1928 Bree †27/09/1928 Bree 46161
gedoopt te Bree op 3 februari 1928
vader Indencleef Josephus Maria Carolus Renerius
moeder Peymen Maria Mechtilde
Indencleef Anna Maria Philomena °16/12/1920 Bree †10/07/1925 Bree 46158
vader Indencleef Josephus Maria Carolus Renerius
moeder Peymen Maria Mechtilde
Indencleef Charles Joseph Hubert °16/06/1931 Maaseik †10/05/1948 Maaseik 7536
ten gevolge van zijn ziekte godvruchtig overleden te Maaseik, Ven
Bidprentje.
Indencleef Jacob Hubert Renier °13/07/1924 Bree †30/05/1974 Maaseik 1028
beroep: veehandelaar, landbouwer geboren te Bree op 13 juli 1924 en vredig ontslapen in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 30 mei 1974, gesterkt door het sakrament van de zieken de families Indencleef-Ceyssens, Peeters en Ceyssens 6 kinderen: Rina, Joske (†), Jan, Marie-Josée, Annemie en Hilde Indencleef
Bidprentje en rouwbrief.
vader Indencleef Renerius Eugidius Fernandus
moeder Peeters Anna Maria Catharina
gehuwd met Ceyssens Johanna Louisa Catharina op 02/05/1952 te Bocholt
Indencleef Jacobus Hubertus (Broeder van Scheut) °23/06/1886 Molenbeersel †21/11/1963 Maaseik 39101
Indencleef Jacobus Hubertus, gedoopt op 23-06-1886 te Molenbeersel (getuige(n): Indenkleef Jacobus Hubertus en Leyen Maria Hubertina).
vader Indencleef Joannes Reinier
moeder Leyen Maria Margaretha Philomena
Zie ook Parenteel van Leyen Paulus Pieter
Indencleef Joannes Reinier °01/07/1845 Kessenich †02/02/1911 Bree 4492
geboren te Kessenich den 1 Juli 1845 en, versterkt door de genademiddelen der Heilige Kerk, godvruchtig overleden te Bree den 2 Februari 1911, bediend met de laatste H. Sacramenten onzer Moeder de Heilige Kerk Een tweede lijkdienst zal plaatshebben, Maandag 13 Februari 1911, om 9 uren, in de kerk van Tongerloo. akte van geboorte nr. 75 burgerlijke stand Kessenich In het jaar duizend achthonderd vijfenveertig den tweeden der maand Juli ten elf ure voormiddag voor ons Janssens Jan Baptista, Burgemeester, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Kessenich, arrondissement Maeseyck, provincie Limburg, is verschenen Joannis Reinier Indenkleef, wettigen vader, landbouwer oud …. jaren wonende te Kinroy binnen deze gemeente, dewelke ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslacht, geboren te gemeld Kinroy gisteren eersten July ten acht ure namiddag van hem declarant en van Josepha Carolina Lamberigts zijne huisvrouw, waaraan hij verklaart te willen geven de voornamen van Joannes Reinier. Deze verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Jan Jacob Rutten, oud zevenendertig jaren en Jan Vande Sande, oud zevenendertig jaren, beide landbouwers wonende te Kessenich en hebben de vader en de getuigen de tegenwoordige verklaring van geboorte met ons na gedane voorlezing geteekend. J. R. In den Kleef - J .Van de Sande - J. J. Rutten - J. B. Janssens parochieregister Aldeneik: huwelijk Anno Domini 1881 mensis Septembris die decima tertia factis tribus proclamatiosiebus in Molenbeersel et Alden-Eyck nulloque detecto impedimento coram infra scripto parento matrimonium contraxerunt Indekleef Renirus Joannes ex Molenbeersel natus in Kessenich et Leyen Philomena Margaritha nata in Alden-Eyck testes fuerunt Joannes Indekleef et Leyen Elisabeth. Quod attestor J. Van Ommeren
Bidprentje.
vader Inden Kleef Joannes Reinier
moeder Lamberigts Josepha Carolina
gehuwd met Leyen Maria Margaretha Philomena op 13/09/1881 te Maaseik Aldeneik
Indencleef Josephina Christina °15/09/1884 Molenbeersel †17/06/1978 Rotem 1664
weduwe sinds 18/02/1963 geboren te Molenbeersel op 15 september 1884, overleed zij in het rusthuis Sint-Jozef te Rotem op 17 juni 1978, zij ontving de sacramenten en de Pauselijke zegen de families Indencleef en Peymen Josephina Christina, gedoopt op 15-09-1884 te Molenbeersel (getuige(n): Leyen Joannes en Lambrechts Christina). Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 05-06-1920 te Bree met Theodorus PEYMEN.
Bidprentje.
vader Indencleef Joannes Reinier
moeder Leyen Maria Margaretha Philomena
gehuwd met Peymen Pierre Theodoor Hubert op 05/06/1920 te Bree
Zie ook Parenteel van Leyen Paulus Pieter
Indencleef Josephina Maria Philomena °30/10/1920 Bree †03/04/2000 Jette 39105
vader Indencleef Renerius Eugidius Fernandus
moeder Peeters Anna Maria Catharina
gehuwd met Thomas Jaak te Bree
Indencleef Josephus Maria Carolus Renerius °10/12/1887 Molenbeersel †05/04/1976 Bree ('t Hasselt) 39102
erelid van de Kerkfabriek, eresecretaris van het Schoolcomiteit en lid van meerdere godvruchtige genootschappen geboren te Molenbeersel, op 10 december 1887 en godcruchtig overleden te 't Hasselt-Bree op 5 april 1976, gesterkt door de sacramenten der zieken de families Indencleef en Peymen … Als voorzitter van de Kerkraad en als lid van het Schoolcomité was hij de rechterhand van pastoor Rayen, zijn eerlijke vriend in ziekte en moeilijkheden. Vader was een diepgelovig man, die hield van kerk, school en parochie. … Indencleef Josephus Maria Carolus Reynerus, gedoopt op 11-12-1887 te Molenbeersel (getuige(n): Leyen Josephus en Wauters Helena). Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 14-02-1920 te Heppeneert met Maria Mechtildis PEYMEN.
Bidprentje.
vader Indencleef Joannes Reinier
moeder Leyen Maria Margaretha Philomena
gehuwd met Peymen Maria Mechtilde op 12/02/1920 te Bree / Heppeneert Maaseik
Zie ook Parenteel van Leyen Paulus Pieter
Indencleef Joske °20/11/1956 Bree †06/03/1959 Hasselt 39109
vader Indencleef Jacob Hubert Renier
moeder Ceyssens Johanna Louisa Catharina
Indencleef Jozef °17/10/1919 Tongerlo †15/04/1989 Bree 16843
beroep: veekoopman oudstrijder 1940 - 1945 voorzitter van de oudstrijders N.S.B. 1940-1945 - afdeling Bree lid van de Derde Leeftijd en van de bond van gepensioneerden geboren te Tongerlo op 17 oktober 1919 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree op 15 april 1989, gesterkt door het Sacrament der zieken de families Indencleef en Vermeulen foto van Jef in 't Èzendröpke nr. 37 van me 2000, pagina 57 feestcomité wijk Sint-Job in 1956
Bidprentje.
vader Indencleef Renerius Eugidius Fernandus
moeder Peeters Anna Maria Catharina
gehuwd met Vermeulen Maria Josephia Leontina te Bree
Indencleef Laurentius Ferdinandus °09/08/1894 Molenbeersel †15/05/1963 Maaseik 9451
trouw lid van de bond van het Heilig Hart, oud-schepen van de stad Maaseik, oud-lid van de kerkfabriek van AldeneikF geboren te Molenbeersel op 9 augustus 1894 en bij een smartelijk ongeval schielijk overleden te Maaseik op 15 mei 1963, in extremis voorzien van het Heilig Oliesel en de Pauselijke zegen "In articulo mortis" de families Indencleef en Leyen Wat waren wij verslagen, beste broer, oom en neef, en wat doet het ons pijn, dat u ons zo brutaal ontrukt werd. … Indencleef Laurentius Ferdinandus, gedoopt op 09-08-1894 te Molenbeersel (getuige(n): Leyen Jacobus en Indecleef Sibilla).
Bidprentje.
vader Indencleef Joannes Reinier
moeder Leyen Maria Margaretha Philomena
Zie ook Parenteel van Leyen Paulus Pieter
Indencleef Linda °09/07/1958 Bree †16/07/1983 Genk 39104
geboren te Bree op 9 juli 158 en na een smartelijk ongeval zachtjes in de Heer ontslapen in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 16 juli 1983, gesterkt door het Sacrament der ziekenzalving de families Indencleef en Vermeulen
vader Indencleef Jozef
moeder Vermeulen Maria Josephia Leontina
Indencleef Maria Philomena Catharina °20/10/1922 Bree †19/03/1969 Hasselt 39108
geboren te Bree op 20 augustus 1922 en godvruchtig overleden in de Salvatorkliniek te Hasselt op 19 maart 1969, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk de families Indencleef en Peeters
Rouwbrief.
vader Indencleef Renerius Eugidius Fernandus
moeder Peeters Anna Maria Catharina
Indencleef Maria Philomena Theresia °01/07/1890 Molenbeersel †04/05/1972 Maaseik 1662
getuige bij het huwelijk van Jan Leyen en Catharina Damen op 27/11/1920 Indencleef Philomena Theresia, gedoopt op 01-07-1890 te Molenbeersel (getuige(n): Leyen Nicolaus en Hons Maria Anna voor Indenkleef Anna Maria).
vader Indencleef Joannes Reinier
moeder Leyen Maria Margaretha Philomena
Zie ook Parenteel van Leyen Paulus Pieter
Indencleef Philomène °23/02/1933 Hasselt †30/01/1958 Luisa (Belgisch Congo) 39721
geboren te Hasselt de 23 februari 1933 en godvruchtig overleden te Luisa (Belgisch-Congo) de 30 januari 1958, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk Mr. & Mevr. J. Indencleef-Peymen melden u met groote vreugd dat hun kindje Felomina geboren den 23/02/1933 kind der Heilige Kerk werd door het Heilig doopsel op 26/02/1933 in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw Moederschap te Hasselt en onder bijzondere bescherming werd gesteld van de heiligen: Felomina, Maria, Anna. de priester, J. Donné de peter, Th. Peymen de meter, M. Indencleef
vader Indencleef Josephus Maria Carolus Renerius
moeder Peymen Maria Mechtilde
gehuwd met Op 't Roodt Henri
Indencleef René Laurent Jacques °20/10/1922 Bree †12/09/1971 Maaseik 1663
veehandelaar jonkman geboortedatum volgens kiezerslijst: 20/08/1922
vader Indencleef Renerius Eugidius Fernandus
moeder Peeters Anna Maria Catharina
Indencleef Renerius Eugidius Fernandus °12/06/1882 Molenbeersel †10/02/1940 Bree 39099
beroep: veekoopman geboren te Molenbeersel op 12 juli 1882 en overleden te Bree op 10 februari 1940 zes kinderen familiefoto Peeters ter gelegenheid van huwelijk schoonbroer in1926 zie 't Èzendröpke nr. 37 van mei 2000, pagina 60 Egidius Ferdinandus INDEKLEEF, gedoopt op 12-06-1882 te Molenbeersel (getuige(n): Indekleef Egidius en Schulpen Maria Theresia (Aldeneik)), zoon van Joannes Reinerus INDEKLEEF en Maria Philomena LEYEN. Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 04-07-1914 te Tongerlo met Anna Maria Catharina PEETERS, 31 jaar oud, geboren op 26-11-1882 te Tongerlo.
vader Indencleef Joannes Reinier
moeder Leyen Maria Margaretha Philomena
gehuwd met Peeters Anna Maria Catharina op 04/07/1914 te Tongerlo
Zie ook Parenteel van Leyen Paulus Pieter
Indencleef Renerius Laurentius °22/07/1923 Bree †20/06/1999 Tongerlo 25862
overleden op 20 juni 1999 Zoveel jaren staan geschreven in het werkschrift van zijn leven. Zoveel daden, zoveel droom, maar ooit sterft de sterkste boom.
Bidprentje.
vader Indencleef Josephus Maria Carolus Renerius
moeder Peymen Maria Mechtilde
gehuwd met Steensels Catharina Margaretha te Tongerlo
Indenhoek Maria Gerardina Hubertina °15/03/1907 Reppel †18/04/1932 Overpelt 30002
lid van den Wekelijkschen Kruisweg geboren te Reppel, den 15 Maart 1907, en zeer godvruchtig in den Heer overleden te Overpelt, den 18 April 1932, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden de families Indenhoek en Thijs
Bidprentje.
gehuwd met Thijs Petrus
Indenhoek Maria Helena °14/04/1895 Reppel onbekend 19987
gehuwd met Theuwissen Peter Joannes op 04/05/1923 te Overpelt
Inden Kleef Joannes Reinier °1810 onbekend †04/05/1877 Maaseik 46034
Joannes Renier INDENKLEEF (yndenkleef), landbouwer, geboren circa 1805. Gehuwd met Josepha Christina LAMRIGS (Lamberigts). Uit dit huwelijk: 1. Sibilla Hubertina, geboren op 09-05-1847 om 15 uur te Kinrooi, getuigen: wegens zware ziekte van de burgemeester treedt schepen Cornelis Van Esser op met de vader en Peter Bosmans, landbouwer 43 jaar wonend in deze gemeente en Renier Steijvers landbouwer 41 jaar wonend op Manestraat gemeente Molenbeersel. 2. Maria Elisabeth, geboren op 25-03-1850 om 1 uur te Kinrooi. Getuigen: Pter Bosmans landbouwer 44 jaar en Jan Gielen schoenmaker 43 jaar, beide wonend in deze gemeente. J. Bruijnen burgemeester. 3. Joannes Hubertus, geboren op 21-03-1852 om 3 uur te Kinrooi. Peter Bosmans 47 jaar landbouwer en Joannes Gielen schoonmaker 38 jaar, beide wonend in deze gemeente. J. Bruijnen burgemeester. 4. Mechtildis Hubertina, geboren op 28-04-1854 om 15 uur te Kinrooi, getuigen: Reinier Segers onderwijzer 46 jaar en Hendrik Moubax veldwachter 52 jaar, beide inwoners van deze gemeente. J. Bruijnen. Burgemeester. 5. Cornelia Hubertina, geboren op 26-06-1856 om 23 uur te Kinrooi. Getuigen: Reinier Segers onderwijzer 48 jaar en Hendrik Moubax veldwachter 55 jaar. Beide wonend in deze gemeente. J. Bruijnen burgemeester. 6. Joanna Louisa Hubertina, geboren op 18-03-1859 om 6 uur te Kinrooi, getuigen: Reinier Segers onderwijzer 51 jaar en Hendrik Moubax veldwachter 58 jaar, beide wonend in deze gemeente. J. Bruijnen burgemeester. 7. Jacobus Hubertus, geboren op 29-07-1861 om 5 uur te Kinrooi, getuigen: Renier Segers koster 53 jaar en Hendrik Moubax veldwachtyer 60 jaar, beide wonend binnen deze gemeente. L. Opdenkamp burgemeester.
gehuwd met Lamberigts Josepha Carolina te Kessenich
Indenkleef Egidius °07/12/1775 Thorn (NL) †02/03/1847 Kinrooi 29438
Egidius INDENKLEEF, landbouwer, geboren circa 1776 te Thorn (Holl), overleden op 02-03-1847 om 8 uur te Kinrooi, zoon van Joannes INDENKLEEF en Mechtildis RAMAKERS. Gehuwd met Joanna SNIJKERS, overleden voor 1847. Egidius INDEN KLEEF. Gehuwd met Anna SNIJCKERS. Uit dit huwelijk: 1. Maria Anna, landbouwster 42 jaar, geboren circa 1807 te Thorn (hertogdom Limb.), overleden op 06-02-1849 om 15 uur te Kinrooi. Getuigen: Henricus Vandewal 25 jaar en Jacob Kuijpers 45 jaar, beide landbouwers en naburen van de overledene. Deze is overleden in het huis genaamd ´op Schroijen´ gelegen binnen deze gemeente. J. Bruijnen, burgemester. Gehuwd met Theodorus VANDEBOSCH, landbouwer, geboren circa 1808 te Kinrooi, overleden op 13-01-1883 om 24 uur te Kinrooi, get.: Renier Vandebosch, landbouwer, 37 jaar, zoon van de overledene en Bartholomeus Steyvers, landbouwer, 46 jaar, nabuur van de overledene. Fr. Scheijmans, burgemeester. Zoon van Leonardus VANDEBOSCH en Sebilla HENNEN. Joannes INDENKLEEF. Gehuwd met Mechtildis RAMAKERS. Uit dit huwelijk: 1. Egidius, landbouwer, geboren circa 1776 te Thorn (Holl), overleden op 02-03-1847 om 8 uur te Kinrooi. Gehuwd met Joanna SNIJKERS, overleden voor 1847.
gehuwd met Snijkers Anna op 18/10/1801 te Thorn (NL)
Indenkleef Egidius °1860 onbekend onbekend 51818
Egidius INDENKLEEF. Gehuwd voor de kerk op 13-04-1885 te Molenbeersel (getuige(n): Kosten Theodorus (Molenbeersel) en Indenkleef Sybilla (Maaseik)) met Cornelia KOSTEN.
gehuwd met Kosten Cornelia te Molenbeersel
Indenkleef Jacobus Hubertus °09/07/1861 Kinrooi †08/11/1945 Rotem 46036
weduwnaar sinds ? geboren te Kinrooi, den 9 Juli 1861 en schielijk overleden te Rotem, den 8 November 1945 … Dierbare zuster en bloedverwanten, ik ben u voorgegaan in de eeuwigheid, eens zullen wij samen verrijzen om nimmer te scheiden en eeuwig gelukkig te zijn. … Indenkleef Jacobus Hubertus, geboren op 29-07-1861 om 5 uur te Kinrooi, getuigen: Renier Segers koster 53 jaar en Hendrik Moubax veldwachtyer 60 jaar, beide wonend binnen deze gemeente. L. Opdenkamp burgemeester. Jacobus Hubertus INDEKLEEF. Gehuwd voor de kerk op 11-05-1901 te Heppeneert (getuige(n): RD Steijvers, pastoor van Tongerlo, Egidius Bosmans et Gertrudis Steijvers) met Elisabeth STEIJVERS.
Bidprentje.
vader Inden Kleef Joannes Reinier
moeder Lamberigts Josepha Carolina
gehuwd met Steyvers Elisabeth te Heppeneert
Indenkleef Jacobus Joannes Egidius Brigitta °30/06/1927 Maaseik †12/11/1957 Loenhout 8923
onderbrigadier der douanen lid van de Bond van het Heilig Hart geboren te Maaseik de 30 juni 1927, en ten gevolge van een smartelijk ongeval overleden te Loenhout de 12 november 1957, in extremis voorzien van de laatste HH. Sacramenten de families Indenkleef en Koolen
Bidprentje.
vader Indenkleef Jean-Renier
moeder Koolen Maria Anna Hubertina
Indenkleef Jean-Renier °23/02/1886 Elen †05/08/1964 Maaseik 7548
weduwnaar sinds 06/07/1960 lid van verschillende godvruchtige genootschappen geboren te Elen de 23 februari 1886 en na een smartelijk ongeval overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik de 5 augustus 1964, gesterkt door de genademiddelen der Heilige Kerk de families Indenkleef en Koolen
Bidprentje.
gehuwd met Koolen Maria Anna Hubertina
Indenkleef Maria Anna °23/06/1807 Thorn (NL) †06/02/1849 Kinrooi 26824
zie Dao Raostj Get, jaargang 24, nummer 3, pagina 116 zie Dao Raostj Get, jaargang 25 nummer 1, pagina 34
vader Indenkleef Egidius
moeder Snijkers Anna
gehuwd met Vandebosch Theodorus op 20/11/1835 te Kessenich
Indenkleef Mathilda °22/03/1914 Thorn (NL) †15/03/2001 Maaseik 3135
moegestreden, verlangend naar haar man, Ome Bèr, is een week voor haar 87ste verjaardag tante Til rustig ingeslapen zeswekenmis op zaterdag 28 april 2001 om 17.45 uur in de Sint-Catharinakerk te Maaseik
Bidprentje.
gehuwd met Janssen Hubert
Indenkleef Wilhelmina °1900 onbekend †09/06/1971 Thorn (NL) 37551
gehuwd met Coelen Leonardus
Indesteege Jef °1905 onbekend onbekend 29816
overleden vóór 2006
gehuwd met Brouwers Maria
Indestege Andries °1845 onbekend onbekend 45942
weduwnaar sinds 23/09/1900
gehuwd met Vandormael Anna Catharina
Indestege Gerardine °24/09/1903 Zonhoven †02/06/1990 Hasselt 3211
bakkerswinkel in Hasselt, Kapelstraat weduwe sinds 04/08/1957 moeder van Karel, Kruisheer, van Jules en Gerda grootmoeder van Marleentje biddend lid van de Unie der moeders van priesters en seminaristen kind van het Heilig Hart van Maria geboren te Zonhoven op 24 september 1903 en in alle overgave naar de Heer gegaan te Hasselt op 2 juni 1990 de families Indestege, Cools, Hendrix en Hermans God, onze Vader, onze woorden zijn te klein voor ons verdriet en ontoereikend voor onze dankbaarheid. Mama was een goud-goed mens, die van alle mensen hield. Ze heeft heel haar leven hard gewerkt, veel pijn en verdriet geleden, maar die ook verwerkt in de nabijheid van God en van Onze-Lieve-Vrouw, van wie ze zoveel hield. Mensen gelukkig maken was haar vreugde: luisteren, meeleven, helpen, bidden met en voor hen. Haar toewijding in de parochie, in het Magnificatkoor en in de Unie der moeders van priesters was grenzeloos. Haar leven was liefde. Ze hield van de Kerk: elke dag bad ze om priesters, kloosterlingen en seminaristen naar het hart van God. Nu mag ze leven met U, God, van aanschijn tot aanschijn en samen met U ons nabij blijven en ons geleiden met haar trouwe liefde en haar intens gebed.
Bidprentje.
gehuwd met Cools Edouard Theodoor op 29/12/1930 te Zonhoven
Indestege Hendrik °1850 onbekend †1885 onbekend 45939
vroegtijdig overleden
gehuwd met Hendrix Maria Katharina
Indestege Louis °1851 onbekend onbekend 37973
overleden vóór 1947
gehuwd met Evers Elisabeth
Ingenbleek Jules °12/04/1887 Bree †14/09/1953 Brussel 12672
zie De Maaseikenaar, jaargang XXIX - 1998 - 3 - pagina 131 Wie was nu Jules Ingenbleek, de schrijver van de brief? Hij werd geboren te Bree op 12/04/1887 en overleed te Brussel in 1953. Na gedurende 27 jaren privé-secretaris te zijn geweest van het koninklijk paar Albert I & Elisabeth werd hij intendant van de civiele lijst, gecoöpteerd senator, lid van de Ministerraad (kabinet de Broqueville), gouverneur van Oost-Vlaanderen en vice-gouverneur van de Nationale Bank. Langs de Maaseiker familie Dupont was hij aanverwant met Jacques Vanwijck. Zijn moeder, Mathilde Missotten, was de zus van Lucia, die op haar beurt gehuwd was met Henricus Dupont. Diens broer was Leopold Dupont, schilder, verver en uitbater van "De Beurs". artikel met foto's zie 't Ezendröpke, nr. 50, jaargang 25, november 2006, pagina's 44 tot 50
Isenborghs Leonard °1921 onbekend onbekend 34627
vroegtijdig overleden
gehuwd met Goedermans Maria
Iser Hendrik Frans °30/01/1910 Antwerpen †27/01/1971 Genk 38206
beroep: autovoerder weduwnaar sinds ? geboren te Antwerpen, 30 januari 1910 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk, 27 januari 1971, gesterkt door het sakrament der zieken de families Iser en Voorpijl
Bidprentje.
gehuwd met Voorpijl Barbara Maria op 28/03/1931 te Overpelt
Iser Henri °30/11/1931 Maaseik †29/04/1995 Elen 42854
geboren te Maaseik op 30 november 1931 en overleden te Elen op 29 april 1995, gesterkt door het Sakrament der zieken de families Iser en Roosen
Bidprentje.
gehuwd met Roosen Annie
Iser Hubertine Marie Josephine °10/11/1932 Maaseik †25/09/2004 Maaseik 41160
geboren te Maaseik op 10 november 1932 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 25 september 2004 de families Iser en Martens
Bidprentje.
gehuwd met Martens Jean op 11/10/1952 te Maaseik
Iser Hubertus °1888 onbekend onbekend 44700
vroegtijdig overleden
gehuwd met Liemberg Sophia
Iser Hubertus Franciscus °14/12/1914 Sittard (NL) †21/08/1975 Maaseik 7560
geboren te Sittard op 14 december 1914 en plots aan de liefde van de zijnen ontrukt te Maaseik op 21 augustus 1975 de families Iser en Paspont
Bidprentje.
gehuwd met Paspont Elisabeth Jeanne op 28/12/1942 te Maaseik
Iser Joseph °21/01/1923 Sittard (NL) †16/02/1976 Maaseik 38167
beroep: bouwvakarbeider geboren te Sittard op 21 januari 1923 en overleden te Maaseik op 16 februari 1976, gesterkt door het sakrament der zieken de families Iser en Slegers
Bidprentje.
gehuwd met Slegers Maria op 03/08/1946 te Maaseik
Issaris Taki °28/05/1981 Maaseik †25/04/2003 Dilsen-Stokkem 42666
vriend van Vera Tilmans hij werd geboren te Maaseik op 28 mei 1981 en is overleden te Dilsen-Stokkem op 25 april 2003, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk de families Issaris, Roussard, Rotas en Coolen
Rouwbrief.
vader Issaris Tasso
moeder Roussard Christiane
Itterbeek Marcel °1914 onbekend onbekend 27227
overleden vóór 2005 kinderen Siska, Anne en Marc Itterbeek
gehuwd met Demarets Jenny
Iven Theresa Joseph (Zuster) °06/08/1911 Zolder †09/09/2005 Genk 13674
tante Nonneke, uit "Van Harte" dd. 05/08/2003 Dochters van het Kruis overleden in haar gemeenschap van de Dochters van het Kruis te Genk
Ickmans
José François Henri °1929 †1998
Josephus °1894
Ide
Justine Maria Leonia °1876 †1960
Idserda
Xxxxx °1900
Ieven
Harrie °1915 †2002
Ignoul
Albert °1915 †2001
Albert (Broeder Perpetuus) °1916 †1985
André °1919 †1988
Anna °1908 †1996
Anna Maria °1905 †1990
Anny °1931 †1976
Antoine Arnold Mathilde (Z.E.H.) (osc) °1918 †1997
Arnoldus °1872 †1921
Barbara °1924 †2001
Christina °1909 †2003
Christine °1942 †1976
Gertrude °1920 †1993
Helena °1920 †2002
Hendrik °1877 †1959
Hendrina °1913 †1994
Henri Hubert °1910 †1984
Jan °1906 †1986
Jan °1914 †2004
Jeanne °1934 †1982
Josephine Agnes °1913 †1990
Lambert Joseph °1922 †2005
Laurent Arnold °1912 †1995
Leonardus Hubertus (Broeder) (o.s.c.) °1908 †1965
Leopold °1921
Leopold °1881
Lisette °1937 †1995
Louise °1918 †1987
Maria °1917 †2002
Maria Anna °1946 †2003
Maria Catharina °1908 †1995
Maria (Mia) °1933 †1997
Mathieu °1874 †1957
Mathieu °1930 †1987
Mathieu °1915 †1995
Mathieu Antoine °1948 †1998
Ijzermans
Hubertine °1909
Imling
Gustav °1911 †1937
Mia °1937 †1997
Indeherberge
Wilhelm Louis °1875
Indekeu
Charles Ferdinand °1883 †1942
Charles (Pater) °1916 †2005
Claire Maria Francisca A. °1933 †1992
Eugène Marie °1913 †1948
Frans °1926 †1995
Gerard °1902 †1941
Henri °1922 †2001
Jacques °1866 †1954
Jan °1895
Jan Santiago °1936 †2001
Joannes Mathias °1815
Johan °1963 †1992
Joseph Philippe Mathieu Martin Guillaume °1861 †1938
Jozef °1888 †1972
Karel (Z.E.H.) °1923 †2004
Lambert °1889 †1978
Leopold Jacques °1950 †1955
Louisa °1913
Madeleine Hubertine Josephine Pauline °1903 †1935
Maria Dymphina °1899
Marie-Louise °1910 †2004
Marthe °1932 †1983
Martin Joseph Maria Norbert °1883 †1965
Martinus (Z.E.H.) °1854 †1940
Mathijs Albert Maria Theresia °1923
Math. Jacobus Wilhelmus °1857
Michel °1906 †1998
Michel Jozef °1938 †1965
Mimi °1923 †1987
Paula °1888 †1972
Robertus Gerardus Maria °1934 †2005
Robert (Z.E.H.) °1898 †1976
Theresia Barbara Ant. Gerardine (Zuster Helene) °1897 †1991
Indemans
Felix °1925 †2002
Jean Marie Hubert °1900 †1977
Indencleef
Albert °1915 †1966
André Renier Theodoor °1928 †1928
Anna Maria Philomena °1920 †1925
Charles Joseph Hubert °1931 †1948
Jacob Hubert Renier °1924 †1974
Jacobus Hubertus (Broeder van Scheut) °1886 †1963
Joannes Reinier °1845 †1911
Josephina Christina °1884 †1978
Josephina Maria Philomena °1920 †2000
Josephus Maria Carolus Renerius °1887 †1976
Joske °1956 †1959
Jozef °1919 †1989
Laurentius Ferdinandus °1894 †1963
Linda °1958 †1983
Maria Philomena Catharina °1922 †1969
Maria Philomena Theresia °1890 †1972
Philomène °1933 †1958
René Laurent Jacques °1922 †1971
Renerius Eugidius Fernandus °1882 †1940
Renerius Laurentius °1923 †1999
Indenhoek
Maria Gerardina Hubertina °1907 †1932
Maria Helena °1895
Indenkleef
Egidius °1860
Egidius °1775 †1847
Jacobus Hubertus °1861 †1945
Jacobus Joannes Egidius Brigitta °1927 †1957
Jean-Renier °1886 †1964
Maria Anna °1807 †1849
Mathilda °1914 †2001
Wilhelmina °1900 †1971
Inden Kleef
Joannes Reinier °1810 †1877
Indesteege
Jef °1905
Indestege
Andries °1845
Gerardine °1903 †1990
Hendrik °1850 †1885
Louis °1851
Ingenbleek
Jules °1887 †1953
Isenborghs
Leonard °1921
Iser
Hendrik Frans °1910 †1971
Henri °1931 †1995
Hubertine Marie Josephine °1932 †2004
Hubertus °1888
Hubertus Franciscus °1914 †1975
Joseph °1923 †1976
Issaris
Taki °1981 †2003
Itterbeek
Marcel °1914
Iven
Theresa Joseph (Zuster) °1911 †2005
Deze website is voor het laatst bijgewerkt op 10/07/2015